Een Student van de Nieuwe Boodschap zijn

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 29 november 2009
te Bangkok, Thailand

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het is een grote zegen een Nieuwe Openbaring te ontvangen en te leven in een tijd van Openbaring. Het is een buitengewone gelegenheid je groter doel te ontdekken waarvoor je in de wereld bent en je via je ervaringen diegenen in herinnering te brengen die jou in de wereld hebben gezonden. Want je hebt nu een geschenk van ongeëvenaarde waarde voor je liggen, een geschenk dat slechts eenmaal per [millennium] wordt gegeven tijdens een tijd van Openbaring.

Je kwam dit niet per ongeluk tegen. Je hebt haar niet toevallig gevonden. Ze vertegenwoordigt een bestemming en een roeping voor jou. Ze is in je leven gekomen in een tijd waarin de wereld verduistert en Grote Golven van Verandering op komst zijn. Ze is gekomen in een tijd waarin de mensheid wordt geconfronteerd met Interventie van buitenaf door kleine groepen die hier zijn om te profiteren van de zwakheden en verdeeldheid van de mensheid.

Het is een tijd om iets werkelijk nieuws en revolutionairs te leren, iets dat werd gegeven om helderheid te brengen in de grote tradities van de wereld en een klankbord te zijn en een oproep tot menselijke eenheid en samenwerking in het licht van enorme uitdagingen en beroering.

Maar je kunt de Nieuwe Boodschap en de betekenis van deze Openbaring niet werkelijk begrijpen door haar alleen maar te lezen. Je moet een student van haar worden. Je moet een leerling worden en de Stappen naar Kennis volgen.

Van waar je nu staat, kun je het panorama van het leven niet duidelijk zien. Je kunt de betekenis van je verschijning in de wereld in deze tijd niet begrijpen. Je kunt de Grotere Gemeenschap van het leven niet bevatten waarmee de mensheid nu wordt geconfronteerd in het universum voorbij de grenzen en begrenzingen van deze wereld. Je kunt zelfs de enorme betekenis niet zien van de ontmoeting met een Nieuwe Openbaring, een Nieuwe Boodschap van God.

Om deze dingen en hun volledige relevantie voor je leven, je oorsprong en je bestemming te begrijpen, moet je een student van de Nieuwe Boodschap worden – om ervan te leren en toe te staan dat ze in je leven wordt toegepast, om geleefd en ervaren te worden, om je te bevrijden van de slavernij van je oude ideeën, de slavernij die je momenteel ervaart onder de druk van mensen en cultuur, de slavernij die je aan de oppervlakte van je geest houdt en je niet toestaat om je diepere natuur te ervaren.

De Nieuwe Boodschap is hier in een zuivere vorm, zonder corruptie, zonder verwarring. Het brengt de herinnering aan je Aloude Thuis met zich mee en de herinnering aan je grotere doel dat je in deze tijd op de wereld heeft gebracht.

Maar dit vereist dat je begrijpt wat het werkelijk betekent om student te zijn – wat het werkelijk betekent om een student te zijn van een Nieuwe Openbaring. Want je kunt niet teruggaan in de tijd en een leerling van Jezus of een leerling van Mohammed of een leerling van Boeddha zijn en de zuivere leer ontvangen zoals die door haar Boodschappers werd geopenbaard.

Een student van een Nieuwe Openbaring te zijn vereist dus een zeer zuivere benadering van jouw kant. Dit betekent dat je niet probeert de Nieuwe Boodschap te vermengen met andere leringen, met andere geloofsovertuigingen, met andere spirituele gebruiken. Het betekent dat je de Nieuwe Boodschap niet vermengt met je eigen spirituele overtuigingen en zienswijze. Een echte student zijn betekent beginnen bij het begin met een heldere en open geest.

Hier geloof je niet alles. Je bent kritisch en voorzichtig, maar je maakt geen veronderstellingen over de reis die voor je ligt, want zo’n reis heb je nog nooit gemaakt. Zelfs als je in de loop van de tijd andere religieuze leringen hebt bestudeerd, heb je nog nooit een reis als deze gemaakt.

Het is een nieuwe berg om te beklimmen, en dat zal je intenties zuiveren. Het zal je begrip zuiveren. En zo’n grotere reis zal je ervaring van jezelf en de wereld zuiveren.

Een ware leerling zijn betekent hier dat je de Nieuwe Boodschap niet aanpast om aan je voorkeuren of je vooroordelen of vooropgezette ideeën te voldoen. Je verandert de woorden niet. Je schrapt niet bepaalde aspecten van de Nieuwe Boodschap. Want je moet ze allemaal zien.

Je kunt niet zeggen, “Nou, ik ben heel geïnteresseerd in Relaties en Hoger Doel, maar ik wil eigenlijk niets weten over de Grotere Gemeenschap.” Hier kun je niet zeggen, “Nou, ik wil graag leren over de Grotere Gemeenschap, maar ik wil De Weg naar Kennis niet bestuderen.”

Want zie je, het hoort allemaal bij elkaar. Het is heel en compleet. Het is zuiver en intact. Het is niet verwoest door de wereld en vermengd met andere dingen en uit zijn verband gerukt door verschillende interpretaties, denkwijzen enzovoort.

Zeker zolang de Boodschapper in de wereld is, is dit de meest optimale tijd om een leerling van de Nieuwe Boodschap te worden. Want haar zuiverheid zal in stand worden gehouden en wordt in stand gehouden door hem en door hen die zich hebben aangesloten om hem bij te staan om een Nieuwe Openbaring in de wereld te brengen.

Hier moet je bereid zijn dingen te leren die je begrip te boven gaan, dingen zelfs die je misschien niet durft te benaderen. Het is een reis waarover je geen controle hebt. Je kunt alleen jezelf onder controle houden terwijl je de reis onderneemt – zonder je te laten meeslepen door je angsten of onrust, zonder je te laten ontmoedigen of te laten weerhouden door de mening van anderen en zonder dat je eigen ambivalentie je aanpak verzwakt en je focus afzwakt.

Hier student zijn betekent dat je vertrekt vanuit het verlangen en het vermogen om te leren en dat je bereid bent een lange reis te maken met vele stappen, zonder tot voorbarige conclusies te komen – een reis die je op deze grote berg zal brengen, een reis met talrijke kronkels en bochten, met veel dingen die je niet kunt voorzien en drempels langs de weg waarop je niet had gerekend.

Want, zie je, je kunt niet op je eigen voorwaarden tot God komen. Je kunt niet zeggen: “Ik wil dit wel bestuderen, maar het moet op mijn voorwaarden.” Want deze reis zal je daar brengen waar je nog nooit bent geweest, want van waar je nu bent, zul je nooit je hogere doel in de wereld vinden, en de kans dat je die individuen ontmoet die daarin een rol zullen spelen, is werkelijk heel klein.

Daarom heb je een uitweg nodig uit de jungle, uit de staat van verwarring en ambivalentie, uit de onderdrukking en de overheersing van je sociale conditionering. Je hebt een uitweg nodig zodat je geest vrij kan zijn om te zijn wat hij werkelijk is, zodat je Ziel bevrijd kan worden en zich kan uitdrukken via je geest en lichaam, en zodat je je primaire en fundamentele connectie kunt voelen met je Bron en met de wereld die je komt dienen.

Het is nodig hier het studeren te beschrijven, want de meeste mensen weten werkelijk niet hoe ze een echte student moeten zijn. In je kindertijd moest je dingen uit je hoofd leren om te slagen voor toetsen; je moest voldoen aan eisen. Maar dat betekende niet echt dat je serieus moest nadenken over je leven, je waarden, je vooronderstellingen en je overtuigingen. Je deed gewoon wat nodig was om de examens te halen, om de doelen te bereiken. Onderweg leerde je wel het een en ander, maar het is eigenlijk een erg verwaterde vorm van studeren.

Hier neemt je werkelijk iets grootmoedigs en groots op je – groter dan je begrip, groter zelfs dan het domein en de reikwijdte van je intellect. Je doet dit omdat je weet dat je dit moet doen omdat het volkomen natuurlijk en essentieel voor je is.

In het begin denk je misschien dat je dit doet om liefde en rijkdom en macht, spirituele vervulling en dit alles te verkrijgen. Maar deze dingen zullen in twijfel worden getrokken naarmate je verder gaat, want de reis is niet gebonden aan deze verwachtingen en zal ze volkomen te boven gaan.

Als je verder gaat en niet afvalt, zul je uiteindelijk tot de realiteit terugkeren dat je dit doet omdat Kennis, de diepere Intelligentie in jou, aangeeft dat je dit moet doen. Naarmate je begrip groeit en zich uitbreidt, naarmate je door perioden van zekerheid en onzekerheid gaat, naarmate je eigen overtuigingen in twijfel worden getrokken en zelfs terzijde worden geschoven in bepaalde situaties, kom je terug tot deze essentiële motivatie, die zuiver is.

Er zijn maar weinig mensen die ooit student zijn geweest en bij een meester hebben moeten studeren om iets te leren dat zij in het begin gewoon niet konden begrijpen. De mensen die zich in hun leven iets eigen hebben moeten maken, begrijpen dit proces een beetje beter. Zij zien wat een lange reis dit is en hoe er momenten van ontmoediging kunnen zijn wanneer je verwachtingen niet worden ingelost. Maar je gaat door omdat je een doel hebt, en het doel is hier het meest krachtige – het doel en de kracht van Kennis in jezelf.

Je volgt een leerplan dat je niet zelf hebt bedacht en dat ook niet door anderen of door de traditie voor jou is bedacht – een leerplan dat rechtstreeks door God is gegeven. Daarom is het een Openbaring en niet louter een lering. Je volgt iets dat in wezen mysterieus is, ook al heeft het geweldige praktische toepassingen. Na verloop van tijd zie je dat jij het niet bent die je leidt, maar een grotere kracht – een grotere kracht waarmee je intrinsiek verenigd bent, maar die je met je intellect niet kunt begrijpen.

Hier student zijn betekent dat je beseft dat bepaalde dingen zullen wegvallen, waardoor je geest en je leven worden ontlast. En hoewel je in het begin misschien bang bent dingen te verliezen, is de Nieuwe Boodschap er uiteindelijk om je alles te brengen wat je werkelijk nodig hebt en verlangt. Maar je ware verlangen is niet hetzelfde als de verlangens in jou die niet waar zijn. Mettertijd zul je leren ze te onderscheiden en uit elkaar te houden.

Student zijn betekent dat je niet op alles in de wereld een antwoord hebt. Het betekent dat je intellect een dienaar is en geen meester in De Weg van Kennis, omdat het Onderricht en de Weg verder reiken dan het domein en de reikwijdte van het intellect.

Maar je geest wordt ingezet voor het begrijpen van de Kennis en Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap en de betekenis van een Nieuwe Openbaring – een Openbaring over de Schepping en het universum, over de evolutie van het leven in de wereld, een onderricht over de Grotere Gemeenschap en de Grote Golven van Verandering die op de wereld afkomen en de noodzaak voor de mensheid om zich voor te bereiden.

Dit alleen al gaat de intellectuele capaciteit van de meeste mensen ver te boven, zodat je geest uit zichzelf erg druk zal zijn. Maar wat je zult leren gaat dit zelfs te boven. Daarom is het een inwijding voor je Ziel, die de kracht en aanwezigheid van Kennis binnenin je is.

Je begint je studententijd met de gedachte dat de Nieuwe Boodschap alleen om jou draait. Maar mettertijd ontdek je dat ze groter is dan dit en dat je een grotere drijfveer hebt om hier te zijn, voorbij persoonlijk overleven en bevrediging. Dit zal een grote hereniging in jezelf zijn wanneer je dit kunt gaan ervaren.

Een student van de Nieuwe Boodschap te zijn betekent dat je rust zoekt en je terugtrekt uit veel van de stimuli van de wereld, die je geest in verwarring en in een opgejaagde toestand houden. Je zoekt naar vereenvoudiging van je leven, zodat het je niet zo zwaar belast. Je zoekt een diepere verbinding met mensen in je relaties en bent bereid mensen los te laten die je deze ervaring niet kunnen bieden.

Een natuurlijke overgang begint zich voor te doen waarbij je waarden en je focus gaandeweg veranderen. Dit is natuurlijk omdat het van binnenuit komt en niet van buitenaf wordt opgelegd. Om jezelf op het juiste spoor te houden, heb je bepaalde richtlijnen nodig om je te helpen, en deze worden in de Nieuwe Boodschap aangereikt in de studie van de Stappen naar Kennis, de studie van de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap, Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap en alle boeken van de Openbaring.

Want je hebt een zekere mate van structuur nodig om jezelf helder te houden en om je leven gefocust te houden en in een positieve richting te sturen. Want er zijn zoveel krachten in de wereld die je afleiden, die je proberen te vullen terwijl jij probeert helder te worden in jezelf.

Student zijn betekent dat je geen meester bent en dat je dit onderricht niet kunt gebruiken om er geld mee te verdienen, of er iets mee te doen, of het te gebruiken om belangrijk te zijn in de ogen van anderen. Welke ambities je ook koestert, zelfs onbewust, zullen mettertijd worden weggespoeld.

Want Kennis in je zal je bepaalde dingen pas bekendmaken als je erop voorbereid bent, als je motieven duidelijker worden, als je begrip reëler en waarachtiger wordt. Zoals Wij al eerder hebben gezegd, heb je geen controle over de voorbereiding, maar je moet je geest en je aangelegenheden meer beheersen dan je gewend bent, en je zult leren hoe je dit op de meest nuttige wijze kunt doen.

Een student zijn betekent dat je dit niet in een dag of een maand of een jaar leert, want het is een grotere reis dan dit, met een groter resultaat en een groter doel. Maar jij moet de kapitein van je geest en je aangelegenheden zijn om jezelf gefocust te houden, om consistentie in je beoefening te behouden, om niet meegesleept te worden door zoveel krachten en emoties die je leven voorheen in een chaotische staat hielden.

Hier win je de kracht om de leiding te nemen over je geest in plaats van haar slachtoffer te zijn. Hier neem je in veel grotere mate de leiding over je leven en je zaken, waardoor je weer kracht en helderheid krijgt, die je nodig zult hebben.

Als student van de Nieuwe Boodschap steun je de Nieuwe Boodschap die in de wereld is. En naarmate je vordert, ben je in staat haar wijsheid met anderen te delen en de grote Boodschapper die hierheen is gezonden te steunen en bij te staan. Want dit is het leven dat jou dient, en jij dient het leven in ruil daarvoor. Het is volkomen natuurlijk om dit te doen.

Je ontdekt in je studententijd dat de reis rijker en dieper is dan je had verwacht en dat je de heilige boeken herhaaldelijk moet lezen om de diepgang ervan te begrijpen en de vele leringen die zij bieden en die niet worden geopenbaard aan de toevallige lezer of degene die er slechts vluchtig doorheen bladert.

Een echte student zijn betekent accepteren waar je staat, vertrouwen hebben in je vooruitgang en je door Kennis gefocust laten houden, zelfs als je denkt dat je helemaal geen vooruitgang boekt. Mensen willen onmiddellijke voldoening. Zij willen onmiddellijk resultaat zien. Ze willen slagen voor de test en een cijfer krijgen. Ze denken dat dat studeren is. Maar werkelijk studeren is iets dat veel groter is – een langere reis, een reis van vele stappen.

Je zult perioden doormaken die heel dor en leeg lijken en andere die heel rijk en veelzeggend lijken. Dat hoort allemaal bij de reis, zie je. Je zult beginnen te leren wat belangrijk in je is en wat onbelangrijk is, en hoe je voorheen zo verwikkeld was in het belangrijk maken van het onbelangrijke en in het volledig [over het hoofd zien] of verwaarlozen van het belangrijke.

Je bent een student omdat je geroepen bent om een student te zijn, en in je hart geef je hier gehoor aan. Het is zo eenvoudig om dit te zeggen, en toch is het zo’n opmerkelijk iets om te ervaren en te ondersteunen en vol te houden.

Veel mensen beginnen met hoge verwachtingen en grote hoop, maar komen er dan achter dat de reis zwaarder is dan zij hadden verwacht, en dat zij echt niet de zelfdiscipline hebben om het langer dan een paar dagen vol te houden. Maar als zij trouw zijn aan hun intenties, zullen zij terugkomen en het opnieuw proberen en deze keer verder komen. En na verloop van tijd zullen zij in staat zijn hun vroegere beperkingen te overschrijden. Zij zullen inzien hoe gemakkelijk zij het vroeger opgaven en ermee stopten. En nu kunnen zij verder gaan naar een dieper ervaringsgebied.

In wezen zal de Nieuwe Boodschap uitwijzen wat essentieel is in je leven en in tegenstelling daarmee alles laten zien wat er aan toegevoegd is dat slechts een afleiding of last voor je is. Dit bevrijdt de ziel. Dit stelt je in staat tegemoet te komen aan de diepere behoefte van de ziel, die de diepste is van al je behoeften en die de grootste belofte inhoudt voor je vervulling en succes in de wereld.

Als deze dingen je te afschrikwekkend in de oren klinken, komt dat omdat je je leven niet voldoende waardeert en nog niet inziet dat je hier bent voor een groter doel en dat dit doel echt niet is wat je denkt dat het is. Het is niet alleen maar iets wat je jezelf vertelt. Het is niet een verklaring die je geeft voor je leven. Het is een hogere staat – hoger op deze berg – voorbij waar je nu bent.

Je spirituele overtuigingen zijn hier secundair en je spirituele beoefening wordt alles. Want of je maakt de reis, of je maakt hem niet. Er zijn veel filosofen aan de voet van de berg, maar filosofie brengt je deze berg niet op. Het is de intentie. Het is toewijding. Het is het voelen van een diepere behoefte in jezelf die door niets om je heen vervuld kan worden. Het is gehoor geven aan een grotere roeping, die jouw roeping is – de roeping die je kan inwijden in je grotere leven in de wereld.

Hier verminderen angst en bezorgdheid en vooringenomen zijn met jezelf hun greep op je. Je begint je meer heel te voelen in jezelf, en je begint je integriteit in veel grotere mate te ervaren. Maar om dit alles te ervaren, moet je de reis van vele stappen maken. En de Stappen staan in Stappen naar Kennis en in de heilige leringen.

De Nieuwe Boodschap presenteert op dit punt een minimum aan uiterlijke vorm, omdat zij een oproep is tot Kennis in jezelf om je kracht en je gids te worden. Zij stelt een groot vertrouwen in het individu, en dat onderscheidt haar van zoveel andere zaken die godsdienst worden genoemd.

Het gaat nu niet om geloof. Het gaat niet over rituele naleving. Het gaat om een dynamisch leven. Het gaat over gelijktijdig dicht bij de wereld en dicht bij je spirituele Bron leven – naar binnen kijken en naar buiten kijken, naar binnen luisteren en naar buiten luisteren.

Het is zo natuurlijk, zo voor de hand liggend, uiteraard. Maar hoe ver dit is van waar je nu bent. Je kunt niet eens vijf minuten stilzitten. Je kunt je geest niet focussen. Je kunt geen afleidingen weerstaan. Je hebt geen controle over je emoties. Je wordt nog steeds in bepaalde mate beïnvloed door schoonheid, rijkdom en macht. En dus heb je geen vrijheid in jezelf. Nog niet.

Als de Nieuwe Boodschap jouw roeping is, dan is het jouw roeping en geen andere. Neem niet de dwaze benadering dat je probeert dit en dat te mengen – een lappendeken van spirituele ideeën uit verschillende tradities, want dat betekent dat je de berg nooit beklommen hebt. Je hebt alleen maar onderaan gezeten en ansichtkaarten verzameld van mensen die dat wel hebben gedaan.

Ik moet streng tegen jullie zijn, want jullie leven is belangrijk voor de wereld en voor de Nieuwe Boodschap zelf. We zullen jullie niet als kinderen behandelen. Wij willen je niets verkopen. Wij geven je je hartsverlangen. Maar bepaalde wijsheid moet in het begin worden gegeven, zodat je reis sneller kan verlopen, met minder obstructie, afleiding en verwarring.

Na verloop van tijd zal je zien dat dit waarlijk een Nieuwe Openbaring is – anders dan al het andere in de wereld is ze, gegeven in een tijd van grote omwenteling voor de menselijke familie, een tijd van groot gevaar, maar ook van grote mogelijkheden.

Als je je diepere natuur ervaart, zul je zien dat deze ervaring al die tijd bij je was, misschien slechts af en toe gevoeld of zelfs zelden. Maar nu heb je de kans om je leven er helemaal naar te richten, zodat je ware natuur zich in de wereld kan uitdrukken, haar missie en bestemming hier kan vervullen, haar ware relaties hier kan vinden en de grote voldoening en vreugde om dit te volbrengen – een taak die zo ver verwijderd lijkt van de gebeden en aspiraties van veel mensen.

Begin dus aan je studie met de vastberadenheid om verder te gaan, om de reis van vele stappen te ondernemen, om de moed te hebben jezelf onder ogen te zien – je geest, je emoties, je zelfkritiek, je gebrek aan zelfvertrouwen, zelfs de kritiek en twijfel van anderen, al die dingen die je op dit moment in een afhankelijke staat houden.

Begin je studie met de intentie om de Genade te ervaren die in je leeft, haar kracht en haar aanwezigheid.

Begin je studie zonder te weten wat die inhoudt of wat die zal brengen, en laat de deur open voor de openbaring die te zijner tijd tot je zal komen.

Begin aan je studie zonder van anderen te verlangen dat ze met je meegaan, want dit is jouw roeping. Je kunt niet je partner of je vriend of zelfs je kinderen meenemen, want dit is jouw roeping en misschien niet die van hen op dit moment.

Begin aan je studie met het vertrouwen dat je verder kunt, ondanks je tekortkomingen in het verleden. Ondanks alles wat je op dit moment achtervolgt, begin je met de overtuiging dat je deze reis kunt maken, dat dit jouw reis is en je enige kans in het leven. Want als dit je roeping is, is het je enige kans. Er is maar één roeping en één weg voor jou.

Mensen denken dat ze elke reis kunnen maken, elk pad kunnen nemen, maar slechts één draagt echt hun naam. Slechts één zal tot hun diepere natuur spreken en hen oproepen.

Wees niet dwaas in je benadering door te denken dat het aan jou is om te kiezen hoe je tot je grotere roeping zult komen, want je kent de weg niet. Je hebt deze reis nog nooit gemaakt.

Spiritueel idealisme, spirituele overtuigingen op zich, kunnen hier ware hinderpalen zijn voor het begrijpen en de vooruitgang. Je hebt ze nu niet nodig om een ware student te worden, alleen de herkenning dat je hier bent voor een groter doel en dat diep van binnen, onder de oppervlakte van je geest, je diepere natuur ligt, die je probeert te ervaren en tot uitdrukking te brengen. Verder kunnen religieuze overtuigingen en gebruiken je alleen maar hinderen en in de war brengen.

Wees niet bezorgd als dit verschilt van jouw religieuze traditie, want dit is het hart en de ziel van alle religieuze tradities. Maar zelfs als je in een andere traditie bent opgevoed; als de Nieuwe Boodschap je roeping is, is het je roeping. Er is geen andere. Je kunt je roeping niet uitvinden wil ze zuiver en authentiek zijn. Het is jouw roeping.

Verspil nu geen tijd, want tijd is van essentieel belang. De wereld is in beweging. Je kansen zullen aan de horizon verschijnen. Je moet er klaar voor zijn. Je ware relaties zullen op tijd tot je komen. Je moet klaar zijn voor hen, of je zult niet in staat zijn om deel te nemen. Je leven moet vrij en helder zijn, anders zul je worden teruggehouden door mensen en omstandigheden.

Tijd is van essentieel belang. Je hebt tijd, maar niet veel tijd. Je hebt geen tijd te verspillen. Je hebt al veel tijd verspild. Of u nu jong of oud bent, er is veel verspild in je leven. Het heeft je niet veel opgeleverd.

Wees nu vastbesloten om een echte leerling te worden, een consequente leerling, niet iemand die weifelt, hier en daar, heen en terug, wankelend, gemakkelijk afgeschrikt, gemakkelijk ontmoedigd, gemakkelijk van het spoor gebracht door andere mensen en hun meningen en hun onwetendheid.

Nee, je moet er nu voor gaan met een krachtige intentie, want het is jouw leven. En tijd is van essentieel belang. Met de kracht van deze intentie kun je je vroegere obstakels overwinnen, verder gaan dan de plaatsen waar je eerder bent gestopt of hebt opgegeven en verder gaan naar nieuw terrein, dat je leven dynamisch en fris en echt zal maken.

Elke dag wordt belangrijk. Elke ontmoeting wordt belangrijk. Zelfs de rituelen van je leven die je steeds weer herhaalt, worden nu kansen om Kennis te ervaren. Dit zal je leven en enthousiasme terugbrengen en het gevoel dat je een grotere bestemming in de wereld hebt.

God weet je te bereiken omdat God datgene heeft geschapen wat jij werkelijk bent. Je identificeert je met je wereldse geest, maar wie je bent is echt iets dat veel diepgaander is. Dat was je voordat je in deze wereld kwam. Dat zal je zijn wanneer je deze wereld verlaat en terugkeert naar je Spirituele Familie. Dit te weten in de wereld is Hemel en Aarde verenigen. De Aarde kan nooit de Hemel zijn, maar Hemel en Aarde hebben in je diepere natuur een plaats om elkaar te raken.

Je toekomst zal niet grandioos zijn, maar eenvoudig, maar diepzinnig. Je zult geen superster zijn of een groot leider, maar je leven zal eenvoudig en diepzinnig zijn. Geef grootsheid op. Geef roem op. Dat zijn allemaal schijnambities. Zij die uitverkoren zijn om grootse dingen te doen, zijn nooit ambitieus. Zij die ambitieus zijn worden teruggehouden en op een lager niveau gehouden totdat zij hun fout inzien en deze dingen ontgroeien.

Denk na over deze woorden en hoor deze roeping. Zij is voor jou bedoeld. Gods Liefde gaat uit van de Nieuwe Boodschap. Ze wordt niet verborgen door menselijke bedenksels en menselijke compromissen. Zij roept jou.

Dit zal uiteindelijk haar grootste bewijs zijn. Dit zal uiteindelijk je diepere natuur en je diepere connectie met God en met het leven aan je openbaren, en waarom je een bestemming hebt in de wereld, en wie je bestemd bent te ontmoeten, en wat je moet doen om je op dit alles voor te bereiden.

Dat ligt nu allemaal voor je. Je hoeft alleen maar de stappen te zetten en je bewust te zijn, je fouten te overwegen, je te richten op je prestaties, door te zetten, vol te houden, door de lege dalen heen te gaan, door de tijden van twijfel heen te gaan naar de grotere beloningen die daarachter liggen.

Moge je dit duidelijk worden.