De Vijanden van de Mensheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 24 mei 2014
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid heeft vijanden in het universum. Ze zijn niet tegen jullie, maar ze zijn op zoek naar wat jullie hebben. Ze proberen wat jullie hebben van jullie af te nemen zonder overmatig geweld te gebruiken, daarbij vertrouwen ze op de krachten van overreding en zaaien ze de zaden van verdeeldheid onder een twistzieke mensheid.

Zij willen deze wereld voor zichzelf. Ze willen jullie niet vernietigen, maar jullie als werkkrachten voor henzelf inzetten. Het is iets heel subtiels in zijn toepassing, maar zeer reëel in zijn effect.

Ze zijn concurrenten van de wereld, deze kostbare wereld, zo’n zeldzaam juweel in het universum. Jullie hebben geen idee hoe zeldzaam zij is en hoe waardevol ze is voor zovele rassen die haar biologische en minerale rijkdom voor hun eigen doeleinden willen gebruiken. Jullie zijn als de inheemse stam die ontdekt wordt door de buitenwereld, die jullie niet kennen.

De indringers zijn niet op directe verovering uit, maar op gewillige onderwerping van jullie kant. Als jullie eenmaal deze wereld grondig hebben leeggehaald; als jullie eenmaal het klimaat van de wereld grondig hebben veranderd; als jullie eenmaal de beschaving grondig door conflict, concurrentie en oorlog hebben vernietigd, dan zullen ze komen. Ze zijn hier al – en wakkeren menselijk conflict aan, zaaien de zaadjes van jullie ondergang, niet om jullie te vermorzelen, maar zodat jullie je laten onderwerpen.

Zo verkrijgen intelligente rassen controle over werelden die beheerd worden door rassen die minder intelligent zijn en die onderling verdeeld zijn. Het gebruik van geweld wordt niet toegepast omdat dat juist de kostbaarheden van de wereld zou vernietigen en de mensheid als arbeidskracht zou vernietigen.

De mensheid loopt groot gevaar hier, uiterst kwetsbaar, bezig met het medogenloos vernietigen van jullie onafhankelijkheid in deze wereld, waardoor interventie van buitenaf aangetrokken wordt: een kans om de mensheid afhankelijk te maken van vreemde mogendheden, om controle te verkrijgen over deze wereld zonder geweld te gebruiken.Want zij die uit zijn op jullie wereld kunnen hier niet leven. Zij kunnen niet ademen in jullie atmosfeer. Ze zijn niet beschermd tegen de biologische besmetting van de wereld. Ze hebben jullie nodig, en ze willen jullie al het mogelijke bieden als lokkertje om jullie door hen te laten leiden – waarbij ze beloven jullie te redden van jullie grote en steeds groeiende ellende, waarbij ze jullie vrede en gemoedsrust beloven, vrijwaring van oorlog en conflict, zeggend dat zij zelf geen oorlog hebben. En toch is dit allemaal bedrog, zie je.

Het is allemaal een krachtig bedrog, voorgehouden aan een niets vermoedende mensheid – een mensheid die gebiologeerd is door haar nieuwe technologie en die zo onder de indruk zal zijn van demonstraties van technologie op hoger niveau; een mensheid die wanhopig op zoek is naar antwoorden op de Grote Golven van verandering die over de wereld komen; een mensheid die streeft naar macht en rijkdom zelfs als zij haar eigen wereld onherkenbaar uitput.

Jullie moeten dit gaan begrijpen anders zullen jullie denken dat het universum gewoon een grote lege plek is voor jullie om te onderzoeken, en om te halen wat jullie ook maar willen, en te vervangen wat jullie hier op Aarde vernietigd of verbruikt hebben. Jullie zullen denken dat jullie speciaal zijn in dit universum en dat andere rassen jullie zullen komen helpen omdat jullie zo speciaal zijn. Jullie zullen denken dat het universum werkt volgens jullie filosofie, volgens jullie religieus begrip, volgens jullie ethiek, volgens jullie ideeën – jullie die niets afweten van de Grotere Gemeenschap van leven waarin jullie leven.

De mensheid loopt groot gevaar hier, uiterst kwetsbaar, bezig met een niet aflatende vernietigen van jullie onafhankelijkheid in deze wereld, waardoor interventie van buitenaf aangetrokken wordt: een kans om de mensheid afhankelijk te maken van vreemde mogendheden, om controle te verkrijgen over deze wereld zonder geweld te gebruiken en die de wereld te veroveren zonder de gebruikelijke veroveringsmethoden die de mensheid hanteert en nog steeds gebruikt.

Er zijn slechts twee dingen die de menselijke familie zouden kunnen verenigen. Dat is de ineenstorting van het milieu of het is de concurrentie van buitenaf. Beide zijn nu aan de gang, de ene duidelijker dan de ander. [Maar toch] zijn ze beide gaande. Jullie kunnen ze niet helemaal stoppen totdat jullie individueel en collectief een grotere kracht verworven hebben. Als dit nu maar begrepen werd, zou oorlog morgen stoppen. Oorlog zou morgen stoppen, en brede wegen voor samenwerking zouden aangelegd worden voor de overleving, de vrijheid en het welzijn van iedereen.

Mensen willen deze dingen niet horen, want zij zouden zich onmiddellijk hulpeloos en wanhopig voelen, omdat ze geen idee hebben van hun ware kracht en omdat ze het vertrouwen verloren hebben in hun leiders en regeringen en instellingen.

De mensheid heeft nu een infrastructuur aangelegd die vreemde rassen kunnen gebruiken. Daarom heeft dit soort interventie nooit eerder plaatsgevonden. De mensheid beschikt over wereldomvattende communicatie en handel. Ze heeft voldoende controle over de wereld verworven dat een ander ras zich ermee kan gaan bemoeien om te profiteren van wat jullie bereikt hebben en van jullie ontwikkeling.

Er zijn slechts twee dingen die de menselijke familie zouden kunnen verenigen. Dat is de ineenstorting van het milieu of het is de concurrentie van buitenaf. Beide zijn nu aan de gang, de ene duidelijker dan de ander. [Maar toch] zijn ze beide gaande.Zelfs op dit moment worden mensen naar de Interventie gelokt – om haar te dienen, omdat ze geloven dat die vrede en gemoedsrust zal brengen voor een wereld van escalerende onzekerheid en tweedracht. Nu al wint de Interventie volgelingen en vertegenwoordigers, die denken dat zij [de Interventie] een soort verlichte kracht vertegenwoordigen van voorbij de wereld, terwijl ze in feite slechts concurrenten zijn die willen profiteren van de wereld.

De Interventie heeft geen militaire middelen. Zij vertrouwt op overreding en tweedracht om controle te verwerven. Ze doet dit omdat verovering niet is toegestaan in dit deel van het universum, een realiteit waar jullie niets vanaf weten. Trouwens, geavanceerde rassen hebben andere manieren gevonden om zonder geweld toegang te verkrijgen tot de hulpbronnen van het universum.

Mensen worden tegen hun wil meegenomen. Sommigen van hen komen nooit terug. Ze worden gebruikt voor experimenten, om hybriden te kweken, die op mensen lijken maar die verbonden zijn aan de Interventie. Het is een afschuwelijk project. Het is gevaarlijk. Het wordt gekoesterd door de vijanden van de mensheid. Zij die hier naar overheersing streven hechten geen waarde aan jullie vrijheid. Ze zijn niet geïnteresseerd in jullie ideeën. Ze denken dat jullie primitief zijn. Ze denken dat jullie destructief zijn. Ze denken dat jullie de controle verloren hebben.

Ze vinden jullie belachelijk vanwege alle uitzendingen die onophoudelijk het universum inzonden worden, omdat daarin de mensheid afgeschilderd wordt als een destructief, gewelddadig en inschikkelijk ras. Het is de slechtst mogelijke voorstelling van de werkelijke waarde en geest van de mensheid, en toch is dat wat jullie het universum voorhouden, en al tientallen jaren hebben voorgehouden.

Jullie denken dat jullie in afzondering leven in het universum. Zelfs jullie wetenschappers denken dat niemand hier kan komen, alsof het hele universum beperkt wordt door het wetenschappelijk begrip van de mensheid.
Jullie nemen aan dat jullie van bijzonder belang zijn in dit universum. Jullie denken dat elk bezoek weldadig voor jullie zal zijn. Maar de interventiegeschiedenis in jullie eigen wereld bewijst wel anders. Bezoekers arriveren voor hun eigen doeleinden – om grondstoffen te winnen, om land en bezit te verwerven. In alle gevallen proberen ze te veroveren. Dit is de interventiegeschiedenis geweest in jullie wereld, en dus moeten jullie niet aannemen dat het anders is in het universum.

De ware Bondgenoten van de Mensheid zouden zulke dingen nooit doen. Ze zouden alleen hun wijsheid en hun waarschuwing sturen, hetgeen ze al gedaan hebben in een reeks Briefings voor de menselijke familie. Interventie is onethisch. Het corrumpeert. Het omzeilt de macht en autoriteit van het inheemse volk. Het is wederrechtelijk in bezit nemen in haar meest bedrieglijke vorm.

Denk niet dat zij in het universum niet gedreven worden door dezelfde noden die de menselijke familie drijft. Want overal zijn geavanceerde gemeenschappen wanhopig op zoek naar grondstoffen en ze moeten handelen en onderhandelen en grote afstanden afleggen om te krijgen wat ze nodig hebben.Laat je niet overreden. Laat je niet verleiden door een geavanceerde technologie. Denk niet dat zij in het universum niet gedreven worden door dezelfde noden die de menselijke familie drijft. Want overal zijn geavanceerde gemeenschappen wanhopig op zoek naar grondstoffen en ze moeten handelen en onderhandelen en grote afstanden afleggen om te krijgen wat ze nodig hebben. Het is een ingewikkelde situatie, waar de mensheid helemaal niets vanaf weet.

De Heer van het universum heeft een grootse voorbereiding naar de Aarde gezonden om de mensheid voor te bereiden op de confrontatie met een in verval rakende wereld, een wereld met slinkende hulpbronnen en heftig weer in een veranderend milieu. De Heer van het universum heeft een voorbereiding gezonden voor deze Grotere Gemeenschap, en een ernstige waarschuwing over de Interventie die nu al gaande is in de wereld en over haar macht over de ideeën van de mensen, hun zienswijzen en houding. Alleen de Heer van het universum kan weten hoe de mensheid voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap, want alleen de Heer van het universum kent het hart en de ziel van elke persoon en van de mensheid als geheel.

Dit is de grote uitdaging, die op twee fronten werkzaam is. Het eerste is de dreiging van interne desintegratie nu de mensheid haar eigen welzijn in haar natuurlijke wereld begint te ondermijnen. Het tweede is interventie van buiten uit het universum, die vaak onder deze omstandigheden plaats vindt. Want het is een geweldige kans voor een vreemd ras om haar invloed en macht te vestigen in een wereld die het soort verandering ondergaat als waar de mensheid nu mee geconfronteerd wordt. Het is ontelbare keren in de geschiedenis van het universum gebeurd.

Het is een ernstige waarschuwing, maar de mensheid heeft de kracht om de interventie te dwarsbomen als ze eenmaal leert hoe het universum rondom haar werkelijk in zijn werk gaat. God heeft dit inzicht geleverd, daarbij voor de eerste keer onthullend hoe het leven in het universum er echt uitziet, hoe het functioneert en wat je moet doen om vrij te worden in een universum waar vrijheid zeldzaam is.

Het is de perfecte Openbaring voor de mensheid die op de drempel van de ruimte staat, en geconfronteerd wordt met de Grote Golven van verandering in de wereld. Het is een geschenk van zo’n Gratie en van de grote Liefde voor de mensheid. Op dit punt kunnen de oude Openbaringen jullie niet voorbereiden, want ze waren hiervoor niet ontworpen. Ze kunnen jullie op dit punt geen sterkte, moed, wijsheid en kracht geven, want ze waren hiervoor niet ontworpen.

De mensheid is aangekomen op een heel nieuw keerpunt, een grote drempel – de grootste drempel die elk intelligent ras zal tegenkomen in het universum – wanneer het geconfronteerd wordt met verval van het milieu in eigen huis en interventie van buitenaf.

Er is op dit punt zo veel te leren voor jullie. Er zijn zoveel vragen die je wilt stellen en de meeste daarvan kunnen beantwoord worden door Gods Openbaring voor de wereld. Want God is hier om de mensheid voor te bereiden op deze Grotere Gemeenschap. God is hier om vrijheid van de mensheid en haar eenheid in deze wereld te bevorderen. God is hier om te verschaffen wat de mensheid nodig heeft om haar soevereiniteit hier te kunnen behouden en om een toekomst op te kunnen bouwen, een betere toekomst dan haar verleden.

Maar als jullie deze toekomst willen hebben zullen jullie deze twee grote uitdagingen voor de menselijke familie onder ogen moeten zien. Ze zijn groter dan alles wat hiervoor in de wereld gebeurd is. Het is niet iets dat regeringsleiders alleen kunnen afhandelen. Het zal de steun en het bewustzijn van mensen alom vereisen.

Maar het is al laat en pas nu beginnen de Grote Golven van verandering die over de wereld komen voor steeds meer mensen duidelijk te worden. Pas nu begint de verborgen realiteit van interventie herkend te worden door voldoende mensen zodat deze Openbaring herkend en begrepen kan worden.

Het is echter vijf voor twaalf. De mensheid heeft niet veel tijd om zich voor te bereiden. Elk jaar is belangrijk. Elk leven is belangrijk. Iedere persoon heeft een doel en betekenis, want jullie zijn allemaal gekomen om de wereld onder ogen te zien en om de wereld onder juist deze omstandigheden waar Wij vandaag over spreken, te dienen.
Jullie zullen hier strijd leveren op twee fronten: een strijd om de wereld te behouden en de schade die reeds berokkend is aan de stabiliteit van deze wereld ongedaan te maken; en jullie zullen interventie moeten pareren door al haar uitingen in de wereld openbaar te maken.

Het is geen strijd tussen legers. Het is een strijd van wil en doel; een strijd van vastberadenheid; een strijd van bewustzijn, helderheid en objectiviteit tegen vijandige krachten die zich al voorbereid hebben op de Interventie hier. Zij weten veel meer over jullie dan jullie over hen weten.

Voldoende mensen moeten sterk worden en hiertegen bestand zijn als de mensheid haar vrijheid in de toekomst wil veiligstellen. Daarom gaan jullie een groot tijdperk van eenheid en samenwerking binnen. Dat is het volgende grote werk van de menselijke familie – het behoud van de wereld en de bescherming van haar vrijheid tegen interventie en overreding van buiten.

Accepteer geen geschenken van de Interventie, want zij zijn hier alleen om jullie te verleiden. Accepteer geen beloften van vrede, macht en gemoedsrust of spirituele vervulling, want zulke beloften zijn loos en zijn er alleen om jullie te verleiden. Zwicht niet en denk niet dat de mensheid kansloos is zonder deze Interventie, want dat is niet waar, en dat zal alleen hen dienen die jullie vijandig zijn en die alles wat jullie hebben van jullie af zullen pakken. Denk niet dat de mensheid zichzelf niet kan bewaren, want ze heeft vele voordelen in het universum waar zij zich niet bewust van is.

Gods Openbaring onthult voor de eerste keer welke dat zijn. Het is belangrijk dat jullie hiervan weten. Het is belangrijk dat jullie de moed niet verliezen of uitgeblust raken, cynisch worden of denken dat jullie niets kunnen doen, want dat is de overreding van de Interventie.

Jullie moeten deze dingen nu zien en weten als jullie willen begrijpen wat er werkelijk gaande is in de wereld van vandaag, de grote dreiging die de menselijke familie wacht en de grote kans en belofte die zij inhoudt voor menselijke eenheid en samenwerking die eindelijk gerealiseerd kan worden, hetgeen alleen gerealiseerd kan worden als je tegenover grote moeilijkheden en grote uitdagingen komt te staan.

Nu moet iedereen meedoen. Iedere persoon moet tot op zekere hoogte bewust worden. Iedere persoon moet zich realiseren dat het niet de nationale veiligheid is die op het spel staat. Het is de veiligheid van de hele wereld. Jullie kunnen je het nu niet permitteren dat naties falen en ineenstorten of voor de overreding van de Interventie vallen, want dat zou zeker veel oorlog en conflict over de aardbol veroorzaken. Want het is in het belang van de Interventie dat de mensheid zichzelf bestrijdt, verslaat en verzwakt. Ze zal jullie niet op deze manier direct bestrijden.

Ze is sluw. Het is ontelbare keren eerder gebruikt, maar niet altijd met succes. Want rassen die weerstand bieden kunnen het overwinnen. Rassen die zich hun grote uitdaging realiseren zullen zegevieren. Naties die hun wereld op prijs stellen en het gevaar dat boven hun hoofd hangt erkennen, zullen zegevieren.

Hier zullen jullie grotere krachten in jullie naar boven gebracht worden. Nu kunnen jullie aan jullie zwakheden en domme mateloosheid en zielige zelfverwijten ontsnappen omdat jullie tot een grotere dienstbaarheid geroepen worden, een grotere noodzaak en een grotere eenheid in de menselijke familie.

Wat anders zou eeuwenoude vijandigheid tussen naties, culturen en religies kunnen overwinnen dan een grotere dreiging die allen lijkt te overweldigen en allen gelijkelijk bedreigt?

Hier is verlossing als je het kan zien, als je het je kunt realiseren, als je het hart en de moed hebt het aan te gaan en te leren wat het werkelijk betekent en hoe de mensheid kan zegevieren – zowel in deze wereld zelf als ten aanzien van de Interventie van buitenaf.

Het is een uitdaging die de menselijke familie kan herstellen en haar een grotere toekomst kan geven van eenheid, doelgerichtheid en kracht die ver uitstijgt boven alles wat zij voorheen voor elkaar gekregen heeft.

Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld brengt de waarschuwing, de zegening en de voorbereiding. Ze is uitgebreider dan alles wat ooit aan de wereld is gegeven, omdat ze nu tot een geletterde wereld spreekt, een wereld van wereldhandel en -communicatie.

Ze is het enige in de wereld dat de menselijke familie kan redden, want ze onthult het grote gevaar dat zich van binnenuit en van buitenaf voordoet. En alleen zij kan de nodige wijsheid leveren om deze grote uitdagingen te overwinnen en om aan iedere individu en aan de mensheid als geheel de kracht, de macht en het doel die haar geboorterecht en belofte zijn, terug te geven.