Vrijheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan

Marshall Vian Summers
op 11 november 2007
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De noodzaak om ongeacht hun situatie of behoeften vrij te zijn, staat bij mensen overal in de wereld centraal. Sommige mensen hebben de behoefte aan vrijheid om zich te voeden. Ze hebben de behoefte vrij te zijn van onderdrukking. Ze hebben de behoefte vrij te zijn van onzekerheden. Ze hebben de behoefte vrij te zijn van inmenging van andere volkeren. Ze hebben de behoefte vrij te zijn om gewoon hun leven te leiden op het meest fundamentele niveau.

Daarnaast, hebben mensen vrijheid nodig om hun ware capaciteiten te ontwikkelen, om kansen te krijgen, hun vaardigheden te cultiveren, de mogelijkheid hebben om hun gemeenschap te helpen en hun levensomstandigheden te verbeteren.

Mensen die dit hebben kunnen bereiken of die deze mogelijkheid hebben, staan voor een grotere drempel naar vrijheid – de vrijheid om hun werkelijke doel te vinden waarvoor ze in de wereld zijn, om de diepere Intelligentie te ontdekken die de Schepper van al het leven in ieder mens heeft gelegd, een Intelligentie die Kennis wordt genoemd.

Deze diepere Intelligentie is niet zoals de geest waarmee je, normaal gesproken, denkt. Zij vergelijkt niet. Zij speculeert niet. Zij oordeelt niet. Zij veroordeelt niet. Zij functioneert totaal anders dan je verstand.

Maar Kennis is zeker. Kennis is duidelijk. Kennis is onbevreesd. Kennis is vrij van verwarring en ambivalentie en gehechtheid. Haar enige ware focus is dat jij je grotere doel vindt en vervult waarvoor je in de wereld bent gekomen.

Dus de vrijheid om Kennis te ontdekken, om over Kennis te leren, om Kennis te ervaren en dan de vrijheid om Kennis te volgen en dat te vervullen wat Kennis je te doen geeft – dat is de grotere drempel voor vrijheid.

Als je eenmaal hebt voldaan aan de basisbehoeften en vereisten om in de wereld te leven, krijg je te maken met deze grotere drempel. Het feit dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van deze drempel, en er zeker niet voor kiezen, is de enige oorzaak van de wereld die je elke dag ziet en ervaart en van de toestand waarin mensen overal verkeren – ongeacht of ze rijk of arm zijn, of leven in samenlevingen met of zonder politieke vrijheid.

Voor jou wacht, zodra je aan bepaalde basisvoorwaarden hebt voldaan, de echte drempel voor vrijheid. Je kunt hem niet achterhalen met je intellect. Met alleen je ideeën kun je hem niet bevatten. Het is niet mogelijk om je er een voorstelling van te maken en de ware betekenis ervan te begrijpen.

Want de kracht en de werkelijkheid van Kennis en de kracht en de werkelijkheid van Gods ware Schepping gaan het verstand van ieder mens te boven. Fabelachtige kosmologieën, metafysische leringen, superstructuren van idealistisch begrip kunnen de werkelijkheid, de kracht en de betekenis van Kennis niet bevatten.

Je krijgt toegang tot Kennis door ervaring, niet door te idealiseren. Je ervaart de realiteit van Kennis door te volgen wat zij je te doen of te laten geeft. Dit bevestigt haar realiteit en levert je het onomstotelijke bewijs dat zij geen verzinsel is van je intellect.

Zij is geen fantoom. Zij is geen illusie. Zij zal je laten zien dat zij niet voortkomt uit je ambities, je verlangens, je voorkeuren, je gehechtheden, je fobieën omdat zij onafhankelijk van al deze dingen handelt.

Voor veel mensen komt de echte bevestiging dat Kennis echt is, wanneer zij ervaren dat zij iets weten en niet willen weten wat zij weten. Deze ervaring, die zo moeilijk kan zijn en die mensen vermijden, is op zichzelf een echt proefterrein, een essentieel soort ervaring die men moet hebben.

Want dat laat je zien dat zich in jou een grotere werkelijkheid bevindt, en die is intelligent, en die heeft een doel, en die wordt niet misleid door dat wat jou intellectueel misleidt. Zij wordt niet beperkt door je biologische, sociale of politieke omstandigheden. Zij wordt niet beheerst door de dingen die de wereld of naties of stammen of families beheersen. Zij heeft een groter gezag, dat door niets in de wereld of zelfs maar in de Grotere Gemeenschap van de wereld, in het universum waarin jullie leven, kan worden aangetast.

Alleen Kennis weet waarom je hier bent en wat je moet doen en wie je moet ontmoeten en waar je heen moet gaan en wat je moet kiezen en wat je moet vermijden. Alleen Kennis fungeert als de echte barometer van de waarheid binnenin je.

Je kunt claimen dat je ideeën waar zijn. Je kunt beweren dat je standpunt of je overtuigingen waar zijn, maar alleen Kennis weet wat werkelijk waar is. Je kunt beweren dat wat je geloofd is wat je weet, maar als het niet van Kennis komt, dan is het slechts een geloof, een veronderstelling, een bewering, een eis, een verwachting, een voorkeur.

Hier is geen vrijheid, want hier word je geregeerd door je cultuur. Je wordt geregeerd door je conditionering. Je wordt geregeerd door je angsten en je verlangens, je verslavingen en je voorkeuren. Je bent een slaaf van andere krachten. Zelfs de gedachten in je geest zijn nauwelijks origineel, je hebt ze overgenomen uit de omgeving, van andere mensen en van de sociale conditionering die je hebt ondergaan vanaf de dag dat je werd geboren.

Wanneer je dit enigszins kunt begrijpen, zul je beginnen in te zien dat er zonder Kennis geen vrijheid is. Slechts een soort slavernij. Misschien kent het zijn pleziertjes en prikkels, maar het blijft een slavenbestaan.

Als je een slaaf bent van je verlangens en de verwachtingen van anderen, wel, zelfs als je in weelde leeft, ben je een soort slaaf. Je bent een bediende. Je bent een bediende van de wereld. Je bent geen dienaar voor de wereld, je bent een knecht van de wereld. Hierin zit natuurlijk, een groot verschil.

Je gedachten, je gevoelens, je motiveringen – heb je daar echt het auteurschap over? Heb je er controle over? Kun je er echt voor kiezen? Of beheersen ze je gewoon, en probeer je je aan te passen aan je toestand, je omstandigheden, je situatie en je gemoedstoestand?

Slaven leggen zich erbij neer. Ze passen zich aan. Ze proberen het beste van hun situatie te maken. Maar ze zijn nog altijd slaven.

Er bestaat nog steeds fysieke onderworpenheid in de wereld. In verschillende delen van de wereld bestaat nog steeds slavernij – fysieke onderworpenheid. Mensen zitten vast. Zelfs door omstandigheden zitten ze vast. Ze hebben geen bewegingsvrijheid. Ze kunnen hun omstandigheden niet veranderen. Ze kunnen geen andere richting kiezen. Ze kunnen niet kiezen voor ander werk, een andere omgeving.

En je kijkt en je denkt, nou, ze zijn door omstandigheden gebonden. Dat komt door gebrek aan onderwijs, gebrek aan kansen, gebrek aan politieke vrijheid enzovoort. Dat is zo, maar die vrijheid die zij volgens jou missen, is slechts een deel van het plaatje.

Wat betreft de mensen die deze vrijheden hebben, zij kunnen veel meer kiezen wat ze met hun leven willen doen, ook zij zijn gebonden. Hun vrijheid is slechts een mogelijkheid. En het feit dat ze die verspillen – dat ze niet echt hun eigen innerlijke leiding kunnen opeisen, dat ze niet de leiding kunnen ervaren die God in hen heeft gelegd, in Kennis – maakt hun situatie nog tragischer.

Want hier hebben zij de kans om te kiezen. Zij hebben de zeldzame, uiterst zeldzame, kans om de richting van hun leven te bepalen, een kans die in de loop van de menselijke geschiedenis zo uiterst zeldzaam is geweest dat zij bijna niet bestond. En hier in de moderne tijd hebben zij zo’n kans, en ze kiezen er niet voor.

Ze volgen de kudde. Ze capituleren voor de beloften van plezier, rijkdom of comfort. Zij, die een vrijheid hebben die in de loop van de geschiedenis zo moeilijk te bereiken en te handhaven is geweest en zo zeldzaam is door de geschiedenis heen, laten die voorbijgaan voor eenvoudige genoegens – om sociaal aanvaardbaar te zijn, seksueel aantrekkelijk te zijn, schijnbare financiële rijkdom te hebben, aanzien in de gemeenschap, indruk te maken, er aantrekkelijk uit te zien voor zichzelf en anderen, om zich voor te bereiden op toekomstige voordelen.

Hiervoor kiezen mensen, maar wat is dat anders dan gewoon een andere vorm van onderworpenheid? In plaats van te zwoegen op de velden, zwoegen jullie nu in huis. Jullie omstandigheden zijn veranderd en misschien enigszins verbeterd, maar jullie mentale toestand is nog steeds dezelfde. En de woede en frustratie die dit oplevert, kunnen nergens heen.

Dus mensen worden neurotisch. Ze raken in gewetensnood. Hun gedrag wordt onlogisch, irrationeel. Ze doen dwaze dingen om zichzelf te kwetsen. Ze vernietigen hun verrichtingen. Ze raken verslaafd aan dingen. Ze zoeken wanhopig verlichting van hun situatie, van hun onderworpenheid.

De keuze aan verslavingen is groot. Sommige lijken goedaardiger dan andere. Sommige zijn onmiddellijk destructief, en andere zijn over een lange periode destructief. Maar ze verhinderen allemaal dat je een diepere verbinding maakt in je leven, dat je de echte leiding vindt die God je heeft gegeven en die leiding toestaat om je situatie op te helderen, je te bevrijden van schadelijke of belemmerende omstandigheden, je geest te bevrijden van zijn fixaties en verslavingen en angsten en een ander levenspad in te slaan, een minder bereisde weg. Terwijl iedereen samen nergens heen marcheert, ga jij wel ergens heen, alleen of misschien met maar een of twee mensen.

Hier kan vrijheid echt eenzaam lijken. Je doet niet wat iedereen doet. Je gelooft niet wat iedereen gelooft. Je waardeert niet wat iedereen waardeert, want je waarden en je overtuigingen en je focus veranderen, komen langzaam op één lijn met een diepere leiding, een diepere stroming in je leven. In plaats van rond te stuiteren op het oppervlak van de oceaan, meegesleurd door de idiote winden van de wereld, heb je een diepere stroming gevonden die je daadwerkelijk ergens naartoe brengt.

Maar tot je ontzetting merk je dat veel anderen niet gaan – je oude vrienden, je broers en je zussen, de mensen die je vroeger bewonderde. Zij gaan niet. Dat kan heel isolerend en eenzaam aanvoelen, en je denkt dan bij jezelf: “Nou, dit bezorgt me niet meer plezier. Dit geeft me geen groter gevoel van integratie in het leven. Ik ben meer alleen. Ik bedoel, ik ga ergens anders heen. Ik weet niet waar ik heen ga. Ik ga ergens anders heen, en iedereen gaat waar hij heen gaat, en ik ga daar niet heen.”

Maar zie je, om je weg naar een grootser leven te vinden, kun je niet gaan waar alle anderen heen gaan. Jouw leven kan niet gebaseerd zijn op consensus. Jouw waarden kunnen je niet worden opgelegd door een inschikkelijke en corrupte cultuur. Jij kunt de verwachtingen en eisen van anderen niet volgen als je wilt volgen wat God je heeft gegeven om te volgen.

Je zult bepaalde verantwoordelijkheden hebben waaraan je moet voldoen. Je zult bepaalde verplichtingen moeten nakomen, maar in wezen kies je ervoor om een andere weg te gaan. Je luistert naar een andere stem binnenin jezelf. En dit vereist dat je je afwendt van alle stemmen die je ervan zouden weerhouden om deze diepere stem, deze innerlijke stem, de stem van Kennis, te volgen.

God wil je redden, maar eerst moet God jouw aandacht krijgen. God moet jouw groeiende trouw hebben. God moet jouw groeiende vertrouwen hebben. God regelt je leven niet op microniveau. God roept je uit wanhopige, zinloze omstandigheden om een manier te vinden om het doel dat jou naar de wereld heeft gebracht, te ervaren en terug te winnen – een doel dat vergeten werd, dat diep binnenin jou begraven ligt, dat Kennis binnenin jou voor je bewaard heeft.

Nu zullen veel mensen denken: “Nou, je moet eerst in politiek opzicht vrij zijn. Je moet economisch vrij zijn voordat je een grotere spirituele vrijheid kunt nastreven.” Maar dit is alleen maar een excuus. Dit is slechts uitstel.

Kennis vereist niet dat je financieel veiliggesteld of sociaal aanvaardbaar of politiek vrij bent teneinde tot je te spreken. Je hoeft niet eerst aan de verwachtingen van de wereld te voldoen om aan de verwachtingen van God tegemoet te komen. In feite zul je veel van die verwachtingen van de wereld moeten teleurstellen om de moed en de integriteit te hebben om te reageren op wat God in je heeft gelegd.

Kennis is hier om je te redden, maar eerst moet je gered willen worden. Je moet de hopeloosheid van je situatie inzien. Je moet inzien dat je leven niet echt levend is, dat je de schijn ophoudt, dat je bezittingen verwerft, dat je verwachtingen inlost, maar dat je leven eigenlijk nergens toe leidt, en dat je ziel je roept, en dat je ziel rusteloos is.

Want alleen het vervullen van je doel en het volgen van Kennis kan voldoen aan de werkelijke behoeften van je ziel. Je ziel geeft niet om pleziertjes en aanwinsten en er goed uitzien in de maatschappij, goedkeuring krijgen. Dit zijn misschien de behoeften van je zwakke, persoonlijke geest, die bang en alleen is, maar dit zijn niet de behoeften van de ziel. Deze behoeften zijn heel anders, heel fundamenteel, en ze veranderen niet. Of je nu tien of negentig jaar oud bent, de behoefte van de ziel is dezelfde.

Je dwalende verlangens, je wisselvallige gevoelens, vandaag omhoog, morgen omlaag, de ene week dit willen, de volgende week dat. Dit zijn niet de behoeften van de ziel.

Zij [je ziel] roept je. Zij heeft je volledige betrokkenheid nodig. Zij heeft jouw aandacht nodig. God tracht je te redden, maar eerst moet je beseffen dat je nodig hebt wat God te bieden heeft, en God streeft ernaar jouw aandacht te krijgen, die de hele tijd elders gefixeerd is.

Als je geest voortdurend in beslag wordt genomen door prikkels, voortdurend in beslag wordt genomen door drukte, door activiteiten, televisie en media, kranten, boeken, alles wat je voortdurend in beslag neemt vanaf het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je naar bed gaat, dan zul je zien wat een slaaf je bent.

Je kunt nog geen vijf minuten stilzitten. Je geest is nooit stil. Hij is rusteloos. Hij is gespannen. Hij is zoekend. Hij vermijdt. Hij piekert over wat er vandaag gebeurt. Hij is bezorgd over de toekomst. Hij projecteert schuld en veroordeling. Hij is gekweld. Hij is uitgeput. Kan niet slapen! Kan niet eten! Kan niet denken! Je lichaam weerspiegelt de toestand van je geest. Het is gestrest. Het is ongezond. Het is uit balans.

Voordat je werkelijk vooruitgang kunt boeken, moet je een fundament voor vrijheid leggen. Je moet beginnen te zien wat vrij is en wat niet vrij is, wat werkelijk vrijheid is en wat slechts doet alsof het vrijheid is.

Geen verantwoordelijkheden hebben, geen verplichtingen hebben, geen rekenschap hoeven af te leggen- sommige mensen denken dat dat vrijheid is, want voor een slaaf lijkt vrij zijn, bevrijdt zijn van zijn beperkingen. Maar zelfs als zij zich zouden kunnen bevrijden van al hun beperkingen, dienen zij nog steeds het dictaat van hun geest – een geest die geconditioneerd is door de wereld, een geest die bang en gefixeerd is, vol conflicten en spanning en verlangen.

Beter naar de Bron gaan dan op de harde manier moeten leren dat wat je denkt dat vrij is, niet vrij is. Wat je denkt dat goed is, niet echt zo goed is. Wat je denkt dat een beter leven zou zijn, nou, niet echt zoveel is. Je brengt een leven lang door met proberen dit uit te zoeken, terwijl het al bekend had kunnen zijn en al bekend is in jezelf.

Laten Wij het nu over de wereld hebben, want wat er aan de horizon verschijnt zal de menselijke vrijheid gaan beperken – politieke vrijheid, economische vrijheid, sociale vrijheid. Jullie worden geconfronteerd met een wereld in verval, een wereld waarin steeds grotere aantallen mensen zullen putten uit een bron van slinkende grondstoffen.

De vrijheden en voordelen waarvan misschien sommigen van jullie hebben genoten, zullen er in de toekomst mogelijk niet meer zijn. Het leven zal veeleisender, moeilijker worden. Er zullen minder kansen komen. De vrijheid om dwaas of genotzuchtig of chaotisch te zijn zal verminderen.

Je kunt dit bekijken als een groot verlies en een inbreuk, of je kunt het zien als een grote kans om je eindelijk te wenden tot wat God je heeft gegeven, wat het enige is dat je vrij kan maken. En wat God je heeft gegeven is geen geloof. Het is geen religieus geloofssysteem. Het is geen ideologie. Het is geen verhaal uit het verleden. Het is geen metafysisch begrip. Elk van deze dingen kunnen wel of niet belangrijk voor je zijn, maar het meest fundamentele dat God je heeft gegeven, is Kennis.

Want als je gelooft in jouw religieuze ideologie, als je een religieuze leer aanhangt, als je onvermurwbaar bent in je overtuigingen of veronderstellingen, maar je bent losgemaakt van Kennis, dan ben je simpelweg een slaaf van andere dingen. Je bent nog steeds onderworpen aan ideeën, – nu aan je eigen ideeën, die grotendeels niet van jezelf zijn, die je voorgeschreven werden, waarin je probeert te geloven, en je streeft ernaar deze dingen te gebruiken om je leven stabiliteit en zekerheid en vertrouwen en een gevoel van doel en richting te geven.

Je omstandigheden zijn veranderd, maar je toestand, je werkelijke toestand, is niet veranderd. Alleen Kennis zal je bevrijden. Alleen Kennis weet waar je behoort te zijn en waar je heen moet en wat je moet doen.

Kennis kan functioneren binnen of buiten de formele religie. Zij is er niet aan gebonden.

De wereld waarmee je wordt geconfronteerd, zal jou je persoonlijke vrijheden ontnemen omdat het moeilijker zal worden. Het zal veeleisender zijn. De keuzes zullen beperkter zijn, maar fundamenteler en met grotere gevolgen. Je kunt je niet zomaar onverantwoordelijk gedragen tegenover de Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen.

Dit is dan een kans voor je om je leven serieus te gaan nemen, om opnieuw te evalueren wat je aan het doen bent, wat je denkt, wat je gelooft – om een echte afweging binnenin jezelf te gaan maken.

Doe je echt dat waarvoor je hier gekomen bent? Ben je echt wie je werkelijk bent, of speel je gewoon een rol, een toneelstukje? Helpen mensen met wie je bent je echt om dat te vinden wat je moet doen, versterken en erkennen zij werkelijk wie je bent? Of zijn zij gewoon mensen die je leven vullen voor gemak, voor voordeel, voor kansen? Kun je stilzitten en bij jezelf zijn zonder oordeel, veroordeling? Of ben je rusteloos en gedreven, dwangmatig, gekweld, alsof iemand je ieder moment van de dag met een zweep sloeg?

Je moet vrijheid verlangen om te beginnen met vrijheid te vinden. Je moet verlangen wat God je heeft gegeven, wat een diepere Intelligentie is, teneinde te beginnen om dat te ervaren en om de Stappen naar Kennis te zetten. Je moet beseffen dat je intellect niet ontworpen werd om grotere dingen te begrijpen. Dit moet voortkomen uit een diepere herkenning, een ware resonantie binnenin jou, een ervaring die je misschien voor een ogenblik hebt gehad en die je nu vaker nodig hebt.

Want de tijd vliegt voorbij. De rivier van je leven gaat onder de brug door. Jouw kans in deze wereld kan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd en worden uitgesteld tot een andere tijd in de toekomst. “Ooit zal ik dit aanpakken. Op een dag kom ik eraan toe. Ooit zal ik deze diepere vragen stellen. Ooit zal ik me bezighouden met Kennis.”

Zo denkt een slaaf. Zo denkt iemand die bang is om iets binnenin zichzelf onder ogen te zien. Dat denken mensen wanneer ze bang zijn om hun sociale conditionering, hun psychologische conditionering, in twijfel te trekken. Ze zijn bang om hun kleine pleziertjes en voordelen op te geven om zich bezig te houden met een diepere vraag die veel fundamenteler is. Ze zijn bang om andere mensen teleur te stellen van wie ze goedkeuring nodig denken te hebben, of dat nu hun ouders zijn of hun man of hun vrouw of hun kinderen.

De behoefte van de ziel groeit. Elk moment dat die geen aandacht krijgt, niet herkend, niet gesteund wordt, wordt zij sterker. Daarom ben je na een leven van plezier en vermaak zo leeg. Omdat de diepere behoefte, die de bron was van al je behoeften, nooit herkend en werkelijk vervuld werd.

Als je alles denkt te hebben wat je wilt, is je leven misschien comfortabeler, maar de behoefte van de ziel zal wanhopiger zijn. De tijd zal zijn verstreken. Je begint nu ouder te worden – minder in staat om te veranderen, minder in staat om je leven bij te sturen, minder in staat om de jarenlange sociale conditionering in twijfel te trekken, minder bereid om onder ogen te zien dat je zoveel van je leven hebt verspild aan dingen van weinig of geen waarde.

Er is maar één ware vorm van vrijheid en dat is je doel vinden en dat vervullen. Dat vervult de behoefte van je ziel. Dat creëert een basis voor echte integriteit binnenin jou. Dat geeft je leven voldoening en richting. Dat stelt jou in staat werkelijk goed met jezelf om te gaan, met een gevolg van dit goed met jezelf omgaan, in staat zijn te weten met wie je om moet gaan en hoe met hen om moet gaan, om hen te herkennen die jou werkelijk kunnen helpen in vergelijking met hen die jou alleen maar kunnen hinderen, ongeacht hun voorkomen.

Je grotere vrijheid is niet simpelweg het hebben van een relatie of het krijgen van een betere baan of het verhogen van je inkomen. Want als je niet weet waar je leven om draait, dan leggen al die dingen alleen maar meer last op je schouders. Nu ben je nog harder aan het zwoegen, met al deze dingen berg op te dragen.

Je hebt nu verworvenheden. Je moet voor hen zorgen. Je moet hen dienen. Je moet hen onderhouden. Maar als je Kennis binnenin jezelf niet kunt horen; als je je eigen rusteloosheid, je eigen nervositeit, je eigen ongeduld, je eigen frustratie niet kunt begrijpen; als je niet kunt zien dat dit allemaal voortkomt uit de behoefte van de ziel binnenin jou, dan hebben je verworvenheden en je rijkdom en je prestaties alleen maar bijgedragen aan je last, je hachelijke situatie. En je bent niet vrij.

Dus zelfs wat je denkt is geen vrijheid. Zij is niet onberekenbaar zijn. Zij is niet de hele dag zonder zorgen zijn. Zij is niet spelen als een kind in een speeltuin. Zij is in harmonie zijn met je leven. Zij is verbonden zijn met wat je hier komt doen. Zij is die reis maken, die reis bergopwaarts. Zij is bij de juiste mensen zijn voor het juiste doel. Zij is op de juiste plaats zijn voor het juiste doel.

Zoals het vandaag de dag is, zijn de meeste mensen niet bij de juiste mensen of op de juiste plaats. Daarom zijn ze niet in harmonie met zichzelf. Want waar je bent in het leven, zowel fysiek als psychisch, is heel belangrijk om te bepalen of deze diepere vrijheid kan worden ervaren of niet.

Kennis kan dit alles voor je corrigeren, want het kan ongelooflijk verwarrend lijken, maar Kennis weet de weg te vinden. Kennis corrigeert alles door je in je werkelijke richting te brengen, door je te betrekken bij je werkelijke doel, omdat zij in niets anders geïnteresseerd is. Zij is al vrij van de wereld. Zij is al onbelast ten aanzien van de wereld.

Volg je dat, dan word je vrijer. Je raakt meer [onbelast]. Wanneer je dan verantwoordelijkheden op je neemt, wanneer je afspraken maakt, wanneer je verplichtingen aangaat, kun je dit gewicht dragen, en het zal geen verraad zijn aan je werkelijke aard of doel.

Ja, je zult werken. Je zult misschien harder werken dan je ooit gedaan hebt, maar je werk zal passen. Het kan nog steeds heel moeilijk en uitdagend zijn, maar er zal een vanzelfsprekendheid zijn die er nooit eerder was.

Hier moet je begrijpen dat je niet zoekt naar een relatie of een baan of een positie in de maatschappij. Je moet Kennis zoeken. Je zet de Stappen naar Kennis. Je gebruikt Kennis niet simpelweg om te krijgen wat je wilt, want dan probeer je Kennis te gebruiken om de fixaties van de geest te dienen.

Hier volg je haar niet werkelijk. Je probeert te controleren. Je probeert te sturen. Alle beginnende studenten van Kennis proberen dit tot op zekere hoogte te doen. Ze willen Kennis gebruiken om te krijgen wat ze willen. Maar Kennis heeft haar eigen richting, de richting door God gegeven. Zij is Gods antwoord op jouw leven.

Hoe ga je aan je leven werken? Hoe ga je jezelf op orde krijgen? Hoe ga je je werkelijke richting vinden? Hoe ga je die mensen vinden die echt een verschil zullen maken in je leven? Hoe vind je de juiste plaats om te wonen, het juiste soort werk? Dit is Gods antwoord op al die vragen. Maar om dit antwoord te ontvangen, moet je jezelf eraan overgeven. Je moet het stap voor stap volgen.

Je geloof daarin zal in het begin zeer beperkt zijn, en het zal mettertijd groeien. Want je leert nu om een nieuwe meester te dienen – niet de meester van de wereld, niet de meester van de waarden van de wereld, niet de meester van wat de wereld je vertelt dat je zou moeten zijn, kunnen zijn of willen zijn. Je bent de meester aan het dienen die de meester is. Je kunt dit doen als onderdeel van een religieuze beoefening en organisatie of daarbuiten. Het is fundamenteel spiritueel.

Allereerst moet je ontlast zijn. De eerste fase in het leren om vrij te zijn, is om ontlast te worden. Dit gaat niet over het weggeven van al je bezittingen en een asceet worden. Dit gaat niet over wegvluchten en ergens in afzondering gaan wonen. Het gaat over het afwerpen van de lasten van de geest en tot op zekere hoogte je fysieke lasten, je dagelijkse lasten.

Want bij de afwezigheid van Kennis vullen mensen hun leven op met dingen en verplichtingen en mensen en verantwoordelijkheden totdat ze er volledig onder gebukt gaan. Sommige van deze dingen moeten worden losgelaten om je voldoende vrijheid, voldoende tijd en voldoende gelegenheid te geven om te overwegen waar je werkelijk heen moet.

Gods eerste doel is hier om je te ontlasten, niet om je te geven wat je wilt. Je weet niet eens wat je wilt. Wat je wilt is wat de wereld je heeft verteld dat je moet willen. Om veilig, comfortabel en gelukkig te zijn? Nou, is dat alles wat je wilt?

Je wilt een relatie. Wat ga je doen met een relatie? Je weet niet eens waar je leven heen gaat. Hoe kan je weten met wie je moet zijn? Hoe zul je de juiste persoon kiezen die werkelijk bedoeld is om te gaan waar je leven bedoeld is om heen gaan?

In plaats daarvan, zul je voor een mooi gezicht kiezen, een charmante persoonlijkheid of een aantal economische voordelen. En je last zal gewoon toenemen. En je angst voor Kennis zal toenemen, omdat je nu de dingen moet beschermen die je op je genomen hebt. En je zult bang zijn om die verplichting in twijfel te trekken, bang om je slavernij in twijfel te trekken, bang om te heroverwegen waar je heen gaat en wat je aan het doen bent.

Daarom worden mensen meestal pas bij grote teleurstellingen of persoonlijk verlies echt voldoende uit hun fixaties geschud om nog eens goed na te denken over waar ze mee bezig zijn. Dit is een grote kans. Iedereen wil deze omstandigheden vermijden, maar ze houden een grote kans in.

Zoals Wij gezegd hebben, Kennis binnenin jou laat zich door niets anders overtuigen. Zij is vrij. Zij is vrij om te zijn wat zij werkelijk is, zonder te proberen om iets anders te zijn.

Om deze vrijheid te hebben, die onvergelijkbaar is en niet te vergelijken valt met wat de wereld je kan bieden, moet je de Stappen naar Kennis zetten. Want kennis is Gods manier om je daarheen te brengen.

Je kunt Kennis niet voor de gek houden. Ze kent geen bedrog. Ze is zonder innerlijk conflict; daarom kan ze niet misleid worden. Ze is absoluut zeker. Zij wacht gewoon om de rest van jullie, die verloren zijn in de wereld, te redden.

Jouw vrijheid is uiteindelijk niet echt vrij zijn van dingen. Het is vrijheid voor iets. In het begin gaat vrijheid over ontlasten. Het is proberen vrij te zijn van dingen, proberen los te komen van omstandigheden en gevoelens en verslavingen – alles wat je leven op slot zet. Maar uiteindelijk dient vrijheid ergens voor, want je bent hier voor iets. Je moet vrij zijn van dingen om de vrijheid voor dingen te vinden.

Je moet losbreken. Het grootste deel van dit losbreken zal intern zijn, want als je alleen maar je omstandigheden verandert en toch door dezelfde ideeën, dezelfde dwangmatigheden wordt gedreven, zul je je situatie eenvoudigweg ergens anders opnieuw creëren. Je zult dezelfde ongelukkige, gefrustreerde persoon zijn in een andere reeks omstandigheden. Je situatie is niet werkelijk veranderd.

Je bent naar de wereld gezonden om met specifieke personen een bepaalde bijdrage te leveren die nodig is in de wereld. Deze bijdrage is niet groots. Je gaat de planeet niet redden. Je wordt geen beroemd persoon die hoog aangeschreven zal staan en erkend zal worden.

Jouw taak zal waarschijnlijk onder zeer alledaagse omstandigheden plaatsvinden. Misschien zal je weinig of niet worden herkend, maar voor Kennis, doet dat er niet toe; voor je ziel, doet dat er niet toe. Voor Kennis, maakt het niets uit. Voor je ziel, maakt het niets uit.

Wat Kennis hier moet doen is jou, in je bewustzijn en in je leven, het doel teruggeven dat je hier heeft gebracht. Dat is vrijheid. Dat is de vrijheid om te zijn wie je bent en wat je bent en om te doen waarvoor je hier gekomen bent en om die andere mensen te vinden die van cruciaal belang zijn om je in staat te stellen te vinden en te bereiken waarvoor je hier gekomen bent.

Voor hen die jou naar de wereld hebben gezonden, is dat de enige vrijheid die er uiteindelijk echt toe doet. Dat wil niet zeggen dat politieke vrijheid en sociale en economische vrijheid niet belangrijk zijn, want die dragen allemaal bij, en kunnen bijdragen, aan het welzijn van mensen, en zijn op zoveel plaatsen hard nodig.

Maar Wij spreken over de grotere vrijheid die jou in staat kan stellen om mensen op deze manieren te dienen – om kansen en welzijn op te bouwen voor mensen en voor andere vormen van leven in de wereld, om te helpen de wereld te herstellen, om de toestand van de wereld te stabiliseren, om een einde te maken aan verwoesting, om een einde te maken aan oorlog, om conflicten te beëindigen, om te leren om grondstoffen rechtvaardiger en duurzamer te gebruiken. Zulke grote behoeften in de wereld.

Kennis zal je leiden om aan één of twee van deze specifieke behoeften te beantwoorden. En je zult niet alleen gaan. Maar eerst moet je de grote overgang maken.

Om een nieuw leven op te bouwen, moet je een oud leven verlaten. Om een groter bewustzijn te verkrijgen, moet je een oud bewustzijn verlaten. Je kunt geen nieuw leven bovenop een oud leven plaatsen. Je kunt geen nieuw begrip of nieuwe ervaring van het leven op een oud begrip en een oude ervaring bouwen.

Je moet je losmaken van het ene om het andere te vinden. En dat losbreken is heel natuurlijk. Hier verlangt je ziel naar. Je verstand wil misschien geloven en probeert zich misschien in zijn geloof te verankeren. Maar je ziel wil losbreken. Zij is een gevangene.

Echt geluk, echte vervulling, echte verbondenheid, waarachtige prestaties, echte voldoening in het leven – ze komen allemaal voort uit het doen waarvoor je hier bent gekomen, door daar te zijn waarvoor je hier naartoe gezonden bent. En alleen Kennis binnenin jou weet wat dit is, wat dit betekent en hoe het bereikt kan worden in de veranderende omstandigheden van je leven.

Nu reeds weet je dingen die je achter je moet laten of opzij moet zetten, en je weet dat je dingen nodig hebt, die voor jou van fundamenteel belang zijn, en die je niet hebt. Nu reeds dringt de nood van de ziel zich aan je op. Nu reeds begin je de oppervlakkigheid van de bezigheden van de mensen te zien, de zwakheid van hun relaties en de leegte van hun prestaties, omdat Kennis door middel van je ervaring al tot je heeft gesproken over deze dingen.

Laat dit een teken zijn dat jou een grotere vrijheid te wachten staat, dat er een grotere behoefte is in je leven, dat een wereld van toenemende moeilijkheden een kans biedt en niet slechts een ramp betekent. Het is een kans en een aansporing voor jou om Kennis te vinden en om Kennis te volgen.

Laat de moeilijke tijden en de toenemende storm in de wereld je dit vertellen. Sta toe, dat de Nieuwe Boodschap van God, die naar de wereld is gezonden ter bescherming en bevordering van de mensheid, dat zij je dient door je in de Stappen naar Kennis te onderrichten, want zij is helder en niet gecorrumpeerd. Zij is niet aangetast door geschiedenis en cultuur, politiek en regering. Zij werd niet gedomineerd door egoïstische en ambitieuze individuen. Het is een zuiver pad dat je kunt kiezen.

Sta toe dat Gods Nieuwe Boodschap jou onthult waarom je op dit moment in de wereld bent, waar de wereld naartoe gaat en wat dat van je zal vragen. Sta toe dat de grote openbaring van de drempel van de mensheid aan je wordt getoond en geef, fundamenteel, gehoor aan de roeping van Kennis.

Want alleen Kennis weet. De geest denkt en Kennis weet. Kennis is jouw geschenk. Zij is een geschenk om te ontvangen en een geschenk om te geven. Ze is Gods grote gift voor jou, die nu je weg moet vinden in de wereld.