De Schok van de Toekomst

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

De Schok van de Toekomst

Zoals geopenbaard aan
God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 30 april 2011
te Boulder, CO

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

God probeert de mensheid voor te bereiden op een nieuwe wereld, een nieuwe werkelijkheid, en op haar ontmoeting met het leven in het heelal, een ontmoeting die de toekomst en de bestemming van de mensheid zal bepalen en veranderen.

Jullie betreden een nieuwe wereld – een wereld met een verandering in het milieu, een wereld van extreme weersomstandigheden, een wereld die onvoorspelbaar is, een wereld die onevenwichtig zal zijn, met grote politieke en economische moeilijkheden. Naties zullen worden opgeschud door revolutie, en nationale economieën zullen falen.

Dit is het gevolg van vele krachten die al enige tijd aan het werk zijn. Verstandige mensen kunnen dit zien aankomen. Voor alle anderen zal het een grote schok zijn – de schok van de toekomst.

Zie dit niet als een grote tragedie of iets om te vermijden te veronachtzamen of te ontkennen, want dit draagt jouw naam. Je bent naar de wereld gezonden om de wereld onder deze omstandigheden te dienen.

Hoewel je je misschien niet bewust bent geweest van de Grote Golven van verandering die over de wereld beginnen te razen, zijn ze toch actief. Dit is geen tijd om zelfgenoegzaam te zijn. Dit is geen tijd om je ideeën of overtuigingen te projecteren. Dit is geen tijd om eindeloos te discussiëren en te debatteren.

Dit is een tijd om te kijken en te zien en te blijven kijken en op te letten, te bespeuren wat in het verschiet ligt, de veranderende omstandigheden van het leven om je heen waar te nemen, de verandering waar te nemen die zich voordoet in het leven van mensen – onverwachte verandering, overrompelende verandering, buiten de normale parameters van het leven.

Misschien is je leven innerlijk en uiterlijk aan het veranderen alsof het een voorbereiding is op iets groots dat je zou moeten dienen en waarvan je deel moet uitmaken. Als dit je ervaring is, dan kun je er zeker van zijn dat je je voorbereidt op de nieuwe wereld, hoe onbewust ook.

God heeft je Kennis gegeven om je te leiden en je voor te bereiden, maar Kennis functioneert onder de oppervlakte van de geest waar mensen leven. Het is een grotere Intelligentie. Ze onderscheidt de beweging van de wereld, en ze reageert op de Schepper.

Gods Nieuwe Openbaring zal meer tot dit deel van jou spreken dan tot je verstand, want dit is het deel van jou dat God nooit verlaten heeft. Daarom is dit het deel van jou dat echt kan antwoorden. Zij is het deel van jou dat wijs en onbevangen is. Zij is niet bang voor de wereld, want ze kan niet vernietigd worden.

Aan de oppervlakte van je geest lijd je over elk klein detail, en je maakt je grote zorgen over je toekomst en je welzijn – altijd de angst voor toekomstig verlies, altijd de angst voor de ontelbare dingen die jou en degenen om wie je geeft kunnen overkomen.

Hoe kun je op dit niveau ooit iets weten, zo vervuld van angst en eerzucht, zo gemakkelijk afgeleid, zo gemakkelijk gemanipuleerd, zo gemakkelijk onder controle gebracht, zo gemakkelijk gedomineerd door de meningen of de vastberadenheid van anderen?

De schok van de toekomst zal een schok zijn omdat je onvoorbereid bent. Je hebt niet opgelet. Je bent geobsedeerd geweest door andere dingen van weinig of geen betekenis. Je bent verstrikt geraakt in de waan van de dag en in je eigen gevoelens, herinneringen en spijt, zonder oog te hebben voor de wereld om je heen.

Door voorbereiding, is er geen schok. Er is alleen bevestiging. Zelfs dat wat schokkend is, zal je niet overdonderen. Het zal je misschien op het moment zelf verrassen en ontgoochelen, maar je zult er niet door worden overrompeld. Je zult er niet verlamd door raken, bevroren door angst zonder enig idee van wat je moet doen.

Als het schip begint te hellen en water maakt, ben je er klaar voor. Je zult niet aan de grond genageld staan. Je zult niet met het schip ten onder gaan.

God heeft je de kracht gegeven om je te redden, niet alleen van rampen in de wereld, maar van elke ramp en elke misrekening die je onderweg kunt maken en tegen kunt komen. Je kunt bidden tot God voor veel dingen – voor bescherming, voor voordelen, voor een gelukkige afloop – maar God heeft je het grootst mogelijke geschenk gegeven. Maar als het onbekend is of wordt weerstaan of verwaarloosd, wat kan God dan nog voor je doen?

God regelt de dagelijkse gang van zaken niet. God laat het bloed niet door je aderen stromen. God is niet de wind aan het aanwakkeren of de temperatuur aan het bepalen. Dit is een wereld van opeenvolgende gebeurtenissen. Er lijkt geen orde in te zitten.

De krachten van de wereld – de geologische en biologische krachten – zijn aan het begin van de tijd in beweging gezet. Ze bewegen uit zichzelf. De mate waarin de mensheid het delicate evenwicht van de aarde heeft verstoord, zal ingrijpende gebeurtenissen tot gevolg hebben en dat is op dit moment al het geval.

Maar wie let er op? Wie realiseert zich de oorzaak en het gevolg? Wie luistert er naar de kracht en de aanwezigheid die in hem zetelt?

Mensen zwalken tussen opwinding en angst. Zij zoeken liefde als een soort ontsnapping en bedwelming om hen te bevrijden van de voortdurende last en het overschaduwen door angst en spijt, terwijl ware liefde voor hen een mysterie blijft, ware liefde die uitgaat van Kennis.

De wereld, in haar grote verandering, kan je dienen als je haar op de juiste manier kunt benaderen. De schok van de wereld kan je voorbereiden. Ze kan je wakker schudden uit je dromen van geluk en rampspoed. Ze kan je bij zinnen brengen. Zij kan een beroep doen op je kracht en je vastberadenheid en zeer zeker op je mededogen met mensen.

Je betreedt het tijdperk van menselijke verantwoordelijkheid en samenwerking. Je moet hier deel van uitmaken, of je leven zal verspild zijn. Je leven zal altijd bedreigd worden.

Mensen willen zich terugtrekken in een soort lusteloos geluk, zonder zorgen, maar als je dit ziet, is het zielig. Het is triest. De intelligentie ontbreekt. De inspiratie ontbreekt. De eerlijkheid ontbreekt. De ware band met anderen ontbreekt. Dienstbaarheid en het leveren van een bijdrage ontbreken. Ze hebben zichzelf verstoten van de zin van het leven in hun leven van voortdurende rust.

Dit is niets voor jou. Je hebt niet de lange reis naar deze wereld gemaakt en de stadia van groei en ontwikkeling als mens doorlopen met al hun moeilijkheden, om alleen maar ergens geparkeerd te worden.

Degenen die jou de wereld in hebben gezonden, rekenen op jouw ontwikkeling en voorbereiding. Zij weten dat dit de bron zal zijn van betekenis, geluk en tevredenheid in je leven.

Welvaart zal vervagen in de wereld. Voor velen zal zij verdwijnen. De menselijke nood zal zo groot worden dat ze wereldwijd een beroep zal doen op mensen om zich dienstbaar op te stellen en te participeren.

Het schip maakt al water, begrijp je. Het begint al slagzij te maken. Op hen die dit weten, wordt een beroep gedaan om te reageren, om zich voor te bereiden en om te zien waar hun bijdrage de grootste baat kan hebben.

De schok van de toekomst gebeurt voor hen op dit moment – de schok van het besef, de schok van het feit dat je je leven een nieuwe wending moet geven, de schok van het besef hoe weinig zin en doel je leven voorheen heeft gehad en hoe je jezelf, je tijd en je kostbare energie hebt verspild aan dingen die weinig of geen belofte inhielden.

Dit is de schok van de toekomst, de toekomstige schok, die zich op dit moment voordoet, nu je begint op te letten en te reageren op de tekenen van de wereld.

God roept je door deze tekenen. God roept je niet om terug te keren naar je hemelse staat, maar om de wereld te betreden voor het doel waarvoor je gekomen bent.

Dit zal je waarden en je prioriteiten veranderen. Dit zal veranderen wat je zoekt in anderen. Dit zal veranderen wat je waardeert in jezelf. Dit zal je relatie met de tijd veranderen. Dit zal je beleving van relaties veranderen. Dit zal je relatie met je geest en je lichaam veranderen. Dit zal je relatie met alles veranderen. Dat is de schok.

Als je dit eenmaal te boven bent gekomen, als je dit te boven kunt komen, dan kun je bijna alles aan. Ook al ervaar je op het moment zelf een schok gevolgd door ontzetting, het zal je niet overrompelen. Kennis zal je fundament worden, en zij is niet geschokt door de wereld. Ze is zelfs niet van de wereld. Zij is hier om de wereld te dienen.

Aan de oppervlakte van je geest zul je blijven lijden over dingen, maar het zullen belangrijkere en betekenisvollere dingen zijn, met meer gewicht en consequentie, in plaats van kleine dingen die geen toekomst en geen bestemming hebben.

Je liefde zal authentiek worden in plaats van misleidend. Ze zal gericht zijn op mensen die echt met je kunnen participeren in plaats van op hen met wie je geen toekomst en bestemming hebt.

God roept je om te reageren, zowel in jezelf als op de tekenen van de wereld. Om de tekenen te zien, moet je kijken en opletten, niet alleen hier en daar, maar voortdurend. Zoals de vogels in de lucht en de dieren in het veld, let jij op je omgeving. Net als zij voel je je hiertoe genoodzaakt.

Alles waar je waarde aan hecht – je toekomst, de mensen om wie je geeft, zelfs je eigen leven – zal hiervan afhangen. Je kijkt hier niet angstig om je heen. Je verkeerd niet in een staat van angst. Je kijkt hier met heldere blik, met de kracht en de aanwezigheid van Kennis. Dat bepaalt of je kunt zien of niet en of je de wereld met angst en vrees zult bekijken of met zekerheid, mededogen en vastberadenheid.

Je eerste verplichting en verbintenis is met Kennis, want dat is je verplichting en verbintenis met God. Als je verbintenis authentiek is en niet vervuld van je eigen ambities en ideeën, dan zul je een fundament hebben dat je in staat zal stellen een bron van kracht, doel en geruststelling voor anderen te zijn. De behoefte aan geruststelling is op dit moment enorm en wordt met de dag groter.

Laat de dwazen dwaas zijn. Laat de onwetenden onwetend zijn. Laat hen die zichzelf misleiden, zichzelf misleiden. Laat hen die verdwaald zijn in hun meningen, verdwaald zijn in hun meningen. Zoek naar hen die kunnen reageren. Zoek degenen die van het [zinkende] schip af kunnen komen. Zoek je ware bondgenoten. Want je zult nu sterke metgezellen nodig hebben. Je kunt je niet laten beperken door de zwakken van geest en zij die te bang zijn om door te gaan.

Dit zal alles voor je veranderen, zoals het moet veranderen, zoals noodzakelijk is. Dat is de zegen van verandering. Dat is de moeilijkheid van verandering. Dat zal je sterk en krachtig maken.

Denk niet dat het gemakkelijk zal zijn, want het zal niet gemakkelijk zijn. Denk niet dat het meteen zal gebeuren, want het is een proces met vele stadia en stappen. Denk niet dat je er al bent, want je weet niet wat je te wachten staat.

De schok van de toekomst is nu bij jou. De wijzen zien voordat de gebeurtenissen zich voordoen en bereiden zich daarop voor. Zij wachten niet tot zij op het laatste moment worden overvallen. Zij zien de tekenen van de wereld. Zij stellen de verandering vast in het weer, in de atmosfeer, in de beweging der dingen en in de reactie van niet alleen de mensen, maar ook van de schepselen der natuur. Zij houden alles in de gaten.

Zij verliezen zich niet in hun hobby’s of hun romances of hun obsessies, om vervolgens op het laatste moment overrompeld te worden. Zij volgen niet het geloof in eensgezindheid. Zij volgen niet wat hen door de leiders van de regering of de godsdienst wordt verteld. Zij volgen niet de algemene opinies omdat mensen blind zijn en niet opletten. Zij zijn niet bang om uitdagingen en moeilijkheden aan te gaan, en zij pacificeren zichzelf dus niet met onjuiste veronderstellingen. Zij dansen niet naar de pijpen van de zwakken en de bangeriken.

Het geschenk van God is voor iedereen. De kracht van Kennis is voor iedereen. Maar wie kan antwoorden? De gaven van de Hemel zijn voor iedereen, zelfs in een moeilijke en rampzalige wereld. Maar wie kan ze ontvangen? Wie kan zijn leven en perspectief veranderen om in een positie te komen om dit te ervaren?

Hier is zelfs de schok van de toekomst een geschenk – een geschenk van verlossing. Ontwaken uit je eigen angstige Afscheiding is een geweldige gebeurtenis. Ze roept de Krachten van de Hemel naar jou die begint te ontwaken.

Laat Kennis je gids zijn, en laat de wereld je vertellen waar het heen gaat en wat er aan de horizon opdoemt. Wees waakzaam. Maak je geest stil. Zet je verlangens en je voortdurende angst opzij door de Stappen naar Kennis te zetten. Ontvang de Openbaring, de Nieuwe Boodschap voor de mensheid.

Alleen al door dit te weten, ben je gezegend. Je bent gezegend om onze stem te horen. Je bent gezegend om geschokt te zijn. Je bent zelfs gezegend door teleurgesteld te zijn, want deze teleurstelling kan je bevrijden van het verleden. Je bent gezegend om bevrijd te worden. Je bent gezegend wanneer mensen je verlaten. Je bent gezegend wanneer dingen wegvallen. Want dit begint de weg te bereiden voor een nieuw leven en een grotere verbintenis en relatie met het Goddelijke en met jezelf en met anderen.

Dit is de wereld die je bent komen dienen, en niets anders dan deze dienstbaarheid zal je werkelijke betekenis en ware relaties geven. Begrijp dit, en je zult het geheim en de sleutel vinden tot groter geluk, een grotere betekenis en een groter doel, die wachten om ontdekt te worden.