Consequentie van Openbaring

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 4 september 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Als God slechts eenmaal in een millennium tot de mensheid zou spreken, zou het zeker grote consequenties hebben voor hoe het werd ontvangen en wat er uiteindelijk mee werd gedaan. Zeker, deze grote ingrepen van het Goddelijke markeren grote keerpunten in de menselijke geschiedenis en de evolutie van menselijk bewustzijn en denken en sociale betrokkenheid.

Zo’n tijd is opnieuw aangebroken, in deze tijd van Openbaring. En de gevolgen zijn groot, want de mensheid staat voor de grootste beproevingen. Zij wordt geconfronteerd met een wereld van slinkende hulpbronnen en groeiende bevolking. Zij wordt geconfronteerd met de verslechtering van jullie natuurlijke leefomgeving, en een verstoring van het klimaat in de wereld, en de grote impact die dit heeft op jullie vermogen om voedsel te verbouwen en bezig te zijn met transport.

De mensheid staat voor haar grootste beproevingen. Jullie staan aan de vooravond van een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum, een niet-menselijk universum dat menselijk bewustzijn of menselijke prestaties niet waardeert. Jullie bereiken een punt waarop de mensheid volwassen moet worden en verantwoordelijk en verenigd moet worden wil zij kunnen overleven in haar eigen wereld en vrij kunnen blijven binnen deze Grotere Gemeenschap, waar vrijheid zelf zeldzaam is.

Er was zo’n grote overgang nodig om een Nieuwe Boodschap van God de wereld in te brengen. En nu heeft God opnieuw gesproken, door Gods boodschapper, die een Boodschap bracht die uitgebreider en vollediger is dan alles wat ooit aan deze wereld is gegeven, gegeven in een tijd van Openbaring.

Het is laat. De gevolgen zijn aanzienlijk. De mensheid wordt geconfronteerd met een nieuwe wereld – een nieuwe wereld van milieuverstoring, een nieuwe wereld van sociale en economische beroering, een nieuwe wereld die niet zal zijn zoals het verleden, een nieuwe wereld die met een frisse blik moet worden begrepen, niet met aannames vanuit het verleden. Zelfs wijsheid uit het verleden kan in veel gevallen ondoeltreffend of ontoereikend zijn om om te gaan met de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en die zelfs op dit moment de wereld al treffen.

Voor de mensheid is het een tijd van grote afrekening – een tijd van collectieve verantwoordelijkheid, een tijd om jullie onophoudelijke conflicten en jullie zielige mateloosheid te beëindigen om een veel moeilijkere wereld onder ogen te zien en de realiteit van de Grotere Gemeenschap tegemoet te treden, waarvan de mensheid bijna helemaal niets weet.

Daarom heeft God opnieuw gesproken en een grote Boodschap in de wereld gezonden. Maar zelfs de Schepper van al het leven kan niet verzekeren of bepalen hoe deze hier zal worden ontvangen of hoe de Boodschapper zal worden beschouwd. Want hij is hier niet om eerdere Openbaringen te onderbouwen of om profetieën uit het verleden te vervullen, maar in plaats daarvan om een geheel nieuw bewustzijn en inzicht in de wereld te brengen – het grote keerpunt, dat weinigen zelfs op dit moment kunnen zien en nog minder kunnen begrijpen.

Mensen zijn angstig. Ze zijn bang. Ze kijken nerveus over de horizon. Ze weten dat tijden onzeker zijn en steeds onzekerder zullen worden. Ondanks de garanties van jullie regeringen en instellingen is het menselijk hart verontrust, want er is een Grotere Duisternis in de wereld.

Het is een tijd van groot belang. Mocht de Openbaring worden ontkend of verhinderd, als de Boodschapper wordt tegengehouden of gedood, dan zou dit een grote impact hebben op de uitkomst voor elke persoon en voor jullie kinderen en ook hun kinderen.

In dit opzicht is de Boodschapper de belangrijkste persoon in de wereld, want zijn aanwezigheid en het succes of falen van zijn missie om dit grotere bewustzijn, deze Nieuwe Openbaring, aan de mensheid te brengen, zal veel grotere gevolgen hebben dan de beslissingen of de omstandigheden van welke andere persoon dan ook op Aarde.

En toch kan de Boodschapper zijn succes niet verzekeren. Hij heeft tot nu toe bewezen dat hij in staat was om de Openbaring te ontvangen, en nu begint hij haar te verkondigen en haar aan de wereld te presenteren. Maar dit succes kan niet op zijn schouders rusten, maar moet worden gedeeld onder de velen die hem kunnen ontvangen, en de velen die zullen reageren op diegenen die hem kunnen ontvangen, enzovoort, enzovoort.

Als de mensheid kan worden gewaarschuwd en voorbereid op de Grote Golven van verandering en voor de grote gevaren van contact met het universum, dan heeft de mensheid de grote mogelijkheid om een toekomst op te bouwen die veel beter is dan haar verleden – een toekomst zonder onophoudelijke oorlog en conflict, een toekomst zonder vernederende en overweldigende verarming en onderdrukking, een toekomst op een schralere planeet Aarde, maar een planeet die op verstandige wijze wordt beheerd en onderhouden, zodat de mensheid hier een toekomst kan hebben.

Denk niet dat jullie naar een andere wereld zullen vertrekken, want er is geen bewoonbare wereld in jullie nabijheid, de dichtstbijzijnde is goed bewoond door rassen die veel ouder zijn dan jullie. Denk niet dat jullie je planeet van oorsprong kunnen plunderen en dat God jullie een alternatief zal bieden, want er is geen alternatief, zie je.

Geef deze fantasieën, deze belachelijke veronderstellingen op. Kom bij zinnen, en erken dat je op een fragiele wereld staat die elke dag slechter wordt. Realiseer je dat je voor een universum staat waarvan je niets weet – een universum vol intelligent leven, een grotere realiteit, een concurrerende realiteit op een schaal die je je niet eens kunt voorstellen.
Denk niet dat jullie technologie jullie zal redden. Denk niet dat Jezus zal terugkeren, of de imam of de Maitreya. Want God heeft een Nieuwe Boodschapper de wereld in gezonden. Hij is hier niet om het verleden te vervullen, maar om de mensheid voor te bereiden op haar toekomst en haar bestemming.

Als zijn stem wordt genegeerd, als er te grote weerstand tegen hem is, als te weinig mensen de Nieuwe Boodschap kunnen ontvangen en erop kunnen reageren, dan zal de mensheid doorgaan [richting] haar wanhopige en voorspelbare toekomst, haar pad naar toenemende zelfvernietiging, haar pad weg van haar grotere bestemming, en daarbij zal ze geconfronteerd worden met ineenstorting binnen de wereld en onderwerping door krachten van buiten de wereld – zaken waarvan de mensheid als geheel zich amper bewust is, áls ze zich er al van bewust is.

Het is een zeer ernstige situatie, maar de Schepper houdt van de mensheid en heeft een zegen, een waarschuwing en een voorbereiding gezonden. Het is aan één man gegeven om te ontvangen – een man die voorbereid werd op deze rol voordat hij kwam, een man hierheen gezonden door de Aanwezigheid der Engelen, een nederige man, een eenvoudige man, een man zonder maatschappelijke status, een man die de laatste 40 jaar doorgebracht heeft met het voorbereiden en ontvangen van de Openbaring.

Hij zal worden aangevallen. Hij zal worden verloochend. Hij zal worden vermeden. Hij zal belachelijk gemaakt worden. Want dit gebeurt altijd in tijden van Openbaring.

Terwijl de wereld haar helden en zijn heldinnen vereert, worden de Boodschappers niet herkend. Zij die de grootste macht hebben om de loop van de mensheid te veranderen, worden amper door iemand herkend.

Jullie leven nu in zo’n tijd – een gedenkwaardige tijd, een tijd van grote belofte, een tijd van grote mogelijkheid, een tijd van zware omstandigheden en ernstige menselijke dwaling, een tijd waarin jullie gesterkt moeten worden en de aanwezigheid van Kennis, de diepere intelligentie die God jullie heeft gegeven, vernieuwd moet worden zodat jullie de moed en de vastberadenheid krijgen om een nieuwe wereld onder ogen te zien, zodat jullie de oriëntatie krijgen die jullie nodig hebben om je voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap.

Dergelijke zaken kunnen niet worden overgelaten aan geheime regeringen of geheime groepen of elitaire organisaties, omdat het de wereld is die moet worden voorbereid, anders zal de toekomstige vrijheid en soevereiniteit van de mensheid weggegeven kunnen worden – ingeruild voor technologie, ingeruild tegen louter een belofte van vrede en welvaart, weggegeven door egoïstische belangen zonder de wijsheid om te begrijpen met wie ze te maken hebben en welke gedragslijn ze werkelijk moeten volgen.

De Boodschapper is hier om de mensheid het enige ding te geven, het enige ontbrekende ingrediënt – de kracht en de aanwezigheid in elke persoon die moet worden ontstoken als ze moeten ontwaken uit hun onrustige slaap van angst, tragedie en verlangen. Het is het enige wat mensen tot hun hogere doel zal laten ontwaken, maar het moet door de Schepper worden gegeven. Het is niet iets wat de mensheid alleen kan doen. Het moet worden getoond. Het moet geactiveerd zijn. Want je kunt jezelf niet omhoog tillen zonder deze kracht en deze activering.

Als de mensheid geen acht zou slaan op de Openbaring, zal jullie wereld steeds verder in verval raken – waarbij niet alleen individuen vernietigd zullen worden, maar hele naties; zal het jullie in oorlog en conflict brengen over wie de resterende hulpbronnen zal bezitten; een situatie die veel ernstiger, zwaarder en tragischer is dan alles wat de mensheid ooit heeft meegemaakt.

En in deze groeiende chaos zullen krachten uit het universum komen, die vrede, welvaart en geavanceerde technologie beloven. Ze zullen geschenken komen aanbieden mét hun geheime plannen – plannen die lange tijd gesmeed zijn, lang uitgedacht. Je zult denken dat zij wonderbaarlijk zijn, bijna goddelijk, maar het is allemaal een list. Het is allemaal een misleiding om de mensheid te verzwakken.

Welk onderscheidingsvermogen zal zij [de mensheid] hebben wanneer zij wanhopig is, wanneer zij zichzelf tot wanhoop heeft gedreven? Welke wijsheid zal zij hebben? Haar zieners zullen worden verloochend of veronachtzaamd.

Het resultaat is voorspelbaar. Het is ontelbare keren in het universum gebeurd dat wanneer een natie de rijkdom van haar wereld uitput, ze in verpaupering en wanhoop vervalt, waarna ze wordt overgenomen door buitenlandse machten – niet door gewelddadige verovering, maar door verlokking en verleiding.

Als je ook maar iets wist van de Grotere Gemeenschap, zou je dit begrijpen. Maar de mensheid weet niets van de Grotere Gemeenschap. Hoe zou zij dat kunnen weten, geïsoleerd hier in deze wereld? Voor jullie is het universum vol fantasie en angst. Jullie zijn gecharmeerd van de mogelijkheden ervan. Julliee zijn doodsbang voor de realiteit ervan.

Daarom moet de Openbaring de realiteit en spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap verschaffen, om je te laten zien hoe het leven in deze regio van de ruimte werkelijk is – wat je kunt verwachten, hoe je je moet gedragen, wanneer en waar je je met hen moet inlaten en onder welke omstandigheden. Anders zullen jullie de domme en gemakkelijk te verleiden inheemsen van de nieuwe wereld zijn, en ten prooi vallen aan verleiding of bang gemaakt om je te onderwerpen en daarmee je hele cultuur en realiteit te gronde te richten.

Dit is de grote waarschuwing, en jullie moeten er acht op slaan, anders zul je de zegen en de voorbereiding niet begrijpen. Het is tijd om volwassen te worden en serieus te worden over je leven en je doel en de betekenis van je bestaan hier.

De rijken laten zich eindeloos gaan – in hun hobby’s, hun passies en hun spelletjes terwijl de rest van de wereld in wanhoop, armoede en rampspoed wegzakt. Dit kan met zekerheid geen wereld zijn die zal overleven als een vrij ras in het universum. Dit is met zekerheid een ras dat niet de collectieve wijsheid heeft om zijn handelingen te beperken en zich voor te bereiden op zijn toekomst. Dit zal met zekerheid een gemakkelijke buit zijn voor degenen die sluwheid en bedrog gebruiken om hun doelen te bereiken.

Want de wereld is rijk. Jullie begrijpen niet hoe rijk zij werkelijk is, hoe kostbaar zij is in een universum van barre werelden. Jullie weten niet van de waarde van deze wereld noch van de betekenis van jullie aanwezigheid hier op dit moment – een tijd van Openbaring.
De Boodschapper is hiermee belast, om al deze dingen en nog veel meer te communiceren. Want de Openbaring spreekt over bijna elk aspect van jullie leven, en geeft jullie kracht en belofte, helderheid en integriteit, de sluier van onwetendheid opheffend, jullie bevrijdend van de ketenen van angst en bezorgdheid en zelfverwijt.

Het is een fantastisch geschenk, kostbaarder dan jullie je in het begin kunnen realiseren. En naarmate de wereld donkerder wordt, zal dit geschenk meer erkend worden. Naarmate de bedreiging voor de menselijke vrijheid en het welbevinden escaleert, begint de Openbaring haar grotere belofte te onthullen.

In het begin zullen het diegenen zijn die toch al weifelen, die zich niet hebben kunnen verbinden met de grote religieuze tradities uit het verleden, die niet tevreden zijn met de manier waarop de dingen lijken te zijn, die niet tevreden zijn met kleine genoegens en grote pijn, die de voorkennis en de nederigheid hebben om te reageren op een Nieuwe Openbaring. Zij zullen in het begin maar weinig in aantal zijn, maar dit is altijd het geval geweest in tijden van Openbaring.

Mensen willen geen Openbaring van God onder ogen zien. Ze denken dat het een straf zal zijn. Ze denken dat het een reeks eisen zal zijn. Ze voelen zich zo schuldig voor hun misdragingen, hun misdaden tegen zichzelf en tegen elkaar, dat ze niet willen horen wat God te zeggen heeft. Ze zullen vergelding vrezen. Ze zullen bang zijn voor veroordeling.

Maar wat God geeft, is de grote Liefde en de grote Wijsheid en de voorbereiding op dit grote keerpunt, zodat de mensheid een nieuwe wereldrealiteit en de realiteit van de Grotere Gemeenschap
onder ogen kan zien en kan beginnen zich erop voor te bereiden.

God heeft je de ogen gegeven om te zien en de oren om te horen, maar je bent nog steeds doof en blind. Want je hebt nog niet voldoende gereageerd op Kennis in je leven om het helder te kunnen zien en de waarheid te horen te midden van alles wat aangenaam, veelbelovend en verleidelijk is.

Maar je kunt de Stappen naar Kennis nemen en deze macht en deze kracht terugkrijgen, want de wereld heeft het nu nodig. Het gaat niet alleen om je persoonlijke groei, je persoonlijke verrijking of je persoonlijke verlichting. Het is echt om een rol te spelen bij een groot keerpunt voor de mensheid, de kleine maar essentiële rol die je moet spelen.

Denk niet dat God zal ingrijpen om de wereld op het laatste moment te redden. Want God heeft jou en alle anderen gezonden om de wereld te redden voordat er een laatste moment is.

Maar deze missie en dit doel worden niet weerspiegeld in je persoonlijke wensen en doelen. Je moet reageren op een diepere stem in jezelf en de Stem van Openbaring die Gods Nieuwe Boodschap aan de wereld presenteert.

Het is zo moeilijk erop te vertrouwen dat iets zo puur, zo krachtig en zo belangrijk is, als de wereld je heeft laten zien wat zo corrupt is, wat zo gedegenereerd is, wat zo bedrieglijk en teleurstellend is.

Maar God heeft je de ogen gegeven om te zien en de oren om te horen. Je zult weten dat de Openbaring waar is, en hoe meer je erin duikt, des te meer waar zal zij worden. Want zij zal resoneren met de waarheid van je eigen Wezen, zelfs als ze niet overeenkomt met je ideeën of overtuigingen of verwachtingen.

Maar zie je, je ideeën, je overtuigingen en je verwachtingen staan je niet eens toe om de nieuwe wereld te zien die je betreedt en waar je al in leeft. Ze laten je niet toe om de realiteit van de Grotere Gemeenschap te zien of zelfs dat er een Grotere Gemeenschap is of dat dit op een of andere manier belangrijk voor je leven zou zijn.

Het zijn je overtuigingen en je houding en je voorkeuren die je blind maken en je ervan weerhouden om de grotere stem in jezelf en in anderen te horen. Accepteer dat dit je staat is, dan is je uitgangspunt eerlijk. En je antwoord zal de kans hebben zuiver en effectief te zijn.

God heeft weer gesproken. De Openbaring is in de wereld. De Boodschapper is hier. Wat kan ingrijpender zijn dan dit? Wat zou een grotere impact kunnen hebben op je leven en toekomst, en het leven en de toekomst van je kinderen dan dit?

Kijk vooruit. Wat zie je in de wereld? Ja, je bent bang, want wat je ziet, zal je bang maken, en je zult je ertegenover incompetent voelen.

God moet je sterken en je ontlasten en je op laten bloeien en je terugbrengen naar een staat van integriteit zodat je krachtig en effectief kunt worden in het bijdragen aan een wereld in nood, zodat je gaven kunnen worden herkend en gegeven waar ze bedoeld zijn te worden gegeven. Want dit is de basis voor vervulling in de wereld.

Kennis binnenin je kan niet worden vernietigd. Het is het deel van jou dat niet vernietigd kan worden, en dus is het zonder angst. Maar het is hier op een missie, wat jouw missie is – de missie die je naar de wereld heeft gebracht. Je bent niet alleen hier om te consumeren en te overleven en om te worden bevredigd. Je bent hier echt voor een hoger doel, en degenen die jou gestuurd hebben, kijken nu naar je.

Het gevolg van je reactie op de Openbaring is van het grootste belang bij het bepalen van de uitkomst voor jou en of jouw grote en moeilijke reis in de wereld succesvol en bevredigend zal zijn.

Je moet de grote noden van de wereld onder ogen zien en beseffen dat de mensheid ze alleen niet kan oplossen. Er is hier nog niet genoeg collectieve wijsheid of gewetensvolheid voor de mensheid om dat te doen. Er zijn geïnspireerde individuen. Er zijn mensen die toegewijd willen dienen, maar hun aantallen zijn te klein en ze kunnen de passies en grieven van de mensheid niet onder controle houden. Daarom moet de Openbaring worden gegeven aan zoveel mogelijk mensen.

En degenen die er klaar voor zijn, die geroerd zijn, zullen antwoorden. De Boodschapper hoeft geen wonderen voor hen te produceren, want de Openbaring is het wonder en hun vermogen om te reageren op Openbaring is het wonder. Wat zou een groter wonder zijn dan dit? Een of ander verschijnsel of truc?

Degenen die interveniëren in jouw wereld vanuit de Grotere Gemeenschap kunnen verschijnselen en trucs creëren. Ze kunnen je laten denken dat ze goddelijk zijn en dat je ze gehoorzaam moet volgen. Met Kennis zou je dit niet doen en zou je het bedrog zien. Maar velen zijn niet met Kennis hoewel het op dit moment in hen leeft.

De acceptatie of de ontkenning van de Openbaring zal van het grootste belang zijn voor de toekomst van de mensheid en voor de uitkomst van jouw leven. Maar je moet dit met je eigen ogen zien en dit met je eigen hart en ziel horen. Onze woorden zijn misschien niet genoeg. Zelfs de Boodschapper die in de wereld is is misschien niet genoeg.

En daarom wordt de Boodschap aan het individu gegeven, met de nadruk op het individu, en niet gebracht naar de wandelgangen van de macht, waar alles wordt gemanipuleerd en gecorrumpeerd.

God heeft weer gesproken. De Boodschapper is in de wereld. Je bent gezegend dat je leeft in een tijd van Openbaring. De grote belofte ligt voor je.

Het is dit gevolg voor jou en jouw leven en vervolgens na jou voor anderen en voor de wereld die het belangrijkste is. Het is jouw vermogen om te antwoorden – jouw verantwoordelijkheid – dat het belangrijkste is. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft niet altijd in harmonie te zijn, want dat zal niet gebeuren, niet als je verantwoordelijk en eerlijk bent over je leven.

De Boodschap is puur. Het zal alle menselijke misleiding, corruptie, ontkenning en intriges onthullen. Je antwoord moet puur zijn. Het zal zich buiten het domein van je verstand bevinden, in een heel ander deel van jou waar je erg weinig vanaf weet.

Het is de respons die het resultaat zal bepalen. Als de mensheid zich niet kan voorbereiden op de Grotere Gemeenschap, zullen haar vrijheid en soevereiniteit verloren gaan. Zij zal verloren gaan als de mensheid zich niet kan voorbereiden op de Grote Golven van verandering, als naties zich niet kunnen verenigen voor hun eigen behoud en elkaar niet ondersteunen om evenwicht en harmonie, stabiliteit en veiligheid in de wereld te kunnen behouden.

Het is jullie zwakte waarop geaasd zal worden. Het is het ineenstorten van de menselijke beschaving dat de gelegenheid zal bieden voor anderen om in te grijpen. Je moet dit met frisse blik zien, zonder veroordeling.

God kan de menselijke gewaarwording niet veranderen, maar God heeft je Kennis gegeven die niet gebonden is aan menselijke gewaarwording. En dit kan opkomen in je bewustzijn – deze kracht, deze genade, deze aanwezigheid. Dat is de grote verlossing voor jou, en dat is wat de mensheid de duidelijkheid, de wijsheid en de kracht zal geven om de acties te ondernemen die nodig zijn om de wereld veilig te stellen en voorbereidingen te treffen voor haar toekomst in de Grotere Gemeenschap als een vrij en onafhankelijk ras.

Moge het geschenk met je zijn, want het geschenk is bij je. Maar je kunt het niet uit jezelf oproepen. Het moet door een Grotere Macht worden opgeroepen, en die Oproep is de Schepper die je roept als deel van Schepping. En jouw reactie zal hierop een antwoord zijn – de belangrijkste communicatie van je leven.