De Aanwezigheid volgen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 17 februari 2008
te Boulder, CO, USA

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

In jou bevindt zich een grotere Geest, een grotere Geest die de Schepper van al het leven in je heeft gelegd om je te leiden, je te beschermen en je naar je grotere prestaties in het leven te leiden. Deze diepere Geest is heel anders dan de geest waarmee je denkt – je intellect, je wereldse geest die geconditioneerd en gevormd is in antwoord op de wereld en alle invloeden die komen van je familie, je cultuur, je religie enzovoort. Maar er zit een diepere Geest in je, de Geest van Kennis.

Hier komen je diepere inzichten vandaan. Hier komen de impulsen vandaan die je ervan weerhouden verkeerde beslissingen te nemen, jezelf te binden aan relaties die geen toekomst en geen werkelijk doel hebben. De ware richting van je leven komt dus voort uit Kennis.

Zij heeft al een plan voor je leven, want je bent op de wereld gekomen met een groter doel, met een specifieke missie die ontdekt en vervult moet worden, en daarmee de noodzaak die personen te vinden die deel zullen uitmaken van deze missie en die je in staat zullen stellen haar te ontdekken en volledig tot uitdrukking te brengen.

Het is alsof je twee totaal verschillende agenda’s hebt. Je hebt je persoonlijke agenda, die je doelen vertegenwoordigt en je plannen en je waarden en de dingen waarvan je denkt dat je ze moet hebben om veilig, zeker en gelukkig te zijn. Dan heb je een diepere agenda, een agenda die werd opgesteld voordat je op de wereld kwam – een doel, een gave, een reeks activiteiten, een unieke bijdrage om aan een specifieke behoefte in de wereld te voldoen.

Je leeft echter in je persoonlijke agenda, en die wordt voortdurend versterkt door de wereld om je heen, door je relaties, door je activiteiten, je gewoonten, enzovoort. Vanuit het perspectief van je persoonlijke agenda kun je niet begrijpen, kun je niet achterhalen wat deze diepere agenda is.

Ze is niet jouw creatie. Niet iets dat je samenstelt op basis van je angsten, verlangens en voorkeuren. Het is iets heel anders, en het zal je diep mysterieus toeschijnen, vooral in het begin. Alleen door deze diepere agenda te volgen, door de aanwezigheid van Kennis te volgen, begin je te ontdekken hoe deze agenda van nature klopt voor jou. En je zult er steeds vollediger mee resoneren naarmate je verder gaat.

Maar het begin van deze reis kan heel moeilijk en uiterst verwarrend zijn, want je leeft binnen de context van je persoonlijke agenda: je plannen en je doelen, je activiteiten en je gewoonten. Je identificeert jezelf hiermee en met de eigenaardigheden van je persoonlijkheid, je smaak, je voorkeuren en al het andere wat hierop betrekking heeft en waarmee je jezelf identificeert, alsof je dat bent, alsof je alleen maar een lichaam bent samen met een hoop manieren van doen.

Mensen identificeren zich met hun gedachten, met hun overtuigingen, en denken: “Dat ben ik,” en zij noemen hun gedachten en hun overtuigingen de waarheid, de waarheid voor hen, en soms beweren zij dat het de waarheid is voor al het leven. Sommige mensen beweren zelfs dat hun ideeën de waarheid van God zijn. Dit is natuurlijk belachelijk en uiterst dwaas en arrogant, maar veel mensen beweren dit.

De werkelijke betekenis van je spiritualiteit is ingebed in de diepere agenda in jou. Het doel van je spiritualiteit, de realiteit van je spiritualiteit, ligt besloten in de diepere agenda in jezelf die je als een geheime lading met je meedraagt, verborgen [terwijl je] nog steeds probeert je ideeën en voorkeuren uit te leven, nog steeds probeert jezelf aan te passen aan de verwachtingen van anderen, nog steeds de goedkeuring van anderen zoekt, probeert te overleven in de buitenwereld waar iedereen probeert zijn persoonlijke agenda te volgen en waar de cultuur zelf deze agenda bepaalt, haar focus en doelen geeft, en haar in zeer hoge mate controleert.

Het maakt niet uit in hoeverre je binnen je situatie in politiek opzicht vrij bent, als je niet begonnen bent een verbinding op te bouwen met de diepere agenda in jezelf, ben je niet echt vrij. Je wordt nog steeds geregeerd door de dictaten van je cultuur, de verwachtingen van anderen, misschien de overtuigingen van je primaire religie. Zelfs je persoonlijke agenda wordt meestal door anderen voor jou gemaakt. Je bouwt hem op en je absorbeert hem uit je omgeving, wat je al doet vanaf de dag dat je geboren bent.

De wereld heeft je verteld wie je bent, en wat je bent, en wat je moet doen, en wat je moet geloven, en wat je niet moet geloven, en waar je je mee moet associëren, en waar je je niet mee moet associëren. Als je daar religie aan toevoegt, tja, dan wordt het dilemma zelfs dieper en ingewikkelder.

Maar ondanks dit alles bevindt zich een grotere werkelijkheid in jou, een grotere Intelligentie in jou die niet geconditioneerd is door de wereld, die niet bedreigd wordt door de wereld, die niet op zoek is naar goedkeuring en zich aanpast.

Zij is hier met een missie. Ze is er volledig op gericht om je in contact te brengen met deze missie, om je in contact te brengen met die mensen die belangrijk en betekenisvol zullen zijn binnen deze missie, om je in contact te brengen met de grote behoefte in de wereld die deze missie uit jou zal roepen, want je kunt haar niet zelf ontdekken. Zij moet uit jou worden geroepen. Zij moet gestimuleerd worden door een groter geheel aan gebeurtenissen. Het zijn deze gebeurtenissen die je met de wereld zullen verbinden en je zullen helpen je gevoel van isolement en afscheiding te overwinnen.

Maar het begin van de reis is moeilijk, en er bevinden zich vele belangrijke drempels op de weg. In het begin moet er iets zijn dat je bewust maakt van het feit dat je huidige leven niet echt iets diep in jou vervult, dat het hebben van meer en meer – meer plezier, meer bezittingen, meer stimulerende activiteiten, meer ontsnappen aan de wereld, meer rijkdom, meer macht – al deze dingen niet echt iets fundamenteels in jou bevredigen, en dat er iets anders is.

Je kunt haar niet definiëren. Je kunt haar een naam geven, maar ze blijft mysterieus, alsof iets anders je roept, je aanspoort of je wenkt. En al het andere wat je probeert te doen om je persoonlijke agenda te vervullen, bevredigt deze diepere behoefte niet.

Je om je heen kijkt en beseft dat niemand echt weet wie je bent, behalve misschien één of twee mensen, als je veel geluk hebt. En jij weet niet echt wie anderen zijn. Het is een hoop activiteit zonder veel betekenis.

Proberen alleen je persoonlijke agenda te bevredigen geeft geen voldoening. Het laat je leeg en gefrustreerd achter. Zelfs als je slaagt in het bereiken van je doelen, is het succes van korte duur en vluchtig.

Het leven is hier slechts een strijd – een strijd om te zijn, te doen en te hebben, een strijd om gevaar en ontbering, armoede en tegenspoed te vermijden. Het is uitzichtloos en zwaar.

Op een bepaald moment, door teleurstelling of ontgoocheling of een of andere betekenisvolle ontmoeting met iemand anders, wordt de herinnering dat je een diepere missie in het leven hebt op de een of andere manier geprikkeld, en je begint ernaartoe te neigen. Zelfs als je in het begin heel kleine, schijnbaar onbetekenende stappen zet, voel je dat er iets anders in je is dat je moet ontdekken, dat je moet leren kennen, dat op zijn minst een deel van je leven moet vormen.

Dat is verwarrend omdat het niet in je persoonlijke agenda past. Het is iets mysterieus. Het wordt niet bepaald door de wereld. Je probeert het een naam en een verklaring te geven, maar het blijft desondanks mysterieus.

Het is de Grote Aantrekkingskracht van God. Het is een aantrekkingskracht die al in je aanwezig is omdat God haar daar heeft gelegd. Je kunt er elk geloof over formuleren. Je kunt zelfs een zeer vastberaden standpunt innemen met betrekking tot je geloof hierin, maar ze is nog steeds groter dan jij. Ze tart nog steeds elke definitie. Je kunt beweren dat jouw religie de enige ware religie is, maar dit in jou gaat je begrip te boven.

Als je de aantrekkingskracht ervan begint te volgen, haar roeping, als je kunt beginnen hiervoor een plaats in je leven te creëren, dan zul je beginnen te voelen dat er een grotere integriteit in je zit. Je zult een vertrouwen beginnen te krijgen dat je anders nooit zou kunnen hebben, geen arrogant vertrouwen, maar een vertrouwen dat gebaseerd is op een diepere verbondenheid.

Als je deze grotere reis begint te maken, kom je onderweg drempels tegen waar je moet kiezen tussen iets wat je wilt en iets wat je echt weet; iets waarvan je denkt dat je het moet hebben, of waarvan iemand anders zegt dat je het moet hebben, en iets anders in jou dat je in een andere richting leidt. Ze lijken op poorten op je reis. Je komt bij deze drempel, deze poort, en je moet kiezen of je door die poort zult gaan en wat je in jezelf zult volgen.

Deze drempels kunnen zeer belangrijk zijn. En vooral in het begin, en in feite gedurende de hele reis, hebben ze vooral te maken met relaties met mensen. Je reis omvat niet noodzakelijkerwijs de mensen die je aan je leven hebt toegevoegd, of waarvan je afhankelijk bent geworden, of die je denkt te moeten hebben, of aan wier verwachtingen je denkt te moeten voldoen.

Uitgezonderd je kinderen, voor wie je moet zorgen tot ze volwassen zijn, kunnen andere relaties op de proef worden gesteld door de kracht, de aanwezigheid en de leiding van deze Kennis in jou. Dit kan leiden tot een groot dilemma en een grote uitdaging voor jou over wat je zult eren in je leven, wat je zult volgen. Ze zal onthullen in welke mate je jezelf hebt aangepast aan andere mensen, in welke mate je de autoriteit van je leven hebt weggegeven, in welke mate je de richting bent kwijtgeraakt en je eenzaamheid en je leegte hebt opgevuld met anderen, die misschien niet in staat zijn om deze grote reis met jou te maken.

Daarom is het zo belangrijk om eerst je relatie met Kennis op te bouwen voordat je je verbindt aan mensen en plaatsen, carrières en activiteiten. Dit betekent het om eerst het koninkrijk van God te zoeken, om je verbinding met en bewustzijn van deze diepere agenda in jezelf op te bouwen.

Als je dit allereerst kunt doen, dan schept dat een grotere context voor je relaties en informeert dat je bij wie je kunt zijn en bij wie niet, en hoe je moet zijn met de mensen met wie je bedoeld bent om te gaan. Wat is de juiste vorm van je relatie? Na verloop van tijd zal dit een eind maken aan alle verwarring over relaties en je de noodzakelijke criteria geven die je nodig hebt om te weten bij wie je kunt zijn en hoe je op de juiste manier bij hen kunt zijn, zodat de ware betekenis en waarde van je relatie voor jullie beiden zichtbaar kan worden.

Zonder deze diepere oriëntatie, zonder dit onderscheidingsvermogen, zijn relaties uiterst riskant en dragen zij een grote prijs en gewicht met zich mee. Mensen vergokken hun bestaan. Ze vergokken hun vrijheid. Zij vergokken hun leven, geven hun leven weg aan mensen en situaties die geen echte belofte voor hen inhouden, die niet echt verbonden zijn met de diepere criteria, de diepere agenda die in hen bestaat en die nog ontdekt moet worden.

Mensen willen natuurlijk onderhandelen en álles hebben. Ze willen niets opgeven. Ze willen rijkdom en macht en liefde, en ze zijn bang dat al deze dingen zullen worden weggenomen. Maar de waarheid is dat rijkdom en macht en liefde inherent destructief zijn, tenzij ze verbonden zijn met het grotere doel dat in jou leeft en dat jij in de wereld hebt gebracht.

Er is geen verbod op rijkdom, macht en liefde als het eerlijk verbonden is met deze diepere agenda in jou, waar hier een beroep op zal worden gedaan en waar het nodig zal zijn. In feite zal niemand echt in staat zijn om zijn grotere doel alleen uit te voeren. Zij zullen betekenisvolle relaties nodig hebben om te kunnen slagen, want het Plan van God roept op tot beëindiging van de Afscheiding om je uit je isolement en fantasie te halen, om je te bevrijden uit de gevangenis van je eigen ideeën, en de ongezonde verbanden die je geneigd bent met anderen aan te gaan, en de verplichtingen die je zullen tegenhouden en je zullen verhinderen je ware aard en doel hier te verwezenlijken.

Je relatie met Kennis vertegenwoordigt je relatie met God. Zo spreekt God tot jou. Je hoort dit misschien niet als een stem. Het kan een gevoel zijn, een beeld, een geluid, een stem. Mensen ervaren de kracht en aanwezigheid van Kennis verschillend, afhankelijk van hun individuele geaardheid.

Maar de waarheid blijft dat zich in jou een grotere agenda bevindt, een grotere kracht, en die zal jou de echte relaties aanreiken, de relaties met lotsbestemming. Ze zal je het ware werk en de ware betrokkenheid in de wereld geven. Ze zal je kracht geven die de wereld niet begrijpt, kracht die van binnenuit komt en je niet van buitenaf wordt opgelegd.

Dit bevrijd je van verwarring, ambivalentie, veroordeling, zelfhaat en zelfbeperkende overtuigingen en houdingen en gewoonten. Want als je dit helemaal volgt, zal alles wat niet waar is aan je getoond worden en mettertijd wegvallen. Alles wat niet je ware leven, je grotere leven en je grotere doel om hier te zijn vertegenwoordigd, zal aan het licht komen en de neiging hebben om weg te vallen.

Je zult nog steeds een persoon zijn met zwakheden en je misschien aangetrokken voelen tot ongezonde dingen. Je zult nog steeds feilbaar zijn. Je zult niet perfect zijn. Je zult niet almachtig zijn. Maar je zult iets volgen dat almachtig is, dat je kracht en vertrouwen geeft, en dat je ervan weerhoudt jezelf en anderen schade te berokkenen.

Je verbindt je nu met iets van het allergrootste belang dat centraal staat in je leven, dat de diepere behoefte van je ziel vervult. Je bent nog steeds een mens, en je bent nog steeds feilbaar. Je hebt nog steeds je zwakheden en je eigenaardigheden, maar er is nog iets anders aan je – een aanwezigheid, een kracht, een toewijding aan het leven, een focus, een integriteit die indruk op anderen zal maken en hen zal inspireren.

Wanneer iemand een grote verschijning heeft, is dit wat dat werkelijk betekent. Het is niet de kracht van hun persoonlijkheid. Het is niet hun zelfbewustheid of hun wilskracht. Het is de aanwezigheid die hen vergezelt, de aanwezigheid van Kennis. De diepere Geest in hen is nu overheersend geworden, en hun intellect, hun persoonlijke wereldse geest, volgt en dient deze grotere kracht in hen.

Dit is de werkelijke betekenis van het bereiken van een grotere integriteit. Dat betekent het om trouw te zijn aan jezelf, wat trouw zijn aan Kennis is, het volgen van de diepere agenda in je leven.

Zoals We in het begin hebben gezegd, is het allemaal erg verwarrend omdat de werkelijke kracht en autoriteit geleidelijk verschuift van de dominantie van je persoonlijke geest en al zijn overbluffende overtuigingen en houdingen, verbintenissen en de veroordeling van anderen, naar een ander soort kracht in jou. Deze verschuiving vindt geleidelijk plaats, zodat je kunt beginnen je eraan aan te passen, haar te begrijpen en ervan te leren.

Want het is deze overgang van uiterlijke gerichtheid naar innerlijke gerichtheid, gestuurd door Kennis, die je zal onderrichten en je de wijsheid zal geven die je nodig zult hebben om anderen bij te staan en je missie te vervullen, die een begrip en een groter vermogen zal vereisen om deze grotere kracht en deze grotere agenda in jou te herkennen, te ervaren en te volgen.

Daarom krijg je door dit alles een noodzakelijke nederigheid, omdat je beseft dat je te maken hebt met iets dat groter is dan jij, maar dat je volledige medewerking vereist en dat berust op je eerlijkheid en je integriteit en je mededogen en je liefde voor de mensen in de wereld.

Zij heeft jou net zo hard nodig als jij haar nodig hebt. Zij verandert jou, maar jij kunt haar niet echt veranderen. Ze verlicht je leven, maar zij is al verlicht.

Misschien bereik je in je leven een van de belangrijke drempels waar je opnieuw moet kiezen, waar je een echte beslissing moet nemen in je leven over wat je gaat volgen en wat je zult doen. Je bent aangekomen bij een poort in de reis, een poort die op je wacht en waar je de kracht voor moet hebben om die te openen en er doorheen te gaan.

Veel mensen denken dat zij moeten vertrouwen op de Kracht van God, maar God moet vertrouwen op jouw kracht en integriteit, want het geschenk van God aan de wereld komt via mensen. Jij brengt de wereld wat de wereld zichzelf niet kan geven, namelijk inzet en inspiratie, medeleven en zorg, en creëert datgene wat de mensen nodig hebben.

Het is iets anders dan proberen je verlangens en ambities te vervullen. Die maken allemaal deel uit van de persoonlijke agenda die men voor zichzelf hanteert. Dit is echt heel anders, zie je. Je kunt ze niet vergelijken.

Als je bij een van deze poorten aankomt, weet je niet zeker wat Kennis is en wat ambitie. Je weet niet zeker of je de juiste beslissing neemt. De weg splitst zich. Welke kant ga je op? Er zijn een heleboel redenen waarom je de ene kant op wilt. Je hebt de belofte van rijkdom, van veiligheid, goedkeuring, sociale acceptatie, erkenning van anderen. Maar anderzijds lijkt de andere kant op geen van deze dingen echt gegarandeerd te worden. Maar er is iets in je dat je aanspoort om die kant op te gaan. Misschien word je een kans geboden, maar in jezelf, in Kennis, wordt niet gereageerd. Als het geen ja is, is het een nee. Dat is de zekerheid van Kennis.

Soms zijn er voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat je ergens mee kunt instemmen. Dat is gepast. Dat is prima. Maar het moet fundamenteel de juiste beslissing zijn. Als je echt trouw bent aan jezelf, valt er niet te onderhandelen. Je kunt geen deal maken en van beide walletjes eten. Je kunt niet beide wegen bewandelen als de weg zich splitst.

Je kunt geen mensen meenemen die niet bereid zijn te gaan, die deze roeping niet voelen, die er geen natuurlijke affiniteit mee hebben. Misschien is het niet hun tijd en hun plaats om de kracht van Kennis in zichzelf te voelen.

Het zal je enorm sterken om Kennis te verkiezen boven andere dingen die aantrekkelijk lijken en zelfs als noodzakelijk worden beschouwd. Nogmaals, het maakt deel uit van de verschuiving van autoriteit in jezelf van je ideeën naar Kennis zelf, van je overtuigingen en verwachtingen naar Kennis zelf, van je angsten en onzekerheid naar Kennis zelf.

Zo redt God je. Zo verlost God – je door een grotere stem en een groter doel in je te leggen, waarop je alleen kunt leren reageren en dat je slechts zo duidelijk en zo eerlijk mogelijk kunt volgen. Aan het einde van het leven verdrijft God niet simpelweg deze wereld, verdrijft Hij niet gewoon je wereldse bewustzijn omdat je denkt dat je dat bent.

Je raakt vervuld en wordt verlost door het uitvoeren van het grotere doel dat jou in de wereld heeft gebracht. Zo wordt de Afscheiding beëindigd. Zo hervind je je fundamentele relatie met God en met je Spirituele Familie – diegenen die geroepen zijn om je te steunen en bij te staan, zowel in de wereld als daarbuiten.

Er is geen laatste Dag des Oordeels. Dat is belachelijk. God weet dat je zonder Kennis alleen maar fouten kunt maken in dit leven. Je zult een leven leiden van compromissen en frustratie, boosheid en wrok. De behoefte van jouw ziel zal onbevredigd blijven. Je zult ontevreden zijn. Je zult anderen en de wereld de schuld geven van je ontevredenheid. Je zult fundamenteel ongelukkig zijn. Het maakt niet uit hoe aangenaam je omgeving is, het maakt niet uit hoeveel rijkdom je verwerft, je zult fundamenteel ontevreden zijn omdat je niet je grotere doel hebt vervuld waarvoor je in de wereld bent gekomen. Je hebt jezelf weggegeven aan andere dingen. Je bent in verleiding gebracht door de wereld.

Maar dit maakt God niet boos, want zonder Kennis kun je alleen maar verleid worden door de wereld. Je kunt alleen maar een andere identiteit voor jezelf creëren en proberen je persoonlijke agenda uit te voeren, die grotendeels voor jou is geschapen door de invloeden om je heen.

Je verlossing komt door de Stappen naar Kennis te nemen en door de leiding en de richting van Kennis zo getrouw, geduldig en eerlijk mogelijk te volgen. Dit is uiterst praktisch omdat het tot fundamentele actie leidt.

Het is niet alsof je een romance hebt met de Aanwezigheid der Engelen. Het is niet zo dat je jezelf gewoon in extase brengt. Dat is echt niet de reis, zie je, want je kwam naar de wereld om te werken, om iets te bereiken, om bepaalde mensen te vinden en om iets met hen te bereiken teneinde in een echte behoefte in de wereld te voorzien.

Dit is niet een weg van persoonlijke vervulling waar je het aangenaamste in het leven vindt en je daaraan overgeeft. Dat leidt alleen maar tot meer frustratie en meer ellende, want het voldoet niet aan de behoefte van de ziel. Dit is geen zelfzuchtige verwennerij. Dit is niet waar je onverantwoordelijk wordt tegenover anderen en je toelegt op je eigen geluk en succes. Dat is je persoonlijke agenda. Kennis is er om je in dienst te stellen van mensen en van de wereld, om je te verbinden met mensen in de wereld door zinvolle activiteit en het leveren van een zinvolle bijdrage.

Mensen zijn erg verward over het doel en de zin van religie en spiritualiteit. Zij denken dat het ofwel een soort onderdanigheid is aan een verre god, ofwel dat het de weg is van persoonlijk geluk en persoonlijke voldoening. Vanuit hun persoonlijke agenda en hun persoonlijke geest kunnen zij de werkelijke activiteit van God in de wereld niet zien, de werkelijke beweging van Kennis binnen het individu en tussen individuen. Zij denken dat het iets anders is. Zij kunnen dit niet zien van waar zij zich bevinden.

Net als vanaf de boot op het water kun je de diepere stromingen niet zien die het water over de hele planeet verplaatsen. Je kunt alleen de turbulentie aan de oppervlakte zien en het effect van het weer op de golven. Je kunt het mysterie en de betekenis en de kracht van Kennis alleen begrijpen door je ermee bezig te houden, door haar te volgen en niet te proberen haar te beheersen of te definiëren of haar te manipuleren om je belangen of verlangens te vervullen.

Sommige mensen denken, “Wel, je geeft jezelf over aan God en God neemt het over,” maar zo is het niet echt, want jij moet nog steeds de kapitein van je schip zijn. Je moet nog steeds je gedachten en je daden sturen en criteria vaststellen voor je relaties en grenzen voor jezelf.

Het verschil hier is dat Kennis je leidt, en jij reageert op haar. Kennis weerhoud je ervan dingen te doen die je op een dwaalspoor zouden brengen en spoort je onophoudelijk aan in een bepaalde richting te gaan. Je bent nog steeds de kapitein van je schip, zie je. Het verschil is dat je nu reageert op het werkelijke doel van je reis, waar het schip werkelijk heen moet en wat het bevat.

De mensen zijn enorm in verwarring omdat zij nog niet echt aan de reis begonnen zijn, of deze nog niet ver genoeg hebben afgelegd om te beseffen wat zij inhoudt en hoe zij werkt en het mysterie en het wonder dat zij teweegbrengt in het leven van hen die er gehoor aan kunnen geven.

In het begin moeten er veel moeilijke beslissingen worden genomen. Ze zijn van fundamenteel belang om te bepalen of je in dit leven een vrij mens zult zijn of niet. Ze zijn van fundamenteel belang om te bepalen of je kunt reageren op een groter doel in je leven en het kunt ervaren en vervullen, of dat je slechts een gevangene zult zijn van de verwachtingen van anderen en van je eigen onzekerheid en gevoel van ontoereikendheid.

Zelfs als je op weg gaat, zelfs halverwege deze grote berg, zijn er ook nog andere uitdagingen. Want je hebt nog steeds een persoonlijke agenda die je meedraagt. Die blijft niet achter aan de voet van de berg. Je neemt hem met je mee, en hij is nog steeds van kracht, en je moet er nog steeds beslissingen over nemen.

Jouw intellect is geschapen om kleine beslissingen te nemen, om te functioneren binnen de voortdurend veranderende omstandigheden van je leven. Maar Kennis is er om je doel, betekenis en richting te geven en om je een groter referentiepunt in jezelf te geven, om te kunnen onderscheiden wat waar is en wat niet, wat goed is van wat er alleen maar goed uitziet, wat echt voordelig is van wat alleen maar verleidelijk is, wat echte eerlijkheid is van wat echte oneerlijkheid is. Ze is je diepere referentiepunt, zie je.

Je moet nog steeds je verstand gebruiken om beslissingen te nemen en de ontelbare taken van het dagelijks leven uit te voeren, maar nu heb je een groter referentiepunt. Het is als een baken. Je kunt nu naar datgene wat wijs in je is gaan voor raad, om richting te zoeken, om je te helpen belangrijke beslissingen te nemen, terwijl je voorheen alleen maar roekeloos gokte, hoopte en wenste, zonder enige echte bron of echt gevoel van veiligheid of zekerheid in jezelf.

Dit is het verschil dat al het verschil zal maken in je leven: of dit leven een vervulling zal zijn van het grotere doel dat jou hierheen heeft gezonden, en degenen die jou hierheen hebben gezonden, en de kracht en aanwezigheid die jij in je draagt; of zal het een verkwanseld bestaan zijn van iemand die alleen maar probeert zich comfortabel te voelen in een ongemakkelijke wereld, die zich maar vastklampt aan dat beetje dat hij heeft, die leeft in angst en vrees en die geen echte kracht of gevoel van innerlijke richting heeft?

Veel mensen leven en zullen in deze laatste categorie vallen. Sommigen van hen worden slechts belemmerd door hun omstandigheden, door hun armoede of politieke onderdrukking. Zij hebben geen bewegingsvrijheid van waar zij zich bevinden. Zij zitten gevangen in hun situatie.

Maar voor anderen die wel deze vrijheden hebben, is het werkelijk tragisch als zij verzuimen het grotere doel in zichzelf te ontdekken en te ervaren en te vervullen, de diepere agenda die in hen bestaat. Hun leven is echt verkwanseld met het najagen van plezier en het vermijden van pijn. Zij zijn een slaaf van andere krachten, en hun echte leven en echte waarde kennen zij niet.

Je wilt niet onder die categorie vallen, want je hebt een groter doel om hier te zijn. Je kunt het niet definiëren. Je kunt het niet controleren. Maar je kunt het volgen. Het geeft je tekens en aanwijzingen terwijl je doorgaat. Het zal je waarden veranderen, je prioriteiten. Je zult meer rust zoeken dan stimulans. Je zult een eerlijk en zinvol gesprek met anderen zoeken in plaats van louter geklets. Je zult inspiratie zoeken in plaats van alleen maar stimulans. Je zult een diepere innerlijke resonantie zoeken in plaats van louter opwinding aan de buitenkant.

Dit is geheel natuurlijk. Dit is thuiskomen bij jezelf. Dit is toestaan dat je waarden en je gedachten veranderen omdat je nu iets essentieels ervaart. Je waarden komen meer in overeenstemming met je ware aard. En daarmee zal je jezelf beter accepteren.

Maar je moet doorgaan met je reis. Er zijn vele verleidingen om een permanent kamp op te slaan op de flank van deze berg, maar je moet doorgaan, want je zult niet zien en je zult niet weten totdat je zijn grotere en hogere hoogten bereikt, waar je je leven en de werkelijkheid van het leven om je heen zonder belemmering kunt zien.

En je moet bepaalde mensen achterlaten, zelfs prachtige mensen die de reis niet met je kunnen maken. Het is niet hun tijd. Zij zijn er niet klaar voor. Misschien is het niet eens hun weg de berg op die jij moet volgen. Anderen zullen zich bij je voegen, en je zult een diepere resonantie met hen hebben. Sommigen zullen tijdelijk met je meereizen; sommigen zullen de hele reis met je maken. Alleen Kennis weet dat.

Dit is het volgen van de aanwezigheid van Kennis. Dit is het volgen van de Aanwezigheid van God. Dit is leren hoe je in de wereld kunt zijn, maar niet van de wereld. Dit is leren hoe je een verbinding opbouwt met je Aloude Thuis terwijl je hier bent, door een fundamenteel en praktisch leven te leiden waarbij je betrokken bent met anderen in zinvolle activiteiten.

Dit is de reis die voor je ligt. Dit betekent het om de Stappen naar Kennis te nemen. Dit betekent het om een grotere werkelijkheid te leven, zelfs terwijl je hier bezig bent met het dagelijkse leven in de wereld. Hier drukt het Goddelijke zich uit door het alledaagse en geeft het alledaagse alle betekenis en waarde die het heeft.

Dit geeft een echt doel aan jouw intellect. Hierdoor word je beïnvloed om een gezond en constructief leven te leiden. Dat plaatst jou op een vaste en gevestigde ondergrond, een stevig fundament in de wereld, een fundament dat de wereld zelf jou nooit kan geven. Want jij bent geboren uit een Grotere Realiteit van waaruit je bent gekomen en waarnaar je zult terugkeren. Dit bevat het geheim, het doel en de werkelijke waarde van je leven.