Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 23 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

OPENBARING IS EEN GESCHENK DAT AAN bepaalde individuen gegeven wordt, die een prominente rol te vervullen zullen hebben bij het leiden van anderen. Het gebeurt zeer zelden en alleen onder zeer speciale omstandigheden. Het is bedoeld om deze individuen in te wijden en om hun Kennis te bevestigen. Het gebeurt als tijd essentieel is en zij zich met een hoger doel bezig moeten houden of hun grote kans totaal verliezen. Openbaring is een extreme opgave om iets in werking te stellen dat nu moet gebeuren.

Deze manifestaties zijn extreem zeldzaam, en met reden. Ze kunnen zeer beangstigend zijn voor de geest de er nier klaar voor is. En ze zullen met zekerheid desoriënterend werken, want nu ervaar je twee realiteiten die erg weinig met elkaar te maken lijken te hebben. De Ontvanger moet hier klaar voor zijn, moet dit genadig ontvangen en moet in staat zijn haar betekenis te interpreteren en haar Wijsheid geduldig uitoefenen. Anders zal het een traumatische gebeurtenis zijn die verkeerd geïnterpreteerd en begrepen zal worden.

Als jullie zouden kunnen zien hoe fragiel jullie realiteit in de wereld is, wat jullie zouden zien als jullie van buiten naar binnen zouden kijken; als jullie konden zien hoe gemakkelijk zij verstoord en uitgedaagd wordt en hoe zwak haar basis is; als jullie konden zien hoe zij gebaseerd is op bepaalde veronderstellingen die nooit in twijfel worden getrokken en hoe zij opnieuw bevestigd worden door het gebruik van referenties uit het verleden om de geest stabiel te houden, dan zouden jullie begrijpen hoe delicaat de Ongezienen hier bij veelbelovende studenten te werk moeten gaan.

Dit soort Openbaring is inwijdend. Eis haar niet of verwacht niets van haar, want je weet niet wat je eist of verwacht. Mensen willen veel, maar zelden realiseren ze zich wat de verantwoording voor het hebben van hun verlangde ervaring, voorwerp of persoon met zich meebrengt. Mensen willen openbaring omdat ze bewijs willen hebben. Ze willen hun verstand verzekeren dat hun spirituele ingevingen echt zijn, maar dit kan voor het verstand nooit aangetoond worden. Het verstand is gegrondvest tijdens de afwezigheid van jouw spirituele ingevingen en zal in het algemeen ertegen gekant zijn totdat het zich uiteindelijk eraan overgeeft. Hier kan je geen goedkeuring verwerven. Hoe kan het verstand, dit tijdelijk begripsvermogen, deze tijdelijke ervaring in de wereld, de Grotere Realiteit, die geen begin en geen einde heeft, bevestiging en goedkeuren?

Er bestaat echter een grotere en meer complexe soort openbaring, die plaats vind als gevolg van vele jaren toegewijde studie in De Weg van Kennis. Dat is een ander soort openbaring. Zij is niet plotseling en dramatisch. Zij breekt niet in op je leven. Zij dringt zichzelf niet aan je op. Het is iets dat je geleidelijk kunt beginnen te voelen als de sluier tussen het fysieke leven en het leven voorbij het fysieke dunner en dunner wordt en je meer en meer communicatie ervaart en in staat bent de vertaling van inzicht en informatie die in je geest komt te ontvangen.

Je zult in toenemende mate het gevoel hebben dat zich een aanwezigheid, een intelligentie aan de andere kant bevindt. In feite zal je de ervaring hebben dat er een groep is die jou assisteert en aanmoedigt. Dit zal je doodsangst verlichten en eventueel elimineren omdat je ziet dat jouw Spirituele Familie daar op jou wacht. Zij zijn er voor jou. Je kunt ze voelen. Jouw ogen zijn niet gemaakt om zulke zaken te zien, evenmin zijn jouw lichamelijke oren gemaakt om zulke zaken te horen. Maar jouw innerlijke ogen kunnen zien en jouw innerlijke oren kunnen horen omdat je dit kunt voelen; je kunt het instinctief beseffen.

Communicatie zal in je geest komen en je zult weten dat het niet een product is van je eigen denken of fantasie. Dit is een zeer subtiele openbaring, maar haar impact is enorm. Zij komt als gevolg van een grote mate van voorbereiding en ontwikkeling in het uitoefenen van een groter doel in de wereld. Hoewel het voor beginnende studenten misschien hoop en een ideaal vertegenwoordigd om hun angsten te verdrijven zal het hier zelden gebeuren en met goede redenen. Het accent in jouw leven moet liggen bij Kennis en bijdrage. Totdat je hierin goed genesteld bent, iets dat jijzelf niet volledig kunt bepalen, zal de tegenwoordigheid van jouw Spirituele Familie op de achtergrond blijven om je niet te verzwakken in of af te leiden van je vermogen om in de wereld te zijn en hier je werk te verrichten. Het ervaren van jouw Familie is zoveel fantastischer dan de ervaring van proberen te overleven, bij te dragen en zuiver te blijven in een wrede en moeilijke wereld.

Misschien denk je dat de wereld een gemakkelijk en geweldig oord is, maar zij zal kaal en moeilijk lijken in contrast met jouw Oeroude Thuis. Dit zal intens heimwee veroorzaken en je aandacht afleiden van de wereld en alles wat zich in de wereld bevind. Zou deze ervaring te vroeg plaatsvinden, dan zal het er moeilijk zijn om het verlangen en de intentie op te brengen om in de wereld te participeren en de uitdagingen onder ogen te zien die je onder ogen moet zien. De Hemel kan in dit opzicht te vroeg komen. Misschien bid je ervoor, misschien wil je het graag, misschien smeek je erom, maar als het te vroeg komt, zal het je afleiden. Het is hier beter dat een zeer geleidelijke openbaring plaatsvind. Dit geeft je een gevoel van aanwezigheid en een blijvende ervaring van communicatie, assistentie en steun. Hierbij kan je jouw focus op de wereld behouden, maar met een grotere zekerheid dat je Familie bij je is en dat je bestemming verzekerd is.

Openbaring wordt door jouw Spirituele Familie en de Ongezienen bepaald die jouw Spirituele Familie leiden en haar representeren. Sommigen wensen dit al vele jaren, aanhoudend hopend hierop, maar het gebeurt niet bij ze. Anderen hebben er nooit aan gedacht en toch gebeurt het bij ze. Waarom is dit zo? Het heeft te maken met de gereedheid en het doel van de persoon. Sommige mensen hebben deze ervaring nodig om hun loyaliteit aan Kennis te bevestigen. Voor anderen zou zo’n ervaring een grote tegenslag zijn. Het zou ze bang maken, ze desoriënteren, ze afleiden of ze intrigeren. Totdat je diepere ingevingen herkend en geëerd worden en totdat ze de primaire ervaring en focus worden in plaats van het hebben van grote en prachtige sensaties in het leven te hebben, is openbaring een slecht advies voor jouw en zal niet gebeuren.

Openbaring heeft te maken met doel en gereedheid. Voor sommige mensen moet spiritualiteit een erg subtiele onderstroom in hun leven zijn, iets dat ze bevestigen, maar wat op zichzelf niet het centrale thema en middelpunt is. Intense spirituele ervaringen zijn voor hen niet nodig en kunnen inderdaad een belemmering vormen. Maar voor hen wiens dienstbaarheid aan de wereld bedoeld is als een brug tussen het goddelijke en menselijke leven, zijn deze spirituele ervaringen waarschijnlijker. Maar nogmaals, ze komen niet op aanvraag.

Verwacht dan, als je vooruit kunt komen in De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap, een geleidelijke openbaring. Als je ogen helderder worden, als je geest vrijer wordt en als je ervaring van Kennis dieper wordt, zal je een verwantschap met de Hemel beginnen te voelen. Jouw verwantschap zal niet idealistisch zijn. Zij zal niet filosofisch zijn. Zij zal niet theologisch zijn. Zij zal niet ambitieus zijn. Zij zal geen wens zijn. Zij zal eenvoudig iets zijn wat er is. Je hoeft er niet over te praten. Het zal er gewoon zijn omdat je dicht in haar buurt bent. Zij zal zich niet opdringen. Zij zal je niet laten schrikken. In plaats daarvan zal stil en diep bij jouw zijn. En haar aanwezigheid zal alomtegenwoordig zijn.

Openbaring is iets dat voor bepaalde mensen op bepaalde tijden moet gebeuren omdat ze niet langer kunnen wachten. Ze moeten zich er nu mee bezig houden. Ze moeten een cruciale volgende stap zetten. Anderen wachten op hen. Zelfs als ze denken dat ze niet klaar zijn, moeten ze hun rol en verantwoordelijkheid op zich nemen.

De Wijsheid van de Hemel bepaald dit. Je kunt dat zelf niet. Streef niet naar openbaring. Stel haar niet als deel van jouw plannen en jouw doelen. Neem je in plaats daarvan voor om een student van Kennis te worden en om geduldig door te gaan zonder aanspraak te maken op grote plannen, ontwerpen of mogelijkheden voor jezelf. Dan zal je korter bij de Hemel komen omdat je dichter bij dat komt wat de Hemel jouw heeft gegeven. Hoe dieper jouw relatie met Kennis, hoe dieper jouw relatie met het goddelijke. een relatie bestaan niet uit beelden en fantastische demonstraties. Het is een blijvende aanwezigheid.

Je hebt een relatie met jouw Spirituele Familie. Dit kan ervaren worden, maar je moet dicht bij je Spirituele Familie komen. Je zult dichtbij komen als je dichter bij Kennis binnenin jouw komt, omdat Kennis en jouw Spirituele Familie onlosmakelijk met elkaar verstrengeld zijn. De een zal je aan de andere herinneren.

Hoe groter jouw doelbesef, hoe groter jouw herinnering aan je oorsprong zal zijn. Het zal geen herinnering aan beelden of gebeurtenissen zijn, maar de ervaring van de verhouding zelf. Hoe groter jouw ervaring van de nut, hoe groter jouw ervaring van bestemming. Hoe meer je een idee hebt van waar je naar toe gaat en dat je slechts tijdelijk bezig bent in de wereld, hoe minder je je bedreigd voelt door haar verschijnselen en haar tragedies.

Veel mensen maken aanspraak op openbarende ervaringen. Ze zeggen dat engelen voor hen verschenen zijn en ze fantastische informatie ontvangen hebben. Ze zeggen dat regelmatig allerlei dramatische gebeurtenissen plaatsvinden als onderdeel van hun ervaring. Wees zeer sceptisch. Het is voor jouw mogelijk om met geesten in andere dimensies in contact te staan. Het is voor jou mogelijk om met andere geesten in deze wereld in contact te staan, zonder te weten met wie je praat of wat hun intentie of motivatie is. Daarom liefhebberen studenten van Kennis niet in dit soort zaken. Daarom blijven studenten van Kennis dicht bij Kennis en dicht bij het leven en veranderen niet van koers om te proberen ongelofelijke ervaringen te hebben. Daarom laten studenten van Kennis zich niet in met controverses of opschepperij en grootspraak over hun prachtige ervaringen of hun laatste inzichten of hoe een engel of een of andere goddelijke entiteit met hen heeft gecommuniceerd. Dit is misschien bekorend en intrigerend, maar het leidt nergens toe en kan inderdaad een gevaarlijk vermaak zijn, mensen verhinderend om de werkelijke noden en uitdagingen van hun leven aan te gaan of onder ogen te zien, die zelf op dit moment een beroep op hen doen.

Als je vordert zal je veel horen over spirituele ervaring die door anderen beschreven en bediscussieerd worden. Wees discreet. Doe niet aan deze discussies mee. Ze zijn voor het merendeel zinloos. Mensen die over dit soort zaken praten weten niet waar ze het over hebben. Degenen die het wel weten hebben geleerd om er niet over te praten, behalve in zeldzame situaties tegen bepaalde mensen. En zelf dan, hoe kan je een zuivere ervaring beschrijven? Als de mensen waar je mee praat deze ervaring niet gehad hebben zullen zij ofwel denken dat je ze voor de gek houdt of ze worden gebiologeerd door wat je zegt. Dit heeft geen zin, want achterdocht en gebiologeerd zijn niet behulpzaam in het leren van De Weg van Kennis. Voor de persoon die deze ervaring gehad heeft zijn woorden niet nodig. Een eenvoudige bevestiging is voldoende.

Conversatie, speculatie, argument en debat zijn verspillende bezigheden voor een student van Kennis. Op het zoeken van Goddelijk contact, engelachtige ervaringen of aanhoudende gelukzaligheid ten koste van jouw ervaring in de wereld ligt voor de student van Kennis niet de nadruk. Je bent hier naartoe gekomen om te leren werken, geven en begrijpen. Je bent hier niet naartoe gekomen om te dromen, fantaseren of een weg terug naar je Oeroude Thuis te vinden. Je bent met grote moeite en inspanning naar de wereld gestuurd, maar zo gauw je je realiseert dat je in de wereld bent en dat je ergens anders vandaan bent gekomen bedenk je een plan om hier weg te komen! Je zegt, “Ik wil hier weg. Dit is moeilijk!” Jouw Spirituele Familie wil echter dat je hier bent. Ze hebben grote moeite gedaan om je hier te krijgen. Ze hebben al veel assistentie verleend om jou in staat te stellen een doelmatig menselijk wezen te worden, zodat je iets groters zou kunnen leren in het leven. Waarom proberen te ontsnappen zonder het werk af te maken?

Het werk zal zich openbaren als je vordert. Je hoeft niet te zeggen: “Nou, ik zal beslissen welk soort werk me wat lijkt. Dit soort werk lijkt me leuk. Dat ziet er goed uit. Dat lijkt niet te moeilijk of te gevaarlijk of te onplezierig.” Je zult veel gespeculeer horen over door mensen zelf bepaalde doelen en roeping, maar de student van Kennis is zo wijs om deze conversaties te mijden, want ze representeren geen Wijsheid. Jouw diepere ervaringen kunnen slechts met bepaalde mensen op bepaalde manieren en op bepaalde momenten gedeeld worden. Het grootste gedeelte van de tijd zal je ze voor jezelf moeten houden, zelfs rond andere studenten van Kennis. Verkwist niet iets dat heilig en van grote betekenis is. Maak niet iets bekend dat binnenin jou aan het groeien en ontkiemen is, anders verliest het haar vitaliteit en potentie in jouw leven.

Al dat gepraat over spiritualiteit is voor het zelfverzekerdheid en om erkenning te krijgen, dat ook voor zelfverzekerdheid is. En waar dient zelfverzekerdheid anders voor dan bemoediging van de persoonlijkheid? Gebruik wat heilig is niet voor het tijdelijke en zwakke. Laat het verstand terughoudendheid, discretie, onderscheidingsvermogen en onthouding leren. Om Wijsheid ooit in jouw leven realiteit te laten worden, moet je deze zaken leren. Ja natuurlijk, je zult veel mensen tegenkomen waar je interessante spirituele conversaties kunt hebben. Er zal veel opschepperij en veel eerbetuiging aan zichzelf zijn. Er zal veel vergelijking en veel kritiek zijn. Iemand zal zeggen: “Nou, mijn leraar is erg groot.” Anderen zullen zeggen: “O, mijn leraar is erg groot.” Anderen zullen zeggen: “Ik heb vijf verschillende religies bestudeerd.” Anderen zullen zeggen: “Ik heb vijfhonderd boeken gelezen.” Anderen zullen zeggen: “O, ik weet alles van deze theologie.” En anderen zullen zeggen: “O ja, maar dit andere spiritueel pad is veel beter.” De student van Kennis is zo wijs om deze conversaties te mijden en, indien hij er tussenin zit, stil en observerend te blijven.

Zij die weten dragen de aanwezigheid met zich mee. En deze aanwezigheid heeft kunnen groeien omdat ze niet indiscreet zijn geweest. Ze hebben hun ervaring niet geprobeerd voor eigen voordeel te gebruiken. In plaats daarvan hebben ze het binnenin henzelf sterker en intenser laten groeien. Dit geeft hen een gevoel van aanwezigheid. Dit zal je niet vinden in luie amateurs of in mensen die zich als toeristen in het spirituele universum gedragen. Je zult dit echter vinden bij degenen die hun eigen leerdrempels onder ogen moesten zien, die hun eigen rivieren over moesten steken en die hun eigen twijfels en angsten en de verspillende consequenties van hun fouten ervaren en onder ogen moesten zien. Dit zijn mensen die iets onverklaarbaars volgen wat ze niet proberen te definiëren of te gebruiken. Hun stilte is diepgaand en uitnodigend. Ze zijn met het Mysterie. En het Mysterie is met hen. Via hen kan een grotere Kennis, een grotere steun en een Grotere Kracht opkomen en blijven. Dit is de blijvende openbaring. Iemand die met het Mysterie is kan het Mysterie delen zonder woorden, zonder conversatie, zonder debat en zonder zelfverheerlijking. Ze zijn met het Mysterie en het Mysterie is met hen.

Dit is dus waar je naar moet uitkijken. Dit is het bewijs van openbaring. De wolken die splijten en de engelenschare die afdaalt zijn zaken voor sprookjes of voor mythologie. Ware openbaring gebeurt in het allerbinnenste van een persoon. Het is iets wat je alleen kunt voelen en je zult het voelen in de nabijheid van hen die zich dicht bij het Mysterie bevinden – degenen die hun gift niet verspild hebben maar het hebben laten groeien, degenen die geleerd hebben stil, zwijgzaam en observerend te worden, degenen wiens geest in voldoende mate bevrijd is van het verleden dat ze het niet nodig hebben om elke nieuwe ervaring en ontmoeting die ze hebben te beoordelen en te evalueren, degenen die sterke genoeg met Kennis zijn dat ze het niet nodig hebben om hun kracht of het bekennen van hun zwaktes te gebruiken om aandacht en erkenning te krijgen.

Als je aan openbaring denkt, denk hieraan. Wordt niet romantisch en krijg geen grootheidswaanzin. Deze zaken vangen misschien veel aandacht, maar ze kunnen geen toewijding genereren, want alleen Kennis kan toewijding genereren. Deze zaken trekken genegenheid en ambitie aan, maar ze kunnen niemand tot hartgrondigheid brengen, want hartgrondige zijn is bij Kennis zijn. Zonder Kennis zijn is eigenzinnig, ambitieus, sluw, geslepen, manipulatief, doortrapt en berekenend zijn. Let op. Dit is het bewijs dat Kennis ontbreekt.

Openbaring groeit langzaam. Zij groeit met Kennis omdat met Kennis een ervaring en een gevoel van oorsprong en bestemming komt, dat de wereld niet kan tarten. Het is iets dat gevoelt en geweten wordt. Details zijn niet belangrijk. Hoe dichter je bij jouw doel bent, hoe meer je deze ervaring zult hebben. Hoe meer je in staat bent een relatie met Kennis te verwerven zonder dit privilege te misbruiken, hoe meer voor jou deze ervaring zal groeien. Hoe vrijer jouw geest is van referenties uit het verleden, hoe meer ruimte er in jouw zal zijn die Genade op kan vullen. Dit is openbaring. Dit is kort bij het goddelijke komen zonder jezelf als persoon te vernietigen of onbruikbaar te maken. Dit stelt je in staat om een vertaler te worden, een medium voor een Grotere Realiteit die zichzelf uit wil drukken in de wereld en om grotere giften te kunnen geven, zelfs onder de eenvoudigste en meest alledaagse omstandigheden.

Bedenk dat God achter de coulissen werkt, de afgescheidenen terugvorderend via Kennis, werkend via geïnspireerde individuen en via betekenisvolle relaties. God maakt geen grote show. God wil dat mensen neerbuigen en slaven worden, ongewild, verontwaardigd, met vijandigheid en bitterheid. Dit is geen wereldlijke macht waar we het over hebben. Dit is geen wereldlijke overtuigingskracht. Zo werkt het verstand niet; het is iets anders. Zo werken wereldlijke regeringen niet; het is iets anders. God bedreigd jouw niet. God werkt geen verwachtingen bij jou. God verleid jouw niet. God is voor jou aanwezig en jij hebt de kans om voor God aanwezig te zijn.

Deze relatie, die zo primair is, kan echter nooit jouw enig focus zijn, want God wil dat je jouw ogen op de wereld richt waar je naar toe bent gekomen om te dienen en te werken. Hoe meer God bij jou verblijft als je werk vordert en een diepere ervaring en een grotere betrokkenheid voor jou wordt, hoe meet God groeit binnen jouw ervaring. Hier wordt God meer een context dan een individu, meer een grotere ervaring van verwantschap dan een autoriteit. Op deze manier is God in staat om door jouw te werken zonder jou af te leiden. Op deze manier ben je in staat met God te werken zonder jouw focus op de wereld te verliezen.

Hoe is het mogelijk dat iets dat zo machtig is door iets kan werken dat zo klein is en wat klein is kan bevestigen, wat ze klein is kan eren en wat zo klein is kan verlossen? Dit vertegenwoordigd het grote genie van Kennis in het universum. Dit is God. Gos is groot; jij bent klein. Het licht werkt door jou; het verblind je niet. Deze aanwezigheid verblijft bij jou; zij wist jou niet uit. Jij bent het accent; God is de bron. Hier moeten jouw intellect en jouw lichaam voertuigen worden voor een grotere expressie en zin. Om dit op specifieke en alledaagse manieren te laten gebeuren waar dat de bedoeling is en waar dat nodig is – dat is openbaring.

Openbaring is dan een langzaam groeiende ervaring van zin, betekenis en richting in het leven. Het zal voor jou bovenkomen als je het toestaat in je leven aanwezig te zijn en niet probeert het te gebruiken om overwicht over andere mensen te krijgen. Zij zal de absolute basis voor jou worden. Dan zal, wat je ook geeft aan de wereld, gezegend worden met een grotere ervaring van aanwezigheid. Genade zal bij jou zijn. Mensen zullen dit ervaren in jouw aanwezigheid. Hier zal jij ze iets onverklaarbaars geven dat met woorden niet uitgedrukt kan worden en dat zelfs met handelingen niet aangetoond kan worden. Dit zal Kennis binnenin hen laten ontsteken, want hun reactie op Genade zal van Kennis binnenin hen komen en niet van hun intellect. Dit is een inwijding en dit is het bewijs van het werk van God in de wereld. Voor deze mensen zal het een openbaring zijn, maar niemand zal geprezen worden. Er zullen geen fouten in evaluatie gemaakt worden omdat niemand aanspraak zal maken op grandioze krachten. Er zullen geen archetypes zijn. Er zullen geen heiligen zijn. Iets magisch en prachtigs zal tussen jullie gebeuren, iets blijvends en diepgaands, niet iets onverhoeds en romantisch.

Als je terugkijkt op je leven, herinner je je misschien een of twee individuen waarmee je deze ervaring had, dit blijvend gevoel van aanwezigheid. Breng in herinnering hoe subtiel dat was, maar hoe uniek. Breng in herinnering hoe je je gevoeld hebt in hun nabijheid, hoe er iets opmerkelijks aan hen was – iets waar je niet over gesproken hebt, iets wat zij niet beweerd hadden. Er was iets opmerkelijks aan hen. Er was een aanwezigheid die met hen verbleef. Misschien zijn er geen woorden om deze ervaring te beschrijven, maar het kan in herinnering gebracht worden omdat het ver uitsteekt boven elke andere ontmoeting die je gehad hebt, of deze ontmoetingen nu plezierig waren of niet.

Zoals God achter de schermen werkt, zo vindt openbaring achter de schermen plaats. Dit wordt gedaan omdat het werkt. Dan geven mensen zichzelf. Er bestaat geen slavernij. Dan openen mensen zichzelf en maken ze aanspraak op de resultaten. Dan eren mensen zichzelf door hun Groter Bron te heiligen.

Openbaring maakt deel uit van jouw vernieuwing. Zij zal naar alle waarschijnlijkheid erg langzaam en erg geleidelijk gebeuren. Je zult het niet elk moment ervaren. In feite kunnen er grote tussenposes tussen jouw ervaringen zitten, maar deze tussenposes zullen afnemen als je vordert. In plaats van een maal per twee jaar zal dat misschien een maal in de zes maanden zijn en dan een maal in de drie dagen. Het maakt niets uit, want je vordert. Het hoeft niet elke moment te gebeuren want je hebt geleerd om zonder te leven. Als zij echter met jou is, open je jezelf minzaam voor haar en weet je dat de aanwezigheid bij jou is omdat er ruimte in jou is die de aanwezigheid op kan vullen.

Zal openbaring voor jou gebeuren? Wordt een student van Kennis. Kom dicht bij Kennis. Ga om met hen die ontwikkeld zijn in Kennis. En ga om met hen die net als jij beginnen. Vergeet wat je hiervoor hebt geleerd. Denk niet dat je reeds ontwikkeld bent. Wees een beginner. Heb een open geest. Beweer niet dat je ontwikkeld bent. Hoe kan je weten dat je ontwikkeld bent? Het ene moment voel je misschien dat je o zo ver gekomen bent, terwijl je de volgende dag misschien het gevoel hebt dat je terug bij af bent. Hou kun je het weten? Hoe kan het intellect dit soort zaken begrijpen? Je kunt alleen maar doorgaan. En als het verder gaat, zal het veranderen omdat een Grotere Kracht langzaam binnenin jou naar voren zal komen en jouw intellect een gevoel van veiligheid zal geven dat het nooit van iets anders zou kunnen krijgen. Dan zal het intellect zich dienstbaar opstellen naar een Groter Kracht binnenin jou. Op deze manier zal jouw lichaam jouw geest dienen en jouw geest zal jouw ziel dienen, wat hun juiste verhouding weergeeft. Dan zal je aan verwarring en ambivalentie ontsnappen – een grote vrijheid. Met deze vrijheid zal Genade met jou verblijven. Het zal aan jou geopenbaard worden omdat je de capaciteit ervoor zal hebben en er open voor staat. In stilzwijgen, in stilte komt de Genade van God tot jou.