Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 1 april 2011
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 14

Het is een monumentale gebeurtenis om in een tijd van Openbaring te leven en deze Openbaring aangeboden te krijgen. Zij zal zo groot zijn dat zij jouw leven en jouw denken, jouw perceptie en jouw begrip van jezelf, de wereld en jouw bestemming zal veranderen. Zelfs als je de Nieuwe Boodschap weigert en haar aanvecht, zal ze nog steeds je leven veranderen.

Je kunt niet op iets van deze omvang stoten, zonder dat het een impact op je leven heeft.

Je kunt niet op een Openbaring stoten, waarvan soortgelijke Boodschappen slechts met tussenpozen van eeuwen gegeven worden, zonder dat ze een impact op jouw heeft.

Ongeacht hoe je in het moment reageert, zij zal dieper in jou reiken, naar een plaats die je misschien nauwelijks kent, naar een deel van jezelf dat je slechts op momenten van helderheid en grote nuchterheid hebt ervaren. Zij zal via de oeroude gangen van je geest spreken.

Zou je haar bestuderen en haar lezen en haar richting volgen, dan zal je dingen beginnen te horen en zien die je daarvoor niet hoorde en zag. Je zult een grotere visie en een meer omvattend begrip hebben, een begrip dat niet alleen maar uit eigenbelang en zelfvoldoening bestaat, maar iets dat de realiteit onder ogen kan zien en dat jouw in de wereld zijn in deze tijd kan waarderen.

Als dit geen Nieuwe Boodschap van God zou zijn, dan zou je haar op alleen maar het niveau van ideeën kunnen beschouwen. Je zou haar als een theorie kunnen beschouwen. Je zou haar als een filosofie kunnen beschouwen.

Je zou haar als gewoon een andere leerstelling kunnen beschouwen. Maar zij is veel groter dan dat.

Daarom zal zij, als je überhaupt reageert, een impact op je leven hebben. Zij is bedoeld om een impact op je leven te hebben.

Je bent geroepen om haar te ontvangen, haar te bestuderen en over haar te leren. Alleen hierdoor zal je haar geldigheid en haar grote relevantie beseffen voor de wereld die je vandaag ziet en de wereld die je in toekomstige tijden onder ogen zult moeten zien – de grote verandering die over de horizon komt en alles wat de mensheid onder ogen zal moeten zien, de grote schaduwen en de grote mogelijkheden die jullie wachten.

Het is een belangrijke zaak om op Gods openbaring te stuiten – belangrijker dan je ideeën, belangrijker dan je veronderstellingen, belangrijker dan je instellingen, belangrijker zelfs dan de ideeën en veronderstellingen van je natie of cultuur of religie. Want dit zijn grotendeels menselijke uitvindingen.

Maar nu ontmoet je iets dat niet een product van menselijk voorstellingsvermogen of creativiteit is.

Je zult weten dat dit waar is door de impact die het zal hebben.

Het is afkomstig van je Bron – de grootste liefde in je leven, de Bron van je leven, de Bron van je diepere natuur, de Bron van jouw doel om in de wereld te zijn, die nog steeds onbekend voor jouw is en onvervuld.

Dit is het antwoord op de vele gebeden voor vrede, voor verlossing, voor wijsheid en voor kracht, uitgesproken in recente tijden en in de loop van de geschiedenis.

Je kunt deze grotere kracht niet aan jezelf geven hoewel velen dat geprobeerd hebben. Zij moet je verleend worden door een grotere Bron – een Bron de elke omschrijving tart, een Bron die niet van ideeën voorzien of begrepen kan worden met het intellect.

Want de Schepper leeft voorbij de wereld van het intellect en de schepping met hem. Je kunt alleen je directe omstandigheden en de volgorde van gebeurtenissen begrijpen, maar hier buiten bestaat een Grotere Realiteit, inderdaad veel groter.

De Nieuwe Boodschap vraagt dingen van jou. Zij vraagt jou te reageren. Zij vraagt jou om te studeren en geduldig te zijn en geen vroegtijdige conclusies te trekken, om niet jouw vooroordelen, jouw woede of jouw verontwaardiging te volgen, Zij vraagt jouw te onderzoeken, niet slechts te geloven, want geloof is zwak.

Het is niet substantieel genoeg.

Je zult een bredere basis in jezelf nodig hebben om een veranderende wereld onder ogen te zien en alles onder ogen te zien dat de mensheid in deze tijd van Openbaring tegemoet moet treden.

Dit is niet slechts een geschenk aan jouw persoonlijk. Het is bedoeld om door jouw naar anderen te stromen. Als je ontvangt, dan moet je geven. Je moet getuigenis afleggen aan de Openbaring.

Je moet de Boodschapper eren. Hij is geen God en zal niet toestaan dat mensen hem vereren. Maar hij is de Boodschapper en er bestaat niemand anders in de wereld die hier een Nieuwe Boodschap van God heeft gebracht.

Het is lang geleden dat een Openbaring van deze omvang gegeven is. En nooit eerder is een Openbaring zo volledig gegeven, nu gegeven aan een geletterde wereld – een wereld met planetaire communicatie, een gesofisticeerdere wereld, een wereld in grotere nood.

Je realiseert het je nog niet, maar het is bestemming dat je dit zou vinden. Het is geen loutere ongeluk of toeval. Het is bestemming dat je de Nieuwe Boodschap zou ontmoeten. Het is bestemming dat je over haar zou horen.

Het is een grote roeping. Maar wat God wilt en wat mensen zullen doen komt niet overeen.

Je bent vrij om op elke mogelijke manier te reageren, ondanks dat dit een geschenk aan jou is, ondanks dat dit de belofte inhoud dat jouw groter doel en bestemming in de wereld en een beter begrip van je leven en de veranderende omstandigheden om je heen aan jouw geopenbaard worden.

God kan jouw reactie niet controleren. God kan jouw gedachten, jouw lijden, jouw verwarring,, jouw vermaningen, jouw fervente overtuigingen, jouw geklaag, jouw zelfvernietigend gedrag, jouw ongelukkige fouten en beslissingen, niet controleren.

Dit komt doordat je in Afscheiding leeft. Maar er is een deel van jouw dat zich nooit afgescheiden heeft van God en daar zal de Nieuwe Boodschap tegen spreken binnenin jou, een deel van jouw dat alleen maar reageren kan. Het is het meest natuurlijke in de wereld. Het is jouw doel en jouw bestemming.

Zou je het ontvangen [de Nieuwe Boodschap], dan moet je het met anderen delen. En je moet het in je leven brengen en het daar zo goed als je kunt toepassen en anderen opsporen die hetzelfde doen zodat ze je eventueel kunnen assisteren in sterk worden en evenwicht en zin in je aangelegenheden brengen.

Je kunt niet redetwisten over een Nieuwe Boodschap van God. Je zult alleen maar dwaas overkomen op de Grotere Krachten als je dit zou doen.

Je zult veel vragen hebben die je niet kunt beantwoorden en veel vragen die inderdaad voor langere tijd niet beantwoord kunnen worden.

Je moet beseffen dat dit een groter treffen is. Het is geen intellectuele bezigheid. Het is geen tijdverdrijf of een hobby. Zij is niet hier om je plezier, comfort en veiligheid te geven. Zij is hier om je in een grotere dienstverlening te roepen in een wereld wiens noden met elke voorbijgaande dag toenemen.

Jouw verplichting bestaat omdat je een groter doel hebt om hier te zijn – een doel dat je niet uitgevonden hebt en niet uit kunt vinden, een doel dat nog niet volledig aan jou geopenbaard is, een doel dat verschilt van jouw wensen en jouw voorkeur en jouw ideeën over jouw leven.

Je bent verplicht omdat je in de wereld gestuurd bent. De verplichting leeft in jouw. Het maakt deel uit van je diepere natuur, een diepere natuur die Wij Kennis noemen.

Het is het toppunt van alle spirituele studies, in alle religies. Het is dat wat jou zal verlossen. Het is dat wat jouw leven, jouw perceptie en jouw begrip zal transformeren. Maar het moet door God geactiveerd worden.

Je hebt een verantwoordelijkheid om in de wereld te zijn. Je bent rekenschap verschuldigd aan degenen die jou hier naartoe gestuurd hebben. Je hebt een grotere rol te spelen. Je hebt een grotere dienstbaarheid te leveren.

De Nieuwe Boodschap herinnert jou aan jouw groter doel, jouw verantwoordelijkheden en jouw aansprakelijkheid. Zij doet dit zonder de dreiging van bestraffing of schuldgevoel. Zij doet dit om jou te rehabiliteren, om jou te redden van jouw eigen spijt en lijden, om je mondig te maken, om je leven te verlossen en het in balans te brengen, want je hebt belangrijker werk te doen in de wereld.

Alleen een Nieuwe Openbaring kan zulk een roeping hebben. Het is een roeping over heel de wereld. Zij is niet alleen maar voor een groep of een natie, een religie of een deel van de samenleving. Ze begint nu rondom de wereld te klinken.

Het is een bescheiden begin. De Nieuwe Boodschap komt hier als een zaailing, als een kind – puur, niet aangetast door de wereld, fragiel, delicaat, maar met de Kracht van de Schepping er achter. Zolang zij puur kan blijven en de Boodschapper niet ontheiligd wordt, zal haar puurheid verder klinken.

Jij hebt deze buitengewone mogelijkheid om een pure Boodschap te ontvangen, een Openbaring voor deze tijd en de tijden die komen gaan.

Denk je dat dit toeval is? Denk je dat dit toevallig gebeurt? Als dat zo is dan onderschat je wat je hier ontvangt. En je overschat jouw eigen ideeën en begripsvermogen.

God probeert het individu kracht terug te geven zodat degenen die in de wereld gestuurd werden bij kunnen dragen aan een wereld in nood. De toekomst van de wereld hangt hier vanaf.

Jouw rol zal bescheiden zijn. Zij zal niet veel aandacht en eerbetoon vergaren. Je zult achter de schermen werken, zonder fanfare en erkenning. En terwijl je dat doet, zal je uit de gevangenis van je eigen verstand ontsnappen en alles dat je drijft en jou vervloekt en je terughoudt.

De Nieuwe Boodschap zal ontkend en aangevochten worden. Zij zal bespot worden. Dit gebeurt altijd ten tijde van Openbaring.

De Boodschapper zal niet voldoen aan de verwachting van mensen, want hij is een eenvoudige en bescheiden man. Hij is niet goddelijk en almachtig en vol charme en charisma. Niemand met deze kwaliteiten zou ooit verkozen worden om een Boodschapper te zijn, om een Nieuwe Boodschap van God in de wereld te brengen.

Hij is zonder ambitie. Hij heeft een zeer lange voorbereidingstijd gehad. Hij heeft zeer veel tijd nodig gehad om de Boodschap te ontvangen, want zij is zeer groot en uitgebreid.

Het zal jou tijd kosten om de Nieuwe Boodschap te ontvangen, want ze is groter dan je op dit moment denkt en gelooft en begrijpt. Zij bevat een venster naar een groter leven in de wereld en naar de toekomst en bestemming van de mensheid binnen een Grotere Gemeenschap van leven in het universum.

Nooit eerder is iets soortgelijks aan de mensheid gegeven, maar nu moet het gegeven worden. Zij is nu cruciaal in het bepalen van de toekomst en de gevolgen die de mensheid onder ogen zal moeten zien.

Benader dit daarom met bescheidenheid. Begin in overweging te nemen dat ook jij een groter leven hebt en dat je dit leven nu nog niet leeft, dat je veel hulp en een grote Openbaring nodig hebt om de reis naar dat grotere leven te begrijpen en te ondernemen, om de Stappen naar Kennis te nemen, om geleid te worden door een grotere kracht, meer moed en een grotere vastberadenheid.

Je had de verplichting voordat je zelfs maar in de wereld kwam. Die verplichting leeft nu binnenin jou.

Gods Openbaringen hebben de kracht om deze diepere verantwoordelijkheid aan te wakkeren, te ontsteken en in werking te stellen. Deins hier niet voor terug, want alles wat groot en betekenisvol is zal hier vandaan komen. Alles wat invloedrijk is, alles wat meedogend is, alles dat bevrijdend is, alles wat verlossend is zal hier vandaan komen.

God heeft de zaden van verlossing binnenin jou geplaatst, maar ze moeten gecultiveerd worden en je moet de juiste benadering en houding hebben. En de roeping moet er zijn.

Dit is de verplichting. Zij vraag alleen van jou om eerlijk te zijn, werkelijk eerlijk, zo eerlijk dat je kunt voelen wat je weet – voorbij jou wensen, jou angsten en voorkeuren, [zodat]je de waarheid kunt zien buiten wat je wilt en wat je ontkent.

De Nieuwe Boodschap vraag jou om eerlijk te zijn. Hoe je reageert zal bepalen of je eerlijk en oprecht bent.

Het is geen kwestie van of dat wat je gelooft hierin past. Waarom zou de Gods Openbaring ooit moeten passen bij wat je denkt of geloofd? Zij conformeert zich niet aan menselijke verwachtingen, menselijke conventie, lang gevestigde overtuigingen of menselijke speculatie omdat het een Nieuwe Boodschap van God is en geen product van menselijke ideeën.

Zij bereidt jou voor op een niet-menselijk universum. Je hebt geen idee hoe je jezelf daarop moet voorbereiden. Zij bereidt jou voor op een wereld van afnemende hulpbronnen en meer beroering en spanning. Je hebt er geen idee van hoe je je daarop moet voorbereiden. Zij bereidt je voor om een groter leven te leven. Je hebt geen idee hoe je dat moet bereiken.

God weet dit natuurlijk en daarom moet de grote Openbaring nu gegeven moet worden, voor deze tijd en de tijden die komen, die een beroep doet op de verplichting die in mensen leeft – op hen die zo ver zijn om te reageren, op hen die de inherente eerlijkheid en vrijheid hebben om te reageren, op hen die niet gebonden zijn aan hun religieuze ideologie, hun culturele erfgoed of de wil en voorkeur van anderen.

Dit is de uitdaging van leven in een tijd van Openbaring. Zij zal jou met jezelf confronteren – jou kracht en jou zwakte en de kracht en zwakte van degenen om jou heen. Het is een confrontatie met een grotere waarheid en een groter doel.

Wees dankbaar dat dit aan jou gegeven kon worden. Want zonder dit zou je in het donker tasten in de wereld, dromen en plezier najagend, altijd levend onder de bedreiging van angst, de bedreiging van armoede, het gewicht van jouw eigen geest –, een geest die niet geleid wordt door Kennis.

Wees dankbaar, want de Heer van alle universums geeft de mensheid precies wat zij nodig heeft – niet om al haar vragen te beantwoorden of streefdoelen en verlangens te vervullen, maar om haar precies te geven wat zij nodig heeft om haar kracht te vinden en door te gaan met een grotere samenwerking en harmonie in de wereld.

Je bent in deze tijd in de wereld gekomen om onder deze omstandigheden te dienen. Dit is jouw tijd, een tijd van Openbaring. Dit is jouw tijdstip, een tijdstip om een diepere eerlijkheid en een dieper oprechtheid uit te oefenen.

Dit is een roeping – die voorbij jouw denken en ideeën, jouw gevoelens en emoties roept tot een diepere realiteit binnenin jou.

Probeer dit niet te begrijpen. Het valt buiten jouw begripsvermogen. Vergelijk dit niet met andere zaken, want je weet niet waar je naar kijkt.

Je hebt de Nieuwe Boodschap niet onderzocht, geleefd en toegepast, dus je kunt er niet over oordelen met enige wijsheid of eerlijkheid of oprechtheid.

Dit is een geschenk voor de wereld, maar het moet van persoon tot persoon gegeven worden. Je moet hiervan getuigen naar anderen, degenen te vindend die gereed en bereid zijn om te reageren. Dat maakt deel uit van je doel, begrijp je. Dat maakt deel uit van jou geschenk. Dat maakt deel uit van wat op jouw diepere herkenning wacht.

Het was de bedoeling dat je in een tijd van Openbaring zou leven. De Openbaring is hier. Jouw bestemming roept je. Het is slechts de vraag of je er klaar voor bent of niet. Je kunt dat wat dit betreft alleen voor jezelf uitmaken.

Je kunt niet bepalen wat anderen zullen zeggen of doen. Het is een uitdaging voor jouw en voor elk individu die de zegen en de mogelijkheid heeft om een Nieuwe Openbaring van God te ontvangen. Maak je niet druk over wat anderen zullen doen, wat de wereld zal doen. Dit is een roeping voor jou.

Alleen God weet hoe het dieper deel van jou bereikt moet worden. Je kunt dit niet op eigen houtje vinden. Alleen God weet hoe dat, wat jouw grootste geschenk en dienst is, opgeroepen moet worden. Je kunt dit niet zelf oproepen.

Alleen een Nieuwe Openbaring zal de mensheid voorbereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden en op het tegemoet treden van een realiteit van leven in het universum.

Wees dankbaar. Wees bescheiden. Wees ontvankelijk. Je hoeft niet te geloven, alleen maar te getuigen en te ontvangen, te leren en toe te passen. De geschenken zullen jou duidelijk worden en ze zullen met de tijd hun relevantie en hun perfectie tonen.

De mensheid kan zichzelf niet vervullen. Zij moet veel hulp krijgen. Zij kan zichzelf niet op de toekomst voorbereiden. Zij is op dit moment te blind en te arrogant.

Zij ziet niet wat er achter de horizon aankomt, want zij denkt dat ze nog steeds in het verleden leeft.

Zij ziet niet dat zij opkomt in een Grotere Gemeenschap van leven in het universum, een Grotere Gemeenschap die een uitdaging vormt en moeilijk is, waar vrijheid zeldzaam is en waar de concurrentie op grote schaal plaatsvind en met grote bekwaamheid en overredingskracht doorgevoerd wordt.

Alleen God kan jou hierop voorbereiden. Alleen God kent het menselijk hart en de menselijke geest, de menselijke ziel en de menselijke geschiedenis.

Je moet je beperkingen accepteren om een groter begrip te kunnen ontvangen. Dat maakt deel uit van je roeping.

Mensheid, hoor Mijn woorden.

Wij hebben het over een grotere realiteit – een grotere waarheid die in elke persoon leeft, een grotere waarheid die niet begrepen kan worden door intellectuele discussie of speculatie, een diepere waarheid die geleefd en ervaren moet worden om beseft en uitgedrukt te kunnen worden in deze wereld.

Hoor Mijn woorden mensen van deze wereld. In het universum hebben jullie een grotere bestemming, maar jullie moeten een wereld die in verval raakt onder ogen zien. Jullie moeten de grote beroeringen die zullen komen onder ogen zien. Jullie moeten je verenigen en met een grotere helderheid en vastberadenheid samenwerken.

Dit is de Openbaring van God. Het is een Openbaring voorbij menselijk begripsvermogen. Je kunt je alleen tot haar wenden en haar beginnen te leren, maar je zult nooit haar wijsheid, haar duidelijkheid of haar kracht kunnen uitputten.