Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

 

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers,
op 14 oktober 2014
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > De Ene God > Hoofdstuk 11

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Vandaag spreek ik over God’s liefde en God’s Plan om iedereen te redden.

We hebben een nieuw begrip van God nodig dat niet ontstaan is uit oude geschiedenis, niet ontstaan is uit een oude begripsvorming, maar ontstaan uit dat wat wij los van religieus geloof, onderricht of oriëntatie, werkelijk herkennen als de Goddelijke Spirit en Aanwezigheid.

En ik zeg hier tegen jullie dat het God’s plan is om iedereen te redden – niet de weinigen uitverkorenen, niet slechts degenen die claimen dat Jezus hun heer is, niet alleen hen, of hen die claimen de aanhangers van Mohammed te zijn, of hen die claimen de leerstelling van Boeddha te beoefenen en toe te passen, of hen die de oude geschriften van de profeten uit het Jodendom aanhangen – niet alleen zij.

Want het is God’s plan om iedereen te redden. Het is God’s plan om dat deel van de Schepping te redden dat weggebroken is en nu in een fysieke realiteit leeft – een realiteit van verandering en moeilijkheden; een realiteit die heel andere dingen van ons vraagt en die onze ervaring van onszelf zo volledig heeft veranderd, dat de meeste mensen hun diepere natuur of hun intrinsieke verbinding met het Goddelijke niet kennen.

Als het God’s plan is om iedereen te redden, veranderd dat het landschap. Dat betekend dat onze aansporingen en onze voorschriften voor verlossing in de basis beperkt moeten zijn, want er bestaat niemand in de wereld, er bestaat geen individu in het universum dat weet wat God de volgende keer gaat doen of het Plan van God kan doorgronden.

Want het Plan van God is niet voor deze wereld alleen, maar voor de miljarden en miljarden en miljarden werelden in het universum om ons heen, binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. God’s Plan is ook voor hen, want onze wereld is als een korrel zand op een strand dat reikt zover het oog kan zien.

Dit is de God van de Grotere Gemeenschap. Dit is de God van onze wereld. Om te weten wat God in onze wereld doet, moet men na beginnen te denken over wat God in het universum van intelligent leven doet – een niet-menselijk universum; een universum gevuld met rassen en wezens op elk niveau, in elke evolutiefase en sociale ontwikkelingsfase; een universum waarin miljarden religies bestaan, waar alle bewuste wezens worstelen om terug te keren naar hun bron.

Laten we niet arrogant zijn. Laten we niet aanmatigend zijn. Laten we niet zeggen dat God niet wederom kan spreken. Laten we niet zeggen dat alleen zij die geloven op de manier dat jij gelooft redding en verlossing zullen vinden. Laten we niet met de vinger naar een ander geloof wijzen en zeggen dat zij niet van God komt, want dat is onwetendheid.

Zeg niet dat jouw Leraar, jouw Verlosser, de Verlosser van iedereen is, want God weet dat niet iedereen één leerstelling of één Leraar kan volgen en daarom heeft God in de loop van de tijd en op strategische momenten in onze geschiedenis en evolutie, verschillende wegen voor verschillende mensen in beweging gezet.

Als God slechts de enkeling, de gekozenen, de elite, de ware gelovigen op wilde eisen, dan zou dat geen God van Liefde zijn. Dat zou geen verlossing zijn voor de wereld. Een handvol individuen redden en de rest van ons weggooien zou geen handeling van een liefdevolle God zijn. Dat is geen handeling van een genadevolle God. Dat is niet de Wil en het Plan van de Schepper van alle leven.

Laten we niet dwaas en arrogant zijn en naar onze Heilige Schift wijzen en zeggen: “Nou, hier staat dat niemand tot God kan komen dan door mij.” We weten zelfs niet wie daar spreekt. Is dat Jezus het individu of is dat de Heilige Geest die door Jezus het individu spreekt? Hoe je deze vraag beantwoord, veranderd volledig de betekenis van deze verklaring.

God is intelligent. God weet dat niet iedereen hetzelfde geloof kan aannemen, dezelfde weg kan volgen, dezelfde theologie kan accepteren of zelfs zich met dezelfde bevrijder kan identificeren – want God is intelligent en wij zijn dat niet. Als mensen beweren dat God alleen maar door dit geloof kan komen, of deze acceptatie, of deze geloofsafkondiging, dan denken ze als mensen, niet als God.

Zelfs God’s Boodschappers weten niet wat God de volgende keer zal doen. Zelfs zij kunnen niet claimen dat ze God’s plan in haar totaliteit vertegenwoordigen. Zelfs de Engelenschare weet niet wat God de volgende keer gaat doen. Laten we bescheiden zijn terwijl we voor de Schepper van alle leven staan en niet aanmatigend en arrogant verwaand en vol eigendunk zijn.

Laten we inzien dat we te maken hebben met iets dat veel groter, veel uitgebreider en meer omvattend is dan alles wat we kunnen bedenken.

Ik zeg jullie dat God’s Plan er is om in de loop van de tijd iedereen te redden. Uiteindelijk zullen de diepste poorten van de Hel worden geopend en hun inwoners zullen worden bevrijdt.

Zelfs de donkerste plaatsen van verloochening en lijden zullen open staan voor het Licht van de Schepper, want het is God’s Wil om iedereen terug te winnen door de Kracht en Aanwezigheid die God in iedere persoon geplaatst heeft, of ze nu tot deze of gene religie behoren, zelfs als ze een religie hebben die niemand kan identificeren.

Als je zegt dat God oneindig barmhartig en liefhebbend is, moet je zeggen dat het God’s Wil is om iedereen te redden, anders is jouw claim onjuist en aan voorwaarden gebonden.

God weet dat de wereld een moeilijke plaats is. God begrijpt dat mensen hier geen heiligen worden, een enkeling uitgezonderd misschien.

God weet dat we alles ongedaan moeten maken dat wij gecreëerd hebben en tussen ons en God in staat en daarom heeft God de kracht van Kennis, een diepere intelligentie,

binnenin ons geplaatst, want zonder deze diepere intelligentie zouden we onszelf niet kunnen bevrijden.

Het Plan is groter dan welke religie dan ook. Het is groter dan welke theologie dan ook. Het is groter dan enige geloofsbetuiging of voorwaarde die we stellen aan de betekenis van verlossing.

We kennen de geest van God niet. We kennen slechts onze eigen geest of de geesten van hen die ons beïnvloeden.

Laten we bescheiden zijn tegenover de Heer van alle leven en niet claimen de scheidsrechters en de beheerders van God’s Plan te zijn, want we weten maar weinig en we weten alleen dat wat tot nu toe aan ons verstrekt is. Zelfs onder de religieuzen zijn er maar enkelen die de kracht en aanwezigheid kennen die God in hen geplaatst heeft en daarom zijn de heiligen en mystici door de eeuwen vervolgd door de geestelijken – hen die mensen van het woord en de wet zijn, maar geen mensen van Spirit en het Mysterie.

Laten we open zijn en toegeven dat we de waarheid absoluut niet kennen.

Laten we bescheiden zijn en toegeven dat de God’s Plan absoluut niet kennen.

Laten we inzien dat onze tradities geschenken en wegen zijn en niet bedoeld om gebruikt te worden om de mensheid te verdelen en ons in conflict te brengen en tegenover elkaar te plaatsen. Want alle wereldreligies zijn geïnitieerd door God en in de loop van de tijd door mensen veranderd en bezoedeld.

Het is God’s Plan om iedereen te redden.

Denk hier aan. Denk hier over na en zie hoe tijdelijk jij wilt dat God’s Plan is. Je wilt dat slechts bepaalde mensen gered worden, de mensen die je mag of die geloven in of tegemoet komen aan jouw criteria.

Maar wie onder hen zal in staat zijn volledig terug te keren naar de Schepper? Zelfs onder de vromen is er misschien maar een klein percentage dat werkelijk verenigd is met Spirit. Alle anderen kunnen aanklagers voor de wet, handhavers van een ideologie,, een traditie en een instelling worden.

Laten we bescheiden staan en getuigen van het mysterie en de kracht van de Schepper, zoals ze in ons en anderen werken en niet aannemen dat we zulke dingen zelf kunnen begrijpen of kunnen besturen.

Want het is God’s Plan om iedereen te redden – zelfs de grootste zondaars onder ons, zelfs de meest corrupte, zelfs de meest gedegenereerde en jammerlijken. Alleen God weet hoe dit moet en God is niet gebonden aan onze overtuigingen en proclamaties. Wie onder jullie kan zeggen dat dit niet het geval is?

Laten we niet arrogant, dwaas of dom zijn als we voor het Mysterie staan, waarvan we zo weinig afweten.

Laten we de Heilige Schrift niet gebruiken om God’s Wil en Doel te definiëren, want onze Heilige Schrift was een recept voor een volk voor een bepaalde tijd. Ze omvatten niet de majesteit van de Schepping of de kracht en insluiting van verlossing.

Laten we bescheiden voor het Mysterie en de Kracht van de Heer staan.

Laten we voertuigen van de Gratie worden want ieder van ons werd gezonden om een wereld in grote nood te dienen, een wereld die een grote en gevaarlijke verandering tegemoet ziet.

Laten we beseffen dat we hier zijn om mensen te voeden en te dienen en om de wereld te dienen en de wereld te behouden, zodat het een plaats moge zijn waar onze kinderen en kleinkinderen zonder grote rampspoed in kunnen leven.

Laten wij de heilige wereldtradities eren en ze niet tegenover elkaar en in strijd met elkaar plaatsen, want de Spirit van God is in ze allemaal ondanks hun ogenschijnlijke verschillen en ondanks de toenemende verdeeldheid geboren uit menselijk onbegrip, onwetendheid en ontkenning.

Laat dit jullie begrip zijn.