De Aanwezigheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 7 december 7 2009
te Chau Doc, Vietnam

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Mensen zijn erg druk, erg geprikkeld, altijd gehaast, niet in staat stil te zijn, niet in staat om in henzelf te luisteren, met rusteloze geest, altijd zoekende, vol passie, vol angst, vol overtuigingen, vol van zelfverloochening.

Waarom is dit? Waarom zijn intelligente schepselen zoals mensen zo gedreven, zo bezorgd en zo ontevreden? Waarom is dit bij nagenoeg iedereen het geval?

Mensen praten over spirituele realiteit. Mensen praten over God. Mensen praten over Hemel en Hel. Mensen praten over hun geloof. Maar ze zijn nog steeds rusteloos, niet op hun gemak, verward.

Waarom is het zo, dat zelfs met het bewustzijn dat men een diepere natuur heeft, dat dit ongemak er is?

Het antwoord ligt werkelijk dieper dan de meeste mensen zouden verwachten en is meer verwarrend dan mensen zouden denken.

Want de Aanwezigheid is zo dicht bij je, maar als jij niet met deze Aanwezigheid kunt zijn, waar wil je dan heen? Wat zal je doen? Hoe kan je iets dat zo altijd aanwezig is, dat in jou en om je heen is, mijden?

Het lijkt onvermijdelijk en toch ervaren mensen haar niet. Je denkt dat ze altijd aanwezig is, maar ze blijft onbekend. Zelfs onder hen die claimen religieus te zijn en geïnspireerd en geleid, is ze een vreemde ervaring. En als ze haar wel ervaren is het maar voor even.

Als je niet met iets kunt zijn dat altijd aanwezig is in jou en om je heen, hoe kan je dan hieraan ontsnappen? Waar moet je heen waar de Aanwezigheid niet bij je is?

Het is een dilemma en een mysterie en het antwoord lijkt eveneens mysterieus. Het is de tegenstrijdigheid van leven in de zichtbare werkelijkheid dat een spiritueel Wezen zo duidelijk niet-spiritueel lijkt – kruipend als een dier, gedreven door externe krachten, op zo’n laag niveau gehouden in een strijd om te leven.

Zelfs de meest optimistische persoon zal met zekerheid deze dieptepunten tegenkomen, en als ze eerlijk zijn tegenover zichzelf, voelen ze dingen in henzelf die nauwelijks bewonderenswaardig of begerenswaardig te noemen zijn. Maar dat wat niet bewonderenswaardig is, wat niet begerenswaardig is, maakt geen deel uit van de Aanwezigheid, want zij is zuiver.

Als iemand lang genoeg stil zit en in staat is zijn geest tot rust te brengen, zal hij de Aanwezigheid beginnen te voelen. Als iemand zijn ware zijnstoestand begint te voelen, de ware staat waarin zijn geest en zijn lichaam verkeert, en als hij in staat is om op een dieper niveau bij zichzelf te zijn, zal hij de Aanwezigheid beginnen te voelen.

Als mensen oprecht aan een ander geven, zonder het verlangen tot zelfverrijking of zelfbevestiging, voelen ze de Aanwezigheid. Als je geïnspireerd wordt door de handeling van iemand anders, voel je de Aanwezigheid. Zij is zo nabij. Werp het laagje vernis van menselijke psychologie af, en daar heb je de Aanwezigheid.

Wat is deze Aanwezigheid? En waarom is zij zo alom aanwezig? Het is de aanwezigheid van jouw Spirituele Familie. Het is de aanwezigheid van de Schepping. Het is de Aanwezigheid van de Bron van al deze zaken, want je hebt God nooit verlaten. Je hebt God niet fysiek op de ene plek verlaten om naar de andere plek te gaan waar God niet bestond want er is geen plek waar God niet bestaat. God is alomtegenwoordig. God bestaat zelfs in de Hel, of in gemoedstoestanden die hels zijn.

Het moet echt een probleem zijn om God te vermijden. Maar mensen doen dit. Zelfs zonder te weten waarom ze dit doen, doen ze dit.

Als je dit leven verlaat, als je lichaam sterft, is het niet alsof je verdwijnt en ergens anders naartoe gaat. Je wordt je slechts bewust van wat er altijd geweest is. Daar zijn degenen die jou de wereld in gezonden hebben en ze wachten erop om jou te begroeten. En daar is de Aanwezigheid, de schitterende Aanwezigheid. Je bent niet van de ene plaats naar de andere gereisd om dit te ervaren. Ze was er altijd al.

Dus waarom verzetten mensen zich hiertegen? Waarom proberen ze dat te vermijden, ten koste van alles? Waarom zoeken ze een wereldse ervaring van lijden en strijd en voortdurende aanpassing als zij de Aanwezigheid kunnen ervaren?

Het is een vraag die je achtervolgt, maar toch is het antwoord erop zelf een ervaring – het verlangen om deze Aanwezigheid te ervaren, de intentie om het eigen wanhopige denken en gedrag te stoppen, het verlangen om de eigen ware aard en het eigen doel in de wereld te ervaren.

[Het is] een keerpunt binnenin het individu. In plaats van weg te rennen, in plaats van te proberen om jezelf in een staat van illusie, in een staat van irritatie te houden, neem je de beslissing dat je deze dingen niet meer wilt en ben je bereid om door een proces van terugkeer naar de Aanwezigheid te gaan.

De reden dat je de Aanwezigheid niet ervaart [is dat] zij verhuld is – verhuld door de verschijningsvorm van de wereld, verhuld door de aard van je verstand, verhuld door je omstandigheden en door je gerichtheid op het leven. Als een slapend iemand, die slaapt in het paradijs, maar droomt van een Hel, zich niet bewust dat hij zich buiten zijn slaapstadium op een plek van Genade en betekenis bevindt.

Je hebt zoveel geïnvesteerd om in de wereld te zijn, geïnvesteerd in jouw identiteit hier. Je hebt zoveel weerstand opgebouwd tegen jouw originele staat door hier te zijn, je wilt niet dat iets dat zou beëindigen. Dat is ten dele de reden waarom mensen bang zijn om te sterven.

Maar Wij hebben het niet over sterven. Wij praten over wakker worden. Wij praten over het verwijderen van lagen en lagen van misleiding en obsessie, alles wat jij over het licht heen hebt geplaatst, de hele wereld over het licht heen heeft geplaatst, tot het licht verdwenen is en niet meer gezien wordt.

Het is alsof je geest en lichaam de schaduw van de lamp geworden zijn, maar de schaduw is zo donker en bedekt zo sterk dat het licht er niet doorheen kan dringen. In plaats van dit licht op de wereld te werpen, blijft het in jou verborgen. Het blijft in nagenoeg iedereen verborgen.

Een deel van de reden dat mensen deze Aanwezigheid niet willen voelen is dat zij alles in twijfel trekt wat ze proberen te hebben, te zijn en te doen. Het trekt de realiteit van de Afscheiding zelf in twijfel.

Als God hier is, als de Schepping hier is, zelfs jouw Spirituele Familie, die je je nauwelijks kunt herinneren, hier is, wat is dan de werkelijkheid die jij ervaart in de wereld? Hoe werkelijk is die? Hoe belangrijk is die?

Dit start een soort ommekeer in jezelf, een ommekeer met tegenkrachten – het verlangen bewust te worden en de Aanwezigheid te ervaren en de angst voor de Aanwezigheid, en de angst voor de pijn die de Aanwezigheid bloot zou leggen, de angst voor onenigheid en conflict die de Aanwezigheid bloot zou leggen, de angst voor de erkenning dat jouw leven leeg is en je doelen twijfelachtig zijn.

Dan hebben we de angst voor God – de angst dat je God hebt verloochend en dat God jou zal straffen, de angst dat je hebt gezondigd en slecht bent geweest en dat God en dat Gods beweerde toorn en ongenoegen jou op de een of andere manier zal treffen. Mensen denken dat er een Dag des Oordeels is en ze willen zeker niet dat die vandaag is.

Dat is het probleem met de Afscheiding, want het vereist de verloochening van de Schepping. Om in de werkelijkheid van de Afscheiding te leven is het nodig om de Schepping te verloochenen, want de Schepping is van God. Zij is niet deze fysieke dingen die je aanraakt en voelt. Zij is ver daarbuiten.

Als je de Aanwezigheid begint te ervaren, begint zij jou aan te trekken. Het is de meest natuurlijke aantrekking die er kan zijn. Natuurlijk wil je haar meer ervaren, met name als je ontdekt dat zij er niet is om jou te straffen, als je ontdekt dat zij niet vervuld is van oordeel en toorn en ongenoegen, als je ontdekt dat zij wonderlijk en prachtig is.

Natuurlijk zou je naar haar terug willen keren. Wat anders in de wereld kan jou deze ervaring geven? Je verlaat de wereld immers niet, maar je ontdekt in plaats daarvan dat je een hoger doel hebt om hier te zijn, een natuurlijke herinnering, een dieper gevoel. Dit volgt de ervaring van de Aanwezigheid en dit gaat vooraf aan de ervaring van de Aanwezigheid.

Maar het is een bewuste keuze om je leven een wending te geven, om van richting te veranderen, om tegen de grote investering in Afscheiding in te gaan, om tegen je angst in te gaan, om tegen je verlangen in te gaan dat je de wereld in blijft sturen – want je probeert jezelf daar te verliezen; je probeert daar een nieuwe identiteit te creëren, probeert daar te zijn, daar te doen en daar dingen te verwerven.

Maar je geeft niet alles op en je wordt geen asceet, tenzij je een speciale roeping hebt om dat te doen. Voor de meeste mensen vertegenwoordigt het in werkelijkheid dat hun leven verlicht en bezield wordt en door een grote transitie heen gaat –een grote transitie van binnen en een grote transitie aan de buitenkant. Want als je de Aanwezigheid voelt, of dat je op zijn minst bewust bent dat zij daar is en jou gadeslaat, dan zal dat jouw leven veranderen en jouw doelen en jouw prioriteiten, ja alles.

Zelfs de realiteit dat God je gadeslaat is voor mensen verontrustend. Het is verontrustend omdat ze zich proberen te verbergen. Als het kleine schepsel dat zich onder een rots wil verstoppen, wil het niet ontdekt worden, bang om vernietigd te worden. Zo beschouwen mensen God. Zelfs als ze in God geloven willen ze God niet vandaag ervaren, want dat schijnt het einde van alles te zijn. Geloof vandaag in God, en je kunt later met God zijn, maar niet vandaag, alsjeblieft. [Zij zijn] niet klaar voor God.

Daarom is religieus zijn geen garantie dat je de Aanwezigheid zult ervaren of het hogere doel dat je hier naar de wereld gebracht heeft. Deze ontdekkingen kunnen gedaan worden door de persoon die geen religie heeft of zelfs in religie niet onderschrijft. Soms kan geloof in religie deze fundamentele ontdekking zelfs moeilijker maken, door het geloof in vergelding en het geloof in de Dag des Oordeels en het geloof in een Hel. Niemand wil tegenover deze dingen komen te staan. Vandaag niet. Geen enkele dag.

Dus komen we terug op de oorspronkelijke vraag waarom mensen ontwijkend gedrag vertonen?. Zij willen niet denken dat God hen gadeslaat en dat de Aanwezigheid hier is, en naar al hun gedachten kijkt en hun gedrag, al hun wandaden, al hun losbandigheid, al hun gewelddadig denken, al hun verbolgenheid en hun grieven en de verschrikkelijke dingen die in hun fantasie voorbij komen.

Maar God raakt niet ontsteld door deze dingen, want God is op jou gericht – niet de jij die jij in Afscheiding hebt gecreëerd, maar de jij de God heeft gecreëerd, die deel uitmaakt van de Schepping zelf.

Waar Wij het hier over hebben bevindt zich in de kern van het menselijk dilemma. En het is niet slechts een menselijk dilemma, het is een dilemma van al het zichtbare leven in het universum en zelfs in andere universa.

Andere rassen in het universum, hoewel ze van jullie lijken te verschillen, en zelfs hen die gevorderde technologie bezitten hebben nog steeds te maken met het fundamentele probleem van de Afscheiding. De Aanwezigheid is ook met hen, maar ze kunnen haar niet voelen. Zij willen haar niet. En in de meeste gevallen geloven ze niet eens dat zij er is.

Dus wat is de waarde van al deze dingen die je zoekt in de wereld – comfort, veiligheid, plezier, macht, rijkdom – als zij je beroven van je Goddelijke verbinding, als zij jouw bewustzijn van de Aanwezigheid uitwissen en met haar jouw hogere doel waarvoor je in deze tijd in de wereld bent?

Mensen hebben momenten waarin ze een beetje objectiever naar dingen kijken en ze denken; “Hmm. Deze dingen waar iedereen om roept en naar verlangt, zijn die werkelijk zo belangrijk?” Ze hebben momenten van introspectie. Misschien volgend op tijden van teleurstelling en ontgoocheling, hebben ze momenten van introspectie – hoopvolle momenten, momenten van overweging.

Het gaat niet over religie. Het gaat niet over verlossers. Het gaat niet over tot welke geloofstraditie je behoort. Het gaat over de Aanwezigheid. Het gaat niet over jouw ideologie of welk godsdienstig systeem je eventueel aanhangt.

Mensen stellen de verkeerde vragen, begrijp je. De nadruk ligt volledig verkeerd. Ze denken dat het allemaal over ideeën gaat. Ze denken dat het gaat over trouw zijn aan je ideeën want zij leven in een wereld van ideeën. In werkelijkheid gaat het over de Aanwezigheid – geen kwaadaardige aanwezigheid, geen misleidende aanwezigheid, maar de ware Aanwezigheid.

Er bestaan kwaadaardige aanwezigheden. Er bestaan misleidende aanwezigheden. Er zijn duistere aanwezigheden, zeker, maar Wij hebben het over de ware Aanwezigheid. Wat is een duistere aanwezigheid anders dan een schaduw op het landschap, als de ware Aanwezigheid het licht is dat het volledige landschap verlicht?

Als je deze Aanwezigheid meer constant zou ervaren zou je beginnen te voelen en ervaren dat je een grotere aanwezigheid en hoger doel in de wereld hebt, een duidelijkere richting om te volgen die niet veel te maken heeft met jouw eerdere doelstellingen en aspiraties.

Zij zou van jou vragen om alles wat je doet opnieuw in overweging te nemen – al jouw relaties opnieuw in overweging te nemen, misschien je kinderen uitgezonderd, waarvoor je als opvoeder een verantwoordelijke positie in moet blijven nemen. Je zou alles wat je doet opnieuw in overweging moeten nemen. Mensen lijken dat niet te willen doen. Je betaalt een kleine prijs voor openbaring, en oh, hoe klein is de prijs vergeleken met wat hier geopenbaard wordt.

God heeft een Nieuwe Boodschap in de wereld gezonden die de macht van de Aanwezigheid openbaart. God heeft een pad aangereikt door de studie van Stappen naar Kennis. God heeft de ware aard van je spiritualiteit realiteit geopenbaard op het niveau van Kennis, de diepere intelligentie binnenin jou. Het is allemaal bedoeld om je naar de Aanwezigheid te brengen en jou vervolgens naar jouw hogere doel in de wereld te brengen, dat diep binnenin jou leeft en dat al die tijd bij jou is geweest.

Als we het hebben over jouw terugkeer naar de Aanwezigheid, bedoelen We niet volledige terugkeer, want als je dat zou doen zou je niet in de wereld kunnen zijn. Je zou alle verlangen en intentie verliezen om hier te zijn, want de Aanwezigheid is zo krachtig en heeft zo’n grote aantrekkingskracht.

Nee, God wil dat jij een klein beetje ervaart van de Aanwezigheid – genoeg om te kunnen stoppen met zelfvernietigend denken en gedrag, genoeg om contact te maken met je diepere werkelijkheid, genoeg om je de moed te geven om je leven en omstandigheden onder ogen te zien, genoeg om de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf te ervaren en de moed en het verlangen te hebben om haar te volgen boven alle andere dingen in het leven.

Het doel is niet om terug te keren naar God. Eerst moet je jouw missie en bestemming in de wereld vervullen en de wereld van pijn en moeilijkheden, van verwarring en contrast opnieuw binnen te gaan, maar nu met een grotere realiteit als gids.

Op die manier proef je een beetje van de Aanwezigheid en proef je vele beetjes van de Aanwezigheid, maar je kunt daar niet volledig naar toe, want dat zou jou uit de wereld halen. God wil dat je in de wereld bent en jij hebt de perfecte Kennis die je nodig hebt om hier te zijn – zodat je niet jezelf verliest in Afscheiding, niet probeert jezelf te herscheppen, niet probeert Afscheiding succesvol te laten zijn, maar hier een hogere bestemming ervaart en in vervulling brengt.

Het is alsof je twee doelen hebt waarvoor je in de wereld bent: Je hebt een persoonlijk doel om te ontsnappen in een wereld van Afscheiding. Maar God heeft een hoger doel met je meegezonden om een bijdrage te leveren in de wereld en je neemt dit overal met je mee.

En terwijl het waar is dat je niet aan de Aanwezigheid kunt ontsnappen, kun je evenmin aan het hogere doel ontsnappen, dat jou hier heeft gebracht. Dit neem je ook overal met je mee. Maar je dilemma is: hoe ga je deze dingen in jezelf ervaren en hoe onderga je de natuurlijke transitie en verandering in jouw prioriteiten en gevoel van richting, die deze kenbaar zullen maken?

Om te ontwaken uit een leven van verslaving is het nodig dat je dat leven opgeeft, en mensen willen hun eerdere investering niet opgeven. Mensen willen slechts gelukkig zijn in hun eerdere investering. Maar ze kunnen daar nooit gelukkig zijn, ook al blijven ze proberen.

Je kunt een oud leven niet laten werken. Je hebt een nieuw leven nodig. Zelfs als je in de meeste van je huidige omstandigheden blijft, heb je nog steeds een nieuw leven nodig. De Openbaring geeft jou een nieuw leven. Gods Nieuwe Boodschap voor de wereld geeft jou een nieuw leven. Zelfs de grote religieuze tradities van de wereld kunnen jou een nieuw leven geven als je ze correct kunt begrijpen en niet weerhouden wordt door de vele denkfouten die daar heersen.

Mensen blijven proberen hun leven te laten werken als hun leven gewoon niet werkt. Ze blijven proberen om hun omstandigheden aantrekkelijk en acceptabel te maken voor hun diepere natuur, maar hun diepere natuur heeft andere plannen. Ze proberen in God te geloven, maar willen niet dat God op die dag verschijnt. Ze bidden voor begeleiding en bevrijding maar ze zijn bang voor begeleiding en bevrijding.

Dit is het dilemma van Afscheiding. Het is een dilemma dat zo fundamenteel is voor jouw aanwezigheid in de wereld en voor de verwarring die je voor jezelf, jouw plaats en jouw doel hier ervaart. Het is een gevoel van verwarring dat jouw relaties en jouw activiteiten doordringt.

Daarom is er in Gods Nieuwe Openbaring, net als in Gods oudere Openbaringen en eerdere Openbaringen, altijd deze nadruk op terugkeer naar God – niet God aanbidden vanuit de verte, niet slechts geloven, maar de deur in jezelf openen naar een innerlijke openbaring, die vertaald wordt naar de ervaring van de Aanwezigheid en de ontdekking dat je een hoger doel hebt, en het verlangen en het vermogen hebt om door een grote ommekeer in jezelf heen te gaan die jou in staat stelt je bewust te worden van dit doel en het te volgen en dan jezelf opnieuw toe te leggen op deze wereld.

De Aanwezigheid zal je aantrekken, maar zij zal je ook terugsturen. Ze zal jou na verloop van tijd een nieuw leven geven, maar ze zal jou terugsturen. Er bestaat geen weglopen naar God want dat is niet jouw doel waarvoor je in de wereld bent – jouw ware doel.

Maar je hebt God of de Aanwezigheid nodig om dit ware doel te herkennen en de moed te vinden het te volgen. Zelfs als je geen religieus persoon bent en niet in religieuze termen denkt, komt het allemaal op hetzelfde neer – een diepe innerlijke overtuiging, een diep innerlijk geweten, een diepe innerlijke motivatie, een gevoel van wat juist is, een diep gevoel van wat niet juist is, dat verder lijkt te gaan dan je politieke opvatting of sociale houding, een dieper geweten dat niet gevormd is door jouw cultuur en maatschappij en familie – een dieper geweten dat geplaatst is in jouw Schepping, lang voordat je naar deze wereld kwam.

Dus leer je in de studie van de Stappen naar Kennis stil te zijn – niet zodat je informatie kunt krijgen, niet zodat je het winnende getal kunt krijgen, niet zodat je slimmer en meer bedreven kunt zijn in het leven, maar om de Aanwezigheid te ervaren.

Eerst zal je de aanwezigheid van jouw Leraren ervaren die om je heen staan, zij die gezonden zijn om jouw leven en andere levens te overzien. Zij bestaan voorbij de fysieke sfeer en je zult hun aanwezigheid ervaren, die zeer krachtig is. Maar dat zal je naar een grotere ervaring van Aanwezigheid leiden als je verlangen en capaciteit voor de Aanwezigheid toeneemt.

De Aanwezigheid is zo overweldigend dat je als je haar voor het eerst ervaart, dat lijkt op een kortstondige lichtflits, zoals een bliksemflits het landschap s’nachts verlicht. Voor een kort moment kun je alles zien en dan is alles weer donker. Je had een ogenblik waarop je de Aanwezigheid ervoer, maar het was slechts een ogenblik want je hebt werkelijk nog niet het verlangen of de capaciteit om die ervaring te laten groeien. Dat moet ontwikkeld worden door oefening en intentie.

Dus bevat de Stappen naar Kennis veel stappen die gezet moeten worden om je hier doorheen te brengen, om je tijd te geven om dit verlangen naar de Aanwezigheid en jouw vermogen om haar te ervaren op te bouwen. Dit is fundamenteel een vermogen om relaties te ervaren.

Zie je, jouw vermogen om relaties te ervaren bepaalt de kwaliteit van jouw relatie met anderen. Als je een buitengewoon beperkte vermogen hebt, dan zal dat jouw ervaring van relaties met anderen beperken. Dit vertaalt zich dus rechtstreeks en onmiddellijk naar jouw leven. Hoe meer je de Aanwezigheid ervaart, hoe meer je met andere mensen kunt zijn, hoe meer je bij jezelf kunt zijn, hoe meer je in het leven kunt zijn.

De overdracht naar de kwaliteit van jouw leven is ontzagwekkend en natuurlijk. Het moet gebeuren. Maar op dit punt moet je overtuigd zijn, moet je door God gelokt worden, gelokt door de belofte van vrede en geluk en betekenis, kracht en vervulling, want je bent zo bang, zo bang dat God op een dag zal verschijnen en je leven een andere richting geeft.

Maar dat is wat je wilt! Een deel van jou wilt het. Een deel van jou niet. Een deel van jou zoekt de relatie. Een deel van jou zal er voor weglopen. Het is dus het uitwerken hiervan dat het proces van openbaring vertegenwoordigt.

Openbaring is niet slechts een sensationeel moment. Het is een terugkeerproces. Het heeft haar verlichtende momenten, maar het is een proces in de tijd – het meest natuurlijke proces dat er is.

Stop een moment.Laat je geest toe tot rust komen. Haal diep adem. Ga naar een stille plek. Zet je gedachten en je plannen en je doelen en je problemen lang genoeg opzij, dit doe je met voldoende regelmaat, en je begint de Aanwezigheid te ervaren. Na een poos komt zij gewoon naar voren, eerst in vluchtige ogenblikken en dan, als je verder gaat, zal je grotere ervaringen hebben, voldoende om je te tonen wat je over jezelf en over je omstandigheden zien en weten moet.

Dit is het proces van openbaring. Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld spreekt in deze termen over openbaring. Het is een Boodschap voor de wereld die puur is. Zij is niet verdorven door politieke machten of naar macht zoekende individuen. Ze is iets dat puur en elementair is. Ze is voor iedereen bedoeld.

Ze kan je leven verlichten als je haar oprecht benadert en bereid bent haar aanbevelingen te volgen. Jouw verlangen hiernaar is het verlangen naar de Aanwezigheid. Jouw bereidheid hiervoor is de bereidheid om de Aanwezigheid te ervaren en alles wat de Aanwezigheid openbaart. Jouw angst hiervoor is de angst voor de Aanwezigheid. Jouw verloochening hiervan is jouw verloochening van de Aanwezigheid. Welke redenen je ook voor deze verloochening geeft, zij zijn secundair en onbelangrijk vergeleken met de ontkenning zelf.

Niet iedereen is klaar voor zijn persoonlijke openbaring. Dat is niet jouw zorg. Jouw zorg is of jij klaar bent, of jij klaar bent om door het proces van openbaring te gaan – een proces van verlichting, een proces van verandering, een proces van heroverweging, een proces van het verleggen van waar jij in je leven de nadruk op legt, van Afscheiding naar verbinding en relatie. Je moet over deze dingen nadenken en over deze dingen blijven nadenken, en nooit ophouden over deze dingen na te denken.

Wij maken deel uit van de Aanwezigheid, het deel dat hier is om jou te gidsen en de Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen. Wij zijn degenen die het vermogen hebben verworven om buiten de grenzen van de wereld en zelfs de grenzen van het lichaam te leven. En dus dienen Wij het doel van alle leven omdat het Onze vreugde is om dit te doen.

Degenen zoals Wij, die het Goddelijk Plan vertegenwoordigen, zullen jou eveneens assisteren als je dit proces van openbaring begint. Zij zullen je aanmoedigen zonder controle op je leven uit te oefenen. Want jij moet de leiding over je leven nemen, begeleid door Kennis.

Er valt zoveel te leren en af te leren dat alles wat we zeggen verkeerd geinterpreteerd kan worden en tegen [Gods] Openbaring gebruikt kan worden. Maar dat is het risico dat moet worden genomen om dit bewustzijn naar jou te brengen en je aan te moedigen om de Stappen naar Kennis te nemen, om Gods Nieuwe Boodschap voor de wereld te ontvangen, die in een tijd van groot gevaar gegeven wordt, een tijd van grote verandering en ontreddering. Zij wordt gegeven aan mensen van alle geloofstradities om licht te werpen op die tradities en de essentie van hun Lering naar voren te brengen, zodat iedereen een kans krijgt om de Aanwezigheid te ervaren.

De Aanwezigheid is op dit moment bij jou. Zij staat direct achter jou. Zij zit onder het oppervlak van jouw geest. Zij bestaat in alles wat je ziet en aanraakt. Toch doordringt zij deze dingen buiten jouw visueel bereik. Je ervaart de Aanwezigheid met een dieper gevoel dat verder gaat dan het lichamelijk gevoel.
Zij is nu bij jou. Zij was gisteren bij jou. En zij zal morgen bij jou zijn – ze roept jou en wacht op je terugkeer; ze wacht om je leven doel, betekenis en richting te verlenen; ze wacht tot jij de weg van openbaring kiest en je afkeert van de duisternis van je fantasie en het angstige leven dat je probeert te leven.

Laat dit je inzicht zijn.