Wie je bent is niet je geest


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:


Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 29 oktober 2009
te Boulder, Colorado, VS

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je bent niet je geest. Je bent niet je verstand. Wie je bent is niet je gedachten. Je bent niet je overtuigingen. Je bent niet je herinneringen. Je bent niet je conflicten. Je bent niet datgene waarmee je je identificeert.

Het mysterie van wie je bent bestaat buiten het bereik en het domein van het intellect en buiten de realiteit van het lichaam. Maar je bewoont nu dit lichaam. En het intellect is er om je te helpen om je weg te vinden en te participeren in deze wereld. Het is een prachtig communicatiemiddel. Het is voortreffelijk, diepgaand en in staat om wonderlijke dingen te doen als het op de juiste manier wordt gecultiveerd. Maar voor alle studenten van Kennis in alle tradities is het noodzakelijk om het verschil te beseffen tussen je werkelijke aard, je diepere aard en het karakter van je geest en je systeem van overtuigingen, hoe georganiseerd of ongeorganiseerd ze ook mogen zijn.

Dat je aan de oppervlakte van de geest leeft en haar diepten, haar mysterie en haar ware kracht en vermogens niet kent – dit moet worden herkend anders zul je denken dat spiritualiteit een geloof of een systeem van overtuigingen is. Je zult denken dat het beoefenen van spiritualiteit gaat over het versterken van ideeën, het versterken van overtuigingen en dit wordt natuurlijk enorm gemanipuleerd door de overheid en religieuze instellingen – het manipuleren van het geloof omdat de meeste mensen zich er nog niet van bewust zijn dat wie ze zijn niet hun geest is, en ze dus denken dat ze hun gedachten zijn en dat dat hun werkelijkheid weerspiegelt.

Als je eenmaal in staat bent om deze veronderstelling en deze fixatie te doorbreken, begint zich een hele deur te openen naar je innerlijke leven, waar je al snel zult ervaren dat je een grotere natuur hebt, een diepere natuur voorbij je gedachten en ideeën. Zit twintig of dertig minuten stil, en dit zal heel duidelijk voor je worden.

Hij is net als het lawaai op straat – je geest aan de oppervlakte – hij stort in en bonkt en beweegt en botst. Hij oordeelt, hij vergelijkt, hij fantaseert, hij heeft herinneringen, hij projecteert schuld, hij projecteert zijn wil. Hij doet dit allemaal. Maar als je een stap terug zou doen, de deuren zou sluiten, de ramen zou sluiten en het innerlijk heiligdom van je huis zou binnengaan dan zouden de geluiden van de straat afnemen en uiteindelijk volledig verdwijnen.

Zo is het in je geest. Als je eenmaal onder het oppervlak van je geest zinkt, vind je daar een grotere realiteit waar je niets van afweet, een realiteit met vele niveaus en ontdek je dat je hier diepere associaties en diepere relaties hebt.

Je hebt relaties met je Spirituele Familie, die zich niet in de wereld bevindt. Je hebt relaties met je Spirituele Familie, die in andere werelden leeft. Je hebt een relatie met je Leraren, die ongeziene Aanwezigheden die over je ontwikkeling waken en die je af en toe gedachten sturen om je behulpzaam te zijn bij het openstellen voor de realiteit van je ware leven. En natuurlijk heb je de kracht van Kennis, de diepere Geest binnenin je, de Geest die God heeft geschapen, niet de geest die de cultuur en de wereld heeft gecreëerd.

Deze diepere Geest is heel anders dan je intellect en bezit een grote kracht en zekerheid. Hij wordt niet geregeerd door angst en verlangen. Hij wordt niet gedreven door dwang en angst. Hij hoeft zich niet te laten gelden en zich niet te verdedigen en anderen te overrompelen om macht en erkenning in de wereld te vinden. Hij is alleen hier om een groter doel te dienen, waarvan alleen hij zich binnen jezelf bewust is.

Als je eenmaal je gehechtheid verbreekt met de buitenkant van je geest verbreekt en herkent dat dat slechts een rol is die je in de wereld speelt – zoals een acteur op een podium – kun je de diepere stroming in je leven beginnen te zien, te voelen en te ervaren. Dit stelt je open in het leven om relaties te ervaren die deze diepere stroming, deze diepere herkenning, dit grotere doel met elkaar weerspiegelen.

Dit vermindert de invloed van angst. Dit vermindert de invloed van verlangen en dwangmatig gedrag. Dit doorbreekt je fascinatie voor je eigen fantasieën. Dit doorbreekt de identificatieketens die je slaaf maken van een stel ideeën en activiteiten die niets te maken hebben met wie je werkelijk bent en waarom je werkelijk in de wereld bent.

Iedereen die enige spirituele diepgang heeft, ongeacht zijn of haar traditie of periode in de geschiedenis, heeft deze fixatie en identificatie met het oppervlak van de geest doorbroken. Zij weten dat er grotere waarheden ervaren kunnen worden die niet in alleen maar denkbeelden vervat kunnen worden en die door theorieën en filosofieën en denksystemen niet volledig worden vertegenwoordigen.

Ze zien de grenzen van de wetenschap. Ze zien de grenzen van het intellect. Zij zien de grenzen van de theologie en de filosofie. Ze herkennen dat hun leven een mysterie is en dat ze de mogelijkheid hebben om dit mysterie te ervaren en tot uitdrukking te brengen bij anderen. Dat is een groot keerpunt, zie je.

Maar als je naar de wereld kijkt, worden de mensen volledig in beslag genomen. Ze kunnen het straatbeeld niet achter zich laten en op zoek gaan naar het heiligdom in zichzelf. Ze zijn zo in beslag genomen, waarbij ze altijd hun geest stimuleren – nieuwe gedachten, nieuwe overtuigingen en het uitoefenen van hun oude overtuigingen en het versterken van hun oude overtuigingen en op zoek naar relaties met andere mensen die hen kunnen helpen bij het versterken van hun overtuigingen. Dat is allemaal vermijden van angst – de leegte, de angst voor verlies, de angst om niet te vinden, de angst om te verliezen, de angst voor verwarring, de angst voor chaos, de angst voor je eigen sterfelijkheid, de angst voor de dood en de vernietiging.

Al deze onophoudelijke activiteit om je identiteit te versterken is simpelweg weglopen. Het is weglopen van de realiteit die op dit moment in je leeft, en die als enige het grotere doel en de grotere betekenis van je leven in zich draagt. Het is weglopen voor jezelf. Het is weglopen voor je eigen angst en onzekerheid, voortdurend gedreven en verstrikt. Het is geen toeval dat dit gebeurt. Het komt niet alleen maar door omstandigheden.

Mensen kunnen geen vijf minuten stilzitten. Ze kunnen hun omstandigheden hiervoor niet de schuld geven. De tijd die ze elke dag voor de spiegel in de badkamer doorbrengen, kunnen ze rustig zitten, oefenen in innerlijk luisteren en zich openstellen voor het landschap van de geest en de grote bron van stilte in zichzelf die rust, inzicht en kracht geeft aan het individu.

Mensen zijn zo verstrikt in hun intellect dat ze er niet uit lijken te komen, alsof ze omringd zijn door prikkeldraad en ze geen uitweg kunnen vinden. Maar stilzitten en je adem volgen, of het herhalen van een geluid of een woord, is genoeg als je erbij blijft, als je doorgaat met je oefening en niet teleurgesteld of gefrustreerd raakt als je in eerste instantie te weten komt hoeveel je geest je domineert, en welk een slaaf je bent van je denken en je overtuigingen en je herinneringen en je angsten en de projecties van je angst.

Rijk of arm, dit is de slavernij waarmee de mensheid worstelt en waaronder ze lijdt. Ga naar de rijkste plaatsen ter wereld en de mensen zijn nog steeds slaven van de geest, slaven van hun behoeften en hun verlangens, hun dwangneuroses en hun angsten. Zelfs als ze in pracht en praal leven, gedragen ze zich als dienaars – ploeterend, zich niet bewust van wat hen onderdrukt, niet in staat om een uitweg te zien.

Religie wordt dan geregeerd door de geest, door het intellect. Ze wordt een ritueel, een geloof, een sociaal vereiste, een sociale bevestiging. Ze verliest haar vooraanstaande plaats, haar innige verbondenheid, haar gloed, haar mysterie en haar deugd.

Nu moet je naar de kerk of de moskee of de tempel omdat dat van je wordt verwacht. En je bent bang voor wat er zou kunnen gebeuren als je dat niet doet. En je vraagt God om je te helpen, om je te redden, om je te geven wat je wilt, om je geliefden te beschermen.

Sommige verzoeken zijn oprecht en andere niet. Maar ben je op zoek naar een ervaring van vereniging met het Goddelijke? Probeer je te ervaren wat er onder de oppervlakte van je geest ligt? Ben je op zoek naar je spirituele realiteit en natuur, die buiten de theologische verwachtingen en speculaties om bestaat?

Je wordt volledig in beslag genomen door de manifestatie van het leven, maar hoe zit dat met haar mysterie? Haar doel? Haar betekenis? Deze dingen zijn alleen onder de oppervlakte te vinden.

Misschien maak je prachtige verklaringen, fantastische geloofstheorieën, buitengewoon complexe ideologieën, maar de geest kan de kracht van de Geest niet bevatten, of de realiteit of de wijsheid van de Geest, die de kracht en de wijsheid van Kennis in jou is. Maar om te beginnen met deze diepere verkenning en de vaardigheden, het geduld en de vastberadenheid te ontwikkelen die je nodig hebt om verder te gaan, moet je beginnen met het nemen van de Stappen naar Kennis – om te leren hoe je je geest kunt richten en voorbij zijn verlokkingen en fixaties kunt glippen.

God heeft je de zuiverste spirituele oefeningen gegeven die je kunt vinden in het beoefenen van stilte en innerlijk luisteren. En de oefeningen worden gegeven in Stappen naar Kennis. Ze vereisen geen fantastische overtuigingen. Ze vereisen geen afgoden om te aanbidden. Ze vereisen geen heldhaftige figuren, heiligen, verlossers en avatars. Je kunt ze in het volgende moment beoefenen. Je kunt ze vanavond of morgenochtend beoefenen.

Je oefent omdat je de diepere werkelijkheid van je leven wilt kennen. En je weet dat daar iets is omdat je altijd al hebt geweten dat daar iets is. Het is geen kwestie van overtuiging.

Overtuigingen veranderen. Overtuigingen worden gemanipuleerd. Overtuigingen worden versterkt en dan vallen de overtuigingen uiteen. De reden dat mensen hun geloof voortdurend opnieuw moeten bevestigen is dat het geloof van nature instabiel is omdat het geen dieper fundament heeft. En totdat het geloof een dieper fundament heeft, zal het instabiel en onbetrouwbaar blijven en kan het tot groot zelfbedrog leiden.

In meditatie leer je een stapje terug te doen van je geest en de rust en vrede te vinden die het mogelijk maakt je geest te openen en je zintuigen helder en scherp te krijgen. Hieruit ontstaat een groter onderscheidingsvermogen en een grotere discretie in het leven.

Je houdt op met zoveel te praten en begint meer te luisteren. Je stapt weg van die voortdurende stimulering, zodat je bij je eigen ervaring kunt blijven. Je begint je ervaring meer te waarderen dan je ideeën en je beseft dat je ervaring veel waarachtiger en veel betrouwbaarder is. Je luistert anders naar anderen. Je verhoudt je anders tot anderen. Je begint de diepte van de natuur te ervaren als niet slechts een decor, maar als levenskracht. Je begint de mentale leefwereld van je leven te ervaren, de leefwereld van het denken en beïnvloeden en nieuwe werelden beginnen zich voor je te openen.

God kan niet echt iets voor je doen totdat je aan deze bevrijdingsweg begint. Je zult niet volledig bevrijd worden. Dat is geen realistisch doel. Maar als je eenmaal bent begonnen met het maken van een onderscheid tussen je diepere ervaring en je intellect, dan beginnen de deuren zich te openen.

Je leven begint zin te krijgen. En je zult de diepere stroom van je leven beginnen te ervaren, die altijd al stroomde, in tegenstelling tot je plannen en je doelen en zoveel van je leven dat je in het verleden hebt geleefd.

Zeg tegen jezelf: “Ik ben niet mijn geest. Ik ben niet mijn intellect.” Dit zijn ook gedachten, maar ze verwijzen naar een grotere realiteit in je, die niet over gedachten gaat. Hier denigreer je het intellect niet, maar je beseft dat het door een grotere Geest in je moet worden geleid en dat je grotere Geest wordt geleid door de Bron van alle spiritualiteit.

Het intellect wordt hier gewaardeerd, dus je wilt het cultiveren. Je wilt het niet vervuilen met lelijke en gewelddadige zaken. Je wilt het niet denigreren met suïcidaal, vernederend gedrag. Je wilt dat het duidelijk en krachtig is. Je wilt dat het je dient, in plaats van dat jij het intellect dient.

Dit is een belangrijke correctie in je relatie met jezelf, die in wezen je relatie met je geest en met je lichaam is. Want je hebt maar één Zelf, dus je relatie met je Zelf is je relatie met de diepere werkelijkheid in jou. Maar vanuit deze realiteit heb je een relatie met je geest en je lichaam, die wijselijk en met mededogen moet worden bestuurd en beheerd en gericht, in plaats van overgelaten te worden aan zichzelf.

Je lichaam is een prachtig voertuig. Zonder dat zou je niet kunnen communiceren met de mensen hier. Ze zouden je niet kunnen horen. Ze zouden je niet kunnen zien. Ze zouden je aanwezigheid niet opmerken, zelfs niet als je naast hen zou staan. Als je geen geest had, kon je hun geest niet bereiken. Je zou onzichtbaar zijn. Ze zouden niet eens weten dat je er was. Dus de geest is kostbaar. Het lichaam is kostbaar en zo mishandeld in de wereld, zo misbruikt in de wereld, tragisch.

Maar voor jou geldt dat je nu een manier moet vinden om een echte relatie op te bouwen met je grotere Zelf, je diepere natuur, want dit bevat de sleutel tot je leven en je toekomst. En hoe dichter je hierbij komt, hoe moeilijker het voor je zal zijn om een fout te maken en je leven te vergooien.

Denk niet dat je je leven niet vergooit, of dat je precies daar bent waar je moet zijn en dat je al begeleid en geleid wordt, want dat is nauwelijks het geval. Als je eerlijk bent tegen jezelf, moet je dit ongetwijfeld toegeven.

Er ligt een grote reis voor je. En God heeft je een manier gegeven, een manier om de kracht en de aanwezigheid van Kennis opnieuw te ontdekken en haar immense belang voor je leven en voor je toekomst. Ze is het meest betrouwbare wat bestaat.

Naarmate de wereld turbulenter en chaotischer wordt in het aangezicht van de Grote Golven van Verandering, zul je deze kracht en deze begeleiding en dit zelfvertrouwen nodig hebben. Je zult dit in anderen moeten vinden en dit in anderen moeten ondersteunen, want het zal de kracht van Kennis en de kracht van oprechte relaties zijn die je zullen beschermen en je zullen leiden naar je grotere verdiensten in het leven.

Het intellect kent deze dingen niet. Het kan alleen maar speculeren en hopen en geloven. Maar de zekerheid van je grotere leven zit al in je, als een geheime lading die je zelf niet kunt openen. Het moet uit je worden geroepen, maar om het uit je te roepen, moet je er klaar voor zijn. Je moet je voorbereiden. Je moet jezelf voldoende bevrijden uit het oppervlak van je geest, zodat je eronder kunt reiken wanneer het nodig is.

Op deze manier word je een medium tussen je Aloude Thuis en de wereld, tussen je fysieke werkelijkheid en je spirituele werkelijkheid. Je wordt een voertuig voor deugd en kracht en het leveren van een bijdrage. Dit is je hartsverlangen. Je bent geschapen om dit te doen.

Je bent niet geschapen om een ellendig en chaotisch leven te leiden in een harde en moeilijke wereld. Dat is niet je ware bestemming. Het is misschien je huidige realiteit, maar het is niet je ware bestemming. Maar ideeën alleen kunnen je daar niet van overtuigen. Je moet het dieper in jezelf en in je ware relaties met anderen ervaren.

Luister naar deze woorden. Luister naar de Kracht en de Aanwezigheid die deze woorden vergezellen. Hoor ze ten diepste. Betwist ze niet. Gebruik je geest niet als een soort hek of barrière. Gebruik je geest niet om je te verstoppen. Gebruik je geest niet om dat te betwisten wat er is om je op de meest diepgaand manier te dienen.

God heeft een plan voor je leven. Je kunt er niet achter komen met je intellect, omdat het niet door je intellect is gecreëerd, en het gaat je intellect ver te boven. Daarom kunnen je geloofsovertuigingen nooit absoluut zijn, tenzij je dwaas en arrogant bent. Het Mysterie zal ze altijd overstijgen en ze in verwarring brengen en je ervan bevrijden.

Laat dit je begrip zijn.