De Nieuwe Boodschap over Vrijheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

De Nieuwe Boodschap over Vrijheid

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op February 3, 2008
te Boulder, CO, Verinigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Iedereen wil vrijheid – de vrijheid om te overleven, de vrijheid om je veilig te voelen, de vrijheid om te voorzien in de basisbehoeften van het leven: voedsel, water, kleding en onderdak. Iedereen wil de vrijheid hebben om zijn doelen en interesses na te streven. Iedereen wil de vrijheid hebben om zinvolle relaties met anderen aan te gaan.

Welke vorm het verlangen naar vrijheid ook aanneemt, het is universeel, zowel binnen deze wereld als binnen de Grotere Gemeenschap van werelden in het universum om je heen.

Naast het voldoen aan bepaalde basisbehoeften van het leven, vertegenwoordigt vrijheid een diepere behoefte van de ziel. Deze diepere behoefte komt tot uiting in iemands inzicht, in iemands ideeën en associaties, maar de zuivere impuls komt van dieper binnenin iemand, voorbij het domein van het intellect of het intellectuele begrip.

Terwijl iedereen vrijheid wil en iedereen vrijheid nodig heeft, begrijpen maar heel weinig mensen in de wereld van vandaag wat vrijheid is en waar vrijheid werkelijk voor dient. Zeker, iedereen wil vrij zijn van het één of ander. Ze willen vrij zijn van ontbering. Ze willen vrij zijn van lijden. Zij willen vrij zijn van de uitdagingen en moeilijkheden van het leven in de fysieke werkelijkheid. Ze willen vrij zijn van onderdrukking. Zij willen vrij zijn van ziekte. Zij willen van zoveel dingen bevrijd worden. De lijsten gaan maar door en door en door. En op een heel basaal niveau willen mensen de vrijheid om dingen te doen, om aan de basisbehoeften van het leven te voldoen, enzovoort.

Maar waar vrijheid werkelijk voor bedoeld is, zodra aan deze vereisten is voldaan, zodra er een zekere mate van stabiliteit en veiligheid is bereikt – wat vandaag de dag voor zo veel mensen niet bereikt is – maar zodra dit is bereikt, blijft het verlangen naar vrijheid bestaan.

Het verlangen naar vrijheid wordt niet bevredigd wanneer je genoeg te eten en te drinken hebt, wanneer je een dak boven je hoofd hebt en voldoende kleding. Zelfs wanneer je zinvolle en ondersteunende relaties hebt, zelfs wanneer je voldoende werk hebt, zelfs wanneer je aan alle basisbehoeften hebt voldaan die voor zoveel mensen in de hedendaagse wereld onvervuld blijven, blijft het verlangen naar vrijheid bestaan. Het verlangen naar vrijheid duurt voort. Het wordt nog niet volledig bevredigd.

Zelfs als je rijkdom en comfort hebt verworven en schijnbaar geïsoleerd bent van de grote moeilijkheden van het leven, blijft het verlangen naar vrijheid bestaan. Het is als een intense dorst die alleen kan worden gelest door iets dat heel uniek is, door iets dat heel bijzonder is, door iets dat verder gaat dan waar mensen naar hunkeren, waar ze naar verlangen en wat ze voor zichzelf proberen te verwerven. Iedereen wil dus vrijheid, maar men weet niet waar het voor dient.

Uiteindelijk heeft vrijheid te maken met waarom je in de wereld bent en wat jou in de wereld heeft gebracht. Je bent hier niet per ongeluk. Je bent niet zomaar op een dag op de kust aangespoeld. Je bent niet zomaar een product van de mechanismen van de natuur.

Je bent hier gekomen voor een groter doel. Je bent hier gekomen om iets te doen dat uniek en speciaal is. Je bent naar de wereld gezonden om een bijdrage te leveren aan de wereld, aan de kwaliteit van het leven. Uiteindelijk gaat je vrijheid hierover.

Mocht je alles vergaren wat de meeste mensen voor zichzelf denken te willen, veel meer dan het bevredigen van je basisbehoeften en vereisten, zal het verlangen naar deze vrijheid blijven bestaan. En bij mensen die rijkdom en schijnbare zekerheid hebben verworven, treedt vaak een depressie op omdat zij de verlangens van de geest hebben bevredigd, maar hun behoefte nog steeds niet is vervuld. De diepere behoefte van de ziel blijft onvervuld. Hun grotere doel en roeping om in de wereld te komen werd niet echt beantwoord. Ze willen ergens vrijheid voor, maar ze hebben dat nog niet gevonden.

Deze behoefte functioneert op een dieper niveau, voorbij de verlangens, angsten en aspiraties van je geest. Zij vertegenwoordigt de behoefte van de ziel om haar missie te vervullen en om die mensen te vinden die cruciaal zijn voor het ervaren, ontdekken en tot uitdrukking brengen van deze missie.

Zo weinig mensen in de wereld van vandaag de dag hebben hun missie gevonden. In feite, hebben zo weinig mensen zelfs maar voldaan aan de basisvereisten van het leven. Zo weinig mensen weten zelfs maar dat zij een missie in het leven hebben, al bevindt zich een vluchtig besef hiervan in de geest van velen.

Je zoekt onophoudelijk naar vrijheid omdat je hier bent voor een missie, en als de missie niet herkend wordt, als zelfs de noodzaak van de missie niet herkend wordt, dan zul je het verlangen naar vrijheid voelen zonder te weten wat het betekent, waar het voor dient of hoe het bevredigd kan worden. Dit is de vrijheid voor iets dat zeer fundamenteel is.

Het verlangen om vrij te zijn van dingen zal zeker blijven bestaan, want de wereld is een gevaarlijk oord en er kan van alles met je gebeuren. Hij is onvoorspelbaar. En dus, zal het verlangen naar bevrijding van dingen blijven bestaan – van verlies en ontbering, van eenzaamheid en isolement, van armoede, van ziekte en van de dood zelf.

Maar de echte impuls voor vrijheid is de vrijheid voor iets. Want dit is iets anders, het spreekt tot een dieper deel van je, het vertegenwoordigt een dieper deel van je, niet gewoon een mechanisme om jezelf in de wereld te vestigen en je positie veilig te stellen. Dit is iets anders. Als je het nog niet gevoeld hebt, komt dat omdat je nog niet diep genoeg in jezelf bent doorgedrongen. Je functioneert nog steeds aan de oppervlakte van je geest, op het niveau van gedachten en verlangens, angsten en overtuigingen.

Natuurlijk, veel mensen zitten gevangen aan de oppervlakte met al haar verschrikkingen en grote attracties. Maar dat is slechts de oppervlakte van je geest en slechts de oppervlakte van je leven. Want je leven draait om iets dat dieper is, wezenlijker en meer blijvend.

Mensen zijn voortdurend bezig. Ze worden voortdurend in beslag genomen. Ze leven in een rumoerige wereld rond mensen die voortdurend in beslag genomen worden. Zoveel mensen hebben niet de kans gehad of het risico genomen om dieper in zichzelf te luisteren.

Hier is grote teleurstelling voor nodig of het verlies van dingen waarnaar je verlangt om af en toe de fixatie van het leven aan de oppervlakte te doorbreken, om je dieper in jezelf te brengen waar zich een diepere stroming van je leven bevindt – een stroming die niet geleid en bepaald wordt door de wereld, een stroming die niet geconditioneerd of gedicteerd wordt door je onmiddellijke omstandigheden, een diepere richting, zoals de diepere stromingen in de oceaan die niet beïnvloed worden door de wind van de wereld, de diepere stromingen die het water over de hele planeet verplaatsen. Ze worden niet beïnvloed door het dagelijkse weer.

Zoals ook met jou het geval is, bestaat er een diepere stroming in je leven. Je kunt haar niet intellectueel begrijpen, maar je kunt haar voelen en beginnen te beseffen dat er iets in je is dat diepzinniger en mysterieuzer is dan de opsomming van je gedachten en overtuigingen, je verlangens en je angsten.

Zodra je dit begint te ontdekken, ben je begonnen met de eerste stadia van een lange, diepgaande en fundamentele reis in het leven. Totdat je deze verdieping voelt, dwaal je gewoon wat rond aan de oppervlakte. Je loopt alleen maar rond de tempel. Je bent niet naar binnen gegaan. Je luistert naar de wereld en niet naar een diepere stem in jezelf.

Totdat je verbinding maakt met deze diepere stroom van je leven die een diepere Kennis vertegenwoordigt – een diepere Geest in jou, een Geest die door God is geschapen om je te begeleiden, te beschermen en je in staat te stellen je missie in de wereld te vervullen – totdat je dit kunt beginnen te ervaren, haar kunt herkennen en volgen, zul je een slaaf zijn van de krachten in de wereld en van je eigen angsten of ambities.

Hier heerst geen vrijheid. Zelfs als je in een land woont dat je bepaalde politieke vrijheden geeft, zelfs als je in het meest vrije land woont, ben je niet vrij. Je bent een gevangene. Je geest wordt in beslaggenomen door de wereld, door de mentale omgeving waarin je leeft en door alle krachten binnen die mentale omgeving die bepalen wat je denkt, wat je kiest, hoe je je gedraagt, wat je zult doen om goedkeuring te krijgen, wat juist is, wat verkeerd is, wat goed is, wat niet goed is, wat gepast is en wat niet gepast is.

Dit alles wordt in jou geconditioneerd en hoewel je misschien denkt dat je vrij bent en je je individualiteit kunt valideren of accentueren, zijn je gedachten niet vrij. Je emoties zijn niet vrij. Je ideeën zijn niet vrij. Je motivaties zijn vaak niet van jezelf.

Je bent een slaaf van andere krachten. Je bent een slaaf van je behoefte aan goedkeuring door anderen, je verlangen naar relaties en romantiek, je zoektocht naar zinvol werk, je behoefte aan bevestiging van anderen en je angst voor anderen. Je wordt meegesleept alsof je deel uitmaakt van een kudde vee, niet wetend wat je aan het doen bent, waarom je daar bent of wat dat betekent, gewoon doorgaan, elke dag leven, gewoon doorgaan, steeds bezig blijvend, proberen gelukkig gestimuleerd te blijven, maar altijd bang voor de schaduwen – bang zelfs voor jezelf; bang voor je diepere gevoelens; bang voor je diepere bewustzijn; bang voor het mysterie van je leven; bang voor de wereld en de ontelbare dingen die jou zouden kunnen beroven, schaden of vernietigen; bang voor de toekomst en bang voor het verleden, nu op de vlucht, op zoek naar iets wat je niet eens begrijpt, nu op de vlucht, niet in staat om stil te zijn in het moment, niet in staat om tot rust te komen en niet in staat om dingen onder ogen te zien.

Is dit niet een conditie waarin iedereen om je heen verkeerd? En als je iemand ontmoet die niet door deze grootheden wordt beheerst, is diegene dan niet uitzonderlijk? Onderscheiden ze zich niet van alle anderen, in tegenstelling tot alle anderen?

Hoe weinig mensen zijn zelfbewust op dit diepere niveau, zij die los staan van de grote stroom van menselijke ambitie, van de grote stroom van mensen die op zoek zijn naar rijkdom en persoonlijk voordeel. En natuurlijk zijn dat de gelukkigen. Alle anderen worstelen om te overleven, worstelen om in hun basisbehoeften te voorzien, om niet op te geven, om vol te houden.

Aangespoord door de angst voor armoede en ontbering worden mensen gedreven om op zoek te gaan naar eindeloze hoeveelheden rijkdom en geruststelling voor zichzelf. Dit is algemeen verbreid in de wereld. Dit is de conditie waarin de menselijke familie verkeerd. Dit is de staat waarin de eenheid van de menselijke familie verkeert.

Alle verslavingen, alle depressies, alle zwakke geestelijke en lichamelijke gezondheid die je om je heen ziet, is een product van deze wanhoop en dit gebrek aan verbondenheid dat mensen hebben met zichzelf en met het grotere doel dat hen in de wereld heeft gebracht.

Je begrip van vrijheid moet fundamenteel veranderen. Heel eenvoudig gezegd, je vrijheid hier is er om je doel te vinden en het te vervullen. Alle andere vrijheden die je zoekt – de behoefte aan stabiliteit, de behoefte aan zekerheid, de vrijheid om de waarheid over je leven te achterhalen, de vrijheid om te denken, de vrijheid om te voelen, de vrijheid om te weten, de vrijheid om jezelf te uiten, de vrijheid om te gaan waar je naar toe moet gaan, de vrijheid om een opleiding te volgen – zelfs de vrijheid om te overleven is voor dit grotere doel.

Als je het verlangen naar vrijheid volledig wilt verwoorden, als je dat tot in de kern wilt terugbrengen, dan gaat het hierom. Om uiteindelijk tot dit besef te komen, nadat je geproefd hebt van de geneugten en het verdriet van deze wereld, nadat je geprobeerd hebt jezelf te vervullen met mensen, plaatsen, activiteiten, vakanties, hobby’s, sport en elke andere vorm van afleiding die je ter beschikking kan staan, wanneer je uiteindelijk tot jezelf komt, of het nu door een grote teleurstelling komt of door een plotseling besef of een helder moment in je hectische leven, wanneer je eindelijk tot jezelf komt, zul je beseffen dat je een grotere behoefte in jezelf hebt en dat die niet vervuld kan worden door alle wanhopige pogingen om gelukkig te worden waar iedereen om je heen zich aan wijdt en zich op toelegt.

Als je vrijheid wilt ervaren en tot uitdrukking brengen en de diepere en werkelijke betekenis ervan wilt kennen, moet je je begrip van vrijheid veranderen. Dit betekent niet dat het verkeerd is om andere dingen te willen. Natuurlijk heb je bepaalde dingen in je leven nodig. Je hebt zinvol gezelschap nodig, natuurlijk. Je hebt stabiliteit en zekerheid nodig. Je hebt bepaalde dingen nodig, bepaalde behoeften die voor zoveel mensen niet vervuld werden. Raak hier niet gefixeerd. De nadruk ligt op het vinden van de rode draad van waarheid in je leven.

God heeft een diepere Geest binnenin je geplaatst, de Geest van Kennis, want God weet dat je zonder deze diepere Kennis nooit je doel in de wereld zult vinden. Je zou in de wereld verdwalen, in de ban raken van de wereld, overweldigd door de wereld en door de invloeden in de fysieke en de mentale omgeving. Die zouden je leven, je gedachten, je gevoelens, je interesses, je aspiraties – alles – bepalen.

Je zou geen idee hebben van waar je heen gaat, waarom je hier bent of waar je mee bezig bent. Je zou geen zekerheid hebben over je leven, en je zou geen vervulling vinden voor de diepere behoefte van de ziel in je – nu verdwaald in de wereld, alsof je verdwaald was in één of andere afgelegen wildernis.

God weet dat je niet de juiste acties zou ondernemen, dat je niet echt integriteit zou worden, dat je zelfs niet aan de verwachtingen zou voldoen die God naar de wereld heeft gezonden via de grote Boodschappers. Je zou dit niet kunnen doen zonder Kennis. En daarom, toen de Afscheiding begon, toen de grote scheiding begon, aan het begin van de tijd, werd Kennis geschapen.

Ook al denk je dat je een mens bent, ook al denk je dat je een lid van je familie en cultuur bent, ook al geloof je vurig in je identiteit in de wereld, toch maak je deel uit van God. De Afscheiding, hoewel zichtbaar en ogenschijnlijk reëel, heeft niet volledig plaatsgevonden. En juist daarom is er hoop voor je leven, draagt je leven een belofte in zich, heeft je leven zin en is er een doel voor je leven.

Je mag denken wat je wilt, elke positie innemen die je wilt, je ideeën beschermen, je doelen beschermen, je verbergen voor de wereld, je verbergen voor God, je verbergen voor jezelf en de hele dag als een dwaas rondrennen, maar je bent nog steeds verbonden met God. Je bent nog steeds in de wereld gekomen met een doel en een missie. Je kunt dit niet veranderen, zie je, omdat je de waarheid niet kunt veranderen. En er is een waarheid die verder gaat dan jouw perspectief en jouw positie. Er is een waarheid die diepgaander en fundamenteler is dan alleen jouw versie of jouw interpretatie.

Het lijkt net alsof er een grote berg vanuit de vlakte oprijst. Nou, overal van waar je naar de berg kijkt, ziet hij er een beetje anders uit, afhankelijk vanaf waar je kijkt. Of je dichtbij bent, of je veraf bent, of je vanaf het noorden, het zuiden, het oosten of het westen kijkt – hij ziet er telkens anders uit. Maar het is dezelfde berg. Hij is niet veranderd door jouw perspectief.

Je kunt met anderen debatteren over het uiterlijk van de berg. Jij kijkt vanuit het noorden en zij kijken vanuit het zuiden. O, de berg ziet er zo heel anders uit. Jullie discussiëren over de kenmerken en de verschijningsvormen. Voor iemand van dichtbij, is hij enorm en monumentaal. Voor iemand op afstand, is hij alleen maar iets aan de horizon. De ervaring is anders. De perspectieven zijn verschillend. Maar de berg is niet veranderd. Hij heeft zich niet aangepast aan het perspectief of de positie van de mensen rondom hem.

Dit is dus zoals de waarheid over je leven. Je kunt elk standpunt innemen. Het ziet er verschillend uit vanuit verschillende perspectieven. Je kunt je afwenden en de andere kant op kijken: “Waarom, ik zie nu geen berg” want je staat er met je rug naar toe.
Je kunt zeggen dat hij belangrijk is. Je kunt zeggen dat hij onbelangrijk is. Je kunt zeggen dat hij echt is. Je kunt zeggen dat hij niet echt is. Je kunt zeggen dat hij deel uitmaakt van je religie of geen deel uitmaakt van je religie. Maar daar is de berg, een onontkoombaar feit.

Er is het doel binnenin jezelf – de grote berg binnenin je die wacht om ontdekt te worden, die wacht om beklommen te worden, die wacht tot je de reis erheen maakt en leert hoe je hem kunt beklimmen en op zijn grotere hoogten kunt leven.

Hier begin je te beseffen dat wie je bent niet je geest is en dat je geest en je lichaam voertuigen zijn van expressie in het leven. Ze vormen niet je echte identiteit. En dit is een zeer diepgaande ontdekking. Dit is een diepgaande stap naar vrijheid.

Als je denkt dat je je geest bent, als je je identificeert met je gedachten, dan ben je volledig overgeleverd aan de genade van de mentale omgeving. Je denkt misschien dat je je eigen realiteit creëert, maar in feite leef je in de werkelijkheid die alle anderen creëren.

Als je denkt dat je je lichaam bent, zul je je zwak, hulpeloos en kwetsbaar voelen. Je zult een slaaf zijn van het vervullen van zijn behoeften en pleziertjes. Je zult altijd in angst en vrees leven voor verwonding en de uiteindelijke ondergang van het lichaam. Er is geen vrijheid. Er is geen vrede. Er is hier geen vervulling.

De berg binnenin jou werd door God geschapen. Je doel, je ware doel, werd door God geschapen. Je werd naar de wereld gezonden door je Spirituele Familie, diegenen die samenkwamen om je te helpen, diegenen waarmee je reeds verbonden bent.

Dus op een bepaald punt word je hopelijk serieus over je leven. In plaats van rond te dollen aan de oppervlakte, in plaats van wanhopig te proberen jezelf te vervullen met tijdelijke dingen – met de genoegens en gemakken en vlucht uit de werkelijkheid – begin je te zien dat zich een diepere stroming, een diepere behoefte en een diepere werkelijkheid binnenin je bevindt.

Je ziet dit bij anderen. En je begint het overal te zien. Je beseft dat je gedachten slechts benaderingen zijn en dat je overtuigingen, ook al zijn ze behulpzaam bij het doen van deze ontdekking, slechts tijdelijke dingen zijn. En hun enige waarde is je naar deze berg te brengen en je in staat te stellen om aan de beklimming te beginnen.

Als je ideeën en overtuigingen je dichter bij de ontdekking en de ervaring van je werkelijke doel in de wereld brengen, dan zijn ze behulpzaam. Als dat niet zo is, dan zijn ze niet behulpzaam.

Er zijn geen neutrale gedachten. Er zijn geen neutrale overtuigingen. Er zijn geen neutrale standpunten. Wat je vandaag ook doet, het steunt je of het hindert je bij deze belangrijke ontdekking.

Er zijn geen neutrale relaties. De mensen met wie je omgaat, helpen je of hinderen je bij deze belangrijke ontdekking. Zelfs als het prachtige, liefdevolle mensen zijn, hinderen of helpen ze je bij deze belangrijke ontdekking.

Want God weet dat je deze ontdekking niet alleen kunt doen. Je zult relaties nodig hebben die verbonden zijn met je hogere doel. Je zult het nodig hebben om bij mensen te zijn die voor zichzelf tot dezelfde ontdekking komen. Je zult deze versterking nodig hebben. Je zult dit gezelschap nodig hebben. Je zult dit nodig hebben om te beginnen te geloven in het grotere doel dat je hier heeft gebracht, in de grotere werkelijkheid die binnenin je leeft. Je zult relaties nodig hebben om hiervan te getuigen.

Je moet vrij zijn om deze relaties te vinden. Je moet vrij zijn om dit doel te ervaren. Je moet vrij zijn om dit doel tot uitdrukking te brengen. Je moet vrij zijn om je leven en je focus, je waarden en je prioriteiten te veranderen om aan dit grotere doel te beantwoorden. Je moet vrij zijn van je eigen vastgeroeste ideeën, zelfs van je eigen vastgeroeste ideeën over religie en God, betekenis en doel. Zelfs dit kan je tegenhouden.

Onderaan de berg, bevinden zich veel gelovigen. Maar zij die aan de reis bergopwaarts beginnen, degenen die leren een groter doel in het leven te ervaren en een groter doel in het leven tot uitdrukking te brengen, zij zijn niet langer alleen maar gelovigen.

Ze vinden iets dat dieper gaat dan hun overtuigingen. Ze moeten hun overtuigingen veranderen. Hun overtuigingen zijn nu als de bril die ze dragen om hen te helpen zien. En na verloop van tijd verandert het recept voor die bril.

Maar de gelovigen onder aan de berg kunnen hun geloof niet veranderen. Ze denken dat hun overtuigingen de waarheid zijn. Zij denken dat hun ideeën zijn wie zij zijn. Ze denken dat ze de Geest van God en de zin van het leven begrijpen. Ze hebben het allemaal uitgedokterd. Het staat ergens in een boek. Het werd hen onderwezen. Zij zijn gelovigen.

Zij zijn niet vrij. Zij denken dat hun geloof hen zal bevrijden en dat de waarheid hen vrij maakt, maar de echte waarheid die hen vrij maakt ligt voorbij hun geloof.

God is geen product van je overtuigingen. Overtuigingen hebben te maken met perspectief, met de mate van iemands ervaring met zijn conditionering en met de mate waarin iemand is gaan reageren op de diepere beweging van hun leven en op de diepere stroming van hun leven.

Dit gaat niet over geloof. De waarheid reikt verder dan geloof. Je moet vertrouwen hebben in een Grotere Kracht in je leven en niet alleen in je ideeën of zelfs de ideeën van je cultuur. Oude ideeën zijn misschien niet meer waar dan nieuwe ideeën. Ze hebben alleen meer overeenstemming, meer soliditeit.
De werkelijke betekenis van je vrijheid bij elke stap, in welke richting je ook kijkt, heeft te maken met je in staat te stellen een groter doel te vinden en te vervullen. Vanuit de positie van je werkelijke Wezen is dit duidelijk, natuurlijk, wat zou het anders kunnen zijn?

Maar vanuit de positie van je denken en je overtuigingen lijkt het ongelooflijk of misschien onwerkelijk of onvoorstelbaar, of je denkt erover in termen van wat je overtuigingen dicteren – o ja, je moet een rechtvaardig mens worden. Je moet je plichten vervullen. Maar dat is jouw interpretatie van de berg. Het is niet de berg zelf.

De berg zal je leren wat nodig is. Hij zal je de weg leren die je moet gaan. Hij zal je wijsheid leren die de wereld je niet kan leren. Hij zal je een dieper niveau van vertrouwen leren. Hij zal je een dieper niveau van onderscheidingsvermogen leren. Hij zal je het verschil leren tussen de schijn en de echte inhoud. Hij zal je het verschil leren tussen wat er goed uitziet en wat goed is.

Hij is mysterieus. Je kunt hem niet beheersen. Hij overstijgt je overtuigingen, je ideeën en je controle. Je hebt nu geen controle over de missie, dus je moet leren om controle over jezelf te hebben als je zo’n reis maakt.

Alles waarmee je te maken hebt – mensen, plaatsen, dingen, werk, gebeurtenissen, omstandigheden – zelfs je relatie met je geest en je lichaam worden nu op een andere manier gezien. Als je geest de Geest wil dienen, moet hij leren zich over te geven aan de Geest. Hij moet nu leren om de reis te maken in plaats van apart te staan en de situatie te beoordelen. Je lichaam moet nu gezond en flexibel worden zodat het een voertuig voor je kan zijn om deze reis te maken om deze missie in de wereld te vervullen.

Je relatie met waar je woont, met hoe je woont, met je bezittingen; je relaties met andere mensen, met je werk; je relatie met je stad, je gemeenschap, je natie; je relatie met de tijd zelf en je relatie met de natuur – de lijst gaat maar door, zie je, want alles kan gezien worden in termen van relatie. En al deze relaties, over de hele linie, hebben uiteindelijk te maken met of ze je kunnen ondersteunen en je in staat stellen je doel te vinden en te vervullen.

Zo kijkt God naar je leven, zie je. Voordat je deze ontdekking doet, denk je dat je doel is wat je in staat zal stellen om te krijgen wat je wilt – meer plezier, minder pijn, meer zekerheid, minder onzekerheid, meer rijkdom, minder armoede, meer voordelen, minder nadelen. Je denkt dat je doel, zelfs je spiritualiteit er is om je te geven wat je wilt. Dit is hetzelfde als zeggen dat je Geest er is om je intellect te dienen, terwijl het in werkelijkheid andersom is.

Wanneer mensen beginnen, is alles omgekeerd. Ze denken dat God er is om hun verlangens te dienen, alsof God een loopjongen is voor hun verlangens. “God is er om mij te geven wat ik wil. God is er om mij te verzekeren en te krijgen wat ik wil. God is er om mij te versterken. God is er op mijn verzoek.” Zo denken veel mensen. “God is er om mijn overtuigingen te bekrachtigen. God is er om mijn religie te bekrachtigen. God is wat ik zeg dat God is. Gods wil is wat ik zeg dat Gods wil is.”

Dwaas en arrogant, natuurlijk, maar zo denken veel mensen, want zij beseffen niet dat zij niet hun geest zijn. Zij beseffen niet dat zij een slaaf zijn van de mentale omgeving waarin zij leven. Zij beseffen nog niet dat zij een groter doel hebben en dat de berg echt is en buiten hun taxatie valt, dat hun doel door God geschapen is en niet door henzelf en dat religie er is als een weg om het Mysterie te begrijpen en geen vervanging is van het Mysterie.

Vraag jezelf eens af: “Wat moet ik doen om mijn echte doel te leren kennen?” Luister naar wat de Nieuwe Boodschap van God hier komt aanreiken en openbaren. Want het is een grotere herinnering aan het feit dat je in de wereld bent gekomen om een wereld in transitie te dienen, om een wereld te dienen die voor grote veranderingen staat, Grote Golven van verandering, en dat je hier bent met een doel en dat doel blijft mysterieus.

Je weet nog niet wat het is, maar je weet wel dat je het nodig hebt. Je weet dat het belangrijk en fundamenteel voor je is. Dit zal je de vrijheid geven om te reageren op een grotere kracht binnenin je – groter dan je intellect, groter dan de overtuigingen van de mensheid zelfs, groter dan de verschijningsvormen van het leven om je heen.

Deze diepere Kennis is wijs. Zij is praktisch. Zij is het tegengif voor je dwaasheid. Zij is het tegengif voor je onderworpenheid aan anderen en aan de opvattingen die er heersen in jullie culturen. Zij is het tegengif voor het kwaad in de wereld. Zij is het geneesmiddel dat God heeft geschapen. Zij vervult jullie doel. Zij beantwoordt jullie vragen. Zij maakt vragen stellen overbodig.

Na verloop van tijd, zal dit je ervaring worden, maar je moet de reis maken, en de reis is erg lang en heeft vele bochten en vele drempels. Het is de meest natuurlijke zaak in het leven voor je om deze reis te maken. Het is alsof je tegelijkertijd naar huis terugkeert en verder gaat. Het is alsof je tegelijkertijd terugkeert naar iets wat aangeboren en vertrouwd is en ondertussen nieuwe wegen inslaat. En meteen al bij het begin zul je zien wat je tegenhoudt en hoe je niet vrij bent in je denken, in je omstandigheden of zelfs in je relaties om ook maar een begin te maken met vragen te stellen en te kijken en te luisteren.

Je zult zien hoe weinig mensen met je mee kunnen gaan. Zelfs je beste vrienden hebben nu geen interesse in waar jij je toe aangetrokken voelt. Ze verwonderen zich over je. Ze vinden dat je overdrijft en vragen zich af waarom je niet de dingen wilt doen die je gewend was te doen, waarom je niet de dingen doet waarvan zij willen dat je ze doet, waarom je je anders gedraagt, waarom je leergierig bent en waarom je zo serieus bent.

Ze begrijpen het niet omdat ze zelf die weg niet zijn ingeslagen. Ze kijken weg van de berg en jij staart hem aan, voelt zijn lokroep en voelt zijn grote aantrekkingskracht – de Grote Aantrekkingskracht van God.

Je zult zelfs in het begin al zien dat je niet vrij bent. Je bent niet vrij om te denken. Je bent niet vrij om te reageren. Je bent niet vrij om te overwegen je leven te veranderen voor iets belangrijkers. Je bent gebonden aan anderen. Je bent gebonden aan je ideeën. Je bent gebonden aan je angsten. Je bent gebonden aan je omstandigheden. Je bent gebonden aan de verwachtingen van anderen. Je bent gebonden aan je toezeggingen. Je bent gebonden aan je plichten. Je bent gebonden aan je familie, je cultuur en je natie.

Het is alsof je leven al weggegeven is. Het is al ergens anders aan gewijd. En toch is de grote aantrekkingskracht van God in je. Dit betekent niet dat je een asceet of een monnik of een non moet worden. Dat is alleen weggelegd voor bepaalde individuen. Dit is een Roeping van God om in de wereld te zijn, maar met een groter begrip, met een groter verband, voor een groter doel.

Je zult in het begin bang zijn. Je zult denken dat je iets gevaarlijks, vreemds of mysterieus aan het doen bent. En andere mensen zullen je ontmoedigen, je bevragen, aan je twijfelen.

Door God geroepen worden is uit je vroegere omstandigheden geroepen worden, weggeroepen worden uit de grote rij van mensen in slavernij, of ze nu rijk of arm zijn. Het is geroepen worden uit de rij van alle anderen. Geroepen worden is wakker geschud worden en erop geattendeerd worden dat er iets anders in je leven is dat al zo lang op je wacht en dat het nu tijd voor je is om het te beantwoorden.

De noden van de wereld vragen hierom. De relaties waarvoor je bestemd bent ze te ontmoeten, vereisen nu dat je uit de rij stapt, dat je een grotere Oproep beantwoord, dat je de tekens en de symbolen begint te ontvangen dat je leven een grote wending moet nemen en een nieuwe richting moet inslaan – een richting die je niet zelf bedenkt, die niet wordt gedomineerd door je doelen of je angsten, of je politieke of religieuze overtuigingen, maar een doel dat door God is bepaald. Want God is de Grote Aantrekkingskracht en jij moet de grote respondent worden.

Dit is vrijheid. Dit is waar vrijheid voor dient. Dit is waar vrijheid uiteindelijk van afkomstig is. Dit bevrijdt je Geest om zijn missie in de wereld te vervullen. Dit bevrijd je van de overheersing van je gedachten. Dit bevrijd je van de verschrikkingen en de verlokkingen van deze wereld. Dit geeft jou een adempauze van zovele ergernissen van het leven. Dit geeft je mededogen voor anderen, want je ziet dat anderen gevangen zitten door omstandigheden, door overtuigingen, door armoede, door rijkdom, door pijn, door genot – gevangen, geketend aan de muur van hun eigen onderworpenheid.

Hier moet je bereid zijn om vooruit te gaan, zelfs als niemand met je meegaat. Je moet leren om deze kracht en integriteit te hebben. Je zult niet lang alleen zijn op deze reis, maar je moet de reis alleen ondernemen. De onderbouwing moet van binnenuit komen. Die zal worden ondersteund door de tekenen om je heen, maar je moet de kracht hebben om dit te doen.

Als je dit doet zul je zien hoeveel macht je aan anderen hebt weggegeven, hoezeer je goedkeuring van anderen nodig hebt, hoezeer je bang bent voor afkeuring van anderen, hoe onzeker je je werkelijk voelt en hoeveel je hebt opgegeven om je veilig en geborgen te voelen. De benadering van de waarheid onthult de ware aard van je beperkingen, de ware aard van je gebondenheid en de ware hachelijke situatie voor de hele mensheid.

De weg naar vrijheid is te vinden in alle grote religies. Hij is niet vernietigd door menselijke manipulatie, maar veel mensen hebben hem uit het oog verloren en de wereld is nu aan het veranderen. De mensheid staat voor drempels waar zij nog nooit eerder mee geconfronteerd werd – de Grote Golven verandering en de Grotere Duisternis die in de wereld is.

Daarom werd er een Nieuwe Boodschap van God gezonden en wordt er een oproep gedaan. De roeping is krachtig. De nood is groot. De omstandigheden waarin je bestemd bent te dienen, zijn aan het ontstaan en je moet voorbereid zijn. Je hebt niet veel tijd. Je kunt niet jaren en jaren een neutrale houding blijven aannemen, je verwonderen en twijfelen, vooruitgaan en terugkeren, accepteren en ontkennen, handelen en reageren. Je moet nu moedig worden want de tijd voor je expressie, de tijd voor je doel om gecommuniceerd en ontdekt te worden komt eraan. Hij is aan het ontstaan. Want de wereld moet je grotere doel uit je oproepen en de behoeften van de wereld dienen zich aan en zullen in de toekomst steeds intenser worden.

Wat je hier te doen staat is niet allen jouw zaak. Het heeft met anderen te maken. Het heeft te maken met omstandigheden. Het heeft te maken met een opkomende realiteit in de wereld. Je maakt deel uit van iets veel groters, van iets dat te maken heeft met de toekomst en het welzijn van de mensheid, iets dat te maken heeft met Gods plan dat niet wordt bepaald door religie of menselijk begrip.

Je moet met je hart naar deze woorden luisteren, want in jou bevindt zich een diepere resonantie en in jou bevindt zich een diepere kracht. Er is een grotere vrijheid die ervaren moet worden en er is een grotere missie om vervuld te worden.