Het Grote Keerpunt voor de Mensheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 31 december 2019
te Boulder, CO

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Op dit groot keerpunt sta je op de drempel van grote verandering in de wereld, groter dan je op dit moment beseft, een grotere verandering dan op enig moment in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden.

Want je staat op de drempel van een universum vol intelligent leven. Een interventie vanuit dit universum is begonnen. En je wordt geconfronteerd met een nieuwe wereldrealiteit, want de mensheid heeft de wereld op zoveel manieren veranderd dat ze nu eigenhandig op manieren veranderd die je nog niet in de hand kunt houden of voorspellen.

Op dit grote keerpunt heeft de Hemel een Nieuwe Openbaring in de wereld gezonden, een Openbaring die anders is dan alles wat sinds de dagen van Mohammed aan de wereld werd gegeven. Want deze Openbaringen werden alleen op grote keerpunten gegeven en vertegenwoordigen een antwoord op een grote nood en een grote mogelijkheid om de mensheid te verheffen en haar voor te bereiden op haar volgende grote ontwikkelingsstadium.

Zij die gevoelig zijn, zij die kijken, zij die luisteren kunnen voelen hoe deze kracht, deze beweging van het leven, deze grote verandering, in kracht toeneemt. En misschien werden ze bewogen, want God heeft mensen bewogen zich voor te bereiden op deze tijden, de grote tijden van Openbaring.

Want waarom zou God weer tot de wereld spreken, tenzij er een grote behoefte was – zo groot dat de voorgaande Openbaringen haar niet zo volledig of adequaat konden adresseren, zo groot dat God weer moet spreken, ondanks alle ontkenning en geloof dat dit zou kunnen gebeuren? Maar alleen God weet wanneer God zal spreken en niemand heeft de autoriteit om te verkondigen dat dit niet kan.

Dit komende decennium zal een groot keerpunt zijn voor de mensheid, als grote milieuveranderingen het aardoppervlak van de wereld beginnen te veranderen, als de mensheid uitziet op een toenemende aanwezigheid van hen van buiten, die deze wereld voor hun eigen doeleinden proberen te gebruiken. Ze zijn hier niet om jullie te vernietigen, maar om jullie te gebruiken, waarbij ze jullie zien als deel van de grondstoffen van de wereld.

Sommige mensen zullen als ze dit grote keerpunt voelen, denken dat dit het einde is – het einde van de mensheid, het einde der tijden, of het einde van de menselijke beschaving. En sommige mensen zullen denken dat dit een glorieus begin is voor de mensheid, een groots nieuw tijdperk van verlichting en eenheid, van spiritualiteit.

Maar wie kan de werkelijkheid onder ogen zien met de moed en de kracht van Kennis die God in ieder mens heeft geplaatst? Toch kent niemand in de wereld deze Kennis, een enkeling daargelaten.

Dus reageren ze [de mensen] niet. Ze bereiden zich niet voor. Ze herkennen het toenemend aantal signalen in de wereld niet. Ze worden nog steeds door de armoede die in hun naties heerst onderdrukt of ze worden religieus of politiek onderdrukt, of ze blijven hun eigen vooringenomenheid en verlangens en moeilijkheden omhelzen, achteloos, niet wetend dat hun leven meer gaat veranderen dan ze zelf inschatten.

Je hebt mensen die deze grote verandering voelen, maar haar niet onder ogen durven zien. Dus kijken ze de andere kant op, of ze proberen haar te interpreteren en er betekenis aan toe te kennen, waarbij ze haar proberen te integreren in hun verlangens en hun wereldbeeld, terwijl de grote verandering iets is dat in feite hun capaciteit op dit punt ver te boven gaat.

Veel mensen bidden op dit moment voor vrede en gemoedsrust. Sommigen zijn zelfs op zoek naar wat zij verlichting noemen, maar dit is geen voorbereiding op wat komen gaat. Wat komen gaat is een grote uitdaging, een beproeving, een moeilijke weg voorwaarts.

Want God spreekt pas weer als dit voor de hele mensheid geld. Door de eeuwen heen is er voldoende aangereikt om de menselijke ethiek en moraal te verheffen, ook al worden deze dingen in de huidige wereld voor het merendeel verwaarloosd of vermeden.

Er moet sprake zijn van een groot gevaar, een groot probleem, maar ook van een grote mogelijkheid. Want wat anders kan een verscheurde mensheid verenigen – onderling twistziek, vervuld van wraak en woede en de behoefte of het verlangen om anderen te onderwerpen? Wat anders zou dit kunnen overwinnen – dit wat zo ingeworteld lijkt in de huidige wereld en met elke dag erger lijkt te worden – dan een grote uitdaging voor iedereen die hier woont, een uitdaging die iedereen zal raken, een uitdaging waar niemand aan kan ontkomen? Je kunt je alleen voorbereiden en gaan staan om een groot aantal omstandigheden tegenmoet te treden.

Dit is niet het moment om je terug te trekken en te werken aan je eigen spirituele inzicht, of weg te lopen van de wereld en je ergens te verstoppen, of te denken dat alles voorbij is of dat alles nog maar net begonnen is. Het is een voortgaande ontwikkeling, begrijp je, want de mensheid heeft met name in de laatste paar eeuwen de wereld op veel manieren aangetast, de wereld op veel manieren beschadigd, te zeer uitgebuit.

Dit heeft de Interventie van buiten voortgebracht, want deze wereld wordt op prijs gesteld door anderen die al heel lang toekijken. Ze proberen zich hier te vestigen, in het geheim. Het zijn geen militairen. Dus ze hebben niet veel machtsvertoon, maar ze bezitten een sterke overtuigingskracht. En in tijden zoals deze als mensen gedesoriënteerd raken, of bang en angstig zijn, of in toenemende bezorgdheid leven, kan deze overtuigingskracht erg sterk worden – zoals mensen anders laten denken, mensen opzetten tegen hun eigen instanties en leiders, mensen toewenden tot de Interventie.

Om een idee te hebben van wat er gebeurt en wat eraan komt, moet je de moed hebben om bepaalde dingen onder ogen te zien die misschien dat wat je dacht dat mogelijk was verre te boven gaan. Je moet in staat zijn te antwoorden. Je moet verantwoordelijk zijn.

Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld verschaft alles wat je moet weten en alles wat je moet doen in jezelf en in je relaties met anderen. Want dit moet gebeuren op het niveau van het individu. Hele naties kunnen zich nog niet voorbereiden. Het begint bij individuen die zich individueel en gezamenlijk voorbereiden.

Maar wie weet hoe dit moet? Niemand weet hoe je je moet voorbereiden op het leven in het universum zoals het werkelijk is. Niemand weet zelfs wat zich daar bevindt. Jullie films en jullie fictie kunnen je geen goed beeld hiervan geven.

Wie kan jullie voorbereiden op een nieuwe wereldrealiteit? Jullie hebben enkele oplossingen, maar jullie zullen er veel meer nodig hebben. Wie heeft de moed om lang voor de storm een schuilplaats te bouwen? Wie heeft de vooruitziende blik vandaag te doen wat moet gebeuren voordat de zeeën reizen en het land uitdroogt? Je hebt deze kracht in je, maar je kent haar nog niet.

Wij zijn hier om jullie voor te bereiden op de grote verandering die naar de wereld komt, de grote verandering die de menselijke beschaving zal veranderen, ten goede of ten kwade – voorgoed vanaf dit moment, alsof jullie een onzichtbare lijn hebben overschreden die alles verandert.

Jullie kunnen jezelf hier niet op voorbereiden. Zelfs als de mensen het duidelijk zouden kunnen zien en voelen, zouden ze het niet eens zijn over wat het is en wat het wil zeggen en hoe het zal gebeuren en wat er moet gebeuren.

Wat betreft jullie intrede in een Grotere Gemeenschap van Leven in het Universum, niemand op aarde weet zich hierop voor te bereiden. Alleen God kan hiervoor zorgen. En die paar rassen in jullie nabijheid die vrij zijn hebben een belangrijke rol gespeeld in jullie hulp, maar ze zullen niet ingrijpen. Ze kunnen alleen hun wijsheid met jullie delen, wat ze hebben gedaan.

Dit is een grote roeping om zelfobsessie achter je te laten; een grote roeping om de poging jezelf te vervullen achter je te laten in een wereld waar vervulling niet echt kan worden bereikt; een roeping om verwarring en zelfverloochening achter je te laten; een roeping om menselijk conflict, menselijke wil en menselijke dominantie achter je te laten.

Om zelfs maar te kunnen beginnen, moet je de realiteit onder ogen zien waarover Wij hier vandaag spreken en in heel Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld over hebben gesproken. Het is niet zoals je denkt. En als je die realiteit onder ogen ziet, voel je je misschien overweldigd en hopeloos, maar God heeft de hoop, de kracht, het vermogen al in je geplaatst – diep binnenin je.

Je intellect is te klein en te zwak en te bezorgd en te geconditioneerd door de wereld om te kunnen zien en weten wat je moet doen. Je hebt een Openbaring van God nodig. En die werd gegeven.

Wie heeft de nederigheid en de eerlijkheid om dit onder ogen te zien en te accepteren? Hier zul je zien wie moedig is en wie niet, wie nederig is en wie niet, wie reageert en wie niet, wie openstaat voor de toekomst en wie niet, wie in voldoende mate vrij is van zijn eigen investering in zijn levensomstandigheden en zijn ideologie om iets nieuws en groots en krachtigs onder ogen te zien.

Je kunt het zien als een grote test en je zult zeker worden getest. Maar waar je mee geconfronteerd wordt is de realiteit en het gevolg van je eigen misbruik van de wereld, en het gevolg van het wel en niet onder ogen zien van een universum van intelligent leven, een gevolg van het gescheiden zijn van de natuur en de meest krachtige en volledige manifestatie van de realiteit.

Je moet eerlijk genoeg zijn om te zeggen dat je niet weet wat je moet doen. Je moet eerlijk genoeg zijn om te zeggen dat je geen plan kunt bedenken. Je moet eerlijk genoeg zijn om te zeggen dat je ideeën hiervoor te klein zijn.

Maar het is je bestemming om hier te zijn. Je bent de wereld ingezonden om hier in deze tijden te zijn, om de grote dingen waar We het hier vandaag over hebben onder ogen te zien. Dat deel van jou dat werd gezonden en dat dit weet bevindt zich onder het oppervlak van je geest. Je hebt het vermogen om dit te zien en te weten als je dieper in jezelf kunt gaan.

Wat je zal drijven is urgentie. In het begin ben je misschien bang, maar daarna zal het Kennis zijn die je verder zal brengen, want ze is zonder angst. Ze is eeuwig. Zij is het deel van jou dat eeuwig is en nog steeds verbonden is met haar Bron. Ze wil je in leven houden, je beschermen en je leiden zodat je aan de wereld kunt geven waarvoor je gezonden werd, om je kleine maar belangrijke rol te spelen, die jou zal vervullen in dit leven en je aanwezigheid hier zal rechtvaardigen.

Je kunt pas reageren als je de realiteit die op je afkomt onder ogen kunt zien. Ze is groter dan je op dit moment kunt bedenken. Maar we kunnen een aantal beelden voor je schetsen, zodat je misschien een idee hebt van de omvang en de kracht ervan.

Grote delen van de wereld waar al veel grote bevolkingsgroepen wonen, zullen onbewoonbaar worden. Wat zullen ze doen? Waar moeten ze naar toe? Welke naties zijn bereid hen op te nemen?

In de toekomst terwijl de wereld droger, heter en moeilijker te bereizen wordt zal veel van de voedselproductie verloren gaan.

Alles wat belangrijk is in je leven zal neerkomen op zeer elementaire zaken voor je welzijn en voor je vermogen om een constructief verschil te maken in deze nieuwe wereldrealiteit.

De zeespiegel zal stijgen. Het land zal uitdrogen. Hele steden moeten worden verlaten. Hele kustlijnen moeten worden verlaten. Niet in een toekomstige eeuw, maar in deze eeuw. Nog niet morgen, maar het komt eraan.

Je bereid je hier niet op voor als het staat te gebeuren, want dat is te laat. Je reageert niet als je op het punt staat overrompeld te worden, want dat is te laat. Je bouwt je huis niet in het zand, op de flank van een vulkaan, of naast een rivier, want dan is het te laat.

Als je goed oplet bereiken de tekenen van de wereld je elke dag. Je moet niet opgeven of toegeven aan angst of ontkenning of zwakte. Dit zal je sterk maken.

Dit zal de mensheid verenigen – dat wat niemand verwacht, dat wat niemand wil, dat waarvan niemand gelooft dat het mogelijk is, dat wat onverklaarbaar en nieuw lijkt, anders dan alles wat de meeste mensen ooit hebben ervaren – een planetaire noodtoestand die niet eindigt.

Misschien klaag je. Misschien ben je boos op God. Misschien geef je een andere natie de schuld, of je regering, of je ouders. Maar je bent de wereld ingezonden om hier in deze tijd te zijn. Je bent er uitermate geschikt voor. Dit is wat je hier echt komt doen en waar je op moet reageren.

Hoewel je rol heel specifiek kan zijn, hoewel je betrokkenheid heel beperkt kan zijn, moet deze wel binnen deze grotere realiteit vallen waar We het hier vandaag over hebben.

Je moet vooruitdenken. Je moet je angst en voorkeur en je ambivalentie overwinnen en je afgezaagde opvattingen en je veroordelen van anderen en je scepsis en je belachelijke ideeën over het leven en jezelf.

Je moet de mensen dienen. Je moet jezelf accepteren. Alle dingen die er echt toe doen, zul je moeten doen, niet omdat ze gemakkelijk te doen zijn of ze je gelukkig maken, maar omdat ze nodig zijn.

God slaat alarm. Niet slechts voor één groep. Niet slechts voor één natie. Voor de hele wereld.

Je kunt je nergens verstoppen. Je kunt nergens heen. Er is geen plek die niet wordt getroffen door de Grote Golven van verandering of waar men niet het gevaar voelt van de Interventie die vandaag de dag in de wereld plaatsvindt door mogendheden van buitenaf.

Je moet een punt zetten achter je dromerij. Je moet een punt zetten achter je zwakheid en je zielige houding en je vijandigheid ten opzichte van anderen.

Geen enkele grote leider zal de mensheid komen redden en jullie uit deze grote crisis leiden. Het zal door de verrichtingen komen van veel mensen die samenwerken.

God heeft je de Openbaring gegeven om je te laten zien wat er gaat gebeuren en wat er gedaan moet worden om voorbereidingen te treffen, in je eigen leven en in je relatie met anderen. Maar daarnaast moeten er belangrijke menselijke uitvindingen worden gedaan. Er moet grote menselijke inspanningen worden geleverd. De mensheid moet zich grote opoffering getroosten. Om jullie hierop voor te bereiden is alle rijkdom van de wereld nodig.

Dit is voor jou perfect, anders zou je lukraak een betekenisloos leven leiden vol telleurstelling en misverstanden, zonder werkelijke richting, zonder werkelijke betekenis. Je zou van ding tot ding dwalen, van persoon tot persoon, op zoek naar wat je ook zoekt, maar meestentijds nog steeds echt afgesloten van de belangrijke zaken om je heen.

Je hebt mensen die op dit moment reageren, maar hun aantal is erg gering. Je hebt mensen die op dit moment ontwaken, maar hun aantal is erg gering. Dit is een oproep voor elke persoon die kan reageren. En degenen die niet kunnen reageren; zij zullen de gevolgen van een leven in een nieuwe wereldrealiteit onder ogen moeten zien.

Als de mensheid niet in voldoende mate kan reageren, als niet genoeg mensen kunnen reageren, zal de menselijke familie ten prooi vallen aan overheersing door andere mogendheden. Zij zaaien reeds het zaad van verdeeldheid onder jullie en zelfs in jullie, in bepaalde mensen. Dit is hun grote kans om in te grijpen, nu de mensheid niet oplet, nu de mensheid niet reageert, nu de mensheid geobsedeerd is door haar eigen conflicten en dwaze bezigheden.

Je beseft niet hoe waardevol deze wereld is in een universum van onherbergzame planeten. Je beseft niet wat je te wachten staat. En dus kan alleen God deze dingen aan je onthullen. Als je dit niet kunt accepteren zal je verdwaald raken in deze wereld – verdwaald in verwarring, verdwaald in kwelling, verdwaald in vijandigheid en rebellie.

Jullie politieke regeringen falen al, vallen uiteen. Jullie naties zijn verdeeld tussen extremisten die hun land proberen te leiden, en niet beseffen dat naties zich zullen moeten verenigen, praktisch en fundamenteel, om de gevolgen te kunnen opvangen van wat we hier vandaag bespreken. In plaats van uiteen te vallen, zouden jullie je moeten verenigen, niet omdat het een goede zaak is, maar omdat dit het enige is wat moet gebeuren.

Zij die zeggen; “O, dit is te veel. Dit is te extreem. Dit kan niet gebeuren. Zo zal het niet gaan!” Dit zijn mensen die te zwak zijn om te reageren. Ze zijn te zeer bezig met hun eigen prioriteiten en obsessies. Ze hebben niet de innerlijke kracht om zoiets onder ogen te zien, ook al worden hen iedere dag de tekenen van de wereld getoond.

Dit is de evolutie van de mensheid. Evolutie bevat pijnlijke drempels. De wereld is niet enkel door gracieuze veranderingen het paradijs geworden dat ze nu is, maar door tumultueuze veranderingen – enorm uitsterven, grote veranderingen in het klimaat, verstoring, oproer. Dit is evolutie. Het is niet een of ander eenvoudig pad dat je volgt, dat je bij elke gelegenheid genot verschaft. Je bent in de wereld gekomen in een tijd van grote evolutie. Als jullie falen, zullen jullie geregeerd en onderdrukt worden door vreemde mogendheden, sterker dan jullie je nu kunnen voorstellen.

Als jullie dit aangaan en je verenigen zal de mensheid een sterk ras worden. Een onafhankelijk ras, op zo’n manier dat deze onafhankelijkheid kan worden beschermd en behouden. Alleen de Nieuwe Boodschap beschrijft waarom dit zo is en wat dat werkelijk betekent.

Jij zou deze zaken nooit weten. Je zou nooit weten wie er in je wereld is en wat hen macht geeft en wat hun zwakheden zijn of waar ze vandaan kwamen of waarom ze hier zijn en hoe ze te werk gaan. Je zou een fantasievolle kijk erop nahouden, een zienswijze die je voorkeur geniet. ” O, dit moet in ons voordeel zijn. Ze gaan ons technologische geschenken brengen. Ze gaan ons helpen onze problemen hier op aarde op te lossen. Ze zullen onze vrienden worden. Ze zullen onze redders worden.” Ach, wat een stommiteit. Tragisch. Voorspelbaar, dat wel, maar desalniettemin tragisch.

Jullie hebben geen idee waar jullie mee te maken hebben of de kracht die jullie hebben om hierop in te spelen. Geloof niet in je zwakte of de zwakte van anderen, want je moet geloven in je kracht. Je moet je hier bewust van worden. Word objectief. Word realistisch. Word ontvankelijk. Word constructief. Jullie kunnen niet zomaar een stelletje zeurende baby’s zijn, zeuren over waar de wereld naartoe gaat. Dat levert jou of anderen niets op.

Ik moet zo met je praten, want de tijd dringt en de mensheid reageert onvoldoende. Ik moet zo met je spreken omdat ik respect heb voor wie je bent, ook al weet je zelf niet wie je bent. Je denkt dat je iemand bent die in de wereld rondloopt, maar wie je bent is iemand die hierheen is gezonden om een rol te spelen in iets wat van het grootste belang is voor de toekomst van deze wereld en de toekomst van de mensheid.

Je weet nog niet wat dit betekend. Je weet nog niet hoe dit eruit ziet, natuurlijk niet. Je bent amper aan deze reis begonnen. Hoe kan je weten wat dit je brengt, hoe dit zal zijn?

Je zult om je heen mensen zien die dit ontkennen of hier de spot mee drijven of denken dat dit belachelijk is of dat dit iets anders is, of het hartgrondig oneens zijn, of zeggen dat je moet geloven in een grote heilige of redder en dat dit alles is wat je hoeft te doen.

Dit is het zwak van de mensheid. Daar rekent de Interventie op. Ze denkt dat jullie zwak en verdeeld en zielig zijn. Ze heeft jullie nodig omdat ze niet in deze wereld kan leven. Ze heeft totaal geen respect voor jullie. Ze zal jullie verleiden als ze kan. Ze zal jullie de moed ontnemen als ze jullie niet kan verleiden. Dat is haar kracht. Zo gaat ze met jullie om.

Je staat voor het volgende decennium – een decennium van tumultueuze verandering, een decennium van evolutie, evolutionaire verandering, niet alleen persoonlijke verandering, niet alleen politieke verandering – evolutionaire verandering. Het zal voor iedereen gevolgen hebben. Slaag of faal, [dit is] een cruciale tijd in de menselijke geschiedenis, misschien wel de meest cruciale ooit.

Een natie zal niet slagen als andere naties falen. Jullie moeten je verenigen in een soort van functionele vorm om tot een aanpak te komen van de grote problemen waar jullie nu mee te maken hebben. Als jullie dit niet doen, zal de kans voorbijgaan en zal de ellende groter worden.

We zullen je niet vertellen hoe dit eruit zal zien, omdat je nog niet de kracht hebt om dat aan te horen. Maar wat wij jullie bieden is de uitweg uit dit grotere dilemma, niet omdat iemand jullie komt redden, niet omdat een of andere vreemde mogendheid jullie komt redden – de vreemde mogendheid is jullie probleem, niet jullie oplossing – niet omdat een of andere grote heilige of wijsgeer de mensheid uit haar grote hachelijke situatie zal halen. Het is een Oproep voor mensen over de hele wereld om te reageren.

Eender van welke religie je bent, van welke natie, uit welke cultuur, eender welke positie in het leven je hebt, of je nu een man of een vrouw, een kind of een tiener bent, dit is een Roeping die wijd en zijd verspreid moet worden. Wie zal haar wijd en zijd verspreiden? Wie zal de boodschapper eren die vanuit de Engelenschare in de wereld is gezonden om haar hier op dit cruciaal keerpunt te brengen?

Dit is een confrontatie met de realiteit die Wij je hier vandaag geven. Spreek haar tegen. Ontken haar. Doe alsof het niet zo is en je zult falen.

Dus wie van jullie zal volgen? Wie van jullie zal reageren? Wie van jullie zal een pad van voorbereiding volgen dat niet van eigen makelij is om een wereld onder ogen te zien die jullie begripsvermogen te boven gaat en die anders is dan waar jullie aan gewend zijn?

Dit komende decennium zal van doorslaggevend belang zijn. Het zal niet helemaal doorslaggevend zijn, maar het zal wel zeer doorslaggevend zijn. Als jullie op de huidige manier doorgaan, zonder echt van richting te veranderen, zullen de gevolgen voor de volkeren van deze wereld veel groter zijn dan nu het geval is, zo groot dat zelfs naties niet in staat zullen zijn om de problemen van hun eigen bevolking aan te pakken, zelfs niet in de rijke landen.

In het begin zul je bang zijn. Dat begrijpen We. Dat is te verwachten. Dat is normaal. We verwachten niet dat je alwetend en almachtig bent, maar we vragen je wel om verantwoording te nemen. Je zult je angst moeten overstijgen, en dat zal je ook doen, als je verder gaat.

God heeft een voorbereiding gezonden om in contact te komen met de kracht van Kennis in jezelf, zodanig gepresenteerd dat deze in de meest eenvoudige bewoordingen over de hele wereld kan worden vertaald, maar met de grootst mogelijke diepgang die je je kunt voorstellen – een voorbereiding die door God is gezonden. Dat is nog nooit eerder in de wereld gebeurd.

Voorbereidingen zijn gecreëerd en uitgevonden, maar iets direct van God? God zou niet reageren als de wereld en de mensheid niet in groot gevaar zouden verkeren.

Niets anders zal je sterk maken. Niets anders zal je heel maken. Niets anders zal je competent maken. Niets anders zal je in een zinvolle relaties brengen. Niets anders zal je met anderen verenigen en de wonden van de Afscheiding tussen volkeren en naties en culturen en religies helen dan deze zaken onder ogen te zien waarover Wij hier vandaag spreken, en een Openbaring te ontvangen die de volgende grote stap is in Gods voorbereiding voor deze wereld en die gegeven wordt in een tijd van hoogste nood en grootste moeilijkheden.

De Boodschapper zal heengaan en over deze dingen spreken, zoals hij eerder heeft gedaan. Hij zal tot je hart spreken, maar hij zal ook tot je kracht spreken. Hij zal je geruststellen dat er geen veroordeling is in God, geen hel en verdoemenis in God, want dat is een menselijke creatie.

Maar je leeft in een helse staat en het is Gods plan om je hieruit te redden door je belangrijke dingen te laten doen in de wereld – dingen die nodig zijn, niet alleen dingen die je een goed gevoel zouden geven in het moment; dingen die nodig zijn; dingen die een echt verschil zullen uitmaken.

Of je nu gelooft in God of niet, of je nu religieus bent of niet maakt verder niets uit. Het is een oproep om in actie te komen. Geen religie zal je redden als je niet kunt reageren op waar Wij het nu hier over hebben.

De zegen is met je, maar je weet niet dat je gezegend bent. Je bent verontrust, maar je weet niet wat je echt verontrust. Je bent in de war omdat je niet weet waar je staat en waar je bent en wat er staat te gebeuren.

Je moet geduld hebben. Je moet volhouden. Het is niet iets wat je in een weekend of in een jaar gaat opknappen. Het gaat de rest van je leven duren om dit te bewerkstelligen. Maar wat zou je anders doen met je leven in een nieuwe wereldrealiteit?

Er zal weinig luxe zijn in deze nieuwe wereldrealiteit, maar er zal een grote nood heersen en ze zal betekenisvol zijn en een groot doel dienen en er zijn belangrijke bijdragen te leveren. Dat zal de mensheid tot een sterk en vrij ras maken in het universum, waar vrijheid zeldzaam is.

We bieden je dit en de uitnodiging om te onderzoeken wat We bedoelen en wat We zeggen. Wees niet verlegen. Denk niet dat je de waarheid al kent, want wat je weet betekent niets in het aangezicht van Gods Openbaring. Je ideeën, je opvattingen, je overtuigingen, je sterke standpunten hebben niets om op te staan, maar er is een diepere Intelligentie in je die zal reageren op wat Wij zeggen, als je vrij genoeg bent in jezelf om dit te laten gebeuren.

Dit is een keerpunt. Het is niet gemakkelijk. Het is niet comfortabel. Het is in het begin niet geruststellend, maar de mensheid is al ontelbare keren eerder opgestaan in tijden van grote nood, grote beproeving en grote conflictsituaties.

Dus waar We het hier vandaag over hebben is jullie bekend. Het maakt deel uit van jullie culturen. Het is deel van jullie geschiedenis. Het zit in jullie bloed.

Jullie zijn geen broos en kwetsbaar volk, maar jullie zijn zwak geworden in jullie luxe en zelfgenoegzaamheid; jullie zijn afgeleid en verward geraakt op zoek naar persoonlijke wensen en ambities.

De grote tijden zijn aangebroken, en je moet reageren. Dit is een geschenk van ongeëvenaarde waarde, als je kunt reageren. Het zal alles voor je doen wat je niet voor jezelf kon doen. Het zal alles voor de wereld doen wat gedaan moet worden, als genoeg mensen kunnen reageren.

De Hemel wacht en kijkt toe om te zien wie er kan reageren. Er is hier geen sprake van veroordeling. Er is alleen aanmoediging. Maar er heerst grote soberheid over wat er gebeurt, grote nood en een hoge urgentie.

Er zijn een grote veranderingen op komst. Het is tijd om je voor te bereiden. De voorbereiding is hier, ze werd gegeven, door de genade van God en door alle engelen van God en de voorvechters en ware dienaren in de wereld.