Jij bent Hier voor een Hoger Doel

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:


Download (klik rechts om te downloaden)

You Are Here To Make a Unique Contribution

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 18 augustus 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Jij bent de wereld in gestuurd om een unieke bijdrage te leveren aan een wereld in nood. Je bent gekomen in een tijd van grote verandering en moeilijkheden voor de menselijke familie, een tijd waarin de mensheid de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen onder ogen moet zien.

Je bent gekomen in een tijd dat de mensheid rassen van buiten de wereld ontmoet die hier zijn om te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid. Jij bent hier om een aantal omstandigheden onder ogen te zien en te verwerken waar je voorouders nooit eerder rekening mee hebben hoeven houden.

Je bent gekomen met een grotere Kennis en een grotere kracht, die God binnenin je heeft geplaatst om in deze tijd ontdekt te worden, om in deze tijd op te komen – deze geweldige tijd van onzekerheid en onrust.

Hoewel je een persoonlijke geest hebt die geconditioneerd is door de wereld, die gevuld is met hoop en angsten, oordelen en overwegingen, heb je een diepere Intelligentie binnenin je die God daar heeft geplaatst. Deze Intelligentie wordt Kennis genoemd.

Ze denkt niet als je persoonlijke geest. Ze oordeelt niet. Ze overweegt niet. Ze vergelijkt niet en vormt geen contrast. Ze gebruikt geen rede en logica, want ze is veel krachtiger dan dit alles. Mensen ervaren haar in flitsen van intuïtie, maar zelf is ze groter dan intuïtie.

God wist dat je de kracht van Kennis nodig zou hebben om in de wereld te zijn, speciaal in deze tijd. En iedereen in de wereld heeft deze Kennis in zich, die erop wacht ontdekt te worden. Maar het is een ontdekking die slechts weinigen hebben gedaan. En het is van essentieel belang in deze moeilijke tijden dat veel mensen deze ontdekking doen, dat jij deze ontdekking doet.

Onbewust draag je een grote kracht bij je. Ongeacht wat je bezighoudt of de problemen of zorgen waar je op dit moment mee te maken hebt, werd je de wereld in gezonden om een unieke bijdrage te leveren. Je weet nog niet wat dat is, maar je hebt wel aanwijzingen. Want in de loop van je leven zijn er indicaties en tekenen geweest en misschien een groeiend gevoel dat je hier voor iets belangrijks bent, maar je hebt nog niet gezien wat dat is.

Je zult je realiseren wat dit is als je de Stappen naar Kennis neemt, als je je weer verbindt met deze diepere Intelligentie binnenin je die de kern vertegenwoordigt van jouw spiritualiteit en je permanente en ware aard die God heeft geschapen.

Ze is er of je nu religieus bent of niet, of je een geloofstraditie aanhangt of niet – ongeacht van welk land je komt, ongeacht uit welke cultuur of familie of dorp je komt, ongeacht je economische status, jij draagt de kracht van Kennis binnenin jezelf, die erop wacht ontdekt te worden.

Deze Kennis is nu nodig in de wereld, want de mensheid zal een grotere kracht en een grotere inzet nodig hebben om door de moeilijke tijden die voor ons liggen te navigeren. De mensheid zal een diepere inspiratie nodig hebben om de hevige angst, vrees en vijandschap te overwinnen die in deze roerige tijden zullen ontstaan.

God heeft je deze kracht gegeven om de waarheid te zien en te kennen voorbij alle schijn. Maar hiervoor moet je verder kijken dan je oordeel en je veroordeling. Je moet je vermijdingsgedrag en ontkenning opgeven en een veranderende wereld tegemoet treden met zoveel moed en objectiviteit als je kunt opbrengen.

Jouw leven is belangrijker dan je beseft. En de tijd waarin je leeft is van groter belang dan je je misschien bewust bent. Deins hier niet voor terug, of je deinst terug voor je ware aard en je ware doel in je bestaan.

Het is geen toeval dat je in deze tijd gekomen bent – een tijd van toenemende turbulentie en onzekerheid; een tijd waarin de mensheid geconfronteerd wordt met grote moeilijkheden in jullie leefomgeving, in politiek en religie; grote moeilijkheden om de fundamentele hulpbronnen veilig te stellen die nodig zijn voor mensen om een stabiel en veilig leven te kunnen leiden.

Voorbij je politieke opvattingen en houding heb je het vermogen helder te zien. Maar je moet je blik helder maken. Je moet je ideeën en aannames aan de kant zetten om deze helderheid te krijgen en om met deze kracht te kunnen zien.

Kennis binnenin je zal onthullen wat je moet zien, weten en doen. Het zal je ervan weerhouden fouten te maken en je leven weg te geven aan mensen of dingen of plekken die geen echt doel of betekenis voor jouw leven hebben. En het zal je aanmoedigen die mensen te vinden die jouw diepere aard kunnen herkennen en die een deel van jouw hogere doel in de wereld zijn.

Jouw taak is de kracht en de aanwezigheid van Kennis in je leven te ontdekken en te beginnen de wereld met helderheid en nuchterheid, kracht en moed onder ogen te zien. Je weet niet wat je hier precies moet doen, maar je weet dat je hier bent om iets belangrijks te doen. En dat is genoeg voor de volgende stap, die je grotere helderheid en vrijheid in je leven zal geven.

Dit is een mysterieuze reis. Je kunt haar niet begrijpen. Het pad wordt je stap voor stap gewezen als je verder gaat, als je een grotere kracht en moed en zelfvertrouwen laat zien.

Je twijfelt misschien aan jezelf, maar als je eenmaal Kennis binnenin je ervaart zul je zien dat ze jouw vertrouwen en toewijding waard is. Ze gaat je persoonlijkheid te boven. Ze is een kracht die je deelt met alle anderen die hier in deze tijd gekomen zijn. En Kennis is hier om bij te dragen aan een wereld in nood en om jou op het diepste niveau te vervullen.

Dit is de kracht en de aanwezigheid die je binnenin je draagt. En de Boodschap is door God de wereld in gezonden om deze kracht en deze aanwezigheid te onthullen en om de Stappen naar Kennis te brengen zodat jij je ware kracht, doel en richting kan vinden en ontdekken met zo min mogelijk tijdverlies.

Dit is Gods grote zegen en schenking. Ze wacht op je binnenin jezelf en buiten jezelf. Je zult ermee resoneren als je haar eenmaal ziet en kent en ervaart want ze vertegenwoordigt de diepste waarheid over je leven.