De reis van de Boodschapper

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 14 juli 2013
in Boulder, CO

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

God heeft de Boodschapper de wereld in gezonden in een tijd van grote verandering en toenemende onzekerheid. Hij is de enige Boodschapper voor de wereld, hoewel het voor veel mensen moeilijk zal zijn om dit te accepteren, gezien hun eerdere ideeën en investeringen.

Hij heeft zich hier lang op voorbereid. Hij is gekomen uit de Raad der Engelen, waarvan hij deel uitmaakt. In de wereld is hij een man. Hij is onvolmaakt, maar alle grote Boodschappers zijn onvolmaakt geweest.

Hij is degene omdat hij voor dit doel de wereld is ingezonden en hij komt uit de Raad der Engelen. Wat hij zal bieden, kan geen enkel individu bieden, ongeacht hoe geïnspireerd of hoe opgevoed zij ook zijn, want zij kunnen de wil en de kracht van de hemel niet door hun woorden en verkondiging brengen.

Maar de ware Boodschapper brengt niet alleen de wil en de kracht van de hemel, maar ook de Stem van de Hemel zelf – de Stem van de Raad spreekt als één, de vele spreken als één – een realiteit die je niet kunt bevatten met jouw intellect. Het is hiervoor veel te beperkt.

Er zullen mensen zijn die de Boodschapper onmiddellijk kunnen herkennen, maar voor de meeste anderen zal het door de tijd en demonstratie moeten worden geleerd, want ze hebben veel opheldering te verschaffen in hun eigen geest voordat ze iets van deze omvang kunnen zien. Ze willen bewijs in verschillende vormen. En aan sommige van hun verwachtingen zal tegemoet worden gekomen en anderen niet, want God is niet gebonden door deze dingen.

De Boodschappers uit de oudheid, hun leven is in de loop der eeuwen zo veranderd en geïnterpreteerd dat niemand echt weet wie ze nu in een werkelijke en praktische zin waren. Maar in alle oprechtheid; niemand kan het leven van de Boodschapper begrijpen. Want de Boodschappers komen uit de Engelenschare. Zij zijn niet de zonen en dochters van God, want God heeft geen zonen en dochters. Dat is slechts een werelds begrip. Het is niet van toepassing op de Schepping.

Dus de Boodschapper is in de wereld. Hij werd al zo’n lange tijd voorbereid. Het heeft veel tijd gekost om een Openbaring te ontvangen die uitgebreider en veelomvattender is dan alles wat ooit aan deze wereld is gegeven, nu helder en duidelijk gegeven, in een wereld van wereldwijde communicatie en wereldhandel, niet langer verpakt in anekdotes of pastorale thema’s of poëtische beelden, maar duidelijk gesproken met veel herhaling zodat het in de loop van de tijd te horen is; nu gegeven met behulp van de technologie van dit tijdperk, die nooit eerder beschikbaar was; nu gegeven om tot de hele wereld te spreken, niet slechts één stam of groep of regio – een Boodschap die zo groot is omdat het de God van het universum vertegenwoordigt en wat God in het hele universum doet, hetgeen nog nooit eerder is geopenbaard. Want de mensheid was niet geschoold of ontwikkeld genoeg om zulke grote dingen te overwegen, uitgezonderd een paar individuen.

Je beseft nog niet de perfectie hiervan en waarom het zo moet zijn. Want wat God in de wereld aan het doen is, kan alleen gekend worden als je begrijpt wat God aan het doen is in het universum als geheel. En zo’n Openbaring is nooit gegeven, tot nu. Zij is met de Boodschapper. Zij wordt gegeven in de Openbaring.

De toekomst van deze wereld en de grote uitdaging voor de menselijke familie worden onthuld in de Openbaring.

De betekenis van de spiritualiteit van elke persoon en wat mensen overal verenigt, is vervat in de Openbaring.

De betekenis en het doel van alle religieuze tradities, die in tegenstelling tot elkaar zo verschillend lijken, worden gegeven in de Openbaring.

De betekenis van ware relatie, ware liefde, ware betrokkenheid, ware toewijding wordt gegeven in de Openbaring.

Alleen iemand van de Raad der Engelen zou iets van deze omvang in de wereld kunnen brengen, gepresenteerd in een vorm nog nooit eerder vertoont – het verbinden van oude wijsheid met inzichten en waarheid die nooit duidelijk begrepen zijn, behalve door zeer, zeer weinigen.
Maar het is nu de hele wereld die dit moet ontvangen, om zich voor te bereiden op de grote verandering die komt voor de wereld en om zich voor te bereiden op de ontmoeting van de mensheid met een universum van intelligent leven, een niet-menselijk universum waar vrijheid zeldzaam is. Het is de grootste uitdaging die de mensheid ooit heeft gekend en ze zal de grootste gevolgen hebben voor je leven en voor de toekomst van elke persoon, zowel nu als in de toekomst.

De Boodschapper draagt dit als een vuur. Het werd zo puur gepresenteerd dat je de Stem van Openbaring kunt horen, wat om voor de hand liggende redenen nooit eerder mogelijk was. Puur, onbedorven, onbezoedeld, niet gebonden aan andere ideeën, overtuigingen of tradities, het is puur. Maar om dit te herkennen en te ontvangen, moet je geest zuiver of zuiver genoeg zijn zodat je kunt zien, zodat je kunt horen, zodat je het kunt begrijpen.

Zonder dit ben je gevangen door je oordelen, je veroordeling, je meningen en alles waar je jezelf in hebt geïnvesteerd, wat nu in de weg staat van de grootste gebeurtenis van je tijd, die in jullie midden plaatsvindt, gedurende de tijd van de Boodschapper.

Hij leeft als een nederige man, maar mensen zien het niet. Ze herkennen hem niet. Hij spreekt met duidelijkheid en oprechtheid en nederigheid, maar mensen horen het niet. Ze kunnen niet antwoorden.

Maar dit is de uitdaging waar alle Boodschappers in alle tijdperken mee geconfronteerd werden. Het is het resultaat van leven in Afscheiding in een wereld die zo verduisterd is door menselijk geweld en onwetendheid en tragedie dat mensen niet weten hoe ze moeten zien. Ze weten niet hoe ze het moeten horen. Ze weten niet hoe te weten. Ze hebben hun verbinding verloren met de diepere Kennis die God in hen heeft gelegd – die hier is om hen te leiden, hen te beschermen en hen voor te bereiden op een groter leven van dienstbaarheid in de wereld.

Dus de Boodschapper loopt en spreekt, maar in het begin kunnen weinigen horen. En om de Boodschapper te horen, moet je echt luisteren, niet proberen te vergelijken wat hij zegt met wat je al denkt, maar met een verlangen om verder te kijken dan je huidige ideeën en verwarring. Hij brengt het licht van duidelijkheid, maar als je in de mist van verwarring leeft, zul je dit licht niet zien. Het zal in jullie midden zijn, maar je zult slechts andere dingen zien.

Hoe zal deze Boodschapper – een individu dat in de wereld komt, o, misschien maar één in een millennium – hoe zal hij tot een hele wereld spreken en op zo’n manier tot hen spreken dat zijn Boodschap voldoende respons zal vinden om de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die komt en die al bij hen is? Want is laat en mensen leven nog steeds in een droom of een nachtmerrie, afhankelijk van hun omstandigheden.

Hoe zal hij tegelijk tot een hele wereld spreken? Het zal bij hem niet gebeuren door op een hoek van de straat te prediken of met alleen kleine groepen te praten. Hij moet de Boodschap uitzenden met behulp van de technologie en de vrijheid die hij heeft om dit te doen. In de toekomst bestaat deze vrijheid misschien niet, dus dit is de gouden kans en noodzaak voor de wereld.

Het zal voor velen een grote uitdaging vormen om de Openbaring te horen. Het zal hun ideeën, hun veronderstellingen, hun grieven, hun houding en zeer zeker de compromissen op de proef stellen, die zij in hun eigen leven hebben gemaakt en die hen zo’n gevaar, ellende en ongeluk hebben gebracht. Toch is het beter om aan de duisternis te ontsnappen dan te proberen te denken dat het gevuld is met licht.

De Boodschapper zal de wereld in zenden en hij zal dit blijven doen, want het is veel te onveilig voor hem om heel vaak in het openbaar te spreken. Hij zal niet vaak worden geïnterviewd, maar de interviewers zullen het waarschijnlijk niet begrijpen. Want hij moet dat wat essentieel is, dat wat verder gaat dan de belangen van één persoon alleen, overbrengen naar de grotere behoefte van het menselijke hart en de menselijke ziel en naar de grotere behoefte voor de mensheid om zich voor te bereiden op een wereld die zo heel anders zal zijn en die verandert in een fenomenaal tempo, zelfs op dit moment.

Hij zal Wijsheid en Kennis uit het universum brengen. Hij zal de deuren openen naar het leven in het universum. Hij zal spreken over de grote golven van verandering die naar de wereld komen. Hij zal spreken over relaties en een hoger doel. Hij zal spreken over de kracht van Kennis, de grote intelligentie die leeft in elke persoon, wachtend om ontdekt te worden.

Hij zal spreken over de reis van de ziel. Hij zal spreken over dat wat waar is in elke religie. En hij zal zich uitspreken tegen veel dat onwaar is in elke religie omdat hij grote correctie met zich meebrengt. Want deze correctie moet gegeven worden, anders zal de Openbaring niet begrepen worden. Want wanneer God spreekt, staat het altijd in groot contrast tot wat de mensheid collectief heeft aangenomen als waarheid en tot de vele fouten in haar denken en veronderstellingen en begrip van het verleden.

God brengt naar het deel van de Schepping dat in Afscheiding leeft de grote belofte van verlossing zonder de dreiging van Hel en verdoemenis, want God zendt geen enkel deel van de Schepping in de verdoemenis.

Maar de Boodschap moet zuiver zijn. Zij moet duidelijk zijn. Zij kan geen compromis zijn. Zij kan niet worden ontworpen om slechts te appeleren aan de huidige opvattingen en lusten van mensen. Zij moet een grote waarschuwing, kracht en herstel brengen. Want zulke grote Openbaringen gebeuren alleen op cruciale tijden in de geschiedenis en evolutie van de mensheid.

Je hebt geluk dat je in een tijd van Openbaring leeft. Het is de beste tijd ooit om in de wereld te zijn. En je bent hier. Je bent hier naartoe gezonden om op in deze tijd te leven – een tijd van grote rampspoed en beroering, een tijd van grote moeilijkheden – leven in een wereld van afnemende hulpbronnen en groeiende bevolking.

Wat geeft je de kracht en de macht om voortdurende oorlog en constante strijd te vermijden? Zelfs de religies hebben opnieuw de wapens opgenomen. In een wereld vol strijders die streven naar wie toegang heeft tot wat er nog over is, hoe zal samenwerking, hoe zal rechtvaardigheid, hoe zal bevoorrading in een wereld onder deze omstandigheden tot stand komen?

Mensen hebben natuurlijk ideeën, maar alleen God weet wat echt waar zal zijn en wat na verloop van tijd echt effectief en lonend zal zijn.

God houdt van de wereld en zal niet toezien dat de mensheid de menselijke beschaving vernietigt uit onwetendheid, angst en hebzucht. Er is zoveel geïnvesteerd in deze wereld. Het is een belangrijke wereld in een universum vol ontelbare rassen, talloze religies. Alleen God weet.

Hiertegen zijn, dit te ontkennen, is de belichaming van arrogantie en onwetendheid en aanmatiging. Denken dat God geen nieuwe Boodschapper naar de wereld kan zenden, is pure dwaasheid en arrogantie. Want zelfs de Boodschappers van God zullen niet weten wat God hierna gaat doen. Zelfs de Schriften kunnen niet zeggen wat God hierna gaat doen. Zelfs de Raad en Aanwezigheid der Engelen kan niet zeggen wat God vervolgens zal doen.

De Boodschapper zendt uit naar de wereld en hij zal de Openbaring zo veel mogelijk beschikbaar maken. En hij zal enorme steun en assistentie nodig hebben om dit te doen. En zijn leven zal door veel verschillende krachten worden bedreigd terwijl hij deze belangrijke missie onderneemt.

En hij zal diegenen moeten vinden die de ogen hebben om te zien en de oren om te horen, die naar de wereld zijn gestuurd om hem te helpen. Maar ze zullen hem moeten volgen. Ze zullen moeten ontvangen. En zij zullen moeten geven.

Eén man kan dit niet alleen. Zelfs als hij gezalfd is onder de Engelenschare, kan hij dit niet alleen. Hij heeft veel hulp en ondersteuning nodig.

En in je hart zul je weten of dat uw roeping is. Maar om je hart te kennen, moet je onder de oppervlakte van je geest duiken en ontsnappen aan de verwoesting van je eigen ideeën, de verwarring van je geest, naar een dieper rijk in jezelf waar grotere dingen kunnen worden gezien en gekend.

En om dit mogelijk te maken, heeft de Schepper van al het leven voorzien in de Stappen naar Kennis, een routekaart naar het deel van jou dat permanent en waar is, krachtig en onbevreesd, genadig, maar sterk en vastberaden – een deel van jou dat je amper kent of nooit hebt gekend, maar dat aan de basis ligt van je Zijn.

Het doel van alle religie is om je hier naartoe te brengen. Maar het doel van alle religie is verloren gegaan en bedekt met menselijk gebruik, menselijke instituties, menselijke ideologie, menselijke macht en dominantie. Om in elke traditie de ware weg naar Kennis te vinden zou een groot leraar nodig zijn.

En daar is nu geen tijd voor, want de mensheid moet de gelegenheid hebben om zich voor te bereiden op het universum – een Grotere Gemeenschap van het leven. Het moet de gelegenheid, de wijsheid en de behoefte hebben om zich voor te bereiden op een wereld die tumulteueze verandering ondergaat.

Voldoende mensen moeten dit zien en weten om de Openbaring houvast te bieden en om haar kracht in de wereld in voldoende mate te laten voelen en tot uitdrukking te brengen om de angst, haat, woede en kwellingen te overwinnen die zo veel mensen overheersen en die over de hele wereld zoveel gevolgen heeft.

De Boodschapper is een oudere man. Zijn jaren zijn kostbaar. Hij heeft grote moeilijkheden doorgemaakt – tegenspoed, ziekte, tegenstand. Het heeft opmerkelijk geduld en verdraagzaamheid, nederigheid en opoffering van hem geëist om dit in de wereld te brengen.

Nu zal hij uitzenden en presenteren. En enkelen zullen worden aangewezen om te onderrichten – aangewezen door hem en de Raad, zodat mensen zijn proclamatie begrijpen, zodat mensen begrijpen wie hij is, waarom hij hier is en wat hij de mensheid heeft gebracht – dat wat de mensheid zichzelf niet kan geven.

Zij is de grote zegening voor de wereld. Zij is de grote hoop voor de mensheid. Zij belooft het herstel van de religieuze tradities en vormt de basis voor hun gezamelijke eenheid. Zij vormt een contrast met alles wat is gedaan om hen te corrumperen. Het is Gods reactie en Gods richting, Gods Kracht en Gods Aanwezigheid, zie je.

Om tot de Boodschapper te komen, moet je eerst naar de Openbaring komen, want de lering is belangrijker dan de leraar. In de toekomst is De Boodschap belangrijker dan de Boodschapper. De Boodschapper zal heengaan van deze wereld, maar de Boodschap zal blijven. Of het zal worden beschadigd en vermengd met andere dingen zal worden bepaald door de zuiverheid van zijn volgelingen en degenen die kunnen reageren op een Nieuwe Boodschap van God.

De Boodschapper zal leringen en verduidelijking geven, maar hij zal niet voor iedereen beschikbaar zijn, want zijn tijd is kostbaar. Zijn reis is belangrijk. Zijn missie is enorm.

De Hemel kijkt toe om te zien wie kan antwoorden. De Hemel kijkt toe om te zien wie hem als de Boodschapper zal ontvangen. De Hemel kijkt toe om hen te zien die hem zullen verloochenen, bespotten of veroordelen.

Het is een geweldige beproeving voor de mensheid. Het is een grote test. Kan de mensheid een nieuwe boodschap ontvangen van God – niet gegeven aan één stam of één streek of groep, maar aan een hele wereld en op tijd ontvangen om de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die naar de wereld komt?

Tijd is nu van wezenlijk belang. Je hebt geen eeuw om over deze dingen na te denken. Dit is geen speeltje voor de luien of slomen. Dit is niet slechts een filosofie voor filosofen om over te discussiëren en te debatteren. Dit is geen vorm van ontspanning voor degenen die geen ernst maken met hun leven en geen waarde voor zichzelf hebben.

Je kunt de Boodschapper horen. Je kunt de Boodschapper zien. Je kunt de Openbaring ontvangen die nu wordt gegeven in de puurste vorm die je je kunt voorstellen.

Het is jouw uitdaging. Het is jouw kans. Het zal je dat brengen wat in je leeft, wat groots is. Het zal je de weg wijzen uit de doolhof van verwarring. Het zal je de kracht geven die God je gegeven heeft en de verantwoordelijkheid die je verkondigde voordat je deze wereld binnenkwam. Het zal je kracht, je waardigheid, je macht en je doel teruggeven. Kun je deze dingen ontvangen?

De zegen is hier. God heeft weer gesproken. De Boodschapper is de wereld ingezonden. Hij brengt een boodschap met enorme reikwijdte, macht en insluiting met zich mee. Hij heeft zijn leven hiervoor gegeven. Het is een geweldige roeping om hem te helpen en te ondersteunen. Het zal het verschil maken voor de mensheid, het grote verschil in de tijden die komen.