God Heeft Weer Gesproken


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 24 februari 2011
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 4

God heeft weer gesproken.

God heeft weer gesproken omdat de wereld haar moeilijkste situaties, haar grootste uitdagingen tegemoet treedt.

De menselijke familie heeft een milieuproblematiek gecreëerd die de kracht heeft om haar beschaving te ondermijnen – een problematiek met veel factoren; een problematiek die jullie leefmilieu zal veranderen, die jullie grond zal uitputten, die jullie rivieren droog zal leggen; een problematiek die jullie groei en uitbreiding zal beëindigen; een problematiek die het product van decennia en eeuwen van misbruik van de wereld is geweest, zonder rekening te houden met morgen, alsof de wereld een eindeloze overvloed is die grenzeloos geëxploiteerd kan worden.

En de wereldreligies , die allemaal door God geïnitieerd werden, zijn in conflict met elkaar – soms gewelddadig, vaak fel – in conflict met elkaar, rivaliserend om voorrang en erkenning, in veel gevallen claimend de grootste te zijn of zelfs de enige ware manifestatie van Gods Openbaring – ,de ene ware weg die gevolgd moet worden.

God heeft weer gesproken omdat de mensheid de wereld geplunderd heeft en zich nu tegenover een dilemma geplaatst ziet dat tot grote ontbering en conflict kan leiden.

God heeft weer gesproken omdat religie gefaald heeft haar eenheid te vinden, slechts enkele individuen en organisaties uitgezonderd.

Zij heeft gefaald om de stammenidentiteit van volkeren te overbruggen, die in voldoende mate overwonnen had moeten worden om een wereldgemeenschap te stichten – om iemands directe groep, iemands regionale identiteit, iemands unieke gebruiken en cultuur te overstijgen om deel van een wereldgemeenschap te worden.

Dit is evolutie voor de mensheid, een evolutie die tot een grote diversiteit van culturele uitingen leidt, maar mensen in staat stelt om hun creaties met elkaar te leven, te communiceren en te delen.

God heeft weer gesproken, ondanks dat velen zeggen dat dit niet mogelijk is, dat de laatste profeet de belangrijke en definitieve boodschap voor te wereld had. Maar wie kan dit zeggen? Zelfs God’s Boodschappers kunnen zulke aanspraken niet maken.

Want God communiceert als God dat wil en is niet gebonden aan menselijke ideeën of overtuigingen. Welk een arrogantie om te denken dat de Schepper van alle universums door menselijke veronderstelling en menselijke vermaning belemmerd wordt.

Daarom heeft God weer gesproken heeft, want er moet tot een omvangrijke rectificatie komen van jouw interpretatie over de Goddelijke Aanwezigheid en Kracht in jouw leven, en in de wereld en voorbij de wereld binnen de Grotere Gemeenschap van leven in het universum.

De mensheid staat op de drempel van de ruimte, op de drempel van een confrontatie met een Grotere Gemeenschap van leven – een Grotere Gemeenschap die vele malen complexer, veeleisender en uitdagender is dan alles wat de menselijke familie ooit tegengekomen is.

Het is alsof de mensheid een tiener is die een wereld voor volwassenen binnen gaat, vol met veronderstellingen en eigenbelang natuurlijk, maar zich niet bewust van en gevaarlijk naïef over de relaties en problemen van die wereld voor volwassenen.

De wereldreligies, die gegeven werden om een menselijke beschaving op te bouwen, waren niet ontworpen om de mensheid voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap. Dat was niet hun doel en functie, begrijp je.

Maar nu hebben de evolutionaire vooruitgang en ontwikkeling de mensheid naar deze belangrijke mijlpaal gebracht. Levend in een wereld van afnemende hulpbronnen en een groeiende bevolking, moet zij nu de realiteit, de problematiek en de grote gelegenheid onder ogen zien van de confrontatie met een Grotere Gemeenschap van leven.

Want buiten jouw angsten, buiten jouw ongerustheid, buiten jouw ontwijking en ontkenning zal je in staat zijn om te zien dat de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en de ontmoeting met een universum van intelligent leven de twee belangrijkste zaken, de twee grootste motivaties zijn die de mensheid ertoe zullen brengen om uiteindelijk samen te werken en een functionerende en rechtvaardige wereldorde in te stellen, een stabiliteit op wereldschaal die nooit eerder tot stand is gebracht.

Deze stabiliteit kan niet onder een onderdrukkende bewind bestaan, dan zal zij niet slagen. De noodzaak zal haar nu doen ontstaan. Want concurrerende en onderling vechtende naties zullen de wereld alleen maar verder en sneller uitputten.

En met een klimaatverandering en een veranderende leefomgeving zullen naties samen moeten werken als zij willen overleven en hun volkeren in het onderhoud willen voorzien.

Het is leven op een zo simpel fundamenteel niveau, kwijtgeraakt door de moderne geest, die met zulk een obsederende mateloosheid aan haar verlangens en haar angsten, haar fantasieën en haar creaties denkt, dat zij de realiteiten van het leven zelf niet kan zien.

Plunder jouw leefmilieu en het zal je ondermijnen. Het zal tegen je werken. Vecht tegen elkaar en oorlog zal permanent worden. De (oude) grieven zullen herleven en nieuwe grieven zullen ontstaan.

De wereld heeft een Nieuwe Openbaring nodig. Want het Christendom kan de wereld niet redden. De Islam kan de wereld niet redden. Boeddhisme en Hindoeïsme kunnen de wereld niet redden. En het Jodendom was nooit ontworpen om de wereld te redden.

Nu er een wereldgemeenschap bestaat van grote onderlinge afhankelijkheid, en grote fragiliteit en grote kwetsbaarheid voor zowel interne ineenstorting als voor externe concurrentie en interventie, wordt het tijd voor de mensheid om volwassen te worden. Het is tijd voor een bekering van de mensen van alle naties – een rekening houden met de realiteit van de situatie, een begrip van de Grote Golven van verandering en hun macht om een stabiele wereld te treffen en te ondermijnen.

Het is tijd voor God om weer te spreken. God weet dit natuurlijk, hoewel maar weinig mensen het erkennen.

Veel mensen wachten op de vervulling van hun profetieën van lang geleden – de terugkeer van de Imam, de Maitreya of Jezus. Maar ze zullen niet terugkeren, begrijp je. En zij die deze titels en deze identiteiten opeisen zullen niet de spiritueel verlichtten of de spiritueel begiftigden zijn, maar degenen van de Grotere Gemeenschap die hier zijn om hun voordeel te doen met menselijke dwaasheid en verwachting.

God heeft weer gesproken. Als jullie echt de behoefte hiervoor zou herkennen – de behoefte hiervoor in jullie leven, in jullie gemeenschap, in jullie familie, in jullie natie, tussen jullie naties – dan zou je kunnen zien dat de Nieuwe Openbaring nodig is en dat je in feite in een tijd van Openbaring leeft.

Maar hier moet je zeer helder zijn, want God geeft jouw geen nieuwe superheld om in te geloven. God geeft jou geen grootse doctrine om je aan te hechten onder grote bedreiging of straf als je mocht falen. God vraagt jou niet om in een leraar te geloven. God vraagt jou niet om er een theologie of een filosofie op na te houden.

God brengt in plaats daarvan de kracht van Kennis naar het individu en met die kracht, verantwoordelijkheid in dienstverlening aan de wereld. God geeft de mensheid geen nieuw idee waarover zij zal vechten tijdens een meningsverschil. Hij geeft jullie iets meer fundamenteels, iets dat jullie werkelijk alleen maar aan een wereldgemeenschap zouden kunnen geven, die zich geplaatst ziet tegenover groot gevaar en beroering.

Dit is een meer ontwikkelde Openbaring – nu niet gegeven in eenvoudige verhalen of anekdotes, niet gegeven in vermaningen, niet afgebeeld in eenvoudige pastorale prentjes, niet gegeven in mystieke persoonlijkheden met de belofte van verlichting, maar gegeven om het individu in een staat van herkenning en een gevoel van verantwoording te brengen, niet alleen voor zichzelf, maar om de menselijke beschaving zelf te redden.

Aanvankelijk zullen mensen dit niet begrijpen omdat ze het grote gevaar waar de mensheid mee geconfronteerd wordt niet zien. Ze denken dat het leven zal zijn zoals het altijd geweest is, misschien problematischer, moeilijker, onzekerder. Zij realiseren zich niet dat ze in een nieuwe wereld leven – een wereld die onwaarneembaar veranderd is, een wereld die niet hetzelfde zal zijn als de wereld waarin ze opgegroeid zijn, de wereld van hun ouders en voorvaderen. En ze zullen bemerken dat ze zonder de begeleiding van Kennis binnenin henzelf, verloren zullen zijn in deze wereld – deze wereld die steeds meer in beroering zal raken, steeds onzekerder zal worden.

Op een bepaald punt kan je hier niet voor weglopen. Je kunt niet in een staat van fantasie en ontkenning leven, jouw blaam en vijandigheid op jouw ouders, of jouw cultuur of organisaties of regeringen projecterend.

Er moet een afrekening zijn, begrijp je en hoe eerder deze afrekening voor het individu gebeurt, hoe eerder zij de balans van hun leven beginnen op te maken.

Maar wat de mensheid zal leiden is dat wat jullie beslissingen zal beïnvloeden en bepalen. Of je nu een leider van een natie bent of een arme persoon die aan de rand van de stad leeft, datgene wat jouw beslissing voedt en wat je in jezelf en anderen kunt horen en zien maakt het verschil in wat jij verkiest te doen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering en maakt het verschil in de mate van wijsheid die je in kunt brengen in je eigen omstandigheden, ongeacht hoe moeilijk ze zijn.

God geeft de mensheid iets waarvan de mensheid zelfs niet weet dat ze het nodig heeft – dat ene sleutelelement, het ontbrekende stukje, het deel waarin alleen God kan voorzien, de sterkte, de kracht en de visie die alleen God kan leveren.

Zonder dit zal jullie technologie jullie niet redden. Jullie vernuft zal jullie niet redden. Geluk zal jullie niet redden. Ontkenning of ontwijking zal jullie niet redden. Je onderdompelen in hobby’s en afleiding zal jullie niet redden. Daarom heeft God weer gesproken.

De Boodschap is oprecht. Zij is zo oprecht dat mensen ervoor weg zullen lopen. Zij is zo oprecht dat ze de ontvanger in eerste instantie misschien zal verwarren. Zij is zo oprecht omdat ze jouw vraagt zo oprecht te zijn.

Zij vraagt jou te zijn wat God in jouw geschapen heeft en dat deel van jezelf dat een product van leven in de wereld is, te beheersen – een grote eis, maar een rechtvaardige eis als je in staat zult moeten zijn om een wereld in verval onder ogen te zien en in staat zult moeten zijn om de realiteiten van de Grotere Gemeenschap onder ogen te zien, waar kinderachtigheid en dwaasheid jou zullen schaden en jou zwak zullen maken.

De wereld is veranderd. Gods grote Openbaringen moeten nu de volgende fase in hun expressie krijgen – niet om ze te vervangen, maar om ze te verheffen en om ze te zuiveren en om ze met elkaar in harmonie te brengen. Zij zijn allemaal wegen naar Kennis, begrijp je. Dat is wat ze werkelijk zijn.

Ze zijn in andere zaken veranderd door regeringen, door individuen en instellingen en door naties op zoek naar macht en overheersing. Ze zijn samengesmolten met cultuur en gebruiken en lokale voorstellingen tot een punt waar hun wezenlijke kracht en doel moeilijk onderscheiden kunnen worden.

Dit is het terugbrengen van mensen naar de essentie van spiritualiteit, hetgeen de kracht en aanwezigheid van Kennis in het individu is, de kracht en aanwezigheid van Kennis – deze grotere intelligentie die God elke persoon gegeven heeft, werkend door groepen en naties van volkeren, vrijheid en vergeving , herkenning, communicatie, werk, inspanning, verantwoordelijkheid, bevorderend.

Dit is nu niet simpelweg een optie, want de wereld die je tegemoet gaat zal veel moeilijker en veeleisender zijn. En de beslissingen die je zult moeten maken zullen grote consequenties voor jouw en anderen hebben.

Je kunt niet wat aanrommelen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Je staat op de drempel van de Grotere Gemeenschap. Alleen God kan je op deze twee belangrijke werkelijkheden voorbereiden. En God geeft jou de essentiële componenten van die voorbereiding.

God geeft de wereld wat zij nodig heeft, maar de mensen zien het niet. Zij willen een krijgsheer. Zij willen een militaire macht. Zij willen en Barabbas niet een Jezus. Ze willen een heer van de wereld, niet een Heer van de Hemel. Zij willen materiële macht. Zij willen materiële oplossing. Zij willen dat hun problemen voor ze opgelost worden. Zij willen hun teugels afgeven in plaats van het geschenk van verantwoording ontvangen.

Het wonder van de Nieuwe Boodschap is het wonder van alle Openbaringen. Het is het wonder van persoonlijke openbaring. Het is het wonder van persoonlijke verlossing. Het is het wonder van persoonlijke en individuele verantwoordelijkheid en bijdrage aan de samenleving en aan anderen. Het is het wonder van geven. Het is het wonder van vergeving. Het is het wonder van resoneren met anderen op een dieper niveau, voorbij de wereld en het bereik van het intellect. Het is het wonder van jouw ware realiteit die zichzelf uitdrukt in een moeilijke en tijdelijke wereld.

Wat jou beslissingen voedt maakt het verschil in de bepaling van het resultaat. God heeft jou de stem en het geweten gegeven om je te leiden, maar het is niet jouw stem of jouw geweten. Het maakt deel uit van een grotere Stem en een groter geweten.

God heerst niet over de wereld, het weer besturend. God is niet de bron van calamiteiten en catastrofes, orkanen en aardbevingen en overstromingen. Dat is slechts de natuur in actie.

God heeft jou in deze moeilijke en onvoorspelbare wereld gestuurd, zo mooi als ze is, om de kracht van Kennis terug te winnen en geleid door deze kracht dat te geven waarvoor je ontworpen bent, specifiek daar waar jou bijdrage de grootste impact kan hebben.

Dit alles gaat het menselijk intellect te boven, natuurlijk, want je zult nooit de werking van de Schepping en de Hemel begrijpen, die zich ver buiten het fysieke universum uitstrekt, dat op zichzelf zo onmetelijk is dat geen enkel ras ooit in staat is geweest om haar totaliteit of haar volle betekenis te doorgronden.

Hier komen het praktische en het mystieke samen. Hier maken het innerlijk en het uitwendige hun wezenlijke verbinding. Hier wordt het verstand door een grotere intelligentie bestuurd, zodat de enorme capaciteit van het intellect wijselijk gebruikt en toegepast kan worden. Hier nemen mensen hun verantwoordelijkheid om niet alleen hun aangelegenheden op orde en in balans te brengen, maar ook om te kijken wat ze moeten doen om de menselijke familie te helpen overal waar hun geschenken gegeven kunnen worden.

In de toekomst zal je zeer meedogend naar de wereld moeten kijken. Je zult veel mislukking en verlies zien. Je zult grote dwaasheid zien en zelfs terugkerende mateloosheid steeds extremer zien worden. Je zult moeten vergeven en met mededogen naar de wereld kijken. Je kunt je niet volledig los van haar maken, want je bent ermee verbonden, je bent gestuurd om haar te dienen en jouw doel en bestemming staan ermee in verband.

Het doel is niet innerlijke vrede. Het doel is contributie. Zelfs de grootste heiligen moesten dit erkennen en werden de wereld ingestuurd om overal waar ze konden te onderwijzen en prediken en hun bijdrage te leveren.

Jouw verrichtingen in de wereld, of zelfs jouw spirituele verrichtingen dienen allemaal gebruikt te worden om te dienen, om de lasten van degenen om jou heen te verlichten, om mensen aan te moedigen om terug te keren naar de Kracht en de Aanwezigheid die hun Bron is en hun verbinding met het Goddelijke – gebruik makend van alle overtuigingen of symbolen of beelden of personage die ze het meest inspirerend vinden.

Wat wezenlijk en belangrijk is de beoefening en de erkenning dat je leeft met twee intelligenties – het wereldlijke intellect en de diepere geest van Kennis.

Dit geld voor iedereen, niet slechts voor een stam, een groep of een tijd in de geschiedenis of om een belangrijke episode in de lange geschiedenis van de menselijke aanwezigheid in deze wereld te ondervinden.

God heeft weer gesproken en nu over grotere zaken – zaken voorbij het gewone en zaken die zeer normaal en belangrijk zijn – God heeft gesproken over de Grotere Gemeenschap, de Grote Golven van verandering, de betekenis van jouw innerlijke realiteit en de wezenlijke beoefening om jouw verbinding met Kennis terug te winnen, die hier is om jou te begeleiden, jouw te beschermen en jou naar grotere prestaties in het leven te leiden.

Het is een geweldige doorbraak voor het individu. En het zullen individuen zijn die het verschil zullen maken in het beslissen van het lot en de toekomst van de mensheid.

En wat hun beslissingen voedt – of dat ambitie, overtuiging, angst, trots en hun vroegere begrip van de grotere inspiratie is die alleen Kennis leveren kan – zal in elke situatie het resultaat bepalen.

God heeft weer gesproken. Je moet naar de Openbaring komen om dat te zien. Wees niet dwaas en houd je niet afzijdig en probeer het te niet beoordelen of te begrijpen, want je zult het niet begrijpen. En om het te beoordelen is alleen maar een demonstratie van je dwaasheid en je gebrek aan oprechtheid.

Dit is een belangrijke tijd van Openbaring. Het is een belangrijke tijd van voorbereiding op de toekomst. Het is een belangrijke tijd om jou leven in balans en harmonie te brengen en jezelf voor te bereiden op een leven in een nieuwe wereld, een veeleisende wereld, maar ook een verlossende wereld als de mensheid ervoor kiest om te volgen wat God aangereikt heeft.