De Afkondiging

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 7 juli, 2006
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 1

Er is een Nieuwe Boodschap van God in de Wereld. Zij is gekomen van de Schepper van al het leven.

Zij is in de menselijke taal en voor het menselijke begrip vertaald door de Aanwezigheid der Engelen die deze wereld overziet.

Zij is het vervolg op de grote reeks overgebrachte boodschappen van de Schepper, een proces dat al gedurende eeuwen en millennia plaatsvindt.

Zij is een Nieuwe Boodschap voor deze tijd en voor de tijden die komen gaan.

Zij vervult de voorafgaande uitgebreide Boodschappen die aan de mensheid zijn gegeven, en tegelijkertijd onthult zij dingen die nog nooit eerder aan de mensheid zijn getoond. Want de mensheid wordt nu geconfronteerd met een ernstige en hachelijke reeks uitdagingen, zowel in de wereld als van buiten de wereld.

De Nieuwe Boodschap van God is hier om de menselijke familie – mensen van alle naties en geloofstradities, van alle stammen, groepen en richtingen – te waarschuwen, mondig te maken en voor te bereiden.

Zij is in een tijd van grote nood gekomen, een tijd met belangrijke gevolgen. Zij bereidt mensen voor op dingen die nog niet eens opgemerkt worden.

Zij is profetisch in het waarschuwen van mensen voor de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en voor de positie van de mensheid in het Universum, vooral met betrekking tot contact tussen mensen en andere rassen.

Zij doet een beroep op de grote spirituele aanwezigheid in iedere persoon – het grote geschenk van Kennis dat aan de hele menselijke familie is gegeven, en dat nu gevoed, versterkt en naar buiten gebracht moet worden.

Zij behandeld de grote spirituele behoefte van het individu – de behoefte aan doel, betekenis en richting.

Zij behandeld de diepgaande relaties die mensen met elkaar tot stand kunnen brengen, relaties die hun hogere doel in het leven vertegenwoordigen.

Zij behandeld de behoeftes van de wereld en de behoeftes van de toekomst. Op die manier brengt doel en erkenning, eenheid en samenwerking, wijsheid en kracht aan allen die haar kunnen ontvangen, die haar kunnen leren, die haar stappen kunnen volgen, die haar aan anderen kunnen uitdragen en haar wijsheid kunnen delen in dienstbaarheid aan anderen, aan families, aan gemeenschappen, aan naties en aan de hele wereld.

Ontvang deze zegen. Leer over de Nieuwe Boodschap van God. Besef dat zij alles wat waar is binnen jouw huidige tradities zal bevestigen, en dat zij de diepere wijsheid die je al bezit zal aanspreken. Zij zal tot jouw hart spreken, zelfs buiten jouw gedachten en overtuigingen of de gedachten en overtuigingen van jouw cultuur en natie om.

Ontvang dit geschenk en leer er geduldig van, door de Stappen naar Kennis te nemen, door de wijsheid van de Grotere Gemeenschap te leren en door de kracht van de Ene Spiritualiteit van de mensheid te erkennen bij het samenbrengen van de mensheid, bij het versterken van de mensheid en bij het voorbereiden van de mensheid om de moeilijke tijden in de toekomst te herkennen en daar een weg in te vinden.

Aanvaard de oproep van de Nieuwe Boodschap voor het behoud en de versterking van menselijke vrijheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Want zonder deze Nieuwe Boodschap, wordt de mensheid geconfronteerd met een ernstige en snelle teloorgang.

Zij staat tegenover het verlies van zijn vrijheid en zelfbeschikking in deze wereld aan interveniërende krachten vanuit het Universum om haar heen.

Zonder deze Nieuwe Boodschap, zal de menselijke geest blijven sluimeren, en mensen zullen levens leiden van wanhoop, concurrentie en strijd.

Het is de wil van de Schepper dat de mensheid als een vrij en soeverein ras opkomt in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum– als een sterk ras, als een verenigd ras, als een ras dat in staat is zijn culturele diversiteit te behouden terwijl zij de diepere kracht en doel eert die de wereld sterk en de menselijke familie vitaal, actief en creatief zal houden, en daarmee een nieuwe kans schept op vooruitgang in de toekomst.

Maar om vooruitgang te boeken moeten jullie eerst overleven. Jullie moeten de komende moeilijke tijden overleven én jullie moeten de concurrentie van buiten de wereld overleven, over wie de baas zal zijn over deze wereld en haar bestemming.

Ieder mens moet erkennen dat hij een geweldige kans heeft om de diepere Kennis te ontdekken die God hem gegeven heeft – de Kennis die zijn doel, zijn betekenis en zijn richting bevat en de criteria voor al zijn zinvolle relaties.

Er is dus een Nieuwe Boodschap van God voor de enkeling, én er is een Nieuwe Boodschap van God voor de hele wereld. Zij is nu hier.

De Boodschapper heeft een lange tijd nodig gehad om haar te ontvangen, want het is een omvangrijke Boodschap.

Eer hem dan die gekomen is om de Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen.

Hij is een nederig man. Hij heeft de wijsheid ontwikkelt die nodig is om zo’n grote rol op zich te nemen, en hij is voor dit doel de wereld ingezonden.

Ontvang hem. Begrijp hem. Verheerlijk hem niet. Hij is geen god. Hij is een Boodschapper die de Nieuwe Boodschap van God in de wereld brengt.

Dit is nu de tijd. Dit is de grote gelegenheid. Dit is het antwoord op de gebeden van mensen overal ter wereld – gebeden vanuit iedere geloofstraditie, vanuit iedere natie en cultuur, gebeden voor wijsheid, kracht, eenheid, vrijheid en verlossing.

Ontvang deze Nieuwe Boodschap nu. Zij is gekomen, en zij is precies op het juiste moment gekomen.