De oorsprong

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 18 november 2009
te Londen, Engeland

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het leven had een oorsprong lang geleden, vóór deze wereld bestond, vóór het leven zoals je het nu kent bestond in deze wereld, vóór je vorm aannam en een individu werd in deze wereld. Het leven bestond zonder alternatief voor het leven, compleet, heel, betrokken, de hele Schepping, geweldig, voorbij woorden en zinnen, leven in de zuiverste vorm in myriaden uitdrukkingsmogelijkheden, creatief maar harmonieus, leven dat op dit moment nog steeds bestaat binnen in jou, diep onder de oppervlakte van je geest.

Maar er was een Afscheiding, en de Afscheiding creëerde het zichtbare universum waarover je zintuigen je vertellen. Omdat er geen alternatief kon zijn voor Schepping, schiep God het zichtbare universum voor alle bewuste wezens die zouden kiezen voor Afscheiding – een plek om te leven, te leren en om van de kleine geneugten te proeven alsmede van de enorme moeilijkheid van het leven apart van Schepping.

God zette de biologische en geologische krachten in beweging die voor een uitdijend universum hebben gezorgd, een universum vol ontelbare levensvormen en vormen van intelligent leven, een universum dat zich ontwikkelde, maar dat ook weer terugkeerde.God zette de biologische en geologische krachten in beweging die voor een uitdijend universum hebben gezorgd, een universum met ontelbare levensvormen en vormen van intelligent leven, een universum dat zich ontwikkelde, maar dat ook weer terugkeerde. Want uiteindelijk kan er geen alternatief zijn voor Schepping.
Van waar jij nu staat, lijkt er geen alternatief te zijn voor zichtbaar leven, en Schepping lijkt een heel afstandelijke en schimmige werkelijkheid. De Schepper schiep fysiek leven zodat de afgescheidenen dit universum konden bewonen. Het nam eonen tijd, in jullie tijdsberekening, om een omgeving te scheppen waar bewust leven deze arena kon binnentreden. Maar tijd betekent niets voor God, en alles voor jou.

De werelden in het universum die bewoond zouden worden door dit bewuste leven zouden leefbaar en bewoonbaar zijn, maar wel moeilijk, want Afscheiding is moeilijk. Nu zou je moeten leren hoe je voortdurend de problemen van overleven en proviandering en spanning en conflict met anderen moest oplossen – anderen van je eigen soort en vorm en anderen van een heel andere soort en vorm. Afscheiding zou niet zaligmakend of gemakkelijk zijn. Het zou problematisch zijn. Ja, het zou haar fantastische pleziertjes bevatten, maar die zouden van korte duur zijn, want er is geen (blijvend) alternatief voor de Schepping.

Het fysieke universum is een alternatief voor de Schepping, en daarom is het veranderlijk en beweeglijk, want het heeft een begin, een midden en een eind. Jullie zitten ergens in het midden van de grote spanne van de Schepping.

Slechts een heel klein deel van de Schepping is betrokken bij zichtbaar leven. Maar voor jullie is het natuurlijk immens en onbegrijpelijk, zoals het hoort. Het is voor jullie verstand niet mogelijk de reikwijdte en de grootte hiervan te vatten.

Maar er zijn een paar belangrijke zaken voor jou die je moet begrijpen over jouw leven in de wereld op dit ogenblik – waarom je hier bent en, het allerbelangrijkste, wat er op dit moment binnen in je leeft dat jou verbindt met de Schepping zoals ze werkelijk is en zoals ze altijd is geweest.
Je hebt niet echt een begin omdat je een deel bent van de Schepping. Een begin zou alleen maar betekenisvol zijn binnen de context van tijd en in de context van vorm. Maar je komt van buiten tijd en vorm vandaan, en in wezen heb je dus geen begin. En omdat je geen begin hebt, heb je ook geen eindpunt. Dat deel van jou dat eeuwig en compleet is, dat woont in een dieper deel van je geest, leeft in deze werkelijkheid.

Dus nu heb je twee geesten. Je hebt de geest van de wereld, geconditioneerd door de wereld en beïnvloed door de wereld, een geest vol indrukken en invloeden van de wereld, en vol van jouw reacties en beslissingen hierop. Maar de diepere geest is nog steeds verbonden met Schepping.
In God’s Nieuwe Openbaring wordt deze Kennis genoemd – Kennis betekent hier de diepere geest, de geest die geen deel uitmaakt van Afscheiding. Het verschil tussen deze diepere geest en jouw oppervlakte- of wereldlijke geest is het verschil tussen Schepping en Afscheiding. Je zou niet volledig van God afgescheiden kunnen zijn. Het deel van jou dat zich niet afscheidde vertegenwoordigt Kennis. Het deel van jou dat zich wel afscheidde vertegenwoordigt je ziel.

Nu ben je in de wereld, waar het lijkt of je apart bent, een individu, creatief, maar zonder een echte basis, alleen en worstelend om verbindingen te maken, geconfronteerd met een wereld van immens moeilijke omstandigheden, en je moet de problemen van je bestaan in deze toestand op zien te lossen.
Maar omdat Kennis bij je en in je is, ben je hier op een missie. Alleen Kennis weet wat dat is, hoe het bereikt kan worden en wie erbij betrokken zullen zijn.
Hoe verschillend is dit van jouw ideeën, jouw opvattingen en je overtuigingen over wat dit mogelijk zou kunnen zijn. Ja, misschien voel je wel dat er iets groters is omtrent je leven, dat er iets permanents is rondom jouw Wezen en jouw bestaan, dat je een bestaan had vóór dit leven en na dit leven.

Maar verder dan deze simpele erkenning kan de geest niet gaan, de wereldlijke geest. Zij kan niet zo ver vooruit of ver naar achteren reiken omdat zij alleen die dingen begrijpt die in vorm en in beweging zijn. De waarheid dat je geen begin en geen eindpunt hebt ligt geheel buiten haar verstandelijke vermogens.

Ongeacht wat je denkt dat je bent, ongeacht hoe jouw wereldlijke geest eruit ziet of hoe jij jezelf identificeert met plaatsen, mensen en dingen, de grotere verbinding leeft binnen in jou. Dit dus is je hoop en je lotsbestemming, jouw belofte van vervulling en redding. Zij kan niet door de wereld veranderd worden. Zij kan niet door de wereld bezoedeld worden. Zij kan niet vernietigd worden door de wereld. De wereld beperkt de kracht en de aanwezigheid van Kennis en haar uitdrukkingsmogelijkheid, maar niet haar realiteit.

Er is geen conflict tussen Schepping en evolutie, want God schiep de evolutie zodat iedereen in Afscheiding zijn weg terug kon vinden. Zelfs de meest zondige, de meest erge en de meest ontaarde zal zijn weg terug vinden omdat er geen alternatief is voor de Schepping. Zelfs Hel en alle dimensies van Hel die je je maar zou kunnen voorstellen zijn slechts tijdelijk in het grotere wereldplan.

De macht, de aantrekkingskracht en de roep van God liggen binnen in je, diep onder de oppervlakte van je geest. Hieraan gekoppeld is de herinnering aan het hogere doel waarmee je geboren bent, niet een doel ter bevordering van Afscheiding, maar een doel om een bijdrage te leveren die de macht heeft om Afscheiding op te heffen en je ervan te bevrijden, waarmee aldus de kracht, het vertrouwen en de realiteit dat je niet alleen bent naar je kunnen terugkeren.

De oorsprong van jouw fysieke bestaan in dit leven heeft een begin, een midden en een eind. Het ontstaan van jouw natie heeft een begin, een midden en een eind. Het ontstaan van de wereld als fysieke plek heeft een begin, een midden en een eind, hoewel dat in het bestek van tijd erg lang is.Je bent nu in de wereld voor een doel, niet jouw doel, maar een doel dat je werd gegeven voor je kwam, een doel dat gerelateerd is aan deze tijden en aan de Grote Golven van verandering die over de wereld zullen komen.
Je kunt doen alsof. Je kunt geobsedeerd blijven door jezelf. Je kunt elk moment van elke dag bezig zijn en door elke nacht heen dromen, maar in feite ren je dan weg van dit grotere doel en van de macht en de roep van God binnen in je.

Wanneer Wij spreken over het ontstaan, dan spreken We over dat wat een begin, een midden en een eind heeft. Het ontstaan van jouw fysieke bestaan in dit leven heeft een begin, een midden en een eind. Het ontstaan van jouw natie heeft een begin, een midden en een eind. Het ontstaan van de wereld als fysieke plek heeft een begin, een midden en een eind, hoewel dat in het bestek van tijd erg lang is. Zelfs het universum dat je gewaarwordt zover als je ogen en oren en tastzin kunnen reiken, ook dat heeft een begin, een midden en een eind.

Dit is de theologie van de Grotere Gemeenschap, de theologie van al het leven in het universum, niet simpelweg de theologie van één klein ras in één kleine wereld.
Zij wordt nu aan de mensheid gegeven omdat de mensheid deze Grotere Gemeenschap van leven binnentreedt en vóór het ernstige gevaar staat dat veroorzaakt wordt door de Grote Golven van verandering – ineenstorting van het milieu in de wereld en alle problemen die dat zal veroorzaken voor de menselijke familie.

Daarom moet een Nieuwe Openbaring worden gegeven, niet alleen om jou op de Grote Golven van verandering voor te bereiden, maar om een begin te maken met je scholing over de aard van spiritualiteit in het universum en het grotere plaatje van jouw bestaan, zodat je je plekje kunt vinden binnen een veel grotere realiteit.

Er is niemand op Aarde die jou deze theologie kan geven, want er is niemand op aarde die de realiteit van het leven in het universum begrijpt. Er is er niet één op aarde die jou kan leren over de Grotere Gemeenschap, want hoe zouden ze dat kunnen weten?

Er is niemand op Aarde die jou deze theologie kan geven, want er is er niet één op aarde die de realiteit van leven in het universum begrijpt.Alleen een Nieuwe Boodschap van de Schepper van al het leven kan deze dingen aan jou onthullen, dingen die nooit eerder aan de mensheid bekend zijn gemaakt, maar die de mensheid nu nodig heeft om zich voor te bereiden op haar ontmoeting met leven buiten haar grenzen en om jou de kracht en de visie te geven om de Grote Golven van verandering die over de wereld komen aan te kunnen en om je erdoor heen te slaan.
Ik spreek van voorbij jouw zichtbare bereik omdat ik spreek voor Schepping. Ieder van Ons heeft eerder in deze wereld en in andere wereld geleefd, zoals velen van jullie.

Jullie theologieën zijn veel te krap en beperkt om de betekenis van jullie spiritualiteit te omvatten of het tijdsbestek dat zij werkelijk omvat. Maar iedereen moet ergens beginnen. En iedereen moet de weldaad van de Schepper krijgen, en dus werden er zoveel verschillende wegen naar God aangeboden. En die werden in de loop van de tijd allemaal door mensen gewijzigd en veranderd. Het is nu tijd voor jullie om de theologie van de Grotere Gemeenschap te leren. Als jullie dit niet leren, zullen jullie nooit evolueren voorbij de staat van een primitief ras, geïsoleerd en onwetend, bijgelovig en dwaas in jullie begrip van het leven. Daarom is er een Nieuwe Openbaring in de wereld, zie je. En daarom is het zo anders dan wat de mensheid ooit eerder heeft ontvangen. Mensen zullen het niet begrijpen. Mensen zullen verward zijn. Sommige mensen zullen woedend en zijn en zich bedreigd voelen. Maar God’s Openbaring wordt niet gegeven om te voldoen aan de verwachtingen van mensen.

Zij wordt gegeven om de mensheid te redden. De mensheid zou bij het zien van de Grote Golven van verandering ten onder kunnen gaan. De mensheid zou ten onder kunnen gaan als zij een ontmoeting heeft met de Grotere Gemeenschap van intelligent leven, een Grotere Gemeenschap die niet menselijk is en die de menselijke geest niet waardeert. Daarom is er een Nieuwe Openbaring. Daarom moet jullie begrip nu groter worden. Jullie moeten beginnen te denken over zaken waar jullie nooit eerder over nagedacht hebben, beginnen om de door jullie aangebrachte onderscheidingen af te breken die niet passen bij een werkelijk begrip en zo nodig nieuwe onderscheidingen aan te brengen zodat een nieuw begrip naar boven kan komen. Het zal de mensen lange tijd kosten om dit te leren, maar als ook maar een paar dat kunnen, is het een begin.

Vandaag de dag zijn er velen in de wereld die voelen dat de Geest zich binnen in hen roert, als die zich voorbereidt op een nieuwe realiteit en een Nieuwe Openbaring. Ze hebben geen thuisbasis gevonden in de tradities van de wereld. Ze wachten op de openbaring van iets nieuws. Ze leven in de toekomst omdat hun huidige leven niet kan voldoen aan hun diepere verlangen of hun hogere connecties. Als zij de Nieuwe Openbaring kunnen ontdekken, zal dat duidelijkheid en betekenis meebrengen voor hun bestaan, en zal het hun vragen beantwoorden – vragen waar ze anders mee bleven zitten, met geen enkel mogelijk antwoord in zicht.

Het is voor jou belangrijk te weten dat je in deze tijd in de wereld bent gekomen en dat ieder van jullie een hoger doel is gegeven – namelijk om de wereld te dienen zoals zij is en om de wereld de toekomst in te brengen zodat de mensheid een toekomst kan hebben, en de evolutie van de menselijke familie voortgezet kan worden met een grotere kans op succes.
Het is tijd om over de scheppingsverhalen en het einde-van-de-wereld ideeën heen te groeien, want realiteit bestaat zo veel verder voorbij deze dingen. Het is nu tijd om op te kijken naar de hemelen, om het grote uitspansel van het universum te beschouwen en om je fundamentele aannames en ideeën in heroverweging te nemen, als ze al geformuleerd waren.

De menselijke spiritualiteit is beperkt gebleven tot deze wereld en tot plaatselijke regio’s binnen deze wereld, en tot de geschiedenis van die regio’s en die rassen en die volkeren. Maar de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap is een spiritualiteit van het gehele universum. God is de God van het hele universum – een God van ontelbare rassen zo anders dan jullie, een universum dat een praktische, fysieke en spirituele evolutie in elk mogelijk denkbaar stadium vertegenwoordigt. Daar zullen jullie in de toekomst mee te maken krijgen. En daarom kunnen jullie geen primitieve mensen met primitieve ideeën blijven. Jullie moeten ook groeien en uitdijen omdat het leven dit nu van jullie vraagt.

De Openbaringen moeten komen en ze moeten groot zijn, groot genoeg om de mensheid voor een zeer lange tijd te dienen. Alle grote tradities van de wereld vinden hier een groter panorama van expressie. Hier kan de eenheid van hun bedoeling herkend worden, en alle verschillen tussen hen – de verschillen in begrip, de verschillen in spirituele beoefening en accentuering en de verschillen tussen hun leraren, hun leiders en hun Boodschappers – beginnen weg te vallen om hun diepere aanwezigheid en bedoeling bloot te leggen. Het doel van elke religie is om jou naar Kennis te brengen. Want Kennis is hier om je te gidsen, je te beschermen en je naar een grootser leven te leiden in dienst van de wereld. Van welk geloof of traditie jij ook moge zijn, dit is het geval.

Je mag dan bidden tot God. Je mag dan op je knieën vallen en je in de tempel of de moskee of de kerk ter aarde werpen. Maar pas als je God’s Werk begint uit te voeren waarvan het de bedoeling is dat je het uitvoert begin je de ware aard van jouw spirituele realiteit te begrijpen.
Deze dingen bestaan, maar ze moeten opnieuw geleerd worden, want de Afscheiding is verblindend, verwarrend en overweldigend in haar verschijningsvorm. Zij is ook een realiteit die eeuwig lijkt ook al heeft ze een einde. Maar het einde der tijden voor het universum is zo ver buiten jouw idee van tijd dat het voor jou geen einde heeft. Binnen het bereik van jouw leven heeft het geen einde.

Accepteer daarom deze les en de voorbereiding zodat jouw geest haar ketenen, haar beperkingen en haar illusies kan ontgroeien zodat ze de kracht van Kennis binnen in jou mag dienen en niet langer een belemmering vormt voor Kennis.
Want jouw geest is een communicatievoertuig. Zij is niet je ware Zelf en aard. Het intellect is een krachtig gereedschap om mee te communiceren en om je weg te vinden. Ze is er om jouw schip de weg te wijzen. Maar jij moet de kapitein zijn van dit schip, en hier moet dus de voorbereiding beginnen. Hier moet je kijken en opmerken wat je beperkt en wat je leven uitbreidt, wat je leidt naar de kracht en de aanwezigheid van Kennis en wat deze aanwezigheid ontkent en je ervandaan brengt.

Je hebt geen oorsprong, dus de ziel kan niet sterven. Maar als de ziel in een helse staat leeft, dan lijkt haar lijden geen eind te hebben. Ze is een gevangene in de realiteit van Afscheiding. Deze Afscheiding heeft een einde. Maar het is een einde ver voorbij het bereik van dit leven, een eind waar je naar toe zult werken in verschillende hoedanigheden zelfs als je de noodzaak om in deze wereld te leven of zelfs maar vorm aan te nemen ontgroeit.

Daarom zijn de begrippen van Hemel en Hel primitieve begrippen en hebben ze geen betrekking op de realiteit. Mocht je erin slagen de noodzaak om vorm aan te nemen te ontgroeien, dan zul je diegenen van dienst zijn die achter blijven. Op die manier zal je dienstverlening groeien. God zal je verrichtingen niet verspillen, maar die gebruiken om ze ten dienste te stellen van anderen die ze nodig hebben en die daarop in de toekomst zullen vertrouwen.

Alles wat religieus is moet nu in het Licht van de Nieuwe Openbaring heroverwogen worden. Je moet je realiseren dat je niet je verstand bent en dat het verstand op zich de aard van de God’s Aanwezigheid en Bedoeling in de wereld niet kan vatten. Dat kan alleen komen door Openbaring, de Openbaring die aan de hele wereld gegeven wordt en de openbaring die binnen jouw leven als individu moet plaatsvinden, de openbaring die jou de kracht en de aanwezigheid van Kennis brengt en die jou de beperkingen van je denken en je begrijpen toont.

Dit is een geschenk om je te bevrijden, om je sterker te maken en om je de kracht van doelgerichtheid te geven in de wereld. Maar er staat zoveel in de weg, zovele diep bewaarde overtuigingen en veronderstellingen. Mensen hebben hun hele carrière gebouwd op overtuigingen en veronderstellingen. Mensen baseren hun identiteit op overtuigingen en veronderstellingen.

Deze deuren moeten geopend en opnieuw onderzocht worden. Dit vereist moed en vastberadenheid. Want de mensheid is niet klaar voor de Grote Golven van verandering, voor leven in een wereld in verval – een wereld van afnemende hulpbronnen, een wereld van beperkingen in de leefomgeving. De mensheid is niet voorbereid op de realiteit van leven in het universum, die veel uitdagender zijn dan je je nu kunt voorstellen. Daarom moet er nu een Nieuwe Openbaring gegeven worden, en daarom moet het begrip van de mensheid groeien. Er moet gebouwd en gewerkt worden aan eenheid en samenwerking tussen de mensen, niet vanuit een hoogstaand principe, maar echt omwille van overleving en schepping.

In de toekomst zul je zien wie wijs is en wie niet, wie gehoor kan geven aan Openbaring en wie dat niet kan, wiens hart open is en wiens niet, wie de moed heeft zijn eigen ideeën en de ideeën van zijn maatschappij aan te vechten en wie niet. In het Licht van Openbaring zal dit alles worden onthuld, want niemand kan in het verleden leven wanneer de toekomst onthuld wordt. De Schepper van al het leven houdt van de menselijke geest en van alle volkeren in de wereld, of ze nu een godsdienst hebben of niet, of ze nu wijs of dwaas zijn, of ze zondig of deugdzaam zijn. Het verandert slechts de hoeveelheid werk die gedaan moet worden om hen te zijner tijd te redden. Maar voor God is tijd niets. Voor jou is tijd alles, zoals het hoort te zijn, zoals het is.

Jullie lotsbestemming ligt in de Grotere Gemeenschap. Jullie isolement is voorbij. Jullie zijn de hulpbronnen van de wereld aan het uitputten. Om vrij te zijn in het universum, moet je zelf-voorzienend zijn, moet je verenigd zijn en moet je zeer discreet zijn. Dit zijn de vereisten voor alle vrije rassen in het universum. Maar dit zal een grote verandering in het menselijk inzicht en het menselijk gedrag vereisen, en ook moeten julllie je absoluut losmaken van je verleden en de beperkingen van jullie geloofsovertuigingen uit het verleden.

Mensen veranderen niet graag uit zichzelf, dus dit zal tijd nemen. Maar jullie hebben niet al te veel tijd om je voor te bereiden. Daarom is er een Nieuwe Openbaring in de wereld. Daarom is er een voorbereiding voor de mensheid. Niet iedereen hoeft zich voor te bereiden. Als maar genoeg mensen in alle naties en binnen alle geloofstradities zich gaan voorbereiden zodat de mensheid een echt inzicht kan verwerven in haar lastige situatie en haar grote kansen.

Niets is belangrijker in de wereld dan dit, want alles van waarde kan verloren gaan ten overstaan van de grote uitdagingen die komen gaan. Daarom is niets belangrijker voor jou als individu en voor de menselijke familie dan om de Nieuwe Openbaring te ontvangen. Met behulp van Kennis zal je weten hoe je verder moet gaan. Zonder Kennis zul je steeds gefrustreerder, verwarder en wanhopiger worden in het zicht van de grote beproevingen en onzekerheden die eraan komen. Dit is de Profetie van God voor de mensheid. De Boodschapper van God is hier om dit te brengen.

Er zijn duizende spirituele leringen in de wereld vandaag de dag, maar er is maar één Boodschapper. Er is maar één Nieuwe Boodschap van God. Als je dit niet accepteert, is het omdat je bang bent dat het antwoord eindelijk gegeven is en dat het grootse dingen van jou en een grotere verantwoordelijkheid van jou verlangt.

Je zult zien wie gehoor kan geven en wie niet, en alle redenen die mensen geven om dat wat de belofte voor de redding van de mensheid in zich draagt te kunnen ontkennen. Het licht legt de duisternis en alles wat daar verborgen is bloot. Het licht onthult dat wat verborgen was, dat wat achtergehouden was, dat wat ten onrechte bij andere namen genoemd werd. In deze tijd van Openbaring zal je dat wat waar is en dat was niet waar is zien. En de verschillen zullen duidelijk worden. Heb dan groot vertrouwen, dat de kracht en de aanwezigheid van Kennis met je zijn. Zij blijft onaangetast binnen in jou. Je geest is verward, bang en vol beperkende en verkeerde ideeën. Maar de kracht van Kennis is met je. Daarom bevat jouw leven een grote belofte ondanks je omstandigheden en de moeilijkheden van de dag.

De voorbereiding is veeleisend, want vrijheid moet verworven worden. Je kunt er niet zomaar van uit gaan. Je moet datgene opgeven dat haar verloochent zodat ze sterk kan worden binnen in jou. Het is een eis aan mensen. Het is een vereiste en niet louter een troost.
Hoor dan, de Stem die spreekt voor de Macht van de Schepping – een Stem groter dan je eigen stem, een Stem die uitstijgt boven het individu, een Stem die spreekt uit naam van de grote Aanwezigheid en Hiërachie in de wereld, een Stem die je niet kunt identificeren, een Stem die geen deel uitmaakt van jullie tradities. Maar het is deze Stem die sprak tot de grote bevrijders en Boodschappers in het verleden, een Stem als deze, die hen voorbij hun toenmalige begrip meenam en hen voorbereidde om dit naar hun beste vermogen aan hun volkeren door te geven.

Beantwoord deze grootse oproep en je leven zal in beweging komen, en je fouten zullen duidelijk worden. Het zal jouw gehechtheid aan mensen, plaatsen en dingen gaan veranderen als een natuurlijke en fundamentele daad die in harmonie is met jouw diepere ervaring.
God vraagt alleen van jou dat je terugkeert naar wat waar is in jezelf en in andere mensen. Je hoeft niet geweldig te zijn of absoluut zuiver of perfect, want dat zal niet gebeuren. Zelfs de grootsten onder jullie zullen twijfels en remmingen hebben.

Laat dit goed tot je doordringen.