De Grotere Gemeenschap binnengaan

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
27 mei 2011
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Volume 1 > De Grotere Gemeenschap > Hoofdstuk 4

Gods Nieuwe Openbaring opent de deuren naar een universum van intelligent leven, waarmee perspectief, inzicht en begrip aangereikt wordt dat eerder nooit beschikbaar was.

De menselijke familie realiseert zich haar kwetsbaarheid voor deze Grotere Gemeenschap niet of haar relatie met deze Grotere Gemeenschap.

Doordat jullie zo lang in afzondering hebben geleefd wordt jullie hele besef van jullie zelf, jullie besef van de Schepping en het goddelijke zeer geassocieerd met alleen deze ene wereld. Maar zoveel mensen die nu in de wereld zijn hebben hun wortels in de Grotere Gemeenschap, want zoveel van hun eerdere ervaringen hebben daar plaats gevonden, voordat ze in deze wereld, in dit leven kwamen.

Het is alsof jullie een afgezonderde stam zijn, die nooit eerder door de buitenwereld ontdekt werd, onbekend met de grotere krachten die zich om jullie heen bevinden en volledig onvoorbereid op de dag dat jullie bestaan van buiten uit ontdekt zou worden.

De mensheid heeft uitzendingen de ruimte ingestuurd, behoorlijk stom natuurlijk en dus is jullie aanwezigheid goed bekend bij jullie buren en bij andere groepen die de wereld met grote interesse gadeslaan.

Door sommigen worden jullie al erg lang bestudeerd. Ze vinden jullie diepere natuur misschien onbegrijpelijk, maar jullie uiterlijk gedrag kan gemakkelijk waargenomen worden en is behoorlijk voorspelbaar.

Jullie staan op de drempel van een volledig andere realiteit, een niet-menselijk universum – een universum waarin menselijke waarden en aspiraties niet universeel gedeeld worden, een universum waarin jullie bestaan en waar jullie betekenis van weinig of geen belang is, uitgezonderd die rassen die de menselijke vrijheid in de wereld willen steunen of die rassen wie haar van jullie af willen pakken.

De Grotere Gemeenschap zal de manier waarop jullie jezelf zien, hoe naties op elkaar reageren en de hele menselijke prioritering, veranderen. Als jullie haar correct kunnen begrijpen kan haar impact extreem nuttig zijn.

Want het is de Grotere Gemeenschap die jullie naties uiteindelijk zal overhalen om samen te werken, zich te verenigen voor het behoud van de wereld en de bescherming van de menselijke familie.

Het is de Grotere Gemeenschap die jullie zal tonen dat jullie je de onafgebroken conflicten hier op aarde niet kunnen veroorloven, dat jullie hulpbronnen hier waardevol zijn en jullie onafhankelijkheid van het grootste belang is.

Met dit bewustzijn zouden jullie niet doorgaan met de verspilling van de wereld in een verschrikkelijk tempo zoals jullie dat nu doen. Jullie zouden de dwaze gedachten er niet op nahouden dat het universum er voor het grijpen ligt als jullie eenmaal de rijkdom van deze wereld opgebruikt hebben. Jullie zouden begrijpen dat deze wereld alles is wat jullie hebben.

Deze wereld, dit zonnestelsel, is alles wat jullie hebben. Hierna geen jullie gebieden binnen die anderen toebehoren of door anderen gecontroleerd worden en die kunnen jullie niet van ze afnemen. Jullie kennen de omgangsregels in het universum of de relaties tussen naties niet of wat wel en niet toegestaan wordt in deze Grotere Gemeenschap van leven.

Jullie zijn als het kind dat het metropool binnengaat – onschuldig, veronderstellend, onbewust.

Mensen hier willen veel van bezoekers. Ze hebben hoge verwachtingen. Mensen hebben het gevoel dat ze erg belangrijk zijn in het universum en dat anderen van nature hier naartoe komen om jullie te helpen en jullie te geven wat jullie willen en nodig hebben. Mensen denken dat contact een soort spannend avontuur is, een vrij nemen van de het alledaagse menselijke leven. Ze willen geloven dat dit contact erg positief en voordelig zou zijn omdat ze de kracht, de moed of de voorbereiding missen om er op een andere manier over na te denken.

God’s Openbaring levert jullie een doorkijkvenster op deze Grotere Gemeenschap van leven, een venster dat alleen God kan leveren. Want er bestaat niets in het universum waar God zich niet bewust van is. Ongetwijfeld kan geen enkel ras zo’n claim maken. Geen enkel ras bezit het bevattingsvermogen voor zelfs maar dit ene melkwegstelsel. Geen ras heeft een inzicht in de diepere natuur van de mensheid. Zelfs de enkele rassen in deze regio in de ruimte die vrij zijn en zelfbeschikking bezitten, zelf zij kunnen niet volledig begrijpen wat de menselijke natuur echt betekend.

Iedereen in het universum is op zoek naar hulpbronnen en de meer technisch ontwikkelde naties zijn hier erg van afhankelijk. Je zult geen plaats bereiken waar deze behoefte ophoud te bestaan, want als je je technologisch ontwikkeld, escaleert de behoefte als reactie hierop.

De mensheid weet niet dat ze voor een grote drempel staat, een keerpunt, een keerpunt dat een toekomst zal creëren die anders is dan het verleden. Levend in een wereld in verval, een wereld van afnemende hulpbronnen en slinkende mogelijkheden, zien jullie jullie grote kwetsbaarheid voor het heelal niet. Jullie grenzen zijn onbewaakt. Jullie mensen zijn zich er niet van bewust. Jullie regeringen gaan op in hun interne moeilijkheden en onderlinge problemen.

Deze wereld is zo’n prachtige plaats, zo rijk biologisch gezien, met zoveel belangrijke hulpbronnen die moeilijk te vinden zijn in een universum van kale werelden.

De Openbaring van God moet jullie bewust maken van de realiteiten, de moeilijkheden en de mogelijkheden van het opkomen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Geen van God’s eerdere Openbaringen vereisten dit, omdat de behoefte er niet was. De mensheid had zich niet zover ontwikkeld.

Maar nu hebben jullie een wereldbeschaving – verwrongen, in conflict verkerend, destructief, onbehoedzaam en onverantwoordelijk, maar het is niettemin een wereldbeschaving. Jullie hebben wereldwijde communicatie. Jullie hebben wereldhandel. En voor veel mensen een groeiend wereldbewustzijn. Op dit punt zal interventie geprobeerd worden. Op dit punt zal de mensheid een prijs worden die opgeëist moet worden.

Degenen die hier naartoe komen en reeds hier zijn, kunnen niet leven in de biologisch complexe wereld die jullie bewonen en waar jullie aan aangepast zijn. Ze hebben de menselijke assistentie nodig. Ze hebben menselijke loyaliteit nodig. Ze hebben menselijke participatie nodig om hier soevereiniteit en controle te verkrijgen. Ze zullen jullie verwachtingen, jullie verlangens, jullie fantasieën en jullie wrok uitbuiten om deze positie voor henzelf te verwerven.

Kijk naar de interventiegeschiedenis in jullie wereld. Zie hoe gemakkelijk de inheemsen zich overgaven aan de aanwezigheid van buitenlandse interventie. Dit hoeft jullie lot niet te zijn.

Als je begint te denken binnen deze grotere arena van het leven, begin je dingen te zien die je daarvoor niet kon zien en zal je zien dat eenheid en samenwerking van de mensheid niet eenvoudig een wenselijke toekomstige doelstelling of een te prefereren optie zijn, maar in plaats daarvan een noodzaak om de vrijheid en de toekomst van de menselijke familie te verzekeren.

De Interventie probeert jullie niet te vernietigen, maar jullie te gebruiken, jullie te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Dit is een realiteit waaraan jullie niet kunnen ontsnappen. En de misleiding die over de menselijke familie uitgerold zal worden en de pacificering die zij op de menselijke familie uit zal oefenen om te zwichten en zich te schikken zijn zeer krachtig en moeilijk te weerstaan.

Doordat mensen het vertrouwen in menselijke leiders en instituten hebben verloren, zullen ze uitkijken naar andere machten in het universum om ze te leiden, vurig gelovend dat een heilzame kracht hier naartoe zal komen om de mensheid te rehabiliteren en de redden voor zichzelf. Het is deze verwachting, dit verlangen, hoe onbewust het ook moge zijn, dat de Interventie voor haar eigen doeleinden zal gebruiken.

Jullie vrijheid is kostbaar, in welke mate het ook is gevestigd in de wereld. Zij is door grote inspanning en menselijke offers verworven. Het moet met grote waakzaamheid beschermd worden.

In dit verband zijn jullie alleen maar in elkaar geïnteresseerd, maar nu hebben jullie grotere zorgen, en met die zorgen, een grotere behoefte om onderwezen te worden over leven in het universum en voorbereid te worden op de betekenis van dit moeilijk en gevaarlijk treffen.

Zij die verbonden zijn met de mensheid, de vrije rassen, zij zullen hier niet tussen beide komen, want interventie is voor hen een inbreuk. Ze beseffen dat zelfs als ze jullie geloof en vertrouwen konden winnen, ze hier een controlerende aanwezigheid moeten handhaven om jullie in de Grotere Gemeenschap te kunnen leiden. En dit kunnen ze niet. Ze beseffen dat met betrekking tot haar toekomst en bestemming hier, de mensheid zal moeten worstelen en zelfs lijden om tot een punt van herkenning en verantwoordelijkheid te komen.

Ze kunnen slechts adviseren. Ze zullen hun briefings sturen, de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid. Dit hebben ze gedaan als onderdeel van God’s Nieuwe Openbaring, want de Schepper weet dat jullie moeten beseffen dat jullie niet volslagen alleen zijn in het universum en dat vrijheid en zelfbeschikking bestaat en bereikt is door anderen. Maar dit is geen gemakkelijke verrichting en ze kent eerste vereisten.

Mensen zijn geschokt door deze dingen, niet omdat ze onwaar zijn of zelfs dat ze sensationeel lijken, maar omdat ze er nooit over nagedacht hebben en ze willen er zelfs niet over nadenken, het is zo groot en complex en uitdagend.

Maar dit is jullie wereld. Daarom zijn jullie gekomen. Jullie zijn niet gekomen om te slapen op een prachtige planeet, maar om te helpen haar in stand te houden en de menselijke familie te beschermen tegen achteruitgang en tegen onderwerping.

Menselijk conflict laat jullie wegkwijnen. Onwetend, dwaas en onbewust van wat er aan jullie grenzen bestaat, laat menselijk conflict jullie wegkwijnen.

Het wordt tijd voor de mensheid om volwassen te worden, op te groeien, om zich te realiseren dat jullie leven in een Grotere Gemeenschap van leven – een Grotere Gemeenschap die jullie niet kunnen controleren, een Grotere Gemeenschap die zich voorbij jullie inspanningen, jullie technologie en zelfs jullie begripsvermogen bevindt.

Daarom brengt de Schepper van al het leven de Openbaring over de Grotere Gemeenschap in de wereld. Het is nu tijd – als de mensheid op de rand van een wereld in verval staat, een wereld van afnemende hulpbronnen en groeiende economische en politieke onrust en onzekerheid; een tijd waarin de religies van de wereld partijdig geworden zijn in een lopend conflict en competitie voor de acceptatie van en leiding over de mensheid; een tijd waarin de armere landen zonder hulpbronnen komen te zitten en de rijke naties in een grote schuldenlast terecht komen.

Het is de perfecte tijd voor interventie. Het is de noodzakelijke tijd voor de opkomst van menselijk bewustzijn en daarmee een grotere verantwoordelijkheid voor de wereld – niet alleen voor iemands natie of iemands groep of iemands kerk waartoe hij behoort, maar voor de hele mensheid. Want als naties falen zou de hele wereld kunnen falen. Als de Interventie in een deel van de wereld succes heeft, brengt dat de toekomst van iedereen hier in gevaar.

Mensen zitten vol wrok. Ze zitten vol behoeftes. Ze zitten in sommige gevallen vol met uitzichtloze behoeften – armoede en onderdrukking. De leiders van de wereld zijn ofwel blind of kunnen niet communiceren wat hen verteld is, wat ze zien en weten. Dus blijven de mensen in de naties onwetend over de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, de grootste test voor menselijke vrijheid en soevereiniteit en grootste mogelijkheid tot menselijke eenheid en samenwerking.

Want jullie zullen niet in staat zijn je als een oorlogsvoerende en botsende groep stammen en naties, in te laten met de Grotere Gemeenschap van leven. Jullie zullen daarin niet sterk en doeltreffend zijn en jullie kwetsbaarheid zal voor anderen zo duidelijk zijn.

De mensheid is de rijkdom van de wereld aan het vernietigen en dat heeft ook interventie opgeroepen.

Er is zoveel dat jullie moeten leren. Het kan niet met enkele woorden gecommuniceerd worden, maar wel in een grote serie leerstellingen, die deel uitmaken van God’s Openbaring.

Hier moet een christen een christen met een Grotere Gemeenschapbewustzijn worden. Een Moslim wordt een Moslim met een Grotere Gemeenschapbewustzijn. Een boeddhist en een jood verwerven een groter overzicht van het leven waarin hun religieuze leerstellingen relevant moeten worden. Als religie in de wereld er is om te onderrichten en te verlichten, moet zij deze grotere capaciteit en dit hogere bewustzijn hebben.

Jullie kunnen niet wat aanrommelen in het aangezicht van de Grotere Gemeenschap of in het aangezicht van de Grote Golven van verandering die al gaande zijn in de wereld. Het is tijd om volwassen te worden.

De mensheid heeft sterke kanten. Jullie hebben de verbinding met het diepere Kennis niet verloren dat zich binnen elk persoon bevindt. Jullie zijn geen massale, seculaire, technologische samenleving geworden, die zo gangbaar is in het universum. Jullie zijn niet jullie vrijheid of jullie grotere gevoeligheden volledig kwijtgeraakt, alhoewel die bedreiging elke dag groter wordt.

De noden van het leven zijn overal fundamenteel. Geavanceerde technologie bevrijd je niet volledig van deze noden en kan ze in feite laten escaleren. Denken jullie dat grote technologische samenlevingen niet vertwijfeld op zoek zijn naar hulpbronnen, hulpbronnen die ze nu niet zelf kunnen creëren, maar waarvoor ver, ver weg gehandeld en onderhandeld moet worden? Ze zijn hun zelfbeschikking kwijtgeraakt. Nu worden ze gecontroleerd door precies die handelsnetwerken waar ze afhankelijk van zijn.

Om in het universum vrij te zijn moet je onafhankelijk zijn, moet je verenigd zijn en moet je zeer discreet zijn. Dat zijn de voorwaarden waaraan elke natie, elke wereld, elk ras in een Grotere Gemeenschap van leven moet voldoen.

Hier kunnen jullie het gevaar zien van de verleiding voor de mensheid die technologie en hulpbronnen ontvangt van buiten de wereld. Welk een grote bekoring zou dat zijn! Welk een grote verleiding is dat!

Als jullie eenmaal jullie onafhankelijkheid verliezen, is alles wat jullie waardevol vinden verloren, want jullie zullen niet in staat zijn de contactvoorwaarden te bepalen om toegang te verkrijgen tot die dingen waar jullie nu van afhankelijk zijn geworden. Andere naties zullen jullie gedrag en jullie participatie bepalen. Dat is een feit.

Jullie kunnen jullie lokale universum niet met geweld innemen, want iedereen zal zich tegen jullie keren. Dit plaatje verschilt volledig van jullie films en jullie sciencefiction en jullie fantasieën, waar jullie op hopen en jullie onuitgesproken verwachtingen. Dit werpt een heel ander licht op het belang van menselijke eenheid en samenwerking hier op aarde, het belang van het veiligstellen en opbouwen van menselijke vrijheid en de kracht en aanwezigheid van Kennis die God in iedere persoon heeft geplaatst.

Hier betekend vrijheid niet simpelweg toegeeflijk en onverantwoordelijk worden ten opzichte van alles en iedereen. Het wordt een essentieel element van jullie participatie in het leven. Hier kunnen jullie grotere geschenken opgeroepen worden, want je beseft dat je hier bent om de grote en op het spel gezette noden van de mensheid te dienen. Hier wordt alles wat waar en zuiver in jouw is, geactiveerd en aangesproken. Hier beëindigen naties hun eindeloze conflicten en proberen stabiliteit voor henzelf en hun buren te creëren om hun toekomstig welzijn veilig te stellen en zichzelf te beschermen tegen interventie van buitenaf.

De wereld zal niet met geweld ingenomen worden, want dat is in dit deel van het universum niet toegestaan. Ze zal ingenomen worden door verleiding en overredingskracht, door uitbuiting van menselijke zwakte en conflict, menselijk bijgeloof en niet vervulde menselijke behoeften.

Bruut geweld werd zelden gebruikt in dit deel van het universum. Grotere en subtielere middelen worden toegepast teneinde de hulpbronnen te beschermen en overwicht te behalen door overredingskracht, misleiding en geheimhouding. De mensheid is in dit opzicht nog steeds een lomp, gewelddadig ras, maar zelfs dat is hier op aarde aan het veranderen.

Wij geven jullie deze perspectieven omdat dit de liefde van de Schepper representeert. Hoewel het misschien in eerste instantie overweldigend en beangstigend is, is het een realiteit waar jullie je bewust van moeten worden en waaraan jullie moeten wennen. Jullie moeten nu niet alleen voor jullie zelf denken, of voor jullie gemeenschap of voor jullie natie, maar voor de hele wereld, omdat dat jullie lot en bestemming zal bepalen en het welzijn van jullie kinderen en de kinderen van de wereld.

Het is een grote bewustzijnsverandering, nu een grote en noodzakelijke verandering. Mensen zullen zich natuurlijk hiertegen verzetten. Ze zullen hun toevlucht zoeken tot hun religie. Ze zullen hun toevlucht zoeken tot hun politieke ideologie. Ze zullen hun toevlucht zoeken tot menselijke rationaliteit. Maar het leven in het universum is niet afhankelijk van deze zaken. Het leven gebeurt, of je je daar bewust van bent of niet, of je erop voorbereid bent of niet. Het is geen kwestie van perspectief. Het is geen kwestie van ideologische oriëntering. Het gaat werkelijk over opletten, observerend en objectief en eerlijk met jezelf zijn.

Dit is een grote uitdaging, maar een noodzakelijke uitdaging en een verlossende uitdaging mits eerlijk en oprecht tegemoet getreden. Jullie hebben de ogen om te zien en de oren om te horen, maar jullie kijken niet en luisteren niet. Iedereen om jullie heen lijkt geobsedeerd, in beslaggenomen of onderdrukt. Wie zal met ze praten? Wie zal hen onderwijzen? Misschien horen ze onze woorden niet. Wie zal met ze praten?

Jullie hoeven alleen maar naar de Openbaring te verwijzen, want jullie zelf kunnen het leven in het universum niet nader verklaren. Jullie zelf kunnen de Grote Golven ven verandering die naar de wereld komen niet nader verklaren. Jullie zelf kunnen niet nader verklaren wat menselijke spiritualiteit op het niveau van Kennis betekend. Jullie zelf kunnen wijsheid en Kennis uit het universum niet nader verklaren. Jullie zelf kunnen de grotere bestemming van de mensheid en wat gedaan moet worden om dat te bereiken niet nader verklaren.

Hiervoor moeten jullie je naar de Openbaring wenden, want de Openbaring is groter dan een enkel iemand kan begrijpen. Verwijs naar de Openbaring, want zij alleen bevat de voorbereiding voor de toekomst en bestemming van de mensheid in een opkomende wereld.

God geeft de mensheid wat zij zichzelf niet kan geven. God waarschuwt de mensheid voor de grote gevaren en mogelijkheden terwijl zij op de drempel van de ruimte staat. God waarschuwt de mensheid voor de gevaren en de mogelijkheden en noodzakelijkheden van het leven in een wereld in verval. God brengt een opheldering in de wereld over de aard en zin van menselijke spiritualiteit, een aard en zin zo zoek geraakt en verdoezeld is in God’s voorafgaande Openbaringen.

De Openbaring is enorm groot. Ze spreekt over zoveel zaken. Ze spreekt over zoveel zaken. Jullie kunnen haar niet opgebruiken en jullie moeten haar gebruiken en haar toepassen en haar realiteit delen met anderen. Alleen dan zullen jullie zien wat zij werkelijk betekend, waarom ze noodzakelijk is en waarom zij de grote belofte voor de toekomst en de vrijheid voor de mensen van deze wereld bevat.

Want succes is niet verzekerd. Veel mensen in het universum zijn het slachtoffer geworden van overtuigingskracht en onderwerping. Het is ontelbare keren gebeurd. Het is het onontkoombaar gevolg van mensen die niet gewaarschuwd en niet voorbereid zijn om zich bezig te houden mat een grotere arena van intelligent leven.

Wees op jullie hoede voor jullie eigen fantasieën en verwachtingen. Stel ze ter discussie. Beschouw ze in het licht van de werkelijkheid van de natuur en van de menselijke geschiedenis.

Als je eerlijk met jezelf bent, moet je inzien dat je niet weet wat zich voorbij de grenzen van deze wereld bevindt en dat hoopvolle verwachtingen extreem verblindend kunnen zijn. Je moet op alles en iedereen voorbereid zijn, net als je op alles en iedereen voorbereid moet zijn wat binnen menselijke relaties in deze wereld en door de activiteiten van het leven zelf functioneert.

Om vrij te zijn moeten jullie sterk zijn. Om sterk te zijn moet je verstand helder zijn. Je moet helder zien. Je moet de waarheid horen. Je moet objectief zijn over jouw leven en jouw omstandigheden. Je moet niet met wrok of vermijding naar de wereld kijken, maar met mededogen, geduld en vastberadenheid. Als je het grondwerk voor een nieuwe toekomst hier wilt verrichten, je kleine maar belangrijke rol hier wilt spelen, dan moet je dat zo aanpakken.

Accepteer dit geschenk van liefde en Openbaring. Het brengt grote verantwoording met zich mee, maar ook grote kracht en een grote belofte.

Nu leef je het leven nog niet dat je bedoeld was te leven want jouw leven is niet bezig met de grotere realiteit die binnenin jouw leeft en overal om je heen. Voor de mensheid is dit een groot keerpunt. En voor jouw is het een groot keerpunt.

De mensen van de wereld moeten zich bewust worden van de Grotere Gemeenschap en van de conditie van de wereld waarin ze leven. Jullie moeten leren over jullie grotere kracht en grotere wijsheid die God binnenin jullie heeft geplaatst om jullie te leiden, jullie voor te bereiden en jullie te beschermen.

God heeft weer gesproken. Voor het hoogste doel moet men de grootste noden ontmoeten.