Leven tijdens een tijd van Openbaring


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 27 September 2011
te Leadville, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 9

Voor het eerst in de geschiedenis van deze wereld, ben je in staat om getuige te zijn van het proces van Openbaring. Met behulp van moderne technologie is het hele proces opgenomen zodat er geen vergissing gemaakt kan worden bij toekomstige interpretaties, zoals in het verleden zo vaak het geval is geweest.

Het is niet alleen de Openbaring zelf die belangrijk is. Het is het proces van Openbaring zelf – in staat zijn om de Stem te horen, zo vergelijkbaar met die die tegen Jezus, de Boeddha en de Mohammed en vele andere grote leraren sprak, zowel bekend als niet herkend in de geschiedenis van deze wereld.

Dit is een unieke kans en een diepgaande lering, die veel fouten in religieus denken op kan helderen en die Gods eerdere Openbaringen in een nieuw en veel helderder licht plaatst.

Want in de geschiedenis van deze wereld en alle werelden is het proces van Openbaring hetzelfde. Een individu wordt geselecteerd en in de wereld gestuurd. Als ze een bepaald stadium in hun ontwikkeling en volwassenheid hebben bereikt, worden zij uit hun normale omstandigheden geroepen, naar een groot rendez-vous geroepen, een belangrijke ontmoeting met de Aanwezigheid der Engelen die die specifieke wereld overziet. Vervolgens worden ze in een grotere dienstbaarheid geroepen en voorbereidt op een grotere dienstbaarheid, voorbereidend om iets nieuws en revolutionairs in de wereld te brengen.

Dit is niet slechts een verfijning van vroegere opvattingen of vroegere overtuigingen. Het is iets werkelijk nieuws en revolutionairs. Het is niet slechts een verbetering of een uitbreiding of een nieuw perspectief voor iets waarin reeds voorzien is en dat goed ingeburgerd is. Het is een nieuwe mijlpaal.

Jij hebt de mogelijkheid om getuige te zijn van de Openbaring en het proces van Openbaring en de uitleg van de Openbaring en de betekenis van de Openbaring voor jouw leven en voor de hele wereld.

Want het is een Boodschap voor de hele wereld, niet slechts voor een stam of een volk of een natie of een gebied. Het is geen revisie van wat eerder is gegeven. Het is geen reactie op wat eerder is gegeven. Het is voor geen enkele leerstelling of theologie die in de wereld bestaat een toevoegsel. Het is iets nieuws en revolutionairs. Zij vertegenwoordigd een mijlpaal en een grote uitdaging voor de menselijke familie.

Waar je ook leeft, van welke natie je ook deel uitmaakt, wat jouw omstandigheden ook zijn, je leeft in een tijd van Openbaring, even groot als elke tijd van Openbaring in het verleden.

Jouw vermogen om de Openbaring te beantwoorden zal jouw bereidheid, jouw openheid, jouw eerlijkheid en jouw oprechtheid bepalen. Want alles wat onjuist is, alles wat onoprecht is, alles wat corrupt of verkeerd is wordt onthuld in het Licht van de Openbaring.

Wie is in staat om een nieuwe Boodschapper van God te ontvangen? Wij zal hem verwerpen? Hoe zullen mensen reageren? Zullen ze überhaupt reageren?

Alles wordt onthuld tijdens de tijd van Openbaring – de waarde van iemands religieuze begrip, de zuiverheid van iemands religieuze geloof, de helderheid en eerlijkheid van iemands benadering, de openheid van iemands hart en geest. In de tijd van Openbaring wordt dit alles onthuld. En je leeft nu tijdens een tijd van Openbaring.

Een man werd voorbereid en in de wereld gestuurd. Er kunnen geen anderen zijn die hier aanspraak op kunnen maken, want de Hemel weet wie gekozen is en wie niet. Degenen die zichzelf kiezen en zichzelf uitkiezen kunnen geen Nieuwe Openbaring in de wereld brengen. Ze hebben de kracht of de helderheid niet en nog belangrijker, zij hebben de Openbaring zelf niet.

Alles wordt onthuld tijdens een tijd van Openbaring.

Het proces van Openbaring verschilt zoveel van de verhalen en de fantasieën en wonderen die mensen toeschrijven aan zulke gebeurtenissen, zulke vruchtbare gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis die verfraait zijn en die ver buiten het gewone geëscaleerd werden in een poging om haar meer op te laten vallen en een groter belang toe te kennen aan de leerstelling, die uit zulke grote gebeurtenissen voortvloeiden.

Maar deze grote gebeurtenissen hebben allemaal een bescheiden begin. Ze zijn niet voornaam en sensationeel. Ze zijn niet vol van wonderen en buitengewone gebeurtenissen die iedereen ontzag inboezemen. Dat is het verschil tussen de realiteit en menselijke bedenksels.

Maar de Openbaring is buitengewoon. Zij is uitzonderlijk. Want God stuurt maar eens in de misschien duizend jaar een Nieuwe Boodschap in de wereld, tijdens een tijd van belangrijke overgang, uitdaging en moeilijkheden voor de menselijke familie; tijdens een tijd van grote mogelijkheden en grote nood, waarin een Nieuwe Openbaring gegeven moet worden, niet eenvoudig een nader commentaar op wat eerder geleverd is.

Dit is het wat dan voorbij de ideeën en overtuigingen van de luisteraar moet reiken, in een dieper deel van hen, een diepere intelligentie in hen, een deel van hen dat nog steeds verbonden is met God, het deel van hen dat Wij Kennis noemen.

Je kunt Kennis niet voor de gek houden. Op dit niveau bestaat geen verkeerde perceptie. Maar helaas, zo weinig mensen hebben deze staat van bewustzijn, deze diepere verbinding, in voldoende mate verworven, dat zij duidelijk kunnen zien en Kennis kunnen volgen, die de richting van de Wil en het doel van God in de wereld voorstelt.

De Openbaring die voor jou ligt is de belangrijkste en grootste Openbaring ooit aan de mensheid gegeven, want zij spreekt tot een geletterde wereld, een wereld van globale communicatie, een wereld met meer subtiliteit en een wereld van escalerende en diepgaande nood, verwarring en ellende.

Het is de eerste grote Openbaring bedoeld voor een wereldgemeenschap, voor een geletterde bevolking. En daarom moet zij nu met meer helderheid, meer nadruk, meer subtiliteit en complexiteit spreken.

Want je kunt geen kind zijn en dat onder ogen zien waarmee je in de wereld en daarbuiten geconfronteerd zal worden. Je kunt niet simpelweg een blinde volgeling zijn en jezelf op de Grote Golven van verandering voorbereiden die naar de wereld komen, of op de ontmoeting van de mensheid met intelligent leven uit het universum – de belangrijkste en meest verstrekkende gebeurtenis uit de geschiedenis.

Je kunt niet God vereren en dan denken dat je jouw bestemming hier vervult, want ieder van jullie is de wereld ingestuurd voor een groter doel, dat verbonden is met de evolutie van de wereld en met de realiteit van de menselijke behoefte om je heen.

Alleen Kennis binnenin jou weet wat dit specifiek betekend en wat er moet gebeuren om jou daarop voor te bereiden en wat door jou en door anderen, met wie je je op een natuurlijke manier zal associëren in het licht van een groter doel, bereikt moet worden.

De Openbaring is niet hier om een pantheon van goden of fantastische verhalen te creëren, die ongelovig en moeilijk te geloven lijken. Zij is niet zozeer hier om een dienaar van God van jou te maken maar om je aan te moedigen om de Gods wil en doel te vertegenwoordigen, wat alleen door Kennis binnenin jouw mogelijk gemaakt kan worden.

Het is een grote Openbaring voor een toekomst die anders zal zijn dan het verleden – voor een wereld in verval; een wereld van afnemende hulpbronnen; een wereld van vernietiging van het milieu; een wereld waarin het over de hele wereld moeilijker zal zijn om voor mensen te zorgen, om te voorzien in voedsel, water, medicijnen en energie; een gevaarlijkere en conflicterende wereld; en daarbovenop een wereld die geconfronteerd wordt met interventie van andere rassen uit het universum, die hier zijn om de menselijke zwakte en verwachtingen uit te buiten.

Daarom is de Boodschap erg krachtig, maar ze moet erg verhelderend zijn. En de Boodschapper moet dit verkondigen en bovendien in staat zijn om te onderwijzen wat het betekend. Dit is iets waar tientallen jaren aan voorbereiding voor nodig waren. De Boodschapper heeft decennia nodig gehad om de Nieuwe Boodschap van God te ontvangen, ze is zo enorm groot en veelomvattend.

De Boodschapper moet een man zonder maatschappelijke positie zijn, maar hij moet goed ontwikkeld en erg mededogend zijn. Hij moet eenvoudig en nederig zijn. Hij moet duidelijk spreken, maar in termen die iedereen kan begrijpen. Hij moet met zijn leven de waarde van zijn boodschap demonstreren en het belang van het leven en leren van de Nieuwe Boodschap.

Hij is niet volmaakt, maar geen enkele Boodschapper is ooit volmaakt geweest. Hij zal geen wonderen voor de massa verrichten, want geen van de Boodschappers heeft dat ooit werkelijk gedaan. Hij is hier om de deur te openen naar een diepere ervaring van de Goddelijke Aanwezigheid en Kracht in de levens van mensen waar ook – rijk en arm, noord en zuid, oost en west, in alle naties, in alle religies. Hij is hier niet om religies van de wereld te vervangen, maar om te voorzien in een grotere duidelijkheid en relevantie.

Want de mensheid moet zich voorbereiden op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen als de menselijke beschaving wil overleven en stabiel wil worden en een basis wil vormen voor de grootste toekomstige prestaties van de mensheid.

De mensheid moet tevens voorbereid en onderricht worden over het leven in het universum, in die mate die je zult moeten begrijpen om te kunnen bepalen hoe je zult reageren op de aanwezigheid van een interventie in jou eigen wereld.

Geen van de wereldreligies kan jou op deze zaken voorbereiden, want zij zijn geboren in een eerder tijdperk en hoewel ze oneindig belangrijk zijn voor de mensheid, is er een Nieuwe Openbaring van God nodig om de menselijke beschaving te redden, om grotere eenheid tussen de religies van de wereld te brengen, om oorlog en conflict te beëindigen zodat de mensheid zich voor zou kunnen bereiden op de grote uitdagingen die komen.

Je kunt niet in het verleden verankerd zijn en de Openbaring van de toekomst begrijpen. Je kunt niet onbuigzaam zijn over jouw religieuze opvattingen en begrijpen hoe God weer zal spreken en waarom God weer heeft gesproken en wat dat voor jou en voor anderen zal betekenen. Jouw hart kan niet gesloten zijn, of je zult niet horen en je zult niet zien.

Je moet voldoende van de mensheid houden om zo’n Openbaring te waarderen en te leven naar wat zij leert, om de kracht te ontvangen die zij levert, de gratie en het mededogen dat zij benadrukt.

De Boodschapper wordt de komende tijd geconfronteerd met een zeer gevaarlijke reis, want er zal veel weerstand tegen de Nieuwe Openbaring zijn, zoals er in het verleden altijd veel weerstand is geweest tegen Gods Openbaringen in de wereld, wanneer en waar ze ook werden gegeven.

Hij zal niet in elke stad spreken. Hij zal niet bij elke gebeurtenis aanwezig zijn. Hij zal slechts hier en daar spreken. Maar zijn Boodschap zal uitgezonden worden naar de wereld en de Openbaring zal aan de wereld gepresenteerd worden met haar eigen commentaar, haar eigen richtlijnen, haar eigen uitleg. Het is niet iets dat aan toekomstige geleerden en individuen overgelaten zal worden ter interpretatie, ter becommentariëring, want het is in het verleden aangetoond dat dat gevaarlijk en betreurenswaardig is.

Daarom is de Openbaring zo expliciet en herhaalt ze zich. Daarom wordt ze zo vaak toegelicht, om de mogelijkheid tot fouten, verkeerde interpretatie en verkeerd begrip van mensen te minimaliseren.

Zij hersteld de kracht van Kennis in het individu, dat vroeger slechts het privilege van de elite en gekozenen was. Zij spreekt van het dieper geweten van de mensheid, het geweten dat al ingesteld was voordat jij hier kwam, om jouw gids en raadgever te zijn in alle belangrijke zaken.

De Boodschapper moet niet vereerd worden. Hij is geen god. Geen van de Boodschappers waren goden. Zij waren Boodschappers – half menselijk, half heilig – beide realiteiten vertegenwoordigend, de realiteit van de wereld en de realiteit van het Oude Thuis waar jullie allemaal vandaan komen en waarnaar jullie uiteindelijk allemaal terug zullen keren.

Zijn aanwezigheid zal ophelderen wat opgehelderd moet worden. Zijn stem zal tot de geesten en harten spreken van degenen die kunnen horen. Hij zal tot de noden van de wereld en tot de noden van het hart en de ziel spreken. Hij brengt niet alleen de antwoorden, maar het antwoord zelf. Want God heeft een groter intelligentie en geest binnenin iedere persoon geplaatst, maar dit is nauwelijks bekend in de wereld, een enkeling daargelaten.

Het zal niet simpelweg menselijke technologie en menselijk vernuft zijn waardoor je in staat zal zijn je adequaat voor te bereiden op de toekomst, op de Grotere Gemeenschap zelf. Het zal iets moeten zijn dat veel diepzinniger en wezenlijker voor jouw natuur en jouw Wezen is. De Boodschapper zal over deze zaken spreken.

Dat maakt allemaal deel uit van de Openbaring, begrijp je. God geeft je geen antwoord voor de dag of een antwoord voor morgen, maar een antwoord voor alle dagen en alle situaties.

God hoeft jouw leven niet te regisseren, want de Heer van alle universums houdt zich niet op deze manier met jou bezig. God is intelligenter. God heeft Kennis binnenin jou geplaatst, een volmaakte leidende intelligentie die onderscheiden moet worden van al die andere stemmen en impulsen, verlangens en angsten in jouw geest.

De Openbaring heeft voorzien in de Stappen naar Kennis, de weg om toegang te verkrijgen tot dat wat de grootste gift is die God ooit aan de mensheid of aan elke opkomend of gevorderd ras in het universum heeft kunnen geven.

Jouw begrip van het Goddelijke moet nu meegenomen worden naar een groter panorama van leven. Jouw begrip kan niet in het verleden verankerd zijn, maar moet flexibel zijn en in staat zijn om zich aan te passen aan de toekomst, als meer en meer verandering plaatsvind binnenin jou en om jou heen. Jouw Heer moet nu de Heer zijn van alle universums, een Heer van miljarden, miljarden, miljarden rassen en nog veel meer.

Dit maakt deel uit van de Openbaring voor de mensheid, zo anders en uitgebreider dan elke Openbaring die ooit gegeven is. Hiermee zal je alle Openbaringen waarderen en wijsheid uit ze allemaal halen.

Als je een devoot Christen bent, zal jouw Christendom nu groeien en meer uitgebreid worden. Als je een devoot Moslim bent, zal jouw geloof en beoefening nu groeien en meer uitgebreid worden. Als je een beoefenaar van het Boeddhisme bent of van het Joodse geloof of van enig andere religieuze weg, dan zal zij uitgebreid worden door de Nieuwe Openbaring. De Boodschapper zal over deze zaken spreken. De Openbaring spreekt over deze zaken.

En voor het eerst zal jij de Stem van de Openbaring horen. Het was door voor de hand liggende redenen voorheen nooit mogelijk dit op te nemen, maar nu is het mogelijk voor jou om de Stem van Openbaring te horen. Het is een wonderbaarlijk iets, maar het is ook moeilijk voor jou, want als je dit niet kunt horen, als je dit niet kunt herkennen, dan moet je je eigen belemmeringen onder ogen zien. Misschien bekritiseer, ontken of vermeid je dit, maar dat toont alleen maar jouw zwakheid en jouw beperkingen.

Wat zou God nog meer voor jou moeten doen? Als je de Openbaring niet kunt ontvangen, wat kan God dan voor jou doen? God heeft een antwoord gegeven voor de hele wereld en voor jouw individualiteit – voor jouw geloof, voor jouw traditie, voor jouw religie, voor jouw cultuur en voor jouw natie. Wil je cadeautjes? Wil je vrijstelling? Wil je verlost worden van de problemen van het leven? Wil je verwend worden? Wil je wonderen bij elke wending? Wil je in een of andere welzijnszorg naar de Hemel zitten, alsof je hulpeloos en onmachtig in de wereld bent?

God geeft jou kracht via Kennis en doet een beroep op Kennis via de Nieuwe Openbaring.

Het is niet God die de wereld zal redden, maar het zijn de mensen die hier naartoe gestuurd zijn om de wereld te redden die dat zullen doen. En zij zullen hun kleine maar belangrijke rol spelen, en die zal groter zijn dan ze begrijpen. En die zal verschillen van hun persoonlijke doelen en ambities. En het zal hen verlossen en hen doen herleven, hen terugbrengen naar de sterkte en Kracht van de Hemel, die belichaamd wordt door Kennis binnenin hen, ver beneden het oppervlak van de geest.

Jij hebt de mogelijkheid om het proces van Openbaring te begrijpen. En als je kunt dit begrijpen, zal je zien welk een wonder het werkelijk is. En je zult de Boodschapper niet in een God veranderen, maar hem het respect en de eerbied verlenen die hij verdient. En je zult eerlijk zijn in jouw benadering – de Openbaring niet afwijzen of minachten, maar naar haar luisteren haar ervaren en haar in voldoende mate in jou leven toepassen zodat je haar groter doel en betekenis voor jou kunt begrijpen.

Mensen willen dat God veel voor ze doet – hen behoeden voor rampspoed, hen kansen geeft, de zieken geneest, corrupte en onderdrukkende regeringen ten val brengen, hen rijk maken, hen gelukkig maken, hen tevreden of vredig maken.

Maar wat mensen willen en wat God Wilt is niet hetzelfde, niet in het begin. Want de ware behoeften van je hart resoneren met de Wil van de Schepper, maar de ware behoeften van je hart en ziel is iets dat zich misschien nog niet binnen je bewustzijn bevind. Een diepere eerlijkheid zal jou daar naartoe brengen.

God heeft voor de kracht van Kennis gezorgd en met haar de weg en de betrokkenheid met het leven dat het individu zal verlossen. Dit dient iedereen, zelfs de verdorvene, zelfs de armste der armen.

Hier bestaan geen helden en meesters. Er zijn alleen maar diegenen die sterker met Kennis zijn, die haar gratie en kracht kunnen tonen in de wereld.

Hoe zeer dit verschilt van wat de mensen leren te denken en geloven. Maar gedachten en geloof bevinden zich aan de oppervlakte van de geest. Onder het oppervlak ligt de grote opening naar jouw ware natuur en naar de kracht van Kennis.

Je realiseert je nog niet hoe belangrijk en centraal dit voor jouw leven is. Daarom moet de Openbaring voor opheldering zorgen voor wat religie werkelijk is en betekend, wat spiritualiteit werkelijk is en betekend en hoe alle ware spirituele oefeningen in essentie stappen naar Kennis zijn.

Maar dit is moeilijk te vinden in de wereldreligies, zo overdekt met rituelen, tradities, commentaren en verkeerde interpretaties zijn zij geraakt. Veel velen zijn zij starre geloven geworden; voor anderen slechts een vertroosting. Hun werkelijk kracht kan binnen in hen alleen gevonden worden met behulp van een grote leraar en een wijze gids.

De mensheid heeft hier nu geen tijd voor, want het is vijf voor twaalf. Het is niet slechts voor bepaalde individuen weggelegd om een grotere reis in het leven te maken. Het is bedoeld voor de hele menselijke familie, om zich op de meest praktische en essentiële manieren voor te bereiden op de grote verandering die naar de wereld komt en die al op de kusten begint te slaan en de steden te overspoelen, de naties met elkaar in conflict te brengen, de luchten te verduisteren, de rivieren te verontreinigen, precies die hulpbronnen te bedreigen waar jullie iedere dag van afhankelijk zijn.

De Openbaring is niet hier om jou bang te maken, maar om jou te leren opkomen voor je zelf; om jou sterkte, moed en vastberadenheid te geven; om jou mededogen en verdraagzaamheid te geven; om jou de kracht van Kennis te geven, dat de bron is van jouw werkelijke kracht en integriteit.

De wereld is veranderd, maar de mensen zijn niet mee veranderd. De Grote Golven komen eraan, maar mensen weten niet. De Interventie in de wereld vind plaats , maar zijn zich er niet van bewust of denken misschien dat het een geweldig iets is.

Er is een Openbaring van de Schepper van al het leven nodig om de mensheid voor te bereiden, om de mensheid wakker te maken en de mensheid te versterken en te verenigen, zodat zij eventueel een grotere toekomst heeft en de grote uitdaging voor behoud van haar vrijheid en haar bestemming overleefd.

Er valt veel te leren. Er moeten zoveel zaken opzij gezet worden, zoveel zaken onderzocht worden, zoveel zaken herzien worden. Een Openbaring van God brengt dit alles. Het is een uitdaging voor de ontvanger en voor de mensen die zo gezegend zijn om haar te ontvangen.

En terwijl de Boodschapper in de wereld is, heb je deze grote kans om hem te horen, over zijn woorden en de betekenis van zijn aanwezigheid in de wereld in deze tijd, na te denken.

Voor velen zal het een grote schok zijn. Velen zullen zich ertegen verzetten. Velen zullen haar ontvangen.

Maar er is een grote schok voor nodig om de mensheid bewust te laten worden van de realiteit van haar situatie en de omstandigheden waar ze zich op voor moet bereiden. Daar is de schok van Openbaring voor nodig. Daar is de schok van de toekomst voor nodig. Daar is de werkelijkheid van dit moment voor nodig en het besef dat men niet het leven leeft waarvoor men gestuurd is en de herkenning dat alleen de ideeën jouw niet voor kunnen bereiden op grotere zaken, dat je de kracht van Kennis moet hebben, die de kracht van de Hemel is die jouw geschonken is.

Dit is de betekenis van de Openbaring. Het is niet alleen maar een Openbaring van ideeën. Het is een Openbaring van ervaring. Het is een Openbaring van iemands ware natuur, oorsprong en bestemming.

Moge je ogen hiervoor geopend zijn. Moge je hart ontvankelijk zijn. Moge je ideeën flexibel genoeg zijn om herzien te worden. En moge je beseffen dat je hier bent om een groter doel te dienen, dat je zelf niet kunt verzinnen of toewijzen. Moge de Openbaring de jouwe zijn en via jou aan anderen gegeven worden. Moge de Boodschapper in zijn resterende tijd op aarde herkend en geëerd worden. En moge dit een tijd van grote zegening, opheldering en aanmoediging zijn voor jou die probeert het groter doel en richting van je leven te vinden.