Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Nieuwe Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 2 november 2009
te Boulder, Colorado

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Iedere overweging over de ziel moet zich slechts verhouden tot je huidige omstandigheden, fase van ontwikkeling en het bereik van realiteit die je in staat bent te ervaren. Dit is natuurlijk de uitdaging, wanneer je geconfronteerd wordt met elk idee van spirituele waarheid in de wereld- dat het allemaal relatief is van waar je kijkt en je positie in het universum en de schepping.

Daarom, wat waar mag zijn binnen deze realiteit hoeft niet waar te zijn in de volgende dimensie van realiteit, die je zeer zeker zal ervaren wanneer je deze wereld verlaat. Vechten, ruzie maken en oorlog voeren vanwege religieuze ideeën is een vruchteloze onderneming, op zijn zachtst gezegd, en in realiteit een complete tragedie.

Denken dat de geschriften alleen, je het Karakter en de Wil van God kunnen vertellen is een grote onderschatting. Want je moet dit ervaren op het niveau van Kennis binnen jezelf.

Religie is een weg naar een intellectueel doodlopende straat, of het is de weg naar het ontdekken van de ziel en de grote behoefte van de ziel om zijn missie en lotsbestemming in de wereld te vervullen, in dienstbaarheid tot de mensheid en de wereld. Iedereen is in de wereld gezonden om de wereld te dienen. Maar natuurlijk is deze aanvankelijke en fundamentele intentie vergeten en verward, verdraaid en gecorrumpeerd geworden, leidend tot de wereld die je vandaag ervaart.

Vervolgens rijst de vraag: Wat is de ziel? We zullen je hier een begrip geven dat heel behulpzaam zal zijn, zolang je onthoudt dat dit begrip en elk begrip die We je geven die te maken heeft met het eeuwige, zal groeien en veranderen terwijl je vordert. Wat je een kind vertelt over de wereld is niet je een volwassene vertelt. Wat je een kind vertelt over God is niet wat je een volwassene vertelt. Daarom zal de graad van volwassenheid werkelijk je bewustzijn en je begrip bepalen, vooral in de omgang met de realiteit die zich uitbreidt buiten deze wereld en buiten deze korte periode van leven, die je leven in de wereld noemt.

De realiteit van de ziel past zeker in deze categorie. Het was gecreëerd voordat je in deze wereld kwam en het zal bestaan als je de wereld verlaat. Dus je wereldlijke begrip, die heel erg tijdelijk is, gegeven de grenzen van jouw tijd en activiteit in de wereld, zal je er alleen een glimp van geven vanuit een zeker perspectief.

Maar helderheid is hier altijd belangrijk om je verstand toe te staan zich te verruimen en je te herinneren dat je niet je intellect bent, of de draagwijdte van je ideeën, of je herinneringen, of je grieven enzovoort. Wat gecreëerd is geweest in de wereld zal voor een groot deel, in je ervaring met de wereld voorbij gaan,

Wat is de ziel? De ziel is het deel van jou dat God gecreëerd heeft die eeuwig is en die bestond voor dit leven en verder zal bestaan na dit leven.

Dan rijst de vraag: Wat is Kennis waar je over spreekt? Kennis is het deel van jouw ziel die niet gescheiden is van God en dus in staat is om te reageren op de Wil van God, op de bescherming van God en de Wijsheid van God waar het speciaal betrekking heeft op jouw leven en omstandigheden, in deze situatie van leven in de wereld.

Dus in essentie, zijn jouw ziel en Kennis nog niet hetzelfde in jouw ervaring. Jouw ziel is jouw ervaring, levende in een staat van Afscheiding, is het deel van je permanente identiteit die is afgescheiden van God. Maar omdat je niet volkomen gescheiden kan zijn van God, is het gedeelte dat niet van God gescheiden is je reddende genade.
Herenig de ziel met Kennis en de ziel is compleet en de Separatie binnen de ziel eindigt. Met andere woorden, een deel van de ziel reist door het leven als een separate entiteit, onwetend en angstig om geconfronteerd te worden met zijn ware identiteit. Het deel van de ziel dat God nooit verlaten heeft, gaat mee, maar reageert op iets heel anders en is een heel ander soort van intelligentie.

De Separatie was nooit compleet omdat je jezelf niet kunt afscheiden van je bron. Zelfs als je dat zou proberen en dit uitermate na zou streven, uiteindelijk kan het niet succesvol zijn. Dat is waarom alle zielen, uiteindelijk, misschien in de heel verre toekomst, zich zal herenigen met God.

Het moment dat Separatie was gecreëerd, voor de creatie van tijd en ruimte, was het antwoord gegeven. Het antwoord was gegeven omdat je niet afgescheiden kunt zijn van God en dat zal je tenslotte redden. Ongeacht welke religieuze aansluiting of geloofssysteem je aanhangt, ongeacht je tijd, je cultuur- zelfs ongeacht in welke wereld je leeft in de Grotere Gemeenschap van werelden in het universum- dit is jouw verlossing.

Je keert terug naar God door Kennis, Kennis die het grotere deel van jou is dat nooit van God gescheiden geweest. We gebruiken de term Kennis omdat het gerelateerd is aan het vermogen om diepgaande ervaringen van herkenning en weten te hebben. Kennis is hier niet een raamwerk van informatie of wat je leert aan een universiteit.

Kennis is hier niet een systeem van een geloofsovertuiging of een filosofie of een theologie. Het is de beweging van Spirit binnen in je.
Dus wat We hier zeggen is dat je Spirit verdeeld is. Dat is waar de Separatie gebeurde, zie je. Het is niet alsof je uit de Hemel geschopt werd of dat je er verontwaardigd vandoor ging, kwaad op God: ” Ik ga mijn eigen werkelijkheid creëren!” Als een ruzie tussen geliefden: “Ik ga weg en op mezelf! Ik heb je niet nodig! Ik ga zonder jou leven. Ik ga om geïsoleerd te leven,” als een soort vijandige activiteit, zie je.

Natuurlijk ga je jezelf isoleren, en lijd je daar onder. Niet verbonden met je bron, heb je nu geen zekerheid. Heb je geen gevoel van bestendigheid. Je hebt geen gevoel van een wezenlijke relatie. Je zoekt je toevlucht in de wereld als een individu. Je wend jezelf een vorm aan. Je ontwikkelt een intellect om je te navigeren in de wereld omdat het zo’n moeilijke en onvoorspelbare plek is. En vanaf deze plek van isolatie, separatie en belichaming, probeer je te begrijpen wat God is.

God heeft periodiek tijden Boodschappen in de wereld gezonden op grote keerpunten voor de mensheid. Deze Openbaringen hebben zich vastgezet in het verstand en de verbeelding, veranderd en toegepast en verdraaid tot het punt waar ze vol van waarheid en onwetendheid zijn. Om je weg hierin te vinden, wat je zeker kunt doen, moet je de waarheid scheiden van de onwetendheid.

Je kunt God niet kennen met je intellect. Het was niet gemaakt om zoiets groots te bevatten. Want een intellect kan alleen een ander intellect beschouwen. Het kan alleen maar dingen overdenken die in zekere mate hetzelfde zijn als zichzelf en God is geen intellect. Mensen denken over God als een persoon of personage, maar God is geen persoon of personage.

Continu uitbreidend buiten jouw begrip en concepten en pogingen om God te formuleren en te limiteren, bestaat God. Het zou lijken op een mier die probeert de zon of het zonnestelsel te begrijpen.

Het kan de kracht van de zon ervaren en de voordelen hiervan, om in staat te zijn te leven in de wereld die jij kent, maar het begrip zal nooit volkomen zijn.
De Openbaringen van God zijn er altijd geweest om je opnieuw te verbinden met je diepere natuur, zodat de Separatie gerepareerd kan worden en tenslotte in jou kan worden beëindigd.
Want je kunt niet terugkeren naar je Aloude Thuis, je hemelse staat, totdat deze reparatie heeft plaatsgevonden. God kan jouw Separatie niet ongedaan maken omdat God de Separatie niet gecreëerd heeft.

God heeft effect op realiteit, niet op datgene dat geen de realiteit is. Maar God heeft Kennis met je meegezonden in de wereld. Het is bij je overal waar je gaat. Op deze manier, hoeft God geen zorg te dragen voor jouw leven en hoeft niet persoonlijk over je te waken, want de Heer van triljoenen universa kan zich niet bezig houden met je dagelijkse aangelegenheden, of jouw bekommernissen met je interne conflicten. Te denken dat God elke dag tot je spreekt, is God maken tot je persoonlijke bediende, je loopjongen, als een soort van onbeduidende god die zich bezighoudt met wat jij aan het doen bent.

God is de Grote Attractie die je terug roept, jou oproept door Gods Afgezanten, jou oproept door de ware spirituele leraren die heden ten dage in de wereld zijn, jou oproept door de grote tradities ondanks de combinatie met onjuistheden en misvattingen.

God heeft je Kennis gegeven om je te leiden, om je te beschermen en om je naar je grotere verwezenlijkingen in de wereld te leiden. Op deze manier, hoeft God niets anders te zijn dan God. En je zal moeten leven met de realiteit dat er een grotere waarheid in jou is- een dieper bewustzijn, een fundamenteel ethisch fundament die niet misleid kan worden, niet omkoopbaar is en niet gebruikt kan worden om zelfzuchtige redenen.

Want Kennis is geen hulpbron van je intellect. Uiteindelijk is jouw intellect een hulpbron voor Kennis. Maar om dat te zien, zul je je gevoel van identiteit moeten verschuiven naar een veel meer permanent en dieper deel van bestaan om te zien dat jouw intellect een magnifiek instrument van communicatie is. Het is hier om Spirit te dienen, niet om Spirit gevangen te houden.
Maar deze revolutie in jezelf die je laat terugkeren naar je Bron en je ware aard is iets dat de meeste mensen nog niet hebben ondergaan, zelfs niet onder degenen die claimen religieus te zijn en religieuze leiders. Zij zijn teveel afhankelijk van hun geloof en hun ideeën, wat helemaal niet betekent dat ze al ver op weg zijn op de grotere spirituele reis die ieder persoon moet maken.

Er is een verschil tussen schriftgeleerde en iemand die vervuld is met de Spirit van God. Veroordeel anderen niet in dit verband. Iedereen worstelt hier in zekere mate mee op uiteenlopende verschillende levels van hun eigen zelfontdekking. Veel mensen zijn zelfs niet begonnen. Sommigen worstelen in het begin. Anderen zijn aan het worstelen en proberen hun weg te vinden terwijl ze op weg zijn op deze grote berg.

Intellectuele briljantie is niet de kracht van Kennis. Je luisteraars betoveren en fascineren met welsprekendheid, of een diepe studie van de geschiedenis, representeert niet de grotere kracht van Kennis in jou. Kennis kan spreken door een gecultiveerd intellect. Het kan spreken door een verruimd intellect. En het zal deze dingen doen overeenkomstig hetgeen passend voor je leven is. Maar verwar deze twee niet zoals zoveel mensen doen.

Je ziel is verloren, maar je ziel kan nooit geheel verloren zijn omdat het met God verbonden is door Kennis, door dat deel van jou die God nooit verlaten heeft. Kennis die ieder moment met jou reist, is elke dag in iedere situatie bij jou, jou raadgevend en jou leidend.

Maar je kunt zijn adviezen niet voelen of zijn leiding niet volgen omdat je zo verloren en zo in beslag genomen wordt door de wereld en door je eigen interne fantasieën en angsten, je eigen interne conflicten, je eigen haatdragendheid, je verdriet, je gewoontes en je gefixeerde overtuigingen. Het is alsof je in een schandpaal in het centrum van de stad staat, je armen en je hoofd vastgezet in de schandpaal en je kunt er niet uit om in de stad te gaan omdat je hier vastzit. Dit is jouw doornenkroon. Dit is jouw gevangenis.
De wereld prijst briljante intellectuelen en artistieke talenten. Het prijst individuele prestaties. Maar het weet niets van de kracht en de aanwezigheid van Kennis. Het zal zijn heiligen eren, maar alleen wanneer ze dood zijn en niet langer een sociaal, politiek of religieus probleem zijn.

Maar mensen zijn nog steeds in staat anderen te inspireren omdat Kennis tot op zekere hoogte door hen heen stroomt. Kennis is overal. De demonstraties, door onbaatzuchtig geven, de demonstraties door aanmoediging en inspiratie, de demonstraties door ontelbare vormen van contributie voor het welzijn van individuen en voor het welzijn van naties, burgers en de hele wereld zijn ontelbaar en zonneklaar.

Je leeft in een wereld die Kennis de hele tijd demonstreert, en je leeft in een wereld die de hele tijd de ontkenning van Kennis demonstreert. Waar zul je je nadruk dan plaatsen?

Dat wat Kennis ontkent, is in essentie, slecht want het ontkent de Genade en Kracht van God. God zal je niet voor straffen voor deze dingen, maar dit zal jou de Genade en Kracht van God ontzeggen en alle oplossing, comfort en zekerheid dat dit na verloop van tijd zal herstellen.

Terugkeren naar God is niet simpel een besluit die je op een dag maakt. Het is een fundamentele verandering van de uiting van je hart die gedemonstreerd dient te worden in vele situaties, naar vele drempels van beslissing leidend. En dat is waarom de voortgang hier stap voor stap gaat. Het is incrementeel.
God zal je niet dichter bij God laten komen want God wil dat je hier bent. De Engelen willen je niet dichterbij laten komen want als je te dicht bij hen komt, wil je niet meer in deze wereld zijn met al zijn moeilijkheden, zijn gefragmenteerde relaties, zijn problematische menselijke relaties. God wil jouw ogen naar de wereld gekeerd, maar met de kracht en aanwezigheid van Kennis om je te leiden.

Hier wordt de Separatie stap voor stap en beetje bij beetje gereduceerd. Zijn kracht begint te vervagen. Zijn invloed wordt minder en wordt vervangen door een grotere kracht die wezenlijk voor jou is en voor alle mensen die hier zijn.

Een oprechte gebaar van vriendelijkheid kan overal herkend worden, door elke cultuur. Je hoeft de taal niet te vertalen. Je hoeft de cultuur in al zijn dimensies niet te begrijpen. Je hoeft hier geen academicus voor te zijn. Het is simpel een gebaar die universeel wordt herkend.

De wereld wordt geregeerd door angst- de angst voor verlies, de angst om te verliezen wat men heeft, de angst voor de dood, de angst voor verloochening, de angst voor afwijzing, de angst voor verbanning en ontkenning. Dit is een kracht die bestaat in een staat van Separatie. Het is iets wat onbekend is in je Aloude Thuis.

Je kunt niet naar God terugkeren aan het einde van je leven omdat je nog niet gereed bent. Je hebt niet voldoende capaciteit voor relatie opgebouwd. Je hebt je ervaring van je ziel om anderen op te nemen nog niet voldoende uitgebreid.

Dus zelfs wanneer je een heel wijs en gevorderd persoon in de wereld wordt, zal je een grotere taak gegeven worden. Misschien zul je een van degenen zijn die degenen dienen die achter blijven. Misschien wordt je elders in het universum gezonden om te dienen, overeenkomstig je eigen afkomst en lange geschiedenis. Als je op enigerlei mate succes behaald op het vlak van terugvordering van Kennis in je leven, gaat God dat niet verspillen want je geschenk groeit door een bijdrage te leveren. De kracht van Kennis groeit door bij te dragen. Het is niet de vraag om het stoffelijke leven te ontvluchten. Het is de vraag om te dienen op vele, vele niveaus, uitbreidend ver buiten wat je verstand op dit moment zelfs maar kan bevatten.
Wat is de Hel dan terug te moeten komen en het allemaal opnieuw te moeten doen, of om ergens anders naar toe te moeten gaan waar het een zelfs een moeilijker plaats is om te zijn? Te denken dat je naar de Hemel of de Hel gaat op de dag des oordeels aan het einde van je leven- dat is een religie voor kleine kinderen die niets weten van de Creatie en het Plan van God. Jouw successen zullen niet verspild worden, maar zullen versterkt en uitgebreid worden om de gesepareerden die de realiteit van leven in het fysieke universum vormen te dienen.

Zo kun je hier zien, dat je ziel, wanneer het groeit, niet afneemt. Het breidt zich uit. Niet langer een alleenstaand punt van licht, het wordt nu een cluster van lichten. Het behoudt iets van zijn unieke zijn, maar zijn realiteit en identiteit zijn gebaseerd op de kracht van de kern van zijn relaties. Omdat God je ultieme relatie is, bereid je je voor op God door relaties te ontwikkelen die zuiver en authentiek zijn en die een hoger doel dienen in je tijdelijke leven in de wereld.

Op deze manier, is de Hel altijd tijdelijk. De wil van God is om alle deeltjes van creatie die weggebroken zijn en zichzelf verloren in andere realiteiten terug te winnen.

De tragedie is in tijd. In tijd, lijd je. In tijd, verlies je mogelijkheden. In tijd, faal je in je missie vanwege in de wereld te zijn.

In tijd, produceer je meer lijden voor anderen, met als resultaat meer lijden voor jezelf- je probleem verergert, het verdiepen van jouw dilemma,jouw gemoed wordt somberder.

Er zijn natuurlijk ergere Hellen dan dit. De mensheid is uitzonderlijk in de mate van het lijden dat ze voor zichzelf creëert, zowel individueel en collectief. God zal je aan het einde herwinnen, maar het einde kan vanaf nu lang duren en jij lijdt in de tijd. Je kwijnt weg in de tijd.

Je ziel kan zich niet herenigen zonder de terugwinning van Kennis. Het deel in jou dat wijs is moet dat deel in jou leiden dat niet wijs is. Dat deel van jou dat niet van God gescheiden is moet dat deel van jou leiden dat nog steeds denkt gescheiden te zijn van God.

Op deze manier, hoeft God geen speciale inspanning te doen voor jouw bevrijding omdat het proces al op gang is gebracht. God hoeft niet jouw therapeut te zijn, jouw adviseur of persoonlijke verzorger, zelfs niet de Aanwezigheid der Engelen. Mensen denken dat de Aanwezigheid der Engelen is als hun bediende, hun persoonlijke verzorgers. Dit is natuurlijk belachelijk.

De Ongezienen, de Aanwezigheid der Engelen die je bijwijlen advies zouden kunnen geven, hebben duizenden individuen waar Ze op toezien. Zij zullen hun tijd niet verdoen met jou en je dwaasheid. Maar zij zullen reageren op die momenten wanneer je geest in beroering wordt gebracht en grotere mogelijkheden voor jou tevoorschijn komen.

Je ziel wordt groter, uitgebreider en meer inclusief ten opzichte van anderen wanneer je vordert en wanneer je vooruit gaat in je spirituele ontwikkeling. Je leeft nu niet langer louter voor jezelf. Je leeft ook voor anderen en voor hun welzijn. Misschien dat je gevoel voor anderen alleen jouw familie omvat, maar het kan andere mensen omvatten.

Het kan een groter plaatje van relatie inhouden, verbonden met buren en gemeenschappen. Er zijn zelfs enkele individuen die de mensheid zien als hun fundamentele relatie. Maar dat is een erg geavanceerde staat en is alleen bedoeld voor enkele mensen wiens contributie werkzaam is een veel grotere arena.

Je grotere doel in de wereld is niet jouw uitvinding, en je kunt het niet bereiken op je eigen voorwaarden. Het moet jou onthuld worden, en je moet bereid zijn om deze openbaring plaats te laten vinden en om het geduld en de nederigheid te hebben om in staat te zijn dit geleidelijk te ontvangen, want je kunt dit niet in één keer onder ogen zien.

Hier realiseer je je dat je geest niet jouw grotere realiteit is, hoewel je het hebt toegestaan je te domineren en controleren., en je je er op ongepaste wijze mee hebt geïdentificeerd. Het is nog steeds deel van jouw bestaan in de wereld. Het onderscheidt je nog steeds op vele manieren. Het is nog steeds de weg tot jouw aangeboren talenten om zichzelf te uiten in relatie tot anderen. Maar nu luister je naar een grotere kracht.

Deze kracht komt zowel van binnen als buiten. Boodschappen kunnen door de Engelen Aanwezigheid in jouw geest gezonden worden, maar wat belangrijker is, is dat Kennis in jou deze dingen bevestigt.

Kennis is waarlijk het centrale punt. Het is zelfs niet God. Je kunt je niet op God focussen. Je kunt je focussen op je ideeën over God of je geloof over God, maar wat is dat?

Je ervaart God door een diepere connectie binnen jezelf, een diepere connectie met anderen en een diepere connectie met de Ongeziene Krachten in het universum die werkelijk de stromingen in je leven leiden.

Je geest is als de oppervlakte van de oceaan- turbulent en onvoorspelbaar, zinloos, gegeseld door de winden van de wereld, de ene dag kalm de andere dag turbulent.

Je kijkt naar de oppervlakte en het lijkt geen steek te houden. Het heeft geen zekere richting alleen wanneer je ziet dat het gedreven wordt door het getij, die weer gedreven worden door hemelse krachten buiten het bereik van je persoonlijke ervaringen. Maar zelfs buiten dat, heeft de oceaan zelf diepere stromingen die de wateren van de wereld bewegen over de gehele planeet, gedreven door grotere krachten dan de winden van de wereld.
Zie je, je geest wordt gegeseld door de winden van de wereld. Je bent blij. Je bent triest. Je bent onrustig. Je bent tegenstrijdig. Je lijdt vanwege onbelangrijke dingen. Je jaagt onbelangrijke dingen na. Je bent in conflict met jezelf en andere mensen. Je weet niet wat je doet of wat je wilt- volkomen verward, volledig in strijd. Het is een puinhoop. Denk je dat God dit voor jou op gaat lossen?

God trekt je er juist van weg. En gaandeweg, ruim je de puinhoop op. Je overbrugt de kloof van onvergeeflijkheid met jezelf en anderen. Je maakt correcties. Je verandert je koers. Je verandert je gedrag. Je wijzigt je ideeën. Je verandert zelfs jouw hele idee van jezelf.

Als mensen niet bereid zijn dit te doen, dan gebeurt er niets. Ze kunnen priesters zijn. Ze kunnen gouverneurs zijn. Ze kunnen presidenten zijn. Ze kunnen koningen zijn. Ze kunnen van alles verkondigen, maar ze zijn niet meer dan wat ze in zichzelf gecreëerd hebben. Zonder Kennis, is dit niets- een pandemonium, een leeg gebaar, iemand die schreeuwt in de wind, vergeten, onbeduidend.

Maar jouw leven is belangrijk. Je bent niet vergeten, en God heeft opnieuw gesproken om de ware natuur van de ziel te onthullen en zijn verlossing. Dit is de essentie van alle wereldreligies, maar wat in het hart is kan verscholen blijven door wat er in het hoofd is.

Vele mensen hebben deze verduidelijking nodig, binnen hun geloofstradities en degenen die geen geloofstraditie hebben. Want de mensheid wordt geconfronteerd met de grote verandering die naar de wereld komt- grote moeilijkheden en grote uitdagingen. Deze dingen kunnen jouw ware giften en je ware aard in je naar boven roepen als je weet hoe hierop te reageren. Om te kunnen reageren, moet je ze herkennen en je er op voorbereiden. En hiervoor heb je de hulp van de Schepper nodig, want de mensheid is onwetend en onvoorbereid.
Wanneer je deze wereld verlaat, zal je ziel anders zijn dan wat je nu denkt dat hij is. Wanneer je vordert, en je geest zich verruimt, en de ziel zich verruimt om een cluster van licht te worden in plaats van een enkelvoudig licht, zal de definitie en de ervaring van de ziel heel anders zijn.

Laat dit jouw begrip zijn.

What is the soul? It is the permanent part of you that God created.

God has spoken again to reveal the true nature of the soul.