Je Doel en Spirituele Roeping


Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Simmers
op 1 januari, 1989
te Albany, New York

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Je bent in de wereld gekomen met een doel — je Kennis te herwinnen, je Kennis tot uitdrukking te brengen en oprechte relaties te onderhouden met anderen. Dit is je doel en het doel van iedereen hier. Je roeping maakt hiervan deel uit. Je roeping is waar je hogere werk, uit Kennis geboren, zichtbaar wordt. Het komt voort uit de voorbereiding in Kennis, het komt voort uit je gereedheid voor Kennis en het komt voort uit je verbintenis met Kennis in jezelf. Dit maakt ware verbintenis met anderen mogelijk.

Je roeping vertegenwoordigt een specifieke reeks taken die in de wereld uitgevoerd moeten worden. Dit vertegenwoordigt je levenstaak. Om enige betekenis te hebben kan dit niet voortkomen uit je ideeën. Het moet voortvloeien uit Kennis binnenin je. En je moet in staat zijn dit te aanvaarden – de uitdaging te aanvaarden, te aanvaarden wat je misschien moet opgeven om haar te ontvangen en de voordelen te aanvaarden die zij je zonder enige twijfel zal geven.

Je bent in de wereld gekomen met een doel. In een bepaalde fase in je ontwikkeling zal je roeping in het leven naar boven komen. Voordat zij naar boven komt heb je misschien grootse ideeën opgebouwd over wie je bent in de wereld, hoe de wereld moet zijn, wat jij moet zijn, wat je zal doen, wat je zal hebben en wat anderen zouden moeten doen enz. Ideeën als deze kunnen in het begin wel helpen omdat ze je verlangen naar de waarheid levend houden. Echter, op den duur moeten deze ideeën wijken voor de realiteit. Hier sterft je idealisme zodat Kennis binnenin je kan opkomen. Dit betekent niet dat hoop sterft. Het betekent slechts dat hoop nu een wezenlijke fundering voor haar expressie heeft. Het betekent niet dat je enthousiasme sterft. Het betekent dat je enthousiasme een echte basis heeft om de conflicten en beproevingen van de wereld te overleven.

Je bent al betrokken door in de wereld te zijn. Je bent al betrokken bij je Spirituele Familie en bij je Innerlijke Leraren, die de gevorderde leden van je Spirituele Familie zijn. Zij zijn de leden van je Spirituele Familie die voor het leren in de fysieke realiteit zijn geslaagd. Nu moeten zij hen die achterblijven helpen zodat je Spirituele Familie vooruitgang kan boeken. Dus deel je reeds een doel met je Spirituele Familie buiten de wereld. Je hebt al een verbintenis buiten de wereld, je hebt al betrokkenheid buiten de wereld en je hebt al een realiteit buiten de wereld. Je rol is om dit alles in de wereld te brengen, want de wereld is een plek waar mensen Kennis, verbintenis, doel en betrokkenheid vergeten zijn. Het is een plek waar mensen zich inbeelden wie ze zijn en zich inbeelden wat ze willen.

Je moet een doel hebben in het leven want doel is leven. Als je toegewijd bent aan je ideeën zal dat je doel zijn. Als je je toelegt op persoonlijke vervulling zal dat je doel zijn. Als je uit bent op conflict is dat je doel. Als je erop uit bent pijnlijke ervaringen te vermijden, dan is dat je doel. Je kunt niet zonder doel zijn want je kunt niet betekenisloos zijn. Alle activiteit in de wereld is een zoeken naar betekenis, hetgeen een zoeken naar doel en uiteindelijk een zoeken naar relatie is.

Alléén heb je geen doel, betekenis of richting. Alléén heb je geen echte identiteit. Maar als individu die een Hogere Realiteit tot uitdrukking brengt heb je een doel, betekenis en richting. Je bestaat in jezelf, maar je bent niet alleen. Je kunt slechts alleen zijn in je verbeelding. Je kunt slechts alleen leven in je fantasie. Als fantasie wordt herkend door haar beperkingen en intrinsieke teleurstellingen zal een hogere waarheid verschijnen en zul je zien dat je al een hoger doel in het leven hebt.

Naarmate je verlangen en vermogen Kennis te ervaren toenemen en groeien zal je roeping in het leven zich aandienen. Hier zul je zien dat er iets specifieks voor je te doen is. Hier krijgen je vorm en aanleg ware betekenis want je kunt zien hoe perfect je geschapen bent om te doen waarvoor je kwam. Dit leidt tot zelfaanvaarding want hier realiseer je je dat je specifiek gemaakt werd voor een taak die je eerder niet had herkend. Dat maakt een eind aan zelfveroordeling.

Het is niet nodig dat jij bepaalt wat je roeping is hoewel je geneigd zal zijn dat te doen. Het komt op natuurlijke wijze naar boven. Als dat gebeurt ziet het er misschien heel anders uit dan je gedacht had. Ware spirituele roeping is zelden grandioos in haar expressie. Maar haar essentie is Kennis en daarom geeft het betekenis en waarde aan anderen alsook aan jezelf.

Sommige mensen stellen zich voor dat het hebben van een spirituele roeping van hen een spirituele prins of prinses zal maken, een vermaard profeet of leider, een persoon met grote psychische krachten of een spirituele meester. Dit is bijna nooit het geval. Daarom zijn er in de wereld geen meesters. Geef meesterschap op. Geef deze illusies op. Je zult ontdekken dat je ware verbintenis, ware doel en ware roeping in het leven heel eenvoudig zullen zijn. Zij zullen aangepast zijn aan wie je werkelijk bent en wat je werkelijk kan doen. En je zult blij zijn dat wat van je gevraagd zal worden is wat jij van nature wilt geven, want je bezit het al.

In idealisme zijn je verwachtingen van jezelf misschien wreed of groots. Maar in Kennis zijn je verwachtingen in lijn met wat je wenst bij te dragen. Hier besef je eindelijk dat wat je voor jezelf wilt en wat God voor je wil precies hetzelfde zijn. Dit kan echter alleen maar gerealiseerd worden door Kennis. Het kan slechts gerealiseerd worden door de noodzakelijke vooruitgang en ontwikkeling zoals hier geïllustreerd.

Wanneer je ervaring van een hoger doel tot een bepaald punt rijpt zal je roeping zich aandienen. Het is echter heel belangrijk dat je roeping pas verschijnt als je klaar bent die op je te nemen. Als je roeping verschijnt voor je klaar bent die op je te nemen zul je grote verwarring en ontmoediging voelen. Het zal een groot probleem voor je worden. Daarom is Gods Plan zo ontworpen dat je roeping zich aandient wanneer je klaar bent. Want wat is er vreselijker voor je dan je roeping te herkennen en haar niet te kunnen vervullen? Denk daar eens over na.

Gods Plan is opgezet voor je succes. Het Plan is opgezet om Kennis in de wereld levend te houden door middel van haar expressie en demonstratie. Het Plan is opgezet zodat oprechte verbintenis alle relaties moge zegenen. Het Plan is opgezet zodat elk individu gelegenheid heeft vooruitgang te boeken en bij te dragen aan anderen.

Wees daarom blij dat je een hoger doel in het leven hebt, want dit betekent dat je leven zinvol is en niet chaotisch. Het betekent dat je een oorsprong en bestemming hebt buiten deze wereld. Het betekent dat het leven eeuwig is zelfs als het door deze tijdelijke fase van wereldlijk bestaan gaat. Wees dus dankbaar dat je de relaties die je herwint voor jezelf zal kunnen behouden, want zo gauw je iemand anders hebt herkend kun je die persoon niet vergeten. De vooruitgang die je hier boekt is blijvend. Het is slechts je eigen beoordeling van jezelf die slechter kan worden. Het is slechts je vermogen om je bestemming in de wereld te vervullen dat tenietgedaan of ontkend kan worden, waardoor je waardevolle tijd verspild wordt.

Zou je geboorte en kindertijd opnieuw willen doorlopen om op het punt te komen waar je nu bent? Wie zou twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig of zeventig jaar van voorbereiding opnieuw willen doorlopen. Je wilt dit alles niet nog eens meemaken. Maak dus ten volle gebruik van waar je nu bent. Je hogere doel is bij je. Definieer het niet. Het zal jou definiëren. Je roeping wacht je. Definieer haar niet want ze zal verschijnen wanneer je er klaar voor bent.

Het naar boven komen van je roeping vereist echter dat bepaalde andere individuen ook klaar zijn. Dit is omdat je samenwerkt met je Spirituele Familie en omdat je Kennis te werk gaat volgens een Hoger Plan. Je vooruitgang, hoewel die hoofdzakelijk op jouw schouders rust, hangt ook af van de ontwikkeling van bepaalde individuen met wie je op betekenisvolle wijze betrokken zal raken. Als zij zich niet ontwikkelen kun jij je doel niet bereiken. Het is heel belangrijk dit te begrijpen. Hier heb je een grote verantwoordelijkheid want je werkt niet alleen voor jezelf aan je ontwikkeling maar ook voor je Spirituele Familie. Daarom ligt er zoveel nadruk op je ontwikkeling. Als het louter een zelfzuchtig streven zou zijn, zou het geen waarde hebben.

Je hogere doel bevat deze verantwoordelijkheid. Dit is wat het krachtig maakt. Dit is wat het noodzakelijk maakt. Op ieder willekeurig ogenblik voel je je misschien onwaardig die moeite voor jezelf te doen Maar degenen die je liefhebt zijn het waard. Relatie is nodig om de context en motivatie te verschaffen om te geven. Relatie is nodig om je de inspiratie te verschaffen om te geven. Relatie is nodig zodat je kan zien dat je een geschenk hebt.

Aanvaard je hogere doel ook al is die niet gedefinieerd. Het is een kracht die je iedere dag in jezelf kan voelen. Aanvaard je roeping in het leven ook al is die tot nu toe nog geen werkelijkheid geworden, want ze wacht op je. Hier hoef je slechts Kennis te volgen en je praktische verplichtingen in de wereld na te komen. Hier hoef je geen plannen voor de toekomst te maken gebaseerd op je huidige doelen, maar slechts tijdelijke plannen om je focus en je ontwikkeling te behouden.

Naarmate je roeping in het leven tevoorschijn begint te komen zul je steeds meer zien dat zelfs je kindertijd een element van deze hogere waarheid in zich had. Je zult zien dat zelfs in de vroege fasen van je ontwikkeling het zaad van waarheid en het licht van waarheid altijd bij je waren. Maar ze wedijverden met veel andere dingen in die vroegere tijden. Nu valt de competitie weg want zij was niet in staat Kennis bij te houden. Jij zult gelijke tred houden met Kennis als je in staat bent de fasen van ontwikkeling te voltooien. Als je dit doet wordt je Kennis zelve, want aan het eind van het leven is er slechts Kennis om God te begroeten.