Werken aan de Vier Zuilen van je leven

Zoals geopenbaard aan
Gods Nieuwe Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 15 september 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je leven heeft Vier Zuilen. Zij vertegenwoordigen de kracht van je leven en de stabiliteit van je leven. Zij vertegenwoordigen je vermogen om verandering te kunnen doorstaan en gebruik te maken van mogelijkheden. Zij vertegenwoordigen jouw vermogen om teleurstelling en onzekerheid onder ogen te zien. Zoals de vier poten van een tafel ondersteunen ze je leven.

Je hebt de Zuil van Relaties; je hebt de Zuil van Werk en Kostwinnerschap; je hebt de Zuil van Gezondheid en je hebt de Zuil van jouw Spirituele Ontwikkeling. Ieder van deze Zuilen heeft evenveel waarde en hoewel je op een bepaald moment op een van deze Zuilen gericht kunt zijn, is de waarheid dat ze allemaal ontwikkeld moeten worden.

Als de vier poten van een tafel ondersteunen ze die tafel en ze ondersteunen alles wat op die tafel geplaatst wordt. Alle verantwoordelijkheden die op je neemt en doelstellingen die je in je leven formuleert, vereisen dat iedere Zuil sterk is en dat je aan ieder van hen aandacht besteed.

Als je ook maar een van deze Zuilen verwaarloost zal je aanzienlijk verzwakken en vatbaar worden voor mislukkingen en nederlagen. Daarom vertegenwoordigen ze een kerndeel van je persoonlijke ontwikkeling. Ze vertegenwoordigen een kerndeel van je spirituele training en je focus in het leven.

Veel mensen geven zich helemaal over aan slechts een Zuil. Misschien storten ze zich op hun werk – proberen zo rijkdom te vergaren, proberen zo een steeds hogere positie binnen de sociale structuur van hun cultuur te bereiken. En dus wordt hun werk de overheersende en allesomvattende focus van hun leven – werk en het ophopen van geld, het vergroten van macht en maatschappelijk aanzien.

Maar hun gezondheid wordt verwaarloosd. Hen relaties worden eenvoudigweg instrumenten die ze gebruiken om hun persoonlijke rijkdom te vergroten of hun carrière op te bouwen en vaak wordt er weinig of geen nadruk gelegd op hun spirituele ontwikkeling. Misschien bereiken ze aanmerkelijke resultaten in hun activiteiten, maar hun leven is zwak en onevenwichtig en vatbaar voor ernstige persoonlijke mislukkingen.

Anderen richten zich volledig op hun relaties, jagen romances na of raken geobsedeerd door hun vrienden of hun uitgebreide familie. Emotioneel gevangen, gefascineerd, besteden ze weinig aandacht aan de andere Zuilen van hun leven, en bijgevolg hebben ze geen onderscheidingsvermogen in relaties. Kunnen ze geen financiële stabiliteit of zekerheid in hun relaties brengen. En hun persoonlijke gezondheid, die ze voor lief nemen, kan hen noodlottig worden en alles ondermijnen wat ze met anderen hebben opgebouwd.

Sommigen geven zichzelf volledig aan hun spirituele studie en beoefening. En tenzij ze ware kloosterlingen zijn zullen ze hun werk, hun kostwinnerschap, hun persoonlijke gezondheid en waardevolle relaties verspelen met hun spirituele activiteiten, waarbij ze denken dat het doel van verlichting, of misschien in hoge mate religieus worden, al hun behoeften en benodigdheden zal inlossen. Als ze een ware kloosterling(e) zijn, dan is dat anders. Maar het kloosterwezen is voorbehouden aan zeer unieke individuen en is geen pad voor het grote publiek.

Dus mensen die zichzelf volledig wijden aan hun Spirituele Zuil, de Zuil van Spirituele Ontwikkeling, hebben erg zwakke relaties, geen financiële basis, erg weinig vaardigheden om in de wereld te functioneren en vaak een slechte mentale en fysieke gezondheid. Maar ze hebben het gevoel dat door het najagen van spirituele kracht of spirituele waardering al die andere zaken gecompenseerd zullen worden.

Dan heb je mensen die zich helemaal wijden aan hun gezondheid. Ze zijn extreem gefocust op gezondheid. Misschien hebben ze een zwakke gezondheid en eist dit al hun aandacht op. Of misschien willen ze atletisch en mooi zijn en dus besteden ze een belangrijk deel van hun leven aan hun uiterlijk en hun atletische vermogens, maar dit gaat vaak ten koste van de andere Zuilen van hun leven.

Dus terwijl ze misschien indruk maken met hun uiterlijk, kan hun mentale gezondheid zwak zijn, kunnen hun relaties zwak zijn en spaak lopen, hebben ze misschien een erg geringe financiële basis in de wereld en erg weinig vaardigheden omdat ze zichzelf voornamelijk overgegeven hebben aan een Zuil.

Af en toe zal je iemand tegenkomen die misschien twee Zuilen van zijn/haar leven heeft ontwikkeld. Maar het is uitzonderlijk dat je iemand tegenkomt die alle Zuilen van zijn/haar leven heeft ontwikkeld. Als je begint met de ontwikkeling van alle vier Zuilen van je leven, besef je dat je in geen enkele zuil extreem kan zijn, dat ze een evenwicht verlangen en dat je in plaats van grandeur, stabiliteit en sterkte probeert te bereiken.

Net als bij de poten van een tafel: als een poot 1,80 m is en de andere zijn 60 cm, heb je een tafel waar niets op geplaatst kan worden. Belast die persoon met meer verantwoordelijkheid of vraag meer van hem dan kan hij dat niet dragen. Hij kan niet aan die vraag voldoen.

Omdat het leven een proces is van steeds grotere verantwoordelijkheden op zich nemen, is de persoon wiens Zuilen zwak zijn of uit balans, uiterst vatbaar voor falen. Het falen waarmee hij geconfronteerd worden zal te maken hebben met de zwakheid van zijn Zuilen. Onverwachte verandering waar hij in het leven mee geconfronteerd zal worden kan hem overvallen omdat hij niet de inherente kracht en stabiliteit bezit die hij nodig heeft.

In waarheid is jouw leven slechts zo sterk als je zwakste Zuil.
De ontwikkeling van jouw Zuilen heeft betrekking op je groter doel waarvoor je in de wereld bent gekomen en daarin heeft iedereen unieke vereisten. Maar in ieder geval moeten jouw Zuilen sterk genoeg zijn en op de juiste manier opgebouwd zijn om het voor jou mogelijk te maken te participeren in het ervaren en tot uitdrukking brengen van een groter doel in het leven.

Dit betekent dat je grotere verantwoording op je neemt. Zelfs buiten de normale parameters van het leven betekent het leven van een groter doel leven dat je meer taken op je neemt en geconfronteerd wordt met grotere uitdagingen. Het is niet bedoeld voor zwakken of lafhartigen.

Veel mensen denken dat ze klaar zijn om zulke grote verantwoordelijkheden en uitdagingen op zich te nemen, maar ze hebben echt niet de basis die hen kan ondersteunen gedurende een lange periode van voorbereiding en tijdens de vele uitdagingen waar ze onderweg mee geconfronteerd zullen worden. Zij vinden het idee dat je een leven leeft met een groter doel en meer betekenis geweldig, maar ze hebben werkelijk geen basis om zichzelf staande te houden bij het aangaan en onderhouden van zo’n leven.

De tragedie hiervan zie je overal. Misschien stellen mensen zich grote doelen, om vervolgens te ontdekken dat hun leven in een bepaald deel van hun leven tekort schiet, rond een of meer Zuilen. Hun relaties schieten tekort, omdat ze zich buitensporig hebben ingezet voor andere zaken, en nu lopen hun huwelijken spaak en hebben ze geen echte relatie met hun kinderen, en ze ontdekken dat niemand in hun leven hen werkelijk kent en er werkelijk voor ze is. Ze hebben een kennissenkring. Ze hebben vrienden. Maar hun Zuil van Relaties is niet sterk genoeg om hen werkelijk op een nuttige manier te steunen.

Anderen hebben geen goed werkzaam bestaan. Ze hebben zich er op een of andere manier net doorheen kunnen slaan omdat ze zich alleen met andere zaken bezig hebben gehouden. Dus zijn ze financieel instabiel, waardoor hun leven voortdurend afbrokkelt en hun relaties ondermijnd worden. Ze hebben niet de kracht en de mogelijkheden om grotere activiteiten uit de voeren omdat hiervoor de basis ontbreekt. En ze zijn niet bereid de benodigde offers te brengen.

Mensen die zich bezighouden met de realiteit en de mogelijkheid om in hun leven een groter doel te leven, willen het nu. Ze zijn niet bereid om twintig jaar te werken om hier een basis voor te creeren. Ze willen het nu. Ze willen het nu meteen, maar ze hebben hier geen basis voor, en ze zullen hier niet erg ver mee komen.

Het is als het beklimmen van een hoge berg. Je begint en je beseft dat het werkelijk steil omhoog gaat, en je hebt niet de juiste schoenen hiervoor, en de dingen die je bij je hebt zijn niet de dingen die je werkelijk nodig hebt en je merkt dat je de kracht mist om ver te komen. En je hebt geen voorraden. Misschien waren je verwachtingen te romantisch. Je dacht dat dit gemakkelijk zou worden.

Of het blijkt moeilijk te zijn en je hebt de kracht niet om het aan te gaan. Dus neem je genoegen met veel minder in het leven. Je zegt tegen jezelf; “Nou, ja. Deze relatie zal goed genoeg voor me zijn,” of “Deze baan zal goed genoeg voor me zijn.” Je sluit een compromis en je wijdt je leven aan zaken die geen belofte inhouden. Je geeft je leven aan mensen waar je niet verder mee komt. En hoewel je je misschien zekerder voelt of bevrijd van de uitdaging, zit in je hart een diepe neerslachtigheid, een diepe twijfel.

Om deze reden moet jouw spirituele training zich richten op het opbouwen en onderhouden van de Vier Zuilen van je leven. Dit vergt veel tijd en energie en ziet er bepaald niet spiritueel uit. De meeste van deze activiteiten zijn behoorlijk alledaags en stroken misschien niet met jouw idealen en jouw ambities.

Maar als je een echte basis wilt hebben om de moeilijkheden van het leven te doorstaan, om door de Grote Golven van verandering te kunnen manoeuvreren die naar de wereld komen en voorbereid te zijn op de voorwaarden en mogelijkheden die een groter leven zullen onthullen, moet je deze basis hebben. Anders houd je jezelf voor de gek. Alleen je wil en ambitie zullen niet genoeg zijn. Obsessie zal niet genoeg zijn. Excentriciteit zal je slechts verzwakken en zal resulteren in mislukking.

Veel leraren in de wereld zullen je overvloed en verlichting, vervulling en spirituele krachten beloven, maar slechts enkelen van hen zullen je leren hoe je een basis moet opbouwen om een groter leven te leven waarin je bredere activiteiten en grotere verantwoordelijkheden aangaat. Ze laten je warm lopen voor een idee, een droom, voor hoop en verlangen. Maar in de echte voorbereiding moeten mensen hard werken van een basis opbouwen.

God zal je niet iets te doen geven dat belangrijker is totdat je deze basis hebt, totdat je er klaar voor bent, totdat je de kracht en de volwassenheid hebt om een grotere verantwoordelijkheid op je te nemen.

Mensen denken dat ze er klaar voor zijn, maar ze zijn er niet klaar voor. Ze verwachten dat God hen zal tonen wat ze moeten doen, of ze bedenken zelf grote doelen, maar ze zijn er niet klaar voor. Ze worden gedreven door hun ambitie, hun persoonlijke behoeften of het verlangen naar erkenning door anderen. Misschien zijn hun motivaties meer authentiek en vertegenwoordigen ze een diepe spirituele behoefte, maar ze kunnen niet ver komen tot ze de basis hebben. En als ze denken dat ze werkelijk vorderingen maken, is dat alles het gevolg van hun verbeelding.

De eisen die het ware leven stelt overtreffen hierbij de verwachtingen van de mensen. Deze eisen overtreffen dat wat veel mensen bereid zijn te geven en bereid zijn te doen. Ze willen meteen op de top van de berg zijn. Dus denken ze dat er een soort lift bestaat die hen daar zal brengen of een geheime doorgang die hen snel naar de top zal brengen, want ze willen of kunnen de ware reis niet maken.

Tegenwoordig heb je veel spirituele leraren of voorvechters die aanspraak maken op grote krachten en belangrijke betrekkingen. En ze bieden passende middelen om spirituele macht en verlichting te bereiken. Maar werkelijk, het is allemaal illusie. Het is gebaseerd op hoop en verwachting en niet op bekwaamheid. Want zij hebben zelf de Vier Zuilen van hun leven niet tot ontwikkeling gebracht, waarbij ze denken dat dit te min voor ze is, hun aandacht onwaardigheid is en niet de geestvervoering van hun doelstellingen en verwachtingen vertegenwoordigt.

Je moet de basis tot leggen als je een groter leven wilt leven. Je moet de kracht bezitten. Je moet de bescheidenheid bezitten om dit werk te doen. Je moet je losmaken van andere relaties en invloeden die je ervan weerhouden om je in te zetten voor deze zaken. Terwijl anderen zinloos praten over het vergaren van rijkdom, macht of spirituele vervulling, moet jij je inzetten om deze basis werkelijk tot ontwikkeling te brengen.

Wat betekent dit? Dit betekent dat je in jezelf de Stappen naar Kennis moet zetten, zodat je de bron van je kracht en de diepere intelligentie vind die God binnenin jou heeft geplaatst. Alleen deze diepere intelligentie weet wie je bent, waarom je hier bent en wat je hier bewerkstelligen moet.

Terwijl je deze verbinding naar het grote geschenk van Kennis in jezelf ontwikkelt, ontwikkel je jouw Werkzuil zodat je een haalbare manier hebt om jezelf te onderhouden. Misschien is die heel alledaags en niet verheven, maar het moet een focus zijn die jou en anderen kan onderhouden. In plaats van een pover bestaan te leven moet hier je Werkzuil voldoende ontwikkeld zijn om anderen te kunnen onderhouden, kinderen te onderhouden, mensen in nood te onderhouden en jezelf in te dekken zodat je in het aangezicht van de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen niet overweldigd wordt.

Terwijl je dit doet, moet je je richten op het genezen van je vroegere relaties en het aangaan van echte banden met anderen. En omdat relaties werkelijk een aanzienlijke hoeveelheid tijd en aandacht vereisen, is dit geen geringe opgave.

Deze relaties zijn er niet slechts om je te helpen met het vervullen van je ambities, maar vertegenwoordigen een diepere verbinding met anderen – relaties die een spirituele dimensie en een praktische expressie hebben. Ze zijn er niet voor plezier of vlucht uit de werkelijkheid. Zij vertegenwoordigen ware banden en je moet daarin investeren om dit soort dieper vertrouwen en diepere verbinding te ontwikkelen.

Vervolgens is er jouw persoonlijke gezondheid, wat jouw mentale gezondheid en jouw fysieke gezondheid inhoudt. Je moet jouw psychologische zwakheden herkennen, jouw rancunes naar anderen en jouw onopgeloste conflicten uit het verleden. Je moet onderzoeken hoe deze zaken opgelost kunnen worden.

En dan is er jouw fysieke gezondheid. Als je een zwak lichaam hebt, als je lichaam uit vorm is, is het misschien niet mogelijk om je als een voertuig in deze wereld staande te houden. Veel veelbelovende mensen zijn ten onder gegaan omdat hun fysieke gezondheid onvoldoende was om het leven dat ze leiden te ondersteunen.

Wederom moet je hierbij jouw sterke en zwakke kanten vaststellen. Iedereen heeft op fysiek gebied zwakke plekken in zijn/haar gezondheid. Wat zijn die zwakke plekken? Waar is je lichaam sterk en waar fragiel? Wat is passend eten voor jou om een sterk gestel te houden? Je moet iedere dag lichaamoefeningen doen en tijd hiervoor vrijmaken.

Als je dit alles optelt lijkt het een enorme berg werk. De waarheid is: het is een enorme berg werk. Je hebt hierbij geen tijd voor zelfdestructief gedrag. Je hebt geen tijd om te verkommeren of depressief te zijn. Je hebt geen tijd om in de put van je eigen vertwijfeling of besluiteloosheid te vallen. Je hebt geen tijd om excentriek te worden of geobsedeerd door iemand of iets. Je hebt geen tijd om geobsedeerd te raken door jezelf.

Het ontwikkelen van de Vier Zuilen van je leven is hierbij het perfecte tegengif voor excentriek gedrag en egocentriciteit wat de bron is van zoveel psychische aandoeningen en persoonlijk falen. Je werkt hierbij op alle fronten en je richt je op het versterken van alle vier de Zuilen en op het handhaven van een onderling evenwicht.

En als de problemen des levens opduiken ben je sterk genoeg om ze onder ogen te zien en je hieraan aan te passen of ze te neutraliseren, afhankelijk van waar de situatie om vraagt, terwijl deze zaken je voordien de baas waren of een inzinking tot gevolg hadden.

Als je jouw leven niet met deze Vier Zuilen methode benadert zal je erg vatbaar zijn voor buitensporig gedrag. Je zult sterk de neiging hebben om te veel de nadruk te leggen op bepaalde aspecten van je leven, ten koste van andere. Je zult gefixeerd raken op bepaalde zaken en anderen belangrijke aspecten van je leven zullen je ontgaan met als resultaat dat ze zwak en wankel zullen zijn.

Het is net als het leggen van de fundering van een gebouw. Je kunt het gebouw niet zomaar neerzetten. Je moet de fundering leggen. Je zult het loodgieterswerk en de bedrading aan moeten leggen. Je hebt een fundering nodig die sterk genoeg is om de contructie te dragen die je er bovenop wilt plaatsen. De benodigde onderbouw dient aanwezig te zijn. Anders heeft het gebouw, hoe mooi of indrukwekkend ook, niets concreets om op te rusten en kan het niet als gebouw funcioneren.

Dit geldt dan als voorbeeld voor je eigen leven. Mensen willen een mooi en indrukwekkend leven neerzetten– een leven waarover ze zich trots voelen, een leven dat indruk maakt op anderen en hen maatschappelijk aanzien geeft, een leven dat ambities in vervulling laat gaan. Maar zonder een echte fundering zal dit gebouw nooit echt neergezet kunnen worden. Zelfs als het gedeeltelijk opgetrokken is zal het de neiging hebben om in te storten, want het heeft geen goede onderliggende fundering.

Veel mensen hebben opmerkelijke prestaties in het leven geleverd, maar ze hebben een psychische aandoening, of hun relaties zijn rampzalig, of ze hebben geen innerlijk leven – geen idee wie ze zijn of waar hun leven heen gaat. Ze hebben geen contact met Kennis. En ook al worden ze zijdelings vermeld in de geschiedenis, zelf zijn ze een persoonlijke mislukking. Hun geschenken konden slechts gedeeltelijk gegeven worden. Ze konden in werkelijkheid niet doen wat hun leven van hen vroeg.

Mocht je dit fundament leggen, de Vier Zuilen van je leven, dan zal je grotere doel jouw een uniekere focus geven die mogelijk een van de Zuilen meer zou kunnen benadrukken dan de andere. Maar je moet nog steeds voor alle Zuilen zorgen om de kracht en stabiliteit te hebben om de uitdagingen van dit groter leven het hoofd te bieden.

Als je geen goede mentale gezondheid en sterke relaties hebt, kun je tot wanhoop vervallen. Indien je niet de inherente wijsheid bezit die noodzakelijk is voor een leven in de wereld, kan je beïnvloed worden door andere krachten in het mentale milieu, overgehaald om dingen te denken die niet juist zijn, of dingen te volgen die nergens toe leiden. Je belofte zal hierbij verloren gaan omdat je de helderheid van geest en de nuchterheid rond je leven niet bezit om de misleiding te zien.

Mensen kunnen werkelijk geconcentreerd aan iets belangrijks beginnen en dan simpelweg meegesleurd worden door iets anders. Of ze nemen zichzelf te serieus en denken dat ze een superman of een supervrouw zijn en de focus verliezen op hun oorspronkelijke intentie. Als je dit terugvoert naar de Zuilen van iemand, kun je zien waar de moeilijkheden begonnen.

Werken aan de Zuil van Relaties bijvoorbeeld wil zeggen dat je mensen in je leven hebt die je op jouw zwakheden kunnen wijzen en die vrij zijn om jouw verkeerde voorstelling van zaken te corrigeren. Dit zal jouw gedrag matigen en je meer zelfbewust maken en terughoudender over je ideeën en je doelstellingen. Je leven is hierbij niet gevuld met critici maar omvat mensen die toegewijd zijn aan de waarheid en jou duidelijk kunnen maken waar je een vergissing begaat, waar je leven uit de koers raakt, of die jou kunnen waarschuwen voor de invloeden van anderen of zelfs verborgen machten die jouw af kunnen brengen van je groter doel.

Zonder dit soort relaties is iedereen vatbaar voor mislukking. Iedereen kan in zijn taxatie of in zijn beslissingen cruciale vergissingen maken. Je kunt werkelijk niets van belang doen in het leven, tenzij je relaties hebt die functioneren op het niveau van een hoger doel. Het vinden deze relaties en ze onderscheiden van alle andere bekoringen van rijkdom, schoonheid en charme die jouw eventueel prikkelen, vergt werkelijke concentratie en ware oprechtheid naar jezelf toe.

Mensen proberen succes te boeken en ze gebruiken anderen gewoon als een stuk gereedschap om hun ambities te vervullen. Maar hun leven is daardoor een drama. Ze laten een aaneenschakeling van teleurstellingen achter zich en mensen die hen dat kwalijk nemen en hen niet respecteren.

Wat heeft dit voor waarde? Welk soort rijkdom is dit soort vijandigheid en mislukking waard? Geluk zou met zekerheid buiten bereik van zo iemand liggen en wat alles wat ze konden bereiken in hun obsessie voor hun carrières zou worden teniet gedaan door hun persoonlijke verliezen. Dit komt vaak voor.

Natuurlijk hebben veel mensen geen Zuil van Spirituele Ontwikkeling. Zelfs als ze in een religie hebben en een reeks overtuigingen overgenomen hebben en de rituelen en plichten doormaken die horen bij het geloof, hebben ze geen innerlijk leven als ze geen contact met Kennis hebben. Ze hebben geen diepere herkenning.

Zonder deze herkenning bestaat hun leven uit veronderstellingen en volgen ze de voorschriften van hun cultuur en de beïnvloeding van anderen. Doordat ze niet in staat zijn de grote innerlijke richting te volgens die God hen via Kennis gegeven heeft, worden ze nu een slaaf van andere krachten – een slaaf van hun ambities, een slaaf van de verwachtingen van hun familie of hun vrienden, een slaaf van alles wat de cultuur hen gebiedt wat ze moeten appreciëren en overnemen.

Dit is blind door het leven gaan en het leidt tot enorme teleurstelling en ellende. Mensen zien het niet als zich grote tragedies voordoen en hen overvallen, ondanks de voortekenen. Mensen zien niet hoe hun milieu verandert en de invloed die dat op hun leven kan hebben, omdat ze de voortekenen niet zagen, omdat ze niet sterk met Kennis waren.

Ongeacht welke voorstelling je je maakt van je leven en wat je waardes ook mogen zijn, indien je jouw leven beschouwt binnen de context van vier fundamentele Zuilen, kan je beginnen in te zien dat als je een daarvan verwaarloost of een daarvan benadert met onrealistische verwachtingen of zelfbedrog, dat een enorme problematiek voor jou zal creëren.

De hele wereld om je heen kan jou de gevolgen laten zien. In plaats van mensen te beoordelen of te veroordelen, moet je hierbij naar hun levens kijken in termen van hun vier Zuilen. Indien je de mogelijkheid hebt de omstandigheden van iemands leven te kennen, moet je in plaats van gewoonweg zijn voorkomen of zijn gedrag te veroordelen, echt kijken naar de Zuilen van zijn leven.

Waarin hebben ze geïnvesteerd? Wat hebben ze eigenlijk over het hoofd gezien of verwaarloosd? Waar is hun persoonlijke ontwikkeling gestopt, of waar is die eigenlijk nooit begonnen?

Je kunt dan de gevolgen beginnen te zien die overal om je heen zichtbaar zijn. En bij de diepe evaluatie van je eigen leven moet je kijken waarin je hebt geïnvesteerd binnen de context van de Vier Zuilen van je leven. Welke van deze Zuilen heb je ontwikkeld en welke heb je laten liggen? Op welk deel van je leven heb je te sterk de nadruk gelegd, of waardoor ben je geobsedeerd geraakt? Wat heb je gemist?

Deze les over de Vier Zuilen van je leven maakt deel uit van Gods Nieuwe Boodschap en Openbaring voor de wereld. Ze werd gegeven als voorbereiding voor jou om sterk en evenwichtig te worden, wijs en begaan, en in staat om een wereld onder ogen te zien die in toenemende mate instabiel en in beroering is in het aangezicht van de Grote Golven van verandering – achteruitgang van het milieu, zeer zwaar weer, uitputting van grondstoffen, toenemende politieke en economische instabiliteit en het groeiende gevaar van oorlog.

Als je begint na te denken over de Grote Golven van verandering die Gods Nieuwe Boodschap openbaart, zal je zien hoe zwak je werkelijk bent en waar voorbereiding, kracht en stabiliteit ontbreekt. Je zult een evenwichtige basis nodig hebben, een sterke ark om deze golven te bevaren zonder te zinken, zonder het te begeven, zonder in te storten.

Daarom maakt het onderricht in de Vier Zuilen van je leven deel uit van de studie en voorbereiding die Gods Nieuwe Boodschap aanreikt. Want zonder haar zou de krachtige impact van de Grote Golven van verandering en zelfs de normale levenseisen jou kunnen ondermijnen, jou kunnen overweldigen en je kans op succes zou erg klein worden.

Wat betekent succes hebben? Succes is het vermogen om het grotere doel dat jou in de wereld heeft gebracht te ervaren en tot uitdrukking te brengen – een groter doel dat sterke relaties nodig zal hebben; een groter doel dat vereist dat jij evenwichtig bent en dat je je kunt aanpassen aan de veranderende omstandigheden in de wereld; een groter doel dat vereist dat je een diepere verbinding tot de grotere Kennis hebt die God in jou heeft geplaatst om je de weg te wijzen en te beschermen en je naar jouw groter leven te leiden.

Dit grotere doel zal van je verlangen dat je een stabiele gezondheid hebt, dat je mentaal gezond bent en fysiek in staat bent om de grote vereisten en verantwoordelijkheden op je te nemen van dit groter doel in het leven.

Dat is werkelijk succes, in grotere zin, op grotere manier. Het is niet zomaar succes in termen die jouw cultuur waardeert of wat je familie denkt dat belangrijk is. Het is succes in termen van jouw ware natuur en de Schepper van al het leven, die jou in de wereld gezonden heeft om specifieke geschenken te geven in een wereld in nood.

Zoals we hebben gezegd, is het ontwikkelen van de Vier Zuilen van je leven het perfecte tegengif voor buitensporig gedrag en egocentriciteit? Het is de perfecte basis voor het vormen van een leven met ware betekenis en zin. Het is een tegengif voor depressie en lage eigenwaarde. Het is een tegengif voor het onvermogen om jezelf te accepteren of je karaktertrekken te waarderen. Het is het perfecte tegengif voor tekortschieten in het maken van onderscheid tussen ware relaties en alle andere bekoringen waaraan mensen ten prooi vallen. Het is het perfecte tegengif voor het aan alle kanten in elkaar storten van je leven omdat het de kracht mist om de Grote Golven van verandering het hoofd te bieden.

God heeft jou de wereld ingezonden voor een groter doel, maar God weet dat je dit grotere doel niet kunt ontdekken of beseffen tenzij je fundament sterk genoeg is om het te dragen, het met je mee te voeren, het tot uitdrukking te brengen en het te volbrengen. Daarom is het leggen van het fundament zo belangrijk en vergt echt tijd en investering van jouw kant. De Nieuwe Boodschap van God levert deze scholing en die is zo ontzettend noodzakelijk. Zij zal jou de kracht en het zelfvertrouwen geven dat je nodig zult hebben. En de bescheidenheid die je moet hebben om je eigen kwetsbaarheden voor het leven te herkennen. En de kracht die je moet voortbrengen vanuit de bron van Kennis binnenin jezelf om de grote uitdagingen en onverwachte gebeurtenissen van het leven het hoofd te kunnen bieden.

Je zult hierbij een bron van kracht voor anderen zijn. Je zult hierbij in staat zijn om anderen vertrouwen en inspiratie te geven, want in het aangezicht van de echte impacts van het leven is het jouw kracht, is het jouw karakter, is het jouw medeleven en jouw kunnen wat er werkelijk toe doet. Charme en schoonheid hebben hier geen betekenis. Dat is allemaal pretentie. Als het er in het leven werkelijk op aan komt moet je in staat zijn het onder ogen te zien en het ten voordele te gebruiken.

Hiervoor heb je een sterke basis nodig om je ware hoger doel in het leven te kunnen ontdekken en niet simpelweg een of andere plezierige bezigheid voor jezelf te bedenken. Je moet deze echte basis hebben anders zal het jou niet toevertrouwd worden. Je zult geen waardige ontvanger zijn. Je zult geen betrouwbaar voertuig zijn om het tot uitdrukking te brengen.

Dit vereist natuurlijk een herevaluatie van je leven, je doelstellingen, je verwachtingen en je ambities. Deze diepe evaluatie is onontbeerlijk en Gods Nieuwe Boodschap leert jou hoe dit met het grootste effect kan worden gedaan.

Want je hebt Kennis nodig om je de weg te wijzen, maar je hebt [ook] wijsheid nodig, en deze wijsheid komt van je eigen leren, je eigen observaties van het leven en je eigen prestaties en de prestaties van anderen. Zonder deze wijsheid kun je Kennis niet in de wereld brengen, kun je niet tot uitdrukking brengen wat Kennis je geeft om duidelijk te maken, je kunt haar kracht niet dragen of haar wijsheid en haar inzicht en je zult niet in staat zijn om de grote verantwoordelijkheden te aanvaarden die het hebben van zo’n kracht zal vereisen.

Werken aan de Vier Zuilen van je leven betekent dat je gebruik maakt van andermans kennis, je leert van andermans ervaringen, van hun succes en hun mislukkingen. Je observeert anderen nu zonder veroordeling, je probeert te leren, te zien wat hun levens jou leren, te profiteren van hun ervaringen en van je eigen ervaringen.

Je zult hierbij zeer sterke relaties nodig hebben, die niet simpelweg banden met persoonlijkheden zijn of contacten die gelegd zijn om hobby’s en interesses te delen. Het vereist een diepere verbinding met mensen. Dit zal je leven verrijken en sterken en veel bescherming bieden tegen gevaarlijke en haar doel voorbijstrevende beslissingen die je zou kunnen nemen.

Het werk dat voor je ligt is substantieel. Het is eenvoudig. Je zult geen superster worden als je de Vier Zuilen van je leven wilt ontwikkelen. Je mag jezelf niet verliezen in je hobby’s, je interesses of je obsessies als je de Vier Zuilen van je leven wilt ontwikkelen. Je mag jezelf niet weggeven aan anderen en hun obsessies als je de Vier Zuilen van je leven wilt ontwikkelen.

Om je leven in grotere expressie te laten oprijzen en het een grotere bestemming te geven, moet je deze basis hebben. Het is als het lanceerplatform voor een raket. Als dat lanceerplatform faalt, faalt de raket. Ze kan niet opstijgen. En dus wordt de infrastructuur onder die raket steeds belangrijker. Ze moet sterk zijn. Ze moet goed ontworpen zijn. Ze moet in staat zijn haar dienst te leveren.

Dat is hetgene waar je iedere dag aan werkt. In de Vier Zuilen van je leven besef je dat je iedere dag werkt aan dingen om sterk en standvastig te zijn. Standvastigheid is hierbij zeer belangrijk, want als je voortdurend onevenwichtig bent dan kan jou niets van groter belang worden gegeven of worden toevertrouwd.

En hoewel je misschien een diepe spirituele behoefte voelt om je groter doel in het leven te kennen heb je werkelijk niet de evenwichtigheid in jezelf en in je omstandigheden om zo’n openbaring te laten gebeuren. Je zult de relaties niet hebben om dat te ondersteunen. Je zult de middelen niet hebben die je nodig hebt om deze grotere bewustwording aan te kunnen gaan.

Om jou de belofte te geven dat je een groter doel en een grotere betekenis hebt in het leven moeten daarom de essentiële elementen hiervoor aan jou gegeven worden. En je moet de scholing krijgen. Anders is het idee om een leven te leven met een groter doel, een grotere betekenis slechts een droom – buiten jouw bereik, buiten jouw vermogens.

Maar het is geen droom. Het is de fundamentele werkelijkheid van je leven. Maar het vereist een zeer solide basis en deze basis moet doorlopend in stand gehouden worden. Dit zal je kracht en zelfvertrouwen geven. Dit zal je bevrijden van gevaarlijke obsessies. Dit zal verhinderen dat je wanhopig wordt of meegesleurd wordt door de obsessies of verslavingen van anderen.

Dit zal jou een solide spoor in je leven geven en hiermee kracht, je zult voelen dat je hier bent voor een groter doel, dat de kracht van Kennis bij je is en dat je de kracht hebt en de bekwaamheid om de grotere reis te maken die jou nu wordt getoond.