Relaties Onderhouden

Maintaining Spiritual Relationships

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1 januari 1989
te Albany, New York

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Een relatie die de moeite waard is om te onderhouden, is de moeite waard om opnieuw te beginnen.

Wat zijn de noodzakelijke criteria en de basisvereisten voor het onderhouden van een primaire relatie?

Allereerst is het noodzakelijk dat jullie je samen inzetten voor elkaars spirituele ontwikkeling. Ten tweede moet je in staat zijn harmonieus samen te werken in de alledaagse wereld. Ten derde moet je iedere uitdaging die op je pad komt het hoofd bieden. De uitdagingen zullen de een na de ander komen. Ze kunnen in het begin moeilijk lijken, maar ze bieden de middelen om je relatie tot stand te brengen. Indien juist gezien, zullen deze uitdagingen je in staat stellen naar elkaar toe te groeien en tegelijkertijd naar buiten toe te groeien.

Dit brengt de kwesties van eerlijkheid en zelfexpressie naar voren. Het is belangrijk in te zien dat eerlijkheid betekent weten wat je weet, accepteren wat je weet en accepteren wat je niet weet. Dit is een basis voor eerlijkheid. Veel mensen denken dat eerlijkheid betekent alles zeggen wat in hun hoofd opkomt of al hun emoties vrijelijk delen met wie ze maar willen. Dit is geen eerlijkheid en leidt dikwijls tot een destructief effect.

Er zijn momenten waarop je moeilijke dingen moet zeggen. Er zijn momenten waarop je moet bekennen hoe je je werkelijk voelt, zelfs als je vermoedt dat het onenigheid kan veroorzaken of moeilijk kan zijn voor je partner om te horen. Je zult echter merken dat dit de uitzonderingen zijn want je partner is niet je therapeut en moet niet gebruikt worden als een klankbord voor je hele scala aan zelfexpressie. Dit is heel belangrijk om in gedachten te houden, met name voor mensen die zich bezighouden met persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei.

Je partner kan niet alles voor je zijn. Je moet daarom, grotendeels door ervaring, erachter komen wat je in je relatie kunt zeggen en wat je niet kunt zeggen, wat je partner kan horen en wat niet. Eisen dat je partner alles aanhoort wat je te zeggen hebt en alles bekijkt wat je voorlegt is niet fair en misplaatst. Jij zelf kunt dat niet doen. Niemand kan dat doen.

Je relatie zal daarom grenzen hebben en deze grenzen moeten vastgesteld en gehonoreerd worden. Ieders innerlijk leven moet worden gerespecteerd. Hierop kan niet willekeurig door iemands partner inbreuk worden gemaakt. Ieder persoon heeft recht op respect en erkenning. Hier leer je meer te luisteren dan te spreken. Hier leg je je meer toe op begrijpen dan op oordelen. Hier moet je je gevoelens meer ervaren dan ze louter op anderen projecteren. Hier moet je bereid zijn samen met zoveel mogelijk verdraagzaamheid moeilijke problemen uit te werken. Dit vereist dat je zowel aan het welzijn van de ander denkt als aan je eigen welzijn.

Als je toegewijd bent aan het welzijn van je partner en hij/zij aan dat van jou, zul je veel valkuilen ontlopen, die sterker wordende relaties met zich meebrengen. Deze toewijding moet er zijn maar kan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Ze zal moeten worden aangetoond, opnieuw worden bevestigd en opnieuw worden onderzocht naarmate je verder komt. Vergeet niet dat je leert over relaties. Om een student te zijn moet je bereid zijn te observeren, je beperkingen te herkennen en aandacht te schenken aan die dingen die je ziet.

In een echtelijke verbintenis zul je moeten beslissen of je kinderen wilt hebben. Je zult moeten beslissen hoe je gaat leven en waar je gaat wonen. Hier moet je misschien enkele offers brengen en dat zal ook gebeuren. Deze offers mogen echter je innerlijke natuur of aanleg niet verloochenen.

Naarmate je leert de waarheid te ervaren en de waarheid op constructieve wijze te uiten zul je onderscheidingsvermogen, zelfbeheersing en verdraagzaamheid leren. Dit stelt je in staat verder te gaan. Naarmate je verder gaat zul je merken dat je betrokkenheid meer van je zal vergen en je meer te bieden heeft dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Oprechte vriendschappen moeten aan uitdagingen blootgesteld worden en moeten uitdagingen aangaan om die relaties sterk te maken. Zij vereisen ook een toewijding aan het welzijn van de ander. Voor relaties in je zakenleven geldt hetzelfde. Hier kun je niet je relatie opofferen voor persoonlijk gewin en hopen dat dit resulteert in een waarachtige relatie. Als je zelfzuchtig bent ben je niet eerlijk want je verbergt iets voor je eigen voordeel.

Eerlijkheid is de sleutel, maar eerlijkheid is geen makkelijk onderwerp om te bespreken omdat mensen een heel beperkt idee hebben van wat eerlijkheid is. Zij denken dat eerlijkheid is weten hoe je je voelt en dat uiten. Eerlijkheid is voelen wat je weet en dat uiten. Hoewel ze erg op elkaar lijken bestaat er een wereld van verschil tussen de twee.

Veel zaken moeten van dag tot dag bijgehouden worden. Daarnaast zijn er dingen waarop je moet letten en waarvan je je bewust moet zijn, met name waar het gaat om je neiging fouten te maken en de neiging van je partner om fouten te maken. Je wilt het beste in elkaar naar boven brengen zonder dat wat schadelijk kan zijn over het hoofd te zien. Dit vergt vaardigheid en volwassenheid. Het vereist dat je aandacht besteedt aan het leven om je heen en dat je hiervan zoveel mogelijk met je partner deelt.

In de wereld zijn zal je voorbereiden. Het leven zal je volwassen maken als je je er niet tegen verzet. Maar je moet er verstandig aan deelnemen en bereid zijn te leren over je spirituele leven, je mentale leven en je fysieke leven. Je werkt je omhoog de berg op en het landschap verandert tijdens je klim. Omstandigheden veranderen. Als je eerlijk bent kun je vooruit. Maar je eerlijkheid moet zich ontwikkelen. Eerlijkheid leidt je naar Kennis aangezien dat de bron van je eerlijkheid is.

De vraag rijst: “Welke relaties zijn het waard in stand te houden?” De relaties die de moeite waard zijn om in stand te houden zijn die relaties die het waard zijn opnieuw te beginnen. Als je niet opnieuw kunt beginnen kun je je relatie niet in stand houden. Als je toegewijd bent aan je doel, aan je spirituele groei en aan de spirituele groei van de ander en als je de uitdagingen van je leven zonder al te veel klagen tegemoet treedt, zul je óf naar elkaar toe groeien óf uit elkaar groeien. Als je niet alle bestanddelen hebt die nodig zijn voor een duurzame relatie dan kan de relatie, wat je ook doet, niet doorgaan. En hoe meer je probeert er mee door te gaan hoe onwerkelijker je zult worden voor jezelf en voor anderen. Daarom is een relatie die het waard is om in stand te houden, de relatie die het waard is om opnieuw te beginnen.

Wat betekent het een doel met iemand te delen?

Een doel met iemand delen betekent samen iets belangrijks doen in de wereld. Je doel kan niet louter een idee of concept zijn. Je kunt hier eigenlijk niet zeggen: “Mijn doel is spirituele groei” dat is geen uiting van een doel. Een doel moet een uiting zijn van wat je specifiek gaat doen in het leven. Dit moet tot actie leiden. Een huishouden opbouwen, een gezin grootbrengen, een zaak beginnen – daar kan een relatie groeien. Hier wordt doel uitgedrukt en dus ervaren. Een doel uitdragen in de wereld maakt mensen volwassen. Zij doen iets concreets in het leven.

Veel mensen leggen zich toe op ideeën want dat is makkelijk. Er wordt weinig van je gevraagd. Maar toegewijd zijn aan iets in de wereld tot stand te brengen vraagt veel. Het stelt je op de proef. Dit zal je tonen of je relatie alle juiste bestanddelen heeft.

Goede relaties worden aangegaan, zij komen niet zomaar tot stand. Daarom is het nodig over doel te spreken in termen van wat je samen in het leven doet. Doel wordt geboren uit een innerlijk bewustzijn, maar het tot uitdrukking brengen zal je inzichten veranderen en het vorm geven. Mensen kunnen niet samenkomen omdat ze een ideaal delen. Zij komen samen om iets te doen dat gebaseerd is op een innerlijke overtuiging. Een ware verbintenis heeft misschien geen hoge idealen. Zij wijdt zich misschien niet aan het redden van de wereld of enig deel van de wereld, maar als zij zich erop toelegt voor anderen te zorgen dan heeft zij een waarachtige verbintenis. Zij heeft een verplichting zowel aan anderen te geven als de verbintenis in stand te houden. Dit is een verplichting die dag na dag moet worden bevestigd, soms uur na uur. Dit is doel in een relatie.

Mensen denken vaak dat een doel iets groots is, zoals de wereld redden of dicht bij God komen. Dat is geen doel. Je werkelijke doel is een klein deel doen van een Hoger Plan dat je begrip te boven gaat. Dit kleine deel is essentieel. Maar in termen van je leven is het niet klein; het is groots. Je hoeft niet groots te zijn om grootse dingen te doen. Je hoeft alleen maar toegewijd te zijn om te voorzien in wat nodig is en dat te blijven doen. Dan kunnen door jou grootse dingen gebeuren. Kinderen grootbrengen is iets groots. Een huishouden bestieren is iets groots. Een zaak leiden is iets groots. Beantwoorden aan je wereldse verantwoordelijkheden is iets groots. Veel mensen met hoge idealen kunnen geen van deze doen.

Daarom, als je aan een doel denkt, denk dan aan wat je samen kunt doen. Daarom is romantiek zo teleurstellend. Ze kan niets anders doen dan amusement bieden. Het is bedoeld om het leven te vermijden, niet om ermee bezig te zijn. Ze heeft voortdurend gevaar, onzekerheid, opwinding, verlokking en plezier nodig om te overleven. Dat is niet leven. Wanneer je deze stimulans in romantiek niet meer hebt, begint je interesse te tanen en ga je op zoek naar iemand anders om de opwinding terug te vinden. Dit is zinloos en destructief. Dit doet mensen alleen maar pijn.

Als je iets van betekenis doet in het leven heb je de basis om een doel te delen met anderen. Daarom is je eerste stap iets te doen in het leven wat betekenisvol is. Begin met wat nu betekenisvol voor je is. Dit is misschien niet wat je uiteindelijk zal doen maar het zou een beginpunt kunnen zijn en zelfs hieruit kun je geweldig veel voldoening halen. Als je een leven leidt dat betekenisvol is bereid je je voor op een betekenisvolle relatie. Als je een doelgericht leven leidt verkeer je al in een doelgerichte relatie met je Spirituele Familie, met je Innerlijke Leraren en zeker met anderen in het leven. Hier wordt een echtelijke verbintenis een vereiste en niet louter een voorkeur. Alles wat in het leven een vereiste is, gebeurt.

Wat maakt een relatie spiritueel en hoe kan ik die ontwikkelen?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig: het ene is spirituele voorbereiding en het andere is wereldlijke verwezenlijking. Elke relatie heeft de mogelijkheid om een soort spiritueel ontluiken teweeg te brengen, ook al kan dit zeer beperkt en van korte duur zijn. Als alle elementen aanwezig zijn om te slagen in een duurzame relatie en als ware echtelijke verbintenis bedoeld is voor twee mensen die voor elkaar bestemd zijn is de mogelijkheid voor spirituele ontdekking en bijdrage immens. Maar in beide gevallen moet succes voortvloeien uit afstemming op het eigen innerlijk leven en verantwoordelijkheid in het eigen uiterlijke leven.

Hier kun je spiritualiteit niet gebruiken om aan de wereld te ontsnappen en je kunt de wereld niet gebruiken om te ontsnappen aan spiritualiteit want je hebt beiden nodig. Je kunt niet vijftig procent van jezelf aan God wijden en vijftig procent van jezelf aan de wereld want dit zal nooit werken. Je moet simpelweg leren om met God te zijn als je de wereld ingaat.

Spiritualiteit is geen levensstijl; het is een blijvende aanwezigheid en een blijvend bewustzijn in je leven. De hele dag mediteren en met kristallen spelen en naar belletjes luisteren is geen spiritueel leven. De persoon die eens per week je vuil ophaalt leeft misschien een veel spiritueler leven. Spiritueel leven is de aanwezigheid die met je is en het bewustzijn dat je meedraagt. Deze worden gevoed door je wereldse verantwoordelijkheden na te komen en je innerlijk leven te onderhouden. Hier is niets mystieks aan; niets occults aan. Alles wat geassocieerd wordt met godsdienst en spiritualiteit kan aanwezig zijn, of niet. Spiritualiteit is een blijvend bewustzijn en een blijvende aanwezigheid die je met je meedraagt in het leven. Hier moet je voldoen aan de eisen van je leven en er niet voor weglopen. Dit maakt je volwassen. Dit maakt je een waardig voertuig voor Gods expressie. Dit maakt je relatie met anderen compleet en vol, voortdurend groeiend en zichzelf vernieuwend. Dan zal het verstrijken van de tijd niet worden gezien als een verlies van de glorie en bekoring van je jeugd, maar als een verdieping en rijping van je ervaring, je bijdrage en de diepte van je intimiteit met degenen die je primaire relaties vormen.

Zoek niet naar een gemakkelijk leven. Zoek niet naar een leven zonder werk. Zoek niet naar een leven dat louter vreugdevol is en wondermooi en plezierig en ontspannend. Dat is geen echt leven. Plezier en genot zullen je vergezellen als je werk in de wereld betekenisvol is. Als je werk in de wereld betekenisvol is dan zullen de relaties die met dat werk verbonden zijn betekenisvol zijn. Het werkt allemaal samen.

Een relatie is spiritueel als ze waarlijk eerlijk is. Het betekent niet dat je rondhangt en praat over spirituele krachten, spirituele voorwerpen, spirituele beelden en spirituele niveaus. Dat is allemaal kletspraat als het niet doordrengt is van de aanwezigheid en het bewustzijn dat spiritualiteit is. Ware relatie en ware liefde brengen ware spiritualiteit voort. Hier weet je dat je niet alleen bent in het universum, niet gewoon omdat je een relatie hebt met één iemand, maar omdat je een betekenisvolle relatie hebt met het leven en met de wereld.

Je werd hierheen gezonden om te geven. Als je geeft, dan drukt je spiritualiteit zich uit. Als je niet geeft ben je gefrustreerd en bevind je spiritualiteit zich nog steeds in de sfeer van speculatie. Daarom ligt de nadruk er voor jou op te ontdekken wat je te geven hebt. Dat zal je leren hoe je ontworpen bent. Als je eenmaal weet hoe je ontworpen bent leer je over de Ontwerper. Zo wordt God ervaren. Misschien zeg je op een later tijdstip in je leven als je terugkijkt en ziet wat je gedaan hebt: “Nu weet ik wie ik ben. Dit kwam ik hier doen” en je zult de Ontwerper ervaren. Je betekenis in de wereld draait om je ontwerp en je Ontwerper. Buiten deze wereld is het anders. Je kwam hier om iets te doen en je kwam hier om te geven. Je kwam hier om bepaalde mensen te vinden om mee samen te werken aan je bijdrage. Als dat wordt volbracht is je spirituele leven al actief en het bewustzijn zal met je zijn en de aanwezigheid zal met je zijn.

Zet je in voor het werk dat je in de wereld moet doen. Zet je in om jezelf open te stellen voor die mensen die je herkent als partners en deelgenoten in je geven. Er zullen spirituele, mentale en fysieke drempels zijn waar je overheen moet. Hier zal je fysieke leven je geestelijk leven dienen, dat op zijn beurt je spirituele leven zal dienen. Op deze manier zul je opgeheven worden en alles zal doel, betekenis en richting voor je hebben.

Spirituele oefening is belangrijk. Maar je moet beslissen of je formele spirituele oefening nodig hebt of niet. Spirituele oefening is hier een hulpmiddel. Het zal je waardevolle tijd besparen. Maar het moet samengaan met betekenisvol werk en oprechte betrokkenheid met anderen. Op deze manier zul je haar grote voordelen oogsten. Zonder een expressieplatform zijn spirituele oefeningen echter als zaden die niet zullen ontkiemen, gewas dat niets zal opleveren, een inspanning die niet de beoogde voordelen zal opleveren. Daarom, als je spreekt over spiritualiteit, spreek over werk in de wereld en over betekenisvolle relaties, want hierin huist spiritualiteit en vindt haar uitdrukking in de liefde en het werk van mensen.

Hoe zit het met seksualiteit en spiritualiteit?

Er bestaan veel vragen betreffende seksualiteit en spiritualiteit. De vergissingen en onenigheid die mensen rondom seksualiteit ervaren kunnen zo substantieel zijn dat zij haar wellicht volkomen willen ontlopen. Soms is seksualiteit niet nodig en uit die fysieke energie, of levenskracht, zich op een andere manier. Dit is van toepassing op mensen die alleenstaand of celibatair willen blijven, voor asceten in kloosters, en soms voor zeer creatieve mensen die al hun energie in hun werk moeten steken.

Voor iedereen is het een uitdaging om verstandig met seksualiteit om te gaan, omdat het de beweging van je levenskracht vertegenwoordigt. Je moet je bewust worden van deze levenskracht en een constructieve manier vinden om haar in je leven tot uitdrukking te brengen. Seksualiteit is schadelijk voor mensen wanneer deze uitingsvorm wordt misbruikt of gedachteloos wordt gegeven of wordt gebruikt om een gunst of een voordeel te verwerven. Seksualiteit is nuttig voor je spirituele ontwikkeling als ze zowel intimiteit opwekt door vereniging met je partner als kinderen voortbrengt. Per slot van rekening zou je zonder seksualiteit niet in de wereld zijn, niemand zou in de wereld zijn. Daarom geeft het ontkennen van je seksuele impulsen niet echt blijk van levenskunst. Maar deze vitale energie in juiste banen leiden is noodzakelijk. Als getrouwd iemand zul je je van tijd tot tijd aangetrokken voelen tot andere mensen. Dat is normaal. Van sommige mensen kan je opgewonden raken. Maar ook hier moet je datgene steunen wat essentieel is voor je welzijn. Hier is beheersing nodig. Je kunt niet iedereen hebben die je wilt, je kunt niet alles doen wat je wilt, je kunt niet alles bezitten wat je wilt, je kunt niet elke richting uitgaan die je wilt, en je kunt niet alle ervaringen hebben die je wilt. Dit is duidelijk als je maar kijkt. Geef daarom jezelf over aan wat je het meest waardevol vindt en dingen van mindere waarde worden ofwel en passant bevredigd of opgegeven.

Zou je een levenslange verbintenis weggooien of beschadigen voor een nacht in bed met iemand anders? Dit is een belangrijke vraag. Als je dat zou willen is het duidelijk dat je je verbintenis niet waardeert en probeert haar te ondermijnen ten bate van persoonlijke bevrediging. Er zijn nog meer slinkse uitingen van het gebruik van seksualiteit waar het een handicap wordt. Aantrekkingskracht tussen mensen is tot op zekere hoogte normaal maar het wordt abnormaal als mensen haar gebruiken om andermans gunsten te winnen.

Als je de kracht van seksualiteit en het belang ervan inziet zul je haar niet willen misbruiken. Je zult haar willen beschermen, haar opsparen en haar verstandig gebruiken. Als je je opgewonden voelt maar je hebt geen partner, gebruik dan je seksuele energie om je spirituele oefening te verdiepen en om dingen te doen in de wereld. Het is tenslotte alleen maar energie. Het is niet seksueel van oorsprong. Het is slechts iets wat je voelt in een bepaald deel van je lichaam dat zich uitdrukt op een seksuele manier. Je hoeft er geen gevolg aan te geven. Op dezelfde manier word je soms heel kwaad op mensen en wil je ze pijn doen. Betekent dat dat je ze maar pijn moet doen? Nee, niet als je wilt dat je leven constructief en betekenisvol is.

Hier is verstandig gebruik van je krachten belangrijk. Seksualiteit is een kracht omdat zij invloed heeft op mensen. Toch wordt seksualiteit in veel opzichten zwaar overschat. De reden dat zij zo zeer wordt gewaardeerd is omdat mensen niets anders hebben om waarde aan toe te kennen. Als je geen voeling hebt met de ware waarde van je leven zul je waarde hechten aan dingen die op zichzelf veel minder waarde hebben.

Seksualiteit is waardevol, maar alleen in zoverre zij de ervaring van vereniging en verbintenis en ondersteunt en bijdraagt tot de voortplanting van het ras. Seksualiteit tot de belangrijkste uiting of het enige belang van je leven maken is echter atypisch en zal jou en andere mensen schaden. Het zal je visie op al het andere vervormen. Het zal een verslaving worden, want het neemt de plaats in van Kennis.

Wat je zult ervaren met Kennis is oneindig veel plezieriger dan wat je ervaart met seksualiteit. Niet dat het plezier groter is, het is eenvoudig meer consistent. Veel mensen overstijgen laat in hun leven hun seksualiteit, simpelweg omdat er aangenamere dingen te doen zijn. Hun levenskracht uit zich op andere manieren.

Seksualiteit is gezond. Overschat haar waarde niet. Maar ze moet op de juiste manier en om de juiste redenen worden toegepast, anders wordt ze erg gevaarlijk voor je en erg schadelijk. Zij zal je binden aan mensen met wie je geen werkelijke relatie hebt. Zij zal je levenskracht verspillen. Zij zal je vitaliteit vernietigen.

Is monogamie noodzakelijk?

Ja, natuurlijk. Je bent van nature geschapen om op deze manier te worden verbonden. Als je eerlijk bent tegen jezelf en tegen je partner zal er geen behoefte zijn elders heen te gaan. Als er seksuele problemen zijn, zoek dan professionele hulp. Het is echter altijd een kwestie van eerlijkheid. Ben je eerlijk tegen jezelf en je partner? En vind je constructieve manieren om je eerlijkheid uit te drukken?

Iedereen weet dat monogamie noodzakelijk is, ofschoon veel mensen dit niet zullen accepteren omdat ze bang zijn op de een of andere manier verstrikt te raken. Dit weerspiegelt oneerlijkheid want ze zijn niet reëel en oprecht tegen zichzelf. Relatie is een verbintenis tot groei en productiviteit. Als zij alleen gericht is op persoonlijk geluk is er geen sprake van een verbintenis. De verbintenis moet altijd gericht zijn op geven en niet op nemen. Je kunt je niet vastleggen op iets wat je ergens van zult ontvangen. Je kunt alleen betekenisvol toegewijd zijn aan wat je ergens aan kunt geven. Daarna is het aan jou om je open te stellen om de voordelen en de lessen te ontvangen die het gevolg zijn van je toewijding.

In de echtelijke verbintenis is monogamie noodzakelijk. Je bent hiervoor gemaakt; het is natuurlijk. Als je hier inbreuk op maakt, zullen er moeilijkheden ontstaan en alle beloningen die je buiten je verbintenis zoekt, zullen je duur komen te staan. Als je verbintenis serieus werk vereist doe dan het serieuze werk. Als je verbintenis niet passend is voor je stap er dan uit, maar wees eerlijk. Schend niet het vertrouwen in jezelf en je partner. Denk niet dat je kunt ingaan tegen wat de natuur voor jou heeft voorzien, alleen maar om tegemoet te komen aan je persoonlijke voorkeuren.

Om in een relatie te zijn geef je iets op. Bekijk of wat je opgeeft het opgeven waard is.

Ware vrijheid is de vrijheid Kennis te vinden en Kennis tot uitdrukking te brengen. Ware vrijheid is de vrijheid in een relatie te zijn en vrij te zijn van je eigen innerlijke hindernissen en conflicten. Dit is vrijheid. Vrijheid te doen wat je maar wilt wanneer je maar wilt is chaos. Dat is geen vrijheid. Dat zal je leiden naar betrekkingen vol verdeeldheid. Het zal oprechte vriendschappen kapot maken. Vrijheid op die manier gebruiken zal alles ondermijnen wat positief is en wat je tot stand hebt gebracht. Begrijp wat vrijheid is en gebruik vrijheid niet als een excuus om je eigen glazen in te gooien.

Nogmaals, het is allemaal een kwestie van eerlijkheid. Als je erop gericht bent iets te doen dat oneerlijk is moet je voortdurend jezelf en anderen om de tuin leiden. Daarom is het sleutelwoord in relaties eerlijkheid. Dit vereist dat je jezelf onderzoekt – je motieven, je denken en je gedrag. Dit vereist dat je jezelf deelt met anderen om de betekenis van je zelfexpressie te leren kennen en jezelf te ervaren als iemand die een bijdrage levert.

Er zijn veel bekoringen in deze wereld. Ze zijn nu meer beschikbaar dan ooit. Als een getrouwd persoon zul je je op een bepaald moment aangetrokken voelen tot anderen. Maar als je toestaat dat deze aantrekkingskracht je gedachten domineert en tweedracht zaait in je primaire relatie, betekent dit dat je niet eerlijk bent tegen jezelf als het gaat over je primaire relatie en de aard van deze aantrekkingskracht. Er zijn veel mooie dingen om je te stimuleren en er zijn veel mooie gezichten om je te verleiden maar Kennis wordt niet geraakt door deze dingen. Er zijn veel glorieuze afleidingen die opwindend lijken en veel interesse wekken, maar Kennis wordt niet geraakt door deze dingen. Dus hoe meer je met Kennis bent hoe minder afgeleid je zult zijn en dus hoe minder je in tweestrijd zult verkeren. Na enige tijd zul je je realiseren dat deze attracties een kwelling van de geest zijn. Zij kwellen je. Ze hebben weinig of niets goeds te bieden. Zij proberen slechts je primaire focus te verstoren.

Een primaire relatie is iets dat evolueert en dat voortdurende ontwikkeling vereist. Als je eerlijk bent in deze relatie en eerlijk over je intenties daarin, zul je de criteria hebben andere vormen van verleiding of stimulans te herkennen en in staat zijn daar passend op te reageren. In het grotere geheel geef je kleine en kortstondige dingen op voor iets dat groots en permanent is. Je geeft dingen op die niets kunnen voortbrengen voor iets dat heel veel kan voortbrengen.

Relatie is een investering in jezelf. Investeer verstandig en je zult slagen. Investeer verkeerd en je zult verliezen. Teveel slechte investeringen zullen je tot grote armoede brengen. Je Innerlijke Leraren proberen je te leren verstandig te investeren, zodat je de vruchten van je investering kunt plukken. Het is veel beter de relatie-lessen te leren binnen de context van succes dan binnen de context van mislukking. Enige mislukking is noodzakelijk om een contrast te vormen in je leerproces maar succes is de betere leraar. Tenzij je je bewust bent van de beloning van ware betrokkenheid, zul je andere dingen blijven zoeken. Jij, die mislukking al ondervonden heeft, moet de ervaring van succes hebben. Dit zal het noodzakelijke contrast opleveren dat je zal helpen om verstandige keuzes te maken. En dit zal je in staat stellen je ware prioriteiten te bepalen en waarop je de nadruk moet leggen. Dit zal je leren jezelf te waarderen en de waarde van je investering in het leven te herkennen.

Zeggen dat monogamie noodzakelijk is, is bevestigen wat je al weet in je hart, in je natuur en in je ontwerp. Denk anders en je zult jezelf en anderen geweld aandoen. Je rechtvaardigingen om dit te doen kunnen niet verhullen dat je slecht investeert en dat je anderen berooft van de mogelijkheid om een ware relatie aan te gaan.

Hoeveel zou je met je partner moeten delen?

Uiteindelijk zal je alles willen delen, maar je moet constructieve manieren vinden om dit te doen. Het is niet aan andere mensen om de prijs van uw vrijheid te betalen. Vrijheid is een geschenk en de vrijheid van zelfexpressie is een groot geschenk. Als je al enige tijd op de wereld bent, zul je beseffen hoe kostbaar dit geschenk is. Misbruik je recht niet en gebruik je zelfexpressie niet om anderen te kwetsen. Soms is dit onvermijdelijk, want de waarheid kan bij een ander pijn veroorzaken. Het is echter nog steeds je motief dat moet worden onderzocht. Je kunt de ander evenveel respecteren als jezelf en toch de angst van de ander voor pijn niet als excuus gebruiken om je niet te uiten. Hier moet je een evenwicht vinden binnen de grenzen van je huidige relatie. Hiervoor bestaat geen exacte formule, alleen richtlijnen.

Het is heel belangrijk dat je meteen in het begin van een relatie je intentie deelt je spirituele doel en wereldse prestatie te verwezenlijken, want dit zal je een idee geven of je mogelijke partner in dezelfde richting gaat als jij. Het is noodzakelijk om dit in het begin duidelijk te krijgen. Het is zeer kostbaar om er later achter te komen dat jullie nooit dezelfde kant op konden gaan.

Deel daarom jullie doelen en waarden met betrekking tot jullie spirituele doel en wat jullie in de wereld willen bereiken, zo volledig mogelijk als jullie samen verdergaan. Leer om je conflicten, je wrok en je boosheid constructief te uiten binnen je relatie. Als je ze niet uit, zullen ze op andere, meer destructieve manieren tot uiting komen. Je uit je altijd, je kunt jezelf niet beletten je te uiten. Het is de manier waarop je jezelf uitdrukt die belangrijk is. Dit vereist dat je rekening houdt met anderen en dat je onderzoekt wat je wilt bereiken met je zelfexpressie. Het is niet voldoende om alleen maar te zeggen: “Het is mijn recht om mijzelf te uiten. Ik zal mij uiten, wat er ook gebeurt.” Dat is onverantwoordelijk. Dit is onbedachtzaam. Dit is niet denken binnen de context van het hebben van een relatie.

Wees eerlijk en bekijk eerlijk hoe je je in iedere situatie het beste kunt uitdrukken. In bepaalde situaties kan het onvermijdelijk zijn dat je mensen van streek maakt. Je zult echter ontdekken dat als je leert jezelf constructief te uiten je in de meeste gevallen onnodige conflicten kunt vermijden, met name waar het gaat om die gevoelens en gedachten die voor de ander pijnlijk kunnen zijn. Soms is het niet te vermijden. Toch is het nog steeds je intentie voor vrede, waarheid en spirituele groei die over het geheel genomen een positief resultaat zal opleveren. Af en toe is het proces moeilijk. Het is moeizaam en gaat op en neer. Maar als je motief is om een grotere intimiteit in een relatie te bereiken en om de spirituele groei van de andere persoon te voeden alsmede een grotere ervaring van heelheid in jezelf, dan zal je motief een positief resultaat opleveren.

Deze kwestie van constructieve zelfexpressie is heel belangrijk want als je voortgaat in een relatie zul je je verlangen naar een spiritueel doel en wereldlijke prestaties willen blijven uiten, evenals je verlangen naar eenheid met je partner. Als deze uitingen voortdurende conflicten veroorzaken, als je ze niet constructief uitdrukt of als je een aspect van je partner verwaarloost waardoor deze persoon je niet kan horen, dan is er een probleem in je relatie dat moet worden aangepakt. Misschien heerst er een groot misverstand tussen jullie, of misschien ontbreekt er een element in de relatie.

Je relatie zal op de proef gesteld worden naarmate ze vordert. Maar je hoeft haar niet zelf op de proef te stellen. Het leven zal haar op de proef stellen. Daarom moet je een relatie nooit gebruiken voor je eigen persoonlijke groei. Als je dit doet probeer je met je relatie te experimenteren en dit is erg egoïstisch. Het leven zal alles op de proef stellen wat beproefd moet worden. Het leven zal alles zuiveren wat gezuiverd moet worden. Het leven zal je alles laten zien wat gedaan moet worden. Het leven zal je alles laten zien wat vermeden moet worden.

Speel daarom niet voor God in je relatie. Wees een bewuste deelnemer. Word meer bewust van je motieven, je daden, je spraak en je gedrag. Terwijl je dit doet zul je je realiseren dat je meer tijd moet besteden aan luisteren en minder aan spreken. Je moet leren naar anderen te luisteren en anderen te begrijpen. Dan zal je zelfexpressie steeds beter passen in de omstandigheden waarin je verkeert, steeds heilzamer en steeds helderder worden, zowel voor jou als voor degenen die naar je luisteren.

Als je zelfexpressie gebruikt als een vorm van persoonlijke overheersing probeer je alleen maar je huidige relatie te laten boeten voor alles wat je denkt dat in het verleden is gebeurd. Het is niet de verantwoordelijkheid van je partner om de volle last te dragen van je pijn uit het verleden. Dit is een taak voor een deskundige die je kan helpen moeilijkheden uit het verleden op te lossen, als ze niet binnen de context van je huidige relatie kunnen worden opgelost. Je zou niet naar je partner gaan als je een ernstige lichamelijke kwaal had. Ga daarom niet naar je partner als je een ernstig emotioneel probleem hebt ten gevolge van een conflict in het verleden. Je partner is niet je therapeut. Gebruik je relatie niet voor therapie. Gebruik je relatie voor zelfexpressie, voor het ontwikkelen van eerlijkheid en voor het leveren van een bijdrage. Het is jouw verantwoordelijkheid heel te worden in jezelf. Je partner zal je helpen, het leven zal je helpen en andere mensen zullen ook gevraagd worden je te helpen.

Elke persoon in een primaire relatie heeft een inherente verantwoordelijkheid. Hun verantwoordelijkheid is het cultiveren van hun eerlijkheid, hun ervaring van Kennis, hun vermogen tot constructieve zelfexpressie, hun vermogen om te geven en hun vermogen om te ontvangen. Iedere persoon moet dit als zijn verantwoordelijkheid aanvaarden. Het is niet de verantwoordelijkheid van je partner ervoor te zorgen dat jij deze dingen kunt doen. Per slot van rekening moet je in relatie jezelf cultiveren om deel te nemen. Als je stopt met aan jezelf te werken, zal je vermogen om deel te nemen afbrokkelen en beginnen te vervagen. Als de andere persoon groeit en jij niet zal hij je voorbijstreven en verlies je je compatibiliteit. Dit moet in geen geval een race tussen jullie beiden zijn. In plaats daarvan is het een kwestie van verantwoordelijkheid. Als jullie samen verder kunnen gaan, zij aan zij, dan hebben jullie een compatibiliteit in het samen leren tot stand gebracht die voor jullie beiden en voor iedereen met wie jullie in contact komen enorm voordelig zal zijn. Hier word je het zaad van een gemeenschap en een voedingsbron voor anderen.

Deze compatibiliteit in het leren moet worden verzorgd als je verder gaat. Ze moet gevoed en ondersteund worden. Soms zullen andere mensen je moeten helpen, want samen kunnen jullie niet alles zien. Je probeert hier niet je partner te vervangen, maar zoekt in plaats daarvan steun bij anderen om jullie relatie steeds rijker, dieper, bevredigender en productiever voor de wereld te laten worden.

Je zult altijd zien dat de gelukkigste paren die paren zijn die iets aan de wereld geven. Maar bedenk wel dat zij dit doen zonder te proberen hun verbintenis te vervangen door hun uiterlijke verantwoordelijkheden. Want als deze verantwoordelijkheden oprecht zijn, zijn zij het gevolg van de vereniging van het paar. Hun eerste verantwoordelijkheid is het ondersteunen van hun verbintenis en hun tweede verantwoordelijkheid is hun bijdrage aan de wereld. Het is niet omgekeerd. Het zal voor deze relaties een grote uitdaging zijn om hun verbintenis in stand te houden tegenover de eisen van de wereld. In bepaalde gevallen kan dit moeilijker zijn dan de bijdrage van hun gaven. Mensen moeten hier kwetsbaar zijn tegenover elkaar, hun eerlijkheid moet op de proef worden gesteld, ze moeten groeien en zichzelf verfijnen. Ofschoon de buitenwereld dit ook zal vereisen, schept de intimiteit tussen twee geesten een voorwaarde voor groei die ongeëvenaard is in de wereld.

Wat doe je als je het niet eens bent over geld?

Het probleem hier is niet het geld maar de waarden. Het is een verenigbaarheidsprobleem. Geld is een middel om dingen uit te drukken; het is ook een middel om dingen gedaan te krijgen. Hier zul je moeten kijken naar wat je wilt uitdrukken en wat je wilt bereiken. Geld is het middel; het is niet het probleem. Het probleem is dat je het niet eens bent over wat je tot uitdrukking wilt brengen en wat je wilt bereiken. Hier kan geld een uiting zijn van verwarring alsook de werkelijkheid van je innerlijk ontwerp. Je moet onderscheiden wat wat is binnen de context van je relatie en commentaar van anderen aanvaarden om je te helpen.

Als er ernstige meningsverschillen zijn over geld en als deze meningsverschillen aanhouden, is het onwaarschijnlijk dat jullie relatie zal kunnen overleven. Soms werken mensen regelingen uit, maar als deze regelingen te compromitterend zijn voor de elementaire aard van de betrokken personen, zullen de regelingen geen standhouden en zullen de conflicten steeds weer de kop opsteken.

Daarom is het verstandig om van meet af aan na te gaan hoe je toekomstige partner geld verdient, welke waarde hij/zij aan geld hecht en hoe hij of zij geld uitgeeft. Waaraan geven zij geld uit? Wat zijn hun waarden? Waarop leggen zij de nadruk? Wat is hun doel met geld? Dit zijn allemaal heel praktische vragen. Iedereen die een zakenrelatie begint zou waarschijnlijk zulke vragen stellen. Maar dergelijke vragen stellen is nog van groter belang binnen de context van een echtelijke verbintenis. In sommige opzichten is een huwelijk als een zaak. Het gaat om het onderhouden van een huishouding, van een gezin en van een primaire relatie. Dit vergt dat je de hele tijd omgaat met geld. Daarom is geld hier belangrijk.

Problemen met geld zijn problemen met zelfexpressie en eerlijkheid. Net als seksualiteit kan geld gebruikt worden om waarheid of illusie uit te drukken. Het kan gebruikt worden om een verlangen naar harmonie uit te drukken of een intentie om een bestaande relatie te ontwortelen of teniet te doen. Mensen geven vaak geld de schuld, maar geld is niet de schuldige. Wat mensen doen met geld en waarom ze het doen, dat is het probleem.

Seksualiteit en geld dan zijn gebieden waarin diepere, meer inherente problemen opdoemen en tot uiting komen. Verenigbaarheid op het gebied van geld is heel belangrijk voor het voortbestaan van elke intieme relatie. Een beetje contrast tussen twee mensen is belangrijk omdat dit groei stimuleert. Als de verschillen echter te groot zijn zullen de betrokkenen dat als inbreuk voelen en zal er voortdurend wrijving zijn.

Daarom moet je, als er ernstige problemen met geld ontstaan, je motieven, je waarden en je doel met geld onderzoeken, en wat je met geld probeert uit te drukken. Is je gebruik van geld een uiting van een verlangen om je eenheid op te bouwen of is het een uiting van een verlangen om te ontsnappen aan de eenheid of om deze te vermijden? Is het een uiting van een verlangen om iets te delen of een verlangen om iets te verbergen?

Als mensen deze zaken in het begin van hun relatie zouden onderkennen, zouden er veel minder echtscheidingen in de wereld zijn. Vaak is een scheiding het moment waarop je net een groot deel van je leven hebt besteed aan het ontdekken van iets wat je aan het begin had kunnen weten. Daarom is Kennis zo belangrijk, omdat Kennis je zal helpen deze dingen in het begin van de relatie te zien. Kennis zal je tijd besparen. Tijdsbesparing betekent de beëindiging van lijden, waar hier zeer sterk de nadruk op wordt gelegd.

Als je een gevoel van doelgerichtheid in je leven voelt opkomen, zul je in toenemende mate willen voorkomen dat je jezelf slecht investeert op welk gebied van je leven dan ook. Je zult jezelf en je tijdsbesteding op waarde schatten. Je zult je relaties waarderen en je wilt dat ze slagen.

Als er ernstige geldproblemen ontstaan, wil je misschien professionele hulp zoeken, maar denk eerst na over de dingen die hier worden aanbevolen. Geld is iets waaraan mensen een grote betekenis toekennen, en daardoor is men geneigd hiermee hun waarden uit te drukken. Geld is iets waarvan mensen geloven dat het een bron van macht is; daarom geeft geld uitdrukking aan hoe mensen denken over macht en hun bedoelingen met macht. Geldbeheer is een praktische zaak, maar dat is meestal niet de kern van je probleem. Het probleem ligt bij waarden, eerlijkheid en betrokkenheid.

Verwarring over geld vertegenwoordigt verwarring over je doel en richting in het leven. Geld is een praktisch middel dat voor praktische doeleinden gebruikt moet worden. Het is niet mystiek of mysterieus. Het is niet Goddelijk. Het is gewoon een ruilmiddel. Het gebruik of misbruik ervan wordt bepaald door de geestesgesteldheid van degenen die het gebruiken.

God wil dat je geld gebruikt om dingen gedaan te krijgen in de wereld. God wil dat je alles gebruikt om dingen gedaan te krijgen in de wereld. Waardeer dingen die belangrijk zijn, dingen die Kennis levend houden in de wereld en dingen die betekenisvolle relaties tot stand brengen. Succesvolle samenlevingen zijn gebaseerd op betekenisvolle relaties. De wereld die je ervaart is in harmonie in de mate dat ze gebaseerd is op betekenisvolle relaties, want alles vertegenwoordigt relatie. Als je een bijdrage wilt leveren aan de wereld moet je eerst, als je basis, betekenisvolle relaties vormen. Alles dat je bijdraagt op deze basis zal voortvloeien uit wat je leert binnen de context van deze relaties.

De wereld heeft niet zozeer behoefte aan ideeën als wel aan toegewijde relaties. Want zelfs het beste idee, de beste gedachte, kan alleen worden verwezenlijkt op het fundament van toegewijde relaties. Daarom zijn relaties zo belangrijk, niet alleen voor je eigen vooruitgang als persoon en als student van Kennis, maar voor het welzijn van de wereld en alles wat zich daarin bevindt.

Tenslotte, maak geld niet “on-spiritueel” omdat het door anderen voor destructieve doeleinden wordt gebruikt. Maak seksualiteit niet on-spiritueel omdat het door anderen voor destructieve doeleinden wordt gebruikt. Met Kennis krijgt alles een nieuw doel, een nieuwe betekenis en een passende zelfexpressie. Daarom is Kennis de leidende kracht in je leven. Daarom is Kennis God in je leven. Daarom is je vermogen om Kennis te onderscheiden, Kennis te volgen en Kennis te aanvaarden bij elke stap in je leven, de essentie van succes en spirituele vooruitgang.

Hoe kun je spirituele groei in een relatie bevorderen?

Je bevordert spirituele groei door zelf beoefenaar te worden. Dit houdt spirituele beoefening in en toepassen van wat je leert van je spirituele beoefening. Je grootste geschenk is wat je laat zien geleid door Kennis. Je grootste gave is wat je demonstreert geleid door Kennis. Zo’n demonstratie zal een vonk van inspiratie in anderen ontsteken. Veel beter dan je ideeën is je demonstratie. Dit is echter slechts waar als je consequent bent in je spirituele beoefening.

Deel je spirituele beoefening in je primaire relatie. Verlang niet dat je partner doet wat jij doet, maar nodig hem wel uit. Als de uitnodiging wordt afgeslagen, doe dan gewoon je oefening en laat de uitnodiging open. Mensen komen tot spirituele beoefening in hun eigen tijd op hun eigen manier. Als je je relatie juist inschat en als je eerlijk bent zul je kunnen zien of je partner toegang kan krijgen tot spirituele groei door spirituele oefening. Dit is heel belangrijk want je primaire relatie is de kern van je gemeenschapservaring. Het is belangrijk dat je zulke dingen met elkaar kunt delen, ook al doen jullie beiden niet aan precies dezelfde spirituele oefening. Toch moet jullie gezamenlijke betrokkenheid jullie beiden voeden en ondersteunen. Daarom is spirituele oefening zo belangrijk voor jullie relatie.

Als jullie samen groeien, groeien jullie naar elkaar toe. Als jullie niet naar elkaar toe kunnen groeien, zullen jullie de neiging hebben uit elkaar te groeien. Dit kan begrepen worden binnen de context van wat er daadwerkelijk gebeurt binnen jullie relatie. Als je demonstreert wat je leert als student van Kennis zul je Kennis stimuleren in je partner. Als het in jullie relatie aan deze compatibiliteit ontbreekt, zal dit duidelijk worden en het zal duidelijker worden naarmate jullie verdergaan. Maar als je relatie de belofte inhoudt van verdergaande verenigbaarheid en spirituele groei dan zal jullie demonstratie andere mensen stimuleren en hen ook voorbereiden.

Wat de spirituele beoefening betreft kan je partner sceptisch zijn en resultaten willen zien. Je moet de resultaten demonstreren en dit kan alleen na verloop van tijd. Dit moet op een natuurlijke en eerlijke manier gebeuren. Echter, als je na verloop van tijd merkt dat je relatie deze diepere verenigbaarheid mist, wees er dan op voorbereid dat jullie op een bepaald moment misschien elk jullie eigen weg moeten gaan. Soms is dit niet nodig, maar vaak wel. Als het niet nodig is zal je partner je beoefening moeten steunen zelfs als hij/zij zelf er niet aan doet. Dit zou een stilzwijgende overeenkomst moeten zijn. Want hoe kun je samen zijn als je het niet eens bent over God? Hoe kun je samen zijn als je het oneens bent over de fundamentele kern van je gevoel van doel in het leven? Hoe meer je vooruitgaat in je spirituele groei en vooruitgang boekt als student van Kennis, hoe groter het verschil zal zijn tussen jullie als deze verenigbaarheid er niet is.

Je kunt verenigbaarheid niet creëren. De bestanddelen zijn er of ze zijn er niet. Als je in het begin aanvoelt dat de bestanddelen er zijn, ga dan verder en deel jezelf en je spirituele beoefening zo volledig mogelijk. Je zult deze verenigbaarheid met je partner in de loop van de tijd demonstreren door jullie betrokkenheid samen. Als je echter merkt dat je compatibiliteit beperkt is of er niet is, dan zul je steeds meer de behoefte voelen om partnerschap te zoeken buiten je relatie. Uiteindelijk zul je merken dat je relatie je beperkt en je zult merken dat je je partner veroordeelt, hetzij openlijk of in je innerlijke gevoelens. Daarom ligt hier zo’n grote nadruk op het herkennen van verenigbaarheid in het begin: lichamelijke, geestelijke en spirituele verenigbaarheid.

Je moet op een vergelijkbaar punt zijn in je tocht de berg op. Daarom zijn er eigenlijk niet veel relaties die deze spirituele resonantie hebben. Veel meer echtelijke verbintenissen zijn gestoeld op fysieke en mentale vereniging. Maar een verbintenis tussen twee mensen die op een spirituele basis is gestoeld, een heilige verbintenis, is veel zeldzamer. Denk niet dat iedereen dit kan bereiken in de vorm van een echtelijke verbintenis met één persoon. Denk niet dat je dit kunt creëren met iemand die je aantrekkelijk vindt. Veel mensen zullen deze spirituele verenigbaarheid ervaren binnen de context van een spirituele gemeenschap. Veel mensen zullen dit ervaren in hun relatie met een waarachtige spirituele leraar. Het is zeldzaam dat deze grotere spirituele verenigbaarheid noodzakelijkerwijs te zien zal zijn in een traditionele echtelijke verbintenis tussen twee mensen. Maar dat betekent niet dat jij die een student van Kennis bent deze diepere verenigbaarheid niet in relatie kan vinden. Het is de bedoeling dat je dit in een relatie vindt, maar je moet er niet van uitgaan dat dit binnen een echtelijke verbintenis voorkomt.

Een belangrijke bondgenoot zal naar je toe komen wanneer je roep om Kennis de wereld ingezonden wordt. Een leraar zal gezonden worden, studiepartners zullen worden gezonden en praktiserende partners zullen worden gezonden. En met deze mensen kun je een belangrijke eenheid ervaren, Want, zoals gezegd, de grootste eenheid wordt niet noodzakelijkerwijs gevonden in een echtelijke verbintenis met een persoon. De meeste mensen willen dat hun huwelijk de ultieme relatie is, maar vaak vindt de ultieme relatie buiten de echtelijke verbintenis plaats. Het huwelijk wordt hier voornamelijk besproken omdat dit de vorm van relatie is waar de meeste mensen zich op concentreren en waar hun interesse ligt. Maar dit is niet de enige context waarin primaire relaties, gestoeld op Kennis, ervaren en tot uitdrukking gebracht kunnen worden.

De behoefte aan verenigbaarheid en wat Kennis en eerlijkheid van je verlangt, bestaat in elke relatie. Als je werkelijk eerlijk bent tegen elkaar in je primaire relatie, zal spirituele vooruitgang plaatsvinden. Spirituele vooruitgang is hier niet simpelweg het hebben van verheven ervaringen. Dat is geen spirituele vooruitgang. Spirituele vooruitgang betekent dat er een innerlijke opening in je ontstaat en een groter gevoel van doel, betrokkenheid en dienstbaarheid aan het leven. Het is een onverklaarbaar opkomen in een persoon dat langzaam zijn hele referentiekader en zijn bestaansgrond verandert. Dit is spirituele groei.

Spirituele groei is niet met engelen de wolken in trekken. Je kunt af en toe in je leven zo’n ervaring hebben om je op te beuren, maar dit is geen spirituele groei. Ook hier is het nodig onderscheid te maken tussen romantiek en relatie. Wil je een romance met God, of wil je een relatie met God? Wil je beginnen te feesten met God, of wil je met God iets voor elkaar krijgen in de wereld? Wil je met God ontsnappen aan de wisselvalligheden van het leven, of wil je God brengen in de wisselvalligheden van het leven? Dit is het verschil tussen romantiek en relatie. Ga naar God en God zal je in de wereld brengen. Er is geen ontsnappen in God. Je zult comfort, liefde en toevlucht vinden in God maar geen ontsnapping.

Je bent niet in de wereld gekomen om aan de wereld te ontsnappen. Je bent gekomen om in de wereld te werken. Je kwam in de wereld om genezing aan de wereld te brengen. Je kwam in de wereld om je wereldse lichaam, je wereldse geest en je wereldse expressie en bijdrage te leren gebruiken. Je kwam in de wereld om je gaven bij te dragen die je van God meegekregen hebt. Je wilt niet teruggaan naar God zonder je gaven gegeven te hebben en zonder de aanwezigheid van Kennis ontdekt te hebben. Je kwam in de wereld om deze aanwezigheid te ontdekken. Deze aanwezigheid is het grootste geschenk en uit dit geschenk vloeien specifieke dingen voort, of het nu voedsel en onderdak voor de armen is of inspiratie en nederigheid voor de rijken. Dit kan een demonstratie van waarheid zijn voor iedereen met wie je in contact komt. Al deze gaven komen voort uit de aanwezigheid van Kennis in jou.

Zet je in voor je spirituele groei. Zet je in om een student van Kennis te zijn. Zet je in om te leren – leren te volgen, te ontvangen, te geven en uiteindelijk te leiden en in die volgorde. Als jullie beiden in relatie deze inzet delen zal deze met jullie voortgaan en zullen jullie beiden samen een bron van betekenis worden voor anderen. Zoals eerder gezegd, er zijn geen grootse individuen; er zijn alleen grootse relaties. Zorg voor een grootse relatie en je zult grootsheid in je leven ervaren.

Er ontstaan veel problemen in relaties – innerlijke conflicten, onopgeloste problemen uit het verleden, problemen met oordelen, problemen met zelfexpressie, problemen met intimiteit, problemen met geldbeheer en problemen met het verzorgen van lichamelijke zaken. Problemen ontstaan. Hoewel het grotere doel van je relatie een bijdrage is, moet je, om het vermogen te ontwikkelen om je bijdrage te leveren, je geest in een verenigde en gerichte staat brengen – je zelfexpressie, je prioriteiten, je waarden – alles. Veel hiervan wordt bereikt door het oplossen van problemen in specifieke zaken en kwesties..

In een relatie dien je elkaar vooral door demonstratie. Eerder werd benadrukt dat je geen therapeut voor elkaar moet worden omdat dit een afhankelijkheid schept die uiteindelijk destructief zal zijn. Als je specifieke hulp nodig hebt op specifieke gebieden, ga dan naar degenen die gespecialiseerd zijn in het oplossen van deze problemen en het verlenen van deze dienst. Belast je relatie niet met de eis je vroegere besluiteloosheid te genezen. Verwacht niet van je partner dat die alles begrijpt wat je voelt, alles waarmee je aankomt weet op te lossen, of weet om te gaan met je woede, frustratie en verdriet. Je partner is er om je te helpen verder te komen in het leven. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om jezelf voor te bereiden op het leveren van een bijdrage en op een relatie. Het is niet de verantwoordelijkheid van je partner om jou voor te bereiden.

Dit wordt zo dikwijls vergeten, met name bij mensen die zich inzetten voor spirituele groei en vooruitgang. Ze gaan er klakkeloos van uit dat hun partner hun 24 uurs therapeut is. Dan begint de therapie hun relatie te overheersen en verliezen zij uit het oog waarom ze bij elkaar zijn gekomen. Sommige relaties lijken alleen maar om therapie te draaien en nergens anders om. Als een persoon vooruitgang kan boeken in deze therapie, zal hij de relatie uiteindelijk niet meer nodig hebben en de neiging hebben verder te gaan waarbij hij de ander achterlaat in een staat van grote verwarring en ontmoediging. Het leven zal de mogelijkheden tot groei bieden en je zult wat hulp nodig hebben om deze uitdagingen aan te gaan. Tot op zekere hoogte zal je partner je helpen door deel te nemen en door gezamenlijke inspanning. Maar als je meer hulp nodig hebt om je eigen interne problemen op te lossen, zoek dan de raad van anderen om je te helpen.

De beste therapeut is iemand die volkomen objectief met je kan zijn, iemand die geen persoonlijk belang heeft bij je succes of falen. Je partner heeft duidelijk groot persoonlijk belang bij je succes want hij of zij is afhankelijk van je succes en moet leren de mogelijkheid van jouw falen te compenseren. Dat plaatst hem of haar in een zeer moeilijke positie om een objectieve luisteraar te zijn. Daarom kan je geen objectiviteit van je partner verlangen, want hij of zij is afhankelijk van jouw succes.

Als je een man bent zal je vrouw afhankelijk zijn van je succes als kostwinner en als een deelnemer. Hoe kan zij neutraal tegenover je staan als het gaat om jullie belangenconflicten? Als jullie kinderen hebben rekent zij erop dat je voor je gezin zorgt. Zij rekent erop dat je een vader bent, een ouder, een echtgenoot en dat je aan al die eisen voldoet. Hoe kun je in vredesnaam van haar verwachten dat ze een therapeut is en een objectieve en onpartijdige kijk op je heeft. Daarom hebben mensen hulp van buitenaf nodig om bepaalde obstakels in zichzelf te overwinnen. Soms kan een goede vriendschap buiten het huwelijk dit doen, maar vaak is een professional nodig. Als je gericht bent op het ontwikkelen van spiritueel bewustzijn, zullen je studieprogramma en je spirituele leraar je hierbij helpen.

Het leven zal voldoende uitdaging bieden voor jullie beiden. Jullie omstandigheden en wat ze van jullie vragen bieden voldoende uitdaging. Het leven zal de omstandigheden scheppen waarin genezing kan plaatsvinden. Genezing vindt uiteindelijk plaats door wereldse verwezenlijking omdat dit innerlijke eenheid en vastberadenheid uitdrukt. Elke genezing die in jou tot stand komt moet in de wereld tot uitdrukking komen en deze uitdrukking zal het innerlijke proces van genezing voltooien. Hier demonstreer je de verandering die je in jezelf probeert teweeg te brengen. Totdat deze verandering in voldoende mate is aangetoond en eerlijk tot uitdrukking is gebracht, blijft zij nog slechts een potentieel in jou en is zij niet volbracht.

Als jullie beiden aan spirituele beoefening doen zal jullie oefening je zeer helpen, maar ook hier heb je anderen nodig om je vooruit te helpen want je partner kan niet je spirituele leraar zijn. Dit belast je relatie met een andere rol. Bedeel die rol niet toe aan je partner. Je partner kan je vrouw zijn, je echtgenoot, je goede vriend of je partner in een zaak of een belangrijk doel. Je relatie heeft zijn eigen uitdagingen en eisen. Het is aan jou om hulp van buitenaf te zoeken ter voorbereiding van deze uitdagingen en eisen mocht dit nodig zijn. Vergeet niet dat het jouw verantwoordelijkheid is om de hulp en bijstand te krijgen die je nodig hebt. Dat is jouw verantwoordelijkheid en van niemand anders. Als je partner je spirituele groei ondersteunt, is het niet zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je aan die behoefte voldoet, of zelfs dat je die behoefte herkent.

Vaak gaan mensen ervan uit dat zij de therapeut of de leraar voor hun partner zullen zijn. Deze relaties slagen bijna nooit en zijn uiterst kostbaar omdat de gever zich uiteindelijk misbruikt zal voelen en de ontvanger de schuld krijgt omdat hij niet aan de verwachtingen van de gever heeft voldaan. Maar in werkelijkheid is de relatie verkeerd begonnen. Zij was gebaseerd op een misverstand. Zij was gebaseerd op een veronderstelling die vanaf het begin onwerkelijk en oneerlijk was. Zo’n relatie kent geen winnaar. Laten we je een voorbeeld geven. In een echtelijke verbintenis wil je bij iemand zijn die bereid is verbonden te zijn. Je wilt niet dat je hen moet voorbereiden op de echtelijke verbintenis. Dat lukt je niet. Je wilt ze niet redden van hun omstandigheden. Je wilt iemand ontmoeten die capabel en bereid is, die met jou het verlangen en toewijding deelt verbonden te zijn. Je wilt iemand die past bij jouw waarden en gedrag. Dit is een praktische aangelegenheid. Dit is geen romantische kwestie. Dit is geen emotionele kwestie. Het is een praktische aangelegenheid. De echtelijke verbintenis is een praktische aangelegenheid. Haar succes is gebaseerd op wat zij kan doen in de wereld. Wat de verbintenis kan doen in de wereld is wat voeding zal geven aan haar deelnemers en aan haar familie en gemeenschap. Een relatie is een praktische aangelegenheid.

Als je geen ander inzicht of enige informatie uit dit boek haalt, onthoud dan dit: Als je niet samen in de wereld kunt participeren, zul je niet samen kunnen zijn. Daarom wil je iemand kiezen die klaar, bereid en in staat is om met jou in de wereld te participeren – niet iemand die het wel wil maar niet kan, of iemand die het wel kan maar niet wilt of iemand die het wel kan maar niet wilt doen, of iemand die er nog niet klaar voor is maar het op een dag misschien wel zou willen. Deze persoon moet er klaar voor zijn, bereid zijn en er toe in staat zijn. Als zij of zij tegenstrijdige gevoelens heeft en jij niet, betaal jij de prijs en krijgt hij of zij de schuld. Dat is niet gezond. Voor dat weinige dat je hier zult leren, betaal je een hoge prijs. Falen kan waardevol zijn in het leerproces, maar alleen in kleine stapjes.

Probeer geen therapeut, dokter, redder of voorganger voor je partner te zijn. Wees een partner voor je partner. Het is jouw verantwoordelijkheid om de hulp en de steun te vinden die je nodig hebt om een partner te kunnen zijn en deel te kunnen nemen aan de relatie. Dit is jouw verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van je relatie is de wereld. Jouw verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat je kunt participeren.

Hoe zit het met ontrouw?

Dit kan een heel moeilijke vraag zijn als je ermee geconfronteerd wordt, maar het is niet ingewikkeld. Geen enkel probleem is ingewikkeld als het juist wordt bezien. De oplossing vergt misschien veel stappen maar het probleem is nooit ingewikkeld. Mensen willen waarheid, maar ze willen ook jokken, en dus wordt hun beoordeling van de situatie ingewikkeld. Zij willen een voordeel behalen zonder iets op te geven. Dat maakt dingen heel gecompliceerd. Er is altijd sprake van een uitwisseling in het leven. Je geeft iets op voor iets anders zodat er altijd sprake is van een wisselwerking.

Ontrouw is het gevolg van oneerlijkheid. Aan iets waarachtigs wordt geen aandacht besteedt. Er zijn verschillende redenen voor ontrouw maar zij zijn allemaal het gevolg van oneerlijkheid. Als je zover bent gegaan dat je buiten je huwelijk seksueel contact hebt gehad, dan ben je niet eerlijk over je motieven of je interesses. Je komt niet tegemoet aan de uitdagingen van je echtelijke verbintenis. U komt niet tegemoet aan de problemen van je echtelijke verbintenis. Wellicht is het een probleem van fundamentele onverenigbaarheid binnen je echtelijke verbintenis. Misschien is het een probleem dat je een uitdaging of een probleem in de wereld niet aankunt en dat je je toevlucht elders zoekt. Misschien is er een probleem waarbij je je hartstochten voor anderen niet kunt beheersen. Misschien is het een probleem dat je op de een of andere manier datgene vernietigt wat voor jou van waarde is. Misschien is je echtelijke verbintenis voorbij. Misschien is je echtelijke verbintenis nog maar net begonnen.

Wat de oorzaak ook is, ontrouw is een uiting van oneerlijkheid. Je gaat de uitdaging niet aan om de oorzaak van je moeilijkheden aan te pakken, en je uit je moeilijkheden op ongepaste wijze. Van nature zul je tevreden zijn met één persoon als je voorbestemd bent om in een echtelijke verbintenis te leven. Als je niet voorbestemd bent om in een echtelijke verbintenis te zijn, is dat een andere zaak. Als je niet voorbestemd bent om in een echtelijke verbintenis te zijn, dan is seksualiteit sowieso voor jou niet weggelegd.

Opnieuw moet worden benadrukt dat seksualiteit niet mag worden gebruikt als een vorm van vermaak, genotzucht of persoonlijke ontdekkingstocht. Seksualiteit is bedoeld voor vereniging en voor de voortplanting van het ras. Waarom zou je een ervaring van vereniging zoeken buiten een primaire relatie? Je zou dat niet doen. Als je seksualiteit ongepast gebruikt, komt je dat duur te staan. Je zult jezelf fysiek en emotioneel pijn doen, en je zult je spirituele doel ontkennen.

De wereld kent vele verlokkingen. Je zult met ten minste enkele van hen moeten omgaan, maar onthoud dat Kennis in jou niet wordt beïnvloed door de wereld. Als je met Kennis bent, zul je in staat zijn deze uitdagingen aan te gaan en ze te doorstaan. Je zult in staat zijn om die problemen in jezelf aan te pakken die je ertoe zouden brengen om buiten je primaire relatie een seksuele verbintenis te zoeken.

Als je seksualiteit gebruikt als een uitvlucht, ben je oneerlijk over je leven. Als u seksuele verbintenissen buiten het huwelijk zoekt, ben je oneerlijk over je echtelijke verbintenis. Je moet dit onder ogen zien en wel onmiddellijk. Er zijn veel oorzaken om deze uitvlucht te zoeken maar ze zijn allemaal uitingen van oneerlijkheid. Het kan zijn dat je echtelijke verbintenis aandacht nodig heeft of misschien is je verbintenis voorbij. Het kan zijn dat iets in de wereld aandacht behoeft dat niets te maken heeft met je verbintenis. Je kunt niet weglopen van je verantwoordelijkheden en de poging eraan te ontkomen zal je duur komen te staan. Het kan je zelfs je leven kosten. Daarom zul je, als je eerlijk bent, beseffen dat je moed nodig hebt. Oneerlijkheid is zwakte. Moed is kracht.

Als je verder gaat in het leven zul je veel dingen opgeven om dingen van meer waarde te winnen. Zelfs in de natuurlijke voortgang van je leven geef je je kindertijd op, je puberteit, je jeugd, je middelbare leeftijd en vervolgens je hele fysieke lichaam – elk voor een rijker leven, elk voor een grotere verantwoordelijkheid en elk voor een dieper inzicht.

De wereld kent vele verlokkingen en je zult ze voelen. Maar als ze een ernstige afleiding vormen of een voortdurende kwelling voor je geest, en als je serieus in de verleiding komt om ze buiten je verbintenis te ontmoeten, dan moet je datgene wat je vermijdt aan de orde stellen. Misschien heb je hier professionele hulp bij nodig. Je spirituele studie zal je helpen, maar je kunt je spirituele studie niet gebruiken om te ontsnappen aan de echte problemen van het leven. Je kunt je toevlucht zoeken tot je Innerlijke Leraren en je Spirituele Familie, maar alleen zodat je de kracht krijgt om deze uitdagingen aan te gaan. Als je stopt met uitdagingen aan te gaan, begint je leven te tanen en begint voor jou het stervensproces. Telkens als je stopt met uitdagingen aan te gaan, begin je te sterven. Zolang je uitdagingen aangaat, zul je leven uitstralen, zul je leven stimuleren en zul je je leven leiden.

Als je ervoor gezorgd hebt dat je een ondersteunend netwerk van mensen hebt en als je begonnen bent je rol als student van Kennis te cultiveren en je je wijdt aan spirituele vooruitgang zul je de steun hebben deze uitdagingen zonder al te veel stress het hoofd te bieden. Met elke uitdaging die je aangaat zal je een groot geschenk worden gegeven en hoe sterker je wordt, hoe groter je scala aan relaties zal zijn en hoe groter je wijsheid en bekwaamheid zullen zijn. Niets in het leven is te zwaar voor je als je met Kennis bent en als je betekenisvolle relaties hebt. Je hebt grootsheid met je meegebracht vanuit je Aloude Thuis. Je doel is sterk te worden in de wereld zodat je gaven via jou tot uiting kunnen komen. Daarom zijn de relationele uitdagingen, de uitdagingen van kostwinnerschap en de uitdagingen van je uiterlijke leven voor jou absoluut noodzakelijk om je spirituele doel te ervaren en je spirituele roeping in de wereld te activeren.

Hoe zit het met homoseksualiteit?

Alles wat in dit boek gezegd is, geldt voor dit soort relaties. Zij zijn niet zo verschillend. Er bestaat echter enig verschil in het evenwicht tussen mensen op fysiek gebied. Het kan hier moeilijker zijn een harmonieuze, stabiele relatie te vormen. Dat ligt niet zozeer aan de seksualiteit als wel aan de fysieke afstemming. Het is mogelijk een waarachtige relatie te hebben binnen de context van homoseksualiteit. Maar het kan moeilijker zijn om je lichamelijk aan elkaar aan te passen en je zult problemen hebben in het maatschappelijk verkeer omdat de maatschappij je relatie misschien niet accepteert. Dit zal een succesvolle relatie moelijker maken. Maar succes is toch mogelijk en je zou toch moeten streven naar succes. Hier moet je je realiseren dat aangezien je een relatie hebt die de gemeenschap niet accepteert er meer problemen zullen zijn.

Probeer niet je homoseksualiteit te gebruiken om jezelf te omschrijven. De nadruk ligt nog steeds op het ontwikkelen van primaire relaties. Je seksualiteit moet een klein, essentieel en belangrijk deel daarvan zijn. Als seksualiteit wordt gebruikt om eenheid met een persoon te ervaren is het betekenisvol, maar het moet niet je identiteit zijn, noch je bepalen.

De uitdaging van intimiteit en de uitdagingen wereldse verantwoordelijkheden het hoofd te bieden blijven. In veel homoseksuele relaties ontlopen mensen hun verantwoordelijkheid door te proberen hun behoefte aan zingeving te bevredigen via hun seksuele verbintenissen. Hier is sprake van een sterke seksuele verslaving, maar de mogelijkheid van een ware relatie blijft. In heteroseksuele relaties bestaan ook veel moeilijkheden maar de mogelijkheid tot betekenisvolle relaties blijft.

Monogamie is essentieel. Seksualiteit gebruiken om de ervaring van eenheid tot stand te brengen is essentieel. Een bijdrage leveren in de wereld is essentieel. Eenheid en harmonie ontwikkelen is essentieel. De levensbehoeften veranderen niet door seksuele geaardheid.

Zijn manen en vrouwen verschillend?

Ja, mannen en vrouwen zijn verschillend. Zij leggen hun nadruk anders. Hoewel deze verschillen kleiner lijken te worden met de integratie van de maatschappij, zijn mannen en vrouwen van nature enigszins verschillend. Zelfs hun spiritualiteit vindt over het geheel genomen een lichtelijk andere expressie. Wat hierover ook gezegd zou kunnen worden, er zijn natuurlijk vele uitzonderingen, want het expressiebereik van mannen en vrouwen is zeer groot en er is een zeer ruime overlapping. Mannen en vrouwen zullen echter het leven iets anders ervaren. Tot op zekere hoogte leggen zij over het geheel genomen een verschillende nadruk. Dit is heel belangrijk. Daarom kunnen vrouwen niet verwachten dat mannen zoals vrouwen zijn of mannen verwachten dat vrouwen zoals mannen zijn. En toch moeten zij het onderscheid niet zo groot maken dat communicatie en zelfexpressie niet kunnen plaats vinden. Het hangt in hoge mate af van de wisselwerking tussen de twee betrokkenen.

Denk niet dat het universum mannelijk en vrouwelijk is. Denk niet dat wat in de wereld bestaat geldt voor alle niveaus van bestaan. Seksualiteit is niet de basis van het leven maar wel het voortplantingsmechanisme van het leven in het fysieke universum. Het maakt deel uit van je fysieke blauwdruk om een man of een vrouw te zijn. Het maakt deel uit van je emotionele aanleg om een man of een vrouw te zijn. Hier moet je wat onderscheid maken. Hier moet je nagaan wat dit betekent binnen je eigen ervaring.

Deze verschillen zijn belangrijk, maar je spirituele doel zal ze overschaduwen. Als iets overschaduwd wordt, wordt het niet ontkend. Het wordt overschaduwd door een grotere realiteit en een grotere aanwezigheid. Het mentale is niet uitgewist omdat het het spirituele dient. Het fysieke wordt niet ontkend of over het hoofd gezien omdat het het mentale dient. Je geest moet geschoold worden over de fysieke wereld. Je Geest moet geschoold worden over de mentale leefwereld. Daarom ben je in de wereld, omdat je geschoold moet worden over de mentale en de fysieke domeinen. Daarom is het belachelijk om spiritualiteit te gebruiken om aan de wereld te ontsnappen. Gebruik spiritualiteit in plaats daarvan om over de wereld te leren. Leer om je zinvol, doelgericht en constructief met de wereld bezig te houden. Ontwikkel relaties binnen de wereld, want relatie is alles wat er is.

De wereld is een leeromgeving omdat mensen leren over relaties. Al het leren gaat over relaties – hoe je in relaties kunt zijn, hoe je je in relaties kunt uitdrukken, hoe je binnen relaties kunt werken en hoe je in relaties een bijdrage kunt leveren. Alles wat relaties bieden aan de wereld is het stimuleren van diepere relaties. Relatie is de ervaring van zelfexpressie en affiniteit.

Mannen en vrouwen verschillen in hun expressiemiddelen, niet in hun spiritualiteit. Er bestaat geen mannelijke spiritualiteit en vrouwelijke spiritualiteit. Spiritualiteit wordt uitgedrukt door het mannelijke en spiritualiteit wordt uitgedrukt door het vrouwelijke. Dit is een zeer belangrijk onderscheid. God is geen man of een vrouw. God heeft geen mannelijke en geen vrouwelijke kant.

Je Innerlijke Leraren drukken zich uit via mannelijke of vrouwelijke vormen zodat zij met je kunnen communiceren. Als zij geen geslacht hadden zou je het moeilijk vinden hun aanwezigheid te accepteren zelfs op het niveau van gedachten. Zij zouden gezien worden als een “ding”, een “het”. Het is heel moeilijk een relatie te hebben met een “het”, en dus nemen zij de mannelijke of vrouwelijke vorm aan om een relatie met jou mogelijk te maken. Zij doen niet aan seksualiteit dus wat maakt het uit of ze mannelijk of vrouwelijk zijn? Vaak kiezen zij voor een mannelijke of vrouwelijke rol omdat dat hun identiteit was toen zij hun wereldlijke studies voltooiden. Zelf hebben ze geen lichaam meer nodig, maar om met mensen te kunnen communiceren is het wel belangrijk. Zij zijn een verlengstuk van God voor jou want God is man noch vrouw.

Leer het verschil te onderkennen tussen mannen en vrouwen. Dit verschil zal je manier waarop je jezelf uitdrukt en je waarden tot op zekere hoogte bepalen. Maar maak dit verschil niet tot een absoluut onderscheid in het universum en ontken dit onderscheid ook niet helemaal. Het maakt deel uit van leren in de wereld te zijn. Mannen zouden niet moeten proberen als vrouwen te zijn en vrouwen zouden niet moeten proberen zoals mannen te zijn. Maar mannen en vrouwen zijn bedoeld om samen te zijn. Als mannen man zijn en vrouwen vrouw kunnen zij samen zijn. De wereld zal je leren hoe je een man of hoe een vrouw moet zijn. De wereld zal je leren hoe je Kennis moet waarderen en je tonen wat je werkelijk bent binnen de context van man of vrouw zijn.

Het probleem is niet of je man of vrouw bent. Het probleem is dat mensen niet weten wat zij willen communiceren en zij begrijpen hun communicatiemedium niet. Als je begrijpt wat je wilt communiceren, zou je kunnen begrijpen hoe je kunt communiceren. Daarom ligt je nadruk op Kennis want Kennis is wat je wilt communiceren. Aangezien Kennis zich op specifieke manieren via jou uitdrukt, zul je leren hoe je het meest effectief kunt communiceren. Op dat moment wordt het voor je doel belangrijk om een man of een vrouw te zijn. Anders zul je je simpelweg identificeren met je lichaam en denken dat je louter bent wat je lichaam lijkt te zijn. Dit is verkeerd-om denken. Het is destructief. Zo zul je jezelf verheerlijken als een lichaam terwijl je lichaam louter een medium is om je Wezen uit te drukken.

Mensen gaan hier tot het uiterste. Ze ontkennen het lichaam en verheffen de geest, of ze ontkennen de geest en verheffen de Ziel. Maar dit is onjuist, want lichaam, geest en Ziel werken alle drie samen. Er is een hiërarchie, maar de hiërarchie betekent niet dat datgene wat dient minder belangrijk is dan datgene wat gediend wordt. Het lichaam moet verzorgd worden. Het kan beschadigd of vernield worden en haar bruikbaarheid ondermijnd. Het moet gebruikt worden als een communicatiemedium. Het moet gebruikt worden voor communicatie. Je leeft in de wereld in je lichaam, dus moet het een goede plaats zijn om te leven – gezond, gelukkig en verzorgd. Het feit dat je een spiritueel doel hebt, betekent niet dat de middelen om dat tot uitdrukking te brengen worden verwaarloosd of verworpen. Pas wanneer het voertuig belangrijker wordt – wanneer de dienaar zonder de meester is – ontstaat er geestverwarring. Dit kent waarde toe aan alle drie de niveaus. Dan krijgt het lichaam wat het nodig heeft en wordt het geen onderwerp van devotie of volledige identificatie. De geest is het medium tussen het fysieke en het spirituele. Hij is zeer waardevol en zeer essentieel. Maar je geest is niet God. Hij wordt gewaardeerd en verzorgd opdat hij een groter doel kan dienen.

Per slot van rekening is het niet echt van belang of je een man of een vrouw bent. Het is alleen belangrijk in termen van een hoger doel dienen. Het hogere doel is niet mannelijk of vrouwelijk. Het zal zich echter uitdrukken via het mannelijke en het vrouwelijke en daarbij is het belangrijk of je mannelijk of vrouwelijk bent. Je bent maar een paar jaar man of vrouw in de wereld. Daarom is het niet zo belangrijk. Het is nauwelijks iets waar je je leven op zou willen baseren als je wist wie je werkelijk was. Het maakt slechts deel uit van je middel om je uit te drukken. Als het medium belangrijker wordt dan de communicatie, ontstaat alle geestverwarring. Dan ga je geloven dat je lichaam God is en je seksualiteit de betekenis van het Universum. Dan verdwaal je en ben je niet meer in staat je geest te ontwikkelen. Als het lichaam zo’n vooraanstaande plaats wordt gegeven zal het misbruikt worden. Er wordt te veel van haar verwacht. Het zal tegen mensen worden gebruikt en niet voor mensen. Het lichaam moet worden erkend, maar niet opgehemeld. Het lichaam moet gebruikt worden maar niet verheerlijkt. Wat opgehemeld en verheerlijkt wordt is het mysterie van je leven dat tot uitdrukking komt door je fysieke bestaan hier. Heb daar eerbied voor. Heb respect voor het mechanisme. Heb eerbied voor hetgeen het dient.

Is Kennis verschillend in mannen en vrouwen?

Kennis is niet verschillend in mannen en vrouwen, ze wordt alleen iets anders uitgedrukt. Kennis is Kennis. Kennis heeft geen lichaam, dus waarom zou ze mannelijk of vrouwelijk zijn? Kennis hoeft geen baby’s te maken, dus waarom zou ze mannelijk of vrouwelijk moeten zijn? Denk niet dat er mannelijke en vrouwelijke Kennis is. Er is Kennis in mannen en Kennis in vrouwen. Kennis is Kennis. Daarom kunnen mannen en vrouwen samengaan. Daarom kunnen mannen en vrouwen een relatie hebben. Anders zouden ze alleen maar baby’s kunnen maken en niets anders samen kunnen doen.