Jouw Relatie met je Spirituele Familie (RHD)


Your Relationship with Your Spiritual Family
Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1 januari 1989
te Albany, New York

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Wat is je Spirituele Familie? Je Spirituele Familie bestaat uit zowel de relaties die je tot nu toe in je algehele evolutie in het fysieke leven volledig hebt herwonnen alsmede die relaties die je nu en in de toekomst moet herwinnen. Je Spirituele Familie is je studiegroep. Dit betekent dat je niet alleen een individu bent, maar ook deel uitmaakt van een groep. Omdat je je relaties in het leven nog niet volledig herwonnen hebt kun je je relatie met God niet volledig herwinnen. Je moet eerst je relatie met anderen herwinnen om je relatie met God volledig te kunnen ervaren.

Naarmate je verlangen en je vermogen tot relatie groeit, zal je begrip en waardering voor God groeien. Daarom zijn er veel verschillende ervaringen van God en kunnen sommige van deze ervaringen nogal tegenstrijdig lijken. Dit komt door de verschillen in begripsvermogen en het vermogen van mensen om God te ervaren. Hier zie je een kleine God, een middelgrote God, een grote God, een schitterende God en uiteindelijk een God zonder grenzen. Daarom is het zinloos over God te redetwisten. Je moet beseffen dat mensen verschillende vermogens voor ervaring hebben en daarom verschillende conclusies zullen trekken. Jouw begrip van God mag overigens nooit een conclusie zijn. Dan kan het groeien en zich ontwikkelen.

Je bent ter wereld gekomen om je spirituele Familie te dienen. Sommige leden van je Spirituele Familie zijn op dit moment in deze wereld, sommige van hen zijn in andere werelden en sommige van hen bevinden zich helemaal niet in de fysieke werkelijkheid. Je bent ter wereld gekomen voor je eigen vooruitgang en voor de vooruitgang van je groep. Naarmate je groep vooruitgaat en zich ontwikkelt zal hij in staat zijn om zich bij andere groepen aan te sluiten en dan, net zoals rivieren zich samenvoegen tot steeds grotere waterstromen, zul je je weg naar God terugvinden, wat de bron en bestemming is van alle relaties.

De realiteit van je Spirituele Familie is erg belangrijk, maar ze zal niet gemakkelijk te begrijpen zijn. Hier moet de nadruk liggen op ervaring in plaats van op ideeën. Het kan inderdaad lang duren voordat je dit volledig kunt begrijpen. De waarde van dit idee van Spirituele Familie is dat het je laat zien dat je een wezenlijke bijdrage moet leveren aan anderen en dat je verlangen naar spirituele vooruitgang niet egoïstisch is, maar ontstaan uit ware bijdrage en toewijding. In dit licht realiseer je je dat er bepaalde mensen in deze wereld zullen zijn, misschien maar een paar, met wie je je volledig kunt verenigen. Hier zal je verbintenis zo intrinsiek, zo volledig en zo harmonieus zijn dat het volledig contrasteert met je pogingen om met andere mensen samen te gaan. Hier vindt je leden van je Spirituele Familie, en hier zul je moeten leren hoe je op de juiste manier betrokken kan raken, afhankelijk van de activiteit die jullie samen zullen delen. Het is mogelijk dat je een lid van je Spirituele Familie vindt, maar niet in staat bent om samen te participeren, omdat geen van jullie beiden er klaar voor is.

Deze relaties zullen je over God leren omdat zij wezenlijk zijn. Jullie kennen elkaar al van vroeger. Toch is je ervaring van elkaar niet ontstaan door ervaring uit het verleden, maar volledig door de Schepping buiten de fysieke werkelijkheid. Je hebt in het verleden levenservaringen gehad met veel individuen die geen deel uitmaken van je Spirituele Familie. Jouw Spirituele Familie is een kleine groep. Toch heb je in het verleden levenservaringen gehad met duizenden en duizenden individuen.

Het ervaren van Spirituele Familie is zeer zeldzaam en bijzonder. Het kan een enorme spirituele kracht voortbrengen als het goed kan worden onderkend en als jouw samenwerking met de andere persoon op de juiste manier kan worden gerealiseerd. Het is hierbij mogelijk om ernstige fouten te maken met een ander lid van je Spirituele Familie. Toch is de mogelijkheid om een bijdrage te leveren, meer te ontdekken en vooruitgang te boeken in deze relatie zo groot, dat het een wonderbaarlijke ervaring vertegenwoordigt.

Denk niet dat je een lid van je Spirituele Familie hebt ontmoet want dit kan alleen maar gekend worden, en hier zal haar waarde alleen bepaald worden door wat je samen kan doen. Als jij een stukje van een puzzel bent, dan is je Spirituele Familie een groot geheel aan stukjes die al zijn samengevoegd. De ontmoeting met een lid van je Spirituele Familie bevestigt je opzet, je vorm en de perfecte afstemming met de ander als je een maal juist bent verbonden. Deze relatie bevestigt je hogere doel en de realiteit van je relatie met God. Ze doet je denken aan je Aloude Thuis. Ze herinnert je aan je overeenkomst en je inzet voordat je in de wereld kwam om de wereld en je Spirituele Familie te dienen. Deelname aan deze relatie activeert je spirituele natuur en vraagt om een concrete ontwikkeling van je capaciteiten. Dit doet spirituele kracht en verantwoordelijkheid in je ontbranden, want die moeten altijd samengaan.

Je hoeft jezelf niet af te vragen ” Maakt deze persoon die ik graag mag deel uit van mijn Spirituele Familie?” Dit is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat verscheidene individuen in de loop van je leven in je nabijheid zullen komen en een oude herinnering aan je Aloude Thuis in je zullen activeren, en een kracht in je zullen oproepen waarvan je het bestaan nauwelijks hebt beseft. Deze relaties zijn intens krachtig en zij moeten op de juiste wijze worden geïnterpreteerd omdat fouten hier erg kostbaar kunnen zijn.

De waarde van de introductie van de realiteit van je Spirituele Familie heeft ook nog een tweede belangrijk voordeel. Ze bied je een wijder perspectief op de aard van je ware evolutie in het leven. Door te beseffen dat je al met een zeker aantal individuen bent verbonden en je je realiseert dat alle evolutie gemeten kan worden in termen van de omvang en de capaciteit van het ervaren van relaties, kun je het evolutionaire proces beginnen te zien. Je zult hierdoor zien dat je relaties met anderen essentieel zijn voor je welzijn en hoe zij van het grootste belang zijn voor je succes en je emancipatie in het leven.

De ontmoeting met een lid van je Spirituele Familie geeft je de grootst mogelijke ervaring van ware onderlinge relatie die je in de wereld kan hebben. Dat is de waarde van deze ontmoeting. Maar deze herkenning gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Het vereiste dat je deze relatie opmerkt en daarin op de juiste wijze deelneemt, is hier van het grootste belang. Dus hoe groter de prestatie, hoe groter het vereiste.

Je maakt deel uit van een groeiende groep individuen. Als je groep groter wordt kan die samengaan met andere groepen. Op deze manier keert het Universum terug tot heelheid en eenheid. Dan komen de puzzel met veel stukjes in jouw wereld en de puzzel van veel meer stukjes in het totale Universum samen om een groots beeld te vormen.

Je kunt mogelijk de realiteit van God ervaren door volledig samen te gaan met een ander individu. Dit is ongeëvenaard vergeleken met alles wat je ook in de wereld kan ervaren. Niets ter wereld kan hiermee op enigerlei wijze wedijveren in waarde, in grootsheid en blijvend welzijn. Toch zal de ervaring niet lang duren, omdat je betrokkenheid moet groeien. Het doel van een ontmoeting tussen twee leden van een Spirituele Familie is Kennis te activeren en ware bijdrage te ontwikkelen. Als deze bijdrage niet wordt geleverd of haar ontwikkeling niet bevorderd dan is je wederzijdse herkenning voorbarig en zal niet blijvend zijn. Om het mogelijk te maken dat deze relatie werkelijk wordt geactiveerd moeten jullie je beiden gezamenlijk helemaal aan dit doel geven. Alleen dan zal de ervaring terugkeren en groeien.

Er zit nog een derde aspect aan het begrijpen van de waarde van je Spirituele Familie en dat is om het idee kracht bij te zetten dat je niet willekeurig met mensen kunt samengaan. Jouw stukje van de puzzel zal niet passen bij het hunne. Hoewel jullie misschien veel van elkaar houden en een sterk gevoel van verwantschap en spirituele weerklank hebben, zal de relatie deze grotere dimensie niet hebben. Dit zal je de nodige criteria verschaffen die individuen te onderscheiden met wie je je zal moeten verbinden. Dit zal je beletten betrokken te raken in een verdeelde of onjuiste relatie, hetgeen een grote oorzaak van menselijke ellende is in de wereld.

Er is een Plan en omdat het Plan het terugwinnen van Kennis en het terugwinnen van waarachtige relaties dient, roept het op tot specifieke verbintenissen met specifieke mensen. Pretendeer niet dat je God bent in je poging de wereld te verbeteren volgens jouw idee van perfectie, gezondheid, of eenheid. Als je dat doet word je wederom misleid en word je hierdoor gedwongen relaties te gebruiken om je idealisme te bevredigen, wat na verloop van de tijd van je zal vragen om een onderdrukker of een slachtoffer van dwaling worden. Zo is het niet voor je bedoeld. God wil dit niet voor je en dit vraagt jouw Kennis niet van je.

Je denkt misschien dat jouw ideeën de waarheid over liefde, harmonie en vrede vertegenwoordigen. Hoewel grootse ideeën in het begin nodig kunnen zijn
om je een positieve aanzet te geven kunnen zij op geen enkele manier wedijveren met de waarachtige ervaring en ze moeten alleen gezien worden als een eerste stap die je op den duur ontgroeit. Daarom moet je uitstijgen boven je ideeën over relaties zodat je ze werkelijk kunt ervaren. Hier moet je uitstijgen boven je ideeën over een ander zodat je de ander kan ervaren. Je moet uitstijgen boven je ideeën over de wereld om de wereld te kunnen ervaren. En uiteindelijk moet je uitstijgen boven je ideeën over de Spirituele Familie zodat je je eigen Spirituele Familie kunt ervaren.

In de introductie van dit nieuwe begrip zit een vierde voordeel namelijk dat je Spirituele Familie nu bij je is. Zij die niet in de fysieke werkelijkheid zijn, zijn nu bij je en je kunt hun tegenwoordigheid ervaren. Dit wordt je ervaring van spirituele aanwezigheid. Je Innerlijke Leraren helpen deze groeiende connecties te cultiveren en te voeden zodat je ervaring van spirituele aanwezigheid en je vermogen om verwantschap met andere mensen te ervaren kan groeien.

Je Spirituele Familie is nu bij je. Daarom is het onmogelijk alleen te zijn.
Hoewel je lichaam misschien niet in de buurt is van andere lichamen die je herkent, en hoewel je misschien gescheiden lijkt te zijn van je geliefden terwijl je in de wereld bent, is je Spirituele Familie, die degenen zijn die je liefhebt boven alle anderen, nu bij je. Jullie zullen gedachten met elkaar delen omdat jullie geesten met elkaar verbonden zijn. Ideeën zullen in je geest komen vanuit hun geest en ideeën zullen in hun geest komen vanuit jouw geest omdat jullie verbonden zijn. Ze maken deel uit van je Spirituele Familie omdat je in voldoende mate met hen verbonden bent om een grotere associatie aan te gaan. Deze associatie overstijgt de duur van je leven. Zo groot is dit. Het is een permanente verbintenis.

Niets ter wereld kan je scheiden van je Spirituele Familie. Zelfs als je een relatie met een lid van je Spirituele Familie misbruikt terwijl je in de wereld bent, kunnen jullie twee niet gescheiden worden. Dit is een kiem van ware toewijding. Dit stelt je relatie in staat om haar hoogste uitdrukking te bereiken, namelijk het uitdrukken van je relatie met God. Je doet dit niet conceptueel of theoretisch, maar in termen van toewijding, devotie, verenigbaarheid en bijdrage.

De werkelijkheid van jouw Spirituele Familie wordt om een vijfde reden geïntroduceerd en dat is dat het de grootste en meest directe manier biedt om God te ervaren. De grootste vreugde, de grootste kracht, de grootste bekrachtiging en de grootste bijdrage vloeien hieruit voort. Denk daarom niet dat je Spirituele Familie een of ander obscuur idee is. Het is de diepe oorsprong van jouw welzijn. Het is de grootste bevestiging in je relaties. Het vertegenwoordigt de meest ware affiniteit die je nog kunt ervaren. Zij vertegenwoordigt de belangrijkste gelegenheid voor relatie terwijl je in de wereld bent.

Iedereen maakt deel uit van een Spirituele Familie hoewel niet iedereen bereid is zijn of haar Spirituele Familie te ervaren. Wie je moet ontmoeten is vooraf bepaald voordat je in de wereld komt, want er is een Plan. Het Plan ordent alle afgescheiden wezens in een evolutionaire stroom waar mensen zich op steeds hogere en meer omvattende niveaus verenigen, totdat God is bereikt, wat de ervaring is van volledig verenigd zijn. Hoe groter je vermogen en scala aan onderlinge relaties, des te groter je vermogen en reikwijdte aan ervaring van God zal zijn.

Scheiding bestaat in de wereld, maar alleen om de scheiding te kunnen overstijgen. Want God ontkent niet wat er in de wereld bestaat, maar gebruikt het voor jou. Jij gebruikt Afscheiding om uit elkaar te zijn. God gebruikt Afscheiding om te verenigen. Jij gebruikt Scheiding voor egoïstische doeleinden. God gebruikt Scheiding om individuen te vervullen. God ontkent niet wat jij hebt gecreëerd. God geeft het alleen een groter doel. God geeft je lichaam en je geest een groter doel. God geeft je emoties een groter doel. God geeft je verbeelding een groter doel. God geeft al je mentale en fysieke vermogens een groter doel. God zegt niet dat je Afscheiding niet bestaat. God zegt: “Ik zal je Afscheiding gebruiken om je te helpen.”

Het is heel belangrijk dat je het verschil ziet. Dan zul je de ultieme realiteit niet verwarren met de tijdelijke realiteit, want die is niet te vergelijken. Ze zijn totaal verschillend. Verwar de fysieke werkelijkheid niet met de spirituele werkelijkheid omdat ze anders zijn, en je moet binnen elk domein iets anders functioneren. Je moet bijvoorbeeld leren om voorzichtig te zijn terwijl je in de fysieke werkelijkheid bent, omdat het gemakkelijk is om jezelf te verwonden en je lichaam te vernietigen, zelfs per ongeluk. Maar je hoeft niet dezelfde voorzichtigheid te betrachten in het spirituele domein. Hier moet je leren om onderscheid te maken, maar dan wel op een andere manier dan door het onderscheiden van fysieke gebeurtenissen. Dus hoewel er overeenkomsten zijn in alle domeinen, zijn hun specifieke functies verschillend. Dit zal je duidelijk worden terwijl je deze dingen leert en zal niet veel speculaties van jouw kant vereisen.

Als je volgens het hier gepresenteerde begrip aan je Spirituele Familie denkt, zul je beginnen te beseffen dat dit zeer, zeer belangrijk is. Je bent in de wereld op zoek naar je Spirituele Familie. Dat is een deel van je doel hier. Als je geen Spirituele Familie zou hebben, zouden je motieven om een relatie te hebben nogal willekeurig zijn. Je zou niet echt in staat zijn om te onderscheiden bij wie je wel en bij wie je niet moet zijn. Er zou geen plan zijn om je te verenigen, er zou geen plan zijn voor het terugwinnen. Er zou geen echte spirituele ontwikkelingsrichting zijn. Je zou geen Innerlijke Leraren hebben aangezien zij de kracht vertegenwoordigen die je Spirituele Familie dient. Dit zou je alleen maar achterlaten om je bij anderen aan te sluiten op basis van angst, voorkeur en gemak, die nauwelijks een fundament vormen voor een zinvol leven. Dit zou een relatie nauwelijks in staat stellen om de uitdagingen en moeilijkheden van het bestaan in de wereld te overleven. Kijk naar verdeeldheid zaaiende relaties om je heen en besef de enorme prijs betaald wordt. Wees blij dat er een alternatief beschikbaar is. En wees blij dat je deel uitmaakt van een Spirituele Familie, want dit geeft je het onderscheidingsvermogen dat nodig is om op zoek te gaan naar die individuen met wie je moet leren en waarmee het de bedoeling is om mee om te gaan.

Spirituele Families bestaan omdat God een Plan heeft. Spirituele Families lijken afgescheiden maar alleen opdat Afscheiding beëindigd kan worden. Wees dus blij dat je die individuen kunt uitkiezen waarmee je je moet bezighouden en dat je niet hoeft te proberen je aan te sluiten bij degenen waarbij je niet past. Wees blij dat perfectie je gegeven wordt in je omgang met anderen. Want perfectie kan op deze manier zelfs in de wereld worden ervaren.

Jouw Spirituele Familie is bij u. Je bent niet alleen. Ze zijn hier om je te dienen, om je te voeden, om je te bekrachtigen en om je de ware mogelijkheden van onderscheidingsvermogen en de juiste betrokkenheid in je relaties te geven. En ze zijn er om je de moed en de vaardigheden te geven die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de wereld. Ze hebben je de wereld ingezonden om te geven en om bepaalde relaties terug te winnen voor een hoger doel. Ze hebben je niet de wereld ingezonden om je alleen maar te leren ontsnappen aan het leven, want er is geen ontsnappen aan het leven totdat je ware relaties zijn teruggewonnen. Relaties zijn alles wat je mee kunt nemen na deze wereld. Al je wereldse bezittingen, je fysieke lichaam, de betekenis van je naam en de glorie van alle roem die je voor jezelf hebt opgebouwd, worden allemaal prijsgegeven als je hier weggaat.

Wat blijvend is, is het herwinnen van relaties. Daarom heb je een Spirituele Familie, want dit zijn de relaties die je hebt herwonnen. God wil dat je alleen bepaalde relaties terugwint terwijl je hier bent. Zodra deze zijn herwonnen, zal je werk voltooid zijn en neem je deze personen mee naar je Aloude Thuis, en zal je Spirituele Familie groeien. Als iedereen dit zou doen, zou iedereen erbij horen, en zouden zij zich kunnen verenigen.

Van jullie, die zich nauwelijks met elkaar kunnen verenigen, kan niet worden verwacht dat jullie je aansluiten bij de mensheid in het algemeen, en al helemaal niet bij God. Maar dit is niet het vereiste van de wereld en dit is niet het leerterrein van de wereld. Het leerterrein van de wereld is dat je leert om je met een ander te verenigen in een waar doel, geleid door Kennis, ter ere van je Spirituele Familie. Op deze manier wordt Kennis in de wereld in leven gehouden. Op deze manier zal jouw doel hier vervuld worden. Op deze manier zal datgene wat echt en oprecht is, actief blijven in de wereld en de wereld begeleiden in zijn evolutie.