De Nieuwe Openbaring

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 24 augustus 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

God heeft een Nieuwe Boodschap in de wereld gezonden. Het is een Openbaring voor deze tijd en de tijden die komen gaan. Want de mensheid begeeft zich op dit moment in een zeer gevaarlijke periode, een periode waarin de Grote Golven van verandering over de wereld zullen komen: achteruitgang van het milieu; het uitputten van jullie hulpbronnen; jullie klimaatverandering; zeer zwaar weer; economische instabiliteit en het steeds groter wordende risico op concurrentie, conflict en oorlog. Het is een tijd waarin de mensheid tegenover de realiteit komt te staan van een Interventie van rassen van buiten de wereld, die hier zijn om te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid.

Het zal een tijd zijn van ongekende instabiliteit. Er zal grote menselijke nood en groot menselijk lijden zijn. Het is een gevaarlijke tijd voor de menselijke familie, want de verleiding om ten oorlog te trekken om aanspraak te maken op de resterende hulpbronnen zal zeer groot zijn. En de behoeften van mensen in ieder land, zelfs in de rijke landen, zullen enorm zijn.

Wat gaat de mensheid doen nu ze voor deze twee grote uitdagingen staat? Dat zal een beslissende vraag zijn, niet alleen voor regeringen en leiders, maar ook voor burgers – voor iedereen, voor jou. Het zal een moment van beslissing zijn, en de beslissing zal de uitkomst in grote mate bepalen.

Als de mensheid het pad kiest dat zij in het verleden heeft gekozen, het pad van vechten en strijden, dan zal de menselijke beschaving achteruitgaan. En die buitenaardse mogendheden die vandaag in de wereld zijn zullen hier de suprematie krijgen. Wat zij aanbieden aan technologie zullen jullie niet kunnen afslaan.

Dat zal een treurig einde zijn voor de lange en grootse ontwikkeling en evolutie van de mensheid, als ze zou eindigen in dienst van een buitenaardse macht, als ze zou capituleren. Het zou een treurig einde zijn voor wat een veel grootser verhaal had kunnen zijn. Maar er is nog niet voor deze uitkomst gekozen, en de weg ligt open voor de mensheid om een ander pad te kiezen, een pad van besluitvaardigheid en een pad van samenwerking met het oog op grote verandering en dreigingen. Alleen iets catastrofaals zal de mensheid verenigen. En nu heb je te maken met een catastrofale dreiging van binnen jullie wereld en van buiten jullie wereld. Zo groeien en evolueren volkeren rassen – uit noodzaak. Maar als de mensheid het pad van besluitvaardigheid en verbondenheid en samenwerking wil kiezen, moet zij een grotere visie hebben, moet zij een grotere kracht hebben en alleen een Openbaring van God kan hiervoor zorgen.

De mensheid is nog niet sterk genoeg met Kennis, de diepere wijsheid die God in de menselijke familie heeft gelegd, om haar neiging tot verdeeldheid te overwinnen, om haar neiging niet te willen vergeven te overwinnen, om haar gevoelens van wrok te overwinnen, om ambitie te overwinnen en de verleiding te weerstaan om te vechten en te strijden om wat jullie nodig hebben.

Gods Nieuwe Openbaring is nu nodig, want de mensheid kan zichzelf niet overeenkomstig en adequaat voorbereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden zonder deze Openbaring.De mensheid moet volwassen worden. Ze is nog steeds in zoveel opzichten een primitief ras. Ze is nog steeds vatbaar voor concurrentie, conflict en oorlog. Ze ziet nog niet echt de noodzaak in van een verenigde menselijke familie – verenigd uit noodzaak, verenigd om een wereld in verval tegemoet te treden en verenigd om de concurrerende omgeving van de Grotere Gemeenschap van leven in het universum aan te gaan. Wat zal de overhand krijgen in het geest en het hart van mensen en in het beleid van naties , sterkte of zwakte?

Gods Nieuwe Openbaring is nu nodig, want de mensheid kan zichzelf niet dienovereenkomstig en adequaat voorbereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden zonder deze Openbaring. Het is de kracht van Kennis in de enkeling, en in vele individuen, die jullie primitievere en zelfvernietigende neigingen terzijde zal schuiven.

Optimisme en verheven idealisme zullen nu niet volstaan. Je moet een pad kiezen in jezelf als individu. Als jijzelf niet kunt uitstijgen boven woede, angst, wrok en het projecteren van schuld op anderen, verwacht dan niet dat je leiders het beter zullen doen.

De Openbaring is hier om de innerlijke kracht van de mensheid te onthullen en de eisen in jullie uiterlijke leven die een beroep zullen doen op deze kracht en haar zullen vereisen. De Openbaring zal jullie laten zien wat eraan komt in de Grote Golven van verandering. Ze zal de Interventie onthullen die op dit moment in de wereld plaats vindt door rassen vanuit het universum die hier voordeel proberen te halen. Ze zal jullie diepere aard, de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jezelf onthullen, die de bron is van je kracht en integriteit, een kracht die boven misleiding en corruptie uitstijgt. De grote gebeurtenissen van jullie tijd, die de mensheid nog niet helder kan zien, waarvoor de mensheid nog niet de moed heeft om ze duidelijk te zien, worden onthuld in een Nieuwe Boodschap van God.

De menselijke familie zal zware beproevingen tegemoet gaan in de toekomst, waarvan veel het gevolg is van haar eigen misbruik en overmatig gebruik van de wereld en haar onverstandige gebruik van ’s werelds hulpbronnen. Want als jullie technologie groeit, groeien ook de eisen mee die aan jullie wereld gesteld worden. Naarmate jullie bevolking toeneemt stuwen jullie de wereld over haar grenzen, haar draagkracht heen. Wat gaan jullie hiermee doen?

Er is hier sprake van een rijpingsproces, want alle naties en werelden die vooruitgaan in de Grotere Gemeenschap hebben dit soort drempels onder ogen moeten zien. Daarom zag elke gevorderde natie in het universum die erin geslaagd is de beproevingen van concurrentie met andere naties en de moeilijkheden in het fysieke leven te overleven zich genoodzaakt haar populaties onder controle te houden, genoodzaakt de consumptie van hulpbronnen onder controle te houden om stabiliteit te bereiken, want je kunt niet eenvoudigweg meer verspillen uit het universum. Veel mensen denken dat het universum gewoon een grote lege plek is als een soort wildernis en je trekt erop uit en haalt er wat je maar nodig hebt, maar dat is niet het geval. Als je je eenmaal voorbij dit zonnestelsel begeeft, kom je terecht in gebieden die gecontroleerd worden door anderen. En zij zijn veel machtiger dan jullie.

Jullie moeten dit fundamentele levensprobleem van het creëren van stabiliteit en veiligheid onder ogen zien. Dat vertegenwoordigd de volgende grote drempel in menselijke ontwikkeling. Die zal niet groei en expansie zijn, want jullie bereiken de grenzen van groei en expansie. In plaats daarvan zal dat stabiliteit en veiligheid zijn.
Dit is het verschil tussen adolescentie en volwassenheid. Tijdens je adolescentie breidt je leven zich uit. Het opent zich. Het richt zich naar buiten. Maar als je volwassen bent, moet je stabiliteit en veiligheid zoeken indien je volwassen wilt zijn.

Het gaat dan niet om meer hebben. Het gaat niet om eindeloos meer consumeren. Het gaat erom een stabiele werkelijkheid te vinden binnen de grenzen van je leefomgeving. Dit betekent een fundamentele verschuiving in menselijk bewustzijn, een fundamentele verandering in hoe jullie jullie naties en economieën moeten runnen – een verandering van ideeën, een diepere herkenning.

Het universum ligt niet voor het oprapen, en als jullie dat toch zouden proberen zouden jullie honderden naties tegenover jullie vinden.

De Openbaring moet van God komen, maar ze moet ook binnenin jou plaatsvinden, een soort diepere rekenschap en evaluatie, een herkennen dat je hier bent om de wereld te dienen. Je bent geen sprinkhaan op het veld die alles wat hij ziet verslindt. Je bent hier om een bijdrage aan de wereld te leveren. En de geschenken zitten binnenin je, bewaard binnen Kennis diep binnenin je, buiten het domein en bereik van je intellect.

Gods Nieuwe Openbaring zal je leren hoe je je gaven kunt vinden. Maar ze zal je dit leren binnen de context van wat er werkelijk gebeurt in de wereld zodat jouw gaven verwezenlijkt en opgeroepen kunnen worden door de realiteit van de wereld waarin je leeft. Je kunt deze gaven niet uit jezelf naar boven roepen. Ze moeten van buitenaf bij jou naar boven gebracht worden. Als je hier bent om een wereld in transitie te dienen moet je een wereld in transitie onder ogen zien zodat jouw bijdrage bij jou naar boven gebracht kan worden.

Het is diepe noodzaak dit te erkennen. De mensheid gaat blind de toekomst in. Jullie staan met je rug naar het universum. Jullie letten niet op. De mensheid zit als het ware in een trein die niet kan stoppen. Het gaspedaal zit vast. Ze rijdt halsoverkop de ellende in.

Hoe zal dit afgeremd worden? Hoe kan dit verminderd worden? Wat zal de mensheid helpen zich voor te bereiden op de moeilijke tijden voor hen? Zeker, de mensheid is slim, maar de wijsheid die nodig is om deze grotere hoeveelheid noden werkelijk te lenigen ligt buiten jullie kunde en bereik.

Daarom moet er een Nieuwe Openbaring zijn, want jullie gaan een nieuwe periode binnen in jullie evolutie. Jullie ondergaan op dit moment een grotere overgang dan waar jullie voorouders ooit mee te maken hadden. Jullie komen op in een heel andere omgeving met eisen en beperkingen die buitengewone problemen voor de mensheid als geheel met zich meebrengen, maar ook buitengewone geschenken [bevatten]. Want alleen onder deze voorwaarden zal de mensheid ooit de kans krijgen haar eindeloze conflicten en haar bittere onderlinge meningsverschillen te overwinnen om een grotere basis te leggen voor eenheid en samenwerking.

De mensheid komt op in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. Als jullie vrij en onafhankelijk willen blijven kunnen jullie niet doorgaan als een wereld zijn oorlogszuchtige stammen of verdeelde naties. Jullie zullen een grotere basis van eenheid moeten leggen. Jullie zullen met één stem moeten spreken tot de Grotere Gemeenschap en bij het verzet tegen interventies en concurrentie van buitenaf.

God heeft binnenin jullie de kracht van integriteit, de kracht van betrokkenheid, de kracht van wijsheid en compassie gelegd. Dit zal jullie de kracht en de helderheid en de overtuiging geven waarmee jullie vastberaden, helder en moedig een onzekere toekomst tegemoet kunnen treden.Het feit dat dit allemaal voor de meeste mensen veel te veel lijkt te zijn zegt jullie dat de mensheid nog niet sterk of competent genoeg is om om te gaan met een grotere hoeveelheid moeilijke kwesties en de realiteit van de Grotere Gemeenschap onder ogen te zien, of zelfs maar tegemoet te komen aan haar overweldigende en groeiende problemen hier in huis.
Maar God heeft binnenin jullie de kracht van integriteit, de kracht van betrokkenheid, de kracht van wijsheid en mededogen gelegd. Dit zal jullie de kracht en de helderheid en de overtuiging geven waarmee jullie vastberaden, helder en moedig een onzekere toekomst tegemoet kunnen treden.

Jullie emoties kunnen dit niet voor jullie verzorgen. Jullie idealen kunnen dit niet voor jullie verzorgen. Jullie theorieën en filosofieën kunnen dit niet voor jullie verzorgen. Deze kracht moet van de bron van Kennis binnenin jullie komen. Ze ligt binnenin jullie nu, maar jullie leven niet naar haar kracht en haar aanwezigheid. Daarom is het nemen van de stappen naar deze diepere Kennis zo essentieel en is zozeer een deel van de voorbereiding op de toekomst.

God heeft veel grote leringen de wereld in gezonden om de mensheid te ontwikkelen, om haar een hogere ethische standaard te geven, om verschillende volkeren op verschillende tijden verschillende wegen van verlossing ter lering aan te bieden. Maar nu staan jullie voor een aantal omstandigheden die radicaal anders zijn. Jullie hebben te maken met een wereld in verval en jullie krijgen te maken met concurrentie uit de Grotere Gemeenschap zelf.

Daarom moet er een Nieuwe Openbaring aan de wereld gegeven worden. Deze Openbaring zal resoneren met alles wat waar is binnen de religieuze tradities van de wereld, want in de kern van ze allemaal bevindt zich de Kennis en de realiteit van jouw spirituele identiteit, en de waarheid dat je de wereld in gezonden bent voor een hoger doel.

God heeft alle grote wereldreligies in gang gezet, maar ze zijn allemaal veranderd en gewijzigd door mens en cultuur en nu lijken ze met elkaar te concurreren en in conflict te zijn met elkaar. Wat wordt benadrukt is wat tussen hen anders lijkt. Mensen hebben andere helden, andere leraren, andere interpretaties, en deze worden op heftige wijze tot uitdrukking gebracht, en soms op gewelddadige wijze tot uitdrukking gebracht. Maar de ware aard van de wereldreligies is fundamenteel dat je uit God geboren bent, dat er één God is en dat je hier in de wereld bent om de worstelende mensheid te dienen.

Dit is precies wat Gods Nieuwe Boodschap benadrukt. Maar Gods Nieuwe Boodschap leert jullie ook te functioneren in een wereld in verval en leert je hoe je je moet voorbereiden op een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, waar de mensheid nog nooit eerder mee te maken heeft gehad. Dat is niet hetzelfde als een oud ras dat bezoek krijgt van rassen uit de Grotere Gemeenschap. Nu worden jullie geconfronteerd met de realiteit van de Grotere Gemeenschap zelf – een moeilijke en uitdagende realiteit, een realiteit waar vrijheid zeldzaam is, een realiteit die niet beheerst wordt door menselijke waarden en menselijk temperament, een zeer concurrerende realiteit waar de krachten van overreding sterk zijn.

Jullie hebben je nog niet aangepast aan deze grotere realiteit. Jullie weten niet eens wat het is en toch staat het voor jullie deur. Jullie worden nu ermee geconfronteerd omdat er een Interventie in de wereld is door rassen die hier zijn om de menselijke zwakte uit te buiten en om te profiteren van de aanzienlijke biologische hulpbronnen van de wereld.
Jullie worden in deze grotere levensarena geworpen, maar jullie zijn onvoorbereid en onbewust. Jullie mogen nu niet dwaas zijn. Jullie kunnen nu niet fantaseren en enige hoop hebben dat je effectief bent of de menselijke vrijheid beschermt binnen deze grotere arena van het leven.

Jullie moeten je verenigen. Jullie moeten krachtig zijn. Jullie moeten duidelijk zijn. Alleen een Nieuwe Openbaring van God kan jullie dit leren en jullie dit geven en onthullen wat jullie anders niet konden weten om jullie voor te bereiden op jullie lotsbestemming in de Grotere Gemeenschap.

Dat de meeste mensen er geen gehoor aan zullen geven is niet het punt. Alle keren dat God een Nieuwe Openbaring de wereld in heeft gezonden konden of wilden de meeste mensen niet antwoorden. Het antwoord kwam van enkelen, en het was hun antwoord en hun verantwoordelijkheid die het mogelijk maakten dat Gods Openbaring in de wereld kwam, en van nut kon zijn binnen de wereld en in de loop van de tijd staande gehouden kon worden in de wereld.

Religie heeft vele tragische fouten ondervonden, maar in de kern is zij verlossend en krachtig, want ze roept een grotere reeks ethische normen op en een grotere kracht en mededogen in het menselijke hart, wat jullie onderscheidt van de dieren in het veld, wat jullie onderscheidt van jullie primitievere voorouders. Het is deze innerlijke kracht die de mensheid nodig zal hebben anders zullen jullie niet de moed of de toewijding of de helderheid hebben om een zeer onzekere toekomst aan te gaan met immense en onvoorziene uitdagingen.

God weet wat er aankomt voor de wereld. God weet dat de mensheid zich niet kan voorbereiden zonder een Nieuwe Openbaring. En dus wordt een Nieuwe Openbaring de wereld in gezonden ter bescherming van de mensheid en voor haar vooruitgang.

Als je een religieuze traditie beoefent, voel je hier dan niet door bedreigd. Ze is hier om te resoneren met de essentie en de kern van jouw godsdienstige overtuiging. Het is een Boodschap van dezelfde God die jou jouw weg in het leven heeft verzorgd. Het is een Nieuw Testament. Het is hier om jouw religie te verlevendigen en uit te breiden, om haar toepassingsgebied te vergroten. Het is hier om je voor te bereiden. Het is door de voorzienigheid beschikt.

Als je dit ontkent, ontken je de Bron van jouw godsdienstige overtuiging en traditie. Als je Gods Nieuwe Openbaring aanvecht ben je in conflict met je eigen traditie en haar Bron. Als je betwist dat een Nieuwe Openbaring de wereld in zou kunnen komen, dan ben je arrogant bezig, en neem je aan dat jij Gods Wil kent en dat Gods Wil zich aanpast aan jouw overtuigingen en verwachtingen. Wees niet aanmatigend door te zeggen dat de laatste profeet gesproken heeft, want dan ga je ervan uit dat je Gods Wil kent.

Ga niet uit van deze veronderstelling, want er is een Nieuwe Openbaring in de wereld. Ze is hier om tegemoet te komen aan een ongekend samenloop van omstandigheden en noden. Ze is hier om jou voor te bereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden. Ze is hier om de mensheid te redden van haar eigen zelfvernietiging. En ze is hier om de mensheid te beschermen tegen uitbuiting door de Grotere Gemeenschap en om de mensheid voor te bereiden op de realiteit van deze Grotere Gemeenschap, die jullie toekomst en jullie lotsbestemming weergeeft.

Veroordeel de man niet die uitgekozen is om deze Nieuwe Boodschap te ontvangen en in de wereld te brengen. Hij is een nederig man. Hij heeft geen rang en toch is hij doordrenkt van de Nieuwe Boodschap van God. Je kunt hem tarten en hem in twijfel trekken, maar veroordeel hem niet voordat je de Nieuwe Boodschap echt onderzocht hebt en in je hart gesloten hebt, anders maak je dezelfde fout als zij die Gods voorgaande Boodschappers veroordeelden.

Denk niet dat deze man functioneert zonder de volledige steun van Jezus of Mohammed of Boeddha of alle grote Leraren en Afgezanten die in de loop van de tijd de wereld ingezonden zijn, want hij zet hun traditie voort. Hij is geen redder. Hij is een Boodschapper. Hij vereist geen devotie of aanbidding want hij is maar een man. Maar hij is de Boodschapper. En hij zal alle problemen van kritiek en veroordeling en spot en halfslachtigheid onder ogen moeten zien, die alle Boodschappers in hun eigen tijdperken en tijden onder ogen moesten zien.

Het is hetzelfde probleem als waar mensen vandaag de dag mee te maken hebben. Ze worden beheerst door overtuigingen en ideeën en hun eigen sociale conditionering. Ze kunnen niet helder zien met de kracht van Kennis die God binnenin hen geplaatst heeft, want zij hebben nog geen toegang verkregen tot deze grotere kracht. En dit is het fundamentele probleem waar de mensheid mee te maken heeft bij al haar dilemma’s en conflicten en tragedies.

Met Kennis zouden deze conflicten niet de kop op steken of zouden ze snel opgelost zijn. Zonder Kennis worden kleine problemen grote problemen. Grote problemen raken diep geworteld en ingebakken in culturen. Onderlinge verdeeldheid duurt lange tijd, en oorlogen blijven uitbreken.
Het is net als met de planeet waar jullie op leven. Hij lijkt rustig en stabiel aan de oppervlakte, maar daaronder zit gesmolten gesteente. Dat is heftig. Dat is intens.

Een leven zonder Kennis is net zo. Het mag er vredig en stabiel uitzien aan de buitenkant, maar onderhuids kolkt het. Is het turbulent. Is het gewelddadig. En deze gewelddadigheid zal tot uitbarsting komen. Het zal tot uitbarsting komen in het individuele leven van mensen. Het komt tot uitbarsting binnen de menselijke familie in de vorm van conflict en oorlog en rampen.

Omdat de mensheid nog niet verbonden is met Kennis en de wijsheid die Kennis zou kunnen leveren is ze onophoudelijk met zichzelf in strijd en lijken deze spanningen en conflicten onoplosbaar te zijn. Ze houden zichzelf in stand. Groepen mensen staan al eeuwenlang op gespannen voet met elkaar, en geven elkaar de schuld en wantrouwen elkaar.

Met Kennis zou dit niet het geval zijn. Want Kennis zou deze neigingen opheffen en zou je een grotere visie en gelijkmoedigheid geven, en een grotere erkenning van elkaar. Om de Grotere Gemeenschap tegemoet te treden zullen Amerikanen, Chinezen, Russen, Iraniërs en alle volkeren van alle landen van de wereld moeten samenwerken wil de mensheid overleven en interventie vermijden. Ten overstaan van de Grote Golven van verandering zullen landen met elkaar moeten samenwerken om elkaar te voorzien van hulpbronnen, anders zal de menselijke familie tekort beginnen te schieten.

De rijken zullen zorg moeten dragen voor de armen, anders zal de beschaving uiteenvallen. Dit komt doordat jullie te maken hebben met een wereld in verval en met concurrentie van buiten de wereld. Het is niet zoals vroeger, want jullie overschrijden nu de draagkracht van de wereld. Er zullen voedseltekorten zijn, een tekort aan energiebronnen. Veel plaatsen zullen in de toekomst onbewoonbaar zijn vanwege het veranderende klimaat en het verlies van water. Het is niet zoals vroeger waar de rijken zich tevreden kunnen stellen met hun eigen persoonlijke bezigheden, hobbies en obsessies terwijl de rest van de maatschappij worstelt en achteruitgaat. Zo kunnen jullie niet functioneren in de toekomst.

God weet dit. De mensheid ziet dat nog niet. God weet dat jullie je zullen moeten verenigen om in de toekomst te overleven. De mensheid ziet dit nog niet. God weet dat jullie sterk moeten worden en de interventie van buiten de wereld moeten weerstaan, maar de mensheid ziet dit nog niet. God weet dat jullie te ver zijn gegaan in jullie gebruik van grondstoffen en ze roekeloos hebben gebruikt, en daarbij jullie natuurlijke erfenis hier in de wereld hebben vernietigd, maar de mensheid ziet dit nog niet.

God weet dat jullie je om geen enkele reden oorlog en conflict kunnen veroorloven. De mensheid ziet dit nog niet. God weet dat naties niet moeten proberen elkaar te overwinnen en elkaar te domineren als de mensheid de stabiliteit en de eenheid wil hebben die nodig is om in de toekomst te overleven. Maar de mensheid ziet dit nog niet. God weet dat de mensheid niet in staat zal zijn de grondstoffen te vinden die ze hier op aarde uitgeput heeft door de ruimte af te speuren. Maar de mensheid ziet dit nog niet. God weet dat als de mensheid technologie accepteert van buitenaardse rassen, dat zij dan afhankelijk zal worden van die rassen en macht en zelfbeslissingsrecht zal verliezen aan die rassen. Maar de mensheid ziet dit nog niet.

Daarom is er een grotere Openbaring in de wereld. Ze zal onopgemerkt blijven. Ze zal verworpen worden, vermeden en ontkend, maar dat is met alle Openbaringen van God gebeurd. In die zin is niets echt veranderd.

Maar jullie leefomgeving is veranderd. Jullie omstandigheden zijn aan het veranderen en jullie herkennen het niet. Jullie hebben te maken met concurrentie van buiten de wereld over wie superieur zal zijn in deze wereld en wie over haar grondstoffen en haar milieu zal heersen.

Het gaat nu niet over jullie hoop en angst, want dit is een tijd waarin je helder moet zien. En je moet een Nieuwe Openbaring hebben om helder te zien, want zonder haar zal de mensheid niet helder zien. Ze zal geloven in haar fantasieën. Ze zal geloven in haar voorspellingen. Ze zal haar voorgevoelens volgen. Ze zal beheerst worden door haar conflicten en wrok.

Jullie kunnen zo niet functioneren in de toekomst wil de menselijke beschaving en de menselijke vrijheid overleven en zich verder ontwikkelen. God weet dit. Maar de mensheid is het zich nog niet bewust. Dit is het probleem. Maar door de Openbaring wordt een antwoord gegeven. Maar als jullie het probleem niet kunnen zien, zullen jullie het antwoord niet zien. Als jullie niet de diepere behoefte kunnen herkennen om te weten wie jullie zijn en waarom jullie in de wereld zijn en wat jullie hier moeten doen, zal jullie leven gewoon een verwarde kluwen zijn – een puzzel die jullie niet in elkaar kunnen leggen, vol tegenstellingen, vol onzekerheden, vol zelfverwijt, vol fouten. Daarom is er een Nieuwe Openbaring.

In dat opzicht is de wereld net als jullie leven. Het is een enorme chaos, vol overtuigingen, vol fantasieën, vol angst, vol fouten en tragedie, verloren kansen, mislukte pogingen – en allemaal vreten ze tijd, energie en hulpbronnen van de mensheid terwijl God jullie een krachtigere Aanwezigheid binnenin jezelf heeft gegeven om je de weg te wijzen, om je te leiden en je te helpen ontsnappen aan verleiding en teleurstelling. Jullie zullen deze kracht nu nodig hebben. Ze zal niet simpelweg de voorzienigheid van de verlichte of geïnspireerde enkelingen zijn. Het zal iets moeten zijn dat dieper stroomt binnenin de hele menselijke familie.

Op menselijke wijsheid, die in jou ingebed is, die God voor jou gecreëerd heeft, zal nu vertrouwd moeten worden en ze zal toegepast moeten worden. Jullie moeten beginnen te luisteren naar hen die wijs zijn in jullie naties, zij die pragmatisch zijn, zij die beseffen dat ideologie blind is en dat geloof alleen blind is. Want God heeft je nu een grotere kracht gegeven, een grotere visie en een grotere kundigheid. En dit is wat de mensheid moet koesteren, voeden en aanmoedigen in haar jonge mensen, in haar burgers, wil ze een vrije natie worden en blijven in een universum waar vrijheid zeldzaam is. God weet dit. Maar mensen herkennen het nog niet.

Accepteer hier nederig en opgelucht jullie beperkingen, want jullie kunnen je leven niet regelen op basis van ideeën alleen. Jullie hebben een grotere macht nodig en een groter gevoel van rechtvaardigheid en mededogen dat niet gebaseerd is op ideologie of politieke standpunten of religieuze overtuigingen of menselijke hebzucht, menselijke angst, menselijke ergernis.

God heeft jullie een ethische basis gegeven die bewaard wordt bij Kennis binnenin jezelf. Jullie weten dat diefstal verkeerd is. Jullie weten dat moord verkeerd is. Jullie weten dat valse getuigenissen afleggen verkeerd is. De geboden zijn gegeven. Wat is het probleem?

Het probleem is dat de mensheid niet de kracht, de moed en de betrokkenheid heeft om ze op te volgen. Deze moed en betrokkenheid komt niet van het intellect of van je emoties of van je overtuigingen. Het komt van de kracht van Kennis binnenin je.

Daarom spreekt de Openbaring die God aan de mensheid verschaft nu de realiteit aan van jullie spirituele leven op het niveau van Kennis. Slechts hier zul je niet alleen de visie op de waarheid vinden, maar [ook] de sterkte en de kracht en de toewijding om haar te volgen.

Wanneer je je uiteindelijk realiseert dat je je leven niet kunt beheersen, dat je de problemen van de wereld niet kunt oplossen, dat je niet weet hoe je moet omgaan met de Grote Golven van verandering en dat je geen idee hebt hoe je je moet voorbereiden op een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, dan zul je je wenden tot Kennis binnenin jezelf. Hier is het waar God tot jou zal spreken, en hier is het waar je de bron van kracht, integriteit en moed zult vinden die je nodig hebt om de grote moeilijkheden en onzekerheden van deze tijd aan te durven.

Alleen God kan je dit geven, en God heeft je dit al gegeven. Je kunt het aanvechten, je kunt er tegen strijden, je kunt het verwerpen, maar je kunt het niet veranderen. Je hebt je verstand en je hebt Kennis, de diepere geest binnenin jou. Kennis zal jouw verstand, jouw intellect niet volgen, maar jouw intellect moet Kennis volgen wil het echt effectief en constructief zijn. God weet dat dit waar is. Maar de mensheid heeft zich dit nog niet gerealiseerd.

Daarom is er een Nieuwe Openbaring in de wereld. Ze is anders dan alle Openbaringen die ooit eerder naar de wereld zijn gezonden. Ze zal voortbouwen op alle grote Openbaringen die naar deze wereld gezonden zijn, maar ze zal dingen onthullen die de mensheid nog niet eerder gezien of geweten heeft. Want dit is nu noodzakelijk om de mensheid voor te bereiden op haar volgende grote evolutiefase en om de mensheid voor te bereiden op de grote en ongekende uitdagingen van deze tijd.