De Grotere Kracht in jou

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

The Greater Power Within

Zoals geopenbaard aan Gods boodschapper
Marshall Vian Summers
op 12 september 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Overal dragen mensen een grotere kracht in zich, een kracht die ze nog niet hebben ontdekt. Het is een diepere intelligentie die de Schepper van al het leven aan iedereen heeft gegeven.

Deze diepere Intelligentie functioneert niet zoals jouw intellect. Ze is niet geconditioneerd door de wereld. Ze is niet onderhevig aan twijfel en angst, verwarring, wrok of woede. Ze is stil. Ze is helder. Ze is krachtig. Ze kan door geen enkele kracht of macht worden overgehaald, want ze beantwoordt alleen aan God.

Deze grotere Intelligentie wordt Kennis genoemd en leeft in jou, onder de oppervlakte van jouw geest. Elke dag geeft Kennis je raad – om je te beschermen, je te begeleiden, je te leiden. Maar als je aan de oppervlakte van je geest leeft, gevangen in de onstuimigheid van de oppervlakte, zoals de onstuimigheid aan de oppervlakte van de oceaan, zul je deze berichten niet horen. Je zult deze grotere aanwezigheid in jezelf niet voelen. Je zult de waarschuwingen en aanwijzingen van Kennis niet herkennen.

Mensen proberen zichzelf voortdurend te animeren – radio en televisie, boeken en eindeloze gesprekken, waarmee ze zichzelf aan de oppervlakte van hun geest houden en waar ze de aanwezigheid van Kennis of de kracht van Kennis niet kunnen voelen, waar ze de begeleiding die Kennis hen biedt niet kunnen horen of niet kunnen beantwoorden.

Misschien zullen ze af en toe een diepere neiging voelen. Ze herkennen een teken of hebben een diep gevoel over iets, maar deze ervaringen komen vaak met tussenpozen en worden vaak verkeerd geïnterpreteerd. Zelfs mensen die het gevoel hebben dat ze van nature intuïtief zijn, interpreteren de signalen die ze ontvangen vaak verkeerd en proberen alles in overeenstemming te brengen met wat ze willen, om hun verlangens en doelen te vervullen of om een filosofie te staven die ze over het leven hebben. Dus hoewel veel mensen reageren op de kracht en de aanwezigheid van Kennis, interpreteren ze haar signalen vaak verkeerd omdat ze denken dat het iets anders is.

Sommige mensen denken dat elk teken van binnenuit over liefde moet gaan, terwijl Kennis je in feite voor dingen waarschuwt. Zij maakt je attent op de aanwezigheid van gevaar. Ze probeert je te weerhouden van het maken van kritieke fouten of van het weggeven van je leven aan mensen of dingen die geen echte waarde of toekomst hebben.

Dit is ook liefde – de leiding van liefde, de beperking van liefde, de waarschuwingen van liefde. Maar als je denkt dat liefde draait om geluk en vrede en plezier, dan begrijp je de werkelijke kracht en potentie van liefde niet. De liefde die een ouder voor zijn kind heeft, de zorg die een ouder zal hebben voor zijn kind en de poging van de ouder om zijn kind te beschermen tegen letsel, gevaar of schadelijke invloeden vertegenwoordigt de soort liefde die in jou leeft.
Hoe kun je deze Kennis ervaren, die voor jou jouw grotere doel bevat om in de wereld te komen en je kan leren om onder alle omstandigheden door de moeilijke tijden te laveren die voor je liggen? Hoe kun je dit zelf ervaren? Je moet leren stil te worden. Je moet leren diep in jezelf te luisteren, niet alleen voor momenten hier of daar, maar op een meer regelmatige basis, als onderdeel van je spirituele oefening. Als je komt bidden vraag dan niet gewoon om dingen maar leer luisteren.
God heeft het antwoord al in je geplaatst, maar het zit diep binnen in je en je moet onder de oppervlakte van je geest gaan om het te ervaren.

Net als bij de oceaan is het oppervlak onrustig en grillig, veranderd altijd, maar diep vanbinnen, diep in de oceaan, zijn er sterke stromingen die de wereldzeeën laten bewegen. Je geest is net zo. Aan de oppervlakte wordt hij opgezweept door de gevaren en zorgen van je uiterlijke leven. Hij wordt overreed en beïnvloed en geraakt door de wereld om je heen – door de meningen van andere mensen, door de eisen van je leven, door je verlangens en door je angsten. Maar diep van binnen bevindt zich een diepere levensstroom die niet onderhevig is aan deze uiterlijke invloeden. Hij is sterk. Hij is permanent. Hij heeft een ware richting. Hij beweegt je leven.

Terwijl je leert de Stappen naar Kennis te nemen, zul je leren de aanwezigheid van deze grotere Intelligentie te voelen. En na verloop van tijd zul je leren haar signalen en boodschappen correct te onderscheiden en haar aanwezigheid en haar kracht in je leven te aanvaarden.

Zo zal God tot je spreken. Zo zal God je beïnvloeden om je te beschermen en je te begeleiden naar het leiden en ervaren van een groter leven in de wereld – een leven in dienst van de wereld, een leven dat verbonden is met de echte wereld om je heen. Dit is de grootste ontdekking in het leven, en ze staat je te wachten.

Je hebt de kracht en de aanwezigheid van Kennis al ervaren op momenten in je leven waarin je een overweldigend verlangen voelde om een bepaald soort actie te ondernemen, of een bezorgdheid voelde over een gebeurtenis voordat ze gebeurde, of een bezorgdheid over een geliefde, alleen om erachter te komen dat die bezorgdheid terecht was.

In jou bevindt zich een wijze kracht. Ze beweegt je op sommige manieren vooruit en houd je op andere manieren tegen. Ze vertegenwoordigt je diepere geweten, het geweten dat God in je heeft geplaatst. Je kunt God om wonderen vragen. Je kunt God vragen om in je leven in te grijpen. Maar God heeft het antwoord al in je gelegd: de kracht en de aanwezigheid van Kennis, de diepere eeuwige Geest in je. Hij alleen weet wie je bent en waarom je hier bent, wie je moet ontmoeten in dit leven en wat je hier uiteindelijk moet bijdragen in dienstbaarheid aan de mensheid en de wereld.

Je draagt de grote gave in jezelf. Ze wacht om ontdekt te worden. Ze wacht tot je de Stappen naar Kennis neemt en de wijsheid ontwikkeld die je nodig hebt om deze Kennis de wereld in te dragen, deze Kennis te beschermen en haar begeleiding gewaar te worden en haar gaven te ervaren.

Dit is de zegen die de Schepper van alle leven jou en ieder ander heeft gegeven. En in de mate waarin Kennis kan worden ervaren en uitgedrukt in deze wereld, zal de wereld worden gezegend, zullen grote rampen worden voorkomen en zal de mensheid in een positieve richting blijven bewegen.

Dit is het tegengif voor het kwaad. Dit is de zegen voor de wereld, een zegen die in je leeft.


Lees verder: De Kracht van Kennis