Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 7 juli, 2006
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 1

Er is een Nieuwe Boodschap van God in de Wereld. Zij is gekomen van de Schepper van al het leven.

Zij is in de menselijke taal en het menselijk begrip vertaald door de Aanwezigheid der Engelen die deze wereld overziet.

Zij is het vervolg op de grote reeks overgebrachte berichten van de Schepper, een proces dat al gedurende eeuwen en millennia plaatsvindt.

Zij is een Nieuwe Boodschap voor deze tijd en voor de tijden die komen.

Zij vervult de voorafgaande grote Boodschappen die aan de mensheid zijn gegeven, en tegelijkertijd onthult zij dingen die nog nooit eerder aan de mensheid zijn getoond. Want de mensheid wordt nu geconfronteerd met een ernstige en hachelijke reeks uitdagingen, zowel in de wereld als van buiten de wereld.

De Nieuwe Boodschap van God is hier om de menselijke familie – mensen van alle naties en geloofstradities, van alle stammen, groepen en richtingen – te waarschuwen, mondig te maken en voor te bereiden.

Zij is in een tijd van grote nood gekomen, een tijd met belangrijke gevolgen. Zij bereidt mensen voor op dingen die nog niet eens opgemerkt worden.

Zij is profetisch in het waarschuwen van mensen voor de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en de positie waarin de mensheid in het Universum verkeerd, vooral met betrekking tot jullie contact met andere rassen.

Zij spreekt over de grote spirituele aanwezigheid binnen ieder persoon – het grote geschenk van Kennis dat aan de hele menselijke familie is gegeven, en dat nu gecultiveerd, versterkt en te berde gebracht moet worden.

Zij spreekt over de grote spirituele behoefte van het individu – de behoefte aan doel, betekenis en richting.

Zij richt zich tot de diepgaande relaties die mensen met elkaar tot stand kunnen brengen, relaties die hun hogere doel in het leven vertegenwoordigen.

Zij richt zich tot de behoeftes van de wereld en de behoeftes van de toekomst. En zodoende, brengt het doelstelling en erkenning, eenheid en samenwerking, wijsheid en kracht aan allen die haar kunnen ontvangen, die haar kunnen leren, die haar stappen kunnen volgen, die haar aan anderen kunnen uitdragen en haar wijsheid kunnen delen in dienst van andere individuen, van families, van gemeenschappen, van naties en van de hele wereld.

Ontvang deze zegen. Leer van de Nieuwe Boodschap van God. Besef dat zij alles wat waar is binnen uw huidige tradities zal bevestigen, en dat zij de diepere wijsheid die u al bezit zal aanspreken. Zij zal uw hart aanspreken, zelfs buiten uw gedachten en overtuigingen of de gedachten en overtuigingen van uw cultuur en natie om.

Ontvang dit geschenk en leer geduldig ervan, door de stappen naar Kennis te nemen, door de wijsheid van de Grotere Gemeenschap te leren en door de kracht van de Ene Spiritualiteit van de mensheid te erkennen in het samenbrengen van de mensheid, in het versterken van de mensheid en in het voorbereiden van de mensheid om de moeilijke tijden de komen te herkennen en te bevaren.

Ontvang de oproep van de Nieuwe Boodschap voor het behoud en de versterking van de menselijke vrijheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Want zonder deze Nieuwe Boodschap, wordt de mensheid geconfronteerd met een ernstig en zeer groot verval.

Zij staat tegenover het verlies van zijn vrijheid en zelfbeschikking in deze wereld aan ingrijpende krachten vanuit het Universum om jullie heen.

Zonder deze Nieuwe Boodschap, zal de menselijke geest blijven sluimeren, en mensen zullen levens leiden van wanhoop, concurrentie en strijd.

Het is de wil van de Schepper dat de mensheid als een vrij en soeverein ras opkomt in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum– als een sterk ras, als een verenigd ras, als een ras dat in staat is zijn culturele diversiteit te behouden terwijl zij de diepere kracht en zin eert die de wereld sterk en de menselijke familie vitaal, actief en creatief zal houden, hiermee een nieuwe gelegenheid voor toekomstige ontwikkeling introducerend.

De Nieuwe Boodschap van God biedt een nieuwe gelegenheid voor vooruitgang in de toekomst, maar om vooruit te komen moeten jullie eerst overleven. Jullie moeten de komende moeilijke tijden overleven, en jullie moeten concurrentie van buiten de wereld, over wie deze wereld en zijn lot zal besturen, overleven.

Elk individu moet herkennen dat zij een geweldige gelegenheid heeft om de diepere Kennis te ontdekken die God hen heeft gegeven – de Kennis die hun doel, hun betekenis en hun richting bevat en de criteria voor al hun zinvolle relaties.

Er is een Nieuwe Boodschap van God voor het individu, daarom is er een Nieuwe Boodschap van God voor de hele wereld. Zij is hier nu.

De Boodschapper heeft een lange tijd nodig gehad om haar te ontvangen, want het is een omvangrijke Boodschap.

Eer dan degene die gekomen is om de Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen.

Hij is een nederige man. Hij heeft de wijsheid ontwikkelt die nodig is om zo’n grote rol op zich te nemen, en hij is de wereld ingestuurd voor dit doel.

Ontvang hem. Begrijp hem. Verhef hem niet. Hij is geen god. Hij is een Boodschapper die de Nieuwe Boodschap van God in de wereld brengt.

Dit is nu de tijd. Dit is de grote gelegenheid. Dit is het antwoord op de gebeden van mensen overal ter wereld – gebeden vanuit iedere geloofstraditie, vanuit iedere natie en cultuur, gebeden voor wijsheid, kracht, eenheid, vrijheid en verlossing.

Ontvang deze Nieuwe Boodschap nu. Zij is gekomen, en zij is precies op het juiste moment gekomen.

 

De Afkondiging in PDF