Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 22 april 2011
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 12

God beweegt de mensheid in een nieuwe richting, een richting waarin zij eerder niet hoefde te bewegen. Want de wereld is veranderd en de mensheid ziet zich geconfronteerd met een Grotere Gemeenschap van leven in het universum – een grote verandering, een grote mijlpaal in de lange evolutie van de mensheid, een tijd van enorme beroering en onzekerheid, een gevaarlijke tijd voor de menselijke familie, een tijd die zich met snel ontvouwende gebeurtenissen zal bewegen.

God beweegt de mensheid in een nieuwe richting, richting een wereldgemeenschap die in staat is de wereld in stand te houden, die in staat is geconfronteerd te worden met de werkelijkheden van leven in het universum, welke jullie opgedrongen zullen worden en jullie zelfs op dit moment opgedrongen worden. Het is een grote verandering die veel mensen voelen, maar niet begrijpen.

De beweging van de wereld versneld, waarbij de levens van mensen overweldigd en overvallen zullen worden door de grote klimaatverandering die plaatsvindt en door politiek en economisch beroering. Dit alles is nu in beweging en kan niet gestopt worden, alleen maar gematigd. Dit zal een grote aanpassing vergen.

Tijdens deze grote mijlpaal in de menselijke geschiedenis is een Nieuwe Openbaring in de wereld gezonden en een Boodschapper is hier naartoe gestuurd om haar te ontvangen, haar voor te bereiden en haar te presenteren. Voor hem is het een lange reis, een lange en moeilijke reis.

De huidige Boodschap voor de mensheid is groot, uitgebreider en completer dan alle Boodschappen die ooit in de wereld gezonden zijn, compleet met leerstelling en commentaar, zodat haar Wijsheid en Kennis opgemerkt en op de juiste manier toegepast kunnen worden en niet gewoonweg overgelaten worden aan menselijke interpretatie.

Mensen zien niet, horen niet. Ze zijn vreemdelingen voor zichzelf. En hun aangeboren vermogens om het milieu op te merken zijn voor velen verloren gegaan en zijn onontwikkeld.

Dit maakt de taak van de Boodschapper moeilijker. Hij moet het Mysterie dragen, want de Openbaring gaat verder dan de wereld van het intellect en wordt met zekerheid niet bepaald door de verwachtingen, overtuigingen of het begripsvermogen van mensen.

God beweegt de wereld in een nieuwe richting. Het is een richting die altijd de bedoeling is geweest, maar voor de mensen van de wereld zal zij nieuw zijn. Voor jouw verstand zal zij nieuw zijn.

De grote Openbaringen van de Schepper zijn altijd zo. Zij presenteren altijd een nieuwe realiteit, een nieuwe bewustzijn, een nieuwe dimensie en een grote belofte.

De wereld wordt steeds donkerder en deze grote belofte is nu nodig. Alleen het licht van Kennis, de grotere intelligentie die de Schepper de menselijke familie en alle rassen in het universum geschonken heeft, alleen dit kan jullie nu in staat stellen om te begrijpen en te antwoorden.

Want je keert terug naar God onder de voorwaarden die God stelt. En Gods Boodschappen moeten begrepen worden zoals ze werkelijk zijn en bestemd zijn te zijn.

Dit zal veel strijd en conflict met zich meebrengen en de Boodschapper en de volgelingen van de Boodschapper moeten deze problematiek, deze frustratie onder ogen zien en veel geduld hebben.

Zulk een Openbaring zal niet van meet af aan geaccepteerd worden en slechts enkelen zullen in staat zijn volledig te antwoorden. Maar als de tijd verstrijkt en als de wereld turbulenter wordt, zal de Nieuwe Boodschap meer aantrekkingskracht uitoefenen en meer erkenning en een grotere relevantie verwerven.

Zij beantwoord vragen die jullie zelfs nog niet gesteld hebben. Zij is zowel een voorbereiding op de toekomst als een remedie voor het heden.

Jullie filosofen en theologen zullen er niets mee kunnen. Zij zullen er problemen mee hebben. Zij zal zich niet conformeren aan hun begripsvermogen, waar ze zoveel in geïnvesteerd hebben. Religieuze leiders zullen met haar te kampen hebben omdat zij spreekt van een realiteit die zij nog niet herkennen.

God beweegt de mensheid in een nieuwe richting. De Boodschapper is hier om de Boodschap te verzorgen. Hij heeft decennia nodig gehad om haar te ontvangen. Er zullen decennia nodig zijn om haar te erkennen in de wereld.

Maar het probleem is tijd. De mensheid heeft niet veel tijd om zich voor te bereiden op een nieuwe wereld en op contact met leven uit het universum – contact dat reeds plaats vindt, contact met een gevaarlijke bedoeling en intentie.

Mensen worden geobsedeerd door hun behoeften, hun problemen, hun hunkering en hun verlangens. Ze zien de beweging van de wereld niet. Want de wereld is veranderd, maar de mensen zijn niet mee veranderd. En nu worden jullie met een nieuwe reeks werkelijkheden geconfronteerd.

Wat zal God hierover zeggen als mensen zich overweldigd voelen, als hun voorspellingen over de toekomst niet kloppen, als de terugkeer van hun verlosser niet gebeurt, als ze geloven dat God al deze problemen voor ze creëert?

De Openbaring spreekt over al deze zaken. Maar jullie moeten open staan voor de Openbaring en jullie moeten het vooruitzicht op grote verandering onder ogen zien, want zij staat voor de deur en zal doorgaan.

Je kunt niet duizenden jaren terug gaan en proberen te begrijpen wat vandaag gebeurt. Want de evolutie van de mensheid is op een nieuw punt aangekomen, een punt van dominantie in de wereld een punt van grotere kwetsbaarheid in het universum.

Op welk moment zal deze leerstelling jouw voor beginnen te bereiden op een nieuwe wereld en op de Grotere Gemeenschap van leven – twee gebeurtenissen die de koers van de menselijke geschiedenis zullen veranderen en het leven van iedereen zal beïnvloeden?

De regeringen weten het niet. De religieuze leiders weten het niet. De experts weten het niet. De universiteiten kunnen mensen niet voorbereiden.

De Openbaring moet van de Schepper van al het leven komen, en dat is wat er nu gebeurt. Want je leeft in een tijd van openbaring en de Boodschapper is in de wereld. Zolang hij in de wereld is heb je een mogelijkheid om te ontvangen en voor te bereiden. Als hij verdwenen is zal het anders zijn. Het zal moeilijker zijn. Hierin is hij het Licht in de wereld.

Hij is een bescheiden man en claimt niets anders dan de Boodschapper te zijn, want dat is de rol die hem toebedeeld is. Hij moet de mensheid via de Openbaring voorbereiden op een nieuwe wereld. Hij moet de mensheid via de Openbaring voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Hij moet via de Openbaring spreken over de grote verandering die er aankomt en die al bij iedereen voor de deur staat.

God beweegt de mensheid in een nieuwe richting. Kan de mensheid bewegen? Kunnen mensen antwoorden? Kan jij antwoorden? Kan jij accepteren dat je in een tijd van Openbaring leeft en in overweging nemen wat dit betekend voor jouw leven en de uitdagingen waar zij jouw mee confronteert?

Mensen realiseren zich niet hoe zeer hun leven en omstandigheden afhangen van de conditie van de wereld en de beweging van de wereld. Alleen in de armere naties is deze grotere realiteit voortdurend aanwezig. In de welvarende naties isoleert de welvaart jullie tot op zekere hoogte voor een bepaalde periode van de grotere realiteiten van het leven. Maar deze welvaart zal afnemen en de grotere realiteiten staan dan voor de deur.

Hoe de mensheid antwoord en zich voorbereidt zal het verschil maken. Op welke informatie de beslissingen van de individuen gebaseerd zijn zal het verschil maken. Naar welke stem zij luisteren, of dat de kracht en aanwezigheid van Kennis zal zijn, die God hen gegeven heeft om hen te leiden en hen te beschermen, of dat het de stem van hun cultuur of de stem van angst of de stem van woede en ambitie zal zijn.

Deze keuzes zijn voor het individu fundamenteel en wat individuen beslissen zal het lot en de toekomst van de mensheid bepalen. Daarom drukt de verantwoordelijkheid op iedereen, niet slechts op leiders en instellingen.

Daarom brengt God de Nieuwe Boodschap naar de mensen en niet naar de leiders van naties. Want de leiders zijn niet vrij. Ze zijn gebonden aan hun ambt en aan degenen die hen gekozen hebben, aan de verwachtingen van anderen. Daarom komt de Openbaring naar jou en naar het volk. Het zijn hun beslissingen en vastberadenheid die het verschil maken.

Mensen willen veel. Ze willen dat wat ze hebben niet kwijt raken. Zij zitten vast in het moment. Zij hebben niet het perspectief om te kunnen zien waar hun leven naar toe gaat.

De Openbaring zal een grote schok en een grote uitdaging voor ieder persoon zijn. Maar deze schok en uitdaging is de schok van Openbaring. De uitdaging is geconfronteerd te worden met de Wil van de Schepper. De uitdaging is of je kunt antwoorden en de aard van je antwoord.

Je kunt niet blijven waar je bent, want de wereld is veranderd, en zij zal verder veranderen. Ze is in beweging. Je moet met haar meebewegen. Dit is in harmonie met het leven zijn. Dit is tevoorschijn komen uit de afzondering. Dit is jezelf bevrijden uit afleiding en obsessie. Dit is leren luisteren, kijken, je geest stil doen worden zodat je kunt zien. Dit is het opgeven van wrok, zodat je begrijpt waar je zit. Dit is het nemen van de Stappen naar Kennis, zodat de Aanwezigheid en Kracht van God door jou en tegen jou kan spreken.

Dit is de Openbaring die de mensheid meeneemt in een nieuwe richting. Zijn mensen bereid te gaan, of zullen ze achterblijven – geconfronteerd met de Grote Golven van verandering, slapend op het strand terwijl de Grote Golven aanzwellen, langs de kustlijn levend denkend dat alles in orde is, voor het moment levend, niet in staat om de tekens van de wereld te beantwoorden, levend met veronderstellingen die niet in overeenstemming met de realiteiten van het leven zijn?

We kan antwoorden? Wie zal kijken? Wie zal luisteren? Wie zal zijn/haar ideeën, overtuigingen en voorkeuren lang genoeg naast zich neer leggen, om iets te zien, iets te horen, iets te weten?

Dit zal de Boodschapper jou vragen te doen. Dit zal de Openbaring vereisen. Dit zal het leven in een nieuwe wereld vereisen. Dit zal het opkomen in een Grotere Gemeenschap van leven vereisen.

Zal de mensheid dwaas en onbeholpen, onwetend en onontvankelijk zijn, met haar grotere intelligentie niet herkent en niet gebruikt? Dit zijn de vragen. De antwoorden zijn niet duidelijk, want ze zijn nog niet tot leven gekomen. Ze zijn de werkelijke test die er voor de menselijke familie aan staat te komen nog niet meegemaakt.

Maar de Schepper van al het leven houd van de wereld en houd van de mensheid en heeft de kracht van verlossing in de wereld gestuurd – om het individu te verlossen en zijn kracht en integriteit te herstellen, om de grote uitdagingen van het leven aan te gaan die nu aan de horizon verschijnen.

God beweegt de mensheid in een nieuwe richting. Het is tijd om voor te bereiding, om te ontvangen en om de Openbaring te ondersteunen.

Mensen zullen zich beklagen. Ze zullen protesteren. Ze zullen zich verzetten. Ze zullen de Boodschapper beschuldigen. Ze zullen de Openbaring hekelen. Niet in staat om te antwoorden, niet genegen hun leven en hun ideeën te herzien, zullen ze zich verzetten.

Dit gebeurt altijd in de tijd van Openbaring. Zij die het meest in het verleden hebben geïnvesteerd zullen zich verzetten tegen de nieuwe wereld en alles daarbinnen. Zij kunnen niet zien. Zij zullen niet weten. Ze hebben niet de moed om hun positie te herzien. Ze hebben niet de nederigheid om te gaan staan in het aangezicht van de Openbaring.

Wat kan God voor ze doen? Ze vragen zoveel van de Schepper, maar ze kunnen het antwoord van de Schepper niet beantwoorden. Wat kan God voor ze doen?

Wees onder de eersten die antwoorden, zodat jouw grotere geschenken in het leven vorm kunnen vinden en een mogelijkheid hebben om in de dagen en jaren van je leven naar voren te komen.

Dit is de kracht van Openbaring – om wijsheid en Kennis te ontketenen die de mensheid nu wanhopig nodig heeft om zich op een toekomst voor te bereiden die anders zal zijn dan het verleden.

De zegeningen zijn met jou. De kracht van verlossing is in jou, in Kennis binnenin jou. Maar wat kan deze Kennis ontsteken en haar naar voren roepen en jouw in staat stellen om haar te benaderen, haar te begrijpen en haar met succes te volgen?

Zij moet door God ontstoken worden. De Openbaring is hier om de grotere verlossing van individuen in werking te stellen ter voorbereiding op de nieuwe wereld en voor de bestemming van de mensheid in het universum, die nog herkend en vervuld moet worden.

Het is tijd om te antwoorden. Het is tijd om werkelijk eerlijk met jezelf te zijn, je leven niet te baseren op jouw voorkeuren of jouw angsten, maar op ware herkenning binnenin jezelf.

De confrontatie met de Openbaring zal jou uitdagen om met deze diepere eerlijkheid te antwoorden. De confrontatie met de Openbaring zal jou uitdagen met deze diepere eerlijkheid. Het is de grootste uitdaging van je leven. Het is de allerbelangrijkste uitdaging van je leven. Het is de allerbelangrijkste gebeurtenis van je leven.

God beweegt de mensheid in een nieuwe richting.