Voor wie is Wijsheid bedoeld?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 21 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
HET ANTWOORD OP DEZE VRAAG IS HELDER, maar het kan een zeer lange tijd duren om te begrijpen wat zij betekend en wat zij van jou zal vragen. Wijsheid is bedoeld voor jou – jij die zich tot een groter ervaren van doel, betekenis en richting in het leven aangetrokken voelt, jij die niet tevreden gesteld kan worden met de kleine bevredigingen die de meeste mensen bezighouden. Zij is bedoeld voor jou die een diepere hunkering naar waarheid voelt en die zich met een vaag maar aanhoudend gevoel bezigheid houdt dat er iets belangrijks te doen is voor jou in het leven – iets dat uniek en belangrijk is, dat je niet op je universiteiten, in jouw boeken en in jouw gesprekken hebt kunnen vinden, iets buitengewoons, iets waar de meeste mensen zich zelfs niet bewust van zijn. Het is bedoeld voor jou die die innerlijke drang en die innerlijke aansporing heeft gevoeld die jou onderscheidde van anderen en die jou ongeduldig maakte met de oppervlakkige zaken van het leven. Zij is voor jou die een affiniteit voelt met alle leven en die een gevoel heeft dat jouw leven en jouw doel zich ver uitstrekken voorbij de directe omstandigheden van jouw individueel bestaan hier. Zij is bedoeld voor jou die een diepere affiniteit voelt met iemand anders en erna hunkert, die relaties zoekt die betekenisvol en permanent zijn, relaties die een bredere context en een grotere capaciteit hebben voor zelfexpressie en voor gedeelde affiniteit.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is bedoeld voor jou. Hij is bedoeld voor jou die deze woorden leest, jij die een vonk van interesse hebt getoond, jij die reeds een aantal initiële stappen genomen hebt naar iets groots en mysterieus in je leven. Wijsheid is bedoeld voor jou, die haar weldadigheid, haar grootsheid, haar Genade en haar eenvoud reeds geproefd heeft – een ervaring die haar in contrast plaatst tot alle andere zaken in het leven, waardoor die hiermee vergeleken saai en alledaags worden, een ervaring van zekerheid, openheid van geest en een diepere relatie met het leven. En zelfs als de ervaring van Wijsheid maar een moment geduurd heeft, blijft deze je steeds bij als een kleine maar belangrijke herinnering dat je vanuit een groter leven bent gekomen en dat je terug zal keren naar een groter leven. Het is een geheugensteuntje voor het feit dat je hier bent om iets belangrijks te doen en dat je bepaalde mensen moet ontmoeten om je taak te voltooien. De innerlijke aansporing die hierop gericht is gaat zelfs op dit moment door en heeft je ertoe gebracht om het boek, dat een grotere Wijsheid en een groter doel in je leven onthult, te openen.

Misschien vraag je je af; “Is dit voor iedereen bedoeld?” Het antwoord hierop is nee, want niet iedereen kan haar ontvangen. Als iedereen het zou kunnen ontvangen, dan zou het antwoord ja zijn. Waarom zou iets bedoeld moeten zijn voor iemand die, binnen zijn leven, geen toegang ertoe zal krijgen? Bedenk dat we gezegd hebben dat God doet wat werkt. Grotere zaken worden onthult voor hen die een grotere behoefte ervaren en die al begonnen zijn aan een proces van toenadering tot Kennis door eerlijk te worden over hun aangelegenheden, over hun gevoelens en over hun diepere ingevingen. Als dit bij de persoon nog niet gebeurt is, kan hij of zij zelfs nog niet in staat zijn om met de terugwinning van Kennis of De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te beginnen. Dit betekend niet dat mensen die deze primaire ervaringen gehad hebben grote vooruitgang geboekt hebben, maar het betekend wel dat ze reeds begonnen zijn met een proces dat hun in staat kan stellen om waarheid te ervaren, haar waarde te herkennen en het af te laten steken tegen alle zaken die er mee wedijveren.

De ervaring van Waarheid – de ervaring van verenigd zijn in jezelf, eerlijk zijn tegenover jezelf en je integer voelen in jezelf – hoe beperkt en afhankelijk van omstandigheden ook, is een opmerkelijke ervaring. Deze ervaring staat in contrast tot alle compromissen, ontwijkingen, verplichtingen en angstige activiteiten die de geest bepalen van zo velen in de huidige wereld.

Wijsheid is voor jouw bedoeld, want je bent aangekomen bij deze woorden. Dit betekend niet dat jouw succes gegarandeerd is. Dit is niet bedoeld om je te verzekeren dat alles perfect zal verlopen. Dit is niet bedoeld om je te belonen voor grote prestaties. Dit is alleen bedoeld om een begin en een echt potentieel te erkennen. Als jou de woorden die je tot nu toe in dit boek gelezen hebt aanspreken, dan ben je reeds aangekomen bij de aanvang van een nieuw perspectief.

De ervaring van waarheid en realiteit staat in zo’n contrast tot alle andere ervaringen dat je er keer op keer naar terug zal keren. Misschien ban je bang voor deze ervaring; misschien ben je bevreesd dat zij je van jou plezier en interesses zal beroven. Hoe dan ook, deze angsten, welke ongegrond zijn, ten spijt, je zult terugkeren naar de ervaring van waarheid omdat je in staat zult zijn hier realiteit te ervaren. Als je realiteit ervaart, zal je zien hoe leeg en onvervuld alle andere bezigheden zijn. Je zult zien hoe ze ,na grote moeite en betrokkenheid, zulke kleine beloningen opleveren. De prijs van deze bezigheden is zo hoog, en de beloningen zijn zo gering. Ontsnappen aan de ervaring van bedrogen worden door het leven en het ervaren van het leven zelf bedriegen representeert een grote vrijheid en een grote kans.

Wijsheid is voor jou bedoeld. Voor jou ligt een grote reis – een reis die een uitdaging vormt en uitzonderlijk zal zijn, een reis die jouw diepere natuur zal bevestigen, een reis die je zal bevrijden van de slavernij van je eigen ideeën en verplichtingen naar anderen, een reis die jou voorbij afhankelijkheid zal brengen naar een ware onafhankelijke staat en verder naar een staat waarin je werkelijk onderling afhankelijk wordt van anderen. In deze staat van onderlinge afhankelijkheid worden echte relaties gevestigd en kan ware toewijding ontstaan. Als je werkelijk behoefte hebt aan wat je weet, zal je weten wat je behoefte is. Indien je echter behoefte hebt aan wat je denkt, dan zal je dieper en dieper in verwarring geraken en zal je steeds meer investeren in die zaken die je alleen maar verwarren en frustreren kunnen.

Wijsheid is voor jouw bedoeld omdat het een antwoord op jou gebeden is. De mogelijkheid om toegang tot Kennis te verwerven, om Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap te leren en om wijsheid te ontwikkelen is het antwoord op jouw diepste behoeften. Ga hiermee bezig en je kleinere behoeftes zullen in het proces opgelost worden. Dan zal je niet zoveel tijd en energie moeten wijden aan hun oplossing. Vertel de waarheid over iets groots en je kunt de waarheid vertellen over alles eromheen. Op deze manier groeit de waarheid omdat zij in contrast staat tot al het andere. Ervaar je eigen realiteit als het resultaat van eerlijk zijn naar jezelf en naar anderen en je zult deze ervaring nooit meer kwijt willen raken. Je zult er steeds weer naar terugkeren, zelfs in situaties met grote uitdagingen of risico’s of verlies.

Wijsheid is bedoeld voor jouw die deze woorden kan begrijpen en er op kan reageren. Jij moet de eerste ontvanger zijn. Denk niet aan je vriend of je broer of je zus of je moeder of je vader die je in ere zou willen herstellen of op een of andere manier veranderen zodat het voor jou gemakkelijker wordt om bij ze te zijn. Wijsheid is niet voor hen; het is voor jou. Alles wat we zeggen gaat over jou en is voor jou. Kijk niet over je schouder. Wijs niet naar de overkant van de straat. Denk niet aan iemand anders die het op dit moment moeilijk heeft in zijn/haar leven en denk: “Och, dit zou zo goed voor hen zijn.” Nee, dit is voor jou. Misschien zijn ze hier niet klaar voor. Misschien zijn ze niet geïnteresseerd. Misschien is dit niet hun weg. Misschien hebben ze voor lange tijd zelfs nog geen weg.

In onze introductie naar jou presenteren we zaken die zowel binnen als buiten jouw ervaringsbereik vallen. Dat iets buiten jouw ervaringsbereik valt betekend niet dat het niet belangrijk of relevant is voor jouw behoeften en voor jouw toekomst. Het betekend simpelweg dat het geen verband houdt met je verleden. Wij willen je meenemen naar de toekomst en je voorbereiden op de toekomst. De voorbereiding heeft het over zaken die je reeds weet en zaken waar je nog nooit aan gedacht hebt. Als je zegt: “Nou, ik zie geen verband met sommige van deze ideeën”, dan zeg je dat ze geen verband houden met je verleden en met je vroegere interpretaties. Natuurlijk niet! Ze houden geen verband met jou verleden omdat ze hier zijn om je van jou verleden te bevrijden. Als je alles zou nemen wat we zeggen en je zegt dan: : Och, dit weet ik. Dit weet ik. Dit weet ik”, dan zou je alles wat we zeggen gebruiken om je verleden te versterken. Het is onze missie om je te bevrijden van het verleden, zodat in het nu kunt leven en je voor kunt bereiden op de toekomst, waardoor je in staat zult zijn om in de toekomst te leven.

Dit is voor jou bedoelt. Ontvang het. Leer om een ontvanger te worden. Je bent er nog niet klaar voor om dit aan anderen te leren omdat je de Stappen naar Kennis moet bestuderen en je als een student van Kennis moet ontwikkelen om dit succesvol naar anderen te vertalen en over te brengen. Weet je, veel mensen willen er op uit gaan en alles delen wat ze leren op het moment dat ze dat leren. Het probleem is dat ze het niet echt geleerd hebben, waardoor ze het niet kunnen demonstreren. Als je anderen wilt inspireren, als je ze iets wilt tonen dat echt wezenlijk in jouw leven is geweest, dan moet je dat demonstreren. Deze demonstratie is vele malen krachtiger en effectiever dan alle woorden die je uit zou kunnen spreken en alle toelichtingen die je zou kunnen geven. Daarom zeggen wij dat dit voor jou is. Het geschenk is voor jou. Het is niet voor iemand anders. Het is voor jou.

Waarom zou je over de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap lezen als je hardnekkig je vroegere veronderstellingen en ideeën zou willen bekrachtigen? Ongeacht je vroegere veronderstellingen en ideeën zullen de leerstelling en de voorbereiding van de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap je verder brengen dan deze. Dan zullen je vroegere veronderstellingen en ideeën je niet belemmeren en zal je vrij zijn om in het nu te leven en zaken te zien zoals ze werkelijk zijn, niet zoals je wilt dat ze zijn of gelooft dat ze zijn.

Sommige mensen denken dat je alleen ziet wat je geloofd. Ze denken dat als je je ideeën veranderd dat je dan iets anders zal zien. Dit ontkent de realiteit dat leven buiten jou bestaat. Leven gebeurt. Het gaat niet allemaal over jou. Het is niet het resultaat van jouw eigen denken. Je interpreteert wat je ziet, maar dit betekend alleen maar dat je ofwel in staat ben om te zien wat zich voor jou bevind of niet. Wij leren jou om te kijken, om zaken eenvoudig te zien, zoals ze werkelijk zijn – zonder zelfverheerlijking, zonder jezelf te mijden, zonder zelfbescherming zonder welke verkeerde voorstelling dan ook. Zie jezelf zoals je vandaag bent. Zonder afkeuring, Om zonder afkeuring te kijken moet je kijken zonder idealisme. Je moet kijken zonder de behoefte om jezelf, anderen en de wereld te zien zoals je wilt dat ze zijn. Volharden in deze zaken zal je tot veroordeling brengen omdat de wereld, anderen en jezelf jou teleur zullen stellen. Ze zullen niet aan je verwachtingen beantwoorden. Om zaken te zien zoals ze werkelijk zijn, moet je ze laten zijn zoals ze werkelijk zijn, zonder te proberen een vrolijk gezicht of een droevig gezicht op te zetten, zonder te proberen ze mooi of afzichtelijk te maken. Dit is mogelijk.

Om opnieuw in relatie met jezelf, met anderen en met de wereld te komen, heb je dit soort visie nodig. Deze visie zal het bijproduct van het terugwinnen van Kennis in jou zijn. Kennis gaat alleen met zaken om zoals ze werkelijk zijn en brengt ze naar hun doel en vervulling zonder enige misleiding, verheerlijking of veroordeling. Deze ervaring is mogelijk voor jou omdat Wijsheid voor jou bedoeld is.

Misschien vraag je: “Waarom is dit niet voor iedereen bedoeld?” Het antwoord is eenvoudig, maar anderzijds moeilijk te begrijpen. In potentie is waarheid voor iedereen, maar vandaag is zij bedoeld voor hen die haar vandaag kunnen ontvangen, en morgen is zij bedoeld voor hen die haar morgen kunnen ontvangen. Misschien kan je de waarheid vandaag niet ontvangen. Dan kom je morgen terug en kan je haar ontvangen. De Weg van Kennis is de terugkeer naar waarheid en de terugvordering van alle zinvolle relaties. Zij wordt iedereen aangeboden, maar slechts enkelen zullen reageren, dus lijkt het alsof het aan hen specifiek aangeboden wordt, wat niet het geval is.

We maken alles praktisch, duidelijk en eenvoudig. Daarom moeten we benadrukken dat dit voor jou bedoeld is. Je moet leren om de geschenken in ontvangst te nemen. Misschien lijken ze niet op de geschenken waar jij aan dacht of waar je naar gezocht hebt en waar je in geïnvesteerd hebt – die zaken die alleen van jou gevraagd hebben om meer te geven en die jou dieper in de schuld in jezelf hebben doen belanden -. Wij bieden een ander soort geschenk, een andere manier van leven – een manier die een beroep doet op jou bekwaamheid en vraagt om haar expressie. Wij geven je niet alleen ideeën, want ideeën alleen zijn niet genoeg. Wat wij geven is een boodschap die jou uit je dilemma haalt en een manier bied om aan die zaken te ontsnappen die jou alleen maar kunnen kleineren, je verwarren en je isoleren. Dit geven wij omdat Wijsheid voor jou bedoeld is.

Als je Wijsheid kunt ontvangen en de Weg van Kennis kunt leren, dan zal je in staat zijn om aan anderen te geven. Dan zullen bepaalde mensen in staat zijn om van jou te ontvangen. Op deze manier kan een grotere betekenis, groter doel en grotere richting in het leven aan iedereen worden gegeven, stromend via de kanalen van relaties, zoals ze overal in jouw wereld en de Grotere Gemeenschap bestaan.

Als je het geschenk kunt ontvangen, zal je demonstreren dat je het ontvangen hebt. Het zal in jou werken en het zal een expressie via jou vinden die in overeenstemming is met jouw natuur en jouw ontwerp. Het zal jou zegenen en je leren het heft in eigen hand te nemen en jou de diepgang van inzicht en begrip geven. Het zal jou geduld en verdraagzaamheid geven. Het zal jou leren dat je een groter leven leeft. Via dit lange en fantastische ontwikkelingsproces zal je aan anderen geven – anderen die je kunt zien en anderen die je niet kunt zien -. Jouw leven wordt meer en meer een demonstratie en jouw ideeën zullen meer potentie hebben omdat ze echt klinken. Dit zijn geen tijdelijke ideeën; het zijn permanente ideeën. Ze zijn blijvend. Ze zijn betekenisvol. De weg is niet zo moeilijk als ze veeleisend is. Net als je een voetpad door een dicht oerwoud volgt, moet je goed opletten en je leefmilieu goed in de gaten houden terwijl het veranderd. Je kunt niet vooruit lopen en proberen mensen en situaties te verbeteren door jezelf of je ideeën te verkondigen. Je moet de weg voorzichtig en langzaam volgen. Op deze manier zullen de gevaren van het oerwoud jou niet raken. Op deze manier zal je gevaar en moeilijkheden aan zien komen en een manier vinden om ze te vermijden of indien mogelijk te veranderen.

Als je kunt ontvangen, kan je geven. Totdat je De Weg van Kennis ontvangen en geleerd hebt, kan je haar niet geven, omdat jij het niet bent die geeft. Het is Kennis zelf die geeft. Dit is het grote verschil en zal het verschil maken in jouw ervaring en in jouw expressie van waarheid.

Hoe wordt Kennis overgebracht van de een naar de ander? Zij onzichtbaar aangestoken. Wij spreken tot Kennis in jou, niet tegen je geest. Als je verbonden bent met Kennis en haar kunt ervaren, zal je de diepgang en impact van wat we zeggen voelen. Op deze manier wordt Kennis overgebracht. Op deze manier wordt Kennis ontstoken. Op deze manier vind ware inwijding plaats. Er zijn natuurlijk uiterlijke zaken te doen en zij vergen veel tijd en energie. Het Mysterie echter – het overbrengen van Kennis en het herenigen van oude banden – is iets dat zich buiten het intellectuele begrip van iedereen bevindt. Zij moet ervaren worden.

Je kunt speculeren. Je kunt fantaseren. Je kunt theoretiseren. Maar het Mysterie kan alleen maar ervaren worden. Daarom moet je, om de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren, om te leren wat Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap betekend en waarom het zo essentieel voor jou en jouw wereld is, beginnen met het krijgen van deze ervaring. Het zal in toenemende mate gebeuren, afhankelijk van jou verlangen ernaar, jouw weerstand ertegen en jouw capaciteit om haar te voelen en te dragen. Terwijl je verlangen en capaciteit groeit en terwijl je weerstand afneemt, zal het Mysterie grotere en grotere vormen aannemen en haar beloningen zullen in jou groeien. Jouw verantwoordelijkheden zullen toenemen terwijl de Grotere Kracht in jou toeneemt. Na verloop van tijd zal zij via jou spreken en via jou bewegen.

Wijsheid is voor de wereld bedoeld, maar zij moet aan individuen worden gegeven en die moeten zich voorbereiden en in staat zijn om haar te vertalen naar de levenswijze, de taal en de beelden van het dagelijkse bestaan. Pure waarheid, pure wijsheid, pure affiniteit en pure relatie kunnen hier nog niet ontvangen worden, uitgezonderd hier en daar enkele vreemde personen. En zelfs deze individuen moeten een enorme ontwikkeling doorlopen. Dit komt doordat het verlangen en de capaciteit voor waarheid, eerlijkheid, relatie en affiniteit van de mensen zo ontzettend gelimiteerd zijn. Dit komt ook doordat de mensen zichzelf overal hebben toegelegd op zaken die ze moeten leren te ontgroeien. Hier is veel tijd voor nodig en er zijn veel mislukkingen, maar de mogelijkheid tot succes is er.

Als je de weg volgt en als je gaandeweg de lessen leert, zonder iets toe te voegen of iets weg te laten, dan zal je de reis maken. Je zult door het oerwoud heen komen en de berg en de weg naar boven vinden. Je zult doorgaan op momenten dat je visie hebt en op momenten dat je geen visie hebt. Je zult doorgaan als je je doel kunt zien en als je je doel niet kunt zien. Dit is voor jou bedoeld. Misschien diskwalificeer je jezelf. Misschien verwerp je het geschenk. Misschien ken je er andere betekenissen aan toe of misschien zal je er verschrikkelijke associaties aan geven. Het geschenk is hoe dan ook zuiver, en je moet zuiver van hart zijn om haar te ontvangen.

Een roeping in het leven verloochenen zegt niets over de roeping, maar alles over jou. Je moet er klaar voor zijn en je moet de ervaring van waarheid hebben. Mensen liegen tegen zichzelf. Hun misleiding bestaat uit lagen en wordt zo diep dat zelf de waarheid slechts een fantasie voor hen is. Zij is slechts een idee, iets waar ze niet op kunnen vertrouwen of dat ze niet kunnen ervaren. Waarheid brengt je altijd terug naar de verhouding met het leven, met anderen en met jezelf. Fantasie en misleiding brengt je altijd daarvandaan. Fantasie bestaat er over alles, zelfs over de waarheid.

Veel mensen zullen proberen De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te gebruiken om macht te verwerven, om zichzelf te verzekeren van liefde en geld, om voordeel in het leven te verkrijgen, om anderen te domineren en zichzelf te verkondigen, maar ze zullen de Weg van Kennis niet leren. Het zal hen volledig ontglippen. Ze zullen er alleen maar ideeën over hebben, Ideeën die ze bemoedigend of ego vergrotend vinden. Nochtans zal de essentie en de betekenis, het doel en de waarheid van de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap hen volledig ontgaan. Ze zullen de woorden gebruiken, maar de betekenis zal voor hen verloren gaan. Je zult dit zien.

Totdat je waarheid kunt waarderen, waarheid kunt kiezen en bij de waarheid kunt blijven, zal fantasie op alles geprojecteerd worden. Alles zal als waardevol gezien worden in zoverre het je persoonlijke doelen verwezenlijkt of bevorderd. Hoe kan iets werkelijks gevonden worden als dit de motivatie is? Hier zal er geen visie zijn, geen begrip en geen begripsvermogen aanwezig zijn. Zaken zullen niet gezien worden zoals ze zijn. Ze zullen niet gewaardeerd worden zoals ze zijn. Werkelijke mogelijkheden zullen verloren gaan en gevaarlijke mogelijkheden zullen gekozen worden.

Elke mislukking is als een goed idee begonnen – iets dat in een verkozen richting leidt, iets dat een persoonlijke zaak zou bevorderen -. Laat dan je fouten in het leven je teleurstellen en ontnuchteren, je matigen en je de ogen openen. Accepteer je fouten. Noem ze fouten. Het zijn fouten. Laat ze jou verjongen. Laat ze je blik verhelderen. Laat za je bevrijden van toekomstige fouten. Laat ze jou onderscheidingsvermogen geven. Laat ze jou discretie leren. Laat ze jou terugvoeren naar waarheid, dat je om te beginnen nodig hebt. Zaken kunnen in het begin geweten worden. Waarheid is beschikbaar omdat Kennis bij je is. Dit is jou geschenk om te ontvangen en zij zal jouw geschenk zijn om te geven.

Verlost zijn van de geest is het verkrijgen van nieuwe ogen, het verkrijgen van nieuwe oren, het aanraken met een nieuwe sensatie en het zien van zaken met een helderheid die je vroeger alleen maar kon ontgaan. Wijsheid leidt naar deze bevrijding. Zij leidt echter niet naar een grote ervaring van verlichting. Het is iets dat elke dag in kracht toeneemt en haar geschenken elke dag geeft. Zij brengt je ertoe om grotere uitdagingen en mogelijkheden aan te gaan die je eerder niet aan kon.

Mensen hebben maar een beperkte hoeveelheid tijd en energie om problemen op te lossen. Als deze tijd en energie besteed wordt aan kleine zaken, zullen ze opgebruikt worden. Als ze besteed worden aan grotere zaken, dan zullen de kleinere zaken in het proces worden opgelost. Kleine problemen vragen kleine beetjes energie en grotere problemen vragen grotere hoeveelheden energie. Door het oplossen van grotere problemen zal je je gewaardeerd voelen omdat je iets belangrijks doet.

Mensen lijden omdat hun levens gebrek aan betekenis en noodzaak hebben. Dus geeft God betekenis en noodzaak. Betekenis wordt gevonden in werkelijk contact met anderen dat een werkelijk doel dient, ten behoeve van de evolutie van de wereld. Of dit nu mensen voeden, bruggen bouwen of onderrichten in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap met zich meebrengt, het dient allemaal hetzelfde doel. Dienstbaarheid moet op veel verschillende niveaus plaats vinden – op het persoonlijk niveau, op familieniveau, op het niveau van de gemeenschap, op nationaal niveau en op het niveau van de mensheid-.

Wij brengen jou een uitdaging, een uitnodiging, een bevestiging en een herkenning. Zo uitgebreid als ze is en zo fantastisch als ze misschien lijkt, Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap – als ze werkelijk ervaren wordt en als ze werkelijk aangewend wordt – geeft jou een grotere bekwaamheid om om te gaan met wat zich op dit moment voor jou bevindt. Je ziet wat klein is en je herkent het als klein. Je ziet iets dat groot is en je herkent het als groot. Je noemt niet alles groot; je noemt niet alles klein. Je herkent wat groot is en wat klein is, wat weinig tijd van je vraagt en wat veel tijd van je vraagt.

Tijd goed besteed is tijd vervuld. Tijd niet goed besteed is tijd verloren en verspild. Je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd in het leven; je hebt maar een bepaalde bekwaamheid in het leven. Waar investeer je jouw tijd en bekwaamheden? Waar worden ze gegeven en welk doel dienen ze? Welk deel van jouw bevredigen ze? Jouw persoonlijke geest, die zich aan het oppervlak bevind, raakt nooit bevredigd. Hij moet meer van alles hebben. Zijn beleving van geluk is vluchtig. Het vereist voortdurende stimulering en werving om enige zelfverzekerdheid te voelen, want hij identificeert zich alleen met wat hij bezit, zowel zijn fysieke bezittingen als zijn ideeën, die bedoeld zijn om zijn fysieke bezittingen te bekrachtigen.

Stel Kennis in jouw tevreden en je leven zal vervult zijn. Je krijgt een nieuw leven, een groter leven, een leven dat eenvoudig en betekenisvol is, een leven dat krachtig en effectief is, een leven waarin je ware metgezellen hebt die jou liefhebben en die jij liefhebt. En je ontsnapt aan het overgrote deel ven de ellende die hier iedereen gevangen houdt.

Als je deze reis kunt maken en als je deze reis keer op keer kunt kiezen, dan zal je vooruitgaan. Als je ermee stopt, zal je niet vorderen. De reis is de weg. Je zult alleen weten of het de weg is, als je de reis maakt. Stop niet aan het begin en zeg: “Nou, ik weet het niet zeker. Is dit de weg of moet ik iets anders doen? Iets anders ziet er beter uit. Iets anders lijkt sneller. Iets anders lijkt plezieriger.” Laat je niet om de tuin leiden. Je kunt de weg alleen vinden als je de reis maakt. De Weg van Kennis kan niet begrepen worden door aan de buitenkant te blijven staan en er over te oordelen. Als mensen dat doen proberen ze alleen maar hun ideeën te bevestigen. Maak deze reis en je zult er achter komen waar ze toe leidt. Ze brengt je naar de waarheid die in jou leeft, naar de waarheid die in anderen leeft en de waarheid die in de wereld leeft. Dan zal Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap voor jou duidelijk worden omdat het voor de hand zal liggen. Als je eenmaal dit perspectief verworven hebt zal je zien hoe helder het is en zal je zien waarom je het eerst niet kon zien.

Het eerste doel van God is om je leven te ontlasten, zodat jou een groter geschenk, een grotere kans en een grotere roeping gegeven kan worden. Als je handen vol zijn met je eigen behoeftes, hoe kan je dan iets anders ontvangen? Als je geest tot aan de rand gevuld is met stimulerende en opwindende ideeën, hoe kan dan een werkelijk inzicht ontstaan of aan jou gegeven worden? Eerst moet een leegmaken plaats vinden, een vereenvoudiging, een ontlasting. Je hoeft al deze bagage niet door het leven te dragen – de bagage van jouw bezittingen en jouw ideeën. Je behoud wat nodig is en wat echt zinvol is en andere zaken worden simpel weggegeven omdat ze als drukkend worden gezien. Niets word je afgenomen. Er bevinden zich geen dieven op de weg naar waarheid. Waarheid geeft en herstelt alleen, verifieerd en bevestigd wat waar is in jouw relatie met alles en het meest fundamenteel met jezelf.

Voor wie is wijsheid bedoeld? Zij is voor jou bedoeld. Via jou is het voor anderen bedoeld en via hen wordt het verder doorgegeven. Dit is mogelijk omdat Kennis in elke persoon leeft en omdat Kennis binnen de context van ware en zinvolle relaties herkend, gewaardeerd, bevestigd en ervaren wordt. Alhoewel de wereld onbegrijpelijk lijkt en trouw aan zelfbedrog, oneerlijkheid en vernietiging leeft de realiteit van Kennis, die in elke persoon leeft, vandaag en op dit moment. Het is de realiteit die bevestigd moet worden. Het is deze voorbereiding in de Weg van Kennis die gegeven en gedeeld moet worden. Dan zal wat eerst onmogelijk leek, duidelijk en bereikbaar worden. Dan zal wat eerst verwarrend en complex leek, een eenvoudige weg door een gevaarlijk oerwoud worden.

De weg die je zult volgen is een eenvoudige weg, maar je zult acht moeten slaan op elke stap en opletten wat om je heen gebeurt. Op deze manier ga je het leven binnen en er doorheen en je zult richting hebben. Je zult in staat zijn alles om je heen met meer inzicht te volgen. En je zult in staat zijn dat te zien wat kan bewegen en wat niet kan bewegen, wat zich kan ontwikkelen en wat zich niet kan ontwikkelen wat doel heeft en wat geen doel heeft. Dit kan alleen gevonden worden door de weg te gaan. Daarom is de weg het antwoord.