Het Belang van het Individu

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (Rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 10 september 2006
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De Nieuwe Boodschap van God houdt een grote openbaring in voor het individu, omdat zij de mensheid voor het eerst het begrip van spiritualiteit en Gods Aanwezigheid in de wereld op het niveau van Kennis presenteert, waarbij Kennis de diepere Intelligentie is die de Schepper in ieder mens heeft geplaatst, in afwachting van de tijd voor die persoon om een staat van volwassenheid te bereiken waarin deze diepere Intelligentie in hem naar boven kan komen.

Deze openbaring is nu uiterst belangrijk, want veel mensen zullen geroepen worden om een wereld in nood te dienen en zich voor te bereiden op de ontmoeting van de mensheid met het leven buiten de wereld. Dit zal geen tijd zijn waarin slechts een heel klein aantal mensen nodig zal zijn, want velen zullen nu geroepen worden. Hun roeping zal substantieel en veelbetekenend zijn, en hun antwoord zal van vitaal belang zijn, zowel voor hun eigen vervulling als voor de bescherming en vooruitgang van de mensheid.

Want de Nieuwe Boodschap van God is inderdaad aan de wereld gegeven in een tijd van groot gevaar. Jullie betreden een periode van grote beproeving voor de menselijke familie, een beproeving die het vroegere begrip van de mensen zal overweldigen. Het zal de zijnstoestand van de mensen overweldigen, want ze zijn niet klaar voor de grote tijden die voor hen liggen.

De mensheid wordt geconfronteerd met een Interventie van mogendheden van buiten de wereld die in het geheim hier in de wereld opereren, een situatie die nog nooit eerder is voorgekomen, hoewel de wereld al vele malen werd bezocht.

Het is de tijd van grote nood, een tijd waarin menselijke eenheid en samenwerking van de grootste betekenis en belang zullen zijn. Het zal geen gemakkelijke tijd zijn, maar als een bijdrage leveren en dienstbaar zijn aan de mensheid je doel en roeping is, wat het van nature is, dan is het de juiste tijd om hier te zijn.

Iedereen die vandaag in de wereld is, is in de wereld gekomen om deze tijden te dienen. En de Kennis die de Schepper in hen heeft geplaatst zal hen helpen zich voor te bereiden om dit op hun eigen unieke individuele manier te kunnen doen.

De nadruk ligt nu niet op geloof en overgave, maar op bewustzijn, helderheid en voorbereiding. In vroegere tijden waren trouw en gehoorzaamheid noodzakelijk, want de mensheid bevond zich in een veel chaotischere situatie. Maar nu heeft de mensheid een groter sociaal fundament gekregen, hoewel het risico van oorlog nog steeds erg groot is.

In de confrontatie met de Grotere Gemeenschap van intelligent leven, moeten jullie je voorbereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden. Jullie zullen een nieuw begrip van de wereld en zijn relatie met het leven in het universum moeten cultiveren. En jullie zullen een nieuwe waardering moeten verkrijgen voor de noodzaak van menselijke eenheid en samenwerking.

De nadruk op Kennis in het individu vertegenwoordigt dus de Aanwezigheid en Wil van de Schepper in elk mens. Dit leeft sluimerend in ieder mens totdat zij voldoende volwassenheid en bewustzijn kunnen verwerven om te beseffen dat zij hier in dienst van de wereld zijn, dat zij hier zijn om een verschil te maken in grote en moeilijke tijden, en dat zij bereid zijn om de lange voorbereiding te beginnen die van hen zal worden gevraagd.

Spiritualiteit op het niveau van Kennis begrijpen brengt grote helderheid in wat eeuwenlang een mysterieuze en dubbelzinnige realiteit is geweest. Want je moet je realiseren dat je twee geesten binnen in je hebt: de geest die je gecultiveerd hebt door je tijd en ervaring in de wereld, een geest die gecultiveerd is door sociale en religieuze conditionering, en door je eigen besluitvorming en reactie op de omgeving. Maar er is een diepere Geest binnen in je, de Geest van Kennis, die voor altijd zuiver en ongeschonden blijft.

Maar om toegang te krijgen tot deze diepere Geest, moet je met open handen komen – zonder bedrog, zonder manipulatie, zonder geheime plannen om te proberen deze grotere kracht te gebruiken, want je kunt haar niet alleen voor jezelf gebruiken. Je kunt jezelf alleen voor haar openen, langzaam, geleidelijk, terwijl je je verlangen en capaciteit opbouwt om de kracht en genade te ervaren die de Schepper binnen in je heeft geplaatst. Want bedenk dat je het niet kunt corrumperen. Je kunt haar verkeerd interpreteren. Je kunt haar verkeerd begrijpen. Maar je kunt haar niet veranderen of omkopen.

En Kennis binnen in jou, het individu, is hier op een missie. Zij is hier om bepaalde taken uit te voeren met bepaalde mensen in een specifieke vorm van dienstbaarheid aan de mensheid. Als je dit doel probeert te hinderen, als je het probeert te verenigen met je eigen doelen, wensen en plannen, tja, dan zal Kennis buiten je bereik blijven en zul je niet weten wat haar doel voor jou in het leven is.

De openbaring voor het individu, de openbaring van Kennis, niet als louter intuïtie, maar als een grotere Intelligentie binnen in het individu waardoor de Wil en het Doel en het Plan van de Schepper kunnen stromen – dit is een nieuwe openbaring voor mensen overal.

Voorheen was zo’n openbaring alleen voorbehouden aan bepaalde ingewijde individuen. Maar nu moeten veel meer mensen antwoorden om de menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld te behouden en te voorkomen dat de mensheid in een snel verval raakt in een wereld van slinkende grondstoffen en toenemende concurrentie.

De betekenis van Kennis, de realiteit van Kennis, en het doel van Kennis worden allemaal geopenbaard in de Nieuwe Boodschap van God. En in de Nieuwe Boodschap reikt God je de Stappen naar Kennis aan zodat je een brug kunt bouwen van je denkende geest naar de diepere Geest die de Schepper je heeft gegeven om je te leiden, te beschermen en je voor te bereiden op een groter leven in de wereld.

Nog nooit werd er zoveel kracht en verantwoordelijkheid aan het individu gegeven. Inderdaad, er zullen velen zijn die hiertegen zullen pleiten, want zij geloven niet in de goedheid van de mens. Zij zijn zich niet bewust van de grote Aanwezigheid die de Schepper heeft aangereikt als een potentieel voor ieder mens. Ze zullen denken dat Kennis een goocheltruc is of een bedrog of dat het een paranormale gave is. Maar zij is geen van deze dingen. Zij is de kracht om te zien, de kracht om te weten en de kracht om moedig, integer en eerlijk te handelen in een geest van bijdrage.

Kennis is veel wijzer dan jouw denkende geest of de denkende geest van iedere andere persoon in de wereld. Je kunt haar ontdekken, maar dan moet je wel de stappen naar Kennis nemen. Je moet een plaats in je leven en in je geest creëren voor Kennis. Je moet hier een geduldige leerling zijn. Je kunt niet alles in één keer krijgen, want je hebt nog niet het verlangen en de capaciteit om volledig te ontvangen wat de Schepper voor je heeft voorbereid.

Daarom is dit een reis van vele stappen. Bij het nemen van deze vele stappen, bouw je de oprechtheid, het karakter, de wijsheid en de vaardigheid op om een voertuig en een kanaal te zijn voor een grotere Wil en Kracht die de ware Bron van al het leven is.

Alleen zij die bereid zijn de lange reis te maken, die bereid zijn de mysterieuze voorbereiding te ondergaan, die soms heel onbegrijpelijk lijkt, alleen zij die Kennis kunnen volgen – want Kennis zal je naar Kennis leiden – alleen zij zullen in staat zijn te beseffen wat hier wordt gepresenteerd.

Als je eenvoudigweg gelooft dat er een Nieuwe Boodschap van God is en gelooft wat erin staat, nou, dan heb je nog steeds niet haar ware genade, kracht en betekenis ontvangen. Want geloof is van de geest, maar relatie en verbondenheid en toewijding zijn van de ziel. En het is op het niveau van je ziel dat je moet antwoorden.

Daarom herstelt het ontvangen en volgen van de kracht van Kennis je ware integriteit, je ware bedoeling, je ware doel en je ware betekenis voor jou. Je wordt slechts gevraagd te ontvangen en niet te manipuleren.

Je kunt niet met de Schepper onderhandelen. Je kunt alleen ontvangen, vanuit een diepere behoefte, een behoefte van je ziel, waarbij je erkent dat je jezelf niet kunt vervullen door je ideeën, plannen en doelen voor verwerving en macht.

Op een bepaald moment in het leven, zou je deze staat van bewustzijn en volwassenheid bereiken, zal het duidelijk worden dat het zoeken naar meer en meer en meer je niet dichter bij het beantwoorden en vervullen van de behoeften van je ziel zal brengen.

Kom daarom tot het besef dat er een boodschap voor je is, een voorbereiding voor je is, een nieuw begrip voor de mensheid. Want de mensheid zal niet in staat zijn de moeilijke tijden die voor ons liggen tot een goed einde te kunnen brengen met wat de Schepper tot nu toe heeft aangereikt. Dit wetende werd een Nieuwe Boodschap van God gezonden, een Boodschap voor deze tijd en voor de komende eeuwen. Dat is hoe groots en hoe belangrijk zij is.

Maar het begint allemaal met het individu en de belofte ervoor ligt binnen in het individu – de openbaring aan het individu en de openbaring binnen in jou, het individu.