Wat creëert het kwaad?

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 17 Januari 17 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Men moet zich gaan realiseren, over het in de wereld zijn, dat er destructieve krachten in de wereld zijn. Als men werkelijk eerlijk is en zichzelf observeert, zal men zich realiseren dat er zelfs destructieve krachten binnen jezelf zijn. Zeker, binnen de wereld om je heen, worden deze destructieve krachten duidelijk en zijn een deel van de menselijke ervaring door zijn gehele geschiedenis.

Als je opmerkzaam bent van je eigen gedachten en inclinaties, zal het je duidelijk zijn dat er destructieve krachten in jou zijn. Je ziet dit in je verlangen voor vergelding. Je ziet dit in je verlangen om anderen te verslaan en te overweldigen. Je ziet het in je verlangen, hoe geheim ze ook mogen zijn, om anderen te verwijderen en te elimineren. Je ziet dit in je dromen.

Je ziet dit zelfs in je verlangen om de wereld te veranderen. Want hoe kun je de wereld veranderen zonder diegene te verwijderen of te elimineren of diegene het zwijgen op te leggen die tegen jou is? Dit is een fundamenteel probleem van in een fysieke realiteit te zijn, van het leven in een lichaam en wedijveren voor grondstoffen met anderen die in de fysieke realiteit bestaan en die in lichamen leven.

De grote Separatie die het bestaan en de groei van het universum in beweging heeft gezet was niet gecreëerd vanuit een kwade intentie.

Het was geen vergissing. Het is niet ontstaan vanuit het kwaad. Maar binnen dit onveilige bestaan, is het kwaad onontkoombaar.
Het is niet een kracht die gegenereerd wordt door één mythologische individu- iemand die uit de gratie viel en de bron en het centrum van het kwaad werd. Dit is zeker niet het geval wanneer je over jezelf nadenkt levend binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum, waar ontelbare rassen, in tegenstelling tot jou, levend in heel andere omgevingen, alle staten van psychologische, mentale en technologische evolutie vertegenwoordigend. Het is duidelijk, dat het niet één individu is die de bron is van ieders problemen. Veeleer is het, het resultaat van leven in een gecompromitteerd en separaat bestaan.

Daarom kun je het bestaan van het kwaad aan geen enkel individu aanrekenen. Het is het resultaat van leven binnen je huidige conditie, die je bestaan in je Aloude Thuis niet representeert, het bestaan waar je vandaan komt en waar je naar terug zal keren.

Je komt van een realiteit waar je gekend ben en waar geen vragen zijn in een realiteit waar je niet gekend wordt en waar alleen maar vragen zijn, en erg weinig ware antwoorden. Je komt van een plaats van totale veiligheid en opneming naar een plaats zonder veiligheiden die overal Separatie demonstreert. Je komt van een plaats waar je in vrede was, nu, naar een plaats waar je moet overleven en concurreren, waarin je onzekere condities en altijd- veranderende situaties moet navigeren. Het is compleet anders om in de fysieke realiteit te zijn, in een lichaam te zijn.

De Engelen Heerschaar die de Schepper van al het leven vertegenwoordigt dient als intermediair tussen je Aloude Thuis en je huidige realiteit- levend in het fysieke bestaan, levend in een lichaam en het moeten omgaan met dit soort van realiteit, die zo anders is dan waar je vandaan komt.

God lijkt hier mysterieus. God lijkt niet aanwezig. God is nergens te vinden. Je leeft een bestaan waar God zelfs helemaal niet bestaat, behalve wanneer je een groot vertrouwen hebt. Wat een groot verschil met waar je vandaan komt en dat Thuis waar je naar terug zult keren.

En komende {van} binnen deze omgeving, zijn je ideeën over God zo beperkt. Mensen denken dat God hetzelfde is als henzelf- erg machtig, natuurlijk, erg wijs, natuurlijk, maar oordelend en wraakzuchtig en kwaad en gefrustreerd, precies zoals zij zelf zijn. Zij hebben God naar hun eigen beeld gecreëerd.

Daarom is enige dankbaarheid jegens God alleen een benadering. Er is geen absolute waarheid over God ontstaan uit jouw huidige bestaan omdat jouw huidige bestaan niet absoluut is. Het is een relatieve realiteit, relatief omdat het beweegt en verandert en dat het een begin en een einde heeft. Echter waar je vandaan komt verandert niet. Het heeft geen begin en geen eind. Het is niet in voortdurende verandering. Het is niet onzeker. Het is niet onvoorspelbaar.

Daarom is het belangrijk om hier te overdenken dat het bestaan van het kwaad het resultaat is van het leven binnen deze conditie. Het is onvermijdelijk. Als je het gevoel van integratie en veiligheid weghaalt bij een wezen en je plaatst ze in een omgeving waar ze moeten overleven en wedijveren, waar ze andere organismen moeten vernietigen om te overleven, waar ze constant moeten dealen met onzekerheid en het risico vernietigd te worden en waar ontberingen altijd aanwezig zijn en een altijd aanwezige dreiging, hoe kun je van hen verwachten te functioneren in een staat van absolute wijsheid en compassie, zonder angst en bezorgdheid die hen telkens vergezelt?

God verwacht dit niet. God verwacht niet dat men perfect is binnen deze omstandigheden, want niemand zal perfect zijn, en God verwacht niet iets wat niet kan zijn.

Je zult dit misschien van jezelf en anderen verwachten, maar dat is omdat je niet begrijpt in welke realiteit je gekomen bent en waar je voor gekozen hebt om in terecht komen.

God zal daarom het kwaad niet straffen omdat het kwaad onvermijdelijk is. Het is als een kind straffen omdat het kinderachtig is. Het is als het straffen van een onnozele omdat hij onnozel is. Er is geen straf voor het kwaad. Het kwaad bestendigt alleen je eigen misère en vertraagt de mogelijkheid van verlossing en vergroot de afstand.

Mensen hebben natuurlijk moeite om dit te accepteren, want zij willen dat God wraak voor hen neemt. Niet in staat of onwillig om de straf te vorderen waarvan ze denken dat hij gegeven moet worden door henzelf, willen ze dat God het nu voor hen doet. Dit is opnieuw het resultaat van God creëren naar je eigen gelijkenis, een God zoals zij zelf, alleen veel krachtiger, dat is alles.

Hel is een uitvinding die mensen hebben gecreëerd om degenen te straffen die ze haten en niet uit kunnen staan. Maar je leeft al in een soort Hel, zie je, de Hel van Separatie. Jezelf dieper aan deze conditie overgeven betekent een verdere afdaling in de Hel. Jezelf verder isoleren, nu slechts gedreven door je angstige verbeelding en afwijzing van jezelf, anderen en de wereld, stort je verder in een conditie die van nature fundamenteel moeilijk is.

Dus het kwaad is overal om je heen. Het is een kracht. Het neemt de vorm aan van krachten in de mentale omgeving, krachten van overreding, krachten die je niet kunt zien, maar die je kunt voelen, die jouw denken beïnvloeden, jouw emoties en jouw gedrag.

Zie je, dat daarom individuen, groepen en hele naties zichzelf aan kunnen zetten tot daden die fundamenteel destructief en contraproductief zijn. Een hele natie kan zichzelf ertoe bewegen om een andere natie binnen te vallen en te vernietigen om zijn rijkdom en voor grondstoffen onder de pretentie van nationale veiligheid of zelfbehoud.

Of het {oorlog} kan gevoerd worden onder het mom van religie, denkende dat de andere natie heerszuchtig of slecht is, dat ze heidenen zijn, de gedoemden . Maar dit is allemaal maar een excuus voor het uitvoeren van macht en de kracht van het kwaad. En al lijkt het dat het geleid wordt door een paar vastberaden individuen, iedereen zal er in meegesleept worden.

Hoe kan dit gebeuren? Hoe kan zo’n kracht zo’n invloed hebben? Zie je, het is de kracht, in de mentale omgeving.

Met het oog op overleven in de wereld, heb je assistentie en bijstand nodig, en om die assistentie en bijstand te verkrijgen, zul je veel compromissen sluiten- in je relaties met anderen, in je huwelijken, overal om je heen in al je relaties, in jouw relatie met het land waar je in leeft. Je wilt zijn assistentie, bescherming en goedkeuring, dus je gaat er in mee, zelfs als het iets doet wat wreed en duidelijk een schending is van waar je werkelijk het meest waarde aan hecht.

Dit is de kracht van het kwaad functionerend in de mentale omgeving, zich uitdrukkend binnen een sociale context. Het kan verhuld zijn als de plicht tot iemands natie of iemands familie die je kunnen leiden tot het schenden van wat Kennis in jou zou ingeven- de diepere intelligentie die de Schepper van al het leven in jou heeft geplaatst. Een schending van Kennis, een schending van God, een schending van wat je juist acht- je zult deze dingen schenden om de assistentie, bescherming en goedkeuring te verkrijgen, waarvan je denkt dat die noodzakelijk zijn voor jouw overleving. Dit is werkelijk een moeilijke positie. Het is opnieuw een hachelijke situatie van leven binnen deze separate staat.

De wereld is een prachtige plaats. Het is geweldig. Het is Creatie die elk moment plaatsvindt. Het is verandering die ieder moment plaatsvindt. Als je er afstand van kunt nemen en het kan ervaren- zonder zorgen om je voortbestaan, zonder bezorgd te zijn over wat je kunt verliezen of op moet geven- kan het eigenlijk een geweldige ervaring zijn.

Maar verwar het niet met je Aloude Thuis waar je vandaan komt en waar je naar terug zult keren. Het is niet te vergelijken.

Daarom, je moet de wereld accepteren zoals het is. Je kunt het niet als je Aloude Thuis maken. Zelfs God kan het niet als je Aloude Thuis maken, want God heeft het gemaakt om iets anders te zijn.

God is niet de auteur van het kwaad, maar God heeft een omgeving gecreëerd waar het kwaad, zeker onder intelligente rassen die bewust zijn van hun eigen sterfelijkheid, waarschijnlijk en onvermijdelijk zijn. Maar God heeft een tegengif voor het kwaad gegeven, het is een krachtige middel, geplaatst binnenin jou in de kracht en aanwezigheid van Kennis, een diepere intelligentie binnenin je. Niet de intelligentie waar je mee denkt. Niet de intelligentie die oordeelt en speculeert, vergelijkt en veroordeelt, maar een diepere intelligentie- een intelligentie als de Intelligentie van God: een intelligentie die niet denkt zoals je persoonlijke verstand: een intelligentie die ziet, wacht, weet en handelt met kracht en toewijding.

Dit is een tegengif, zie je. Het is het tegengif voor het kwaad in jezelf en de overtuigingen van het kwaad in jezelf en overal om je heen, die zo sterk aanwezig zijn in de wereld. Het is uiteindelijk een tegengif voor het kwaad voor het hele universum. Maar het moet sterk worden in individuen.

De kracht van Kennis in jou is onkreukbaar. Het is niet te overreden of beïnvloedbaar door verleidingen en invloeden binnen de menselijke wereld en zelfs binnen de Grotere Gemeenschap, waar de expressie van het kwaad en conflict al zo lang bestaat.

Jij, op jezelf, kan het kwaad niet verslaan. Als je probeerde het te bestrijden, zou het je verleiden. Je zou meer als het kwaad worden. Het zal je veranderen van een vredelievende voorvechtster in een krijger.

Je zult jezelf wapens op zien pakken tegen anderen die jij beschouwt als geleid door het kwaad.

Je zult als hen worden omdat het kwaad houdt van de aandacht. Het floreert door menselijke betrokkenheid. Het wordt versterkt door degenen die het volgen en degenen die het tegenwerken. Want zonder menselijke aanhang en menselijke attentie, heeft het kwaad niets om zich aan te verbinden. Degenen die ermee verbonden zijn hebben de loyaliteit en betrokkenheid van anderen nodig.

Er zijn heel weinig mensen in de wereld die echt slecht zijn, die zichzelf over hebben gegeven aan deze kracht, deze macht. Maar hun invloed op de gemeenschap in het algemeen is zeer groot. Hun destructieve impact is immens. Het effect van hun acties op anderen, gegeven hun aantal, is immens. Hun overredingskracht, om naties aan te sporen met elkaar in oorlog te geraken is zeer machtig, zie je.

Jij als een individu kunt dit niet tegengaan zonder het risico onder zijn overreding en invloed te vallen. Als je dit probeert, zet je jezelf ertoe om in strijd te zijn met anderen.
Het plaatst en zet je fundamenteel op tegen anderen, zelfs vanaf het begin. Nu moet je anderen bevechten om te doen en te creëren wat jij denkt dat juist is.

Terwijl het goed is om anderen tegen te werken voor een goede zaak, in deze omstandigheid, verandert het je intenties. Het verandert je motivatie want je wordt beheerst door angst- de angst te falen, de angst niet te bereiken wat je wilt bereiken, de angst van denken dat als je niet succesvol bent, dat de strijdige krachten prevalent zullen zijn. Angst wekt haat op. Haat wekt geweld op. En geweld wekt nog meer geweld op.

Dit is een valkuil, zie je. Het is een fundamenteel dilemma. Het neemt goede mensen en plaatst ze in strijd met elkaar,

verandert hun ware intentie om vrede en samenwerking te bewaren en manifesteert compleet andere resultaten.

Er leeft een grotere Wijsheid in jou die niet beïnvloedbaar is door de krachten van dissonantie in de wereld, door de overtuigingen van anderen of de beweegredenen van cultuur of zelfs religie. Het is vrij. Het is puur. Het is helder. Het legt alleen verantwoordelijkheid af aan God omdat het een deel van God is.

Hoe ver je ook gaat in het vaststellen van je isolatie, in het proberen succesvol te zijn in Afzondering en het proberen om Afgescheidenheid te laten werken, je bent nog steeds verbonden met God door Kennis, de diepere geest in jou. Je kunt het niet ontsnappen. Je kunt jezelf er niet van scheiden. Je kunt het ontkennen. Je kunt het licht met vele omhulsels bedekken en in duisternis leven, maar je kunt het niet elimineren. Het representeert jouw doel waarvoor je in de wereld bent, jouw verbinding met God en jouw verlossing.

De vraag is: Hoe lang zal het duren voordat je ernaar verlangt en je realiseert dat zonder dat, je niet succesvol kunt zijn, je jezelf niet kunt vervullen, en je geen ware contributie aan de wereld kunt geven, wat jouw ware intentie om hier te zijn is? Zonder dit, kun je geen vrede en integriteit binnen jezelf hebben. Zonder dit, kun je geen succesvolle relatie hebben met jezelf, of met andere mensen of zelfs met de hele wereld.

Je kunt nog steeds geloven in de macht van het leger, de macht van wapens, de macht van geweld, de macht van de overheid, de macht van persoonlijke overtuigingskracht, de macht van persoonlijke dominantie, de macht van rijkdom, de macht van schoonheid of de macht van slimheid en charme, maar alleen Kennis in jou heeft de ware kracht om te herenigen, om opnieuw verbinding te maken, te zegenen en te inspireren.

De wereld heeft zijn eigen goden gevestigd, zijn eigen definities, zijn eigen expressie van macht en dominantie, overtuigingskracht, verovering enzovoorts. Maar Kennis in jou en in anderen kun je niet voor de gek houden.

Je kunt Kennis je niet laten geven wat je wilt, want het is veel machtiger dan jij, dan je persoonlijke verstand- een verstand vol van verlangen en conflict, angst en bezorgdheid, een verstand dat geïdentificeerd is met alles dat onzeker is, een verstand die onderworpen is aan de macht van het kwaad, een verstand dat gemakkelijk te beïnvloeden is en is beïnvloed.

Maar dieper in jou is Kennis. Je hebt wat onveranderlijk is, zie je. Het terugkomen naar dat wat onveranderlijk is in jou, dat is je verlossing, dat is je kracht, dat je begint te bevrijden van de greep van verslaving en de greep van overreding.

Je kunt net doen alsof je wie dan ook bent die je wilt proberen te zijn. Je kunt jezelf elke naam geven. Je kunt je in elke rol vestigen. Je kunt de rol spelen van een goede of een slechte persoon. Maar in jou, daar is Kennis, wachtend om ontdekt te worden.