De sluier van de Boodschapper

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 7 december 2012
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Om een Nieuwe Boodschap van God in de wereld te brengen, is een persoon nodig die speciaal ontworpen is voor deze grotere missie, een persoon wiens oorsprong en bestemming verschillen van iedereen om hem heen, een persoon wiens voorbereiding zelfs voordat hij in deze wereld komt uniek en zeer gefocust is. Dit is de persoon waarvan grote dingen worden verwacht, de verwachtingen van de Hemel zelf.

Om dit te bereiken, zal dit individu aan bepaalde eisen moeten voldoen en bepaalde testen moeten doorstaan. Want wanneer iemand de wereld betreedt, komen ze de wereld van invloeden binnen. Ze komen een wereld van moeilijkheden binnen: een wereld van overleven, een wereld van sociale acceptatie, een wereld van uitdagingen, een wereld waarin je onbekend en niet herkend zult zijn, behalve misschien op een bepaalde manier door je familie. Maar zelfs hier zal je grotere doel en missie in bijna alle gevallen onbekend zijn, zelfs voor degenen die je grootbrengen en die met je opgroeien.

Er is nu een grote Boodschapper in de wereld, maar hij is verborgen, begrijp je. Hij is verborgen achter een onzichtbare sluier – een sluier van normaliteit, een sluier van alledaagsheid, een sluier van eenvoud. Hij is geen individu dat iedereen om hem heen zal overrompelen en verbazen. Hij zal zich tussen de mensen begeven en niet herkend worden in de menigte, gewoon iemand anders. Interessant misschien in bepaalde opzichten, maar niet op een manier die de meeste mensen herkennen.

In dit opzicht is hij net als alle andere Boodschappers, die er heel gewoon uitzagen, die in een menigte konden verdwijnen. Ondanks alle verhalen, wonderen en verwondering die de vroegere Boodschappers in de oudheid omringden, waren het heel gewoon uitziende mensen. Ze verbaasden en overrompelden niet iedereen die hen zag. Misschien brachten ze mensen in verwarring en ze waren zeker anders, vooral als hun grotere rol naar voren begon te komen. Dan werden ze werkelijk verschillend.

Het zou nog steeds een zeer moeilijke taak voor hen zijn om hun Boodschap te verkondigen, om het effectief te communiceren en om de reis te maken die voor hen uitgestippeld zou worden – een reis van grote moeilijkheid, een reis waarin ze verkeerd begrepen zouden worden en hun woorden verkeerd gebruikt zouden worden, een reis van verwarring, een reis zonder kaart, een reis zonder een duidelijk pad, waarin ze hun weg zouden moeten vinden in de wildernis van deze wereld, omringd door de samenleving en wat iedereen doet, een wildernis van verwarring en paradox, op een unieke koers gebracht van enorm belang en hoge verwachtingen van degenen die hen de wereld ingezonden hebben – een reis waar falen enorme gevolgen zou hebben, niet alleen voor de Boodschappers, maar voor duizenden en miljoenen mensen in hun tijd en daarna.

Wie kan zo’n last dragen? Wie kan aan zo’n eis voldoen? Wie kan zo’n raadselachtig pad volgen en een reis maken die niemand anders om hen heen maakt of kan maken?

Daarvoor zouden ze er normaal uit moeten zien. Anders zou de maatschappij proberen ze te gebruiken. Mensen zouden hen loven. Mensen zouden dingen van hen willen. Ze zouden verleid worden door de maatschappij en cultuur. De verleidingen van schoonheid, rijkdom en charme zouden hun voorbereiding verstoren, die lang en opmerkelijk zou zijn. Het zou hen in een soort van andere rol brengen, ver onder hun waardigheid en ver buiten hun ware domein.

Niemand kan de rol en de reis van de Boodschapper echt volledig begrijpen. En dit geld ook vandaag, want de realiteit hiervan verandert niet behalve in de verschijning van dingen.

Een Nieuwe Boodschapper is in de wereld en draagt een Nieuwe Boodschap van God met zich mee. Hij heeft deze lange en onverklaarbare reis moeten maken, een reis van steeds toenemende verantwoordelijkheid en last, voor een groot deel zonder de betekenis, het doel en de uitkomst te kennen van het pad dat [hij] zou moeten nemen, dat
[hem] scheiden van alle anderen, een reis niet alleen van verbazing en verwondering, maar van toenemende uitdaging en het grote gewicht van verantwoordelijkheid.

Dus de Boodschappers moeten worden versluierd, of mensen zullen denken dat ze iets anders zijn en ze voor iets anders gebruiken, en zich op gelijke hoogte met hen plaatsen, wat onjuist en ongepast is.

Om zich te ontwikkelen, moet de boodschapper in staat zijn om in de wereld rond te waren, niet herkend, om getuige te zijn van de wereld, om het alledaagse en het tragieke van het leven en het leven in afscheiding te ervaren.

Hoewel hij op een unieke manier zou worden beschermd en voor een groot deel zou worden geleid, zouden er lange periodes zijn waarin degenen die hem de wereld in zonden lijken te ontbreken of afwezig te zijn – alleen, een onverklaarbaar licht volgend, een subtiele roeping die hij alleen van tijd tot tijd hoort en die anderen het niet horen, behalve de zeldzame enkelingen die zich bij hem zouden moeten aansluiten en hem moeten helpen. Ze kunnen de roeping ook horen, maar ze weten niet wat het betekent of waar het hen naartoe zal brengen, of haar diepere betekenis voor de toekomst.

Hoe dit verschilt van de verhalen van de grote leraren, de grote Boodschappers uit het verleden die zijn verheerlijkt en zelfs vergoddelijkt, van wie elke actie gevuld is met betekenis en bewondering, die buitensporige indruk op iedereen om hen heen lijken te maken, die buitengewone vaardigheden deugden en kwaliteiten lijken te tonen, zelfs in hun jeugd. Mensen kunnen niet begrijpen hoe ze versluierd waren en waarom ze versluierd moesten worden om te kunnen leren over het leven, lijden, vreugde en eenvoud.

Want, ziet je, de Messenger moet eenvoudig zijn. Hij kan niet vervuld zijn van trots en eigendunk. Hij kan zichzelf niet zien als boven en buiten de rest. En dus is het meeste van zijn vroege leven alledaags en gewoon.

De Boodschapper moet nederig zijn, want hij moet zich onderwerpen aan de missie die hem is gegeven, en aan degenen die hem hebben gegeven en aan de Heer van alle universums, die haar naar dit individu heeft gestuurd om aan een wereld in nood te geven – een wereld die zijn aanwezigheid of zijn verkondiging niet graag zal accepteren.

Iemand die gedreven wordt door trots en arrogantie zou hier snel falen en verbitterd en wraakzuchtig worden en de wereld veroordelen. Maar de Messenger kan dit niet doen. Dit zou de Messenger ongeschikt maken, begrijp je.

Dus hier is de Boodschapper voor dit tijdperk en de tijden die komen, die een Boodschap brengt die in meer dan een millennium niet in de wereld is gebracht, een Boodschap van zo’n groot belang, die beantwoordt aan de noden van deze tijd en de tijden die komen. Zij brengt mensen een realiteit die hun huidige begrip en bewustzijn te boven gaat, en ze spreekt over het toekomstige leven en wat de mensheid moet doen om zich voor te bereiden op de grote verandering die naar de wereld komt en op haar ontmoeting met een universum vol intelligent leven.

Zijn Boodschap zou compleet, expansief en alomvattend moeten zijn, want hij zal nu tot een wereldgemeenschap spreken en niet slechts tot één stam, één groep of één regio alleen. Hij zal in een keer tot de hele wereld spreken, niet tot zijn eigen cultuur of zijn afgezonderde groep.

Zijn Boodschap zou voor iedereen en onder al hun omstandigheden van belang moeten zijn – rijk of arm, oost of west, noord en zuid. Zijn geest zou zich moeten ontwikkelen om de werkelijkheid te omvatten van een Grotere Gemeenschap van het leven in het universum en een enorme wijsheid en mededogen voor de mensheid.

Dit zou alles overstijgen wat de oude boodschappers ooit hadden kunnen bevatten. Ja, zij waren de ware Boodschappers van hun tijd. Ja, ze waren voorbereid op hun reis en missie. Ja, ze moesten alle moeilijkheden en het gebrek aan acceptatie en erkenning onder ogen zien die hun leven hen zou brengen.

Maar de Boodschapper van nu zal meer begrip moeten hebben, meer capaciteit. Hij zal niet alleen worden geconfronteerd met afwijzing door lokale autoriteiten, maar ook vanuit een hele wereld van lokale autoriteiten – door een uitdaging te vormen voor de religies van de wereld, door een uitdaging te vormen voor de veronderstellingen van de wereld, door een uitdaging te vormen voor de zelfgenoegzaamheid van mensen, door een uitdaging te vormen voor de richting van de mensheid en al haar geruststellende en zelfverzekerde ideeën, die alleen maar grote gevaren kunnen vormen gezien de toekomst van de mensheid.

Deze man, die in de wereld is, heeft geen positie. Hij is opgeleid maar niet te hoog opgeleid. Hij is opmerkelijk, maar men moet verder kijken dan de schijn om dit te herkennen. Zijn rol en zijn verkondiging en zijn gave maken hem opmerkelijk.

Dit is altijd het geval geweest met alle boodschappers, begrijp je, en dat is deels de reden waarom hun reis zo moeilijk was. Ze hebben de moeilijkste taken gehad van iedereen op aarde, maar ze zijn ook de belangrijkste mensen op aarde geweest, zeker de belangrijkste mensen van hun tijd en de tijden die daarop volgenden.

Het belang dat de Hemel toekent, is niet het belang dat de Boodschapper in de wereld zal vinden. Hij zal worden afgewezen. Hij zal worden verloochend. Hij zal niet aan de verwachtingen van de mensen tegemoet komen vanwege de sluier, de sluier van de Boodschapper – de sluier van nederigheid, de sluier van het gewoon overkomen, de sluier van kwetsbaarheid, de sluier van eenvoud.

Het is wat in hem is en met hem, zijn oorsprong en zijn bestemming, wat hem op zo’n unieke en belangrijke positie plaatste. Maar om dit te zien, zou iemand iets moeten herkennen en zijn verkondiging horen en de Openbaring ontvangen die door hem in de wereld moet worden gebracht. Alleen dan zouden ze wellicht de last van de Boodschapper en de reis van de Boodschapper kunnen gaan begrijpen. Dit kan alleen worden begrepen als ze deze reis zouden delen, als ze deze reis zouden begrijpen vanuit hun eigen directe ervaring van de Boodschap en de Boodschapper.

Voor ieder ander is hij slechts een persoon die een grote verkondiging doet, een persoon die de arrogantie lijkt te hebben om hun centrale en fundamentele overtuigingen en verwachtingen aan te vechten. Hij is niet de superster, de bovenmenselijke persoon die een Boodschapper volgens hen zou moeten zijn. Hij verricht geen wonderen om zich heen om indruk te maken op de onwetenden en de instemming te krijgen van degenen die hem anders niet zouden kunnen accepteren.

Je kunt deze herkenning niet kopen. Je kunt het niet aanschaffen. Zelfs wonderen zullen haar niet als werkelijkheid bestempelen. En dus werd Jezus verkeerd begrepen. Werd De Boeddha verkeerd begrepen. Werd Mohammed verkeerd begrepen – niet alleen door de mensen van hun tijd, maar door de mensen door de eeuwen heen. Het is hun nederigheid, hun menselijkheid, hun overgave, hun voorbereiding en de grote moeilijkheid en uitdaging van hun reizen die hun opmerkelijke aard, doel en ontwerp echt beginnen te laten zien.

Je bent gezegend om nu in een tijd van Openbaring te leven; een tijd die misschien slechts elke duizend jaar komt; een tijd van grote moeilijkheden, uitdaging en verandering voor de menselijke familie – nu de mensheid wordt geconfronteerd met haar grootste uitdagingen; ineenstorting en desintegratie van binnenuit en inmenging van buitenaf, nu geconfronteerd met uitdagingen die de mensheid als geheel nooit eerder heeft gekend.

In deze ernstige en gevaarlijke tijd heeft God een Nieuwe Boodschap gezonden voor de mensheid, teneinde de religies van de wereld te eren en hun gemeenschappelijke bron te creëren, om de grootsheid in mensen op te roepen die zij bij zich dragen: de kracht van Kennis die God aan elk individu heeft gegeven om haar te begeleiden, te beschermen en naar een grotere rol van dienstbaarheid in de wereld te leiden.

Maar God heeft ook een Boodschapper gezonden, die een deel van de Boodschap in zich draagt dat niet in de Heilige Schrift staat, dat niet is opgetekend en dat niet is geschreven. Hij maakt deel uit van de Openbaring, begrijp je. Maar hij bevind zich achter de sluier. En je moet diep en eerlijk kijken om verder te kijken dan deze sluier.

Hij kan niet worden gebruikt om mensen te verrijken. Hij kan niet worden gebruikt om mensen tevreden te stellen. Hij kan niet worden gebruikt om een foutief gevoel van gewichtigheid te creëren voor de mensen om hem heen. Hij kan niet worden gebruikt als een werktuig van de staat. Hij kan niet worden gebruikt om het verlangen van mensen naar rijkdom, macht en charme te versterken.

Omdat hij versluierd is. Je zou naast hem kunnen zitten en het misschien zelfs niet opmerken, zoals veel mensen al hebben gedaan. Hij zou op straat langs je kunnen lopen, en je zou niet opmerken dat de belangrijkste persoon in de wereld je net voorbij is gegaan, iemand die een geschenk voor je leven heeft dat zo belangrijk is dat het niet eens beschreven kan worden.

Er is slechts één Boodschapper voor deze tijd en de komende tijden omdat er slechts één is voorbereid en er slechts één is gezonden. Anderen mogen deze titel voor zichzelf verkondigen, maar alleen de Hemel weet wie voor dit doel is gezonden.

Om hem te kennen, moet je hem horen – zijn verkondiging, de gave van wijsheid die door hem heen gaat: de Openbaring van God die in de wereld wordt gebracht door één man die zo’n grote last heeft gedragen. Het heeft hem emotioneel gebroken. Het heeft hem fysiek gebroken. Het heeft zijn gezondheid in gevaar gebracht. Het heeft hem afgebeuld, een onzichtbare en niet herkenbare inspanning.

Het is niet de moeite van overleven. Het is niet de inspanning van zelfvoldoening. Het is het zware werk om een grote Boodschap te dragen die voor een lange tijd onbekend zou moeten blijven totdat de Boodschapper gereed was om te verkondigen en naar voren te treden met de Openbaring die hij 30 jaar lang had ontvangen.

Je zult naar de Boodschap en de Boodschapper worden geroepen, jij en anderen. Als je wordt geroepen en niet kunt ontvangen, wordt je kritisch. Je zult een criticus worden – niet in staat is om los te breken, maar niet in staat is om naar waarheid te reageren. Je zult een criticus, een lasteraar worden.

Als je kunt reageren, zal je leven beginnen te veranderen. Als je het pad kunt aanvaarden en de stappen naar de grotere Kennis in jezelf kunt zetten die God heeft aangereikt, dan zul je jezelf voor beginnen te bereiden op een groter leven en jezelf te bevrijden van je vorige bestaan en alles wat je daarin beperkt.

Als je de kans hebt om de Boodschapper in zijn resterende jaren op Aarde te ontmoeten, zou het een grote zegen voor je zijn. Maar áls je hem ontmoet, zul je de sluier zien. Hij zal een gesluierd persoon zijn. Hij zal niet onthullen wat in hem is. Hij zal je niet laten zien wat hij over jou en je leven ziet, behalve een enkele keer, en alleen dan als je een echte student van de Openbaring zou worden. Hij zal jouw vragen niet beantwoorden. Hij zal niet aan je behoeften voldoen. Je kunt hem niet als een hulpmiddel gebruiken, hoewel je het misschien wel probeert.

Zijn sluier heeft hem beschermd, heeft hem rein gehouden in een onzuivere wereld, heeft zijn nederigheid en zijn kracht gewaarborgd. Hij heeft hem zijn menselijkheid en zijn medeleven en liefde voor de menselijke familie gegeven. Hij heeft hem gesterkt om niet alleen de grote passage van het ontvangen van de Openbaring te verdragen, maar ook het probleem om haar te presenteren aan een wereld die ambivalent is over God en de Schepping, die voor het moment leeft en niet kijkt naar de toekomst of de uitkomst van iemands leven, van het leven van mensen.

De Boodschapper moet accepteren dat hij niet herkend zal worden en dat zijn Boodschap niet door zoveel mensen gewaardeerd zal worden. Hij zal het hoofd moeten bieden aan de spot en de veroordeling van degenen die worden aangetrokken maar niet kunnen ontvangen. Hij zal de blinde afwijzing moeten zien van mensen die gehecht zijn aan hun filosofieën, hun theologie en hun religieuze overtuigingen, die verblind zijn door hun vaste en starre opvattingen. Ze herkennen Gods afgezant niet eens wanneer hij op aarde arriveert. Zelfs als ze religieus zijn, of zichzelf als zodanig beschouwen, kunnen ze de boodschapper zelfs niet herkennen.

De onwetendheid, de dwaasheid, de arrogantie – de Boodschapper zal dit allemaal onder ogen moeten zien zonder triest te worden of verbitterd te raken. Welk een compassie en terughoudendheid dit vereist, kun je je nauwelijks voorstellen. Hij die Gods antwoord voor de mensheid brengt, zal zien dat het wordt ontnomen en afgewezen, verworpen en belachelijk gemaakt. Maar hij kan niet de moed verliezen, en hij kan zijn mededogen voor de mensheid en zijn geloof in de mensheid niet verliezen.

Jullie die aan de zijlijn van het leven zitten en die er amper aan deelnemen, kunnen je nauwelijks voorstellen wat het betekent om met zo’n geschenk en zo’n moeilijke taak in de wereld te komen.

De Boodschapper is op zoek naar bepaalde mensen die als een van de eersten zullen reageren. Voor ieder ander moet hij wachten. Hij kan zich daarmee niet verbinden. Hij zal bepaalde mensen naar hun grotere doel en bestemming roepen. En sommige zullen niet reageren. Hij zal gedurende de hele weg te kampen hebben met slechte gezondheid en gebrek aan steun omdat zijn reis zo veeleisend is geweest.

Dit alles is de realiteit van de Boodschapper, verborgen achter de sluier van een gewoon uiterlijk en een eenvoudig leven. Hier komen geen grote aanmatigingen voor. Hier is er geen poging om zichzelf zo groot en bijzonder en betekenisvol neer te zetten. Alleen de Boodschap en de Verkondiging bepalen wie hij is, wat hij is en waarom hij hier is. Hijzelf zal dit niet doen.

Om het middelpunt te zijn van de ophemeling en vijandigheid van zo veel mensen is zeker geen rooskleurig en gelukkig vooruitzicht. Om iets puurs te brengen en ervan beroofd te worden in de wereld is een hartverscheurend vooruitzicht – om te spreken en niet gehoord te worden; te geven en dat de gift niet ontvangen wordt; om te spreken tot de behoeften van de mensen en die zich vervolgens ervan af wenden; om de gift van belofte, kracht, waarheid en integriteit te geven en die vervolgens wordt weggooit; om de ene grote Openbaring in de wereld te brengen en dat mensen vervolgens denken dat het slechts een lering is voor hun verheffing, een hulpmiddel voor hen om te gebruiken om hun schoonheid of hun belangrijkheid in de wereld te vergroten.

Natuurlijk wil niemand in de wereld komen om dit alles te moeten doen. Wat een ondankbare reis waarin je zeker verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd zult worden. Maar de Boodschapper komt, en omdat hij tegengehouden werd en omdat hij de last zo lang zonder herkenning heeft moeten dragen, is hij nederig, hij is sterk, hij is zonder aanmatiging.

Hij ziet de dwaasheid van de mensheid. Hij ziet de arrogantie van de mensheid. Maar in plaats van iedereen en alles te veroordelen, brengt hij het geschenk dat mensen terug kan brengen naar hun ware kracht, grootte en doel in de wereld.

Dit is de sluier van de Boodschapper, maar het moet ook in mindere mate jouw sluier worden als je leert iets te ontvangen dat puur en mooi is, en het aan de wereld te kunnen presenteren zonder boosheid en veroordeling, in staat om afwijzing te accepteren en te ondergaan, in staat om te zoeken naar die degenen die kunnen ontvangen en geen kwaad te spreken van diegene die dat niet kunnen, in staat om een reis te maken die niet door jou zelf is gemaakt, maar die voor jou is voorbereid.

Want allen die de Boodschapper zullen helpen en de Openbaring in de zuivere vorm in de wereld zullen brengen, zullen deze sluier, deze kracht, deze aanwezigheid moeten ontwikkelen. Ze moeten ook verborgen worden rond bepaalde mensen en op bepaalde plaatsen. Ook zij moeten het Vuur van Kennis in hun harten vasthouden en haar niet door de wereld te laten afnemen en zich te laten uitbuiten. Ook zij zullen het voorbeeld van de Boodschapper, zelfs tot ver buiten zijn leven, moeten begrijpen om de demonstratie, de relevantie en het belang ervan voor hen te zien en hoe zij moeten leren om in de wereld te zijn – een wereld van waarheid en dwaasheid, een wereld van misverstanden en misvattingen. Hier heb je geen held nodig om te aanbidden, maar je hebt wel een voorbeeld nodig om te volgen.

Om je grotere doel in de wereld te realiseren, moet je de dingen begrijpen waarover we hier vandaag spreken. Het leven en de demonstratie van de Boodschapper zullen je helpen, ook al wordt je niet gevraagd om zo’n grote last te dragen of zo’n moeilijke en opmerkelijke rol op je nemen.

Het is de nederigheid van de Boodschapper en de kracht en compassie van de Boodschapper die zullen getuigen van zijn grotere doel, aard en rol. Als dit herkent kan worden, zal de waarde ervan voor het individu, voor jou, immens zijn, want dit zijn dingen waar je voor geroepen bent. Dit zijn dingen die je kunt doen, en je moet doen, als je een groter leven wilt leiden in dienst van een wereld in nood.

Dit is een deel van het geschenk van de Boodschapper aan jou, die niet alleen een gebruiker van ideeën is, die niet alleen de Openbaring als hulpmiddel voor jou eigen behoeften zal gebruiken, maar jou verantwoordelijkheid erkent om het in haar pure vorm verder te helpen dragen in de wereld, zonder het te koppelen aan of samen te voegen met andere dingen. Alleen dan zul je de sluier van de Boodschapper volledig beginnen te begrijpen.