Een diepere herkenning in relaties

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

deeper recognition in relationships

Zoals geopenbaard aan Gods boodschapper
Marshall Vian Summers
op 11 september 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Er zijn veel mensen vandaag in de wereld die niemand hebben die hen werkelijk kan herkennen. Buiten hun positie in een familie of een cultuur, buiten hun werk als een volwassenen, is er niemand in de wereld die werkelijk weet wie zij zijn of die een dieper gevoel voor hun leven of hun bestemming hebben. Hoewel mensen voor veel verschillende redenen een relatie hebben – om te ontsnappen aan eenzaamheid, om een familie te stichten, voor een sociale positie, voor rijkdom, voor macht, voor gezelschap – is zelfs hier een diepere herkenning zeldzaam.

Dit is echt tragisch omdat door iemand gekend worden betekent dat je diepere natuur herkent en versterkt wordt. Mensen leven niet volgens hun diepere aard. Ze leven volgens hun aanpassing aan hun cultuur, aan hun familie, misschien aan een religie. Dit is hun sociale identiteit, hun sociale zelf, maar er bevindt zich een diepere realiteit in hen.

Deze diepere realiteit werd gecreëerd door God. Zij heeft geen naambordje. Zij heeft geen sociale functie. Zij is niet simpelweg gebaseerd op iemands rol in een familie of een cultuur. Zij hoeft niet gebaseerd te zijn op iemands werk of beroep. Niet herkend door het leven gaan wil zeggen dat je werkelijk alleen bent. Zelfs als je een heel sociaal persoon bent en een groot netwerk van vrienden hebt, zelfs als je veel kennissen hebt, zelfs als je fysiek leeft in een drukke stad of een overvol appartement, als je niet herkend wordt dan ben je alleen. En deze eenzaamheid achtervolgt je. Zij gaat overal met je mee. Dat is de tragiek van de Afscheiding.

Rijke mensen proberen om dit te compenseren door constante stimulering, door voortdurend dingen te kopen die ze niet nodig hebben en door proberen erkenning van andere te krijgen voor de schoonheid of de rijkdom of de charme die ze misschien bezitten. Maar ook zij zijn alleen. Haal hun stimulans weg, haal hun bezittingen weg, haal hun sociale aanstellerij weg en je hebt een eenzaam, geïsoleerd persoon.

Dit is de tragedie van de Afscheiding. Het is het resultaat en de demonstratie dat mensen niet leven volgens hun diepere aard. Ze leven niet dieper in hun eigen geest en bewustzijn. Ze leven aan de oppervlakte.

En net zoals aan de oppervlakte van de oceaan, worden zij rond geblazen door de winden van de wereld, zij hebben hun leven niet meer onder controle en ze worden weggevaagd door andere krachten buiten zichzelf. Ze gaan door het leven met een soort plichtsbesef of met berusting – niet bewust van waar ze zijn, wie ze zijn en waar ze werkelijk naartoe moeten gaan in het leven.

Deze eenzaamheid en dit isolement is een bron van groot lijden en diepe ongerustheid. Want zelfs als je ieder sociaal voordeel zou hebben, is er werkelijk niemand voor jou. Mensen kunnen afhankelijk zijn van jou en jouw productiviteit, jouw rijkdom of jouw sociale status. Mensen hebben je misschien nodig voor wat jouw werk kan voortbrengen. Maar er is niemand echt daar voor jou. Op een heel diep niveau schept dit een enorme leegte en een enorm isolement.

Als je anderen niet kent, dan zijn mensen alleen maar delen van een sociaal functionerende gemeenschap – ze spelen een rol, op een afstand van jou. Hun behoeften zijn niet jou behoeften. Misschien voel je helemaal niets voor hen. Het zijn alleen maar mensen die bezig zijn met hun eigen lasten, hun eigen isolement. Maar de waarheid is dat zij dezelfde afzondering ervaren als jij – alleen, niet gekend en onmachtig om anderen te kennen.

Jouw conditie plaatst je in dezelfde situatie. De behoefte is hetzelfde – de behoefte voor herkenning, de behoefte om met iemand te resoneren op een dieper niveau, de behoefte om werkelijk iemand te hebben die er voor jou is, niet omdat jij probeert charmant te zijn of knap of mooi, maar omdat zij er voor jou zijn.

Dit is zo’n prachtig iets wanneer dat kan gebeuren omdat op het diepste niveau, liefde over toewijding gaat. Je kunt veel dingen van iemand liefhebben – zijn/haar uiterlijk, zijn/haar omstandigheden, zijn/haar charme, zijn/haar schoonheid, zijn/haar intelligentie – maar toegewijd zijn komt vanuit een grotere herkenning. Toegewijd zijn aan een ander, niet om zijn/haar eigenschappen maar om wie zij/hij is, is een ongelooflijk krachtig tegengif voor lijden.

Wanneer die toewijding wordt gedeeld, heb je een relatie die een diepere verbinding en een diepere bestemming heeft. Haar macht en haar kracht compenseren elke onenigheid op het niveau van jullie persoonlijkheden, jullie smaak of jullie voorkeuren. Deze relatie zal schitteren als een vuurbaken in een donker land. Het is een teken van hoop voor mensen die worstelen met hopeloosheid. Het is een betoon van herkenning onder degenen die niet worden herkend.

Deze herkenning gebeurt omdat jij functioneert op een dieper niveau van Kennis. Deze Kennis die God heeft geschapen – deze diepere Intelligentie, dit diepere Zelf dat werkelijk is wie jij bent – vertegenwoordigt jouw grotere natuur en jouw werkelijke doel waarom jij naar de wereld bent gekomen. Wanneer een ander dit kan herkennen en zich hiermee kan verenigen, dan heb je een relatie die een hoger doel in het leven vertegenwoordigd.

Wanneer je op dit niveau gekend wordt, kun je jezelf kennen, maar het is heel moeilijk jezelf op dit diepere niveau te kennen als niemand anders je herkent. Alleen door een zeer vastberaden spirituele oefening zou je deze erkenning kunnen krijgen zonder de erkenning van anderen. Maar zelfs hier zou je dit besef van jezelf kunnen verliezen als niemand in de loop van de tijd in staat was je te herkennen, je werkelijk te herkennen.

Deze herkenning leidt tot toewijding. Want als twee of meer mensen een grotere bestemming delen, en zij de realiteit van deze bestemming kunnen herkennen en de diepere resonantie kunnen ervaren die dit in hun ervaring creëert, dan heb je een krachtige relatie tussen twee mensen of tussen veel mensen.

Echte spirituele gemeenschap moet hierop gebaseerd zijn wil zij sterk en duurzaam zijn en echte diepgang en betekenis hebben. Een echt huwelijk moet eveneens al deze kwaliteiten hebben, samen met een grotere overeenstemming, zelfs op persoonlijk niveau. Daarom lijken dit soort relaties zeldzaam in de wereld, want hoewel de wereld op veel plaatsen erg samengepakt is met mensen, vind er eigenlijk weinig herkenning plaats.

In de studie van Stappen naar Kennis leer je een diepere verbinding te leggen met Kennis in jezelf, je diepere aard. En naarmate je deze diepere aard begint te ervaren, misschien in het begin stapsgewijs, begin je te zoeken naar diepere kwaliteiten in andere mensen. Naarmate je vordert, ben je niet meer zo onder de indruk van schoonheid, rijkdom en charme. Je bent op zoek naar iets diepers in andere mensen, en dit is het resultaat van het zoeken naar iets diepers in jezelf. Naarmate je ervaring van je diepere aard groeit, omdat je meer beseft dat er een diepere stroming in je leven is, dan zul je je relaties willen opbouwen op basis van deze diepere stroming.

Hier zul je minder naar stimulatie streven dan naar een diepere weerklank met andere mensen. Je zult eerlijkheid waarderen; je zult oprechtheid waarderen; je zult toewijding meer waarderen dan alle andere vormen van stimulering. In plaats van alleen maar plezier met iemand te hebben, wil je echt een verbinding voelen en zoek je deze verbinding in andere mensen. Hoewel je niet deze diepere weerklank met iedereen zult hebben, zullen bepaalde mensen opvallen. Onder hen zullen zich enkelen bevinden met wie je bent voorbestemd om verenigd te worden voor een groter doel, een groter werk in de wereld.

Je zult dit zoeken. En je geest zal steeds meer bevrijd worden van de verleiding door schoonheid, rijkdom of charme. Je kunt de mooiste persoon tegenkomen die je ooit hebt gezien, en je geest kan onder de indruk zijn, maar op een dieper niveau is er geen reactie. Op een dieper niveau is er geen herkenning. Daarom maakt de schoonheid van deze persoon niets uit.

Je zoekt nu naar de mensen die jouw grotere doel en bestemming in de wereld vertegenwoordigen en die dit zullen ondersteunen. Hun uiterlijkheden zijn nu niet belangrijk, omdat je op zoek bent naar iets diepers. En je zoekt dit in jezelf.

Nu zie je jezelf gewoon niet meer als een reeks persoonlijkheidskenmerken. Je ziet jezelf niet als een massa verlangens en angsten. Je denkt niet aan jezelf op het niveau van persoonlijkheid of zelfs op het niveau van je fysieke bestaan, want je kijkt nu in een diepere bron. Wat zich op de bodem van die put bevind, is een grote Aanwezigheid en je wilt die Aanwezigheid in jezelf voelen, en je wilt die Aanwezigheid met andere mensen delen.

Nu verschuift je hele criterium om bij andere mensen te zijn. In plaats van te zoeken naar plezier of stimulans, in plaats van te proberen weg te rennen van eenzaam of geïsoleerd te zijn, zoek je nu naar een diepere resonantie. Hier ga je onder de oppervlakte en ben je op zoek naar diepe relaties.

Dit is wat echt de mogelijkheid creëert voor een diepere herkenning. In plaats van alleen herkenning een toevallige gebeurtenis te laten zijn in het proces van het leven, creëer je nu het motief, de prikkel en de mogelijkheid om deze herkenning te laten plaatsvinden. Het is duidelijk dat mensen hun hele leven kunnen doormaken zonder ooit een diepere ervaring van herkenning met anderen te hebben. In feite is dit enorm gebruikelijk. Vertrouw dus niet alleen geluk of toeval. Denk niet dat dit jou gewoon zal gebeuren zonder dat je jezelf echt inspant.

Om de kans te krijgen om door anderen gekend te worden, moet je de verbinding met Kennis opbouwen, zodat je jezelf kunt kennen. Nu creëer je echt een verandering in jezelf en zelfs in de wereld. Nu creëer je de mogelijkheid voor mensen om een ervaring van herkenning met jou te hebben. In plaats van achterover te leunen en te hopen en te wensen dat er iets gebeurt, creëer je de omgeving in jezelf en rondom jezelf waar herkenning onvermijdelijk is.

Daarom zullen, wanneer mensen iets heel belangrijks doen in het leven anderen zich bij hen voegen. Ze zullen zich bij hen voegen niet omdat deze persoon overweldigend charmant of mooi is of externe attributen heeft die zo aantrekkelijk zijn. Ze zullen verenigd worden omdat ze iets zinvols doen. En deze zinvolle activiteit creëert herkenning op een dieper niveau.

Deze herkenningservaring vereist dat je niet altijd je oordeel klaar hebt of anderen veroordeelt, want dat belemmert het hele onderscheidingsproces van de diepere aard van een persoon. Je kunt mensen veroordelen voor hun uiterlijk, voor hun gedrag, voor hun positie in het leven. Je kunt ze veroordelen voor hun religie of hun etniciteit. Je kunt ze beoordelen op hun persoonlijkheid of hun zelfexpressie enzovoort. Maar wanneer je dit doet, belet je jezelf om hun diepere aard te onderscheiden.

Daarom is het belangrijk om naar andere mensen te kijken vanuit een meer neutrale plek. Het is gemakkelijk om mensen te beoordelen. Iedereen is feilbaar. Mensen irriteren je met hun gedrag, met hun houding, met hun spraak, met hun uiterlijk. Maar als je neutraal bent en naar hen kijkt, heb je een kans om verder dan de buitenkant te kijken. Je maakt kans op een diepere herkenningservaring.

Je weet zelf hoe het is om een oppervlakkig leven te leven. Je doet dit al jaren en nu probeer je geconcentreerd je bewustzijn naar een dieper niveau te brengen. Sta dus niet zo klaar om te oordelen. Je weet hoe gemakkelijk het is om oppervlakkig te leven. U kent de sociale druk en de economische druk en het gevoel van isolement en wanhoop in mensen dat hen ertoe brengt zich zo dwaas en roekeloos te gedragen.

Om een ander te zien, moet je neutraal worden. Neutraal betekent dat je niet probeert van ze te houden; je probeert ze niet te beoordelen; je probeert ze niet in een categorie te stoppen; je probeert ze niet te evalueren op basis van hun uiterlijkheden. Je bent gewoon neutraal. Je kijkt alleen maar en luistert. Zonder te proberen iets te laten gebeuren, ben je gewoon aanwezig.

Het is in deze staat van aanwezig zijn dat je meer over de ander kunt leren. Je hebt hier een kans om de diepere stroom van hun leven te ontdekken, waarvan ze zich waarschijnlijk totaal niet bewust zijn. Zodra je deze herkenning hebt, hebben ze misschien ook een herkenning omdat ze zullen voelen en herkennen dat je op een heel speciale manier bij hen bent.

Onder ieders wanhopige bezigheden, verslavingen, doelen en angsten ligt het verlangen om gekend en herkend te worden. Mensen zijn boos. Ze hebben altijd hun oordeel klaar. Ze zijn zelfs gewelddadig omdat ze niet worden herkend en ze geen manier hebben gevonden om een diepere herkenning in zichzelf te bereiken.

Wanneer deze herkenning kan gebeuren, is dat immens genezend en levens bekrachtigend. Zelfs als het maar een moment gebeurt, zelfs als je slechts een moment van ware herkenning met een ander hebt, kan het een diepe ontroering in hen en in jou teweeg brengen.

Er ligt altijd deze nadruk op relaties en het omgaan met mensen en het uiten van je gevoelens en eerlijk zijn en het uitwerken van problemen. Maar tenzij er een diepere herkenning is, gebeurt het allemaal aan de oppervlakte.

Deze herkenning betekent niet dat je met deze persoon gaat trouwen of dat ze de rest van je leven bij je zullen zijn. Het betekent alleen maar dat je een diepere ervaring hebt. Alleen als deze ervaring na verloop van tijd voortduurde en als je voldoende compatibiliteit met elkaar had en op een zinvolle manier met elkaar kan meedoen, zou hieruit een betere relatie kunnen voortkomen.

Maar herkenning is nog geen relatie. Een vonk is geen vuur. Een begrip is geen realiteit. Maar om een echte relatie op te bouwen – of het nu gaat om een huwelijk, een spirituele gemeenschap of een netwerk waarin mensen samenwerken voor een belangrijk doel of reden – is deze erkenning erg belangrijk.

Hier worden mensen meer toegewijd aan elkaar, meer zorgzaam voor elkaar. Ze delen samen een grotere bestemming. Hun waardering voor elkaar overtreft veruit alle uiterlijkheden of charmes die ze kunnen hebben. Hier houd je van de persoon voor wie hij is, niet voor wat hij kan doen, hoe hij er uitziet of hoe zij zich gedraagt, maar echt voor een diepere aard en kwaliteit in hem.

Dit wil iedereen in een relatie. En toch is dit zo bijzonder zeldzaam. Daarom is het nemen van de Stappen naar Kennis revolutionair omdat je hier het ijs breekt; je breekt los van het leven aan de oppervlakte; en je concentreert je op de diepere realiteit van Kennis in jezelf – een diepere Intelligentie voorbij het domein en de reikwijdte van het intellect.
Je begint hier een echte erkenning in jezelf te krijgen dat je niet gewoon een sociale functionaris in het leven bent, je bent niet eenvoudigweg een naamplaatje, je bent niet gewoon een beschrijving van je persoonlijkheid, maar er is echt een grotere realiteit in je.

Je begint een herkenningservaring te krijgen als gevolg van het nemen van de Stappen naar Kennis. Nu begin je deze ervaring met andere mensen te hebben. Hier heeft de diepere behoefte aan herkenning, de diepere behoefte aan doel en betekenis, een kans om te worden vervuld.

Wat hebben mensen echt nodig? Ze moeten hun diepere aard herkennen. Ze moeten door anderen worden herkend. Ze hebben toewijding nodig in hun leven – om toegewijd te zijn aan anderen en anderen aan hen. Ze moeten hun grotere doel en bestemming in de wereld vervullen, een groter doel dat God in hen heeft gelegd – een bijdrage aan het leven, een unieke reeks geschenken die in harmonieuze samenwerking met bepaalde andere mensen moet worden gegeven.

Naast voldoende voedsel en onderdak en kleding en externe veiligheid, vertegenwoordigt dit de diepere behoefte bij mensen overal, van elk land of elke cultuur of omstandigheid. Als er echte herkenning is, kan echte toewijding ontstaan. En echte toewijding is de grootste blijk van liefde.

Hier is toewijding geen gehechtheid. Zij is niet gebaseerd op afhankelijkheid of behoefte. Ze is gebaseerd op een diepere resonantie met een andere persoon en een gevoel van gedeelde bestemming met een andere persoon. Je moet nog steeds de moeilijkheden in de relatie uitwerken – de dagelijkse problemen die zich kunnen voordoen, de meningsverschillen over bepaalde dingen – maar in wezen ben je verbonden op een dieper niveau.

Dit heeft de macht om verschillen in zienswijze of mening op te heffen. Dit is echt de lijm die mensen op een juiste manier bij elkaar houdt. Het is zo totaal anders dan afhankelijkheid of gehechtheid. Het komt vanuit een plaats van kracht, niet vanuit zwakheid in jezelf. Het is echt een beloning, een van de grootste beloningen in het leven. Hier is iedereen naar op zoek.

Hier worden de tragedies van de rijken duidelijk, want hoewel ze alles lijken te hebben, hoewel ze misschien zelfs de luxe van vrije tijd lijken te hebben, hoewel ze alles kunnen bezitten en overal naartoe kunnen gaan en zoveel sociale macht bezitten, als ze niet herkend worden en onbekend blijven, zijn ze troosteloos. En ondanks hun rijkdom of privilege, zal depressie hen overvallen. Ze zullen merken dat hun leven leeg is en zonder echte betekenis of doel.

De tragedie van de armen is zeker meer zichtbaar vanwege hun omstandigheden en de moeilijkheid van hun omgeving. Toch lijden ze aan hetzelfde isolement, aan dezelfde vreselijke afzondering.

Als je deze herkenningservaring voor jezelf wilt opbouwen, moet je de Stappen naar Kennis nemen. Je moet je realiseren dat wie jij bent niet jouw geest of lichaam is. Je geest en je lichaam zijn voertuigen van expressie in de wereld. Ze geven je de kans om hier herkend te worden, om invloed uit te oefenen op de wereld en om het leven op dit niveau te ervaren.

Maar wie je bent, gaat verder dan dit. Het gaat boven elk idee dat je misschien over jezelf hebt, want wie je bent is niet gewoon een idee. Je kunt op allerlei manieren aan jezelf denken, maar wie je bent, gaat alle denkbare ideeën te boven.

Je ervaart dit door dieper in jezelf te gaan, door stil te zijn, wat je de kans geeft om je diepere aard te voelen en te ervaren. Je doet dit door oordeel en veroordeling op te schorten, zodat je aanwezig kunt zijn voor andere mensen. Je doet dit door je leven diepgaand te evalueren om te zien wat daar het belangrijkst is, wat fundamenteel is voor je leven en wat er van je wordt verlangd om de Grote Golven van verandering onder ogen te zien die naar de wereld komen – Grote Golven van verandering die de omstandigheden voor zoveel mensen zullen veranderen, zelfs in de rijke landen.

God heeft een Nieuwe Boodschap in de wereld gezonden. Het is een Boodschap voor de hele wereld, maar zij biedt ook een pad van verlossing en kracht voor het individu. Centraal hierin staat deze herkenningservaring die je hebt in jezelf en met andere mensen. Dit impliceert het nemen van de Stappen naar Kennis en het leren van een grotere Wijsheid over hoe je in het leven moet zijn op zo’n manier dat je grotere doel in je naar boven kan komen en tot uitdrukking gebracht kan worden waar het nodig is. Dit brengt met zich mee dat je bepaalde mensen vindt die jouw grotere doel delen, en dit zullen de belangrijkste relaties blijken te zijn die je hier mogelijk kunt hebben.

Dit vervult de behoefte van de ziel. Dit breekt de realiteit van isolement af. Dit bevrijd je van obsessie en verslaving. Dit keert de bron van je lijden om en overwint haar. Nu merk je dat je toegewijd bent en verbonden aan anderen en je merkt dat anderen toegewijd en verbonden zijn aan jou, en dat deze toewijding gebaseerd is op een diepere erkenning. Het gaat verder dan woorden en omschrijving, het is zo diepgaand.

Dit verandert je leven zo dramatisch. Je kijkt om je heen en je kijkt naar mensen, en ze lijden omdat ze alleen zijn en niet herkend. En al hun sociale gedrag en hun dwaasheid en hun tragiek drukt dit verlangen en deze behoefte om herkend te worden uit.

Als je aandachtig luistert, zelfs voorbij wat ze je vertellen of aan je laten zien, zul je de grote behoefte van hun ziel horen, en je zult mededogen voor hen voelen. Je zult zien dat zelfs in hun woede of frustratie, in hun oordeel of veroordeling van anderen, je deze behoefte aan herkenning zult zien. Dit zal je oordeel over hen temperen.

Dit maakt het mogelijk dat medeleven ontstaat, op een natuurlijk manier – niet als een soort gedwongen oefening, maar op een natuurlijke manier. Als je je eigen behoefte voelt om herkend te worden en jezelf te herkennen, zal je dit zien bij mensen om je heen en het zal je aangrijpen. Je zult medeleven voor hen voelen en je zult hun dilemma zien.

Mensen doen gek wanneer ze niet herkend worden. Mensen doen dwaze dingen. Mensen halen uit naar anderen omdat ze niet worden herkend. Natuurlijk gebeurt dit.

Hier zul je in anderen de grotere behoefte van de ziel zien. Als je hierover kunt spreken en daar gevoelig voor bent, zul je een licht in de wereld zijn. Je aanwezigheid zal anderen voeden. Het zal anderen eraan herinneren dat ze niet alleen zijn en dat ook zij voor een groter doel in de wereld zijn gekomen. En ook zij zijn verbonden met God en met hun Spirituele Familie. En ook al kan de wereld zich meedogenloos voordoen, er is een groter netwerk van relaties dat hier bestaat – onder de oppervlakte, ontsnapt aan de aandacht van mensen die aan de oppervlakte leven, maar niettemin bestaat het.

Als je in de buurt van andere mensen bent, wees dan neutraal en waakzaam. Kijk en luister naar wat mensen echt communiceren via hun gedrag en hun woorden. Stel jezelf de vraag: “Wat communiceert deze persoon echt?” Als je met dit soort aandacht luistert, hoor je misschien iets heel anders dan wat ze zeggen of dan wat hun uiterlijk eventueel laat zien. Dan kun je jezelf afvragen: “Is deze persoon klaar om de Stappen naar Kennis te nemen?” Als je dit met dit soort objectiviteit vraagt, hoor je misschien een ja of nee, of misschien een misschien.

Dit is allemaal luisteren op een dieper niveau. En luisteren is hier erg belangrijk. In de studie van Stappen naar Kennis leer je hoe je in jezelf kunt luisteren. In plaats van alleen maar te proberen om direct inzichten of ideeën te krijgen, leer je eenvoudig te luisteren. In het oefenen van stilte, luister je.

Als je dit vermogen tot luisteren ontwikkeld, leer je hoe je naar anderen moet luisteren. Je leert neutraal te worden wanneer anderen tegen je praten, zodat je kunt horen wat ze werkelijk zeggen, wat ze echt van je nodig hebben en wat ze werkelijk proberen te communiceren, ook al kunnen ze dit zelf niet echt duidelijk uitdrukken.

Dit luisteren, dit aandacht schenken is zo belangrijk. Je ontwikkelt deze vaardigheid in je beoefening van het nemen van de Stappen naar Kennis, omdat deze Stappen je leren hoe je in jezelf kunt luisteren. Ze zullen je leren hoe je geduldig en opmerkzaam kunt worden. Ze helpen je om tot rust te komen en minder rusteloos te worden. Ze zullen je angst verlichten, die je voortdurend opjaagt in het leven. Ze stellen je in staat om je diepere gevoelens en emoties te ervaren en om die personen en die omstandigheden te vergeven waarvan je denkt dat ze je in het verleden hebben verwond.

Nu leer je te luisteren en luister je naar de diepere stroom van je leven. Nu luister je naar anderen. Dit luisteren is zo belangrijk omdat mensen gehoord moeten worden. Zelfs de persoon die tekeergaat op het spoorwegstation en die gek en idioot lijkt te zijn, zelfs hij probeert gehoord te worden en niemand zal naar hem luisteren. Ze proberen gehoord te worden. En ze proberen gehoord te worden omdat ze herkenning nodig hebben – niet voor wie ze denken dat ze zijn, niet voor hun ideeën maar voor wie ze echt zijn onder dat alles.

Wanneer je dan in het openbaar bent en je kijkt naar de lange gezichten en je kijkt naar de omstandigheden van mensen, dan kun je de resultaten van hun leven zonder herkenning zien. Ze kunnen getrouwd zijn, ze hebben misschien onnoemelijk veel sociale contacten, maar als er geen diepere herkenning is dan zijn ze nog steeds arm. En dit genereert lijden, frustratie en woede.

We geven je hier de aanwijzing om echt contact te maken met jezelf en met andere mensen. Maar je moet op dit een dieper niveau horen. Daarom is je oefening in Stappen naar Kennis zo essentieel, want dit zal je leren hoe je moet luisteren en hoe je voelen en hoe je de diepere stroom van je leven kunt ervaren, wat de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jou is.

Naarmate je deze gevoeligheid en dit bewustzijn ontwikkelt, zul je dit op een natuurlijke manier bij andere mensen gebruiken. Je zult verder kijken dan het uiterlijk. Je zult voorbij de woorden van mensen luisteren. Je doet dit opdat je mensen kunt horen. Veel anderen zullen verlichting vinden door bij je te zijn omdat iemand hen echt werkelijke aandacht geeft – het niet slechts met hen eens is of met hun ideeën, maar die de weg vrijmaakt voor een soort van diepere herkenning.

Je hebt deze ervaring mogelijk met veel mensen. Dus denk niet dat dit betekent dat je met iemand moet trouwen of je hele leven met ze moet doorbrengen, want dat is helemaal niet het geval. Mocht je hier echt goed in worden, zullen mensen naar je toe komen voor begeleiding en voor geruststelling. Je zult een bijdrage kunnen leveren aan mensen omdat je deze herkenningservaring met hen hebt. Je zult in je leven merken dat bepaalde mensen die echt klaar zijn om met je samen te werken en die over de juiste kwaliteiten beschikken, in je leven zullen verschijnen om je te helpen met je grotere werk, wat dat ook moge zijn.

Hier heb je de rijkdom van het leven gevonden en heb je geleerd om te ontsnappen aan je verarmde levensstaat aan de oppervlakte van je geest, waar alleen maar schijn bestaat. Nu leef je een leven gebaseerd op een diepere herkenning, en deze diepere herkenning creëert een dieper relatieniveau met anderen.

Hier ben je als water in een dorstig land. Je brengt voeding naar mensen omdat je zelf wordt gevoed. Je spreekt tot de diepere behoefte van de ziel binnen het individu en of ze je nu kunnen accepteren of niet, of ze je kunnen ontvangen of niet, je hebt nog steeds een invloed. Hier word je gekend en ben je in staat anderen te kennen. En dat is een ongeëvenaard geschenk in deze wereld.