Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 15 april 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid bereidt zich voor op de Grotere Gemeenschap. Ze weet dit natuurlijk nog niet, maar dat is haar stadium van evolutie, en iedereen is erbij betrokken. Het feit dat de mensheid niet voorbereid is op de realiteiten van contact met leven in het universum is zeer duidelijk, maar op een meer onbewust niveau voelen mensen dit aan. En daarom komt het naar boven in jullie films, in jullie boeken, in de menselijke verbeelding. Er zit hier een kern van waarheid in, een element van waarheid.

Er is een reden dat mensen publiekelijk niet over deze dingen kunnen spreken omdat het in de sociale omgang werd ontmoedigd. Dat er vreemde vaartuigen in jullie luchten rondvliegen is een onmiskenbare realiteit, en toch willen mensen er niet over nadenken. En als ze erover nadenken, willen ze er op een positieve manier over nadenken – dat er iets geweldigs gebeurt, dat jullie bezoekers hebben, en zij hier zijn om jullie te helpen en te begeleiden en jullie voor te bereiden om de moeilijke uitdagingen die zich vandaag in de wereld aandienen het hoofd te kunnen bieden.

Jullie zijn je aan het voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Onbewust, misschien dwaas en roekeloos bereiden jullie je voor op de Grotere Gemeenschap. Zij is op jullie voorbereid. Rassen die hier vandaag in de wereld zijn, zijn zeer goed voorbereid op hun missie hier, een missie die weinig mensen in de wereld van vandaag bevatten en begrijpen.

Daarom moet de Openbaring van God deze dingen nu aan jullie op de meest duidelijke manier onthult zodat er geen vergissing kan zijn, geen tragische fout of oordeel, geen misvatting en geen zelfbedrog met betrekking tot de Interventie in de wereld van vandaag.

De rijkdom van de wereld wordt verknoeid en geruïneerd en de dreigende toename hiervan heeft deze Interventie hier gebracht. Ze is ook gekomen omdat de mensheid een infrastructuur gecreëerd heeft die deze rassen voor zichzelf kunnen gebruiken. Jullie hebben nu een wereldwijde gemeenschap, wereldwijde communicatie, wereldwijde handel en het begin van een wereldwijde regering.

Het is de grote kans voor de Interventie. Zij moeten snel handelen voordat de mensheid de rijkdom van de wereld vernietigt, de rijkdom die de Interventie voor zichzelf wil hebben. Ze moeten ook handelen voordat de mensheid machtiger wordt, hetgeen Interventie moeilijker zou maken.

Het is een complexe situatie en om het te begrijpen moeten jullie onderricht worden over en voorbereid op het leven van de Grotere Gemeenschap zelf – een realiteit die onbekend is in de wereld. Daarom moet de Openbaring ook over deze dingen spreken.

De religieuze tradities van de wereld werden niet gegeven om de mensheid voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap. Ze werden evenmin gegeven om de mensheid voor te bereiden op een wereld in verval – een wereld van slinkende hulpbronnen en een wereld van toenemende instabiliteit, een wereldgemeenschap. De oude leringen kunnen de mensheid niet voorbereiden op wat er nu aan komt, en op wie hier in jullie midden is, en waarom ze hier zijn en de middelen die ze gebruiken om hun doelstellingen van overreding en dominantie te bereiken. Deze dingen moeten onthuld worden aan een onoplettende en onvoorbereide mensheid.

Jullie kunnen de evolutie van het leven niet stoppen. Zelfs de evolutie van beschaving moet voortschrijden. Jullie zullen met de Grotere Gemeenschap te maken krijgen – of je er nu klaar voor bent of niet, of je het wilt of niet, of je voorbereid bent of niet. Als jullie niet bereidwillig en onvoorbereid en nog niet klaar zijn dan is jullie positie uiterst gevaarlijk en loopt de menselijke familie groot gevaar.

Dit zijn belangrijke zaken die niet alleen bedoelt zijn voor mensen op bevoorrechte posities in de regering , of iets voor filosofen of theologen alleen om te overwegen. Het is de zorg en de focus van alle wereldburgers. Als zij niet willen weten en niet kunnen reageren, wat kan een regering dan doen?

Daarom wordt de Openbaring gebracht naar de burgers van de wereld, naar jou – om je te waarschuwen, om je voor te bereiden, om je kracht te geven en je te bevrijden van illusies en misvattingen zodat je de Grotere Gemeenschap duidelijk, eerlijk en objectief tegemoet kunt treden. Want het is niet echt een mysterie. Het is gewoon een waarheid die verborgen wordt gehouden. Ze wordt verborgen gehouden door de wereldregeringen. Ze wordt verborgen gehouden door de Interventie zelf. [Maar toch] Is dit onderdeel van de natuur.

Jullie worden geconfronteerd met concurrentie van buiten de wereld. Deze krachten zijn hier niet om de mensheid te elimineren, maar om de mensheid in bedwang te houden en om controle te krijgen in de wereld, want zij kunnen niet in deze omgeving leven. Ze hebben menselijke hulp nodig. Het is een gevaarlijke situatie.
Eerst zullen jullie bang zijn. Jullie zullen het misschien ontkennen, en daarbij denken dat je niet met dit soort dingen te maken wilt hebben. Maar dit is de evolutie van het leven. Jullie moeten reageren als jullie willen slagen. Het is een grote en moeilijke uitdaging, maar de mensheid is in staat de confrontatie met deze uitdaging aan te gaan en hem te overwinnen.

De krachten in de wereld van vandaag zijn klein. Ze mogen de wereld niet met geweld veroveren, want dat is in deze ruimteregio niet toegestaan – iets waar de mensheid niets vanaf weet.

Om de Interventie te kunnen begrijpen moeten jullie onderricht worden over de Grotere Gemeenschap zelf, en alleen God kan jullie onderrichten. Want zelfs een buitenaards ras kent het menselijke hart en de menselijke ziel niet – zelfs niet een welwillend buitenaards ras, zelfs niet die paar rassen die vrij zijn in deze ruimteregio die jullie “De Bondgenoten van de Mensheid” zouden kunnen noemen, zelfs zij kunnen jullie niet volledig hierop voorbereiden, want zij kennen jullie hart en ziel niet. Zij kennen jullie geschiedenis niet. Zij zijn jullie Bron niet.

Dit is een van de grote werkelijkheden waar jullie op dit moment mee te maken hebben, een werkelijkheid die jullie kijk en visie op de wereld zal veranderen en jullie doen beseffen dat menselijk conflict moet stoppen en dat de mensheid zich moet voorbereiden op de werkelijkheden, de moeilijkheden en de kansen van de Grotere Gemeenschap.

Gods Openbaring heeft onthuld hoe dit gedaan kan worden en wat het betekent, en de realiteiten en de spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap zelf. Dit is onderdeel van jullie overleving in een radicaal veranderende wereld, want de mensheid komt op uit haar isolement in het universum, en jullie zullen nooit meer dit isolement hebben.

Er wordt nu geprobeerd in te grijpen, en zelfs als dat gedwarsboomd wordt, zal het in de toekomst geprobeerd worden. Want de wereld is een kostbare buit, en de mensheid heeft als beheerders van de wereld niet de volledige verantwoordelijkheid op zich genomen. Jullie hebben geen duurzame toekomst opgebouwd, hetgeen kansen biedt voor de Interventie.

Jullie moeten niet denken dat jullie echt belangrijk zijn in het universum, dat andere rassen hier zouden komen om jullie te helpen en zich bezig zouden houden met jullie geweldige eigenschappen. Houd jezelf niet voor de gek, feliciteer jezelf niet op deze manier. Want jullie moeten het sober benaderen, en jullie mogen de moed en het vertrouwen in de mensheid niet verliezen. De Interventie zal proberen jullie van jullie zelfvertrouwen te beroven. Dat is een van hun dat is een van hun manieren om jullie te verleiden.

Jullie moeten erkennen dat de mensheid een lotsbestemming in het universum heeft als een vrij en zelfbepalend ras, maar om dit te bereiken, zullen jullie Wijsheid en Kennis van het universum moeten leren, hetgeen alleen God jullie kan geven.

Daarom is de Nieuwe Openbaring hier, deels om jullie voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap zelf. De Openbaring is hier ook om jullie voor te bereiden op een leven in een nieuwe wereld – een wereld waar het milieu verandert en politieke en sociale instabiliteit en onrust zal zijn.

De Openbaring is hier om jullie te leren over spiritualiteit op het niveau van Kennis, de grotere intelligentie die God binnenin iedere persoon heeft gelegd. De Openbaring is hier om jullie Kennis en Wijsheid uit het universum te brengen zodat jullie je kunnen voorbereiden op leven in het universum. En de Openbaring is hier om jullie te leren over de Goddelijke Aanwezigheid, het Plan en de Wil van God in de wereld, en om de grotere waarheid over deze zaken te onthullen, en wat dat betekent voor jullie en jullie leven en lotsbestemming.

Jullie hebben nu een grote verantwoordelijkheid om te antwoorden op de veranderende toestanden in de wereld en de opkomst van de mensheid in een Grotere Gemeenschap van leven. Jullie hebben een verantwoordelijkheid om te leren over de Grotere Gemeenschap en om je voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap, en om iemand van de wereld te worden en niet louter iemand van een kleine groep, een stam of een natie. Want de hele wereld loopt gevaar door de Interventie.

Laat jullie nationale identiteit jullie niet blind maken voor jullie grotere verantwoordelijkheden hier. De voorbereiding moet gedeeld en moet in acht genomen worden. De sluier van geheimhouding moet opzij getrokken worden. De sluier van geheimhouding moet opzij getrokken worden. Dit moet op burgerniveau gebeuren, want het kan niet alleen op het niveau van overheden of leiders gebeuren.

Jullie treden een groter panorama van leven binnen. Jullie mogen niet maar wat aanknoeien. Jullie mogen jullie conflicten en jullie fantasieën en jullie absurde interacties niet de ruimte in zenden. Jullie moeten leren wie er in jullie lucht aan het vliegen is, wie jullie mensen tegen hun wil ontvoert. Dit mag nu geen diep donker geheim [meer] zijn. Het moet in de openbaarheid komen zodat mensen het kunnen zien en het goed begrijpen. Want zoals We al gezegd hebben, het is geen mysterie. Het is een verborgen gehouden waarheid, verborgen gehouden door vele krachten.

Ieder persoonlijk moet met heldere ogen zien en niet gedomineerd worden door de overtuigingen van overheden of sociale conventies of sociale verleidingen. Als je vrij wilt zijn moet dit het geval zijn. Als je een bijdrage wilt leveren aan een opkomende wereld moet dit het geval zijn. Als je jezelf wilt voorbereiden op de Grotere Gemeenschap, wat voornamelijk een innerlijke voorbereiding is, moet dit het geval zijn.

Zoals het er nu voorstaat zal de mensheid uiteindelijk in handen vallen van de Interventie tenzij men verwoede pogingen doet om de Interventie te weerstaan en om haar aanwezigheid en doelstelling in de wereld bekend te maken. De Interventie heeft haar menselijke vertegenwoordigers, mensen die zij tegen hun wil heeft ontvoerd en bekeerd heeft tot haar standpunten. Dat is hetzelfde als wat naties elkaar aandoen – elkaar ondermijnen, elkaar overnemen, toegang verkrijgen tot elkaars grondstoffen en rijkdom. Het gebeurt nu alleen op een meer verfijnde en clandestine manier.

Het geheim moet onthuld worden. Het is duidelijk. Het is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Alle vreemde rassen in de wereld van vandaag maken deel uit van de Interventie. De ware Bondgenoten van de Mensheid zullen niet ingrijpen in menselijke zaken, want als zij moesten ingrijpen, zouden zij het menselijk verstand en de menselijke perceptie moeten controleren, hetgeen zij als vrije rassen niet zullen doen. En er zijn andere redenen waarom zij niet zullen ingrijpen, waarover jullie moeten leren middels de Openbaring.

Of jullie het nu weten of niet, of het vrijwillig is of niet: jullie zijn je aan het voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Dit is een van de grote noodzaken van jullie tijd. Als naties deze dingen begrepen dan zou menselijk conflict stoppen. Het door mensen bewaken van de lucht zou niet alleen een zaak voor geheime regeringsagentschappen zijn, maar het zou een verantwoordelijkheid van burgers overal zijn. Het tegen hun wil ontvoeren van mensen zou bekend worden en de Interventie zou aan de kaak gesteld worden. Zij vertrouwt op menselijke onderwerping en menselijke onwetendheid. Als zij [de Interventie] aan het licht komt, moet zij zich terugtrekken. Dit is de macht die de mensheid voor eigen rekening zou kunnen uitoefenen, welke op dit moment niet wordt uitgeoefend. Het onderricht over de Grotere Gemeenschap moet beginnen. Er is weinig tijd, het is aan de late kant en met elke dag die voorbijgaat wordt de toestand duisterder en moeilijker.

Je werd de wereld in gestuurd om deze dingen aan te gaan. Ongeacht je persoonlijke bezigheden, ongeacht je voorkeurzen, ongeacht je persoonlijke omstandigheden, dit is de waarheid over jouw aanwezigheid in de wereld. Je bent niet honderd jaar geleden de wereld in gestuurd toen er hier nog geen Interventie was. Je bent niet vijftig jaar geleden de wereld ingestuurd voordat de Interventie echt duidelijk werd. Dit is jouw tijd en plek. Dit is de wereld die jij bent komen dienen. Als je dit negeert zul je je ware doel en bijdrage in de wereld niet vinden.

Sommige mensen hebben een connectie met leven in het universum, maar iedereen moet de Interventie onder ogen zien. Iedereen moet beginnen met zijn onderricht over de Grotere Gemeenschap als de mensheid een toekomst als vrij en zelfbepalend ras wil hebben.

Tegenstanders zijn vandaag in de wereld op clandestiene wijze bezig. Hoe kun je dit mogelijkerwijs begrijpen zonder de Openbaring? Je kunt jezelf niet voorbereiden op de Grotere Gemeenschap omdat je niet weet waar je jezelf op moet voorbereiden. En menselijke fantasie, speculatie en projectie met betrekking tot leven in het universum hebben heel weinig te maken met de werkelijkheden die je onder ogen moet zien.

Deins hier niet voor terug, want dit is onderdeel van je roeping. Dit is onderdeel van het vereiste onderricht van jullie tijd. Dit is wat je zal motiveren om de wereld te behouden, want jullie zelfvoorzienigheid in het universum is buitengewoon belangrijk en is een van de noodzakelijke criteria voor vrijheid en zelfbepaling in het universum.

De Openbaring verschaft de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap, de enige voorbereiding in zijn soort in de wereld van vandaag. De timing is cruciaal. De nood is enorm hoog hoewel dat door de meeste mensen hier niet opgemerkt en niet herkend wordt.

Wees moedig. Wees vastberaden. Je moet moedig en vastberaden zijn om je voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap. Je moet geduldig zijn, want dit is hoger onderricht. Het kan niet in een paar zinnen of simpele definities omschreven worden. Je mag niet lui en dwaas zijn tegenover zo’n grote overgang.

God weet wat eraan komt en God moet de mensheid voorbereiden, die niet ziet en niet weet. Het is de uitdaging van het omgaan met de nieuwe wereld, een wereld in verval en de uitdaging van het omgaan met van de Grotere Gemeenschap die mensen zal verenigen en krachtig zal maken en die de mensheid in staat zal stellen haar oude conflicten en vijandelijkheden te overwinnen.

Jullie hebben een gemeenschappelijke behoefte. Die is zo leidend dat hij alles kan overwinnen. Dit is het geschenk van de grote uitdaging waar jullie nu voor staan – als deze uitdaging begrepen kan worden, als het onderricht over de Interventie en de Grotere Gemeenschap aangeboden en gedeeld kan worden. Ga hiermee aan de slag en jullie zullen ontsnappen aan de futiliteiten van jullie leven en jullie eigen lijden onder kleine dingetjes. Jullie zullen het belang zien van jullie aanwezigheid in de wereld en waarom jullie gezegend en geleid zijn om de Nieuwe Openbaring te ontvangen.

De mensheid vormt een grote belofte in het universum, maar ze moet volwassen worden wil deze belofte waargemaakt worden. Ze kan geen adolescent meer zijn. Gesteld tegenover grotere zaken kan zij niet onbenullig en gemakzuchtig zijn. Andere krachten bevinden zich in jullie midden. Jullie zullen nu met hen moeten wedijveren, en door dat te doen zullen jullie de mensheid verheffen en haar een grotere kracht en een grotere vastberadenheid voor de toekomst geven.