Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 31 Januari 2007
te Boulder, Colorado

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het is nu tijd voor een groter begrip van God en een uitgebreid begrip van God, die de Bron en de Auteur van jouw leven is en van al het leven in deze wereld en de gehele Grotere Gemeenschap van werelden waarin je leeft.

Dit nieuwe begrip is er niet om een vorig begrip te corrigeren als wel om het te verruimen, om het meer compleet te maken, om de deur open te laten voor een grotere ervaring van de Goddelijke Wil en Aanwezigheid in jouw leven.

Bij het presenteren van een Nieuwe Boodschap van God, is het daarom noodzakelijk om deze ervaring te hernieuwen, het te verversen, het te scheiden van alle dingen die toegevoegd zijn door menselijke instituties en menselijke uitvindingen, om het voor jou een grotere focus en helderheid te geven.

Hier is het belangrijk God niet met religie te verwarren, want vele verschrikkelijke dingen zijn gedaan in de naam van religie en in de naam van God. Maar God bestaat ver buiten al deze dingen- ver buiten de menselijke dwalingen, ver buiten de menselijke verbeelding, ver buiten de menselijke uitvinding en ver buiten de menselijke corruptie.

Het is nu noodzakelijk voor jou God in overweging te nemen binnen de grotere arena van intelligent leven waarin je leeft, die alle leven binnen deze wereld bevat, maar zich verder verruimt in de Grotere Gemeenschap (het universum).

God begrijpenOm een pure belevenis te hebben van de Goddelijke realiteit en de Goddelijke Wil voor jouw leven, moet je dit Grotere Gemeenschap begrip van God verwerven.

Anders, zul je aan God denken als een projectie van je eigen persoonlijkheid, als een projectie van je eigen emoties, gedachten en gevoelens. Je zal je eigen boosheid projecteren op God, jouw voorkeuren, jouw oordelen, wat voor soort gevoel van wraak je ook mag hebben, jouw notie van rechtvaardigheid en straf enzovoorts.

Maar God bestaat bestaat buiten dit al- de ware God, de pure God die zoals de zon op jou schijnt. Ondanks de wolken in de lucht, ondanks de vervuiling in de atmosfeer en de turbulentie op de grond, God is zoals de zon die op jou schijnt.

Maar God is voorbij de zon, voorbij enige definitie die je kunt maken. Voorbij jouw geschiedenis, voorbij de grote leraren en de grote Boodschappers van God, voorbij de grote spirituele boeken en getuigenissen, daar is God de Creator en de Auteur van jouw leven en bestaan.

Wat God in je heeft gecreëerd leeft nu in jou. Het leeft voorbij je intellect, voorbij je gedachten en begrip, voorbij jouw conceptie, voorbij jouw ideeën en overtuigingen in een diepere plek binnen in je- een dieper bewustzijn, een bewustzijn dat in de Nieuwe Boodschap Kennis wordt genoemd. Het is het bewustzijn dat weet. Het is het bewustzijn dat wacht. Het is het bewustzijn dat helder ziet zonder vertekening, zonder angst, zonder voorkeur, zonder verwarring, zonder speculatie- een dieper bewustzijn binnen in jou.

Dit is wat God in jou gecreëerd heeft wat permanent is, dat altijd zal bestaan. Buiten je tijdelijke identiteit in de wereld, buiten alle gebeurtenissen van deze wereld en alle andere werelden, buiten de rivier van jouw ervaring in dit leven, is er Kennis binnen in je en het is God die de Auteur van deze Kennis is.

Wanneer je aan God denkt binnen deze grotere context, kun je de kracht en gelukzaligheid van Gods creatie beginnen te waarderen, in de wereld en tenslotte in jezelf.

Je lichaam, je verstand, je persoonlijkheid- dit zijn allemaal tijdelijke voertuigen wiens grotere doel is om uiting te geven aan je relatie met God en de wijsheid die God je gegeven heeft om te communiceren en bij te dragen aan een wereld in nood.

Denk dan aan jouw verstand, jouw lichaam, jouw intellect als voertuigen van expressie, waardevol op zich, maar niet zo waardevol als waarvoor ze bedoeld zijn, om zich uit te drukken en te dienen.

Dan zul je beginnen te zien dat God alles doordringt, leeft binnen alle dingen en toch voorbij alle dingen is- alles tegelijk.

Je kunt deze Aanwezigheid voelen waar je ook bent, en je kunt Kennis vinden en volgen waar je ook bent.

Om daarom, de ervaring van God binnen jouw leven volledig te begrijpen, moet je tot Kennis binnen jezelf komen, die de Grotere Intelligentie is, het permanente dat God in jou en voor jou gecreëerd heeft. Het is wie je werkelijk bent, voorbij alle concepten, ideeën en illusies. Het is je ware natuur.

Het is door het verkrijgen van een connectie met Kennis, door te leren Kennis gewaar te worden en Kennis te volgen dat je leert de Aanwezigheid te ervaren, de Kracht en de Wil van God in je leven.

Buiten dit, blijft God voor altijd voorbij de concepten van het intellect, voorbij alle menselijke voorstelling, voorbij alle individuele en collectieve filosofieën. Want welke verzameling van ideeën of concepten kunnen een God van de Grotere Gemeenschap bevatten, de Auteur van ontelbare rassen van wezens, allen uniek en verschillend van elkaar op zovele manieren?

Tot God komen is dan tot Kennis komen binnen in jezelf, want dit is wat je tot God roept. Misschien word je geroepen om naar een bepaalde plek te gaan of een bepaalde persoon, maar het heeft als doel- om de Aanwezigheid te ervaren binnen in jezelf. Want je zal meer dan geloof nodig hebben om te waarderen, begrijpen en volgen wat God je heeft gegeven om te zien, te weten en te doen.

Laat dit dan het begin zijn voor jou, waar je de stappen naar Kennis neemt, waar je de stappen naar God neemt. En je doet dit of je nu een Christen, een Boeddhist of een moslim bent. Welk geloof je dan ook aanhangt, en zelfs wanneer je geen geloof beleid, zijn er nog steeds de Stappen naar Kennis.

Kennis is datgene wat alle wereldreligies heeft gecreëerd, en Kennis is wat hen nog steeds verbindt, ondanks alle separatie en conflict dat tussen hen bestaat. Want dit is een uitvinding van de mensen en geen Goddelijke uitvinding.

De Roep weerklinkt door al deze tradities- binnen en voorbij deze tradities. Het is een Roep die klinkt door het gehele universum om tot de kracht en de Aanwezigheid van Kennis terug te komen, om te ontdekken wat Kennis voor jou heeft om te doen, te zien en te weten. Dit initieert de terugkeer- de Roep, het luisteren, het beantwoorden en de terugkeer.

Laat dit jouw begrip zijn.