Het Licht van Openbaring onder ogen zien

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op August 18, 2012
te Boulder, CO

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Mensen realiseren zich niet waar de Boodschapper mee te maken krijgt in de wereld. Voor hem is het iets heel moeilijks, en hij aarzelt om het te accepteren omdat het zo ontzetten moeilijk is – met zoveel risico en onzekerheid en de verzekering dat hij verworpen en verloochend wordt. Het is iets heel moeilijks, zie je.

Dit is altijd het geval geweest voor de Boodschappers. En terwijl zij de belangrijkste personen van de hele menselijke geschiedenis zijn geweest, hebben zij ook enkele van de moeilijkste taken gehad – taken die zij nooit voor zichzelf zouden hebben uitgekozen, maar die met klem aan hen gegeven werden.

In feite is het wonder van hun werk het wonder van hun acceptatie en hun bereidheid een patroon en een pad te volgen dat ze niet zelf gemaakt of ontworpen hadden, om zo’n gewaagde onderneming aan te gaan zonder een uitgewerkt schema of plan – zonder alle stappen te kennen of wat ze nodig zouden hebben of wat binnen in hen ontwikkeld moest worden, wat losgelaten moest worden of wat het zou verlangen van hen die geroepen waren hen bij te staan en te volgen.

Dus terwijl zij de grootste taak in de wereld hadden, hadden ze eigenlijk ook de minste informatie om mee te beginnen. Alleen de zekerheid dat het gedaan moest worden. Alleen de kracht van de verbinding met de Raad van Engelen. Alleen de overtuiging diep binnen in hen dat dit het is. Dit is alles waar ze zich op hadden voorbereid. Dit is alles dat ze moeten doen.

Er is geen alternatief. Er is geen ander leven om te kiezen. Er is geen uitweg. Je kunt jezelf niet verontschuldigen, zie je, wanneer je dit punt bereikt. Je moet aan boord gaan van dat zeilschip op weg naar de Nieuwe Wereld, inclusief alle gevaren die dat met zich meebrengt en de onzekerheid wat je zult aantreffen en ervaren wanneer je aankomt.

Voor de Boodschapper ligt het risico zowel in mislukking als in succes. Als hij er niet in slaagt genoeg mensen in de wereld te bereiken, dan kan zijn Boodschap hier geen houvast vinden, mogelijk in vergetelheid raken of worden veranderd en gewijzigd door mensen voor hun eigen doelen en verlangens.

Maar in zekere zin houdt succes een grotere moeilijkheid in voor de Boodschapper, want met succes komt herkenning en met herkenning komt rampspoed. Herkenning brengt acceptatie met zich mee die niet oprecht is – mensen haasten zich om de Boodschapper te ontmoeten, maar om allemaal verkeerde redenen, ze willen speciale gunsten, willen wonderen, willen speciale dispensaties, willen samen met de Boodschapper zijn, deel uitmaken van zijn speciale gevolg, met hem reizen en zijn metgezel zijn en alle gewichtigheid en erkenning hiervoor claimen.

Vervolgens zullen er mensen zijn die denken dat de Boodschapper hun maatje en hun partner is. Ook zullen er mensen komen die niet echt bereid zijn moeite te doen of zelf-onderzoek of het werk dat nodig is om op het niveau te komen van deze grootse gebeurtenis, voorzeker de grootste gebeurtenis van deze tijd in de wereld.

Ja, ze zijn om de juiste redenen gekomen, maar ze kennen zichzelf niet goed genoeg om te zien waar ze zouden kunnen falen, om te zien waar ze zwak en kwetsbaar zijn, om te zien waar ze in verleiding gebracht zouden kunnen worden door andere krachten en ze treden dan terug in de schaduw als de weg moeilijker en uitdagender wordt.

Sommigen zullen stilletjes verdwijnen. Ze kunnen de uitdaging niet accepteren. Ze kunnen de eerlijkheid niet aan die dit van hen zal vereisen ook al worden ze naar deze situatie geroepen, ook al is het de juiste plaats en tijd voor hen.

Onder diegenen die de Boodschapper af zullen wijzen zijn al degenen die hun positie beschermen, hun investering, hun ideologie, hun arrogantie, hun betekenis, hun trots, hun positie in de maatschappij, hun positie op universiteiten, hun positie in de theologische gemeenschap

Er zijn er die de Boodschapper zullen afwijzen omdat hij hen geen geschenken en wonderen brengt en hen niet van al hun moeilijkheden af zal helpen –door extase, gelukzaligheid en paradijs te beloven in de toekomst. Hen moet overtuigd worden van de waarheid. Zij kunnen haar zelf niet helder zien. Ze willen dat de Boodschapper zichzelf aan hen bewijst, terwijl zij in werkelijkheid zichzelf aan hem moeten bewijzen.

Dan heb je al de valse boodschappers, die uit trots en arrogantie en onzekerheid zullen beweren dat zij een nieuwe boodschap van God hebben of iets wat daaraan gelijkwaardig is. En zij kunnen erg overtuigend, erg agressief, erg charmant, charismatisch zijn. Maar hun boodschap heeft geen inhoud. Het is in geen enkele opzicht origineel. Het mag misschien enkele verschillende intellectuele associaties leggen, maar het is geen Nieuwe Openbaring. Het brengt geen nieuwe realiteit in de wereld. Het bereidt de mensheid niet voor op de toekomst. Het omvat niet al het leven in deze wereld en daarbuiten. Het is het product van hun verbeelding, curiositeit en roekeloze associatie.

En ze zullen niet slagen voor de test, snap je, en daarom zal de Boodschapper met hen geassocieerd worden – de valse boodschapper. “Oh, we hebben eerder al zo veel valse boodschappers gehad. We zijn gewaarschuwd voor de valse boodschappers.” Daarom zal de echte Boodschapper met hen geassocieerd worden.

Mensen willen dat de Boodschapper past binnen hun verwachtingen en omschrijvingen, zie je. Ze willen dat hij puur is, grootmoedig, magnifiek, almachtig, en in staat om dingen te doen die niemand anders kan om zichzelf aan hen te bewijzen, terwijl in werkelijkheid zij zichzelf aan hem moeten bewijzen.

De voorgaande Boodschappers zijn zo verheerlijkt en verfraaid en uitvergroot dat zij als goden geworden zijn, als ze al niet zondermeer goden genoemd worden. Daarom denken mensen dat een nieuwe Boodschapper alle kwaliteiten moet bezitten die zijn toegevoegd aan en geassocieerd met de voorgaande grote Boodschappers in de wereld. Dus de verwachtingen zijn onrealistisch en hebben niets te maken met de echte kwaliteiten van de Boodschapper of wat deze persoon kwalificeert om dit te verkondigen en deze grotere rol in de wereld op zich te nemen.

Mensen denken dat er geen toekomstige Boodschappers zijn. “De Profeet was de laatste Boodschapper. Christus was de laatste Boodschapper. Er hoeven geen anderen te zijn.” Maar dit is zeggen dat God niets anders meer te zeggen heeft tegen de mensheid, dat God zijn interesse in de mensheid heeft verloren en de mensheid niet zal voorbereiden op de grootste gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis waar zij nu voor staat: een wereld in verval, een kleiner wordende wereld, een wereld met slinkende hulpbronnen, zeer zwaar weer en een steeds verder toenemende economische en politieke instabiliteit; een wereld aan de vooravond van crises op wereldniveau, niet zomaar regionale of lokale crises; een wereld geconfronteerd met interventie vanuit het jullie omringende universum door kleine, binnendringende groepen die hier zijn om voordeel te halen uit menselijke zwakheid en verwachtingen.

Geen van God’s voorgaande Openbaringen kan jullie hierop voorbereiden. Geen van God’s voorgaande Openbaringen werd gegeven om van meet af aan tot de gehele mensheid te spreken. Want God’s Nieuwe Boodschap is niet voor één groep of één streek of één stam. Het is een Boodschap voor de hele wereld, voor dit moment, want iedereen krijgt te maken met de Grote Golven van verandering die over de wereld komen, en iedereen krijgt te maken met een universum vol intelligent leven, een niet-menselijk universum waar de mensheid totaal niets van af weet.

Zou God de mensheid collectief en compleet laten zitten als ze voor een of beide van deze grote overgangen staat, terwijl mensen met elkaar aan het vechten zijn en elkaar vermoorden om wie de Profeet zou moeten zijn of wat de waarheid zou moeten zijn of wat hun definitie van God zou moeten zijn, met alle vijandigheid, wreedheid, ellende en wraakzucht uit het verleden, en zou God deze houdingen en overtuigingen ondersteunen en versterken?

Zonder een Nieuwe Openbaring zal de mensheid in crisis na crisis na crisis vervallen als voedsel, water en energie steeds schaarser worden en moeilijker te vinden zijn – wat tot oorlogen uit wanhoop zal leiden, wat zal leiden tot gewelddadigheid op een schaal als nooit eerder in de wereld gezien.

Mensen kunnen dit niet zien, niet omdat het niet duidelijk is, niet omdat de tekenen ervan niet zichtbaar zijn in de wereld, maar omdat ze de kracht of de moed of het vertrouwen niet hebben om zaken van deze omvang onder ogen te zien. Ze zullen denken dat het het einde der tijden is: het einde van de wereld is tenslotte dan toch gekomen. Maar het is het begin van een grote overgang.

En de uitkomst van die overgang zal in de komende twintig tot dertig jaar bepaald worden – of de mensheid een achtergesteld en onderworpen ras zal zijn, onderworpen door vreemde rassen die zich hier gevestigd hebben onder het mom van het bieden van hoop en verlossing aan een strijdende mensheid. Of zal de mensheid opstaan en een sterk en onafhankelijk ras in het universum worden, en daarbij zijn eigen grenzen en omgangsregels met het leven van buitenaf vaststellen? Zal de mensheid leren te leven in een wereld met slinkende hulpbronnen, een wereld die een grotere gelijkmoedigheid, samenwerking, vergeving en bijdrage verlangt?

Alleen God weet het. Mensen zijn blijven hangen in het verleden. Ze bewegen zich voorwaarts maar kijken achterom. Ze zien niet wat er over de horizon aankomt. Ze zien het niet omdat ze te bang zijn, te geobsedeerd, te druk en te vol van hun eigen ideeën en overtuigingen, te arrogant, te onwetend. Terwijl het leven hen de tekens en de waarschuwingen geeft, zien ze niet. Horen ze niet. Reageren ze niet.

Dus God moet een Nieuwe Openbaring de wereld in zenden en een nieuwe Boodschapper de wereld in zenden om de mensheid voor te bereiden op deze allergrootste gebeurtenissen. En hij zal geconfronteerd worden met alles waarmee de voorgaande Boodschappers geconfronteerd werden. Maar hij zal met nog veel meer geconfronteerd worden, want hij spreekt nu tot de hele wereld – gelijktijdig tot mensen van vele landen, gelijktijdig tot mensen van vele culturen en vele godsdiensten. De tegenstand die hij kan ondervinden zou zeker groter kunnen zijn dan alles waarmee een voorgaande Boodschapper geconfronteerd werd in zijn tijd, onder zijn omstandigheden.

De weerstand tegen God’s Openbaring zal uit vele hoeken komen – regeringen, religieuze instellingen, andere mensen die wedijveren om superioriteit. Ze zal van de hand gewezen worden door niet-gelovigen en wetenschappers, die menen: “Nou, dit is weer zoiets doms, dat je denkt dat God weer aan het spreken is.” Omdat ze van hun idealen en hun wetenschap hun godsdienst hebben gemaakt, en net als alle andere religieze figuren die niet openstaan voor de Openbaring, zullen zij het om dezelfde redenen van de hand wijzen.

Dus de Boodschapper heeft de enorme mogelijkheid om tot de wereld te spreken via geluidsopnames en met het geschreven woord, daarbij in één keer een wereld binnen enkele tientallen jaren bereikend, en niet pas na eeuwen. Maar de tegenstand die hij zal ondervinden zou heel erg groot kunnen zijn.

En hij zal beschermd moeten worden door hen die van hem houden. En hij zal geassisteerd moeten worden door hen die tot hem geroepen zijn. En ze zullen moeten beseffen dat ze niet mogen falen. Ze mogen niet wegvallen of naar de achtergrond verdwijnen. Ze moeten sterk zijn. Ze moeten eerlijk zijn. Ze moeten bereid zijn een pad te gaan dat hen uitdaagt, hen op een hoger niveau brengt en grootse dingen van hen verlangt, want dit is hoe mensen gered worden, snap je.

God zwaait niet met een toverstokje om al jouw onvermogen, frustratie en conflicten te laten verdwijnen. God geeft je grootse dingen te doen, belangrijke dingen te doen, dingen die jij kunt doen, dingen die nodig zijn. En hierdoor, als je tenminste deze belangrijk begeleiding kunt vinden en volgen, is jouw redding onderweg.

Zij die afgescheiden zijn worden teruggewonnen door Kennis, de diepere intelligentie die binnen al het bewuste leven is geplaatst. Ze worden gered door Kennis te volgen, hetgeen leidt naar een leven van dienstbaarheid en participatie.

God’s Nieuwe Openbaring spreekt zeer gedetailleerd over deze dingen, en beantwoordt daarmee vele vragen die betrekking op hen hebben. Want God’s Openbaring, doorgegeven door de Raad van Engelen, is de meest uitgebreide ooit gegeven – nu gegeven aan een wereld die veel beter opgeleid is, een wereld met wereldwijde communicatie, een wereld met wereldwijde handel, een wereld die op wereldschaal geconfronteerd wordt met problemen en potientiële rampen.

God geeft op dit moment een Boodschap af, niet in de vorm van parabels, niet in verhalende vorm of in anekdotes, maar in de meest duidelijke bewoordingen, die gemakkelijk en helder vertaald kunnen worden in andere talen, met veel herhaling, met veel toelichting, met haar eigen commentaar zodat ze niet afhankelijk is van toekomstig menselijk commentaar om te omschrijven wat ze betekent voor mensen.

God’s Nieuwe Openbaring is ervoor om jou dichter bij God te brengen en bij wat God wilt dat je doet, en waarvoor je hier gekomen bent, en om je te laten zien hoe je wat je hier komt doen kunt volgen en om dat te kunnen onderscheiden van alle andere stemmen en krachten en invloeden in je geest.

God heeft je de Stappen naar Kennis gegeven om de weg op te pakken zodat je kunt leren hoe je je wereldse geest in dienst kunt stellen van de grotere geest in jou zodanig dat al je vaardigheden vergroot en al je zwakheden worden gereduceerd.

Alleen God kan dit doen voor iedere persoon. Je kunt dit op geen enkele manier begrijpen. Je kunt er elk argument tegenin brengen, maar je argumenten kunnen alleen maar bewijzen dat je niet begrijpt hoe God werkt door mensen heen of wat God van plan is te doen.

Want God’s Woord is niet alleen voor dit ogenblik, voor de crisis van deze dag, maar voor de crisis over 25 jaar vanaf nu, en voor 50 jaar vanaf nu en voor 100 jaar vanaf nu. En daarom heeft God jullie de Openbaring over Leven in het Universum gegeven, zodat je voorbereidingen kunt treffen voor deze realiteit. Nooit eerder is er ooit iets als dit aan de mensheid gegeven.

Om dit onder ogen te zien, om dit te ontvangen, om dit het begin van het proces van redding in jouw leven te laten zijn, moet je bereid zijn je leven te evalueren, om je leven te veranderen waar dat nodig is, om in dit opzicht moedig te zijn, om in dit opzicht vastbesloten te zijn, om je andere goden op te geven – je god van verplichtingen, je god van verblinding, je god van accumulatie – jouw andere goden. Niet om jou afstand te laten doen van alles, maar om van jou een persoon te maken die in staat en vrij genoeg is om een belangrijker werk en dienst in de wereld aan te gaan.

Alleen God weet wat dit betekent. Want je kunt de wereld niet dienen als je boos bent op de wereld. Je kunt mensen niet dienen als je niet van ze houdt. Je kunt niet eens je vijanden onder ogen komen als je ze compleet veroordeelt. God weet wat dit betekent.

Voor de eerste keer in de geschiedenis ben je nu in staat het proces van Openbaring te zien en haar in zuivere vorm te ontvangen zonder dat ze later gewijzigd of gereconstrueerd wordt door hen die de Boodschapper niet hebben gekend.

Dit is een fantastisch moment, begrijp je, dat middels de wonderen van technologie jullie de Stem van de Openbaring kunnen horen: een Stem zoals die die gesproken heeft tot Jezus, Boeddha en Mohammed en andere grote Uitgezondenen, die onbekend zijn gebleven in de wereld.

De uitdaging is aan jou, want de Boodschapper is niet hier om zichzelf aan jou te bewijzen. Jij moet jezelf aan hem bewijzen en aan diegenen die hem gezonden hebben. Als je hem verloochent, verloochen je hen die hem hebben gestuurd. Je verloochent de Heer van het universum om je religieuze ideeën, je maatschappelijke ideeën, je politieke ideeën, je beschuldigingen, je angsten, je veroordeling van godsdienst, je trots, je arrogantie, je ontwetendheid, en je stupiditeit te beschermen zonder dat je zelfs maar kijkt wat de Openbaring werkelijk inhoudt.

Je zult experts dit zien doen – goed opgeleide mensen, theologen, filosofen, mensen die je bewondert – die zo dwaas doen, zo blind. Want Kennis is niet sterk genoeg binnen in hen om hen op te roepen de Nieuwe Boodschap te zien en haar serieus in overweging te nemen.

Ze zullen haar verwerpen op filosofische gronden. Ze zullen zeggen: “Nou, we denken niet meer op deze manier over God.” Ze weten niet waar ze over spreken. Ze denken dat ze weten hoe God werkt, wat God is, hoe God zich manifesteert, hoe God invloed uitoefent, hoe God correctie tot stand brengt. Nee, ze hebben de God van de oudheid als hun referentiepunt, of misschien enige recente filosofie. Ze kunnen dit niet helder zien omdat ze het niet helder kunnen benaderen. Ze denken dat het iets anders is.

De Boodschapper zal hier allemaal mee te maken krijgen, zie je. En het zal zo ontmoedigend voor hem zijn. Hij is een eenvoudig man. Hij is de wereld ingezonden voor dit doel. Hij neemt het ongaarne mee de wereld in, want hij kent de grote risico’s, gevaren en teleurstellingen. Zelfs mensen die hij zou mogen bewonderen zullen zich tegen hem keren. Zelfs zij die denken dat ze hem kennen – zijn familieleden, misschien – zullen zich tegen hem keren. Want wie kent een Boodschapper van God in de tijd van Openbaring?

Als je erkent dat hij de moeilijkste taak in de wereld heeft en de belangrijkste Boodschap voor de wereld, zul je hem willen helpen. En je zult in je eigen hart moeten kijken wat je bereid bent te doen gegeven je omstandigheden, je gezondheid en je ware vermogens. De uitdaging is aan de ontvanger in een tijd van Openbaring, snap je.

De Boodschapper brengt de Boodschap. Hij hoeft geen circustrucs uit te halen voor mensen. Hij hoeft hen niet te vermaken en zoet te houden en te geven wat ze willen en aan hun verwachtingen tegemoet te komen en hun ambities te vervullen, want hij zal deze dingen niet doen.

Boodschappers werden vroeger gedemoniseerd en ter dood gebracht omdat zij mensen niet gaven wat ze wilden. Ze konden niet gebruikt worden als hulpmiddel door diegenen die hen hoorden en zagen en ontvingen.

Je zult dit opnieuw zien. Mensen proberen te profiteren van de situatie zoals ze proberen te profiteren van elke situatie, alsof ze sprinkhanen op het land waren. Maar je kunt niet profiteren van de Boodschapper tenzij je de Openbaring kunt ontvangen en zelf de Stappen naar Kennis neemt.

En ga niet op het punt staan dat je het niet weet want dat is niet echt eerlijk, zie je. “Wel, ik weet niets af van deze Boodschapper. Ik weet het gewoon niet. ”Dat is niet echt eerlijk. Je neemt dit niet diep genoeg. Want in je hart kun je dit zien en weten. Verstop je niet achter besluiteloosheid.

De uitdaging ligt bij de ontvanger tijdens een tijd van Openbaring. En de Boodschapper zal net als jij, als je met hem reist, alle mogelijke manieren van zelfbedrog, zelfontkenning, verzinsels, alle mogelijke manieren van hebzucht, alle mogelijke manieren van ambitie voor zich zien, hem voorgezet in het Licht van de Openbaring. Want alles dat onzuiver is, alles dat corrupt is, alles wat misleid is zal onthuld worden in het Licht van de Openbaring, omdat dat puur is. En het zal de onzuiverheid van alles er omheen onthullen.

Dat is waarom mensen de andere kant op rennen. Dat is waarom mensen niet willen kijken. Dat is waarom mensen muren optrekken en stenen gooien. Ze willen niet dat hun onzuiverheden aan hen onthuld worden. Ze willen hun vaste overtuigingen niet te hoeven heroverwegen. Ze willen niet hun godsdienst in het licht van de Nieuwe Openbaring hoeven te heroverwegen. Ze willen zichzelf en het leven dat ze geleid hebben niet onder ogen hoeven te zien, en hoe gecomprommitteerd dat eigenlijk is geweest en oneerlijk op zovele manieren. Maar dat is wat er gebeurt in een tijd van Openbaring.

In het verleden maakten mensen van de Boodschapper een god, anders dan zij waren. “Oh, we hoeven nooit zo te zijn als hij, dus daarom komen wij eronder uit. We hoeven de uitdaging van de Openbaring niet aan te gaan.” Ze maakten de Boodschapper zo verheven en speciaal, zijn positie zo onbereikbaar, dat ze nooit echt werkelijk hard zouden hoeven te werken, snap je.

De Boodschapper zal dit allemaal onder ogen moeten zien. Je kunt je de ontmoediging niet voorstellen. Je kunt je niet voorstellen hoe moeilijk het zal zijn. Je kunt je niet voorstellen hoe tragisch het menselijk falen zal zijn dat wordt onthuld in het Licht van de Openbaring.

Maar de Openbaring brengt persoonlijke kracht, sterkte, integriteit en waardigheid mee en vraagt mensen om te doen waarvan ze weten dat ze het moeten doen, en om eerlijk genoeg te zijn om dit te zien en om dit te volgen, zonder te proberen een compromis of een soort deal te sluiten.

De Nieuwe Boodschap brengt een zegen voor alle mensen, van alle geloofstradities, van alle naties, van alle economische lagen van de bevolking – de rijken, de armen, en iedereen daartussen in. Ze brengt de zegen van een innerlijke openbaring door middel van Kennis. Ze brengt een voorbereiding op een wereld die allen tezamen het hoofd zullen moeten bieden. Ze brengt de Openbaring over het universum die allen tezamen het hoofd zullen moeten bieden. Ze brengt het mysterie van het innerlijke leven met zich mee – de kracht en de tegenwoordigheid van Kennis die voorbij het domein en de reikwijdte van het intellect bestaat.

Je kunt je niet eens voorstellen wat dit kan doen voor het individu. Zelfs als ze kleine stapjes nemen, zal het beginnen hen te sterken en hen de moed te geven die zij daarvoor niet hadden.

God zegent hen die afgescheiden zijn, hen die eenzaam en ellendig zijn – of ze nu rijk zijn of arm zijn. En de Openbaring is voor hen, en voor jou en voor iedereen in de wereld die haar kan ontvangen. Want velen moeten deze Openbaring ontvangen om haar grote impact te kunnen hebben op het menselijk bewustzijn, op de menselijke samenwerking, op het beëindigen van oorlog en de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap die een aanvang moet nemen.

Maak van de Boodschapper niet je dispuut. Maak van je eigen reactie op de Boodschap het dispuut. Jouw dispuut is jouw besluiteloosheid of je een waarlijk en oprecht iemand wilt zijn, en jouw investering in die dingen die je hiervan afhouden en wat het je heeft gekost en wat je daaraan gaat doen. Dat is de dispuut. Het dispuut is niet de theologische uitmuntendheid van de Nieuwe Openbaring volgens wat tot dusverre binnen het menselijke domein als waar beschouwd wordt, alsof de mensheid echt deze dingen zou kunnen begrijpen.

Het echte dispuut is hoe mensen zullen reageren in een tijd van Openbaring – of ze geobsedeerd zullen raken door de Boodschapper en hun verwachtingen van en eisen aan hem, of dat ze ter harte zullen nemen wat de Openbaring hen werkelijk geeft en aan hen overbrengt, steeds maar weer.

Mensen hebben eerlijk en ernstig gebeden voor verlossing, voor redding, voor verbetering van hun leefomstandigheden en hun levenskwaliteit, voor verbetering van hun gezondheid en van de gezondheid van hun geliefden, voor verbetering van het milieu, voor verbetering van hun wereld. En God heeft eindelijk geantwoord in een Boodschap voor iedereen – niet slechts een klein boodschapje voor één stam of groep, maar een Boodschap voor de hele wereld omdat de hele wereld deze Boodschap nu nodig heeft.

Je hoeft je geloof, je religieuze traditie niet te verlaten. Je brengt eenvoudig de Openbaring erin – om haar te vergroten; om het grootser, sterker, krachtiger te maken; haar te vullen met de Geest, de bedoeling en de grote Liefde van God.

Dat wat oud geworden is, opgedroogd, irrelevant, met gebrek aan vuur, aan betekenis, doel en toepassing wordt nu gevuld met alles dat het levend zal maken.

Want zelfs Christenen moeten mensen worden die bereid zijn de Grote Golven van verandering en de opkomst van de mensheid in een Grotere Gemeenschap van leven onder ogen te zien. Moslims, Joden, Boeddhisten – alle religieuze groeperingen, groot en klein – allemaal staan ze voor dezelfde uitdagingen en het risico op een ramp. Ze hebben allemaal een Nieuwe Openbaring van God nodig.

Zij allen hebben het nodig de Boodschapper te horen – eerlijk, geduldig alles overwegen wat hij brengt.

Dit is de tijd van de Openbaring. Er is een Boodschapper in de wereld. Hij brengt een Openbaring anders dan ooit tevoren is gegeven, en hij spreekt van grotere zaken die nooit eerder in overweging genomen of nodig waren. Hij brengt verheldering van spiritualiteit op het niveau van Kennis. Hij spreekt over wat altijd waar geweest is, en over wat nog nooit overwogen is.

Hoor hem. Ontvang hem. Wees eerlijk. Je weet nog niet wie hij is of wat hij meebrengt totdat jij dit eerlijk en objectief in ogenschouw neemt – en je daarbij bereid bent uitgedaagd te worden, bereid bent je ideeën te heroverwegen, bereid bent opnieuw te denken waar je staat en wat werkelijk is en wat er in je leven en de wereld om je heen gebeurt.

God en de Aanwezigheid der Engelen waken over de wereld om te zien hoe mensen zullen reageren, wie er zullen reageren, hoe ze zullen reageren, de zuiverheid van hun reactie, hun bereidheid om diepere transformatie binnen in hen te ondergaan in het licht van de Openbaring. Wie zal er bezwaar tegen maken, wie zal er weerstand aan bieden, we zal ertegen vechten, wie zal proberen de Nieuwe Boodschap van God en God’s Boodschapper in de wereld te vernietigen?

De ogen van de Hemel zullen toekijken. De test is voor de mensheid. Want dit is niet alleen een groots geschenk, het grootste dat je je kunt voorstellen, het is ook een test. Want leren is altijd een test, en groots leren is een grote test. En leven in een fysieke realiteit is een grote test. De ogen van de Hemel zullen toekijken om te zien hoe en of hun Boodschapper hier ontvangen wordt. Laat dit goed tot je doordringen.