De Boodschap en de Boodschapper herkennen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download ((klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard
aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 8 november 2008
te Boulder, CO

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


De Nieuwe Boodschap van God is een geschenk aan de gehele mensheid. Zij is hier om de mensheid te waarschuwen voor haar twee grote uitdagingen die naar de wereld komen – de uitdaging van de Grote Golven van verandering en de uitdaging van contact met intelligent leven in het universum.

De Nieuwe Boodschap van God is hier om het inzicht van de mensheid in haar spirituele natuur en doel in de wereld naar een hoger niveau te brengen door spiritualiteit te verstaan op het niveau van Kennis, de diepere Intelligentie die God in ieder mens heeft geplaatst.

Deze Nieuwe Boodschap van de Schepper van al het leven is hier niet om de godsdiensten van de wereld te vervangen of te verdringen maar om ze een grotere dimensie te geven, ze een visie te geven van wat er aan de horizon opdoemt en ze voor te bereiden op de ontmoeting met een Grotere Gemeenschap van Intelligent leven in het universum.

Grote Golven van verandering komen naar de wereld: degradatie van het milieu; veranderend klimaat en zeer zwaar weer; het verlies van voedselproductie en het slinken van essentiële grondstoffen; toenemende politieke en economische instabiliteit; en het risico van rivaliteit, conflict en oorlog [tussen] groepen en naties over wie toegang zal hebben tot de resterende grondstoffen van de wereld.

Nooit eerder heeft de hele mensheid voor zo’n uitdaging gestaan. Mensen werden al eerder geconfronteerd met ontbering en hongersnood, en beschavingen zijn ingestort als gevolg van achteruitgang van het milieu, maar nog nooit heeft de hele mensheid te maken gehad met een wereld in verval. En hierbij wordt de mensheid geconfronteerd met concurrentie van buiten de wereld door grondstoffen-verkenners die hier zijn om te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid, grondstoffen-verkenners die uit zijn op de biologische rijkdom van deze wereld en haar strategische belang in de Grotere Gemeenschap.

Omdat zo weinig mensen in de wereld zich bewust zijn van deze grote uitdagingen en zich bewust zijn van de ware aard van hun spiritualiteit en spirituele Intelligentie, is er een grote Oproep aan God om een Nieuwe Openbaring te geven, een Openbaring anders dan alles wat God ooit eerder in de wereld heeft gezonden.

Voor dit doel werd een Boodschapper gezonden om de Nieuwe Boodschap te ontvangen en te verkondigen. Hij is een mens. Hij is geen god. Hij is feilbaar. Maar hij is perfect toegerust voor deze taak. En hij heeft jullie hulp en steun nodig, anders zal hij niet in staat zijn zijn taak te vervullen om deze Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen, om een zuivere Boodschap te brengen, een Boodschap die ongerept en niet gecorrumpeerd is door menselijke manipulatie en menselijke instellingen en het gewicht van de menselijke cultuur en geschiedenis.

Hij is niet hier om wonderen te verrichten of om mensen te imponeren met machtsvertoon. Hij is hier om de menselijke geest te versterken en de mensheid te waarschuwen voor de grote uitdagingen waar zij nu voor staat. Hij is hier om spiritualiteit te onderrichten op het niveau van Kennis, de grotere Intelligentie, die God je heeft gegeven.

Hij zal verkeerd begrepen worden. Hij zal worden veronachtzaamd. Hij zal worden gemeden. Terwijl anderen de publieke aandacht trekken – anderen die charmant en glad zijn, anderen die mensen beloven wat zij denken dat ze wensen, anderen die verleidelijk zijn – zal de ware Boodschapper nederig zijn. Hij zal kalm zijn. Hij zal niet proberen je te imponeren met de kracht van zijn persoonlijkheid. Hij zal je niet beloven wat je maar wenst. Hij zal je ambities of je hebzucht of je pijn of je lijden niet uitbuiten.

De Boodschapper kennen betekent een diepere herkenning hebben. De Boodschap kennen betekent voelen hoe haar kracht een verandering in je teweegbrengt, een openbaring over je leven – de diepere stroming in je leven en je doel om op dit moment in de wereld te zijn.

Je reactie op de Nieuwe Boodschap zal niet een intellectueel debat of speculatie zijn. In plaats daarvan zal het een diepere herkenning zijn, een herkenning op het niveau van het hart. En als je de Nieuwe Boodschap blijft onderzoeken en ervaren, zul je zien hoe zij een Nieuwe Openbaring voor de mensheid is, en waarom zij hier is om te voorkomen dat de menselijke beschaving instort en om een fundament te leggen voor de mensheid om menselijke vrijheid en zelfbeschikking te behouden en op te bouwen binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

De uitdagingen en noden die de Nieuwe Boodschap behandelt zijn veel groter en veel belangrijker dan waar de meeste mensen zich op dit moment druk over maken. Veel mensen zullen willen dat de Nieuwe Boodschap hun vragen en hun behoeften beantwoordt, maar de Nieuwe Boodschap geeft hen grotere vragen en spreekt tot grotere noden.

Dit probleem heeft zich voorgedaan bij iedere Bode die ooit naar de wereld is gezonden om een Nieuwe Openbaring te brengen. Wat mensen wensen en verwachten is niet wat de Boodschapper biedt. Wat mensen denken dat zo vreselijk belangrijk is, is niet waarop de Boodschapper de nadruk legt. Wat mensen denken dat de Boodschapper voor ze zou moeten zijn en doen weerspiegelt niet de ware natuur en missie van de Boodschapper.

Het feit dat de mensen de ware Boodschapper niet kunnen opmaken uit al degenen die zichzelf verkondigen, is een probleem in het onderscheidingsvermogen, een fundamenteel probleem in het onderscheidingsvermogen, dat aantoont dat de menselijke familie nog niet voldoende wijsheid heeft verworven om te kunnen zien wat werkelijk waar is uit wat pretendeert waar te zijn of wat waar kan zijn op een veel minder belangrijk niveau.

En dus blijft de ware Boodschapper ongezien en ongehoord, terwijl beroemdheden zich aandienen en degenen met charme en welsprekendheid opklimmen naar posities van macht en roem. Dit is een zaak voor diepere herkenning en hier zijn je steun en erkenning van vitaal belang.

Want als je dit leven verlaat en terugkeert naar je Spirituele Familie zullen zij je vragen of je de Boodschap en de Boodschapper kende, of je de Boodschapper die Wij hebben gezonden, hebt gesteund? En jij zult onmiddellijk weten waar zij op doelen en jij zult onmiddellijk weten hoe jij moet antwoorden.

Daarom moet je de Boodschapper met hart en ziel steunen als je de waarheid van zijn doel en bestaan herkent. Zijn rol is uniek en niemand anders kan daarop aanspraak maken. En wanneer je de realiteit van zijn bestaan in de huidige wereld ziet, zal dat een licht werpen op het belang van jouw rol. En je zult het contrast zien tussen je grotere doel in de wereld en het leven dat je voor jezelf hebt aangenomen. Dit zal zeer verhelderend en belangrijk voor je zijn.

Als de Boodschapper de Boodschapper is en als zijn Boodschap de Nieuwe Boodschap van God is, wat betekent dat dan voor jou? Wat is hier jouw verantwoordelijkheid? Waarom heb jij de gelegenheid gekregen een van de eerste ontvangers van de Nieuwe Boodschap te worden?

Je zou kunnen denken dat het slechts een hulpmiddel is voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en de verbetering van je leven. Je zou het kunnen bekijken vanuit het gezichtspunt van uitsluitend een consument, maar dit houdt geen rekening met je werkelijke relatie met de Boodschap en de Boodschapper.

Zodra je deze herkenning hebt en ermee in het reine bent gekomen, zul je weten wat je moet doen en wat je moet geven. Dat zal het probleem niet zijn. Het probleem is, kan je zien en weten wat je hier ziet? Iedereen kan een consument zijn. Iedereen kan profiteren van de Genade en het Geschenk van God. Maar dat betekent niet dat ze tot een echte relatie zijn gekomen met hen of met de Aanwezigheid en de Kracht die hen hierheen heeft gezonden.

Dit is geen kwestie van geloof. Het is een kwestie van herkenning en persoonlijke verantwoordelijkheid. Te geloven dat de Boodschap Gods Nieuwe Boodschap is en te geloven dat de Boodschapper in de wereld is, is niet goed genoeg want het houdt geen ware herkenning in. De enige plaats voor geloof hier is als je een ware herkenning hebt ondervonden, dan moet je geloof hebben in je eigen ervaring.

Dit is de betekenis van geloof. Geloof is de realiteit van je diepere ervaring eren. Het is niet geloven in iets dat je niet hebt ervaren. Het is niet proberen te geloven in iets waarvan je eigenlijk denkt dat het niet waar is, want geloof moet gebaseerd zijn op ware ervaring en niet louter op hoop, aanvaarding of zich schikken naar andere mensen.

Als je de nieuwe boodschap overweegt, stel jezelf dan de vraag: Wat is deze Nieuwe Boodschap? Waar komt zij vandaan? Hoe moet ik hierop reageren? Dit zijn waarachtige vragen. Het is geen kwestie van geloven of niet, want geloof is gebaseerd op hoop en vrees, niet op zekerheid en herkenning. Je hoopt dat iets waar is en dan probeer je het te geloven. Of je gelooft het omdat andere mensen erin geloven. Of je gelooft het omdat je hoopt dat het iets voor je leven zal betekenen. Je behandelt het als een investering met de hoop dat het profijt zal opleveren.

Maar de Nieuwe Boodschap heeft een Profeet van een heel andere aard voortgebracht – een Profeet die hier is om te waarschuwen voor de grote verandering die op de wereld afkomt en om de menselijke geest en het menselijk vertrouwen te versterken, menselijke samenwerking en menselijk bewustzijn op te roepen en de innerlijke voorbereiding aan te bieden zodat anderen sterk kunnen worden met de kracht en de aanwezigheid van Kennis, die Gods grote begiftiging is voor ieder mens.

Deze waarheid moet vanzelfsprekend zijn. Als je moeite moet doen om het te geloven dan stel je niet de juiste vragen. Misschien ben je in het begin niet zeker en dat is begrijpelijk. Dan is het belangrijk dat je de Nieuwe Boodschap bestudeert en onderwijl over je leven nadenkt.

Haar waarheid en haar kracht zullen je duidelijk worden als je de tijd neemt en haar geduldig bestudeert en haar in je leven en omstandigheden toepast. Als je haar op een afstand houdt en probeert haar te beoordelen zul je gewoon je vooroordelen en je vooropgezette ideeën als leidraad gebruiken.

Je onderzoekt de waarheid over iets niet door haar op armlengte te houden en haar trachten te beoordelen. Je moet ermee experimenteren. Je moet haar ervaren. Je moet haar gebruiken en haar in je leven brengen.

Er wordt niet van je verwacht dat je de realiteit en de betekenis van Gods Nieuwe Boodschap of de realiteit of de betekenis van de Boodschapper die vandaag in de wereld is, helemaal zult herkennen. Maar het is belangrijk dat je dit voor jezelf onderzoekt – om de wijsheid ervan op je eigen leven en omstandigheden toe te passen, om er aandachtig naar te luisteren, om haar aandachtig te lezen en om haar met zoveel mogelijk objectiviteit te overdenken als je kunt.

Als ze je overtuigingen, je opvattingen of de opvattingen van de maatschappij in twijfel trekt, is dat te verwachten, want ze is geen bedenksel van mensen. Het is een Nieuwe Boodschap van God. Je hoeft dit niet te geloven, maar het is belangrijk dat je dit serieus en oprecht onderzoekt.

Soms wordt de waarheid niet onmiddellijk herkend. Ze komt door dichterbij te komen. Ze komt door ermee om te gaan. Hier breng je jezelf in een positie om een relatie aan te gaan met de nieuwe boodschap van God, om te zien wat die voor jou en de wereld betekent.

God straft je niet als je niet antwoordt. Het betekent alleen dat je nog niet de leiding en de wijsheid die de Nieuwe Boodschap biedt, kunt ontvangen. Je bent er niet klaar voor deze te ontvangen. Je bevind je nog niet in een positie om dit en wat het gaat betekenen voor je leven te ontvangen.

De ongelovigen worden hier niet gestraft, omdat God weet dat geloof te zwak en feilbaar is om op te kunnen vertrouwen. Zelfs de gelovigen kunnen om de verkeerde redenen geloven. Als zij geen directe ervaring hebben, dan bevindt hun geloof zich op een dwaalspoor en dient het niet de juiste doelen.

Een zuivere ervaring hebben, en vervolgens deze ervaring vertrouwen en niet ontkennen of bagatelliseren, dat is een goed geplaatst geloof. Als je deze ervaring niet hebt gehad, dan moet je iets objectief onderzoeken om te zien wat het betekent en om te zien wat het voor jou en voor anderen zou kunnen opleveren. Dat is een oprecht onderzoek.

Natuurlijk zullen mensen de Nieuwe Boodschap ontkennen omdat ze haar niet aankunnen of omdat ze denken dat zij in strijd is met hun fundamentele geloofsovertuigingen of hun maatschappelijke positie of hoe ze zichzelf zien. Mensen zullen haar verre van zich werpen. Mensen zullen beweren dat ze niet waar is. Sommigen zullen zelfs beweren dat ze van de duivel komt. Sommigen zullen beweren dat de Boodschapper hier is om zichzelf te verrijken, dat hij een manipulator is. Maar dit zijn de reacties van mensen die nooit een ware ervaring van de Nieuwe Boodschap hebben gehad en nooit de tijd hebben genomen haar werkelijk oprecht te onderzoeken.

Misschien zullen ze tot inzicht komen: Ja, dit is een belangrijke leer. Ja, het is een waardevolle leer. Maar zij zijn niet zeker of het een Nieuwe Boodschap van God is of niet. Dat is begrijpelijk. Die openbaring zal later moeten komen. Maar zij beginnen hier tenminste de geldigheid, de diepgang en het belang van deze Boodschap te zien in het verlossen van mensen, het versterken van mensen en het verenigen van mensen om een wereld in nood te dienen.

Als je een eerlijk onderzoek instelt zul je de kracht en de aanwezigheid van de Nieuwe Boodschap zien. Zelfs als je haar niet kunt beschouwen als een Nieuwe Boodschap van God zal dit het zo zijn.

Je zult mensen zien die haar verre van zich werpen. Je zult mensen zien die haar veroordelen, mensen die haar nog nooit benaderd hebben of haar werkelijk in een eerlijk onderzoek onder de loep genomen hebben. Je zult mensen horen beweren dat er geen nieuwe profeet in de wereld kan zijn. Je zult mensen horen zeggen dat Jezus de enige profeet was. Je zult mensen horen zeggen dat Mohammed de laatste profeet was. Er kunnen geen profeten meer zijn.

Maar dit is onwetend en arrogant. Dit zegt dat God geen belangstelling meer heeft voor de wereld en verder geen boodschappen meer zal sturen om de mensheid in haar grote noden te ondersteunen. Dit is aannemen dat je de Wil van God en het Plan van God kent. Het is deze menselijke arrogantie en veronderstelling die mensen verblindt en op een dwaalspoor brengt.

In werkelijkheid worden Gods openbaringen niet vaak gegeven, en zij worden gegeven op kritieke keerpunten in de menselijke geschiedenis en in de evolutie van de mensheid. Nu wordt de mensheid geconfronteerd met een wereld in verval, een wereld die aan het veranderen is op een manier die haar minder geschikt zal maken voor de menselijke aanwezigheid hier. En je hebt te maken met concurrentie van rassen uit het universum die hier zijn om de menselijke zwakheden uit te buiten.

Nooit eerder heeft de menselijke familie als geheel met dit soort uitdagingen te maken gehad, en Gods eerdere Openbaringen kunnen deze problemen niet rechtstreeks en ingrijpend aanpakken. Het is een trieste waarheid dat de godsdienstgeschiedenis van de mensheid inhoudt dat Gods Openbaringen zodanig zijn veranderd, gecontroleerd en gemanipuleerd, dat de mensen zelfs nauwelijks de oorspronkelijke bedoeling en het oorspronkelijke doel van deze grote tradities kunnen herkennen.

Daarom moet er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld komen. Zij moet in een zuivere vorm worden gegeven. Ze moet worden opgenomen en opgeschreven zoals ze werd gepresenteerd. En zij moet aan de mensen worden geopenbaard. Ze kan geen geheim zijn dat wordt bewaard door speciale groepen, geheime genootschappen, machtscentra. Ze moet worden gepresenteerd zoals ze werd ontvangen, in een zuivere vorm.

Nooit eerder hebben mensen de Stem kunnen horen die heeft gesproken door de grote Gezanten die in de wereld zijn gekomen en nu is dit mogelijk. Nooit eerder hebben jullie een Nieuwe Boodschap van God ontvangen in zuivere vorm die niet is veranderd en aangepast door het gewicht van de menselijke cultuur, menselijke macht en menselijke geschiedenis.

Jullie hebben hier een kans van ongelooflijk belang. Jullie krijgen een geschenk van onnoemelijke betekenis, ongeëvenaard in de menselijke geschiedenis. De Stemmen die tot Jezus spraken – dat zijn de Stemmen die je hier hoort. Jullie lezen niet over wat iemand anders zei dat Jezus deed of iemand die zijn leven beschreef. Je hoort de originele Boodschap. De Boodschapper is in de wereld! Je hoeft het niet te geloven, maar het is belangrijk dat je dit in overweging neemt en dat je de Nieuwe Boodschap onderzoekt en dat je begrijpt waar je hier werkelijk mee te maken hebt.

De Boodschapper is terughoudend. Hij vraagt niet om aandacht. Hij is bang dat de wereld hem zal vernietigen maar het is zijn taak de Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen en haar primaire vertegenwoordiger te zijn. Maar hij kan niet haar enige vertegenwoordiger zijn want veel mensen zullen voor de Nieuwe Boodschap moeten spreken. Velen moeten helpen met de introductie van de Nieuwe Boodschap zodat zij mensen over de hele wereld kan bereiken, in verschillende gemeenschappen, levend onder verschillende toestanden.

Dit is niet iets dat één man kan doen. Het vereist de oprechte en toegewijde inspanning van veel mensen want wanneer je de ware aard van dit geschenk beseft, zul je zien dat het gedeeld moet worden. Dat zal je grotere doel en je grotere activiteiten in de wereld in werking stellen.

Of je de Nieuwe Boodschap nu presenteert of de wijsheid ervan met anderen deelt, dit is een geschenk dat via mensen blijft geven en doorklinkt in menselijke relaties. Omdat de Boodschap is opgenomen en in een zuivere vorm is opgeschreven, wordt ze daardoor beschermd tegen corruptie en tegen wijzigingen en pogingen om haar met iets anders te verenigen. Wanneer iets zuivers aan de wereld wordt gegeven, wordt het onmiddellijk gecorrumpeerd door menselijke vindingrijkheid, menselijke sluwheid, menselijke manipulatie.

Daarom heeft de Boodschapper al die jaren moeten doorbrengen om de Nieuwe Boodschap te ontvangen en zich voor te bereiden om haar te begrijpen en voor haar te spreken, zodat zij in een zuivere vorm aan de wereld kon worden geïntroduceerd en zodat de mensen konden worstelen met de betekenis en het belang ervan. Zij is niet verwaterd tot een soort simplistisch geheel aan ideeën die iedereen aanvaardbaar zal vinden. Ze is niet op de markt gebracht en veranderd en teruggebracht tot een eenvoudige reeks ideeën, tot een eenvoudige en verteerbare formule die mensen kunnen begrijpen zonder er zelf echt werk of onderzoek voor te hoeven doen.

Gods Nieuwe Boodschap is een Boodschap vol uitdagingen. Ze is diepzinnig. Ze vereist je betrokkenheid, je overpeinzing, je inspanning, je tijd, je energie. Zij is geen zuigelingenvoeding voor hen die niet bereid zijn iets grondig in overweging te nemen. Ze zal je ideeën op de proef stellen. Ze zal je een andere kijk op jezelf en op het leven geven. Ze zal de werkelijkheid herschikken. Ze zal zelfs vereisen dat je je meest diepgewortelde overtuigingen en veronderstellingen opnieuw in overweging neemt, want God is niet aan deze dingen gebonden.

Om de Nieuwe Boodschap te delen, moet je haar zelf ontvangen. Je moet haar in je leven opnemen en ermee werken en leren hoe je dit geduldig kunt doen om een grotere helderheid en objectiviteit in je leven te krijgen. Het is een geweldige relatie. Het is niet iets wat je zomaar kunt uitbuiten. Het is een grootse relatie. Haar leringen zijn diepzinnig. Je zult ze niet bij de eerste keer doorgronden. Je kunt er niet overheen glijden en je bewust worden van hun diepgang en betekenis.

Dit is geen terloopse relatie waar je hier mee te maken hebt. Ze is niet zomaar een kennis. Dit vertegenwoordigt je relatie met het Goddelijke, en je doel waarvoor je op dit moment in de wereld bent, en een openbaring over wat de mensheid te wachten staat en hoe de mensheid zich kan en moet voorbereiden.

Dit is een Openbaring voor deze tijd en voor de tijden die komen. Zij is niet een van de vele Boodschappen van God. Zij is de Boodschap van God. Kun je dat aan? Wat betekent dat voor je? Wat is jouw verantwoordelijkheid hier? Wat zegt dit over je leven? En hoe kan dit je diepere natuur aanspreken en je grotere doel waarvoor je in de wereld bent?

Want Gods Openbaring is niet louter een Openbaring en een Geschenk. Het is een Roeping. God weet dat de Openbaring geen vaste voet aan de grond kan krijgen in de wereld als niet voldoende mensen kunnen antwoorden. Zij zal verloren gaan en vergeten worden, een bliksemschicht die de wereld een ogenblik verlicht en dan verdwenen is.

Zij moet hier in leven gehouden worden. Zij moet gedeeld worden. Zij moet bestudeerd worden. Haar wijsheid moet worden toegepast. Gods deelname in de wereld moet door haar belicht worden. Ze moet worden gebruikt als een nieuw referentiepunt om de waarde opnieuw te bepalen van overtuigingen en ideeën en van de opvattingen van de mensheid over de werkelijkheid.

De Nieuwe Boodschap van God brengt Wijsheid uit het universum, Wijsheid die hier nog nooit eerder is gebracht. Zij onthult voor het eerst hoe het leven is in het universum, het universum waar jullie mee te maken zullen krijgen. Zij openbaart wat de mensheid te wachten staat, wat de mensheid moet weten maar niet weet, wat de mensheid moet zien maar niet ziet, wat de mensheid moet doen maar niet doet.

God heeft een Boodschap gegeven voor de hele wereld. Het is niet slechts een formule voor jou persoonlijk. God heeft niet veel verschillende versies van de Nieuwe Boodschap gegeven want dat zou slechts verwarring en conflict in de wereld creëren.

God eert Kennis in het individu en roept op deze Kennis naar buiten te brengen. Dit is geen onderdrukkend mandaat dat wordt doorgegeven aan de menselijke familie. Het is een oproep tot menselijke eenheid, doelgerichtheid en samenwerking. Ze roept op tot wat het meest fundamenteel is en wat het meest waar is in elke persoon en roept op om dit naar boven te laten komen, te laten verschijnen en het leidende licht te worden in het leven van mensen.

De Schepper van dit universum en alle universums beheert niet je dagelijkse zaken. God beheert niet het weer en de beweging van de lucht. God regelt niet het weer en de luchtverplaatsing. Dat is allemaal al in gang gezet voordat de tijd begon. God is de Aanwezigheid die in deze en alle werkelijkheden bestaat, een Aanwezigheid die een beroep doet op de diepere Aanwezigheid in jou om tevoorschijn te komen en het leidende licht van je leven te worden.

Nu moeten hier overtuigingen en begrippen over God en alle intellectuele inspanning die is gestoken in pogingen om God en Gods Aanwezigheid en Voorzienigheid in de wereld te definiëren en te beschrijven opzij worden gezet, zodat je een directe ervaring kunt hebben.

Je geest zal argumenteren. Hij zal er tegenin gaan. Hij zal andere dingen voorstellen. Hij zal speculeren. Hij zal debatteren. Maar je hart zal weten.

Het leven op het niveau van het hart leven vertegenwoordigt een deel van je verlossing en de mogelijkheid voor deze diepere Kennis in jou om naar boven te komen en voor jou om haar te voelen en te kennen, om haar kracht en haar leiding en haar zuiverheid te ontvangen.

Om de Nieuwe Boodschap van God te ondersteunen moet je haar in jezelf ontvangen, in je leven. Zij betekent voor jou een primaire relatie. Als zij tot je spreekt moet je luisteren. Je moet een student van Kennis worden. Doe de Stappen naar Kennis. Ontwikkel een band met de diepere stroom van je leven. De Nieuwe Boodschap van God geeft je de perfecte gelegenheid om precies dat te doen.

Dan zul je haar op een natuurlijke manier met anderen delen. En jullie zullen manieren vinden om het te delen, niet om te wedijveren met de Boodschapper, maar om de Boodschapper bij te staan – om een voertuig te zijn waardoor de Nieuwe Boodschap door jullie heen aan anderen kan worden doorgegeven, zonder dat jullie haar veranderen of aanpassen of haar met andere dingen trachten te verbinden.

De Nieuwe Boodschap wordt in een zuivere vorm geïntroduceerd, om haar te beschermen tegen corruptie en manipulatie, zodat zij van nu af aan beschikbaar kan zijn voor de mensen, zodat zij een directe ervaring kunnen hebben en kunnen zien wat God werkelijk zegt door middel van de Aanwezigheid der Engelen.

Dit zal je Ziel doen ontvlammen. Dit zal onthullen wat je alleen niet kon zien. Dit zal je het belang van je leven tonen en de betekenis van de tijd waarin je in de wereld bent gekomen. Dit zal je onthullen dat er mensen aan gene zijde van de wereld zijn die je bijstaan en dat er mensen in de wereld zijn die je bedoeld bent te ontmoeten, die je in staat zullen stellen en je zullen steunen bij het realiseren van je grotere doel waarvoor je hier bent.

Je zult merken dat je relatie tot de Nieuwe Boodschap fundamenteel is. Zij is het middelpunt van je leven. Of je nu rechtstreeks voor haar spreekt of niet, zij zal in het centrum van je leven staan.

En als je een student bent van Gods eerdere Boodschappen, zal ze die Boodschappen verlichten en verduidelijken, de verwarring de corruptie en de verkeerde ideeën die ermee verbonden waren wegnemen en je een grotere ervaring geven van de Afgezant die jullie traditie in de wereld heeft gebracht.

Want alle religieuze tradities in de wereld moeten de mensheid nu helpen zich voor te bereiden op de Grote Golven van Verandering. Zij moeten de mensheid ook helpen om zich op verstandige wijze in te laten met intelligent leven in het universum. Maar alleen Gods Nieuwe Openbaring kan hen leren hoe ze dit moeten doen en waarom dit zo hard nodig is voor de toekomst en de vrijheid van de mensheid.

Je steunt de Nieuwe Boodschap wanneer Kennis tot je spreekt en je de kracht ontwikkelt haar te volgen. God heeft een volmaakte leidende Intelligentie in jou geplaatst. Zij is volledig toegewijd aan het werkelijke doel dat jou hier heeft gebracht. Zij is niet misleid en in de war gebracht door de wereld. Zij is niet bang voor dood en vernietiging. Ze is het enige deel van jou dat volkomen eerlijk en volkomen betrouwbaar is.

Overtuigingen zijn het product van manipulatie en controle. Overtuigingen worden gecreëerd om winst te maken of om pijn te vermijden. Ze staan niet voor een diepere relatie en erkenning. Geloof is bedoeld om je ware ervaringen te onderbouwen, om ze te beschermen zodat ze weer naar boven kunnen komen. Maar geloof zonder deze ware ervaring is blind en leidt de mensheid naar onjuist en destructief gedrag.

Dit zal je de grootste voldoening geven om de kracht en aanwezigheid van Kennis in je te voelen en te weten dat je leven een doel, betekenis en richting heeft – buiten wat je cultuur of zelfs je voorkeuren kunnen bepalen. Je zult een grote voldoening voelen, een geruststelling, wetende dat er een echte Kracht en Aanwezigheid in jou en in de wereld is. Je zult een vernieuwde Geest voelen, wetende dat God de mensheid niet in de steek heeft gelaten, dat God een Nieuwe Openbaring in de wereld heeft gezonden om aan de noden van de mensheid te voldoen – de grotere noden, noden die de huidige menselijke schatting te boven gaan.

Dit zal je in een ruimer panorama van het leven brengen, en een ruimere ervaring van jezelf, en een grotere inschikkelijkheid en waardering voor anderen, terwijl ook zij worstelen om Kennis in zichzelf te vinden. En je zult duidelijker alle krachten gaan zien die de sterkte en de ware vermogens van de mensheid ondermijnen.

Je hebt de ogen om te zien en de oren om te horen, maar je mag niet gedomineerd worden door je sociale conditionering of door religieuze propaganda of door de wil en de controle van anderen. Je moet er zelf kennis van nemen, met je eigen ogen zien, met je eigen oren horen en leren luisteren naar de enige ware stem in jezelf, want God heeft die stem daar geplaatst.

Maar er zitten vele stemmen in je geest – de stem van je cultuur, de stem van je familie, de stem van je ambitie, de stem van je angst, de stem van het compromis, de stem van veroordeling, de stem van trots, de stem van arrogantie. Je zult al deze stemmen horen, maar er is één ware stem in jou, en je moet leren die te herkennen, te ervaren en te onderscheiden van al die andere [stemmen] in je geest.

Gods Nieuwe Openbaring verschaft de middelen om dit te doen door de Stappen naar Kennis te nemen. Want Kennis zal opkomen en een contrast vormen met al het andere in je geest. Zij is het meest natuurlijke deel van jou, het eeuwige deel van jou, het deel dat waar was voordat je hier kwam en het deel dat waar zal zijn nadat je deze wereld hebt verlaten. Ze zal je kracht, toewijding en mededogen geven, want ze bezit deze kwaliteiten.

Je steunt de Nieuwe Boodschap door Kennis te volgen, door te eren wat God je gegeven heeft om te weten, te zien en te doen. Je prijst God door te eren waarvoor God je hierheen stuurde om te doen. Zo eer je de Bron van alle leven.

Dit zijn de uitdagingen en de kansen die voor je liggen. Ze zullen je uit je zelfobsessie halen. Zij zullen je uit je lage gevoel van eigenwaarde halen. Zij zullen je uit persoonlijke conflicten halen omdat God je redt door je iets belangrijks te doen te geven in het leven.

God verlost je door de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jou en de invloed van Kennis in anderen. Dit openbaart Gods Nieuwe Boodschap. Zij is relevant voor iedereen onder alle mogelijke omstandigheden, in elke natie, in elke godsdienst, in elke stam, in elke groep. Want de behoefte van de ziel is dezelfde – de behoefte om je grotere doel van je komst in de wereld te ontdekken, te ervaren en tot uitdrukking te brengen.

Dit is de zuivere bron van al je verlangens in het leven, en dit is de drang naar vrijheid – de vrijheid van de Ziel om door de geest en het lichaam te spreken, de vrijheid om je grotere doel te vinden en tot uitdrukking te brengen en te vervullen in een wereld van conflicten en onwetendheid.

Je hebt nu de gelegenheid om de grootste gebeurtenis en Openbaring van deze tijd te ervaren en alles wat zij voorspelt en alles wat zij openbaart. Dit is een grote zegen.