Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 16 april 2008
te Teheran, Iran

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

God waakt over de wereld, want de wereld is een onrustige plaats. Het is altijd zo geweest.

Daarom ben jij naar de wereld gekomen. Het is een plaats waar God is vergeten, en jouw ware natuur is vergeten. Het is een plaats van concurrentie en conflicten, waar het leven moeilijk is, waar je constant problemen moet oplossen in je dagelijkse bestaan. Het is een plaats waar mensen vreemdelingen lijken te zijn voor elkaar en vreemdeling voor zichzelf in hoe God hen heeft gemaakt.

Het is een plaats van uiterlijkheden. Het is een plaats van sensaties. Het is prachtig en gevaarlijk, mooi, maar verwarrend. Het is waar de afgescheidenen zijn komen leven, om opnieuw te leren hoe je moet geven en het gat te dichten zodat de Afscheiding mettertijd misschien kan worden beëindigd.

Niemand is hier per ongeluk terecht gekomen. Iedereen is hierheen gezonden voor een doel. Dit doel blijft onontdekt in jou, maar je moet het vinden want dat is het grote streven in het leven. Buiten het voldoen aan je basisbehoeften om te bestaan in deze realiteit, moet je dit doel vinden, want dit is hoe God tegen jouw zal spreken, en dit is hoe je jouw weg zult vinden.

Het Plan van God is zo ontzettend simpel dat het het bevattingsvermogen van mensen te boven gaat, maar het is mysterieus omdat het niet overeenkomt met de menselijke verwachtingen. Het komt niet overeen met menselijke overtuigingen en tradities. Het gaat verder dan het bevattingsvermogen en toch is het heel simpel.

Want God spreekt tot de wereld door een diepere Kennis binnenin het individu en door de kracht van hechte relaties, waarin deze diepere kracht tussen twee of meer mensen kan worden geuit en ervaren.

Met tussenpozen spreekt God tot de wereld om een Boodschap naar de wereld te brengen. Dit gebeurt heel onregelmatig, misschien slechts eens om de paar eeuwen. Gods Boodschap voor de wereld is bedoelt voor een hele lange periode en is bedoelt om de geesten en harten van mensen voor een hele lange tijd te beïnvloeden. Deze Boodschappen worden gegeven op kritieke punten in de menselijke evolutie en tijdens belangrijke tijden van verandering en tijden van grote nood.

De betekenis hiervan valt buiten je huidige referentiekader, want je ziet nog niet de grote nood van de mensheid en waarom een Nieuwe Boodschap van God in de wereld moet worden gezonden voor de wereld zelf. Want terwijl God tot je spreekt door een diepere Kennis binnenin jezelf en door de kracht van hechte relaties, is Gods Boodschap aan de wereld er om de mensheid voor te bereiden op wat zij niet kan zien en niet kan weten. Zij is om de mensheid te waarschuwen. Zij is er om de mensheid te bekrachtigen. Zij is er om de mensheid voor te bereiden.

Je kunt hier alleen getuige van zijn. Het zal je huidige ideeën te boven gaan. Het zal je begrip te boven gaan. Maar God probeert niet om je intellect te bereiken maar meer om met jouw op een dieper niveau te resoneren. Want het intellect is gemaakt om fysieke dingen te navigeren en te begrijpen, specifieke dingen.

Mensen hebben veel vragen, maar zij moeten leren om op een dieper niveau te luisteren, om hun gedachten tot rust te brengen en te luisteren, om aanwezig te zijn, om opmerkzaam te zijn, om eerbiedig te zijn.

Want het intellect kan niet zeker weten of een Nieuwe Boodschap van God authentiek is. Zij [mensen] kunnen niet zeker weten of hetgeen zij horen de absolute waarheid is, de grotere waarheid van de Schepper van al het leven. Zij kunnen via hun intellect niet weten of de Boodschapper de ware Boodschapper is.

Maar in hun hart zullen zij weten. De resonantie zal dieper zijn. De herkenning zal opkomen vanuit een dieper bewustzijn binnenin jou en binnenin anderen.

Dit is wat religie levend heeft gehouden. Het is deze diepere resonantie. Het is niet de kracht van het geloof, want geloof is zwak en feilbaar en is makkelijk te manipuleren door anderen, door andere machten en krachten enzovoorts. Maar de resonantie waardoor mensen blijven reageren op Gods Grote Boodschappen gebeurt op een dieper niveau binnenin het individu – voorbij hun intellect, voorbij hun ideeën en bevattingsvermogen – en dit is wat het kracht en pracht geeft.

Maar als je op dit diepere niveau niet kunt reageren, dan wordt het een zaak van ideologie, van geloof en van sociale en politieke aanhankelijkheid. Het wordt een zaak van conformiteit en de verwachtingen van anderen. Je wordt geacht te geloven, dus geloof je. Je wordt geacht te bidden, dus bid je. Je wordt geacht om de eisen te volgen die al eerder zijn vastgelegd, meestal door mensen, natuurlijk. Maar God spreek tot jouw op een dieper niveau.

God spreekt tot de wereld door deze grote Boodschappen. Zij gaan verder dan de directe noden van het individu. Zij omvatten de noden van de mensheid als geheel en zijn voor het welzijn en de evolutie van de mensheid als geheel.

Van hieruit, krijg je een gevoel van jouw plaats en doel in het leven in deze tijd – waarom je hier bent in deze tijd, op deze plaats, in jouw bepaalde situaties, binnen jouw natie.

Jij moet dit grotere perspectief hebben. Anders zul je niet de grotere context begrijpen waarbinnen jouw leven bestaat, en je zal de beweging van de wereld of de signalen van de wereld niet begrijpen. Je zult denken dat het allemaal betrekking heeft op het verleden – dat het heden en de toekomst op de een of andere manier een vervulling van het verleden zijn. Ideeën worden geassocieerd met het verleden, maar de diepere Kennis die God in jou heeft gelegd is voor het heden, het nu en voor de toekomst. Dit is als begrip zo volledig anders.

God maakt zich geen zorgen of je een religie aanhangt of niet. Maar God roept je op dit diepere niveau door de grote Boodschap voor de wereld die nu aan de wereld wordt gegeven en door de kracht en invloed van Kennis in jezelf. En dat gebeurt elke dag, elk moment, in elk jaar, op elk tijdstip en op elke plaats.

Zelfs als je de Geschriften leest en ze je diep raken, komt dat door de resonantie, niet door de ideeën. De kracht van God wordt niet beperkt door menselijk begrip, of menselijke ideeën, of de ideeën van rassen in het universum, waarvan er zoveel zijn.

God spreekt nu tot de wereld door de Nieuwe Boodschap van God en door de Boodschapper die naar de wereld is gezonden om de mensheid om een wereld in verval onder ogen te zien – een wereld waarvan de hulpbronnen afnemen; een wereld waarin mensen met elkaar moeten samenwerken en een eind moeten maken aan hun onophoudelijke conflicten; een wereld die een gevaarlijke periode tegemoet gaat, gevaarlijker dan elke periode die je ooit hebt gekend; een wereld die contact heeft met het leven in het universum; een wereld die wordt geconfronteerd met interventies van rassen uit het universum die hier zijn om te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid.

De menselijke familie als geheel heeft nooit met deze twee grote uitdagingen te maken gehad – leven in een wereld in verval en geconfronteerd worden met concurrentie van buiten de wereld voor wie de wereld zal beheersen en wie hier voor het zeggen zal hebben. De grote Boodschappen die God in de wereld heeft gezonden [hiervoor], kunnen je hier niet op voorbereiden. Daarom is er een nieuwe boodschap van God.

Denk nooit dat God niet meer communiceert met de wereld. Denk nooit dat de laatste Boodschap voor alle tijden is gegeven. Dit is een menselijk veronderstelling. Dit is ingesteld om een geloof en een ideologie te beschermen. Maar God waakt over de wereld. En de mensheid als geheel staat nu voor de grootste uitdagingen. Hoe zal zij reageren? Hoe bereidt zij zich voor? Zal zij in staat zijn om de grote verandering te begrijpen die eraan komt? Zal zij vechten en worstelen met zichzelf over de resterende grondstoffen? Zal zij zich verenigen om de wereld te verdedigen tegen buitenaardse interventie? Dit is een tijd van grote besluitvaardigheid: of de mensheid zal falen of dat de mensheid zich zal verenigen voor haar behoud en om haar soevereiniteit in deze wereld te behouden.

Je ziet hier meteen hoe ver dit buiten je eigen persoonlijke vooroordelen ligt – buiten je dagelijkse beslommeringen, buiten je ideeën, buiten je overtuigingen, buiten je religieuze begrip, buiten je politieke opvattingen, buiten de behoefte van de dag. Als je alleen wordt bezig gehouden met de noden van de dag, hoe kan je dan de Grote Golven van verandering zien die komen en die het landschap zullen veranderen? Hoe zul je de tekenen van de wereld lezen die spreken over grotere dingen die verder gaan dan jouw eigen persoonlijke zorgen? Hoe weet je wanneer iets je leven gaat veranderen? Zul je op de kust staan als de Grote Golven komen, je rug naar de zee – niet aan het gadeslaan, niet kijkend, niet luisterend?

Dat is de reden waarom Gods Grote Boodschappen het begrip en het bewustzijn van de mensen overstijgen in de tijd dat de grote Boodschappen worden gegeven. Je zult een veel groter perspectief moeten hebben en veel hoger op de berg moeten zijn om de relevantie en het belang hiervan te zien.

Mensen zullen denken dat Gods Nieuwe Boodschap niet relevant is. Zij is niet mogelijk. Zij lijkt hun dagelijkse zorgen niet te raken. Ze zullen niet zien dat zij hier is om de mensheid zelf te redden. Ze zullen niet zien wat zij werkelijk is. Dus zij in de wind worden geslagen en vermeden, bekritiseerd en belachelijk gemaakt.

Mensen willen brood voor vandaag. Ze zien niet dat wanneer God tot de hele wereld spreekt, het voor het behoud van de hele wereld is. Het is voor het behoud van de mensheid. Zonder dit zal er in de toekomst voor niemand brood zijn. Dat is de reden waarom de Nieuwe Boodschap is gegeven.

Je moet stil worden en hier met je hart luisteren. Je ideeën zullen worstelen. Ze zullen moeite hebben om zich te handhaven. Ze zullen proberen dit te berekenen en te begrijpen. Maar dat kunnen zij niet, zie je, want dit is geen Boodschap voor het intellect.

Vergeet je ideeën over religie nu, want jou bereikt nu een Nieuwe Boodschap van God. Vergeet je voorschriften uit het verleden, want dit is voor nu en de toekomst.

Dit is om te bepalen of de mensheid een toekomst zal hebben, een toekomst waarnaar je zou kunnen verlangen en zou kunnen omhelzen. Dit is ter bescherming van de mensheid, iedereen hier, levend in een wereld van achteruitgang, levend in een wereld die geconfronteerd wordt met interventie van buitenaf en rivaliteit van buitenaf.

Je moet het verband zien. Als je denkt dat dit niet belangrijk voor je is, dan heb je het contact met het leven verloren. Je ziet dan niet wat voor de mensheid zorgt.

God heeft deze rijke wereld voor de menselijke familie verzorgd. Als zij wordt geplunderd, als zij wordt geruïneerd, als zij uitgeput raakt, zal God geen andere wereld voor jullie maken. Jullie zullen dan moeten leven met de gevolgen.

Als jullie grondstoffen niet worden beheerd en gedeeld en bewaard als dat nodig is, denken je dan dat God komt en jullie een nieuwe wereld brengt – jullie pakken gewoon jullie spullen en verhuizen ergens naar een andere planeet? Wat denk je hier eigenlijk? Denk je dat jullie alleen zijn in het universum en niemand zich bewust is van jullie, dat anderen deze plaats niet voor zichzelf willen hebben?

Dit valt buiten de huidige zorgen van mensen – hun dagelijkse focus, hun werk, hun ideologie, hun overtuigingen, hun religie en hun politieke ideeën. Overheden komen niet bij elkaar om te overleggen hoe de mensheid gaat overleven binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Het maakt geen deel uit van het publieke debat of gesprek. Mensen praten hier niet over in het café.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God, en daarom moet je nu luisteren omdat dit alles te maken heeft met jou wereld, jouw toekomst, wie jij bent als een individu en waarom je eerst en vooral in de wereld bent gezonden.

Het is deze Kennis die God in jouw heeft geplaatst die het jou mogelijk zal maken om te horen en te reageren. Als je niet verbonden bent met deze Kennis, dan zullen het allemaal vreemde ideeën voor je zijn. Maar als je met je hart kunt luisteren, zul je zien en weten dat dit de grote Boodschap voor jouw tijd is en voor de tijden die komen gaan.

God zal lange tijd geen andere Boodschapper naar de mensheid sturen. Nu komt het erop aan. Als je niet kunt luisteren, is het een grote tegenslag voor jou. Nu komt het erop aan. Er staat geen Boodschap om de hoek. Er is geen tweede versie. Er komt geen Boodschap die zo zal zijn als jij wilt dat ze is. Nu komt het erop aan. Dit is de Stem van de Nieuwe Boodschap. Het is een Stem zoals deze die de Boodschappen door heel de menselijke geschiedenis heeft afgeleverd.

Jij verwondert je over mijn taalgebruik. Ik vertegenwoordig alle talen in een taal. Maar ik spreek door deze taal [Engels] tegen jou omdat dit nu de meest universele taal in de wereld is. Het heeft het grootste bereik, de grootste mogelijkheid. Mijn accent bestaat uit alle accenten.

Het is niet belangrijk dat je probeert om deze dingen te begrijpen, maar het is belangrijk dat je luistert, dat je Gods Nieuwe Boodschap ontvangt – er niet mee vecht, er niet mee worstelt, er niet mee debatteerd, niet denkt dat je erin moet geloven, maar ernaar luistert, je aanhoudende inhalige gedachten te stoppen en te luisteren. Je zult alleen weten dat dit waar is door een diepere resonantie binnenin jezelf. De uitdaging moet jij aangaan, zie je.

Alle grote Boodschappers zijn verloochend en belachelijk gemaakt, veroordeeld en zelfs vermoord omdat mensen niet konden horen. Zij konden niet voelen. Dat is vandaag de dag hetzelfde probleem. Je hebt een moderne gemeenschap, een moderne technologie, maar hetzelfde probleem blijft bestaan. Het is het probleem van leven in Afscheiding. Het is het probleem gedomineerd te worden door je geest, je denken en je overtuigingen. Het is het probleem van gebrek aan menselijke vrijheid in jullie gemeenschappen. Mensen staan onder de last van overleving en overheden.

Zelfs religies worden onderdrukkend. Maar het is hetzelfde probleem. Het is altijd al hetzelfde probleem geweest. Dus de Boodschapper wordt verloochend, niet geloofd, verdacht, bekritiseerd, verdoemd, genegeerd of vermeden. Het is hetzelfde probleem.

Wat is er nodig voor jou om je te realiseren dat je leeft in een tijd van Openbaring? Een Nieuwe Boodschap van God is in deze tijd in de wereld gekomen. Zal je hoofdschuddend wat rond staan te kijken? Zul je wegrennen? Zie je, het is hetzelfde probleem.

Hoe kun je het weten? Je zult het weten omdat God de kracht van Kennis binnenin jouw heeft gelegd, ver beneden en voorbij jouw ideeën, jouw concepten, jouw vermaningen en je tradities.

God spreekt nu tot de wereld. Jij moet luisteren naar wat God te zeggen heeft tegen de wereld. Stop met praten. Stop met denken. Stop met debatteren. Stop met je verzet. En luister. Als je niet luistert zul je zelfs niet weten waar je op reageert.

De mensheid’s twee grote uitdagingen zullen het lot en de toekomst bepalen voor iedereen in de wereld, het lot en de toekomst van alle naties, van de mensen, de conditie van de wereld zelf en of de mensheid de mogelijkheid zal hebben om zijn soevereiniteit in deze wereld te behouden.

Jullie hebben zo lang in isolement geleefd, jij denkt dat je alleen bent in de onmetelijke ruimte. Maar het universum is vol leven. Jij leeft op een prachtige planeet. Er zijn rassen die zich daar bewust van zijn, die haar voor zichzelf willen hebben. Hoe zal je haar verdedigen? Hoe zal je haar intact houden? Hoe zul je haar beschermen? Hoe zul je de mogelijkheden van de mensheid om hier te overleven behouden?

Om dit te doen moeten jullie een verenigde mensheid vormen. Jullie naties moeten samenwerken. Jullie moeten jullie eindeloze conflicten stoppen. Jullie moeten inzien dat dit is geboren uit noodzaak. Het is niet alleen maar een ideaal of een wens. Het is een noodzaak.

God spreekt tot de wereld. Dit is hoe God tot de wereld spreekt. Dit is hoe simpel het is, hoe puur het is. Het is niet sensationeel. Het komt niet tegemoet aan de verwachtingen van mensen. Het is niet hier als een bevestiging van de ideeën of verwachtingen van mensen. Dit is hoe God tot de wereld spreekt.

De Nieuwe Boodschap is heel groot. Het heeft lang geduurd om haar hier te presenteren. De Boodschapper is in de wereld. Jij moet de Boodschap horen. Jij moet met jouw hart luisteren. Jij moet God toestaan om jouw de staat van de wereld te laten zien, de toekomst van de mensheid en de grote beslissingen voor overheden, mensen, individuen en jijzelf over hoe je moet leven, waarvoor je zal kiezen, jouw inzicht van waar de mensheid naartoe gaat en de grote uitdagingen die nu voor jullie liggen. God voorziet in wat de mensheid niet kan zien en niet kan weten over de volgende grote stap in jullie lange geschiedenis hier.