Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 30 maart 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid staat op het punt geconfronteerd te worden met haar grootste beproeving en haar moeilijkste uitdagingen. Veel mensen voelen dit natuurlijk – een vaag gevoel van bezorgdheid; indringende ongerustheid over de toekomst – terwijl anderen nog steeds dromen dat het leven door zal gaan zoals ze het hebben gekend, maar nu beter, want het moet beter zijn denken ze. Maar de mensheid begeeft zich in een tijd van voor haar zware beproeving en problematiek. Dit moet geaccepteerd worden om te kunnen begrijpen waar jouw leven heen gaat, om de reeks gebeurtenissen te kunnen begrijpen, om te kunnen begrijpen hoe je voorbereidingen moet treffen voor de toekomst – een toekomst die op zoveel manieren anders zal zijn dan het verleden. Dit is geen negatief perspectief. Het is een onthulling van wat komen gaat.

Degenen die dit tegenspreken handhaven hun eigen gevoel van ontkenning en tonen hun zwakte en hun onvermogen de veranderende omstandigheden onder ogen te zien. Hoop en dromen van mensen mogen nu niet de basis vormen voor hun levens, want ze moeten zich voorbereiden op wat komt zodat ze de Grote Golven van verandering kunnen overleven en anderen van dienst kunnen zijn, wat uiteindelijk is wat ze hier komen doen.

Misschien projecteer je ideeën op de toekomst – jouw hoop, jouw angsten, jouw dromen, jouw bezorgdheid. Misschien schilder je een gelukkig plaatje of een beangstigend plaatje voor jezelf. Maar het leven gaat verder. Het wordt niet gedomineerd of zelfs maar geraakt door jouw projecties.

De houding van mensen is natuurlijk belangrijk. Het is van belang dat je een helpende houding hebt, maar deze houding moet gebaseerd zijn op werkelijk inzicht in wat er om je heen gebeurt, waar je leven heen gaat en wat het leven in de toekomst van je verlangt. Je vormt je positieve, constructieve houding rond een herkenning van de werkelijkheid. Bepaalde zaken zijn nu in beweging gezet die je niet kunt veranderen door wensdenken of door je eigen persoonlijke vermaningen.

De Schepper van al het leven heeft een Nieuwe Boodschap in de wereld gezonden om de mensheid voor te bereiden op dit nieuwe tijdperk, want alle Openbaringen die voorheen aan de mensheid werden gegeven kunnen haar niet voorbereiden op wat er nu aankomt. De wijsheid van de grote tradities blijft bestaan als inspiratie, als correctie, als nadruk en als hogere maatstaf. Maar nu moet er een Nieuwe Boodschap van God komen om de mensheid voor te bereiden op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en op de ontmoeting met intelligent leven van buiten de wereld, wat een nieuwe werkelijkheid en een nieuwe uitdaging vertegenwoordigt voor de menselijke familie.

Je kunt deze dingen onder ogen zien en ervan leren door de openbaringen van Gods Nieuwe Boodschap, door je eigen ervaring en door de tekens die de wereld je nu geeft – tekens die elke dag verschijnen om je te informeren en je voor te bereiden, om je te waarschuwen en je uit jouw egocentriciteit? los te schudden en jouw gehechtheid aan je verwachtingen en je dromen.

Deze openbaringen zullen choquerend zijn. Misschien dat ze je emotioneel zullen raken, want ze zullen van jou verlangen dat je veel zaken opnieuw in overweging neemt. Misschien roepen ze enorme angst en bezorgdheid op, want je zult zien dat je niet voorbereid bent en nog niet sterk genoeg bent, om deze zaken onder ogen te zien, ook emotioneel niet. Maar ongeacht je eerste reacties is het veel beter om te zien, te weten en voorbereid te zijn dan onwetend te blijven of te blijven ontkennen, terwijl de wereld om je heen verandert.

Gods Nieuwe Openbaring geeft een waarschuwing, een zegen en een voorbereiding voor de Grote Golven van verandering en de ontmoeting van de mensheid met de Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Deze twee grote fenomenen zullen, meer dan wat ook, de toekomst en de bestemming van de mensheid, het leven van iedereen die vandaag in de wereld is en de toekomst van zijn kinderen beïnvloeden.

Mensen worden natuurlijk in beslag genomen door andere dingen, door andere problemen die op dit moment belangrijk en ernstig lijken. Maar deze dingen zijn klein en vaak onbelangrijk vergeleken met de kracht van de Grote Golven van verandering en de ontmoeting van de mensheid met de Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

Wat de wereld nu zal redden zijn niet deze zorgen, deze fantasieën, deze waarschuwingen waarin mensen over de hele wereld nog steeds blijven hangen in een poging zichzelf ervan te verzekeren dat het leven hen zal geven wat ze willen en dat ze controle hebben over hun lot. Je controle over jouw bestemming moet van een grotere kracht binnenin je komen, een kracht die God daar heeft geplaatst.

Of je nu religieus bent of niet, ongeacht de natie waarin je leeft of aan welke religie je jezelf hebt gewijd, de kracht en aanwezigheid van deze diepere Kennis leeft binnenin jou. Dit geldt voor iedereen, want God discrimineert niet. God is niet verrukt van godsdienstige mensen en boos op niet godsdienstige. God heeft de verlossende genade in iedereen gelegd.
Het ware doel van godsdienst is om mensen naar deze verlossende genade te brengen. Godsdienst in al haar vormen is hiervoor bedoeld. Ook al heeft godsdienst andere verschijningsvormen gekregen en andere doelen aangenomen en is ze in veel gevallen door politieke machten overgenomen, is dit haar fundamentele doel: om je naar Kennis te brengen, om je naar deze diepere leidende intelligentie te brengen die de Schepper van al het leven in jou en in iedereen heeft geplaatst als een potentieel.

Het feit dat de wereld in haar huidige verslechterende conditie verkeerd is het bewijs dat mensen zich niet bewust zijn van Kennis en Kennis niet volgen. Ze volgen ambitie. Ze volgen hun sociale conditionering. Ze volgen hun grieven. Ze volgen hun idealen, allemaal dingen van de geest – de persoonlijke, wereldlijke geest. Maar er bevindt zich nu een diepere geest binnenin jou, en het is deze grotere intelligentie die op Gods Nieuwe Boodschap zal reageren. Het is deze grotere intelligentie die jouw reddingsvlot zal zijn om de woelige wateren die voor je liggen te bevaren.

Alleen God weet wat de mensheid zal redden. Misschien heb je veel plannen en theorieën. Misschien volhard je in jouw ideeën en jouw overtuigingen. Misschien beweer je zelfs dat jouw ideeën bekrachtigd zijn door God of geregisseerd door God, maar alleen God weet wat de mensheid zal redden.

Want de mensheid moet nu gered worden – niet voor de Hemel, maar van haar toekomst hier in deze wereld – zodat de wereld een bewoonbare leefomgeving voor de mensheid kan blijven en zodat je kan leren om te gaan met concurrentie van buiten de wereld en de vele invloeden die op de mensheid uitgeoefend zullen worden door die naties in het universum die de wereld voor zichzelf willen hebben, ten voordele van henzelf.

Als je begint te leren over de Grote Golven van verandering, die de wereld jou met iedere voorbijgaande dag laat zien en waar Gods Nieuwe Boodschap rechtstreeks over spreekt en als je de realiteit begint te aanvaarden dat de wereld een interventie ondergaat van rassen van buiten de wereld, die proberen de mensheid en de hulpbronnen van de wereld onder controle te krijgen – als je deze dingen onder ogen kunt zien, wat een grote uitdaging zal zijn, dan zal je beseffen dat je geen antwoord hebt. Misschien zal je je hierdoor hulpeloos en wanhopig voelen. Maar je zult beseffen dat je geen antwoord hebt en dat de antwoorden die je je voor de geest kunt halen, of waarvan je gelooft dat ze effectief zullen zijn, onvoldoende zullen zijn om uitdagingen van deze omvang aan te pakken. Goede ideeën zullen hier niet effectief genoeg zijn om de komende uitdagingen en de uitdagingen die er al zijn aan te pakken.

Wat de mensheid nu zal redden is herkenning, moed en noodzaak. Herkenning is dat de Grote Golven van verandering gaande zijn, dat de mensheid zoveel van de levensonderhoudende hulpbronnen van de wereld heeft vernietigd en dat je in een wereld in verval leeft – van afnemende grondstoffen, van aantasting van het milieu, van een veranderend klimaat en de toenemende verleiding voor naties om oorlog met elkaar te voeren.

Als je de realiteit onder ogen ziet dat de wereld bezocht wordt, niet door vriendschappelijke mogendheden, maar door degenen die proberen zichzelf op een winstgevende manier te vestigen, door menselijke gezagdragers te beïnvloeden en het menselijk publiek gerust te stellen – als je deze dingen kunt verdragen, dan zal je beseffen dat jij geen antwoord hebt. Dit is erg belangrijk, begrijp je, want hier moet je je tot God buiten jou wenden en tot de intelligentie die God binnenin jou heeft geplaatst. Je intellect zal hier niet langer aanvaardbare antwoorden hebben. Je zult hier de grenzen van jouw ideeën gaan zien. Je zult hier geconfronteerd worden met de beperkingen die jouw sociale en religieuze conditionering jou hebben opgelegd.

Deze herkenning moet gepaard gaan met moed. Je kunt niet zwak zijn en weifelen in aanwezigheid van de Grote Golven van verandering of bij de confrontatie met concurrentie en interventie uit het universum om je heen. Je kunt niet ambivalent zijn, je slechts bekommeren om je geluk en om het aanschaffen van dingen voor jezelf. Je staat op de drempel van enorme verandering en uitdaging. Je kunt niet van andere dingen dromen als je voorbereid moet zijn.

God heeft je al de kracht van Kennis gegeven om je te leiden, je te beschermen en je de weg te wijzen naar je grotere prestatie in het leven. Maar als je hier geen acht op slaat of niet gelooft dat zo’n kracht en aanwezigheid in je leeft, dan bid je misschien tot God om verlossing, dan bid je misschien tot God om redding, dan bid je misschien tot God of hij zich wil bemoeien met de moeilijkheden om je heen, maar God heeft het antwoord al gegeven, begrijp je.

De Heer van het Universum zal niet vooringenomen worden door jouw maatschappelijke welvaart, want het antwoord op wat je moet doen en laten, wat je los moet laten en waarop je je moet concentreren, is in jou geplaatst.

Hier is natuurlijk moed voor nodig – moed van zeer elementaire aard, moed die behoorlijk ontbreekt, met name onder de rijke mensen van de wereld, die gewend zijn geraakt aan de vervulling van hun behoeften, en die geloven dat de wereld er is om aan hun verlangens en ambities te voldoen, die het gevoel hebben dat hun rijkdom en privileges door God verleend zijn, die denken dat ze beter zijn dan anderen die zelfs moeite hebben om in de primaire levensbehoeften te voorzien.

Herkenning is noodzakelijk. Zonder herkenning heb je geen hoop. Je leven zal overweldigd worden, overrompeld door mogendheden waar je niet op anticipeerde. Je privileges zullen verloren gaan door krachten die je niet begrijpt. En net als vele anderen, zul jij razend zijn – de schuld geven aan regeringen, andere naties de schuld geven, het leven zelf de schuld geven van jouw dilemma, terwijl je in feite onderweg de tekenen en de signalen gemist hebt. Je reageerde niet op de dringende verzoeken van Kennis in jezelf. Je dacht dat je bezorgdheid slechts een psychologisch probleem was. Je dacht dat je zorgen over de toekomst niet gerechtvaardigd waren, terwijl ze in feite al die tijd tegen je probeerden te praten.

De roeping binnenin jou vraagt je te antwoorden, je bewust te worden, zonder vijandigheid en voorkeur te kijken, te kijken wat je achter de horizon aan ziet komen. In plaats van je toekomst te plannen rond hetgeen je wilt moet je je toekomst plannen rond dat wat je ziet, wat je voelt en wat je weet.

Als dit zien, voelen en weten authentiek is, als het overeenstemt met Kennis binnenin jou en niet louter een soort onderhandelen van jouw kant is, dan zal je in staat zijn een sterk fundament te leggen. Je zult je leven veranderen voordat de verandering dit van je eist. Je zult de koers van je leven veranderen en je loyaliteit naar Kennis verplaatsen voordat de noodzaak je heeft overvallen.

Om dit te doen zul je de moed moeten vergaren. Niemand anders kan dit voor je doen. Je kunt er niet van uitgaan dat de regering voor je zal zorgen. Je kunt er niet van uitgaan dat de lokale overheid voor jou kan zorgen of dat het ziekenhuis onder alle omstandigheden voor jou kan zorgen. Je moet vertrouwen op de kracht van Kennis in jezelf, in je relaties en in anderen.

Dit is geen vage geruststelling. Hier is geen sprake van een passieve rol. Je zult scherp moeten leren observeren, zeer objectief moeten worden en bereid moeten zijn alles onder ogen te zien wat achter de horizon opdoemt. Anders zal je in paniek raken en wordt je leven overvallen, met tragische consequenties. Je kunt God hiervan de schuld geven, maar God heeft je al die tijd gewaarschuwd door je ervaringen, door je dromen, door wat je voelt en door je diepere emoties. God heeft je al die tijd gewaarschuwd en de wereld heeft jou al die tijd haar tekenen gegeven.

Op welke tekenen in de wereld moet je in deze tijd letten? Je moet letten op de prijs en de verkrijgbaarheid van voedsel en de beschikbaarheid van water. Je moet erop letten hoe naties op elkaar letten. Je moet letten op de financiële gesteldheid van jouw natie. Je moet jezelf voorbereiden op de Grote Golven van verandering. Je moet letten op de klimatologische omstandigheden van de wereld.

De wereld geeft je deze tekenen. Je moet ze nauwlettend in de gaten houden. Ze zullen je informeren over de hoeveelheid tijd die je hebt en hoe snel je de noodzakelijke veranderingen in je leven moet maken. Ze brengen je op de hoogte. Als je er niet op let, wat kan het leven dan voor je doen? Als je deze realiteit tegenspreekt, als je haar ontkent of denkt dat ze niet juist is of dat het alleen aan de regeringen ligt, dan neem je geen verantwoording voor je leven.

Je hebt een sterke liefde nodig voor moeilijke tijden. God geeft je de ware liefde – door je te waarschuwen, te zegenen en je voor te bereiden. Als je denkt dat liefde over iets anders gaat, ben je in de war over de aard, het doel en de realiteit van liefde en begrijp je niet wat Gods liefde werkelijk is.

Waarom zou God jouw aardigheidjes geven terwijl in feite je leven gevaar loopt? Is dat liefde? Waarom zou God proberen al je verlangens naar geluk te vervullen als je eigen wereld in gevaar wordt gebracht? Dit willen, dit verwachten of dit eisen vertegenwoordigd een fundamentele verwarring. Denken dat het allemaal een kwestie is van perspectief betekent dat je nog niet de kracht en de potentie van Kennis in jezelf kent, zij wordt niet bepaald door voorkeur. Zij wordt niet beïnvloed door angst of verlangen. Dat maakt haar zo krachtig. Dat maakt haar zo betrouwbaar. Dat maakt haar jouw belangrijkste innerlijke hulpbron.

We hebben drie dingen genoemd: herkenning, moed en noodzaak. Herkenning en moed zijn met name belangrijk op individueel niveau. Maar noodzaak zal de mensheid haar grootste kans geven. Want de Grote Golven van verandering en de uitdagingen die uit de Grotere Gemeenschap zullen komen en die hier al zijn, vertegenwoordigen beiden de grootste aanzet tot ware eenheid van de mensheid. Zij vormen de noodzaak.

De mensheid wordt van binnenuit en van buitenaf bedreigd. Van binnenuit wordt zij geconfronteerd met een wereld in verval. Haar groeiende bevolking zal zich tevreden moeten stellen met een langzaam slinkende bron van grondstoffen en met de ontwrichting van het milieu. Ze zal nu aandacht moeten schenken aan de wetten van de natuur, die weinig genade kennen voor degenen die onvoorbereid zijn. Ze zal een fundamentele beslissing moeten aanvaarden of de naties zullen concurreren, wedijveren en vechten om de resterende grondstoffen of dat ze zich zullen verenigen teneinde ze te behoeden, ze langer te behouden en om ervoor te zorgen dat de menselijke familie in haar geheel heeft wat ze benodigd.

Het gaat nu niet om nationale veiligheid. Het gaat om de veiligheid van de wereld. Jouw natie zal niet onaangetast blijven als andere naties falen. Als miljoenen mensen over jouw grenzen stromen omdat ze zich in de aangrenzende landen niet in leven kunnen houden, dan zal dat van grote invloed op jou zijn. Als de mensheid zichzelf niet van voedsel kan voorzien, zal veel oorlog en rampspoed volgen. Denk niet dat je niet met deze uitdagingen te maken zult krijgen, want de wereld vertelt je het tegenovergestelde en Kennis in jou spoort je aan om te reageren.

Het zal de noodzaak zijn om de Grote Golven van verandering onder ogen te zien en om samen te werken om de uitdagingen hiervan aan te pakken, die de mensheid uiteindelijk zal verenigen. De mensheid zal niet verenigd worden door een overeengekomen politieke agenda of een gedeelde ideologie of gedeelde religie. Het zal niet het resultaat zijn van een natuurlijke verzoening tussen culturen, naties en groepen. Het zal ontstaan door een zeer elementaire waarheid – de waarheid dat je verenigd kunt slagen, maar verdeeld zult falen.

Die waarheid zal nu het sturend principe worden als de mensheid de weg kiest die haar zal steunen, haar zal redden en haar een betere toekomst zal geven dan het verleden. Want het verleden is een optekening geweest van menselijk conflict, concurrentie en menselijke tragedie. Jullie begeven je nu in een reeks omstandigheden waarin het niet kan zijn dat enkele mensen zich verrijken terwijl de rest van de wereld in verval raakt, want ook zij zullen als gevolg hiervan alles verliezen. Het kan niet zo zijn dat enkelen rijk zijn terwijl de massa moet vechten om te overleven, want geconfronteerd met de Grote Golven van verandering zullen hele naties falen onder zo’n constructie.

Naties zullen nu samen moeten werken anders zullen ze een gemeenschappelijke vernietiging onder ogen zien. Er moet op een veel hoger niveau voor de volkeren van de wereld gezorgd worden dan momenteel het geval is. Noodzaak zal de drijvende kracht hierachter zijn. Samenwerking zal nu onontbeerlijk zijn. En die groepen en die krachten die niet willen samenwerken moeten afgezonderd worden, want ze brengen de hele wereld in gevaar.

Noodzaak zal jullie eveneens ertoe aanzetten om de Grotere Gemeenschap onder ogen te zien. Want in opkomende werelden zoals die van jullie zal het eerste contact met intelligent leven uit de Grotere Gemeenschap het contact met verkenners en economische collectieven zijn die op zoek zijn naar grondstoffen, roofzuchtige rassen die proberen te profiteren van een zwakke en verdeelde wereld zoals die van jullie. De Nieuwe Boodschap onthult de realiteit van leven buiten jullie grenzen en hoe jullie in staat zullen zijn het verschil tussen vriend en vijand te zien en hoe zij die werkelijk jullie bondgenoten of potentiële bondgenoten zijn zich in de toekomst ten opzichte van jullie zullen gedragen.

Er zal niemand komen om jullie te redden en zij die dat wel beweren vormen jullie grootste gevaar. Jullie begrijpen dit nu nog niet omdat jullie de realiteit van leven in de Grotere Gemeenschap niet begrijpen. De informatie hierover moet jullie door God gegeven worden wil die echt en authentiek zijn en niet een of andere vorm van manipulatie van een of ander ras dat hier zijn voordeel probeert te halen.

Noodzaak zal vereisen dat de naties van de mensheid zich verenigen voor hun eigen verdediging, hun eigen gedragsregels voor contact opstellen voor alle [buitenaards rassen] die vandaag de dag in de wereld zijn en die in de toekomst hiernaartoe proberen te komen. Als een natie geïnfiltreerd is, zal dat voor de hele wereld een gevaar vormen.

Dit nu is denken op een ander niveau. Dit is niet denken als een lid van een stam of een groep of een natie. Dit is denken als een lid van de menselijke familie. Dit is bezorgd zijn over het welzijn en de veiligheid van de hele menselijke familie, het oorspronkelijke ras van deze wereld dat nu geconfronteerd wordt met interventie van buiten de wereld en concurrentie van buiten de wereld.

Jullie moeten op deze manier leren denken, moed vatten om dit te doen en herkennen dat degenen die jullie wereld bezoeken niet hier zijn omdat ze gefascineerd zijn door jullie of omdat ze proberen jullie spiritueel te verheffen of jullie naar een of andere glorieuze toekomst te loodsen.

In de geschiedenis van jullie eigen wereld zijn onwetende rassen ten prooi gevallen aan volledige onderwerping door dit soort veronderstellingen te volgen, waarbij ze geloofden dat geavanceerde technologie een hogere morele of ethische benadering van het leven vertegenwoordigt.

Jullie gaan een Grotere Gemeenschap binnen van intelligent leven in het universum, een concurrerende omgeving op een schaal die je je amper voor kunt stellen. Jullie komen er binnen als een zwak en verdeeld ras, dat een prachtige planeet beheert die door anderen geapprecieerd wordt.

Interventie gebeurt nu omdat jullie dit onschatbaar goed, deze prachtige wereld aan het vernietigen zijn; omdat jullie technologie geproduceerd hebben die anderen kunnen gebruiken; en omdat degenen die hier willen ingrijpen niet willen dat jullie sterker worden dan jullie op dit moment zijn. Dit is hun kans en ze zullen hier gebruik van maken – menselijke conflicten aanwakkeren, de sterkste naties verzwakken, naties tegen elkaar opzetten om ze te verzwakken en afhankelijker te maken van de aanwezigheid die zich nu onder hen bevindt, een aanwezigheid uit de Grotere Gemeenschap.

Jullie weten niets van jullie dilemma. Jullie kennen jullie kwetsbaarheid niet. Jullie denken nog steeds als mensen die in isolement leven, veronderstellend dat alle belangrijke zaken in het leven te maken hebben met jullie lokale leefwereld, jullie geschiedenis en jullie temperament. Jullie zien niet dat jullie leven binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven en dat de mensheid te maken heeft met ernstige omstandigheden.

Zij die zich nu in de wereld bevinden vertegenwoordigen geen militaire macht. Het zijn commerciele groepen. Ze zijn klein in aantal. Ze hebben niet veel kracht, behalve de overtuigingskracht. Die gebruiken ze om mensen tegen elkaar of tegen hun regeringen op te zetten en om mensen zich af te laten keren van Kennis in henzelf, die zelf door geen enkele kracht gekeerd kan worden – noch van deze wereld noch van een andere wereld.

Misschien zeg je, “ O, dit is me teveel! Ik denk niet dat ik dit aan kan!” Maar dit is jouw wereld. Dit is jouw leven. Dit is jouw toekomst. Wat bedoel je met dat je het niet aankunt? Natuurlijk kun je dat. Je bent door God gezonden om dit aan te pakken, om een bijdrage te leveren aan de wereld. Doordat je je bezig houdt met andere zaken die weinig of geen waarde hebben voel je je zwak en machteloos als je geconfronteerd wordt met zulke ernstige omstandigheden. Je liefdesaffaires, het vergaren van rijkdom, je hobby’s, je vermaak, je dilemma’s, je conflicten met anderen – dit alles perst het leven uit je. Je kracht, je potentieel, je moed, je vindingrijkheid – allemaal verspild aan zaken van weinig of geen waarde.

Het is al laat. Het is te laat voor menselijke dwaasheid. Je moet je als individu voorbereiden op de toekomst en je moet menselijke vrijheid en eenheid bevorderen nu de noodzaak aanwezig is. Dit zal de mensheid redden en haar een basis geven voor de toekomst die groter zal zijn dan alles wat zij hiervoor gehad heeft – groter dan haar korte periodes van overvloed en succes en luxe. Jullie zullen nu moeten zien te overleven in een wereld in verval. En jullie zullen sterk genoeg moeten worden om de verleidingen die uit de Grotere Gemeenschap zullen komen te kunnen weerstaan. Jullie moeten je verzetten tegen de interventie. Jullie moeten serieus worden over jullie leven, veel serieuzer dan voorheen.

Alle problemen waar de mensheid nu mee geconfronteerd wordt, waarvan vele zeer ernstig zijn, zullen overschaduwd worden door de Grote Golven van verandering en door de concurrentie van buiten de wereld. Want wat denk je te kunnen behouden of winnen als de wereld onbewoonbaar wordt voor de meeste mensen, als er onvoldoende voedsel is voor de menselijke familie, als jullie essentiële grondstoffen in zulke mate afnemen dat naties niet meer kunnen functioneren? En wat denk je voor jezelf te kunnen winnen of bereiken als de mensheid onder controle en onderwerping valt van buitenaardse mogendheden uit de Grotere Gemeenschap? Beschouw ieder probleem waarvan je denkt dat het belangrijk is voor de wereld in het licht van deze twee grootheden, en je zult zien waar je het accent op dient te leggen.

Hoe kan je voor jezelf zorgen? Hoe kan je voor de ouderen zorgen? Hoe kan je voor je kinderen zorgen? Hoe zorg je voor de minder bevoorrechten in het aangezicht van de Grote Golven van verandering? Hoe kan je een positieve bron of invloed worden voor de wereld – in staat om voor anderen te zorgen, in staat om visie en helderheid te bezitten, in staat om sterk te zijn? Hoe kun je onderkennen dat de mensheid zich moet verenigen voor haar eigen verdediging in de Grotere Gemeenschap om te voorkomen dat zij wordt geïnfiltreerd, onderworpen, overgehaald en overgenomen door andere mogendheden?

Dit is wat er in de natuur gebeurt. Dit maakt deel uit van het leven. Dit gebeurt al eeuwen in de wereld tussen mensen onderling. Het gebeurt overal in het universum, hoewel er in de Grotere Gemeenschap andere omstandigheden en andere beperkingen heersen waarover je kunt leren.

Dit is de realiteit. De grote tragedie voor de mensheid is dat alleen de zeer armen geconfronteerd worden met de werkelijkheid, want die hebben geen keuze. De rijken zijn spilziek – ze verspillen hun middelen, hun opleiding, hun tijd, – met hun nadruk op de meest dwaze en absurde fascinaties en interesses. Het is nu te laat hiervoor.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld, want zonder deze Nieuwe Boodschap zal de mensheid falen. Haar falen zal langzaam toenemen, maar het zal gebeuren. Er zal een interventie in de wereld plaatsvinden zonder dat de mensheid zich hiervan bewust is en zonder dat de mensheid zich hiertegen verzet.

Ontken dit niet, want als je dit wel doet loop je de grote Boodschap van de Schepper mis. Als je de waarschuwing niet ziet, zal je de zegening niet waarderen en zal je de noodzaak voor de voorbereiding niet zien. Want Gods Nieuwe Boodschap, die bedoeld is voor alle mensen van de wereld, moet deze waarschuwing, deze zegening en deze voorbereiding brengen. Niet iedereen zal in staat zijn te reageren, maar velen zullen moeten reageren – uit uiteenlopende naties, uit uiteenlopende religies.

Alles staat nu op het spel. Het lot van de wereld zal in de komende paar decennia bepaald worden. Dit is een ontzettend korte tijdsspanne. Het leven gaat verder. Er gebeurt van alles. De gevolgen van de achteruitgang en het dwaas gebruik van de wereld door de mensheid nemen nu hun eigen loop. Technologie alleen zal het antwoord niet zijn. Menselijke herkenning, moed en eenheid zijn nodig. Technologie zal slechts een hulpmiddel zijn om jullie te helpen, maar zonder deze herkenning, deze moed en deze eenheid, zal technologie jullie ondergang alleen maar versnellen.

De Schepper van al het leven houdt van deze wereld, houdt van de mensheid en heeft de mensheid de kracht van Kennis gegeven, heeft de grote Openbaringen van het verleden gegeven en heeft de mensheid nu een Nieuwe Openbaring gegeven voor deze tijd en voor de tijden die komen gaan. Jullie leven in een tijd van Openbaring, want jullie leven in een tijd van ongekende nood, geconfronteerd met een samenloop van omstandigheden waarmee de mensheid nooit eerder werd geconfronteerd. Jullie werden eerder al geconfronteerd met ontberingen, maar jullie werden nooit eerder geconfronteerd met een wereld in verval.

Denk niet dat jullie rijkdom en jullie voorrechten jullie hiervoor zullen afschermen, want jullie zullen kwetsbaar zijn. Iedereen zal kwetsbaar zijn. Daarom vraagt de Nieuwe Boodschap om herkenning, moed en eenheid. Het is niet zomaar een goed idee. Het is niet slechts een optie, want de keuzes zijn zeer beperkt. Dit is wat jullie tijd kracht en potentieel geeft. Dit is wat jullie leven urgentie geeft en doel en betekenis aan jullie leven.

Kennis binnenin jou zal je de weg wijzen hoe je een bijdrage kunt leveren aan de wereld met bepaalde mensen onder bepaalde omstandigheden. De toestand waarin de wereld verkeert zal je de ernst en de overtuiging geven dat je deze Kennis moet volgen. Want op deze manier zal God tot jou spreken en dit is de tijd waarin je moet leren te luisteren.