Hoe bereid je jezelf voor?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 22 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


ONDERRICHT IN DE WEG VAN KENNIS VAN DE GROTERE GEMEENSCHAP is tamelijk uniek. Zij doet een beroep op een ander soort intelligentie in jou en creëert een weg naar deze intelligentie die behoorlijk verschilt van jou normale onderwijsvormen. Hierbij begin je niet met het onthouden van feiten en cijfers, vergelijkingen en details. Hierbij probeer je je intellect te koppelen aan je diepere geest, de geest die wij Kennis noemen. Hier ligt de klemtoon op het ontwikkelen van stilte en het vermogen je objectief op dingen te richten – twee zeer hoge functies van de geest.

Omdat Kennis niet hetzelfde denkt als je persoonlijke geest, moet er een brug tussen beide gebouwd worden. Het bouwen van deze brug maakt het voor Kennis mogelijk met jou te communiceren en stelt jou instaat om leiding, zegen en haar bescherming te ontvangen. Zonder deze brug, zal je je voelen alsof je opgedeeld bent in je persoonlijke geest, die op een manier denkt en bepaalde dingen wil en Kennis, dat op een andere manier denkt en een groter doel heeft dan je persoonlijke geest. Het bouwen van deze brug vertegenwoordigd het doel van het onderricht in De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap.

Ter voorbereiding zal je verschillende belangrijke zaken nodig hebben. Op de eerste plaats heb je de correcte voorbereiding nodig. Je kunt geen menselijke spiritualiteit, menselijke filosofie, menselijke idealisme en menselijke motivatie gebruiken om een Grotere Gemeenschapsbegrip van Kennis te verwerven. In plaats daarvan zal je een unieke vorm van onderricht nodig hebben, die we hier voor jou verzorgen. Menselijke wijsheid en menselijk begripsvermogen brengt je tot een bepaald punt. Dit is een hogere berg om te beklimmen. Je zult een speciale focus, een kaart en een weg nodig hebben om de belangrijke voorbereiding in De Weg van Kennis te kunnen maken. Bovendien zal je het juiste leerplan, de juiste instructie, houding, metgezellen en wijze om je voortgang te evalueren, nodig hebben.

Zoals we gezegd hebben, is het leerplan essentieel. Je moet de juiste weg de berg omhoog nemen of je zult de weg kwijtraken; je zult bij een doos eind aankomen en rond gaan dolen, niet zeker waar je naartoe gaat. Het leerplan dat wij aanreiken is specifiek ontworpen om mannen en vrouwen in staat te stellen om een groter begrip van het leven te verwerven – een begrip en perspectief van de Grotere Gemeenschap, dat een hogere uitkijkpunt zal vestigen van waaruit je jezelf en anderen met mededogen en begrip kunt zien.

Als je het leerplan veranderd of haar probeert te koppelen aan andere zaken waar je gewend aan bent geraakt of aan zaken die je leuk vind, zal je de juiste weg niet vinden, en je zult geen vorderingen maken. Je moet de weg volgen zoals hij gegeven wordt – zonder hem aan te passen, zonder iets te verwijderen en zonder zaken toe te voegen die je eerder geleerd hebt. In feite moet je hier werkelijk als een beginneling beginnen. Vergeet wat je geleerd hebt. Laat je ideeën en je filosofie links liggen. Probeer deze nieuwe leerstelling niet hetzelfde te maken als iets anders. Je kunt een Weg van Kennis van de Groter Gemeenschap niet leren op basis van een eerdere leerstelling. Je moet bij het begin beginnen en een beginneling zijn. Dit is de meest wijze benadering, want dit stelt je in staat om met een open geest verder te gaan en te ontsnappen aan de beperkingen die jouw veronderstellingen, overtuigingen en houding met zekerheid op zullen leggen.

Het juiste leerplan vereist een juiste houding. De juiste houding is die van een beginneling. Als je de instelling hebt van een beginneling, zal je een open geest hebben. Hierdoor zal je in staat zijn om zaken te zien zoals ze zijn en niet zoals je denkt dat ze moeten zijn of zoals je ze graag wilt hebben. Hier bestaat een groot verschil tussen een scholing in Kennis en een scholing die je in de wereld bent tegengekomen. In de wereld borduur je steeds voort op wat je in het verleden geleerd hebt, waarbij je al doende zaken toevoegt. Terwijl je vordert wordt je selectiever in wat je leert omdat je wilt bevestigen wat je al hebt geleerd. Bijgevolg raakt de opzet van scholing; iets nieuwe leren, iets nieuws ervaren en in staat zijn om iets nieuws te doen, verloren, want je probeert in toenemende mate het verleden te bevestigen. Hierbij word je steeds angstiger en bezorgder over de toekomst, minder bereid om zaken te zien zoals ze werkelijk zijn en minder open voor nieuwe ideeën, nieuwe ervaringen en nieuwe vermogens. Hier sluit de geest zich in het nadeel van zichzelf. Dit doet ze vaak met de overtuiging dat ze open en toegankelijk is terwijl zij in feite zo’n filtermachine geworden is dat nog maar weinig informatie haar bereikt, zowel van binnenuit als van buiten.

Hoe anders is De Weg van Kennis. Hoe anders is de voorbereiding bij het leren van Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap. Hierbij moet je aan het begin beginnen en voortdurend zaken opzij zetten waarvan je denkt dat je ze begrijp, zaken waarin je gelooft, zaken waarvan je verondersteld dat ze zo moeten zijn in de wereld en zaken waarvan je denkt dat jij zo bent, dat anderen zo zijn en het leven in het algemeen is. Je moet jezelf open blijven stellen voor iets nieuws. Wat je zult ervaren zal Kennis in jezelf bevestigen en nieuwe ervaringsgebieden voor je openen. Hier waag je je op onbekend terrein, met alleen Kennis en de kracht van je metgezellen om je zekerheid te bieden. Deze open houding is essentieel gedurende heel je voorbereiding. Op het moment dat je denkt dat je het onderwijsprogramma begrijpt en het voor jezelf en anderen kunt definiëren, zal je vooruitgang stoppen. Hierbij kan je een aantal zeer gevaarlijke en ongelukkige conclusies trekken.

Het leren van een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is een grote onderneming en voorbereiding. Je kunt het niet gedurende enkele weken of enkele maanden of enkele jaren bestuderen en het machtig worden. Daarom zeggen wij dat er geen meesters zijn in de wereld. Er bestaan alleen bekwame studenten. Probeer dus een bekwame student te worden, waardoor je inderdaad voor anderen een meester lijkt. Zodra je echter denkt dat je er bent en dat je opleiding afgerond is, stop je studententijd en begint je geest zal zich beginnen te sluiten. Je zult stoppen waar je bent en terug beginnen te glijden.

Het bewijs hiervan kan je vinden in het zogenaamde leiderschap van veel mensen die beweren veel zaken te weten en een goede methodologie te gebruiken. Nochtans, tenzij hun geest fris en open is, tenzij ze plooibaar zijn en zich aan nieuwe ervaringen aan kunnen passen, raken deze mensen in toenemende mate gefixeerd op het verleden en in toenemende mate defensief over het eigen positie en opvatting. Als gevolg hiervan worden ze in toenemende mate selectief in wat ze willen ervaren en minder en minder open naar het leven, naar relaties, naar Kennis en voor ware Wijsheid.

De juiste houding moet tevens de bereidheid omvatten om alles dat de terugwinning van Kennis belemmerd, te corrigeren – die veronderstellingen, die houdingen, die ambities, die gekoesterde behoeftes en die persoonlijke eisen die jouw mogelijkheid om het leven te ervaren zoals het is, zoals het op het volgende moment zal zijn en zoals het voorbestemd is in de toekomst te zijn, aantasten en beperken. Hiervoor is veel moed en verlangen naar eerlijkheid nodig. Dit overtreft inderdaad verre de definitie van en grenzen voor eerlijkheid van de meeste mensen. Hierbij moet je voortdurend de grenzen voor eerlijkheid verleggen en terugvallen op wat je weet, hetgeen verschilt van wat je wilt of geloofd. Dit is een handeling van persoonlijke integriteit en een uitdrukking van ware eerlijkheid.

Je moet de waarheid meer liefhebben dan al het andere en je waarheidsliefde moet groeien. Je moet in staat zijn om de waarheid als anders te voelen dan andere vormen van stimulering – zelfbevestiging, plezier, voldoening of iets anders – want de waarheid heeft haar eigen ervaring, die uniek is. Als je in staat bent om haar te identificeren, te waarderen en haar keer op keer te ervaren, zal je er steeds naar terug willen keren. Hierbij leer je om je eigen wijze beslissingen te nemen, en terwijl je leert om je eigen wijze beslissingen te nemen, zal je in staat zijn om anderen te helpen om zelf wijze beslissingen te nemen.

Omdat de voorbereiding zo groot is en zoveel tijd en geduld vergt, raden wij je aan om langzaam en consequent voort te gaan. Wij raden je aan om dagelijks te oefenen, maar zonder een gevoel van urgentie of ongeduld. In het eerste jaar moet je veel zaken leren. In het volgende jaar, het jaar daarna en het jaar daarna zijn er veel zaken die je moet leren. Je kunt niet zien wat zich voor jou bevind om te leren.

Beginnende studenten denken altijd dat ze op de rand van voltooiing staan. Gevorderde studenten denken altijd dat ze op de rand van meesterschap staan. Ver gevorderde studenten realiseren zich dat ze simpelweg aan het begin staan van het leren van de volgende stap. Dit vertegenwoordigd een volwassen houding, een houding die de moeilijke taak, de problematiek, de noodzaak en de beloning herkent. Je moet ver genoeg vorderen om deze volwassen benadering te verwerven. Een gevorderde leeftijd in het leven garandeert deze volwassen benadering niet. Vordering in De Weg van Kennis en vordering in ware voorbereiding zijn de enige zaken die dat kunnen verzekeren. Dit zal jou de ware lessen in het leven tonen en hoe moeilijk ze te leren zijn, hoe noodzakelijk ze zijn om te leren en wat de resultaten zullen zijn van ze te leren. Jouw ervaring zal dit bevestigen.

Dit brengt je in de positie om anderen van wijze raad te voorzien. Daarom kan alleen een gevorderde student in De Weg van Kennis De Weg van Kennis kan onderwijzen. Veel mensen willen alles wat ze leren zo snel mogelijk doorgeven en dit is begrijpelijk. Maak echter geen aanspraak op werkelijk inzicht, want het Mysterie zal je begrip altijd te boven gaan. Als je ondergedompeld kunt zijn in het Mysterie, kan je het Mysterie representeren. Dan kan je op een volledig nieuwe manier onderwijzen. Dan zal je begrijpen waarom de voorbereiding in De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap uniek is onder alle andere vormen van onderricht. Echter, zelfs de uniekheid van dit onderricht – haat unieke doelstelling en haar grotere dimensies van realiteit waaraan ze jou bloot zal stellen – heeft ze veel zaken gemeen die jij reeds geleerd hebt in de wereld. Laten we dat nu illustreren.

Onderricht vereist een wijze leermeester, iemand die competent is en die het betreffende leerproces begrijpt. Je kunt jezelf maar tot op zekere hoogte begeleiden. Zelfs als je jezelf simpele en mechanische zaken probeert te leren, maak je je kwetsbaar voor ernstige fouten en kost het veel meer tijd en energie om vooruit te komen. Het is beter om een capabele en competente leermeester te nemen. Als je probeert de weg zelf te leren, neem je een zeer langzame en moeilijke route. In feite kiezen veel mensen hiervoor omdat ze te bang zijn om met een leermeester te werken, of omdat ze hoogdravende ideeën over zichzelf hebben en denken dat een leermeester niet nodig is en dat ze in hun eentje kunnen leren. Sommige mensen willen niet voldoende tijd en hulpbronnen besteden aan hun scholing om een leermeester aan de hand te nemen, terwijl een ware leermeester hen in feite tijd en energie zal besparen en hun hulpbronnen voor de toekomst zal bewaren. Dit heb je reeds geleerd. Om een atletische sport te leren, om kunst te leren, om een vaardigheid te leren vereist wijs onderricht. Iemand moet het je laten zien, en iemand moet je corrigeren als je doorgaat en zaken voor jezelf uitprobeert.

Jouw onderricht heeft jou tevens geleerd dat je moet oefenen wat je probeert te leren. Hoe voor de hand liggend is dit, toch ontgaat dit vaak mensen die proberen een snelle en gemakkelijke manier te vinden om jaren van werk te omzeilen die noodzakelijk zijn om het bewustzijn op te bouwen en een basis te leggen voor wijsheid. Mensen zeggen: “Geef mij het antwoord. Toon mij de methode. Geef mij het geheim. Ik kan het gebruiken. Ik begrijp het. Ik zal er niet mee falen.” Hoe dwaas is dit on hoe onverstandig.

Als je bijvoorbeeld een technische vaardigheid wilt leren, moet je oefenen en studeren. Je moet een goede leermeester hebben. Je richting en doel moeten duidelijk worden als je bezig bent. Je moet een route kiezen waarbij je vaardigheid en begrip kunnen rijpen. Een boek lezen of een klas bezoeken kan alleen maar je voorbereidingstijd inleiden. Ze zijn niet de voorbereiding zelf. Alleen een boek dat de feitelijke oefeningen bevat kan je in het schoolwerk brengen en je daarin stimuleren en ontwikkelen. Maar toch zal je een leermeester nodig hebben. Je zult je nog steeds moeten associëren met degenen die wijzer en verder gevorderd zijn dan jij bent. En je zult je nog steeds moeten associëren met degenen die minder ver zijn dan jij bent. Degenen die verder gevorderd zijn kunnen hun wijsheid doorgeven en je helpen om tijd en energie te sparen. De minder ver gevorderden kunnen profiteren van de resultaten van jou bekwaanheden en zodoende de betekenis van jouw inspanning valideren en verifiëren.

Jouw scholing heeft jou verder al geleerd dat je wijze instructies nodig hebt en dat je moet oefenen. Jouw oefenen moet consequent, vlijtig, geduldig en efficiënt zijn. Denk niet dat je jezelf belangrijke zaken in een korte periode eigen kunt maken. Als je dat wel doet zal je terecht komen op een lange en moeilijke weg. Kijk niet naar de berg en zeg: “Ik weet een betere weg de berg op!” Je bent nooit eerder op deze berg geweest. Je weet niet hoe het is op grotere hoogte. Je weet niet wat de vereisten zijn. Je weet niet welke uitwerking het leefmilieu op jou zal hebben. Je kent de weg niet. En toch zijn er zoveel mensen die koortsachtig klauterend proberen hun eigen weg te beitelen en die uiteindelijk vast komen te zitten, niet in staat verder te gaan.

Jouw scholing in de wereld heeft jou een andere waarheid getoond die hier van toepassing is. Je moet helemaal opgaan in jouw voorbereiding om vooruit te komen, om te begrijpen en om te leren om de vaardigheid die je probeert te begrijpen en waar je goed in wilt worden, te gebruiken. Je kunt niet hier een beetje mee spelen en daar een beetje mee spelen en een beetje van dit en een beetje van dat doen. Als je een student van de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap wilt worden, zal hiervoor je volledige aandacht nodig zijn. Je zult niet alleen menselijke wijsheid machtig moeten worden en begrijpen, je zult ook Wijsheid van de Grotere Gemeenschap moeten leren. Elk kleine beetje dat je echter vordert naar het begripsvermogen van de Grotere Gemeenschap zal je als persoon effectiever, bekwamer, minzamer en meedogender maken. Je zult meer in staat zijn om anderen met eenvoudige levensproblemen en met grotere levensproblemen te helpen.

Je hebt het nodig om hierin op te gaan. Je kunt deze voorbereiding niet bestuderen en je ermee inlaten terwijl je probeert drie of vier andere zaken te leren waarvan je eveneens denkt dat ze erg belangrijk zijn en dat alles bij elkaar proberen te brengen. Wegen leiden in verschillende richtingen. Je kunt ze niet allemaal gelijktijdig volgen. Veel wegen leiden de berg omhoog, maar je er een volgen en erbij blijven. Als je een ander spoor volgt, nou, dan weet je niet waar dat heen leid.

Jij weet niet waar je het leven je naartoe brengt, maar Kennis in jou weet het. Kennis zal je met diegenen koppelen die wijzer zijn en diegenen die minder wijs zijn. En als je klaar bent zal Kennis je naar de voorbereiding en het studiepakket brengen dat je nodig zult hebben om vooruit te komen.

Kennis zal je naar die individuen leiden die je ware levensgezellen kunnen worden, metgezellen in een grotere onderneming in het leven. Deze relaties overstijgen het persoonlijk accent dat mensen aan hun relaties geven. Dit zijn belangrijkere relaties waar toewijding en verbintenis, dieper begrip en grotere bevestiging gevonden kunnen worden. Je zult deze metgezellen nodig hebben want je kunt De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap niet alleen leren, want de waarheid is dat je niet alleen bent. Deze waarheid moet je leren en zij moet op de meest tastbare manieren die mogelijk zijn aan jou getoond worden.

Veel mensen willen het echter nog steeds in hun eentje opknappen. Ze willen niet bij anderen betrokken worden omdat ze bang zijn zich ergens bij aan te sluiten. Zij willen niet in de buurt zijn van iemand die verder gevorderd is omdat ze niet willen dat hun beperkingen, hun zwaktes en hun verkeerde veronderstellingen voor hun onthuld worden. Zij staan er liever alleen voor om hun eigen beslissingen te nemen en hun eigen conclusies te trekken. Hoe hopeloos is dit.

Het leven brengt je terug in relatie met jezelf, met anderen, met de wereld en met God. Hoe kan je vooruit komen als je weigert een relaties aan te gaan, je opvattingen te delen, je fouten te laten herstellen en een andere en grotere onderneming te beginnen die, wat je alleen kunt weten en als een individu kunt begrijpen, verre overtreft?

Kennis in jou vereist Kennis in anderen om een positief resultaat de wereld in te brengen, omdat Kennis volledig onthuld wordt binnen de context van relaties. Hier worden zaken geweten en geverifieerd. Hier worden zaken door geleid en krijgen ze betekenis in de wereld. Dit is een uitdrukking van Wijsheid. Denken dat je in je eentje zaken kunt leren en bereiken is niet wijs. Jij als een individu kunt weinig beginnen, maar de waarheid is dat je niet alleen bent en deze waarheid moet je leren.

Kennis zal je koppelen aan diegenen waaraan je gekoppeld moet worden. Zij zal degenen in je leven brengen die je moet ontmoeten. Sommigen zullen jou fouten laten zien om je te helpen zaken duidelijk te krijgen en je geest te matigen. Anderen zullen met het vermogen komen om zich aan te sluiten bij je reis. Hier ontstaat een groter formaat relatie – iets dat je daarvoor nooit had kunnen vinden – iets dat duurzaamheid, betekenis, een diepere resonantie, een grotere capaciteit geeft en een samengaan van twee geestelijke bronnen in een zinvolle relationele richting.

Zowel bij het leren van wereldlijke zaken als bij het leren van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap heb je het vermogen nodig om zaken juist te evalueren. Dit zal voortvloeien uit volwassenheid. Als je bijvoorbeeld pianospelen aan het leren bent moet je, om jezelf juist te kunnen beoordelen, redelijk gevorderd zijn in je studie. Je moet in staat zijn om helder te zien wat juist is en wat niet juist is. Dit zal voor het merendeel gebaseerd zijn op je ervaring met de leermeester, die jou deze vaardigheden in evalueren heeft geleerd. Dit zal gebaseerd zijn op je eigen uitvoeringsfouten en oefenfouten, die jou hebben getoond waar je verbetering behoeft. Uiteindelijk zal je in staat zijn om de fouten zelf te horen en te zien waar de verbeteringen doorgevoerd moeten worden.

Alleen een vorderende student kan dit soort vaardigheden ontwikkelen. Een beginner kan dat niet. Hoe kunnen beginners volledig evalueren wat in hun ontwikkeling verbeterd dient te worden? Misschien realiseren ze zich dat ze het niet al te best doen. Misschien weten ze dat ze niet deskundig zijn, want ze lopen voortdurend tegen hun gebreken aan en maken veel grove fouten. Nochtans, om hun studie te verfijnen en te perfectioneren is een volwassen benadering nodig. Het verwerven van een volwassen benadering kost tijd en energie en zal het gevolg zijn van het delen met degenen die verder gevorderd zijn, die hen deze evaluatievaardigheden kunnen leren en hun een grotere sensitiviteit geven.

Het ontwikkelen van deze vaardigheden hangt ook af van met wie je je studie deelt. Ze zullen jou zowel fouten als bekwaamheden laten zien, die je kunt zien en begrijpen. Een pianostudent moet bijvoorbeeld naar veel speelpogingen van andere studenten luisteren om een kritischer oor en een grotere gevoeligheid voor wat harmonieus is en wat niet en voor wat effectief is en wat niet, te verwerven. Dit verfijnt hun bewustzijn en sensitiviteit.

Hoe zeer geld dit voor het leren van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. In de Grotere Gemeenschap hebben ontwikkelde rassen ingezien dat geen enkel individu volledige Kennis of Wijsheid kan hebben. Iedereen heeft, wat verificatie genoemd wordt nodig, dat een proces van opnieuw bekijken van beslissingen en conclusies met Kennis voorstelt. Verificatie is noodzakelijk omdat iedereen is in staat om verschrikkelijke fouten te maken. Iedereen in het fysieke leven heeft dit nodig. Iedereen die probeert ultieme wijsheid op te eisen of die denk dat hij zichzelf effectief kan corrigeren op een consequente basis maakt een grove en serieuze fout en toont aan dat hij nog geen ware volwassenheid heeft bereikt op het gebied van begrip en student schap.

In de Grotere Gemeenschap is verificatie essentieel voor succes. Het vereist en ontwikkeld relaties met echte inhoud en waarde. Het vereist dat jij toegewijd bent aan mensen die toegewijd zijn aan jou. Het vereist dat je samen toegewijd bent aan Kennis, dat je samen een groter doel dient en dat je een samen een grotere zaak, een grotere bestemming hebt.

Wij onderwijzen dit en wij benadrukken dit omdat niets groots alleen gedaan kan worden en alle fouten gebeuren omdat iemand handelt zonder Kennis. Hierbij zijn de kwaliteit van je relaties en jouw verlangen naar waarheid fundamenteel voor jouw succes. Een slechte raadgever kan je vooruitgang beschadigen of blokkeren en je het bos in sturen. Maak hier de goede keuze. Hoe kan je de juiste keuze maken? Degenen die vorderingen maken in de Weg van Kennis moeten vooruitgang boeken in hun volwassenheid en begripsvermogen. Degenen echter die geen vooruitgang kunnen of willen boeken doen dit om persoonlijke redenen. Ben je hier bewust van en wees voorzichtig met hen.

Naarmate je bekwamer wordt, heb je grotere en grotere verificatiekwaliteit nodig. Je zult sterkere en sterkere metgezellen nodig hebben. Je kunt geven aan degenen die minder ontwikkeld zijn dan jij, maar je kunt niet op hun Wijsheid vertrouwen. Hier worden je relaties steeds belangrijker. Daarom zeggen wij dat er geen meesterschap in de wereld is, want als mensen aan meesterschap denken, dan denken ze dat ze een eindpunt in onderricht kunnen bereiken waar ze onfeilbaar worden. Hier brengt allerlei demagogie, totalitarisme, en fanatisme ongeluk en ellende over de mensen in de wereld.

Je fouten worden kostbaarder naarmate je verder ontwikkeld en je zal meer tegen ze beschermd moeten worden. Hier zal je een Kennis gemeenschap nodig hebben – een netwerk van relaties, dat in staat is de verificatie voor jou uit te voeren en je terug te brengen naar Kennis om tegenwicht te bieden aan je persoonlijke conflicten, die jou nog steeds zullen plagen terwijl je verder ontwikkeld. Hier wordt de onderlinge afhankelijkheid van anderen de basis van je relaties en hier zal onderlinge afhankelijkheid volledig gevestigd worden.

Zoals een meestermuzikant om moet gaan met andere meestermuzikanten, moet jij omgang zoeken met degenen die gevorderd zijn Kennis, want zij kunnen de verificatie voor jou doen. Zij zullen in staat zijn om jouw natuur en jouw doel, jouw moeilijkheden en jouw uitdagingen te begrijpen, zaken die anderen niet kunnen zien en volledig begrijpen.

Dit zijn enkele zaken die jij in je eigen vorming al hebt gezien. Misschien heb je ze niet volledig ervaren, maat als je kijkt en ze goed ziet, zal je begrijpen dat het juiste curriculum, de juiste houding, de goede leermeester, de juiste metgezellen en het vermogen om je eigen vooruitgang te evalueren allemaal essentieel zijn. Als je ooit verder bent gekomen dan een beginnersniveau in het leren van iets, dan heb je gezien dat er nieuwe leerfasen zijn en dat er nieuwe eisen aan de studie worden gesteld. We doen hier een beroep op je ervaring en herkenning, maar we verwachten niet van je dat je de betekenis hiervan volledig begrijpt binnen de context van het leren van een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Bedenk, als je denkt dat je deze grote voorbereiding kunt leren zonder wijze begeleiding, zonder het juiste curriculum, zonder de juiste houding, zonder goede metgezellen en zonder evaluatievaardigheden, dan maak je jezelf wat wijs.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is niet iets dat je in een weekend, of in een week, of in een jaar leert. Het is niet iets dat je volledig vanuit een boek kunt doorgronden. Het is veel groter. Het is zoveel groter, maar toch is het haar grootsheid die grootsheid naar jou terugbrengt. Zoek iets te doen dat gemakkelijk, aangenaam en bekend is en je zult blijven waar je bent, gebonden aan het verleden en gebonden aan alle misleiding die je in het verleden geplaagd heeft, niet in staat om verder te gaan, niet in staat om vooruit te komen, niet in staat om te leren en niet in staat om dat te bereiken waarvoor je hier gekomen bent.

Je roeping is groot, omdat je doel groot is. Je doel is groot omdat je natuur groot is. Je natuur is groot omdat jou Schepper groot is. Laat je dus niet ontmoedigen, maar sta toe dat je uitgedaagd wordt en daag jezelf uit. Je bent hier naartoe gekomen om te leren. Je bent hier naar toe gekomen om iets te bereiken. Waarom zou je de geriefelijke en aangename weg kiezen? Dit leidt alleen maar naar een goot fiasco op het einde van je leven, een fiasco dat veel leed en droefenis veroorzaakt gedurende je leven. Er zit geen troost in gerief. Er zit geen ontsnappen in vluchten. Er zit geen verlichting in passiviteit. Er zit geen weelde in overvloed. Tenzij je je missie en doel hier kunt vervullen, zal ellende je vergezellen en geen enkele hoeveelheid plezier, luxe, ontwijken, gerief of passiviteit zal het kunnen verlichten.

Bereid je dan voor, met het juiste curriculum, de juiste houding, de goede leermeester, de juiste metgezellen en de juiste evaluatievaardigheden. De juiste houding is gebaseerd op het voelen van je diepere behoefte, hetgeen zelfs bij het begin noodzakelijk is. Het is noodzakelijk dat je leert, en je leren moet je verder brengen dan de conventies van menselijke onderricht, die beperkt en specifiek zijn. Om iets groters over het leven te leren en om iets belangrijkers te doen in het leven vereist een ander soort voorbereiding.

We hebben het over enkele zaken gehad die overeenkomen tussen het leren van zaken in de wereld en het leren van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Wat dacht je van de zaken die verschillen? Het verschil is dat je hier het Mysterie binnen zal gaan. Hier kan je je vroeger studie niet meenemen. Alleen een klein beetje van je eerdere ervaring kan je nu helpen. Hier kan je niet vertrouwen op je filosofie. Je kunt niet vertrouwen op je gevoel van wie je bent. En je kunt niet op je ideeën en je idealen vertrouwen. Je kunt slechts vertrouwen op de herinnering hoe zaken geleerd worden en wat nodig is in het leren. Hier verschuift het vertrouwen op je ideeën naar het vertrouwen op Kennis zelf. Ideeën lijken tastbaar. Je kunt ze sturen. Kennis is echter niet tastbaar. Je kunt haar niet sturen.

Voor het binnengaan van het Mysterie is veel geloof nodig – geloof in jezelf, geloof in Kennis en geloof in de Grotere Kracht in het universum die je hier naartoe gestuurd heeft. Dit geloof is in het begin noodzakelijk. Het is dat wat je nodig hebt voordat echte zekerheid ontwikkeld kan worden en er consequent op vertrouw kan worden. Hier leer je te vertrouwen op het Mysterie en niet op tastbare zaken. Hier vraag je het Mysterie om je dat te geven wat je nodig hebt in de tastbare wereld in plaats van de tastbare wereld te vragen wat je nodig hebt om in de wereld van het Mysterie te functioneren. Hier verschilt je opleiding aanzienlijk en verschilt je ervaring aanzienlijk. In plaats van meer en meer informatie, meer ideeën, meer ervaringen, meer methodiek en meer conclusies toe te voegen, blijf je jezelf openen voor het onbekende. Je blijft Kennis vragen om je mee te nemen naar nieuwe gebieden en je probeert niet het proces te beheersen of te sturen.

Je discipline hier moet liggen bij het leren om de weg te onderscheiden – de lessen te onderscheiden die geleerd moeten worden, de relaties waarmee je in contact komt te onderscheiden en je eigen motivaties te onderscheiden terwijl je doorgaat. Dit is op zichzelf al een vereiste dat groot genoeg is. Slechts enkelen zijn hier succesvol geweest. Dus vraag niet voor meer en verwacht niet meer. Als wij jou een uitdaging geven zal die ruim voldoende zijn in termen van de benodigde tijd en energie. Het zal ruim voldoende zijn om je lasten, je klachten en je verwarring te verlichten die je kleineren en je gebonden houden aan oude ideeën en oude manieren om dingen te doen.

Het leren van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap brengt je naar een grotere zekerheid binnenin je. Je kunt niet op je ideeën of je conclusies vertrouwen, want ze kunnen op dit moment waar zijn, maar het volgende moment niet. Ze kunnen in deze situatie toepasselijk zijn en niet in de andere. Ze kunnen je tot nu toe goed geholpen hebben, maar ze zijn misschien ineffectief bij waar je nu mee geconfronteerd wordt. Vertrouw daarom niet tijdens het leren op voorgaande conclusies.

Wordt een beginnende student. Open jezelf. Neem niets aan. Hierdoor word je werkelijk beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om je te instrueren. Dit maakt het voor jou mogelijk om van instructies te leren. Dit verteld je wat je moet leren om anderen in het leven te helpen. En je zult tijdens je progressie vanuit je eigen ervaring zien dat degenen, die vol zijn van veronderstellingen, ideeën en overtuigingen over henzelf en het leven, ontoegankelijk en ineffectief zijn bij het leren van nieuwe zaken.

Het Leren van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vraagt dus moed omdat je jouw ideeën op het spel moet zetten. Je moet je conclusies op spel zetten. En je moet bereid zijn door te gaan, zelfs in tijden dat je je erg onzeker voelt over jezelf en waar je mee bezig bent. De Weg van Kennis brengt je van een stadium van zekerheid naar een grotere zekerheid en dan verder naar zelfs een nog grotere zekerheid. Dit zijn allemaal ervaringsstadia. Als je door een stadium gaat, ga je door een periode waarin je het gevoel hebt dat je helemaal niets weet. Hier kunnen nieuwe ervaringen en nieuwe begripsvorming ontstaan, maar je moet toestaan dat dit gebeurt.

Het is als de boer die de velden aanplant. Na elke oogst moeten de velden omgeploegd worden en alles ziet er somber en leeg uit. Er is geen opbrengst. Er wordt niet geoogst. Er is geen bewijs van enige vrijgevigheid. Alles moet opnieuw geplant worden en weer van het begin beginnen, zodat er het volgend jaar weer nieuwe en andere oogsten kunnen zijn en het leven door kan gaan.

Zo zal het zijn in jouw opleiding in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap zijn. In plaats van aangroei zal er loslaten en vrijheid zijn. Scholing die alleen maar ideeën, overtuigingen en ervaringen accumuleert, verzadigd de geest en verhinderd haar om nieuwe dingen te leren. Een opleiding in Kennis blijft echter je geest openen. Het is alsof je van een kleinere begripsruimte naar een grotere begripsruimte gaat en van die grotere begripsruimte naar een nog grotere begripsruimte. Als je van het vertrouwde milieu van je huidige opvattingen naar een bredere context gaat, dan heb je het gevoel dat je niets weet. Je hebt jezelf nog niet afgebakend binnen deze bredere context. Je hebt haar omvang nog niet begrepen. En je weet niet wat je daar te wachten staat.

Het is openheid, moed en sterkere motivatie om te leren die je erdoorheen zal helpen. Hier zal je een grote levenswaarheid ontdekken: Alleen Kennis kan je naar Kennis brengen en alleen Wijsheid kan je naar Wijsheid brengen. Jouw persoonlijke redenen om de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te volgen zullen opdrogen als je ziet dat het je niet meer geld, meer liefde en gunstigere omstandigheden in het leven brengt – gunstigere omstandigheden die je definieert in termen van persoonlijke doelstellingen. Hier zal je opnieuw moeten kiezen en wat je in staat zal stellen om door te gaan is Kennis zelf. Dan zal je zien dat je vroegere doelstellingen klein en egoïstisch waren en dat ze je nooit tevreden konden stellen. Je kunt dit echter alleen zien als je vordert en volwassen wordt in je vermogens tot evalueren. Als je in jezelf eerlijk en objectief bent geworden, zal je een staat van volwassenheid in je evaluatie hebben bereikt. Dit is op zichzelf een grote prestatie en zal een lange tijd nodig hebben om te bereiken. Nochtans zijn haar beloningen zo groot, zo waardevol en zo blijvend dat er niets anders in de wereld bestaat dat hiermee vergeleken kan worden.

Voor jou bevindt zich een mysterieuze voorbereiding. Nochtans vereist zij, als elke vorm van scholing, bepaalde fundamentele zaken. Hierbij kan je een beroep doen op voorafgaande ervaringen om jou er aan te herinneren wat als student essentieel is, wat je moet kiezen en wat je moet accepteren. Buiten dit ga je echter een nieuwe wereld binnen. Alleen een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap kan jou Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap leren. Hierbij moet je bereid zijn om verder te gaan dan de grenzen van het menselijke denken, menselijke overtuiging en menselijke veronderstellingen. Hier zal je een nieuwe en grotere leeromgeving van het leven binnen gaan, waar je voorafgaande veronderstellingen en overtuigingen geen stand houden en niet passen. Je moet ze bij de deur achterlaten voordat je een grotere ruimte, een grotere context en een grotere ervaring binnen kunt gaan.

Het is het vermogen om leeg en open te zijn en ideeën waar je op vertrouwd hebt te verwerpen, dat jou in staat zullen stellen om werkelijk vooruit te komen en een licht in de wereld te worden, een licht dat steeds helderder kan schijnen. Wat zijn ideeën anders dan hulpmiddelen met een tijdelijke waarde? Wat zijn overtuigingen anders dan dingen die je kunnen helpen om beter in het leven zoals het zich nu voordoet te kunnen zien en functioneren? Deze zaken moeten echter veranderbaar zijn, anders zullen ze jou verhinderen om open naar het leven te zijn en zullen ze tegen jou werken als hun bruikbaarheid voorbij is. Net als een stel kleren verslijten ze en moet je nieuwe kleding hebben en deze kleding moet geschikt zijn voor de omstandigheden waar je mee geconfronteerd word en voor de manier waarop je jezelf beleefd. Je kijkt niet naar je kleding en zegt: Dit is wie ik ben omdat dit is wat ik geloof. Dit is wie ik ben omdat dit is wat ik denk.” Je gedachten zullen veranderen en zullen moeten veranderen. Sta toe dat ze veranderen. Het zijn tijdelijke hulpmiddelen. Het zijn net brillen op recept die je helpen om te kijken, maar als je visie veranderd, zal je een nieuw recept moeten krijgen. Als je dat niet krijgt, zal je gezichtsvermogen afnemen en wordt je zelfs nog blinder voor de wereld.

Blijvend in jou is Kennis. Je intellect is een voertuig voor Kennis. Het is tijdelijk. Kennis is het blijvend en onsterfelijk deel van jouw. Om een blijvend leven te vinden moet je je buiten het tijdelijke leven wagen. Om een blijvende intelligentie te vinden moet je bereid zijn om je een weg banen door jouw tijdelijke intelligentie. Accepteer hierbij wat blijvend en wat tijdelijk is. Dit zal je een grote vrijheid en flexibiliteit geven in het leven. Het zal de gelegenheid creëren om grotere zaken te leren omdat je geest in omvang en capaciteit zal groeien, je verlangen naar scholing zal groeien en je zult een persoon zijn die fris en jong van hart zal zijn in plaats van oud en defensief.

Deze zaken maken allemaal deel uit van je voorbereiding. Gebruik wat je hebt geleerd, maar laat je ideeën en conclusies flexibel zijn. Laat je begrip van jezelf flexibel zijn, want het zal met zekerheid veranderen en groeien als je vordert in het leren van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Het idee van jezelf zal veranderen van een lid van je familie naar een lid van je gemeenschap of netwerk van vrienden naar een lid van de wereld en tenslotte naar een lid van de Grotere Gemeenschap. Welk een enorme uitbreiding is dit en welk een hoger uitkijkpunt in het leven zal dit je geven. Hoe ver zal je dan kunnen kijken. Hoe veel zal je dan kunnen weten. En hoe belangrijk zal je assistentie aan anderen zijn die graag willen leren en weten. Zoals je nu bent kan je je doel niet vervullen. Zoals je nu bent kan je je natuur niet begrijpen. Zoals je nu bent kan je de wereld niet zien. En zoals je nu bent kan je het verschil in je relaties niet zien. Om dit allemaal te kunnen heb je een hoger uitkijkpunt nodig. Je moet je ver boven je huidige staat van zijn bevinden, zodat je naar beneden kunt kijken en de stand van zaken werkelijk kunt zien.

Om vooruit te komen kan je niet aan de voet van de berg blijven en fantaseren over hoe het zal zijn en jezelf voorstellen dat je naar boven gaat en op de top bent aangekomen. De ervaring zal altijd verschillen van de voorstelling. De ervaring zal haar eigen inwijding zijn. Blijf aan de voet van de berg en je zult de berg nooit kennen. Blijf in je gedachten en ideeën zitten en je zult nooit begrijpen wat werkelijk doel, betekenis en richting in het leven inhouden. Bescherm je ideeën en ze zullen je vasthouden waar je bent, maar Kennis brengt je voorbij jouw ideeën naar een groter begrip, een hoger uitkijkpunt en in een grotere arena van het leven.

Wij bieden de weg naar de Grotere Gemeenschap. Je bent in staat om dit te leren en je kunt dit zelfs als een inwoner van je wereld begrijpen. Je hoeft niet door het universum te reizen, want daar bevinden zich inderdaad veel rassen die door het universum reizen, maar die hebben De Weg van Kennis niet geleerd. Zij kijken. Maar weten niet. En zij zijn vatbaar voor dezelfde fouten als jij bent, ondanks het feit dat hun begrip van het universum groter is en hun technologie en transportmiddelen verder ontwikkeld zijn. Wij hebben het over iets dat jou in jouw leven in de wereld een voordeel zal geven en zelfs een voordeel in de Grotere Gemeenschap. De buit in de Grotere Gemeenschap is niet technologie. De buit is niet voordeel. De prijs is niet dominantie. Kennis en Wijsheid zijn de buit. Dit is vervulling. En dit heb je juist nu nodig in de wereld.