De Samenkomst


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op februari 2013
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 10

Er bestaat een grote Samenkomst, de Aanwezigheid der Engelen die waakt over deze wereld en al lange tijd over deze wereld heeft gewaakt.

Hoezeer dit echter verschilt van de meningen en overtuigingen van mensen, de manier waarop zulke Wezens in het verleden in jullie boeken en religies en in de getuigenis van bepaalde mensen zijn afgeschilderd.

God bestuurt de wereld niet. God drijft het klimaat niet aan. God laat het bloed niet door je aderen stromen of het water over de steile rotsen storten of de zaden in de grond ontkiemen – want dat alles werd in het begin der tijden in beweging gezet.

Maar God heeft een Aanwezigheid aangesteld om gedurende al haar chaotische en tragische confrontaties en episodes tijdens de geschiedenis over de wereld te waken – uitkijkend naar die individuen die veelbelovend zijn; zaken in de wereld brengend tijdens belangrijke keerpunten in de evolutie ven de mensheid; en iemand uit hun eigen gelederen in de wereld sturend om een nieuwe Leerstelling te brengen en een nieuw begrip om het bewustzijn van de mensheid te veranderen en om, indien mogelijk, de koers van de mensheid op een positieve manier te wijzigen.

Degenen die jullie eren als de grote Boodschappers, de grote Heiligen, de grote Leraren – zoals de Jezus, de Boeddha en de Mohammed – komen van deze Samenkomst, begrijp je. Maar als ze in de wereld zijn, zijn het mensen. Wat hen onderscheidt is dat zij hier zijn op een grotere missie met een grotere reeks verantwoordelijkheden en een grotere aansprakelijkheid naar degenen die hen gestuurd hebben. Hun levens zijn sporen. Hun levens zijn veeleisend. Het is geen reis voor de laffe inborst of voor degenen die plezier en ontspanning zoeken hier op aarde.

De Samenkomst waakt over de wereld – luisterend, wachtend op die verzoeken die echt authentiek zijn en een eerlijke smeekbede vertegenwoordigen, met name als ze een keerpunt in het leven van een iemand markeren, met name als zij meer verlangen naar contact tonen – niet ontstaan uit ambitie, ontstaan uit dwaasheid of experimenteren.

Het is een signaal dat iemand klaar is om te met ontwaken te beginnen. Alleen de Hemel weet welk signaal dit is, hoe het klinkt, wat het betekend en hoe het beschouwd moet worden.

Voor jullie hier op aarde is de Samenkomst als de Hemel – een brug tussen deze wereld en jouw Oude Thuis, waar je vandaan bent gekomen en waar je uiteindelijk naar terug zult keren.

Iedereen in de wereld, iedereen in het universum die in Afscheiding in de fysieke realiteit leeft, zal uiteindelijk terugkeren naar zijn Oude Thuis.

Maar terwijl ze hier zijn, zijn ze gevangenen van hun eigen bedoelingen. Zij zijn gevangenen van hun culturen en hun naties, in een universum waar vrijheid zo uitermate zeldzaam is. Toch is eenieder hier naartoe gestuurd voor een groter doel – een potentieel, een zaadje van wijsheid, een mogelijkheid die, onder de juiste omstandigheden en door hun eigen eerlijkheid en bewustzijn, een groter leven kan initiëren.

Bij iedere wereld in het universum waar bewuste wezens zich ontwikkeld hebben of naartoe zijn gemigreerd en gekoloniseerd, zal er een Samenkomst zijn – een grote Samenkomst of een kleine Samenkomst, afhankelijk van het aantal individuen en de aard en omstandigheden van die cultuur en natie in het universum.

Het is een Plan op een schaal die je je niet voor kunt stellen. Jullie religies kunnen het niet verklaren. Jullie theologie bestrijkt een veel te klein gebied om iets van deze omvang te omvatten. Probeer de tekens en symbolen van het leven op aarde ter interpreteren als je wilt, je kunt dit niet interpreteren. Jouw intellect was niet gemaakt om iets op deze schaal te interpreteren.

Maar binnenin jou is de kracht van Kennis, die God daar geplaatst heeft – een diepere intelligentie, een diepere geest. Op deze geest wacht de Samenkomst. Want als deze diepere geest binnenin jou boven kan komen binnen de context van jou leven en jouw omstandigheden en geaccepteerd, gevolgd en ontvangen kan worden, dan zal jij nu een nieuwe reis in het leven beginnen. Alleen in dit verband kan gezegd worden dat je opnieuw in de wereld geboren zou worden. Alleen in dit verband zou dat waar en zinvol en doeltreffend zijn.

Leden van de Samenkomst zullen aandacht schenken aan bepaalde individuen die een grotere bijdrage leveren aan de wereld, maar alleen als de diepere Kennis binnenin die individuen de boodschap stuurt – de boodschap waar de Samenkomst op wacht en naar zoekt onder degenen die in Afzondering leven.

God staat jou toe om in Afzondering te zijn. God staat jou toe om te lijden. God staat jou toe om fouten te maken, want daarom heb jij voor Afzondering gekozen – om deze vrijheid te hebben.

Maar aangezien er geen werkelijk alternatief voor de Schepping bestaat, is jouw bestaan hier maar ten dele echt. Het is nog steeds verbonden met de Schepping, maar het is een veranderend, zich ontwikkelend milieu – een milieu waar jouw leven tijdelijk is en erg op de proef wordt gesteld en erg bedreigd door veel zaken, waar fouten en falen de consequentie zal zijn van leven zonder Kennis om jou te leiden.

God staat toe dat dit gebeurt, want je bent gemaakt om vrij te zijn. Het staat je zelfs vrij om te proberen om niet degene die je werkelijk bent te zijn. Zo vrij ben je zelfs.

Maar je kunt nooit slagen in Afzondering omdat Kennis binnenin jou leeft. Het is dat deel van jouw dat God nooit heeft verlaten en nog steeds reageert op de Kracht en Aanwezigheid van de Heer van de Schepping en op de Schepping zelf.

Denk aan de religieuze leerstellingen in de wereld – de verhalen, de leerstellingen, de enorme collectie ideeën die daarmee geassocieerd worden – en beschouw ze in het licht van wat Wij hier vandaag tegen jou zeggen. Want Wij geven jouw het grote plaatje van je leven. Zie het contrast en je zult langzaam gaan inzien dat je aan een nieuwe reis moet beginnen.

Jouw oude ideeën over religie en spiritualiteit kunnen jouw maar tot op zekere hoogte dienen. Daarbuiten moeten ze opzij gezet worden, want alleen God kent de weg terug. Alleen God kent de betekenis van jou ware bestaan en het specifieke doel dat jou in deze tijd, onder deze omstandigheden, in de wereld heeft gebracht.

Het intellect moet uiteindelijk buigen. Zij kan alleen volgen als zij in een grotere realiteit verkeerd. Dit vereist bescheidenheid. Dit vereist, na verloop van tijd, overgave aan de Kracht en Aanwezigheid die in jou leeft, die alleen maar jouw bron kan beantwoorden.

De Samenkomst laat alles op aarde gebeuren. Tenzij in alle oprechtheid hun Aanwezigheid vereist en gevraagd wordt, zullen ze niet tussen beide komen. Alleen bij een belangrijk keerpunt, als het de bedoeling is dat een Nieuwe Boodschap aan de wereld gegeven wordt, zullen zij de mensheid een nieuw begrip, een groter bewustzijn verschaffen. En dit zal gebeuren als antwoord op een grote en potentieel verwoestende verandering in de wereld. Daarom worden de grote Openbaringen alleen gegeven op bepaalde kritische keerpunten in de evolutie van de menselijke beschaving. Ze kunnen niet geconstrueerd worden. Ze kunnen niet uitgevonden worden. Ze kunnen zelfs niet voorgesteld worden, alhoewel velen dat natuurlijk hebben geprobeerd hebben.

Hierop zijn de grote tradities gebouwd. Maar het is ook op basis hiervan dat de grote tradities niet in staat waren om de geest van de Openbaring te volgen, die hun bestaan in het begin initieerde. God weet dat de mensen zich zonder Kennis zouden vergissen met deze zaken en onderweg veel fouten zouden maken. Het is de conditie van leven in Afzondering.

Maar als je eenmaal de kracht en aanwezigheid van Kennis binnenin jezelf begint te ontdekken, begin je in jezelf de Afzondering te beëindigen – tussen jouw wereldlijke intelligentie en idee van jezelf en de grotere intelligentie die binnenin jou leeft, een intelligentie die je had voordat je in de wereld kwam en die je opnieuw zult ontdekken als je weggaat.

Dit vereist een grote resonantie met het leven en niet slechts een complexe theologie of filosofie. De Samenkomst der Engelen reageert niet op deze zaken.

Maar tijdens een groot keerpunt, zoals dat op dit moment plaatsvind in de wereld, zal iemand uit hun eigen gelederen in de wereld komen. Iemand uit hun eigen gelederen zal gestuurd worden om de beproeving om de Boodschapper te zijn, tegemoet te treden – de grote moeilijkheid, het grote mysterie, de grote onzekerheid, de grote Aanwezigheid die bij hen zal zijn als zij door het proces van een volwassen menselijk wezen worden gaan, met nog altijd weinig bewustzijn van hun grotere bestemming en zin, tot hun roeping geïnitieerd is.

Niemand begrijpt het leven van de Boodschapper, maar iedereen kan de geschenken van de Boodschapper ontvangen, geschenken die groter zijn dan enig persoon ooit aan de wereld zou kunnen geven – geschenken vele malen duurzamer, doordringender, krachtiger en meer inspirerend dan enig persoon ooit zou kunnen maken of bedenken. Mensen kunnen fascinerende ideeën hebben, maar niets dat het leven van een persoon op de meest natuurlijke en prachtige manier kan transformeren.

Dat moet van de Hemel komen. Het moet via de Samenkomst komen, die de Wil van God interpreteert. Want God van het universum is veel te groot om in beslag genomen te worden door deze wereld – de God van ontelbare melkwegstelsels, dimensies en Schepping voorbij de fysieke manifestatie, die zelfs groter is, zo groot dat er geen mogelijkheid bestaat dat je haar omvang en haar totale insluiting in het leven zou kunnen begrijpen.

De Heer van miljarden, miljarden, miljarden rassen en meer bevindt zich met zekerheid buiten elk theologisch principe dat ooit in deze wereld geschapen is. Maar zij maakt deel uit van Gods Nieuwe Openbaring, begrijp je, want de mensheid komt op in een Grotere Gemeenschap van leven in het universum en moet nu na gaan denken over God binnen een groter panorama.

Want om te begrijpen wat God in deze wereld aan het doen is, moet je begrijpen wat God in het universum aan het doen is. En voor het eerst is de Openbaring over dit onderwerp aan een mensheid gegeven die op de drempel van het heelal staat, een mensheid die op de drempel van vernietiging van de leefwereld van de wereld staat en zichzelf in de ondergang en catastrofe drijft. Het is de belangrijkste mijlpaal die de mensheid ooit onder ogen heeft gezien en met de meest verstrekkende gevolgen.

Alles zal veranderen en is zelfs op dit moment aan het veranderen. Vanwege dit grote keerpunt heeft God via de Aanwezigheid der Engelen en Samenkomst, een Nieuwe Openbaring voor de wereld gestuurd – een Openbaring over het leven in het universum en het Werk van God alom, niet gebaseerd op een stam of een gebied of op een natuurlijk fenomeen of op de beperkte geschiedenis van een groep of natie, maar op de realiteit van het leven overal.

Dit groter panorama geeft jou de grootste mogelijkheid om de Kracht en Aanwezigheid die binnenin jou leeft te herkennen. en zij moedigt jou aan om jouw intellect te gebruiken om deze verwerkelijking te ondersteunen, want het is gemaakt om dit te doen en dit is haar hoogste dienstbaarheid aan jou.

Je zult de namen van degenen in de Samenkomst niet weten, niettemin zouden ze op een bepaald moment voor iemand een naam kunnen aangeven om hem te helpen met antwoorden. Hun namen zijn nietszeggend, want ze zijn zowel individuen als één – een fenomeen dat je met het intellect niet kunt begrijpen, dat kan alleen maar aan zaken van deze wereld denken.

Tijdens de tijd van grote Openbaring spreek de Samenkomst als een Stem. Zij spreek door een van haar leden, maar ze praten allemaal tegelijk, een fenomeen waar je niet echt over na kunt denken. Het is te fantastisch. Het is te fenomenaal. Het valt volledig buiten jou concept van de realiteit. Jij kunt je in het universum alleen maar individuen voorstellen, maar de Samenkomst is één en velen en één, omdat ze zo dicht bij de Hemel zijn, begrijp je, waar de velen één zijn en de één velen.

Jouw focus in het leven is niet om gecharmeerd te raken van de Samenkomst of om je op de Samenkomst te concentreren, want hun doel is om jou bezig te houden met terugvordering van Kennis, dat binnenin jou leeft.

Want jij moet degene zijn die kiest. Jij moet degene zijn die de consequenties en de moeilijkheden en zegeningen van jouw beslissingen onder ogen moet zien. Jij bent degenen die moet kiezen voor ontvangst of afwijzing van het belangrijk aanbod. Jij bent degene die verantwoordelijk moet zijn voor alles wat je doet.

Dus loop niet iedereen te vertellen dat God jou leidt om dit of dat te doen, want dat is onverantwoordelijk. Je moet zeggen; “Ik doe dit omdat ik voel dat dit hetgene is wat gedaan moet worden.” Claim geen andere autoriteit, want je weet het niet zeker.

Je kunt de Samenkomst of de kracht van de aanwezigheid die binnenin jou leeft niet kennen tenzij Kennis in jou geactiveerd is en krachtig in jouw leven tevoorschijn begint te komen. Creëer geen liefdesverhaal over jouw goddelijke ervaring, wat dat ook moge zijn, of het nu waar is of verzonnen want het gaat allemaal over het opkomen van Kennis binnenin jou, begrijp je.

De Samenkomst is alleen maar hier mee bezig, want totdat het gebeurt ben je niet betrouwbaar. Je bent niet aansprakelijk. Je bent niet moedig. Je bent niet authentiek. Je bent nog steeds onderwerp van de overredingen van de wereld en van je eigen angsten en voorkeuren. Je bent te zwak.

Daarom moet je op een hoger plan gebracht worden in jezelf door een proces van grote transformatie, dat alleen maar geïnitieerd kan worden door de Samenkomst. Je kunt jezelf niet initiëren. Je kunt twintig jaar lang mediteren en niets afweten van de kracht en aanwezigheid van Kennis.

Het is jouw gebed nu met de grootste kracht, urgentie en authenticiteit gegeven dat de Samenkomst naar jou toe roept. Je bid niet voor voordeel of slechts bescherming tegen kwaad. Je bid om verlost te worden, niet wetend wat dat betekend, niet door te proberen de verlossing te begrijpen, niet denkend dat je weet hoe je jezelf moet zuiveren. Want alleen de Samenkomst weet dit.

Het is een prachtig iets, begrijp je. Het is het grootste wonder van allemaal. Het is het wonder dat elk ander wonder creëert.

God heeft nu een Nieuwe Boodschap de wereld in gestuurd om de mensheid voor te bereiden om een nieuwe ervaring van wereld en milieu onder ogen te zien en om de grote uitdaging van behoud en verenigen van de menselijke beschaving, tegemoet te treden.

God heeft de grote Openbaring de wereld in gestuurd om de mensheid voor te bereiden op haar confrontatie met leven uit het universum – de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid en degene die de grootste uitdagingen, moeilijkheden en mogelijkheden voor de menselijke familie vormt.

Een Boodschapper is in de wereld. Hij heeft een zeer lange voorbereidingstijd gehad om de Openbaring te ontvangen, want het is de grootste Openbaring ooit gegeven aan de mensheid – nu gegeven aan een ontwikkelde wereld, een geletterde wereld, een wereld met globale communicatie, een wereld met een globaal bewustzijn, tot op zekere hoogte.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Boodschap in een keer aan de hele wereld gegeven is. Want zij moet de wereld in een korte tijdspanne bereiken om de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die naar de wereld komt en voor de betekenis van haar confrontatie met intelligent leven uit het universum, dat al plaatsvindt in de wereld.

Geen van Gods eerdere Openbaringen kan jou op deze zaken voorbereiden, want dat was niet hun doel of hun ontwerp. Ze werden gegeven om menselijk bewustzijn, menselijke beschaving en menselijk geweten te ontplooien en de ethiek die mogelijk de mensheid naar een grotere eenheid en een grotere kracht in de wereld kon leiden.

De menselijke beschaving is gecreëerd en hoewel zij erg onvolmaakt is – vol corruptie en verdeeldheid en fouten – is zij desalniettemin veelbelovend. Als je de conditie van leven in het universum om je heen zou kennen, dan zou je deze grote belofte zien. Maar je kunt dit nu nog niet zien. Je hebt dit gezichtspunt niet. Maar de samenkomst ziet dit, natuurlijk en daarom wordt grote nadruk gelegd op deze wereld om zich voor te bereiden op deze belangrijke mijlpaal. Zoveel is nu gegeven, via het proces van Openbaring.

Maar de Boodschapper wordt geconfronteerd met grote moeilijkheden, dezelfde moeilijkheden waar de vorige Boodschappers mee geconfronteerd werden – ongeloof, antagonisme, afwijzing, spot.

Mensen kunnen niet zien dat zich in hun midden de grootste gebeurtenis van de wereld afspeelt. Ze denken dat het een inbreuk op hun ideeën is, een tarten van hun overtuigingen. Ze denken dat het hun rijkdom, macht en hun prestige in de wereld zal ondermijnen, terwijl het hen in feite de grootste belofte op verlossing biedt die zij ooit zouden kunnen krijgen en de grootste voorbereiding op een toekomst die op zoveel manieren anders zal zijn dan het verleden.

De Samenkomst hoedt en leidt de Boodschapper, want zijn belang voor de wereld kan niet onderschat worden. Zijn belang voor de wereld kan niet overschat worden. De Samenkomst zal door hem spreken om de Openbaring in de wereld te brengen. En zij zullen als één spreken omdat de Boodschap alles is.

Als dit door voldoende mensen herkend kan worden, er door voldoende mensen aandacht en gevolgd aan gegeven kan worden, dan zal de mensheid de kracht hebben om het uiteenvallen en de eindeloos strijd en oorlog af te wenden om een nieuwe basis voor de toekomst te bouwen.

De Openbaring heeft de visie over deze grotere wereld voor de mensheid gegeven, maar het zal een heel andere wereld zijn. Er zal veel kracht, moed en eerlijkheid voor nodig zijn om haar te creëren en haar te ondersteunen in een universum waar zich veel machtige krachten bevinden en waar vrijheid zeldzaam is. Alleen God weet hoe dit gedaan kan worden. Alleen de Samenkomst begrijpt deze zaken.

Jouw taak is nu leren te ontvangen en de Stappen naar Kennis te nemen zodat je jouw ware basis in het leven kunt vinden, je ideeën in twijfel te trekken, dilemma’s uit het verleden op te lossen, jezelf en anderen te vergeven en naar de wereld te kijken zonder afkeuring en veroordeling. Want het is deze wereld die met de tijd jouw grotere geschenken en jouw grotere rol op zal roepen.

Er is hier zoveel af te leren, zo veel te heroverwegen. Je moet voldoende bescheiden zijn om dit te doen. Als je denkt de waarheid te kennen, als je denkt de Wil van God te kennen, als je denkt te weten wat het universum is, zullen jouw kansen om de waarheid te ontdekken zeer klein zijn.

De Samenkomst waakt over de wereld. Roep de Samenkomst toe – niet terloops, want ze zullen jou niet horen. Niet om jouw ambities, jouw dromen of jouw fantasieën te vervullen, want ze zullen jou niet horen. Je moet met jouw hart en jouw ziel bidden. Alleen dan kan jouw stem hen bereiken, want ze kennen alleen dat wat waar, eerlijk en puur is.

Ze kunnen niet gemanipuleerd worden. Ze kunnen niet omgekocht worden. Ze kunnen niet beïnvloed worden. Je kunt het niet op een akkoordje gooien met ze. Want je moet de kracht hebben om met de tijd hun raad te ontvangen en die zonder compromis, zonder corruptie voort te zetten. Zo sterk zal je moeten zijn om deel uit te maken van een grotere kracht ten goede in de wereld.

Mensen zullen denken; “Oh, dit is voor mij te veel om in aanmerking te nemen. De uitdaging is te groot!” Maar Wij zeggen nee. Het is passend voor wie je bent en waarom je in de wereld bent en wie jouw hier naartoe heeft gestuurd. Je denk op zo’n minderwaardige manier over jezelf. Je bent tot een pathetische staat gedegenereerd als je zo denkt. Je kent jouw sterkte, jouw kracht of jouw doel niet, dat alleen Kennis in jezelf kan verzorgen.

De Samenkomst kijkt uit en wacht op degenen die op de Boodschap die God op dit moment de wereld in stuurt, kunnen antwoorden. Want de Boodschapper treed nu naar voren om de Openbaring uit te spreken, te verkondigen en onderwijzen. Hij heeft lange tijd geen toestemming gekregen, totdat de Boodschap compleet was. Nu is ze compleet en de wereld heeft haar zeer nodig, meer dan je op dit moment beseft.

De Boodschapper vertegenwoordigd de Samenkomst ondanks dat hij een mens is en ondanks dat hij onvolmaakt is, want alle mensen zijn onvolmaakt. Hij heeft fouten gemaakt, maar alle grote Boodschappers hebben fouten gemaakt.

Het is de Kracht van de Hemel binnenin hem die zijn sterkte is, die is zijn banier is, die is zijn schild. Je kunt zijn lichaam vernietigen, maar je kunt zijn Boodschap niet vernietigen. En je kunt dat wat hij in de wereld brengt en de Kracht en Aanwezigheid die hem hier gebracht heeft, niet vernietigen – de Kracht en Aanwezigheid die wacht op jouw antwoord.

Want het geschenk bevind zich nu voor jou en de Hemel kijkt en wacht om te zien wie ontvangen kan, wie herkennen kan, wie de Stappen naar Kennis kan nemen en het geschenk van een groter leven kan ontvangen in een wereld die met de dag donkerder en onzekerder wordt.