Onderscheidingsvermogen in Relaties

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 13 februari 2009
Boulder, CO

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Er zijn maar heel weinig mensen in de wereld die je werkelijk zullen begrijpen – je diepere aard en de diepere kwaliteiten die je hebt die zelfs jij nog niet hebt ontdekt. Aan de oppervlakte van je geest zul je misschien veel instemming vinden, maar op een dieper niveau onder de oppervlakte van je geest zijn er slechts enkelen die in staat zullen zijn je werkelijk te herkennen.

Het is dus niet nodig om ieders goedkeuring te krijgen, want dat is kansloos als je eerlijk wilt zijn tegenover jezelf en eerlijk tegenover anderen. Goedkeuring zoeken bij mensen van wie je iets nodig hebt, is een vruchteloze onderneming. Voor een werkgever moet je misschien je waarde bewijzen en je van je beste kant laten zien, maar verder moet je in alle situaties dezelfde persoon zijn. Je diepere kwaliteiten zullen je waarde bewijzen als je er trouw aan blijft, ze begrijpt en mettertijd leert hoe je ze tot uitdrukking kunt brengen.

Veel vrienden hebben stelt niet zoveel voor. Om bij veel mensen in de gunst te komen, moet je jezelf aanpassen aan hun verwachtingen en dit zal je vermogen om jezelf te herkennen afzwakken en zelfs vernietigen. Mensen willen bemind en geaccepteerd en erkend worden, maar dit wordt voornamelijk gedreven door onzekerheid.

Op een dieper niveau, heb je een meer diepgaande herkenning nodig. Je hebt een echte bondgenoot nodig, niet alleen een vriend. Je hebt iemand nodig die je diepere aard herkent en daar op een natuurlijke manier op reageert.

Je hoeft voor deze mensen niet te acteren. Maar je moet wel deze aard in jezelf eer bewijzen. Als je er geen weet van hebt, of als je je ertegen verzet of haar ontkent door te proberen iets anders te zijn waarvan je denkt dat dat tot succes zal leiden, dan zal je relatie met deze zeldzame individuen niet tot stand komen en dan heb je een zeldzame en grote kans gemist.

Als je de stappen naar Kennis begint te zetten, naar de diepere intelligentie die God in je heeft gelegd zullen je criteria voor relaties veranderen. Je zoekt dan helderheid en eerlijkheid. Je zoekt naar diepere waarden. Je zoekt naar meer blijvende waarden. Je zoekt naar grotere integriteit in mensen, grotere oprechtheid, meer substantiële waarden.

Dit zal natuurlijk veel mensen uitsluiten. Ook al zijn zij in sociaal opzicht zeer aangenaam en heel aardig, indien zij dit grotere vermogen niet in zich hebben, of dit niet voor zichzelf hebben ontdekt, dan zal er voor jou geen plaats zijn om je met hen te verbinden. Je kunt hen begrijpen op het niveau van hun omstandigheden of hun persoonlijkheid. Je kunt hun uiterlijk bewonderen of hun charmes of hun unieke vermogens, maar de diepere verbinding zal er niet zijn. Zij leven aan de oppervlakte, en jij bent onder de oppervlakte gedoken.

Je kunt niet op hen wachten of hen proberen op te voeden of te verlichten, want dat zal niet productief zijn. Je moet mensen zoeken die er klaar voor zijn, en die bereid en in staat zijn om zich op dit diepere niveau met jou te verbinden. Als je probeert iemand anders te verbeteren of hem/haar tot een grotere staat van herkenning te brengen, verspil je je tijd, die kostbaar is en niet mag worden verspild.

Waar je echt naar op zoek bent is Kennis in anderen. Je wordt niet langer beïnvloed door schoonheid, rijkdom en charme, zoals dat voorheen misschien het geval was. Nu luister je naar een diepere kwaliteit, een diepere spiritualiteit, een dieper bewustzijn. En misschien tot je verrassing zul je die niet bij veel mensen vinden.

Je zult dit niet vinden bij de mooie mensen, de charmante mensen, de rijke mensen, de sociaal populaire mensen; de mensen die agressief en ambitieus zijn; de mensen die zichzelf voortdurend verkopen; de mensen die verstrikt zijn in politieke overtuigingen; de mensen die buitengewoon intellectueel zijn. Als ze deze diepere capaciteit nog niet hebben, zal dat duidelijk zijn en Kennis in jou zal niet op hen reageren. Kennis in jou zal hen niet bekritiseren of veroordelen. Ze zijn er gewoon nog niet. En dit geeft je een heel ander begrip van wat werkelijke vooruitgang is in de ontwikkeling van een individu.

Al je nadruk leggen op schoonheid en charme is duidelijk oppervlakkig, maar dat geldt ook voor alle nadruk die je legt op intellectuele genialiteit en dat zul je inzien. Je luistert nu naar iets diepers in jezelf en daarom luister je ook naar iets diepers in anderen. Het is niet alleen dat jullie ideeën of overtuigingen delen. Je kunt het over spiritualiteit hebben, je kunt het over God hebben, je kunt het over inspiratie hebben, maar dat wil helemaal niet zeggen dat er ook sprake is van een diepere verbinding.

Een gebied dat mensen ernstig in verwarring brengt, is dat zij, als zij een oude band hebben met iemand uit een ver verleden, kunnen denken dat dit een diepere band is. Er is iets aan de andere persoon waarmee zij zich verbonden voelen, maar zij weten misschien niet wat het is. Toch is dit nog steeds aan de oppervlakte van de geest. Het vertegenwoordigt niet noodzakelijk een diepere verbinding.

Hoe weet je het verschil? Je zult het verschil kennen omdat Kennis in jou zal reageren op Kennis in de ander. En als die Kennis niet duidelijk is of niet actief, zal Kennis niet reageren. Je kunt persoonlijk geraakt worden door iemand anders, je kunt geïntrigeerd raken, je kunt nieuwsgierig worden, je kunt onder de indruk zijn, maar in jou zal Kennis niet reageren.

Dit is alles, zie je. Hoe meer je de reactie van Kennis op andere mensen kunt aanvoelen, des te duidelijker zal dit voor je worden. Dit voorkomt dat je een vergissing begaat bij het onderscheiden van de ander.

Hier moet je geest helder en neutraal zijn. Je kunt andere mensen niet beoordelen, vergelijken en veroordelen, anders zul je nooit de kracht van Kennis in jezelf kennen. Mensen oordelen altijd over elkaar en dit weerhoudt hen ervan elkaar te herkennen of een diepere evaluatie uit te voeren, die helemaal niets met veroordelen te maken heeft.

Je bent op zoek naar het bewijs van Spirit in de ander, niet alleen maar een gesprek over Spirit, niet slechts een levendigheid in hun persoonlijkheid. Je zoekt naar iets diepers in hen omdat je misschien het punt hebt bereikt waar je op zoek bent naar iets diepers in jezelf en je ziet dat geestigheid en charme, schoonheid en uitspattingen, of zelfs gedeelde ideeën, hobby’s enzovoort het echt niet zijn. Tot je verbazing merk je dat er maar heel weinig mensen zijn die deze diepere kwaliteit lijken te bezitten die jij kunt onderscheiden en dat Kennis in jou helemaal niet op veel mensen reageert. En je voelt je alleen en je vraagt je af of er werkelijk iemand anders is.

Hier moet je bereid zijn om alleen te zijn als je dit niveau van integriteit in jezelf wilt hebben. Hier zul je trouw moeten zijn aan Kennis. Als Kennis niet reageert hoef jij niet te reageren. Je kunt vriendelijk zijn, je kunt hoffelijk zijn – dat is waardevol – maar je moet terughoudend zijn.

Als er niets is, is er niets. En als je beseft dat waarde ontbreekt en dat het uitvergroten van de aantrekkelijke kenmerken van een persoon aan de oppervlakte van zijn bestaan alleen maar ongelukkige consequenties heeft, moet je de realiteit onder ogen zien dat er maar weinigen zijn met wie je je diepgaand kunt verbinden.

Dit weerhoud je ervan je leven te vullen met mensen en activiteiten en bezigheden die je werkelijk niets belangrijks te bieden hebben en die voor jou geen serieuze of zinvolle verbintenis vertegenwoordigen. Het is beter om hier grotendeels alleen te zijn dan dat je leven gevuld is met mensen en verplichtingen die niets te maken hebben met je grotere doel en bestemming in de wereld.

Relaties kosten tijd. Serieuze relaties kosten veel tijd. Omdat ze niet alleen willen zijn, verliezen zoveel mensen hun leven, hun tijd en hun energie door verwikkeld te zijn in relaties die geen grotere capaciteit of grotere bestemming voor hen inhouden. Zij zijn bang dat de persoon of personen die zij echt zoeken er misschien nooit zullen komen, dus zeggen zij tegen zichzelf: ” Goed, deze relatie is niet perfect, maar als ik wacht, blijft er misschien niets beters voor mij over.”

Je moet heel voorzichtig zijn met wat je jezelf hier vertelt. Je moet vertrouwen hebben in Kennis en vertrouwen in het leven dat zij die mensen in je leven brengt die je werkelijk voorbestemd bent te ontmoeten, die werkelijk een grote invloed op je leven hebben, die een belangrijke rol zullen spelen in je eigen ontwikkeling en verrichtingen in de wereld. Je moet dit vertrouwen ontwikkelen.

Als je nu alleen bent is dit een waardevolle tijd om je verbinding met Kennis op te bouwen, want Kennis vertegenwoordigt je meest diepgaande en belangrijke relatie. Als deze niet tot stand komt, als deze niet volledig tot stand komt, zal je relatie met alle anderen niet in de pas lopen – geen helderheid en doel hebben, betekenis missen – en je leven zal gevuld zijn met mensen, afspraken, activiteiten en verplichtingen die nooit een echte opening voor je zullen creëren.

Naast je behoefte om te gaan werken en de kost te verdienen en je opleidingen te volgen voor kansen in de wereld, is er deze grotere lotsbestemming die je hebt met bepaalde mensen en daar ben je werkelijk naar op zoek. Maar je moet geduldig zijn. Je moet zien dat er een geschikt tijdstip is waarop deze mensen in je leven verschijnen.

Timing is heel belangrijk. Veel mensen denken dat zij klaar zijn voor waarachtig partnerschap, maar zij weten niet waartoe dat dient en misschien hebben zij zich tegen dit besef gewapend. Dus, mochten zij de juiste persoon ontmoeten dan zouden zij er niet klaar voor zijn om met die persoon samen te werken en dit levert dan een groot en diepgaand conflict op.

Je moet klaar zijn voor een grotere relatie. Je moet weten waar je heengaat. Je moet een dieper besef hebben van je doel en bestemming. Zelfs als dat nog niet volledig gedefinieerd is, moet het voor jou echt en onwrikbaar zijn. Je moet bereid zijn jezelf niet over te geven aan andere verlokkingen. Je moet genoeg weten om je niet aan andere verleidingen over te geven. Je moet bereid zijn om te wachten en te bouwen aan de Vier Pijlers van je leven – de Pijler van Gezondheid, de Pijler van Werk, de Pijler van je Spirituele Ontwikkeling en de Pijler van Relaties.

Een deel van je scholing hier is echt leren wat niet werkt. Het is meer een uitsluitingsproces. Zolang je wordt aangetrokken door schoonheid, rijkdom en charme heb je nog niet het onderscheidingsvermogen om te zien wat werkelijk betekenisvol en belangrijk is. Als je nog nooit echt een diepe verbinding met iemand anders hebt gevoeld, denk dan niet dat het niet mogelijk en niet voor jou bestemd is.

Je hebt een grotere bestemming in de wereld. En er zijn anderen die deel uitmaken van deze bestemming en die een belangrijke rol zullen spelen bij de ontdekking en het uitdrukken ervan. Dit is nu een geloofsartikel voor jou, want niet al je behoeften kunnen op dit moment worden vervuld en dat zou ook niet moeten.

Je moet een gezonde relatie hebben met je geest en je lichaam. Je moet je gezondheid ontwikkelen. Je moet je Werkpijler ontwikkelen. Je hebt nu zoveel dingen te doen om je fundering in het leven te leggen. Je hebt de Stappen naar Kennis te zetten om je verbinding met Kennis te ontwikkelen. Niemand zou moeten smachten naar een relatie wanneer zij al dit werk te doen hebben om zijn of haar fundering te leggen.

Een relatie kan dit nooit vervangen. Je kunt niet wachten op iemand die je alle betekenis en waarde van je leven geeft. Want als je dit fundament niet hebt, ben je niet in staat om met hem of haar te participeren. Je zult niet de kracht, de moed of de eerlijkheid hebben om op een diepgaandere manier met iemand samen te werken. Het zal slechts een relatie uit gemakzucht zijn, een relatie gebaseerd op voordeel, een relatie gericht op gehechtheid, een relatie vervuld van fantasieën en verwachtingen die zullen stranden in het aangezicht van een werkelijk leven.

Dus mensen worden aangetrokken en vervolgens teleurgesteld, voortdurend. Ze vinden niet wat ze werkelijk in elkaar zoeken, omdat ze niet naar de juiste dingen zoeken. Zij hebben niet het geduld en de helderheid en het onderscheidingsvermogen in zichzelf ontwikkeld om werkelijk te weten wat dit betekent.

Onderscheidingsvermogen in relaties is heel belangrijk, want je kunt je leven zo gemakkelijk weggeven. Het kan zo eenvoudig zijn om betrokken te raken en zo moeilijk om jezelf later te bevrijden. Er bestaan veel verleidingen en veel valstrikken. Kijk om je heen en zie hoe mensen ten prooi zijn gevallen aan deze dingen. Kijk zonder veroordeling. Kijk met het verlangen om te leren, want mensen begaan elke mogelijke vorm van zelfverloochening, vooral in hun relaties.

Zij zullen je leren wat de gevolgen zijn van een verkeerde keuze – van aangetrokken worden door nietszeggende dingen; van verleid worden door anderen; van gevangen zitten in relaties, vastzitten aan iemand anders, niet in staat om jezelf los te maken, warmgelopen voor een relatie omdat er niets beters is of omdat er iets is wat je wilt hebben: financiële zekerheid, schoonheid en charme, gedeelde interesses.

Maar geen van deze dingen vormt een echte verbinding met de ander. Geen van hen spreekt van een groter doel en bestemming in het leven. Het zijn allemaal kortstondige verlokkingen. En als je je toelegt op kortstondige verlokkingen, zal je mettertijd zeer teleurgesteld raken.

Dus moet je de kracht en het geloof en het vertrouwen hebben om te wachten, te kijken en te luisteren. Sluit mensen niet gewoon buiten. Luister echt naar hen. Luister naar Kennis in jezelf terwijl je naar hen luistert. Als Kennis afgezien van gewone hoffelijkheid niet reageert, hoef jij niet te reageren en zou je ook niet moeten reageren.

Je bent op zoek naar een of twee of drie mensen die het grote verschil in je leven zullen maken. Misschien wordt een van hen een levenspartner. Misschien wordt een van hen een groot leraar. Misschien zal iemand een belangrijke partner zijn in je werk. Misschien leert iemand je alleen maar even iets dat van onschatbare waarde is, of stuurt je leven een bepaalde richting in en wijst je de weg die je moet gaan.

Je hebt andere mensen misschien nodig voor eenvoudige dingen – om goederen en diensten te leveren, gewoon voor gezelschap, voor luchthartig plezier, maar geef jezelf niet aan hen weg. Geef jezelf aan niemand weg voordat je dit diepere fundament in jezelf hebt gelegd. Laat je niet door ongeduld of dwang leiden. Laat je niet leiden door de overredingskracht van anderen of door de kracht van hun verleiding.

Neem de tijd. Ga niet overhaast een relatie aan. Luister aandachtig naar anderen, om te horen wat hun aanwezigheid in je leven betekent, als het al iets te betekenen heeft.

Als je geduldig bent en goed oplet, zul je het weten. Als je roekeloos en dwangmatig bent, zal je leven rampzalig zijn, en je zul een reeks mislukte relaties hebben, of beperkt worden in een ongelukkig huwelijk of andere afspraken met mensen.

Hoe langer je in een relatie zit die deze grotere belofte niet heeft, hoe moeilijker het wordt om jezelf te bevrijden, want je wordt afhankelijk van veiligheid en vertrouwdheid. Je hebt de persoon dan meer nodig dan dat je echt bij hem wilt zijn. En dit is een vreselijke val – vreselijk voor de Ziel, vreselijk omdat het je ervan weerhoudt je grotere doel te vinden en de personen die het verschil zullen maken in het ontdekken en tot uitdrukking brengen van dit doel.

Maak je geen zorgen dat je ouder wordt. Laat dat je beslissingen niet bepalen. Als het niet de bedoeling is dat je de belangrijke partner de komende drie jaar ontmoet, laten we zeggen als voorbeeld, wat ga je dan doen in de komende drie jaar? Van relatie naar relatie gaan, frustratie, liefdesverdriet, woede, wrok, teleurstelling ervaren, je leven opbranden aan verbintenissen die geen belofte inhouden, terwijl de Vier Pijlers van je leven onontwikkeld en niet herkend blijven?

Is het voor jou mogelijk drie jaar lang geen relatie hebben terwijl je andere aspecten van je leven ontwikkelt? Als je dat niet kunt, dan heb je een probleem met persoonlijkheidsverslaving en dit heeft niets te maken met echte relaties. Dit is een persoonlijkheidsstoornis.

Kun je eenzaamheid en leegte aan? Of moet je voortdurend gestimuleerd worden, voortdurend romances hebben, voortdurend waanzinnig verliefd zijn – en daarmee ook alle teleurstelling, frustratie en afkeuring die dat teweegbrengt? Je zult op deze manier je leven en dat van anderen verspillen.

Maar dat is niet nodig, zie je. Voortdurend zoeken, voortdurend hopen en [wachten] op iemand – dit is zinloos en onnodig, zie je. Want wanneer je er klaar voor bent, zal Kennis de persoon die je nodig hebt en de mensen die je nodig hebt voor andere delen van je leven, in je leven brengen.

Denk niet dat iedereen die je pad kruist voorbestemd is om jou te ontmoeten. Als je veel afspraken met mensen hebt, zullen veel mensen je pad kruisen. Je kunt kortstondige ontmoetingen met hen hebben. Ook zij zijn op zoek naar bepaalde personen. Iedereen is op zoek, ook al doet iedereen alsof dat niet zo is.

Maar het moet de echte verbintenis zijn, zie je. Kennis zal het weten. Als je sterk bent met Kennis, zul je het weten. Je voelt dan de reactie van Kennis. Het zal duidelijk zijn. Het zal eenvoudig zijn.

Misschien ontmoet je iemand en zegt Kennis: “Ah, dit is je man, of je vrouw, die je hier ontmoet.” Niets van drama en opwinding en waanzinnige verliefdheid en persoonlijk lijden en zielenleed dat mensen doormaken in hun romantische inspanningen, hun romantische escapades – alleen maar herkenning.

Dan moet je zien of die persoon hier echt klaar voor is en of, in feite, hij of zij dat is in jouw leven. En daar neem je de tijd voor. Het heeft niet al de luister en sensatie en extravagantie die je in de film ziet. Het is een eenvoudige herkenning omdat de resonantie er is. De verbinding is er.

De juiste persoon is de juiste persoon. Nu moet je nagaan of hij/zij er klaar voor is en of jij er klaar voor bent. Dan moet je zijn/haar karaktertrekken en waarden leren kennen om te zien of er voldoende verenigbaarheid is tussen jullie om een relatie te laten ontstaan en in stand te houden. Jullie hebben misschien een grotere lotsbestemming, maar dat betekent nog niet dat jullie samen met succes kunnen functioneren. Dus moet je dat afwachten.

Als je waarde hecht aan je leven, wil je het niet weggeven. Je wilt het niet op het spel zetten. Je hebt niets te verliezen door tijd te nemen om te kijken. Als dit echt de persoon voor jou is, zal hij/zij niet weggaan. Je kunt het je veroorloven om de tijd te nemen.

Om een relatie in de wereld te laten functioneren, moet er een voldoende mate van verenigbaarheid zijn. Dat betekent niet dat je helemaal hetzelfde bent, natuurlijk niet. Maar je moet wel verenigbaar zijn wat betreft je waarden, je levensstijl, je omgang met geld, hoe je tegen je werk aankijkt, wat betreft de Vier Pijlers van je leven.

Hier kun je niemand rehabiliteren, want ze zijn er of klaar voor of ze zijn het niet. Ze passen of passen niet. De relatie gaat werken, of niet.

Al dat werk dat mensen verrichten voor hun relatie is dwaasheid. Het betekent dat de relatie niet werkt en ze moeten blijven proberen om het te laten werken. En ze investeren tijd en geld en energie en soms hun hele leven in een poging iets te laten werken dat in werkelijkheid gewoon niet werkt. Ze hebben er geen idee van dat als de relatie zou werken, ze niet zoveel tijd zouden hoeven te investeren. Ja, er zijn correcties en leermomenten in het samenzijn. Maar als je altijd aan een relatie werkt, werkt hij niet. Bespaar jezelf deze fundamentele les in het leven die zoveel van je leven in beslag kan nemen.

Kennis zal het weten. Maar dan moet je de bijzonderheden van iemands leven te weten komen om te zien of je kunt communiceren of je je waarden kunt delen of je harmonieus samen kunt zijn.

Soms voelen mensen zich aangetrokken tot mensen die heel anders zijn dan zijzelf, maar deze relaties slagen bijna nooit. Ze vergen te veel aanpassing, te veel conflicten, te veel ongelijkheid, te veel persoonlijke aanpassing.

Als je met iemand bent wier waarden heel anders zijn dan de jouwe, zul je je nooit op je gemak voelen bij hem of haar en jullie samenzijn zal nooit soepel en vlot verlopen.

Dit gaat niet over verliefd worden. Je kunt verliefd worden op iemand waar je nooit een relatie mee zou kunnen hebben. Dus verliefdheid of zelfs herkenning betekent niet een relatie. Dit is een andere grote levensles.

Misschien word je in de loop van je leven op veel mensen verliefd, maar je kunt niet met iedereen trouwen. Sommige zijn verliefdheden op de persoonlijkheid. Sommige vertegenwoordigen relaties uit het oude verleden die je nu opnieuw beleeft en opnieuw wilt beleven. En sommige vertegenwoordigen echte verbindingen die niet tot stand konden worden gebracht omdat de mensen er niet klaar voor waren of niet rijp genoeg waren om effectief samen te zijn. Op het moment zelf zul je niet weten wat wat is.

Dus wees voorzichtig met jezelf zo verliefd te laten worden op iemand. Wil niet verliefd worden en probeer dat ook niet. Dat is blind en dwaas. Veel mensen met wie je nooit samen zou kunnen functioneren kunnen de diepere hartstochten opwekken.

Je kunt verliefd zijn op iemand wiens waarden zo verschillen van de jouwe dat je het samenzijn na de romantische beginfase niet zou kunnen volhouden. Je zou voortdurend ruzie maken, voortdurend in wrijving leven, het voortdurend oneens zijn, je voortdurend slecht aan elkaar aanpassen.

Mensen worden verliefd en trouwen zonder enig idee van wat ze in hun leven doen of waar ze naartoe gaan. Ze nemen gewoon aan dat als je verliefd bent, je ook moet trouwen. Dit is een grote vergissing. Je kunt spontaan liefde voor iemand voelen, maar sla daar niet in door.

In een relatie kies je je belangrijkste invloed. Je wijst die persoon aan als je belangrijkste invloed, je belangrijkste adviseur. Het is een praktische regeling, niet alleen een emotionele.

Denk niet dat als je maar hard genoeg werkt, als je maar genoeg liefhebt, het allemaal wel zal lukken. Dat is dwaasheid. Je zult zeker tot op zekere hoogte aan je relatie moeten werken. Je zult je zeker tot op zekere hoogte moeten aanpassen. Je zult natuurlijk wat van je persoonlijke vrijheden en roekeloosheid moeten opgeven om een echte relatie te hebben. Je zult attent moeten zijn. Je zult eerlijk moeten zijn. Je zult geëngageerd moeten zijn. Maar mensen begrijpen hieruit dat ze een relatie kunnen laten werken met iemand die ze voor zichzelf willen en dit is een grove misvatting.

Als je het gevoel hebt dat je verliefd op iemand wordt, hou jezelf dan in, hou je ogen open. Dit is een zeer belangrijke lering, zeer noodzakelijk voor je om volwassen en verstandig te worden.

Je laten meeslepen door indrukken en verliefdheden; je laten verleiden door anderen; je laten overrompelen door schoonheid, rijkdom of charme is zo’n grote vorm van zelfverloochening. Dat is zo’n gevaarlijke betrokkenheid. De gevolgen zijn zo diepgaand, moeilijk en ongelukkig.

Je moet hier heel voorzichtig mee zijn. Met wie je omgaat en hoe je met hen omgaat is bepalend voor je leven, voor het soort leven dat je zult hebben en de kansen die je zult krijgen.

Evenzeer moet je je met niemand seksueel inlaten tenzij het voor jou een echt partnerschap is, want seksualiteit is van nature een verbintenis. Je kunt het zien als een toevallige betrokkenheid, maar emotioneel is het nooit vrijblijvend. Jullie relatie zal nooit meer hetzelfde zijn. En als ze zichzelf niet op een hoger niveau kan vervullen, zal dat teleurstellend zijn. En dat leidt weer tot wrok en onbeantwoorde verwachtingen – teleurstelling.

Je kunt nooit gewoon een vriend zijn met iemand die ooit een minnaar was, want je hebt een drempel overschreden waar je doet alsof je een echte relatie hebt, ook al was dat misschien nooit het geval.

Seksualiteit is prachtig met de juiste persoon en schadelijk met de verkeerde persoon. Ga hier nooit lichtvaardig mee om. Beschouw dit nooit als een toevallige, recreatieve vorm van betrokkenheid. Voor je lichaam is het het echte werk. Voor je emoties is het belangrijk, want het heeft gevolgen.

Hier moet je jezelf misschien inhouden en leren jezelf in te tomen, anders zal je jezelf roekeloos en hopeloos weggeven en grote schade aanrichten. En als gevolg daarvan zul je nooit weten wat werkelijk waar is in jezelf.

Mensen gebruiken elkaar in dit opzicht zo onnadenkend en geven zichzelf in dit opzicht zo achteloos weg. Vooral in de meer vrije naties, de democratische naties, hebben mensen zo’n toegang tot elkaar dat ze zich kunnen uitleven met grote schade voor zichzelf en voor anderen – hun eigen integriteit en die van de ander beschadigen, spelen met de affecties van de ander, doen alsof ze serieus zijn terwijl ze hier in feite geen oprechte bedoelingen hebben. Speel deze spelletjes niet met jezelf of met anderen, want zij hebben alleen maar ellende tot gevolg.

Je zult hier door teleurstelling zien dat je werkelijk diepere bedoelingen hebt met betrekking tot relaties. Je hebt een serieuzere bedoeling hier. Wat is die? En wat houdt die in? Wat vereist dat? En wat zoek je werkelijk in de ander? En ben je zelf klaar voor een relatie van meer serieuze aard, of ben je alleen maar aan het doen alsof en aan het flirten?

Mensen gaan een verbintenis aan voordat ze er klaar voor zijn. Ze trouwen voor ze er klaar voor zijn. Zij geven hun leven weg voordat zij zelfs maar weten waartoe hun leven dient, waar het heengaat of wat het werkelijk te betekenen heeft. Dit gebeurt voortdurend.

Dus heb je ongelukkige huwelijken en ongelukkige gezinnen. Mensen zitten gevangen. Mensen zijn ongelukkig. Mensen hebben gecapituleerd. En nu heb je ongelukkige kinderen die alle lessen van compromissen leren die hun ouders hebben gesloten.

Om dit patroon te doorbreken, om los te komen van deze werkelijkheid die mensen hebben geschapen, moet je een diepere Kennis in jezelf volgen en weten wat dit betekent en hoe het voelt, hoe het voelt om tegengehouden te worden door Kennis.

Breng je beslissingen naar Kennis. Als Kennis niet kiest, nou, dan hoef jij ook niet te kiezen. Als Kennis geen ja zegt, zeg dan geen ja. Als Kennis stil is, wees dan stil. Als Kennis zich niet committeert, committeer jezelf dan niet.

Als het geen ja is, is het een nee. Er is geen ‘misschien’. Prikkel jezelf daar niet mee. Dat is proberen te krijgen wat je wilt in het aangezicht van al het bewijs dat je op het verkeerde spoor zit. Dus er is geen misschien.

Neem de tijd. Kijk en luister naar de ander. Raak niet seksueel betrokken bij hem of haar. Laat je hiervoor niet onder druk zetten.

Mensen vertellen je meteen alles over zichzelf: hun gedrag, hun bedoelingen, hun eerlijkheid, hun interesses, hun waarden, hun oprechtheid of gebrek daaraan, hun zelfbewustzijn of gebrek daaraan. Laat je niet overtuigen door uiterlijkheden. Je moet dieper kijken dan dit.

Dit zal je leven redden. Later zul je terugdenken en zeggen, “Oh mijn God, ik had met deze persoon kunnen trouwen. Oh mijn God, ik had met deze persoon iets kunnen beginnen.” En als je leven echt de goede kant op gaat, dan zie je wat een ramp dat zou zijn geweest en hoe dat zo’n groot deel van je leven zou hebben opgeslokt in je poging duidelijkheid te verkrijgen en jezelf uit die situatie te bevrijden. En wanneer je eindelijk de mensen ontmoet die je moet ontmoeten, zul je zo dankbaar zijn dat je niet eerder een compromis hebt gesloten. Je zult zo dankbaar zijn.

Uiteindelijk moet je aandacht gericht zijn op je bijdrage aan de wereld – waar je hoort te zijn, wat je hoort te doen, waar je hoort te geven. Als dit de focus van je leven is, dan zullen relaties daar ofwel deel van uitmaken, of niet. En het zal veel gemakkelijker zijn om te zien of een persoon daarin past of niet.

Daarom is het zo belangrijk dat je je concentreert op de aanwezigheid van Kennis en dat je de tekenen van je eigen diepere neigingen leert lezen voordat je je aan een ander bindt. Hier zoek je eerst het koninkrijk. Je zoekt eerst de realiteit van je leven. Je probeert een diepere richting te onderscheiden.

Je bent bereid om hiervoor alleen te zijn. Je bent bereid om hiervoor onmiddellijke voldoening op te geven, omdat dit zoveel belangrijker is. Je houd jezelf hiervoor terug.

Als je niet uitzonderlijk aantrekkelijk bent, is dat zo’n groot voordeel, want de mensen die wel aantrekkelijk zijn, worden voortdurend gebombardeerd met aanbiedingen, overredingskracht en verleidingen. Ze krijgen macht en waardering hoewel ze die nooit echt verdiend hebben door echte verdiensten. Ze worden verleid en ze zullen zichzelf verleiden. En je zult zelden een fysiek zeer aantrekkelijk persoon vinden die ooit enige diepgang in zichzelf heeft gecultiveerd. Ze zijn een product geworden dat gekocht en verkocht kan worden. Zij zijn een middel voor anderen. Tenzij ze verder kunnen kijken dan dit bedrog, zullen ze eraan ten prooi vallen.

Zolang je je niet voor mensen verbergt, mensen vermijdt en mensen ontkent, zul je in staat zijn te zien waar de verbindingen zouden kunnen liggen. Maar in de tussentijd is je werkelijke doel en nadruk en prioriteit het onderscheiden van de aanwezigheid van Kennis en de tekenen van een dieper doel in je leven. Want wie je ook ontmoet, hij of zij moet verbonden zijn met deze Kennis en dit doel, wil je succesvol met hem of haar samenzijn en wil deze relatie iets van werkelijke waarde en belang opleveren.

Zet dan de stappen naar Kennis. Leer van de wijsheid van de fouten van anderen en van je eigen beoordelingsfouten. Leer helder en nuchter te zijn. Veroordeel mensen niet en raak ook niet verliefd op hen. Baseer je verwachtingen niet op het potentieel in anderen, want wat je nu ziet is echt wat je voor je hebt.

Er bestaan hier zoveel belangrijke lessen in onderscheidingsvermogen. Maar ze moeten allemaal beoefend worden om ze te kunnen realiseren. Neem je verleden en evalueer het. Kijk goed naar anderen zodat hun prestaties en vergissingen je kunnen onderwijzen. Laat de wereld je leren wat waar is en hoe je dat kunt onderscheiden van wat niet waar is, wat echt goed is van wat er alleen maar goed uitziet.

Wees nuchter. Wees duidelijk. Geef je leven niet weg. Ontwikkel je verbinding met Kennis. Begin het bewijs te onderscheiden dat je hier bent voor een groter doel. Doe dit zonder conclusies te trekken. Sta gewoon toe dat het bewijs groeit.

Voel hoe Kennis je beweegt en je tegenhoudt. Zorg goed voor je geest en je lichaam. Wees aanwezig voor anderen, maar wees terughoudend. Dan zul je de vrijheid hebben om dit diepere onderscheidingsvermogen te beoefenen en je zult zien hoe onschatbaar dit is en hoe het zo afwezig is in het onderscheidingsvermogen en de besluitvorming van andere mensen.

Kennis is er om je ergens heen te leiden, om je voor te bereiden, om je sterker te maken, om je het verschil te laten zien tussen wat echt is en wat niet.

Je hebt een grotere bestemming en een groter doel. Je moet dit pad volgen en het niet opgeven voor liefde of geld; niet voor schoonheid, rijkdom of charme. Als je dit doet, zal je leven behouden blijven. En je zult sterk en volwassen genoeg kunnen worden om je te verbinden met bepaalde mensen met wie je een grotere bestemming deelt. Je zult hen vinden en zij zullen jou vinden. En jullie zullen klaar zijn voor elkaar.