De Profeet

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download ((klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 23 juli 2009
in Damascus, Syrië

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Elk millennium wordt een Nieuwe Boodschapper de wereld ingezonden om de mensheid voor te bereiden op de volgende fase van haar ontwikkeling en de mensheid te waarschuwen voor de grote gevaren die nog niet eerder zijn gerezen, om de mensheid voor te bereiden op wat zij moet ondergaan en wat zij moet overwinnen, zowel nu en naar de toekomst toe.

Gods Openbaringen zijn zeldzaam en gaan lang mee. Ze worden hierheen gestuurd om de mensheid iets te geven wat ze zichzelf niet kan geven, en om het spirituele vuur dat in de wereld koud is geworden, nieuw leven in te blazen, om de religieuze geest nieuw leven in te blazen, die zo inactief is geworden onder het gewicht en de druk van religieuze overtuigingen en voorschriften.

De mensheid staat nu voor haar grootste uitdagingen, groter dan alles waar ze ooit eerder mee geconfronteerd werd. Zij wordt geconfronteerd met een wereld in verval – een wereld van afnemende hulpbronnen, een wereld waarvan de omgeving zo ernstig is misbruikt en verstoord dat er een andere aanpassing nodig zal zijn om de mensheid in de toekomst in de wereld te laten overleven. En de mensheid wordt geconfronteerd met interventie van rassen in het universum die hier zijn om te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid. Nooit eerder is de menselijke familie als geheel zo uitgedaagd.

Jullie hebben deze grote drempel bereikt vanwege menselijk gedrag en vanwege de evolutie van het menselijk ras zelf. Vroeg of laat zouden jullie de aandacht trekken vanuit het universum om je heen, met een interventie tot gevolg. Vroeg of laat zouden jullie je natuurlijke erfenis in de wereld zo uitputten dat de wereld uit zichzelf zou beginnen te veranderen op een manier die niet bevorderlijk zou zijn voor de mogelijkheid voor de mensheid om hier te leven. Uiteindelijk zou de mensheid een meer volwassen fase van haar evolutie moeten ingaan, en daarbij ontgroeien aan haar roekeloosheid, haar gewelddadigheid, haar conflicten en haar domheid.

Het is nu in deze omgeving dat de Boodschapper gezonden is, een Profeet voor deze tijd en voor dit tijdperk – een tijdperk dat een enorme beroering en verstoring zal kennen, een tijdperk waarin de mensheid zich zal moeten aanpassen aan een veranderende planeet en onvermijdelijk geconfronteerd gaat worden met de realiteit dat zij bestaat en altijd heeft bestaan in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

Er valt niet te ontsnappen aan deze realiteit. Wegrennen in fantasie of ontkenning, je verschuilen achter de menselijke rede en voorkeur, zal alleen maar de kwetsbaarheid van de mensheid vergroten en het moeilijker maken om een veranderende wereld te onderkennen en je daar aan te passen aan.

Juist in deze situatie wordt de Boodschapper gestuurd en zijn profetie zal de profetie van de Schepper zijn – een grote waarschuwing voor de mensheid, een grote zegen voor de mensheid, een grote voorbereiding op de toekomst, een voorbereiding die de mensheid zichzelf niet zou kunnen verschaffen.

Op deze manier wordt de mensheid gered. Maar wordt het geschenk erkend? Zal de Boodschapper worden erkend? Zal de waarschuwing worden gehoord? En zal de zegen worden ontvangen?

Veel mensen denken dat God niet langer spreekt tot de menselijke familie, dat er geen verdere Openbaringen meer zullen zijn, dat een Boodschapper niet langer de wereld in gezonden zal worden, alsof God niets anders meer te zeggen heeft tegen de mensheid wanneer zij geconfronteerd wordt met haar grootste beproevingen.

Maar dit is blind, en dit is dwaas. Het is arrogant om te veronderstellen wat God wel of niet zal doen. Je kunt je niet verschuilen achter de Schriften. Je kunt je niet verschuilen achter wetenschap of rationaliteit. Je kunt niet achterom kijken, want je moet nu vooruit kijken om te zien wat er over de horizon aankomt en om te zien dat je je in een tijd van Openbaring bevindt.

De Boodschapper is gezonden. Hij is vandaag in de wereld. Hij is geen superman. Hij gaat geen wonderen verrichten voor de massa. Hij is geen carnavalsact om mensen te imponeren. Zijn geschenk is dieper en rijker, diepgaander en van een langere levensduur. Hij is geen sensatie. Hij heeft het geschenk dat geen enkele persoon ter wereld heeft. Hij is de Profeet voor dit tijdperk.

Als je dit niet kunt accepteren, dan houd je vast aan je vroegere overtuigingen en veronderstellingen, gedreven door de angst dat je misschien iets geheel nieuws onder ogen moet zien: een nieuwe wereld, een nieuw leven, een Nieuwe Openbaring.

Steeds wanneer God in het verleden een Openbaring aan de wereld had gegeven, verzetten de mensen zich ertegen en werd zij ontkend en verworpen om dezelfde redenen en vanuit dezelfde gemoedstoestand als waarmee de Nieuwe Boodschap van God nu zal worden verworpen, verguisd en gewantrouwd.

De toekomst staat voor je deur. De wereld zal over twintig jaar onherkenbaar zijn. Je kunt je nergens verstoppen en je hebt geen reden om blind te zijn. Het is een noodtoestand voor de mensheid, want alleen een noodtoestand en een grote noodzaak kunnen God aanzetten tot het sturen van een Nieuwe Openbaring in de wereld.

De Nieuwe Openbaring zal de zwakte en onwetendheid van de mensheid, haar overtuigingen, haar vooroordelen, en haar volharding dat ze Gods Wil kent blootleggen. Zij zal zich verschuilen achter haar rationaliteit. Zij zal zich achter haar geschriften verbergen. Zij zal zich verschuilen achter haar afwijzing, haar ontkenning en haar ambities.

In zekere zin zijn de komende tijden de vruchten van de arbeid van de mensheid – de bittere vruchten van bedrog en verovering, van hebzucht en ambitie, van misbruik van de wereld. De mensheid, die haar passies, haar bevolking, haar ambities niet kan beheersen; de mensheid, die niet vooruit kan denken in de toekomst, die alles op dit moment zal opgebruiken, zal haar natuurlijke erfenis opmaken, denkend dat die eindeloos is en niet uitgeput kan raken.

En wat zal de mensheid doen? Hoe zal zij zich aanpassen en overleven? En waar zal zij mee te maken krijgen in het universum om haar heen, waarvan de mensheid niets weet, en waar zij alleen maar haar wensen en fantasieën op projecteert?

Hoe zal de mensheid de kracht en de toewijding vinden om samen te werken en zich te verenigen voor het behoud van de beschaving? Hoe zal de mensheid zich voorbereiden op een Grotere Gemeenschap van leven die niet menselijk is en die de menselijke geest niet waardeert? En hoe zal de mensheid haar vrienden van haar vijanden in het universum kunnen onderscheiden, want velen zullen met geschenken en geheime plannen komen? En hoe zal het individu, hoe kun jij, het ware doel vinden dat jou in de wereld heeft gebracht – een doel dat zich voorbij je verstand, je intellect en je plannen en doelen bevindt? En wie zal religie verduidelijken om haar essentie, haar fundamentele leer en doel naar voren te brengen? Wie kan het goud van het gesteente scheiden? Wie kan zien dat de mensheid op de drempel staat om een universum te betreden dat compleet anders is dan alles wat je nu kunt bevatten?

Als je eerlijk bent, zie je dat je geen antwoord hebt op deze vragen. Je hebt niet eens een antwoord op hoe je je ware pad zult vinden en de kracht om het te volgen. Op dit moment zijn er maar een paar ingewijden, en nog minder leraren, die je dit kunnen bieden, maar zij weten niets over de toekomst van de mensheid en de grote verandering die boven de wereld hangt.

Je moet hier nederig en heel erg eerlijk naar jezelf toe zijn, anders ga je denken dat je weet terwijl je niet weet, en ga je vertrouwen op veronderstellingen die niet gebaseerd zijn op de werkelijkheid.

Je zult dit alles zien als de Boodschapper naar voren zal treden uit de verborgenheid, waar hij decennialang moest verblijven, terwijl hij de Nieuwe Boodschap van God ontving. Je zult ontkenning zien. Je zult spot zien. Je zult ongeloof en verwerping zien.

Mensen zullen zich vastklampen aan hun oude religie, bang voor wat God nu misschien zou onthullen. Onder al deze ontkenning en afwijzing ligt angst – angst voor het leven, angst voor de toekomst, angst voor verandering, angst voor Openbaring.

Mensen hebben zoveel bedroevende daden tegen zichzelf en anderen gepleegd dat ze nu bang zijn dat God mogelijk weer zal spreken. Maar ze zullen deze angst verbergen achter hun trots en hun veronderstellingen en hun overtuigingen. Ze zullen zich verstoppen in hun praalhuizen en in hun moskeeën en in hun tempels en kerken.

De Boodschapper heeft vandaag niet meer kans om te worden geaccepteerd als de grote Boodschappers uit het verleden. Zijn voordeel is wel dat zijn stem overal ter wereld kan worden gehoord. Zijn voordeel is wel dat hij 25 jaar lang de Nieuwe Boodschap van God in haar zuivere vorm heeft kunnen ontvangen. En als die eenmaal gepresenteerd wordt, kan zij niet stoppen.

De kracht en de wijsheid van deze Boodschap overstijgt het menselijke begrip en zal op de diepste niveaus van het hart en de ziel van het individu weerklinken. Maar als mensen hun hart en ziel niet kennen, zal de Boodschap haar ware ontvangers niet vinden.

De mensheid moet berouw tonen. Zij moet veranderen. Zij volgt blindelings een pad van zelfvernietiging waar ze niet alleen kwetsbaar is voor haar eigen verwoestende gedrag op aarde, maar ook voor interventie en manipulatie van buitenaf. De Aarde is te waardevol om met geweld veroverd te worden, en daarom zal geprobeerd worden op subtiele en verleidelijke wijze controle te verkrijgen inspelend op de hebzucht en de onwetendheid en het bijgeloof van de mensheid.

Het is deze grote kwetsbaarheid waar de profeet over zal spreken. Hem zijn de woorden en de Boodschap gegeven. De Boodschap is zo groot en enorm en zo allesomvattend dat voor menselijke verzinsels en menselijke bedenksels en manipulatie van de zuivere Boodschap geen ruimte zal zijn.

Maar het zal tijd kosten. Want mensen zijn dood voor hun eigen Kennis, de diepere intelligentie die God in hen heeft geplaatst. Ze zijn ongevoelig voor zichzelf – gedreven, haastig rondrennend, koortsachtig proberend te overleven of hun verlangens te vervullen, geheel in beslag genomen door het drama van het dagelijks leven.

Dus de eersten die reageren zijn degenen die de aansporing voelen. Ze zijn al geroepen, maar ze weten niet waarvoor ze worden opgeroepen. Ze zijn ontevreden en van streek omdat ze weten dat er iets groters voor hen is, maar ze kunnen het niet vinden. Ze kunnen het niet vinden in hun cultuur, hun religie, hun familie, hun ideeën. Ze kunnen het niet vinden in politiek of sociale bewegingen. Ze worden beroerd door de grotere kracht van God. Ze bereiden zich voor op de Openbaring, maar ze zien dit nog niet.

De mensheid denkt de ene kant op, maar het leven beweegt een andere kant op. Dus de Profeet spreekt tot de doden en tot de stervenden, tot de doven, tot de blinden.

Maar zijn woorden zullen de geest en het hart van degenen die beroerd zijn bereiken, zij die er niet tevreden mee zijn dat ze hun leven moeten baseren op oude waarden en veronderstellingen, oude overtuigingen en instituties. Ze worden bewogen om uit een diepe en erge sluimer te ontwaken. De Profeet zal tot hen spreken. Zijn Boodschap zal aan de wereld worden aangeboden om hen op te roepen, want zij zullen de eersten zijn die de Openbaring zullen herkennen en op haar zullen reageren.

De Profeet is hier niet om verheerlijkt te worden. Hij zal geen wonderen verrichten om mensen te imponeren. Hij zal niet zo opzienbarend zijn dat mensen door hem verblind zullen worden, want dat is allemaal dwaasheid en is nooit het geval geweest met Gods echte Boodschappers. Alleen de verhalen die werden bedacht na het heengaan van de Boodschappers, nadat de Boodschappers werden vernietigd door hun eigen mensen, hun eigen culturen, werden de fantastische verhalen bedacht. Maar het is nooit het echte leven van de Boodschapper, zie je.

De verhalen worden bedacht, de wonderen worden verzonnen om de onwetenden te overtuigen, om diegenen te intrigeren die uit zichzelf de realiteit van de Openbaring niet kunnen herkennen.

De mensheid heeft geloof en theorie laag voor laag opgebouwd, en dat heeft niets te maken met de realiteit van het ware leven. Net als de grote tempels van weleer zijn ze aangekoekt, bekleed met schoonheid en verval. Waar kan de Nieuwe Openbaring dan in zo’n leefwereld worden ontvangen?

Het is duidelijk dat de Boodschapper alléén niet een Nieuwe Boodschap van God de wereld in kan brengen, dus degenen die nu beroerd worden, moeten hem helpen. Ze moeten over de Nieuwe Boodschap leren. Ze moeten haar bestuderen. Ze moeten haar toepassen op hun leven. Ze moeten de Stappen naar Kennis zelf nemen om de grotere stem en de kracht te vinden die God hen gegeven heeft, en die erop wachten om ontdekt te worden.

De Boodschapper is hier om mensen sterker te maken, om hun aloude banden met Kennis te vernieuwen en om hen uit te rusten en voor te bereiden op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen.

Er zullen veel stemmen zijn die van verandering zullen spreken. Er zullen veel stemmen zijn die van profetie zullen spreken. Er zijn veel stemmen die beangstigende of wenselijke beelden van de toekomst zullen schilderen. Er zullen veel stemmen zijn die beweren een Nieuwe Boodschap van God te onthullen. Maar er is er slechts één, want dit is altijd de manier geweest waarop God een Nieuwe Openbaring in de wereld heeft gebracht.

Als de Openbaring aan veel mensen zou worden gegeven, zouden er verschillende versies zijn. Mensen zouden haar veranderen. Mensen zouden haar aanpassen aan hun gangbare denken en overtuigingen, hun gangbare religie en cultuur, en de Boodschap zou haar helderheid, integriteit en focus verliezen.

Slechts één iemand die is voorbereid om de Boodschapper te zijn, kan de Boodschapper zijn. Slechts één iemand die geroepen en voorbereid is om de Profeet te zijn voor deze tijd en dit tijdperk kan de Profeet zijn voor deze tijd en dit tijdperk.

Er zijn veel schrandere mensen in de wereld die door hun eigen intelligentie de toestand van de wereld en haar toekomstige problemen zullen erkennen en aankaarten. Maar alleen de profeet kan onthullen wat dat werkelijk betekent, en hoe het kan worden aangepakt en wat er moet veranderen op het diepste niveau in het hoofd en het hart van mensen – ze moeten van koers veranderen, de realiteit erkennen en zich voorbereiden op een toekomst die anders zal zijn dan ze ooit gekend hebben

Er zullen veel stemmen zijn. Sommige daarvan zullen charmant en verleidelijk, elegant en gearticuleerd zijn. Maar alleen de Boodschapper kent en heeft de ware Boodschap. Alleen hij kan haar brengen, want alleen hij heeft haar ontvangen. Alleen hij kan haar belichamen.

De last ligt dus bij de luisteraar, de ontvanger. De test is voor hen. Zullen ze blind blijven, of zal het licht beginnen door te dringen waar voorheen alleen duisternis was? Zullen ze reageren op het dieper liggende niveau van Kennis, of zullen ze gewoon hun standpunten en overtuigingen projecteren?

De Boodschapper heeft de test met goed gevolg afgelegd. Hij hoeft geen wonderen te verrichten om mensen te overtuigen, want het wonder is de Nieuwe Boodschap zelf, en het wonder is de kracht en aanwezigheid van Kennis in het individu.
Als iemand zou zeggen: “Nou, dat is niet goed genoeg voor mij”, dan zeggen ze daarmee dat ze geen kennis hebben; ze zijn onwetend. Maar in plaats van hun onwetendheid toe te geven, zullen ze zichzelf afschilderen als kundig en gekwalificeerd om een dergelijk oordeel te kunnen vellen.

Dit is de verregaande domheid van de mensheid – een kind nu met macht, een kind nu dat de wereld verpest en zichzelf opmaakt om te worden gemanipuleerd en gedomineerd door machtige en harteloze krachten in het universum.

Gods Nieuwe Boodschap nu is niet alleen voor het unieke individu of de zeldzame en verfijnde intelligentia. Zij is niet voorbestemd voor de elite, de rijken en de machtigen of de hoogopgeleiden. Zij is voor de mensen – om te leren hoe ze Kennis kunnen herkennen en Kennis kunnen volgen, en hoe ze de leiding en de raad, de waarschuwing en de zegen van Gods Nieuwe Openbaring moeten ontvangen.

Jullie zullen nu, naarmate de tijd verstrijkt, de grote behoefte aan deze Openbaring en het grote verzet tegen deze Openbaring zien. Wanneer iets dat zo puur is in de wereld wordt gebracht, laat het alles zien wat onzuiver is en hoe de waarheid vermengd is met conventie en gemak, met ambitie en corruptie. Het licht zal de duisternis onthullen en zal onthullen wat iedereen voor zichzelf verbergt.

Wees niet bang voor Gods veroordeling, want God houdt van de wereld. En begrijp dat zonder Kennis de mensheid alleen maar dwaas en genotzuchtig kan zijn. Er is hier geen veroordeling. De boze God is de projectie van de boze persoon. Mensen willen dat God de vergelding uitvoert die zij zelf nastreven. Mensen willen dat God gerechtigheid uitoefent die zij zelf zouden voorschrijven.

Maar God gaat deze dingen te boven. Waarom zou de menselijke dwaasheid de Schepper van alle universums verontrusten? De Schepper van meer rassen in het universum dan jullie aantallen vormen?

De tragedie is dat de mensheid niet reageert op Gods Aanwezigheid en communicatie. En als gevolg daarvan lijdt de menselijke familie en volgt zij een weg van achteruitgang, conflict en zelfvernietiging. Er is niet voldoende inherente wijsheid en zelfbeheersing in de wereld om deze enorme negatieve tendensen tegen te gaan.

Het is niet het einde der tijden. Het is een grote overgang – een overgang naar een ander soort leven in een ander soort wereld, een overgang van leven in isolement in het universum naar leven in een Grotere Gemeenschap van leven, waar de mensheid haar eigen regels voor contact met en bescherming van de wereld moet creëren. Het is een overgang naar een nieuw en duurzaam leven in de wereld zodat de mensheid een toekomst kan hebben. Het is een overgang van zo’n grote betekenis en impact dat er niets in de geschiedenis van de mensheid is dat daarmee vergeleken kan worden. Zelfs de ineenstorting van oude beschavingen, hoewel dramatisch en symbolisch, kan de impact van de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen of de ontmoeting van de mensheid met een Grotere Gemeenschap van leven niet evenaren.

Alleen de Boodschapper kan over deze dingen spreken met echte duidelijkheid, want hij heeft de Nieuwe Boodschap van God gekregen. In verborgenheid heeft hij haar ontvangen en nu moet hij haar presenteren en van haar getuigen en de mensen ertoe oproepen. Het is een enorme en moedeloos makende taak.

Iedereen die kan reageren is dus belangrijk doordat hij de Openbaring ontvangt, erover leert en haar voorleeft. Iedereen kan het verschil maken tussen of de menselijke beschaving zal overleven en groeien of afbrokkelen onder haar eigen gewicht en haar eigen kwalijke functioneren.

Je moet vooruit kijken. Je moet je geest openen. Zet je veroordeling van anderen terzijde. Gooi de last van de geschiedenis van je af, zodat je ogen helder kunnen zijn, zodat je oren kunnen horen en je hart weet.

Gods Nieuwe Boodschap spreekt over het heden en de toekomst. Het verleden is nu alleen nog maar herinneringen. Je draagt wijsheid uit het verleden mee, en lessen uit het verleden, en dankbaarheid voor de bijdrage van individuen en naties uit het verleden, maar je moet nu aanwezig zijn en naar de toekomst kijken. En de Nieuwe Openbaring zal je de ogen geven om te zien als je haar in nederigheid en dankbaarheid kunt ontvangen en over haar kunt leren.

De Profeet heeft je hulp en ondersteuning nodig. En Kennis binnenin jou zal je vertellen hoe dit kan worden gedaan.
Als je de toekomst zonder angst, beven en ontkenning tegemoet wilt treden, moet je deze kracht en deze aanwezigheid in jezelf hebben en daarom is de Nieuwe Boodschap voor jou. Zij is niet hier om de religies van de wereld te vervangen, maar om hen een hogere kwaliteit, een groter besef te geven. Anders zullen ze in de toekomst irrelevant worden wanneer de mensheid haar grootste beproevingen ondergaat.

De Profeet is geen persoonlijkheid. Hij is een voertuig voor Gods verlossing in de wereld. Zijn persoonlijke leven is slechts een platform. Zijn persoonlijke interesses zijn slechts het bijproduct van het leven in cultuur. Maar zijn persoonlijke bewustzijn is opzijgeschoven door de Wil en de Kracht van de Schepper en Gods Boodschap voor de wereld.

Weinigen zullen hem begrijpen, maar hij kan herkend worden. En degenen die kunnen zien, zullen gezegend worden en hun leven zal gerechtvaardigd worden en hun aanwezigheid in de wereld zal bevestigd worden.

Degenen die kunnen ontvangen, zullen worden gesterkt en hen zal moed en vertrouwen gegeven worden wat ze anders niet zouden kunnen ontvangen.

Degenen die kunnen reageren zullen zichzelf en hun verleden begrijpen en zullen zich kunnen bevrijden van zelfhaat en rancune.

Degenen die kunnen ontvangen, zullen mettertijd worden verlicht, terwijl zij zelf de Stappen naar Kennis nemen.

Dit is de grote waarheid die moet worden herkend. Je kunt haar niet herkennen met je intellect, want dat zit alleen maar vol met gedachten uit het verleden. Het moet een diepere weerklank zijn door de Oude Krochten van je geest. En die deuren moeten nu open zijn zodat je voor jezelf en voor al diegenen die jij in de toekomst misschien kunt helpen en bijstaan kunt zien, weten en ontvangen.