De Lijn van de Boodschapper

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 16 november 2012
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Om Gods Nieuwe Openbaring in de wereld te presenteren, is er een Boodschapper gezonden die bereid is de last van een Nieuwe Openbaring te dragen en een nieuwe realiteit in de wereld te brengen.

Dit gebeurt misschien een keer in duizend jaar als de mensheid een grote drempel bereikt – een keerpunt in haar evolutie en een tijd van grote en immense uitdaging, niet voor slechts één stam of groep, maar voor de hele mensheid.

Overal beginnen mensen zich te realiseren dat ze deze drempel naderen – een tijd van achteruitgang van het milieu, een tijd van grote veranderingen in het klimaat van de wereld, een tijd van economische en politieke beroering, een tijd waarin het risico op een grote oorlog boven de mensheid hangt, (oorlog) over wie toegang zullen hebben tot de resterende hulpbronnen van de wereld, een tijd waarin naties niet in staat zijn om adequaat voor hun burgers te zorgen en hen van voldoende voedsel te voorzien, een tijd waarin de mensheid wordt geconfronteerd met interventie door agressieve en binnendringende krachten uit het universum die zonder geweld te gebruiken hier de heerschappij willen opeisen.

Het is misschien wel het grootste keerpunt in de menselijke geschiedenis, want het zal gevolgen hebben voor alle mensen, van alle naties en geloofstradities.

Zij [de Openbaring] is er niet slechts om een nieuwe realiteit aan één volk, natie of groep te introduceren, want zij is nu hier om tot de hele wereld te spreken – een wereld die nu wereldwijd communiceert en handel drijft, een wereld die nu heel weinig tijd heeft om zich voor te bereiden op de grote verandering die naar de wereld komt.

De Boodschapper werdt gestuurd vanuit de Engelenschare. Er is er maar één, want er kan er maar één zijn, want er is er maar één die bereid was om een Openbaring van God te ontvangen en haar in de wereld te brengen en om haar daar uit te dragen.

Hij is een man zonder positie in de wereld. Hij is een nederige man. Hij is een man die heeft bewezen dat hij het karakter, het geloof en de compassie en toewijding heeft om zo’n grote last en gave te dragen.

Het heeft de Boodschapper 40 jaar gekost om de Openbaring te ontvangen en zich erop voor te bereiden. Het is een proces van groot mysterie en grote kracht, een proces dat niemand op Aarde werkelijk volledig kan begrijpen. Het is een verbintenis met het Goddelijke. Hier geeft God opnieuw een waarschuwing, een zegen, voorbereiding en richting aan de menselijke familie.

Zij komt voort uit een grote Lijn, van diegenen die bij dit hogere doel zij aan zij met de Boodschapper staan. Dit brengt resonantie en eenheid teweeg en laat zien dat de Openbaring zelf deel uitmaakt van een continu proces – de volgende fase, de volgende grote richtlijn, de volgende grote stap voor de menselijke familie nu zij staat op de drempel van de ruimte en nu zij wordt geconfronteerd met een wereld in verval, een wereld die nu is vervuild en is aangetast door menselijke onwetendheid, misbruik en mishandeling.

Diegenen die zij aan zij staan met de Boodschapper vertegenwoordigen de grote tradities van de wereld – Boeddha, Jezus en Mohammed, eerdere Boodschappers die grote verandering en richting hebben gebracht om de menselijke beschaving op te bouwen, om de grenzen van culturen en naties te overbruggen om een groter spiritueel bewustzijn en grotere spirituele ervaring in de wereld te brengen.

De Boodschapper zet nu hun traditie voort en zij staan zij aan zij met hem. Want hij vertegenwoordigt hun wil en het doel dat hen leidde, en wat hem nu leidt.

Dit moet worden benadrukt anders zullen mensen denken dat dit op de een of andere manier een tegenstrijdigheid of een competitie is, dat het in strijd is met hun traditie en de tradities van de wereld terwijl het in werkelijkheid de perfecte volgende stap is, zie je.

Want de menselijke beschaving is gevestigd. Hoewel zij kwetsbaar is en vol corruptie en moeilijkheden zit, is zij gevestigd. Er is nu een wereldgemeenschap en onderlinge afhankelijkheid. Er is tot op zekere hoogte een wereldbewustzijn. Er is zelfs tot op zekere hoogte sprake van medeleven en geweten op wereldniveau. Zij [de menselijke beschaving] is verre van perfect en zij is kwetsbaar in een veranderende wereld. Ze kan worden ondermijnd door interventie van buitenaf en door ineenstorting van binnenuit.

Daarom heeft God opnieuw gesproken. Want God zal de menselijk familie verder leiden zolang zij de belofte laat zien om een vrij en onafhankelijk ras te worden in een universum waar vrijheid zeldzaam is en met grote zorgvuldigheid en waakzaamheid moet worden gevestigd en gehandhaafd.

De Lijn van de Boodschapper is de Lijn van alle Boodschappers, en van hen die alle Boodschappers hebben gezonden, die dezelfden zijn en de Ene – de Raad van de Engelen die is aangewezen om toezicht te houden op de wereld, deze ene wereld onder ontelbare werelden in het heelal.

Overal waar intelligent leven is geëvolueerd of zich gevestigd heeft in de latere stadia van technologische ontwikkeling, is een Engelenschare aanwezig.

Dit is de theologie van Gods Werk in het universum, dat voor het eerst wordt gepresenteerd via de Nieuwe Boodschap voor de mensheid.

Om te begrijpen wat God in de wereld aan het doen is, moet je nu begrijpen wat God aan het doen is in heel deze Grotere Gemeenschap van leven in het universum. En dit wordt nu voor het eerst in de geschiedenis gepresenteerd.

Het is allemaal onderdeel van Gods Plan, zie je, in gang gezet aan het begin van de tijd, in gang gezet aan het begin van de menselijke beschaving, in gang gezet en nu voortgezet in de volgende fase van evolutie en ontwikkeling.

Want dit is niet het einde van de wereld. Dit zijn niet de eindtijden. Dit is een grote overgang, en om deze overgang succesvol en niet rampzalig te laten zijn, moet de mensheid voorbereid zijn op het leven in een nieuwe wereld van ecologische en economische terughoudendheid.

De mensheid moet voorbereid worden om verstandig om te kunnen gaan met een universum van intelligent leven, een niet-menselijk universum [dat] nu op bepaalde manieren ingrijpt in de wereld – manieren die de mensheid niet kent of niet begrijpt, manieren die een directe bedreiging vormen voor de menselijke soevereiniteit en de toekomst van de menselijke vrijheid hier op Aarde.

Het is een gedenkwaardige tijd om in een tijd van Openbaring in de wereld te zijn. Maar de betekenis van Openbaring en het proces van Openbaring moeten duidelijk worden begrepen, anders zul je de grote betekenis van deze tijd niet herkennen en wat het voor jou betekent en hoe je ermee verbonden bent en wat het onthult over jouw leven en het hogere doel waarvoor je op dit moment in de wereld bent, met al haar grote wereldwijde problemen en menselijke tragedies.

Als je een Christen bent, moet je je realiseren dat Jezus zij aan zij staat met de Boodschapper. Want Jezus zal niet terugkeren naar de Aarde, maar houdt nu toezicht op de opkomst van de mensheid in deze Grotere Gemeenschap van leven.

Als Boeddhist, moet je je realiseren dat Boeddha zij aan zij staat met de Boodschapper. Want hij [de Boodschapper] brengt een groter innerlijk bewustzijn met zich mee, en hij brengt met zich mee de voorbereiding waarmee de mensheid zich kan verbinden met haar diepere aard, nu in een vorm en op een manier die overal bestudeerd kan worden, voor alle mensen van alle geloofstradities.

Als Moslim, moet je je realiseren dat de Profeet Mohammed zij aan zij staat met de Boodschapper. Want hij [de Boodschapper] zet het grote werk voort van het bouwen aan en beschermen van de menselijke beschaving, die nu geconfronteerd wordt met een reeks problemen en uitdagingen, nooit eerder gezien in de wereld.

Al deze grote Boodschappers uit het verleden beseffen dat hun tradities de mensheid niet kunnen voorbereiden op wat komen gaat en wat er al is, noch op wat gedaan en ongedaan gemaakt en veranderd en gerealiseerd en tot stand gebracht moet worden.

Want de grote tradities uit het verleden kunnen de mensheid niet voorbereiden op leven in een nieuwe wereld, waar groot mededogen en grote samenwerking zal moeten worden bereikt wil de mensheid overleven in een wereld met gereduceerde hulpbronnen, gewelddadig weer en verandering van het milieu.

Hier mag geen concurrentie zijn tussen de religies van de wereld. Er mag zelfs geen concurrentie zijn tussen de naties van de wereld als de mensheid in haar onderhoud moet worden voorzien en veiligheid en bescherming moet worden geboden in een turbulente wereld, waar grote onzekerheid en ontreddering zullen zijn.

Dus hebben We het punt bereikt in de grote tijdlijn van de evolutie van de mensheid waarop een Nieuwe Openbaring moet worden gegeven. De noodzaak hiervoor was al lang geleden voorzien door degenen die over de wereld waken.

Het is geen toeval dat je hier bent of dit grote keerpunt hebt bereikt. Het is geen vergissing of louter toeval dat dit is gebeurd, want alle rassen in het universum die zich technologisch ontwikkelen zullen een punt bereiken waarop ze de reserves van hun eigen planeet zullen uitputten en de realiteit van de Grotere Gemeenschap zelf onder ogen zullen moeten zien.

De Lijn van de Boodschapper zorgt ervoor dat hij in harmonie is met alle grote tradities – niet zoals mensen ze interpreteren, niet zoals ze veranderd en gewijzigd zijn in het landschap van de wereld, niet zoals ze zijn veranderd en verkeerd geïnterpreteerd door regeringen en instellingen en ambitieuze individuen die de Openbaringen willen gebruiken voor hun eigen vooruitgang en hun eigen persoonlijke doelen.

Dit is de reden waarom Gods Nieuwe Boodschap alle grote tradities van de wereld hun fundamentele overtuigingen en beweringen zal laten herwaarderen, omdat jullie opkomen in een Grotere Gemeenschap van leven. Jullie hebben nu te maken met een God van miljarden en miljarden rassen en meer. Jullie staan tegenover een niet-menselijk universum waar de menselijke ethiek en menselijke waarden niet worden gedeeld of zelfs maar erkend.

Je staat nu voor een wereld die, uit noodzaak, enorme menselijke samenwerking en grote toewijding en mededogen vereist van volkeren overal, van alle geloofstradities – die theologische debatten en rivaliteit opzijschuift en overschaduwt over wie de Boodschappers waren en welke religie beter is of meer trouw aan Gods Plan en Wil.

Je leeft in een tijd van Openbaring, even belangrijk als elk moment van Openbaring in het verleden. En je bent hier getuige van de Openbaring, die in het verleden nooit had kunnen plaatsvinden buiten een lokale gemeenschap van mensen.

Je hoort nu de Stem van Openbaring – een Stem zoals die sprak tot Jezus, Boeddha en Mohammed; niet de Stem van één persoon, maar van de hele Engelenschare gezamelijk.

Het is een tijd van Openbaring voor degenen die haar kunnen beantwoorden. Het is een tijd van roeping en grote betekenis en bevestiging voor degenen die kunnen antwoorden. Maar om te kunnen antwoorden, moet je begrijpen waar je hier naar kijkt. Je moet het belang van de Boodschapper in de wereld erkennen. En je moet begrijpen dat alle Boodschappers van God zij aan zij met hem staan in zijn grote doel en missie hier op Aarde.

Dit vereist dat je begrijpt dat God de Bron is van alle ware religies van de wereld. Ze zijn allemaal begonnen met een Goddelijk doel en intentie. En ze zijn allemaal gewijzigd en veranderd in de loop van de tijd.

Maar nu is de Nieuwe Openbaring van God zuiver. Je hoort zelfs de Stem van Openbaring. Je hoort de woorden die gesproken werden, woorden die zo veel lijken op de woorden die in de loop van de tijd gesproken werden tot Jezus, Boeddha en Mohammed en alle grote heiligen en weldoeners en die hebben bijgedragen aan het welzijn van de mensheid en die een menselijke beschaving hebben helpen opbouwen waar Kennis levend is gehouden, waar de spirituele realiteit levend werd gehouden.

De mensheid heeft zichzelf niet reeds vernietigd juist vanwege de kracht en de aanwezigheid van deze Kennis en dit bewustzijn bij voldoende mensen. En grote werken en gaven hebben door de tijd heen plaatsgevonden juist vanwege de kracht van deze aanwezigheid en dit bewustzijn.

Maar nu zijn de overleving en het voortbestaan van de menselijke beschaving zelf in groot gevaar, nu een groter gevaar dan ooit tevoren – groter dan de wereldoorlogen van de afgelopen eeuw, groter dan enige dreiging of uitdaging.

Want er zijn anderen die overheersing van de wereld nastreven, en zij zullen proberen hun doelen te bereiken zonder het gebruik van geweld. Ze zijn er niet op uit om de mensheid te vernietigen, maar om de mensheid voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Ze beseffen de waarde van de Aarde en dat zij wordt geplunderd door menselijke hebzucht, onwetendheid, concurrentie en conflicten. En zij zullen ingrijpen om deze dingen – de waarde en hulpbronnen van de wereld – te behouden voor hun eigen behoeften en gebruik.

Maar de mensheid kan de wereld voor zichzelf en voor haar toekomst en voor het welzijn van alle mensen behouden. Maar het vereist een grote verandering in bewustzijn en inzicht, een groot en ander begrip van God en Gods Werk in de wereld, en hoe God individuen en hele werelden verlost door de kracht en aanwezigheid van Kennis die in elke persoon is geplaatst.

Het is een nieuwe drempel, een nieuwe scholing, maar een die volledig natuurlijk is en intrinsiek is voor wie jullie zijn en voor de mensen van de wereld. Want God houdt van de mensheid en begrijpt de benarde toestand en het dilemma van de mensheid en de oorzaak van menselijke fouten en misverstanden.

Daarom heeft God Kennis in elk individu geplaatst, dat erop wacht om ontdekt te worden. Want het is dit wat het individu zal verlossen en hem terug zal brengen naar de Goddelijke verbinding en het Goddelijk bewustzijn, hem zal leiden om in harmonie met anderen te handelen en om zijn gaven te geven aan een wereld waarvan de behoeften met elke voorbijgaande dag escaleren.

Het is de grote uitdaging van Openbaring. Het is het grote geschenk van Openbaring. Het is de belangrijke tijd waarin God weer heeft gesproken en aan de mensheid, nu de gehele mensheid, een grote kans geeft om te zien, te weten en te handelen in harmonie met zichzelf; om een wereld in nood te dienen; om zich voor te bereiden op een moeilijke toekomst en om de menselijke eenheid, soevereiniteit en vrijheid in deze wereld te beschermen te midden van de aanwezigheid van andere tegenkrachten.

Dit zal inhouden dat alle religies van de wereld hun fundamentele overtuigingen herwaarderen en dat alle godsdienstige gelovigen moeten heroverwegen hoe ze Gods Aanwezigheid en Werk in de wereld zullen beantwoorden.

Het zal een grote uitdaging zijn, maar een verlossende uitdaging. Want hier staat de ene groep niet tegenover de andere. Hier wordt niemand vernederd en verloochend. Hier wordt geen enkele godsdienst betwist en verworpen. Hier worden geen mensen vergeten of misbruikt. Hier worden de grote Liefde van God, het grote Mededogen van God en de grote Wijsheid van God volledig in Openbaring gebracht – niet voor één groep of één volk, maar voor de gehele mensheid.

Om deze dingen te beseffen, om deze dingen te zien en om je de grote waarheid die zij vertegenwoordigen te realiseren, moet jij naar de Openbaring komen. Jij moet haar lezen en haar horen en bestuderen en haar beginnen toe te passen in je leven en je omstandigheden.

Je moet de nederigheid hebben om je grieven, je vermaningen en je gefixeerde overtuigingen opzij te zetten om de zegeningen van de Schepper te ontvangen – die nu aan je worden gegeven met zo’n kracht en duidelijkheid, zo volledig gegeven dat ze geen menselijk commentaar of menselijke verklaring vereisen. Want het is de grootste Openbaring ooit gegeven aan deze wereld, en ze wordt gegeven in een tijd waarin de mensheid geletterd is, waar er een wereldgemeenschap en een wereldcommunicatie is.

Het is geen weerlegging van het verleden, maar een bevestiging van het verleden. Maar om dit te zien, moet je een nieuw begrip hebben van Gods Plan en Doel voor de volkeren van deze wereld en waarom God de mensheid voorbereidt op de Grotere Gemeenschap van leven, waar ze nu mee te maken krijgt, en waarom God de mensheid voorbereidt om de wereld te herstellen zodat zij de menselijke beschaving en het welzijn van mensen overal kan blijven ondersteunen.

Hiervoor moet je een heldere blik hebben, want Gods Nieuwe Openbaring zal veel van het menselijk begrip, geloof en beweringen weerleggen, want deze worden geboren uit onwetendheid – onwetendheid uit het verleden en huidige onwetendheid. Deze ontstaan uit misverstand en misinterpretatie.

Want nu hoor je de Stem die sprak tot Boeddha, Jezus en Mohammed. En Gods Openbaring vertelt je dat deze drie grote Afgezanten zij aan zij staan met de Boodschapper voor deze tijd en de komende tijden.

Want er is maar één Boodschapper in de wereld, en hij vertegenwoordigt degenen die hem gezonden hebben en degenen die hem bijstaan. Hij brengt het Woord van God voor het eerste keer in meer dan 1400 jaar – voor de eerste keer in de wereld. Dit is het.

Het is geen kwestie van geloof. Het gaat om herkenning, eerlijkheid en nederigheid en de bereidheid om te ontvangen. Dit is de uitdaging voor de ontvanger.

Er is geen veroordeling in Gods Nieuwe Openbaring. Er is geen oordeel tegen de mensheid. Er staat degenen die niet kunnen reageren geen wrede straf te wachten. Er wordt niet beweerd dat iedereen maar in één ding hoeft te geloven, want dit kan nooit het geval zijn. God weet dit. Er kan nooit een one-size-fits-all religie zijn, want dit zal nooit werken. En God begrijpt dit.

Daarom geeft de gegeven Openbaring het individu zoveel macht en opent het de weg voor persoonlijke openbaring, wat heel moeilijk te bereiken zou zijn in de tradities van het verleden, gezien de manier waarop ze in de loop van de tijd werden misbruikt en misverstaan door mensen.

Jezus, Boeddha en Mohammed staan zij aan zij met de Boodschapper, want hij zet hun grote werk in de wereld voort, een groot werk dat zij in harmonie met elkaar handhaven.

Want zij vertegenwoordigen allemaal in waarheid en helderheid het ene Doel, de ene Wil en het ene Plan van God: het ontwikkelen van het menselijk geweten, de menselijke ethiek en de menselijke beschaving; het voorbereiden van de mensheid op een grotere toekomst binnen deze wereld en binnen de Grotere Gemeenschap van werelden; het in de loop van de tijd behouden van en bouwen aan menselijke vrijheid en het opbouwen van medeleven, acceptatie, vergeving en nederigheid, zodat de menselijke beschaving echt heilzaam en echt duurzaam zal zijn voor de menselijke familie hier op Aarde.