Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 8 juli 2013
te Boulder, Colorado

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Alleen God weet de weg naar God. Alleen God weet wat verlossing betekent, wat het zal vereisen en hoe het bereikt moet worden. Mensen hebben hier natuurlijk heel vaste denkbeelden over, gebaseerd op eerdere Openbaringen die na verloop van tijd zo veranderd zijn door de mens. Maar dit kan niet volledig begrepen worden door wie dan ook op aarde, want het is veel te complex. Het heeft te maken met realiteiten waar je je niet van bewust bent. Het heeft te maken met de realiteit van de Schepping, waar je onwetend over bent. Het heeft te maken met je origine en je lotsbestemming, waar je onwetend over bent. Het heeft te maken met degenen die je in deze wereld hebben gezonden en je weer zullen ontvangen wanneer je vertrekt, waar je je niet van bewust bent.

Het is niet mogelijk voor de mensheid om dit volledig te begrijpen, of enig ander ras voor wat dat betreft, want ze leven allen in Afzondering. Maar sommige dingen kunnen verhelderd worden en het pad kan duidelijk gemaakt worden, waar het verdoezeld of verward was in het verleden.

Dit is wat We vandaag zullen geven. Het is geen compleet begrip, want dat kun je niet hebben. Je verstand is niet groot genoeg, dat is je wereldlijke verstand. Maar de diepere Kennis die God in je heeft geplaatst kan hier van nature mee resoneren, zonder inspanning, want het is nog steeds deel van de Schepping ook al ben je aan het ronddwalen in het fysieke universum.

Wat is verlossing? Verlossing betekent, in de context van jouw leven, terugkeren naar je natuurlijke Zelf, terugkeren naar je diepere bewustzijn, terugkeren naar jouw verbinding met God en waar God jou voor in de wereld gezonden heeft. Het is om je verbinding met de diepere Kennis die God in je heeft geplaatst fundamenteel te herstellen- om je te leiden en je te beschermen en je te begeleiden naar een groter leven, een groter leven die je nog niet hebt ontdekt.

Wanneer je hier aan denkt, zul je je realiseren dat dit absoluut essentieel is voor je geluk
voor je vervulling en de betekenis en kwaliteit van je leven en alles wat je hier doet. Want zonder een grotere bestemming en doel in je leven, ben je stuurloos. Als een stip in de oceaan, ben je stuurloos. Zelfs als je rijkdom en pracht hebt en het lijkt of je marginale controle over je leven hebt, ben je nog steeds innerlijk stuurloos. Je bent een vreemde voor jezelf. Je weet niet waar je vandaan komt en waar je heen gaat. Je weet niet wat je hier te doen hebt, ondanks al je doelen en plannen.

Het is werkelijk een vreselijke situatie wanneer je er eerlijk en objectief naar kijkt. Omdat mensen hier niet eerlijk en objectief naar kijken, rennen ze constant van zichzelf weg- blijven bezig, bezet, afgeleid, dromen volgen, romantiek najagen, rijkdom nastreven, en wanneer ze ook maar enige rijkdom hebben, een eindeloos winkelen in het leven, hun leven vullend met steeds meer dingen die hen belasten en frustreren.

We spreken van iets dat essentieel is voor iedere persoon, ongeacht hun religie, ongeacht hun sociale status, ongeacht hun volk/natie of cultuur, ongeacht hun geschiedenis, zelfs ongeacht van hoe ze zichzelf mochten zien. De elementaire waarheid van jullie bestaan is dezelfde.

Levend in Afzondering, denk je dat iedereen een uniek pad heeft. Iedereen is uniek. Ze hebben zelfs een unieke relatie met God. Maar natuurlijk, weet niemand echt wat dit betekent. Hoewel het geruststellend kan zijn in het moment, hoewel het onzekerheid kan verdrijven en je een gevoel van controle kan geven, het is inherent vals en ingebeeld.

We spreken over hetgeen dat centraal is voor je leven en voor alles wat je doet- over de betekenis van je relaties en of ze authentiek en betekenisvol zijn of niet, over de betekenis van je verstand als een voertuig van communicatie in de wereld en over je lichaam als een voertuig voor communicatie in de wereld .

In feite, wanneer je in de nabijheid van Kennis en de kracht van verlossing die in je leeft komt, heeft alles een nieuwe betekenis. Alles begint logisch te worden en. De verwarring waar je mee geleefd hebt, de verwarring die je zelfs verdedigt door je ideeën en aannames, begint langzaam te verdwijnen, als mist die het landschap omhult, alles onthullend dat eerder verborgen was.

Alleen God weet de weg, en God heeft de kracht van Kennis in jou geplaatst. In feite, was deze kracht van Kennis bij jou vanaf het begin, want het representeert dat deel van jou dat God nooit verlaten heeft, die nog steeds verbonden is met de Schepping. Het is het enige deel van jou dat onbevreesd is. Het is het enige deel van jou dat niet omgekocht of verleid kan worden. Het is het enige deel van jou dat werkelijk te vertrouwen is in dit verband.

Datgene wat zwak is in jou, wat jouw persoonlijk verstand is en al de compromissen die je gemaakt hebt- jouw angst, jouw oordeel over anderen, jouw boosheid, jouw rancune, jouw onvergeeflijkheid- dit alles representeert alleen de oppervlakte van je verstand, vervuild van
door het in de wereld zijn en door je eigen verkeerde besluiten en de overtuigingen van anderen.

God heeft een kracht in jou geplaatst die voorbij dit alles is, die bedoeld is om je te leiden in alle dingen, om je voorwaarts te leiden wanneer dat nodig is, en om je tegen te houden wanneer dat nodig is. Hoe helder is dit, hoe eenvoudig is dit, en toch voor je intellect, is het verwarrend, omdat je intellect de realiteit slechts begrijpt in termen van Afzondering. Het kan jouw Hemelse Thuis niet bevatten. Het kan de Schepping niet bevatten, waar de één velen zijn en de velen één zijn. Het kan niets bevatten buiten hetgeen de zintuigen waarnemen in deze wereld. Het is dus ontoereikend om Kennis te begrijpen.

Maar dat is niet noodzakelijk. Het is in feite onmogelijk. God zal je verlossen wanneer je leert om de kracht en de aanwezigheid die in jou leeft te ontdekken en het begint te volgen en het toestaan om je leven te veranderen volgens je ware doel en je diepere geaardheid. Hierin, begin je te voelen dat je een waar ontwerp hebt om in de wereld te zijn. En met de ontdekking van je ontwerp, begin je de realiteit van je ware Ontwerper te herroepen.

Als je kan accepteren dat je leven buiten de sfeer van jouw intellect- jouw ideeën, jouw geloof, jouw plannen, jouw doelen en alle oppervlakkige aspecten van je persoonlijkheid bestaat- dan begin je een grotere kracht te vinden, een grotere bestendigheid en daarmee een toenemende vrijheid van angst en onrust. Want je wordt verankerd in een dieper deel van jezelf dat niet bang is en weet wat er gedaan moet worden.

Dit gebeurt niet ineens. Je neemt de Stappen naar Kennis. Je leert je ideeën weer op orde te brengen. Je leert om je passie te temperen. Je leert de dingen met heldere blik te zien, je oren te openen zodat je binnenin kunt luisteren, je visie vrij te maken zodat je anderen zonder oordeel, afwijzing en vergelijking kunt zien. Je geest wordt verfrist.

Jouw geest wordt hernieuwd. En de duisternis van jouw verleden en alle schaduwen die je achtervolgen en die je hebben achtervolgd beginnen te verdwijnen als je de Stappen naar Kennis neemt.

God is heel intelligent. God hoeft niet jouw dilemma op te lossen. God roept je alleen maar, en je dilemma valt uiteen. God hoeft niet al jouw gecompliceerde problemen en de complexiteit van je ideeën op te lossen, want God roept je, en iets groters in jou antwoordt.

Maar om dit antwoord te volgen, moet je een adequate graad van zelfvertrouwen en zelfwaardering hebben, kwaliteiten die jammer genoeg veel mensen missen. Ze zijn zo gedegradeerd door in Separatie te leven. Gedegradeerd door hun compromissen, door hun inschikkelijkheid, en door de overtuigingen van anderen, ze hebben niet echt respect voor zichzelf, zelfs dusdanig dat ze van zichzelf walgen.

Het is hier dus veel moeilijker, want je moet jezelf de eer geven die je nodig hebt om zelfs maar te beginnen. Want je moet nu iets vertrouwen in jou dat niet gebaseerd is op jouw ideeën of je eerdere ervaringen, iets wezenlijks in jou, iets dat God daar geplaatst heeft als een baken- jou roepend, jou oproept, jou tegenhoudt, jou weerhoudt van jouw leven te vernietigen of zo ver van je koers af te wijken dat niets in dit leven je terug kan brengen.

Je mag een stip op de oceaan zijn, maar God kent je hart en je geest en spreekt tot jou binnenin jou op een niveau dat je nog amper ervaren hebt. Dit is verlossing aan het werk, stap voor stap, geleidelijk aan, dag na dag. Emotioneel ga je op en neer, ga je van vreugde, naar angst, naar bezorgdheid, naar zelftwijfel, naar uitputting. Maar zoals de wolken de hemelen erboven verduisteren, is daar een grotere Aanwezigheid die altijd bij je is. Het is je verbinding met God. God is natuurlijk veel groter dan dit. Je kunt jezelf nooit God noemen, maar je bent alleen op dit niveau met God verbonden. Hier kan het intellect alleen maar volgen en dienen, om een dienaar te zijn van een grotere meester, want Kennis is de meester. Wat dit betreft, leven er geen meesters in deze wereld. Bevrijd jezelf van zulke denkbeelden. Je kunt geen meesterschap bereiken. Je kunt bekwaam worden, maar de meester is altijd groter dan je intellect. De meester is dat deel van jou dat verbonden is met God.

Hier houdt het belang van oorlog en geweld op. Hier komen vergeving en verzoening in de plaats van haat en wraak. Want Kennis in jou is in harmonie met Kennis in anderen, zelfs in jouw vijanden, zelfs in degenen die je pijn hebben gedaan of misdaden hebben gepleegd tegen jouw volk of natie.

Er is geen vijandigheid in Kennis. De dingen die pijnlijk zijn in jou en overal om je heen zijn het product van het leven in Afzondering. God wist dat deze dingen naar boven zouden komen. God wist dat leven in Afzondering, het kwaad een kracht en macht zou hebben in je leven en zou bestaan in de wereld, want het is het resultaat van leven in Afzondering- een Afscheiding die jij en talloze anderen kozen lang voor dit leven en bestaan.

God gaat je hier niet voor straffen want je had de vrijheid om in Afzondering te leven, en je praktiseerde dat. Met deze vrijheid nu, moet je de terugkeer vinden. Want het leven hier zonder Kennis, doel, betekenis en ware relaties is ellendig, verwarrend en hopeloos. Als je de eerlijkheid naar jezelf bezit om dit te herkennen, dan zul je het grote geschenk beginnen te zien en te herkennen dat de Heer van het universum je nu verschaft door een Nieuwe Openbaring voor de mensheid. Het geschenk van Kennis maakte deel uit van alle vorige Openbaringen, maar is verloren gegaan en verduisterd door menselijke toepassing en misbruik.

Je kunt tot God bidden. Je kunt in God geloven. Je kunt knielen voor God. Je kunt denken dat God elk klein ding in je leven leidt. Maar God heeft bij het begin van tijd de krachten van de wereld in gang gezet. God heeft nu Kennis in je geplaatst om je te leiden. Wanneer je dit niet eert, dan zullen je gebeden en je knielen voor God geen betekenis hebben, want je zult niet volgen wat God je gegeven heeft om te volgen, wat mysterieus is en ontdekt moet worden door eerlijkheid naar jezelf en een diepe achting in jezelf.

Dit alles heeft tijd nodig, natuurlijk, maar voor God is tijd niets. Maar voor jou is tijd alles- jouw tijd, deze tijd die je nog hebt op Aarde, de tijd die je verspild en verloren hebt, de tijd die je op dit moment hebt, de tijd die nu voor je ligt. Wat wil je hier mee doen? Leven in de herinneringen van het verleden? Doorgaan met het najagen van illusies? Proberen iets van je leven te maken voor de goedkeuring van anderen of om jezelf te bewijzen en proberen het lijden die in je bestaat te verzachten voor jezelf, het lijden van Afzondering?

Je kunt denken dat je gelukkig bent. Je kunt denken dat je leven oké is. Maar wanneer je in stilte zit, als je stil kunt zitten en aanwezig kunt zijn voor jezelf, zul je zien dat dit alleen maar een excuus is, iets wat je jezelf vertelt. Er zijn gelukkige momenten. Er zijn plezierige ontmoetingen. Er zijn prachtige plekken en dingen om van te genieten. Maar wij spreken over iets wat veel dieper is, veel meer doordringend. Het is de fundering waar je op staat.

God weet dat jouw enige fundering in de wereld, in dit leven, in het fysieke universum zelf, de fundering is van Kennis. Al het andere is zwak en onderhevig aan verandering en vernietiging, en dat is waarom je in constante angst en bezorgdheid leeft. Als je jezelf niet voor de gek houd, zul je zien dat dit het geval is en je verlichting hiervan zoekt.

God weet dat niet iedereen dezelfde religie kan volgen. God weet dat niet iedereen dezelfde grote Leraar of Boodschapper kan volgen. God weet dat niet iedereen het eens gaat worden over de principes van religie, of zelfs de ideeën en het geloof over God. Dus dat is hopeloos. De wereld kan zich nooit verbinden, heel en compleet worden op dat niveau. Het moet gebeuren op een dieper, meer diepgaander aspect van jezelf.

Mensen bidden voor vele dingen tot God. Ze willen verlossing van hun moeilijkheden. Ze willen succes voor zichzelf en voor degenen die hen lief zijn. Ze smeken zelfs voor het welzijn van anderen die ze niet kennen, of voor vrede op Aarde. Dit kan heel authentiek zijn en kan een ware reactie teweegbrengen. Maar je moet nog steeds datgene in jezelf vinden dat verlossing voor jou bevat.

Je kunt het niet via de heilige geschriften vinden. Je kunt het niet vinden door middel van de grote teksten of heilige plaatsen. Want wat dit alles kan doen, is je terugbrengen naar dit essentiële aspect dat in jou leeft, dat nog steeds verbonden is met God, dat de kracht en verlossing bezit en de reis die je moet nemen naar verlossing in je leven, waar je ook bent in dit leven. Zelfs als je aan het begin van je leven staat of in het midden of aan het eind, het is hetzelfde.

De Hemel kent alleen wat de Hemel in jou gecreëerd heeft. Wat je van jezelf hebt gemaakt is iets anders. Maar wat de Hemel in jou gecreëerd heeft is het essentiële deel van jou. Het is wie je was voordat je in de wereld kwam. Het is wie je zal zijn wanneer je deze wereld verlaat en terug gaat naar degenen die over je waken. Hier zijn je geloofsovertuigingen niet belangrijk. Ze zijn alleen belangrijk in het opzicht of ze je naar Kennis gebracht hebben of niet.

In een universum van ontelbare rassen en meer, heeft God de kracht van verlossing geplaatst. Het was begonnen aan het begin van de tijd, het begin van de Afzondering, want je kunt de Schepping nooit helemaal verlaten. Je kunt God nooit helemaal verlaten. Je kunt je bron niet compleet verlaten. Zelfs als je een gedegradeerd en pathetisch leven hebt geleid- zelfs een gewelddadig leven- je kunt nog steeds datgene wat je centrum en je bron is niet verlaten. Dus het is allemaal een kwestie van tijd wanneer je terug zult keren tot datgene dat tot je roept, dat op jou wacht, zelfs op dit moment.

Maar religie heeft dit vreselijk vertroebeld- religieus geloof en begrip; en menselijke speculatie, menselijke aanwending en menselijke corruptie. Nu is de stroom dus erg troebel en onhelder, en de wateren zijn niet puur. Dus God heeft de pure wateren van Openbaring opnieuw in de wereld gebracht, na een erg lange tijd, een tijd waarin de mensheid aan de afgrond staat van een radicaal veranderende en degraderende wereld, een tijd waarin de mensheid op de drempel staat van zich verhouden tot het leven in het universum binnen een Grotere Gemeenschap van leven, van waar je helemaal niets afweet.

Het is deze grote tijd van Openbaring waar de realiteit van verlossing verhelderd en gezuiverd moet worden, waar de Openbaring zelf in een pure vorm gegeven moet worden tijdens het leven van de Boodschapper, die door de Engelen Assemblee aangewezen is om het hier te brengen. Het is in deze tijd dat deze dingen duidelijk moeten worden.

Want religie is nu ingestort in meningsverschil en conflict, intern en tussen zijn grote tradities. De mensheid treedt een wereld binnen van verminderende grondstoffen en een groeiende populatie. Hoe kun je verzoening en samenwerking vinden in zo’n wereld? Alleen God kent het moment dat Openbaring gegeven moet worden en wat het moet zeggen en wat het moet geven en wat het moet corrigeren.

Dit ligt nu voor je- de grootste Openbaring ooit aan deze wereld gegeven, gegeven aan een wereld nu van wereldhandel en communicatie en een groeiend wereld bewustzijn. Jullie zijn niet langer geïsoleerde, primitieve stammen van mensen. Je moet nu je verantwoordelijkheid voor het welzijn van de wereld en het welzijn voor de menselijke civilisatie nemen.

Wat zal je de kracht, helderheid en wijsheid geven om dit te doen? Ondanks al de knelpunten, twisten en protesten die overal bestaan; wat zal je de kracht geven om dit te doen? Alleen God weet dit. Alleen God kan het antwoord geven. En God heeft het antwoord gegeven. Je draagt het bij je als een vlam, buiten het gebied van van je intellect, buiten het gebied van je ideeën en bekommernissen. Je bent als een diepe oceaan, maar je leeft alleen maar aan de oppervlakte, onwetend van wat er beneden bestaat.

De kracht van Kennis werkt in ieder persoon, binnen hun omstandigheden, hen de kracht gevend om de heldere beslissingen te nemen die gemaakt moeten worden om hun leven op orde te brengen, om terug te keren tot de integriteit en de kracht die in hen verblijft, om zich terug te trekken van ongezonde invloeden en relaties en om hun kracht te herwinnen, ongeacht hun omstandigheden.

Kennis werkt in ieder persoon op verschillende manieren, maar allemaal voor dezelfde reden en doel, zie je. Daarom is er geen conflict tussen Kennis in de één of Kennis in een ander. Het is dus, de grote vredestichter. Het is de kracht die de mensheid de kracht geeft om de wereld te herstellen en een toekomst , zo anders dan het verleden, te vestigen. Het is de meest machtige kracht in het universum- krachtiger dan grote technologische samenlevingen, die zo tragisch zijn in het onderdrukken van hun volk en populatie.

Gods Nieuwe Boodschap geeft je de kans om het universum te zien, om je wereld te zien en om jezelf te zien met zo’n helderheid. Maar het zal een andere ervaring zijn. Het kan in groot contrast staan tot je overtuigingen en ideeën en de overtuigingen en ideeën van je cultuur, je samenleving, je familie, enzovoort. Want Gods Verlossing is niet wat mensen denken dat het is omdat mensen het werkelijk niet weten.

God heeft je het pad gegeven, de Stappen naar Kennis. God heeft je de kracht gegeven en de terugkeer tot je kracht. God heeft je een wereld gegeven om te dienen, die je uit je persoonlijke misère en verwarring zal halen en je op het pad van herstel, integriteit en dienstbaarheid zet. Want hier ben je voor gekomen, zie je- niet om weg te kwijnen in een instortende wereld, maar om een unieke service te leveren aan de mensen van deze wereld. Alleen Kennis weet wat dit werkelijk is. Het is niet wat je denkt.

We geven je het grootste geheim in het universum- de sleutel. Maar je moet het beoefenen om het te begrijpen. Je moet de reis ondernemen om te begrijpen wat het werkelijk betekent. Je kunt niet aan de kant blijven zitten en proberen het te bevatten. Dat is hopeloos en dwaas. Wanneer je dit afwijst, dan demonstreer je alleen maar je onwetendheid en dwaasheid.

Je moet tot de Openbaring komen om het te zien. Je moet het volgen om het te begrijpen. Je moet Kennis ervaren om te weten dat het echt is in jezelf en dat het geen inbeelding is, iets dat je voor jezelf geconstrueerd hebt.

De zegen is in de wereld, want de Boodschapper is hier. De Openbaring is in de wereld gekomen. Het brengt kracht, integriteit en de geest van dienstbaarheid en contributie met zich mee. Het is anders dan alles dat God eerder gepresenteerd heeft, want God moet nu tot de hele wereld spreken, en tijd is essentieel omdat de mensheid de wereld zo ernstig degradeert dat het de lotsbestemming van de menselijke civilisatie zal bepalen. De mensheid staat op het punt van confrontatie met de interventie van het universum en is onvoorbereid. Dit zijn de grootste gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis, maar mensen zijn onbewust. Zij leven in een droom.

Het is een tijd die van het grootste belang is. Het is de tijd dat je gekozen hebt om hier te zijn. Het is de tijd wanneer je bijdrage onomwonden ontdekt moet worden. Het is de tijd van Openbaring.

Jouw verlossing wordt vervuld door jouw bijdrage aan de wereld en door jouw afstemming op Kennis, want hoe dichter je bij Kennis komt en hoe nader je Kennis volgt, des te meer je engageert met de bron van je leven en met de hele Schepping wordt gesterkt in je ervaring. Hoewel je steeds momenten van grote twijfel en onzekerheid zal hebben, grote angst en bezorgdheid, de kracht van je verbinding zal groeien bij iedere stap die je naar Kennis zet.

Dit is hoe je verlost wordt- door het terugeisen en herkrijgen van je relatie met jouw Bron, niet door overtuiging of ideologie, maar door vast te houden aan de kracht die God in jou geplaatst heeft om te volgen. Je herwint je kracht en overwint je zwakte door dit te volgen, door terughoudend te zijn wanneer dat noodzakelijk is en door jezelf voort te stuwen waar dat noodzakelijk is.

Het is een perfect Plan, voorbij het menselijk begrip. Het is een Plan die in beweging is gezet voor alle rassen in het universum. Hoe kan iemand ooit een Plan van zo’n grote omvang en deze graad van integratie begrijpen? Wat kunnen rassen van individuen van zulke verschillende werelden, verschillende religies die zo verschillend van elkaar lijken dienen en tegelijkertijd een dusdanig perfect Plan zijn dat het in alle situaties werkt?

Het is alsof je persoonlijkheid en lichaam kostuums waren die je aantrok en waarmee je je zo hebt geidentificeerd. Maar wanneer je ze uittrekt, ben je nog steeds helemaal hetzelfde, zie je. Achter in de kleedkamer, voorbij deze wereld, nou, daar ben je.

Maar wat er gebeurt na het leven is nu niet belangrijk. God zal je niet naar de Hel sturen. Wat nu belangrijk is, is wat je dient, wat je volgt en wat je leven bestuurt, nu en morgen en de dagen die komen. Dat is wat belangrijk is. Dat is wat je zal vervullen als je het kan volgen, of dat wat je in verwarring en in de schaduw laat staan als je het niet los kunt laten.

God zal je niet straffen, maar je kunt nog steeds in tegenspoed leven, zoals je hiervoor deed. God geeft je een weg uit tegenspoed- niet een pad weg van de wereld, maar een pad uit de misère- door je de weg te geven om opnieuw een verbintenis aan te gaan met de Bron van je leven en om je ziel terug te brengen in eenheid met het diepere deel van jou die God nooit heeft verlaten. Dit is de verlossing.

God is natuurlijk veel groter dan dit. Je kunt jezelf nooit God noemen, maar je bent alleen op dit niveau met God verbonden. Hier kan het intellect alleen maar volgen en dienen, om een dienaar te zijn van een grotere meester, want Kennis is de meester. Wat dit betreft, leven er geen meesters in deze wereld. Bevrijd jezelf van zulke denkbeelden. Je kunt geen meesterschap bereiken. Je kunt bekwaam worden, maar de meester is altijd groter dan je intellect. De meester is dat deel van jou dat verbonden is met God.

Hier houdt het belang van oorlog en geweld op. Hier komen vergeving en verzoening in de plaats van haat en wraak. Want Kennis in jou is in harmonie met Kennis in anderen, zelfs in jouw vijanden, zelfs in degenen die je pijn hebben gedaan of misdaden hebben gepleegd tegen jouw volk of natie.

Er is geen vijandigheid in Kennis. De dingen die pijnlijk zijn in jou en overal om je heen zijn het product van het leven in Afzondering. God wist dat deze dingen naar boven zouden komen. God wist dat leven in Afzondering, het kwaad een kracht en macht zou hebben in je leven en zou bestaan in de wereld, want het is het resultaat van leven in Afzondering- een Afscheiding die jij en talloze anderen kozen lang voor dit leven en bestaan.

God gaat je hier niet voor straffen want je had de vrijheid om in Afzondering te leven, en je praktiseerde dat. Met deze vrijheid nu, moet je de terugkeer vinden. Want het leven hier zonder Kennis, doel, betekenis en ware relaties is ellendig, verwarrend en hopeloos. Als je de eerlijkheid naar jezelf bezit om dit te herkennen, dan zul je het grote geschenk beginnen te zien en te herkennen dat de Heer van het universum je nu verschaft door een Nieuwe Openbaring voor de mensheid. Het geschenk van Kennis maakte deel uit van alle vorige Openbaringen, maar is verloren gegaan en verduisterd door menselijke toepassing en misbruik.