De Boodschapper Vergezellen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 21 oktober 2012
te Kuala Lumpur, Maleisië

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Iedereen die de Openbaring kan ontvangen, in nederigheid en eerlijkheid, zal de Boodschapper vergezellen. In zekere mate, groot of klein, zullen zij doen wat hij doet. Zij zullen de weg volgen die hij voor iedereen baant.

Alle ware studenten zullen dit op een natuurlijke manier doen want zij volgen Kennis, en zij zetten de Stappen naar Kennis en zij bouwen een sterke basis voor hun grotere en toekomstige leven door aan de Vier Zuilen van ontwikkeling te werken – de Zuil van Relaties, de Zuil van Werk en verzorging, de Zuil van Gezondheid en de Zuil van Spirituele Ontwikkeling.

De Boodschapper vergezellen betekent de Openbaring begrijpen zoals zij deel uitmaakt van je leven en de levens van diegene die jij zal beïnvloeden.

Het is een grote roeping, zie je, maar voordat je kunt geven, moet je ontvangen, en je moet je voorbereiden, want je bent nog niet klaar voor je grotere leven. Je bent nog niet klaar voor je grotere doel, dat al zo lang wacht tot je ermee begint.

Allereerst, moet je Kennis toestaan om je leven opniew te ordenen, om hier harmonie en balans te brengen, integriteit, doel en betekenis. En dat zal tijd kosten, want er zijn bepaalde dingen die losgelaten moeten worden en bepaalde dingen die juist begonnen en in stand gehouden moeten worden.

De meeste mensen kunnen nog niet zo’n verregaande voorbereiding treffen ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van anderen, die zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn en die afhankelijk zijn van hun ontwikkeling.

In het begin, denken mensen dat de reis om hen gaat en hun geluk en tevredenheid, maar het gaat eigenlijk om iets veel groters dan deze dingen. En als ze verder komen zullen ze ontdekken dat ze niet alleen voor zichzelf leren maar voor anderen en, op hun eigen kleineschalige manier, voor de hele wereld.

Want God wil dat de mensheid nu leert over een Weg van Kennis uit Grotere Gemeenschap.

God wil dat de mensheid zich verenigd vanuit een grote behoefte en dringende noodzaak om de menselijke beschaving in stand te houden in het aangezicht van grote verandering die naar de wereld komt.

God wil dat de mensheid zich voorbereidt op haar toekomst en bestemming binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

God wil dat de religies samenwerken met elkaar, want zij zijn allen geboren vanuit dezelfde Bron. En, uiteindelijk, als het goed wordt begrepen in het Licht van de Nieuwe Openbaring, zullen zij hetzelfde doel en uitkomst dienen, namelijk om Kennis levend te houden in de wereld, om mensen de mogelijkheid te bieden om hun grotere leven en doel te ontdekken binnen de omstandigheden in de wereld.

Hier moet je zien dat je lotsbestemming is verbonden met de Boodschapper zelf, want hij brengt de Openbaring die je grotere lotsbestemming zal onthullen en haar mogelijkheden voor de toekomst.

Want, zie je, lotsbestemming is alles, want iedereen is in de wereld gezonden voor een hoger doel. Als hun doel ontdekt kan worden en voldoende kan worden vervult, dan vervult iemand zijn grotere lotsbestemming.

Maar, helaas, de meeste mensen hebben dit nog niet gevonden, en zij hebben levens gevormd die hier niet op georiënteerd zijn. Zij zijn verloren in de wereld – verloren en verlaten. Zelfs als ze rijk zijn, zelfs als ze alle privileges hebben die iedereen zoekt, zijn ze verloren en verlaten. Hun levens zijn leeg. Ze kunnen niet worden vervult.

Want alleen Kennis kan je leven vervullen, en Kennis komt van God. En Kennis is verbonden met je doel en je lotsbestemming. En je lotsbestemming is verbonden met die mensen die zullen delen in haar specifieke expressie.

Maar wanneer een Boodschapper in de wereld komt, begrijp je, bepaalt dat direct of indirect de richting van de lotsbestemming van veel, heel veel mensen. Door anders te denken hierover mis je een van de meest cruciale ingrediënten voor je persoonlijke openbaring.

Want dit is wat je uit de afscheiding trekt, zie je: om te beseffen dat de heilige relaties van je leven de context en de betekening van je leven creëren en dat deze relaties voorbeschikt waren voordat je kwam. Hoe je ze zult vinden, en of je ze zult vinden, hangt af van vele omstandigheden hier op Aarde.

Maar je kunt de realiteit van je lotsbestemming niet veranderen. Je kunt de betekenis van je lotsbestemming niet veranderen. Je kunt dat niet veranderen om het overeen te laten stemmen met je ideeën, je doelen, je voorkeuren.

Door dan bewust de Boodschapper te vergezellen, begin je toe te staan om met deze grotere lotsbestemming te resoneren, waardoor je een gevoel van aanmoediging, moed en kracht zal krijgen zoals niets anders je kan geven.

Want deze dingen zijn nu verbonden met je lotsbestemming en niet met andere ambities of activiteiten.

De Openbaring ontvangen is de Boodschapper vergezellen. De Boodschapper vergezellen is de Openbaring ontvangen.

Hoewel hij niet voor altijd in de wereld zal zijn, is van hem horen gedurende zijn leven nu een essentieel relatie voor je. Want hij is de brenger van God’s Nieuwe Woord en Lering voor de wereld. Hij is het zaad van Kennis uit de Grotere Gemeenschap en Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap in de wereld. Er is niemand anders die dit voor de wereld kan doen.

In dit licht, ziet de Hemel hem als de grote hoop voor de mensheid, en allen die zich bij hem aansluiten en zijn lotsbestemming delen, als de grootste hoop voor de mensheid. Hoewel er andere hoopvolle individuen zijn en andere belangrijke bewegingen in de wereld, is niets van zo’n wezenlijk belang voor de toekomst van de mensheid als dit – het welzijn in de toekomst, toekomstig succes, toekomstige bevrijding.

Hier zullen alle religies van de wereld aan deelnemen. Hierbij zal alles wat goed is betrokken zijn. Al het heilzame dat gecreëerd is zal hierbij betrokken zijn. Iedereen die een oprechte roeping voelt zal geroepen en beïnvloed en diep getroffen worden als ze de mogelijkheid hebben om de Openbaring te ontvangen en te ervaren.

Er heeft geen zin om je religieuze overtuigingen te verdedigen als dit je verhinderd om het Woord van God voor deze tijd en voor de tijden die komen gaan te ontvangen.

Diegene die nederig zijn in het Licht van de Openbaring zullen hun nederigheid en hun diepe eerbied demonstreren. Maar degenen die deze nederigheid ontberen zullen zich uitsloven en vechten, waarbij ze denken dat hun overtuigingen de waarheid zijn terwijl dat in feite slechts benaderingen zijn van een waarheid die ver buiten hun bereik en begrip ligt.

De Boodschapper vergezellen is leven zoals de Boodschapper leeft; de Openbaring ontvangen en overnemen en alles waar zij in voorziet in ieder aspect van je leven. Het is herkennen dat je deel uitmaakt van iets dat heel groot is. Zelfs op dit moment, tijdens haar zeer bescheiden begin, zelfs zonder herkenning van de wereld, zelfs zonder aanzien – zonder grote monumenten, zonder grote ceremonies, zonder de achting van allerlei mensen – maak jij vanaf het begin, bij het begin deel uit van iets.

En wie zullen in deze heilige jaren van het leven van de Boodschapper, zijn metgezellen zijn? Wie zullen zijn assistenten zijn? Wie zullen de gift van hem ontvangen en dit met anderen delen?

Dit is een tijd van Openbaring, zie je. Zij komt slechts een keer in de duizend jaren, en je leeft in zo’n tijd. Werpt dit geen licht op je grotere lotsbestemming in de wereld? Geeft dit geen betrekking op waarom je hier naartoe bent gezonden en wat je hier uiteindelijk zal bewerkstelligen? Sluit dit niet aan op Kennis in jou, dat verbonden is met Kennis in het universum en met de Schepper, die haar Bron is?

Zelfs als je alleen staat in het ontvangen van de Openbaring, maak jij deel uit van haar realiteit terwijl je doorgaat. En deze realiteit zal op een natuurlijke manier voor je groeien, want het vloeit buitenwaarts vanuit je binnenste – stelt je uiterlijk leven bij, beïnvloed je waarden en prioriteiten, geeft je een dieper vertrouwen en een grotere kracht.

Zelfs als je net begint, is het een grote kans voor jou. Het is zeker een zegening. Je kunt nu aan het begin nog niet zien hoe volledig deze zegening werkelijk is, en misschien niet voor een lange periode terwijl je ermee bezig bent, als je moeite hebt met jezelf – de tegenwerking in jezelf die voot jou de Afscheiding heeft gecreëerd en de tegenwerking in de wereld die mensen weerhoud van het ontvangen van de Genade en de Kracht van de Schepper, terwijl zij zichzelf nu onder woorden brengt in een drastisch veranderende wereld.

Je moet bijgevolg de Stappen naar Kennis zetten, anders blijven deze dingen alleen een geloof en een idee, waar je het mee eens zult zijn of over zult redetwisten. Maar je bent nog niet verbonden met de realiteit van de Openbaring, dus weet je het niet. En je verwerping vloeit voort uit onwetendheid en angst, en je acceptatie is nog niet authentiek, want de realiteit is nog niet sterk genoeg in jouw om je haar betekenis, haar doel en haar immense waarde voor je leven te laten zien.

Niet iedereen hoeft God’s Nieuwe Openbaring te ontvangen, maar een groot aantal mensen over heel de wereld zullen dat wel moeten, om haar hier te verankeren in het denken en de harten van mensen en vervolgens haar wijsheid, haar kracht en haar werkzaamheden te laten schijnen, zelfs voor diegene die haar niet kunnen ontvangen, voor diegenen die hiervan nog niet hebben gehoord, voor diegenen in grote nood, voor diegenen die getroffen zijn door armoede en onderdrukking, voor diegenen die de wereldse overheden leiden en grote bedrijven en voor iedereen daar tussenin.

De wijsheid en de kracht van de Openbaring zal zich naar buiten uitstrekken, via de harten en geesten van mensen bewegen, nu gedragen [door] diegenen die de lotsbestemming delen die gegeven is door de Boodschapper in zijn tijd op Aarde, gegeven door de Openbaring voor alle tijden, gegeven ten behoeve en ter ontdekking van mensen alom, van nu en in de toekomst.

Diegenen die de Boodschapper vergezellen in zijn tijd op Aarde zullen, door al diegenen in de toekomst die niet in deze tijd aanwezig zijn, of niet kunnen reageren in deze tijd, als fortuinlijk beschouwd worden voor deze kans.

Je kunt dit nog niet zien, want jij bent verdwaald in de wereld en kunt de grotere betekenis niet zien die nu wordt gegeven aan de wereld. Dus je moet luisteren, en nadenken en jezelf openstellen voor de Openbaring zodat zij zichzelf kan openbaren in jouw eigen ervaring. Dan zal de realiteit op een natuurlijke manier boven komen, want zij komt vanuit de meest natuurlijke plaats binnen in jou.

De Boodschapper vergezellen is de tegenslag onder ogen zien die hij het hoofd moet bieden met het brengen van een Nieuwe Boodschap in de wereld – in een wereld van geruzie en strijd, angst, twijfel en irritatie; in een wereld waar zelfs de religies onderling gepolariseerd raken en worden gebruikt voor politieke doeleinden waardoor ze strijd, rivaliteit en geweld veroorzaken.

Als de grondstoffen van de wereld in de toekomst verminderen, zullen deze conflicten heviger worden, en mensen zullen meer gepolariseerd raken binnen hun naties en tussen hun naties. Wat anders dan het Licht van Openbaring zelf kan dan deze steeds groter wordende problematiek en het groeiende gevaar van oorlog dat hieruit ontstaat overwinnen? Het Licht van Openbaring dat deze activiteiten en intenties zal beteugelen en een herkenning zal activeren dat alle mensen in de wereld nu moeten werken aan het behoud van de beschaving en aan het welzijn van de wereld zodat zij als een vrij en onafhankelijk volk mogen opkomen in deze Grotere Gemeenschap van leven.

Als je de grote uitdagingen die vóór ons liggen kon herkennen en de tegenslag die jij onder ogen zult moeten zien, zou je het belang van je leven inzien, en het belang van de Openbaring, en de betekenis van de Boodschapper die rondwaard in de wereld, en jouw kans om hem te vergezellen.

Maar je moet de kracht van Kennis hebben en de realiteit van de Openbaring om je de moed te geven om deze grote en monumentale taken aan te kunnen, wetende dat je jouw kleine maar belangrijke rol zult spelen en dat als genoeg mensen kunnen reageren, de toekomst van de mensheid dan steeds veelbelovender wordt, steeds gunstiger. De kans dat jullie kunnen ontsnappen aan de sterke aantrekkingkracht van oorlog en conflict zal groter worden en deze tendensen kunnen dan in voldoende mate worden overwonnen zodat de mensheid deze grote bariere moge oversteken naar een nieuwe wereld, een nieuw leven en een grotere toekomst.

Het is de grote Liefde van de Schepper, in een tijd van groot gevaar, die dit alles mogelijk maakt. Zelfs als het onmogelijk lijkt, zelfs als je geen uitweg ziet, zelfs als alles dit lijkt tegen te werken, zal Kennis je verder helpen op je reis te vervolgen, om in het Licht van de Openbaring te lopen.

Deze [Kennis] is de macht boven alle machten. Dit is de kracht voorbij alle krachten. Dit is de moed voorbij alle moed. Dit is de macht, kracht en moed die geen conflict en oorlog zal veroorzaken. Zij is niet haatdragend. Zij bevat geen wraakgevoel. Zij is niet arrogant of onwetend. Zij plaats mensen niet in een hogere machtspositie boven alle anderen. Zij geeft iedereen autoriteit in overeenstemming met hun natuur en doel en ontwerp in de wereld in deze tijd.

Zij zal veel mensen sterk maken met Kennis om het tij te keren voor de mensheid. En ze zullen voldoende in harmonie met elkaar moeten zijn om hun inspanningen in kracht en samenwerking te laten groeien.

Dit is voor jou, zie je. Dit gaat allemaal over jou en waarom je bent gekomen. Het is geen filosofie. Het is niet slechts een andere benadering. Het is geen lering naast vele andere leringen. Het is de Lering voor dit tijperk en deze tijd. Zo’n grote claim kan alleen onderbouwd worden door zo’n grote Lering, en zal alleen kenbaar voor je worden als je de gave van Openbaring ontvangt – haar oefeningen, haar visie en haar realiteit.

The Messenger’s task is very difficult. It has taken him years to prepare for it, as it has taken him 40 years to receive the Revelation. Forty years, so that you could have a chance, so that your great opportunity could emerge, so that there would be a greater hope for humanity, so that humanity could be prepared for the great change that is coming to the world and for its difficult encounter with intelligent life in the universe.

De taak van de Boodschapper is erg moeilijk. Het heeft hem jaren van voorbereiding gekost, en het heeft hem 40 jaar gekost om de Openbaring te ontvangen. Veertig jaar, zodat jij een kans hebt, zodat jouw grote kans naar boven kan komen, zodat er een grotere hoop voor de mensheid zou zijn, zodat de mensheid zich kon voorbereiden op de grote verandering dat naar de wereld komt en op haar moeilijke confrontatie met intelligent leven in het universum.

Het was het leven van de Boodschapper en het leven van andere die zich vroegtijdig bij hem hebben gevoegd om hem te assisteren in het ontvangen van deze grote belofte voor de mensheid. De Boodschapper kan dit niet alleen doen. Anderen moeten met vergezellen en voor hem spreken en de Openbaring met hem delen.

Iedereen is nu geroepen naar grotere dienstbaarheid, zie je, want de grote tijden staan voor je deur. En vanaf hier, zal niets normaal of stabiel lijken in de wereld om je heen als je het begin van de Grote Golven van Verandering betreedt.

Je hebt deze innerlijke kracht nodig om je evenwicht te houden als het wateren meer turbulent worden, als je schip heen en weer gaat, als onzekerheid om je heen ontstaat en vijandigheid en boosheid onder veel mensen. Je hebt een groter kompas nodig, een grotere barometer, een grotere ballast om je leven stabiel te houden in de turbulente tijden die komen gaan.

Dit delen is de Boodschapper vergezellen en hem voor ogen houden. Want hij is hier om jouw te dienen, en jij bent hier om hem te dienen, niet persoonlijk, maar in een grote inspanning om de mensheid te redden van de onbekende calamiteiten die zij nu aanschouwd en in toenemende mate zal aanschouwen als de tijd verder schrijdt.

Wat je uit het gevaar en de tragedie van je Afzondering trekt is de Openbaring en haar realiteit. Wat jou je eigen integriteit, kracht, moed en vastberadenheid teruggeeft is de kracht van Kennis binnen in je, die God jou heeft gegeven voor deze tijd en deze combinatie van omstandigheden.

Het zijn je vooraanstaande relaties die veel belangrijker zijn dan je ideeën, je veronderstellingen of alles wat je intellect kan creëren en in elkaar zetten. Denk niet dat een grote ideologie de grote verandering het hoofd kan bieden die naar de wereld komt. Denk niet dat een prachtige theologie de wreedheid en de eisen van een veranderende wereld kan weerstaan. Denk niet dat alleen goede intenties de kracht hebben om de angst en onzekerheid te overwinnen die je om je heen zult zien, en zelfs in jezelf.

Dit vraag van je om sterk te zijn, om vastberaden te zijn, om kleine dingen te ontgroeien, om kleine hartstochten naast je neer te leggen, om een grotere kracht en een sterker fundament in de Vier Zuilen van je leven te ontwikkelen. Dit is wat de Boodschapper doet. Dit is wat hij van jou vraagt – voor jezelf en voor anderen en voor de wereld als geheel. Dit is de kracht die anderen niet zullen hebben. Dit is de duidelijkheid die anderen niet zullen hebben. Dit is de zekerheid die anderen niet zullen hebben. Dus wie zal hen dat geven? Hoe zal dat worden gedeeld in een wereld van steeds groter wordende bezorgdheid, onzekerheid en conflict?

Dit is jouw vraag, en vragen, om jezelf te stellen en te in overweging te nemen. Want het is absoluut niet per ongeluk dat je over de Openbaring hebt geleerd. Het was zo bedoeld, zie je, omdat het deel uitmaakt van je lotsbestemming. Zelfs als je er kritisch over bent, zelfs als je onzeker bent, zelfs als je achterdochtig bent, als je denkt dat het iets bedrieglijks is zoals in het verleden, is het absoluut niet per ongeluk dat je dit bent tegengekomen tijdens de tijd van de Boodschapper.

Op een dag zal hij heengaan van deze wereld, en zal zijn wijsheid vooe de mensheid worden bewaard en vastgelegd. Maar zelfs nog groter dan de Boodschapper is de Boodschap zelf, die met grote zorg is gegeven, met veel herhalingen, met grote helderheid en demonstratie zodat zij niet verward kan worden met andere dingen. En je moet niet de Nieuwe Openbaring gelijk stellen met andere dingen, want zij vertegenwoordigd een nieuw begin in je begrip, en het begin van een nieuw leven voor jouw.

Zo is nu de macht en de betekenis. Zo zal in de toekomst de behoefte naar haar zijn. Want je oude leven zal ten prooi vallen aan de tweedracht in de wereld. Je oude positie zal kwetsbaar worden. Je oude houdingen en ideeën kunnen tegen je werken in de veranderende wereld om je heen.

Je hebt een nieuw leven nodig voor een nieuwe wereld. Niets minder, zie je. Dit zal je nieuwe relaties brengen en oude herstellen die hersteld kunnen worden.

Dit maakt deel uit van de gift van de Boodschapper aan jou. Want hij brengt niet alleen de Boodschap, maar hij leeft de Boodschap en demonstreert de Boodschap, en is door de vele tegenslagen en onzekerheden gegaan die jij onderweg tegen zult komen en mogelijk zelfs nu op dit moment tegenkomt.

Laat Ons dan allen zegenen die de Boodschapper kunnen vergezellen en deel uit kunnen maken van deze realiteit, en haar versterken voor hun eigen herstel, en voor hun geschenk dat bedoelt is om aan anderen in de wereld te geven die hun waardigheid, hun kracht, hun moed en hun ware richting in het leven willen herstellen.

Dit is het grotere leven en de grotere belofte, en die zullen zich niet onder normale omstandigheden aandienen, want niets dat groot is gebeurt onder normale omstandigheden. Zoek het vredige, rustige, comfortabele leven, en je innerlijke leven zal nooit tevoorschijn komen. Zoek allen geluk, en je zult teleurgesteld worden. En je zult je grote kans missen om je geschenken aan een wereld in nood te geven.

Het zijn de tegenslagen in de wereld die dit uit je zullen roepen en je zullen overtuigen dat er geen ander alternatief is. Er is geen uitweg. Er is geen ontsnappen in fantasie, of het najagen van geluk, of een soort van geïdealiseerd leven leiden in een wereld die nu de veiligheid en zekerheid van de hele menselijke beschaving begint te ondermijnen. Wanneer je dit ziet, en je de moed hebt om dit onder ogen te zien, dan zul je definitief erkennen dat je deze grote gelegenheid aan moet grijpen. En je zult de Openbaring herkennen aangezien God voorziet in de betekenis en het visioen voor jou om dit te kunnen. Dat de zegening van de Hemel op jouw mag rusten en al diegenen die de Boodschapper kunnen vergezellen – in begrip, in de geest, in het gevoel, om kracht te geven aan de Openbaring en belofte voor jouw leven, want zij zijn een en dezelfde.