Je Relatie met Jezelf

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1 januari 1989
te Albany, New York

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Zoals onthuld in het voorgaande hoofdstuk moet je los van jezelf staan om een relatie met jezelf te hebben. Met andere woorden er moeten er tenminste twee van jou zijn om een relatie te hebben, anders is het idee niet van toepassing. Relatie is een omgeving waarin twee of meer mensen leren harmonieus samen te werken. Ze hoeven zichzelf niet hetzelfde te zien, maar ze kunnen leren om de juiste verbintenis met elkaar te vinden om de ervaring van een gezamenlijk doel te dienen en te voeden.

Aangezien er in werkelijkheid maar één jij is, moet je je relatie met jezelf beschouwen in termen van je relatie met je geest en met je lichaam. Je hebt zowel een relatie met je geest als met je lichaam. Wie je bent is noch je geest, noch je lichaam. Je geest en je lichaam zijn niet zo groot als degene die jij bent. Echter, wie je bent moet worden ervaren en uitgedrukt door middel van deze instrumenten om je leven in de wereld betekenis te geven. En of je het nu leuk vindt of niet, je bent in de wereld waar je hoort te zijn.

Je relatie met je geest en je lichaam zijn de primaire arena’s waar genezing en empowerment moet plaatsvinden. Dit zijn de arena’s voor groei. Je relatie met God is geen arena voor groei, omdat die al helemaal vaststaat. Je bewustzijn is beperkt, en toch zal je bewustzijn groeien naarmate je je relatie met jezelf, met anderen en met de wereld verdiept.

Wat je nu nodig hebt, is groei en ontwikkeling. Daar moet je jezelf mee bezig houden hier in de wereld. Uiteindelijk zal je een plek bereiken waar groei en ontwikkeling niet nodig zijn. Maar dat is ver weg van waar je nu bent, want je hebt de top van de berg nog niet bereikt. Daarom moet je je bezighouden met waar je bent op deze berg en met de omstandigheden die zich nu aan je voordoen.

Je hebt een relatie met jezelf, die voornamelijk je relatie met je geest en je lichaam is. Je geest is een denkend mechanisme dat je lichaam aanstuurt. Jij bent het Wezen dat je geest aanstuurt. Maar als je volledig geïdentificeerd bent met je geest, zul je je Wezen niet ervaren. En als je volledig geïdentificeerd bent met je lichaam, zul je zelden je geest op een objectieve manier ervaren.

De ware hiërarchische rangorde in jou is je Wezen, je geest en je lichaam. Ze zijn alle drie belangrijk. De geest is het medium tussen het spirituele en het fysieke. Hij kan het spirituele assimileren en het fysieke sturen. Maar mensen associëren zich in de eerste plaats met hun ideeën, en ze zijn begaan met hun fysieke overleving. Hier identificeren ze zich met hun geest en hun lichaam. Dit maakt hun Wezen iets waar ze zich helemaal niet van bewust zijn of iets wat ze alleen theoretisch in ogenschouw kunnen nemen.

De ervaring van Zijn is het moment waarop religieuze ervaring plaatsvindt. Deze ervaring is noch inherent fysiek, noch mentaal, hoewel het zich kan uitdrukken in de fysieke en mentale leefwerelden. De ervaring van het Zijn is onverklaarbaar en mysterieus, net als je relatie met God. Zelfs als je een paar momenten van deze ervaring hebt, kan dit je leven veranderen, want deze ervaringen zorgen voor een contrast tussen je Wezen, je geest en je lichaam. Dit opent de deur naar echte groei en ontwikkeling.

Het lichaam is een beperkt medium. De geest, hoewel veel belangrijker dan het lichaam, is eveneens een beperkt medium. Als je bewustzijn van jezelf alleen functioneert op het niveau van je geest en je lichaam, zul je jezelf als beperkt en feilbaar ervaren omdat de geest en het lichaam beide beperkt en feilbaar zijn.

In een staat van zuiver Zijn, die geen staat van zijn is in de wereld, heb je noch een geest, noch een lichaam nodig. Hoewel dit ongelofelijk lijkt, zul je, als je erover nadenkt, zien dat dit de waarheid is. Want als je geen lichaam hebt, waarom zou je dan een geest hebben? Er is niets voor je geest om aan te sturen. Echter, je Wezen heeft een geest, maar die is heel anders dan de geest waarmee je denkt. Deze grotere geest wordt Kennis genoemd. Je Wezen weet, terwijl je geest denkt en je lichaam handelt.

Je lichaam is de meest tijdelijke en fragiele van je drie aspecten. Het heeft een beperkte levensduur, het wordt belaagd door moeilijkheden en het is gemaakt waar de wereld van gemaakt is. Toch is jouw lichaam absoluut noodzakelijk en vraagt het om zorg en onderhoud. Het is het middel waarmee de wereld met je kan communiceren en jij met de wereld. Als je geen lichaam had, maar alleen een geest, zou je met de wereld kunnen communiceren, maar wie in de wereld zou je dan horen? En als je in een zuivere staat van Zijn zou verkeren, zou je gewoon alles doordringen en met alles in verbinding staan.

Je lichaam zal niet zo lang leven als je geest. Je geest zal leven zolang je in de fysieke werkelijkheid moet zijn. Je wezen leeft eeuwig. Daarom zijn de ontwikkelingsgebieden het fysieke en het mentale, want je Wezen kan zich niet ontwikkelen; het kan zich alleen maar herwinnen. Op het niveau van het Wezen bestaat geen groei; er is alleen maar terugwinnen en herontdekken. Je moet je Wezen terugwinnen binnen de fysieke en mentale leefomgeving, omdat je daarvoor hier naartoe bent gezonden. Dit zijn de arena’s waar de disassociatie in jezelf moet worden genezen.

Deze voorbeelden zijn bedoeld om zo eenvoudig mogelijk te zijn omdat je geen complexe filosofie of kosmologie nodig hebt om de essentie van dingen te begrijpen. Je hebt een zeer eenvoudig en bruikbaar raamwerk nodig, dat hier wordt aangereikt. Maar zelfs het meest eenvoudige en bruikbare raamwerk vereist dat je nadenkt, want je moet doordringen tot wat in eerste instantie misschien verwarrend lijkt om uit te zoeken wat echt voor de hand ligt. Dit vereist het juiste gebruik van je geest en lichaam. Hier vindt de groei plaats. Spirituele groei bestaat niet. Je ontwikkelt je fysiek en mentaal, zodat je Ziel kan stralen.

Zoals gezegd, het lichaam dient de geest, en de geest dient de Ziel. Dit is de ware orde der dingen, maar het is niet de orde die je op dit moment ervaart. De volgorde die je op dit moment ervaart is dat je geest je lichaam dient en je Ziel je geest. Wanneer je je voornamelijk bezighoudt met overleven en persoonlijke voldoening, ben je bezig met alles wat de geest en het lichaam dient. Je zult je relaties voor dit doel gebruiken en zult bewust of onbewust eisen dat God dit doel ook dient.

In de allereerste stadia van de terugwinning van Kennis proberen de meeste mensen alles in dienst te stellen van het lichaam: het overleven van het lichaam, het comfort van het lichaam, de behoeften van het lichaam en de schoonheid van het lichaam. Hier is het lichaam je meest waardevolle bezit, en je geest, die nog steeds een slaaf van het lichaam is, zal proberen te voldoen aan de behoeften van het lichaam. Toch is dit erg bedrieglijk, want zelfs hier dient het lichaam de geest in zijn doelen en opzet. Want de geest wil overleven in de wereld, de geest wil aantrekkelijk zijn voor anderen, de geest wil geaccepteerd worden en de geest wil controle uitoefenen over anderen en over het leven. Het lichaam denkt feitelijk niet. Het reageert ofwel op de geest ofwel op de omgeving. Toch kan het reageren op de Ziel. Je lichaam kan een voertuig voor Kennis worden als het de Ziel dient. Dit is de hoogste prestatie, en hierop is je ware ontwikkeling gericht.

Daarom staat alles in dienst van het lichaam aan het begin van de evolutie van het bewustzijn. Wanneer je je begint te realiseren dat je het lichaam gewoonweg gebruikt om je eigen motieven te dienen, zul je zien dat het lichaam in feite in dienst staat van je geest. Dit zal je meer vastberadenheid geven in je leven omdat je geest kan worden veranderd. Je geest vertegenwoordigt je gedachten, je wil en je doelgerichtheid. Deze kunnen worden gecultiveerd en veranderd. De basisbehoeften van het lichaam kunnen in feite niet worden veranderd. Het lichaam reageert op de omgeving. Als het koud is, is voelt dat koud. Als het warm is, is voelt het warm. Als het hongerig is, is het hongerig. Als het moe is, is het moe. Je gevoel van zelfbeschikking is uiterst beperkt als de nadruk op je lichaam ligt. Ontdekken dat het lichaam in dienst staat van de geest vertegenwoordigt dan ook een grote vooruitgang in je evolutie. Want je geest kan denken en dus veranderen. En je geest is in staat om te reageren op een grotere geest in je, wat jouw Kennis is. De geest is de grotere arena voor groei, want de geest is het medium tussen het spirituele en het fysieke.

Terwijl de evolutie van je bewustzijn doorgaat, ontdek je dat je geest zijn eigen doel heeft gecreëerd, en dit doel moet in twijfel worden getrokken. Als je doel gebaseerd is op dissociatie van anderen en persoonlijke empowerment met uitsluiting van anderen, dan zul je je lichaam en je relaties destructief gebruiken.

De geest is de primaire arena voor ontwikkeling, maar hij is niet de enige arena. Want zelfs in een vergevorderd stadium van spirituele verwerkelijking, wordt het lichaam ook gecultiveerd. Hier gaat het van gewoon een overlevingsinstrument naar een communicatiemiddel, een plaats waar je geest iets groters kan uitdrukken.

In de eerste grote ontwikkelingsfase, waar de meeste persoonlijke groei plaatsvindt, leer je je lichaam bewust in dienst te stellen van je geest voor een groter doel. Dit maakt geen slaaf van je lichaam. Het geeft je lichaam gewoon de mogelijkheid om iets groters uit te drukken dan de eigen basisbehoeften. Het lichaam functioneert dan nog steeds als lichaam. Denk niet dat je het lichaam kan maken zoals de geest, omdat dit niet mogelijk is. Mensen die denken dat het lichaam alles kan doen wat de geest wil dat het doet, bereiden zich voor op een aantal zeer serieuze en ernstige teleurstellingen. Het lichaam is een beperkt medium met een eigen aard en opzet. De mogelijkheid voor grootsheid is dat het een Grotere Kracht kan dienen. Bewust het lichaam in dienst stellen van de geest kan ze verenigen in een betekenisvolle en verenigbare relatie.

De tweede grote ontwikkelingsfase is de geest in dienst stellen van de Ziel, oftewel Kennis. Want, net als het lichaam, kan de geest alleen maar een blijvende betekenis en echt potentieel hebben in zijn uitdrukking van een Grotere Kracht. Om je behoefte om in de wereld te zijn te vervullen, moeten je lichaam en je geest uiteindelijk in de juiste relatie komen met je Ziel. Dan kan jouw Ziel zijn bijdrage leveren door middel van deze instrumenten, en kan je leven heel en vervuld worden. Dit maakt het ware geluk mogelijk.

Je geest overleeft buiten je leven in de fysieke werkelijkheid. Maar als je geen behoefte meer hebt om in de fysieke werkelijkheid te zijn, zul je niet eens een geest nodig hebben. Dit kan angst oproepen en op dit punt een groot verlies voor je lijken, want je hebt je zo vereenzelvigd met je gedachten dat je denkt dat je je geest bent. Zelfs het idee dat je fysieke lichaam niet meer nodig zal zijn kan angstig zijn omdat je denkt over jezelf als een lichaam. Toch zijn je lichaam en je geest tijdelijke instrumenten. Je lichaam dient je zolang je in de wereld bent, en je geest dient je zolang je in de fysieke werkelijkheid bent.

Wanneer je deze domeinen overstijgt, overstijg je deze instrumenten zonder verlies of opoffering van enige aard. Ze buiten hun nut te behouden zou in feite in een grote beperking en opsluiting resulteren. Je zou het gevoel hebben dat inbreuk wordt gepleegd op je vrijheid, en dit zou een negatieve reactie in je opwekken. Maar terwijl je hier bent, moet je je fysieke lichaam in hoge mate waarderen, omdat het bedoeld is als een instrument voor communicatie in de wereld. Je moet je geest in hoge mate waarderen omdat het een middel is voor grootsheid in de wereld. Zo kan worden gezegd dat wat klein is, dient wat groot is, en dit geeft wat klein is alle betekenis die het heeft.

Studenten van Kennis zijn bezig hun lichaam in dienst te stellen van hun geest en hun geest in dienst te stellen van Kennis, of Wezen. Ze doen dit met nederigheid omdat ze zich bewust zijn van de beperkingen van hun fysieke en mentale instrumenten. Maar ze doen dit ook met het begrip dat grootsheid en volledige waardering worden opgeroepen als de geest en het lichaam in dienst van de Kennis worden gesteld. Hier heerst geen slavernij; er is alleen maar sprake van een juiste en betekenisvolle relatie in jezelf.

Wat je in staat stelt om je echte doel, betekenis en richting in het leven te vinden is je vermogen om de Grotere Macht te vertegenwoordigen die je in de wereld heeft gezonden. Wat je lichaam doel, betekenis en richting geeft is haar dienstbaarheid aan je geest. Wat je geest doel, betekenis en richting geeft is zijn dienstbaarheid aan je Wezen. Wat je Wezen doel, betekenis en richting geeft is zijn dienstbaarheid aan God. En wat God doel, betekenis en richting geeft is Gods betuiging door alle dingen die God kunnen betuigen.

Dit dieper inzicht wekt alleen bezorgdheid op als je de rangorde van je relatie met jezelf door elkaar haalt. Misschien wil je nog steeds dat God je geest dient, terwijl je geest je lichaam wil dienen. Toch moet dit omgekeerd worden, want als je geest je lichaam wil dienen, moet je geest net zo zwak en feilbaar worden als je lichaam. En als je wilt dat God je geest dient, die je lichaam dient, dan zal God ook zwak en beperkt lijken te worden. In dat geval lijkt God dwaas, wreed of zwak. Het lichaam kan dwaas, wreed of zwak lijken. Toch kan het lichaam alleen dwaas, wreed of zwak lijken als het deze motieven in de geest dient. Want het lichaam zelf zonder de geest bestaat niet eens. Het is zonder betekenis. Het is slechts een massa organisch materiaal. De geest schenkt leven aan je lichaam; je Wezen schenkt leven aan je geest.

In de wereld lijkt het leven de verplaatsing van de fysieke dingen te zijn, omdat het een fysieke werkelijkheid is. Wat het leven in de wereld motiveert is de geest achter de fysieke dingen. Wat de geest motiveert is het Wezen dat alles doordringt. Als je op deze manier aan het leven denkt, zul je de werkelijke relatie tussen je lichaam, je geest en je Wezen gaan zien.

Op dit punt is je geest nog steeds in dienst van je lichaam omdat je je bezighoudt met overleven, met aardig zijn en er goed uitzien. Er goed uitzien heeft ook te maken met overleven, want overleven is niet alleen in staat zijn om te blijven ademen, maar ook het verwerven van zekerheid en betekenis door samenwerking met anderen. Hier kan gezegd worden dat er maar twee dingen in het leven zijn: er is Kennis en er is goed uitzien. Veel van je denken dient om je lichaam er goed uit te laten zien, zodat het geaccepteerd kan worden door andere geesten in lichamen die bezig zijn met dezelfde activiteit.

Hier gebruikt de geest het lichaam om zijn eigen onzekerheden te compenseren. Hoe kan de geest onzeker zijn als hij niet is losgekoppeld van zijn Bron? Hier is de geest losgekoppeld van de Grotere Kracht. Maar naarmate je relatie met God reëler en duidelijker voor je wordt en naarmate je in staat bent om het vollediger te ervaren, zal je gevoel van dissociatie, dat de grondoorzaak is van je schuld, angst en onzekerheid, worden uitgewist. Tenslotte zal het voor altijd verdwijnen.

Vrij worden van schuld, angst en onzekerheid vraagt om een nieuw gebruik van lichaam en geest. Een nieuw gebruik van het lichaam zal gebeuren als je gedachten worden omgeleid, zodat ze Kennis in jou kunnen uitdrukken. Je kunt je misschien identificeren met je gedachten en denken dat je je geest bent, maar het feit alleen al dat je een relatie met jezelf kunt onderhouden betekent dat jij niet echt je geest kunt zijn. Je mag zeggen dat het een deel van jezelf is, en dit is gedeeltelijk juist, maar er is nog steeds sprake van een relatie. Jij bent iets dat groter is dan je geest.

Om de juiste relatie met je geest en je lichaam te hebben, moet je de beperkingen van je geest en je lichaam beseffen alsmede de grote voordelen die ze je bieden. Jouw lichaam is een prachtig medium en een prachtig mechanisme. Wat het kan doen en uitdrukken is prachtig. Het verdient absoluut je zorg en je ontplooiing, niet alleen om er goed uit te zien, maar ook om te functioneren als een communicatiemiddel. De geest, wanneer hij niet wordt overheerst door angst voor zijn lichamelijk of sociaal voortbestaan, zal het lichaam alleen maar willen gebruiken om zich uit te drukken. Dit bedoelen mensen als ze het over creativiteit hebben. Creativiteit is waar het lichaam wordt gebruikt als een communicatiemiddel voor de geest. Maar wat de geest al zijn betekenis als communicatiemiddel geeft, is zijn dienstbaarheid aan een Grotere Kracht. Want de geest is een medium tussen het spirituele en het fysieke. Een medium is iets waardoor kracht van het ene niveau kracht levert aan een ander niveau. Terwijl de kracht door je geest stroomt, wordt deze via je lichaam in de wereld tot uitdrukking gebracht.

Mensen mogen dan wel geloven dat ze creëren, maar in werkelijkheid geven ze alleen maar iets door. Je geest heeft de macht over je lichaam, maar slechts tot op zekere hoogte. Het lichaam kan geen zeggenschap hebben over de geest, tenzij de geest zijn autoriteit heeft opgegeven. Want je geest zal buiten je lichaam bestaan. Zelfs als je lichaam omkomt, zal de geest blijven bestaan, met de nadruk op zijn leven in de fysieke werkelijkheid. Maar ook de geest is tijdelijk, want bewust of onbewust staat hij ten dienste van de Ziel.

Net als je lichaam is je geest een prachtig instrument. Hij heeft veel meer mogelijkheden en competenties dan je lichaam. Het is een veel groter instrument. In feite, lijkt je geest, in vergelijking met je lichaam, bijna God-achtig. Want de kracht boven lijkt altijd God-achtig te zijn voor de kracht beneden. Als je je geest objectief begint te bekijken, lijkt hij God-achtig te zijn in vergelijking met je lichaam. Dan spreken mensen over de geest als God of denken ze aan de geest als God-achtig. Toch is de geest zelf slechts een medium. Het wordt Goddelijk ten dienste van het Goddelijke. Omdat je lichaam je geest dient, wordt het ook Goddelijk als het het Goddelijke dient.

Als je geest niet het Goddelijke dient, dan probeert hij zijn eigen ideeën te dienen omdat er in het universum alleen God is en er individuele verbeelding is. Individuele verbeelding dient ideeën die geen werkelijkheid zijn. Individuele verbeelding is tijdelijk denken zonder fundament. Dit wil niet zeggen dat verbeelding slecht is, het wil alleen zeggen dat ze misbruikt wordt. Niets in jou is slecht; het wordt alleen misbruikt. Het lichaam is niet slecht; het is neutraal. De waarde ervan wordt bepaald door wat het dient. Als het alleen de verbeelding van de geest dient, zal het chaotisch, destructief zijn en stelt het teleur. Maar als het het Goddelijke dient, wordt het Goddelijk in haar dienstbaarheid.

Als je je begint open te stellen en je bewustzijn van Kennis gaat cultiveren, wat je spirituele kracht is, zul je je geest steeds meer als een medium zien, en dit zal je geest een veel verder reikende expressie en begripsvermogen geven. Dit zal zich voordoen in de context van je relaties, want je relaties zijn de arena waar de groei wordt verwacht, doorgevoerd en verwezenlijkt. De boodschap in dit boek gaat voornamelijk over Kennis en relaties. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat Kennis je doel is en dat relaties het middel zijn. Maar uiteindelijk zijn ware relaties het doel en is Kennis het middel.

Je zult in staat zijn om van je lichaam te houden als het je geest werkelijk dient. Je kunt niet van je lichaam houden als het je verbeelding dient, want hier zal de dienstbaarheid je pijn, onenigheid en verwarring brengen. Maar je zult van je lichaam kunnen houden als het je geest dient, en je zult van je geest houden als hij God dient. Je kunt alleen werkelijk van iets houden dat de Liefde zelf dient. Je kunt alleen maar vertrouwen op iets dat het onveranderlijke dient. Je zult in vrede leven met je lichaam wanneer het je ware doel om hier te zijn tot uitdrukking brengt. En je zult een vredige geest hebben wanneer hij zichzelf in dienst heeft gesteld van de Hogere Macht door middel van Kennis binnenin je.

Eigenliefde is het gevolg van het tot uitdrukking brengen van de Liefde zelf. Los daarvan kun je niet van jezelf houden. Je kunt jezelf niet liefhebben als je in een staat van afscheiding verkeert. Het enige wat je kunt doen is proberen je beperkingen en verwarring met zoveel mogelijk mededogen te accepteren. Liefde is het gevolg van het ervaren van affiniteit en je kunt geen affiniteit met jezelf ervaren als je afgescheiden bent van het leven zelf. Om ware liefde te herwinnen, moet daarom ware relatie worden herwonnen.

Hier geef je je individualiteit niet op. In plaats daarvan krijgt je individualiteit een nieuwe betekenis, een nieuw doel en een nieuwe richting in dienst van de Ziel, oftewel Kennis. Je bent nog steeds een afzonderlijk punt van bewustzijn, maar nu word je door het bewustzijn zelf bemind en gevoed. Je conflicten worden hier uitgewist en je ervaring van het leven wordt intenser.

De meeste mensen maken zich grote zorgen over het verlies van hun individualiteit. Dit komt doordat hun geest hun lichaam dient want lichamen verschillen veel meer van elkaar dan geesten. Als je lichaam je geest dient en je bent je hiervan bewust en je richt de dienstbaarheid ervan in overeenstemming met Kennis, zul je veel minder afscheiding ervaren en zul je beseffen dat je individualiteit bestaat om de wereld iets bijzonders te kunnen geven. Zo wordt je individualiteit een bron van vreugde in plaats van een bron van pijn en conflicten.

Wat is het ego anders dan de poging de geest in dienst van het lichaam te houden. Dit straft het lichaam en kruisigt de geest. Gods eerste doel is om deze destructieve opstelling om te draaien. Want Gods eerste doel is om je te ontlasten van je eigen conflicten zodat je het grotere doel dat je in de wereld heeft gebracht tot uitdrukking kunt brengen.

Het is veel moeilijker de afscheiding tussen geesten te zien omdat geesten zijn niet afgescheiden. Wat geesten verbindt is de dienstbaarheid aan de Grotere Kracht, want de Grotere Kracht is één. Als de geest zijn eigen ideeën dient en het lichaam hier een slaaf van maakt, zal er grote verwarring en conflicten heersen en niets zal duidelijk en ongecompliceerd zijn. Wanneer de geest echter ten dienste staat van het Wezen, leert hij hoe hij constructief en harmonieus relaties met anderen kan aangaan. Dan weet je met wie je moet zijn en wat de aard van je verhouding moet zijn. Dit zal je bevrijden van andere dwang en verlangens die Kennis niet vertegenwoordigen. Want dwang en verlangen vloeien voort uit de angst voor verlies en afscheiding. Deze angst lijkt altijd aanwezig te zijn omdat pogingen om je afzondering in stand te houden in hoge mate moeilijk en vreselijk angstig zijn, aangezien het leven je poging tot afscheiding altijd ondermijnt en je voortbestaan bedreigt.

Als je geest de Ziel begint te dienen zal hij steeds beter weten wat hij moet doen, en zal hij leren hoe hij zich in relaties moet gedragen. Hij zal leren hoe hij anderen en hun motieven kan waarnemen. Dit zal je leiden naar die individuen die essentieel zijn voor je doel en vooruitgang, en het zal je wegleiden van verdeeldheid zaaiende verbintenissen met degenen die niet essentieel zijn. Het zal de behoefte aan pijn genezen. En het zal je vermogen tot vreugde vergroten.

Daarom is het noodzakelijk om je bezig te houden met je relatie met jezelf, die voornamelijk je relatie met je geest en met je lichaam is. Of je momenteel nu in een intieme relatie met een ander zit of niet, je relaties met anderen kunnen alleen de toestand van je relatie met jezelf weerspiegelen. Toch is je relatie met anderen de arena waar je relatie met jezelf zijn ware uitdrukking kan vinden.