Spirituele Machten in het Universum


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Door heel het materiële universum, zelfs in jullie deel van de Melkweg, zijn er veel spirituele krachten aan het werk voor de Schepper. Er zijn geïnspireerde individuen, er zijn spiritueel ontwikkelde rassen van wezens en er zijn de Engelen en hun Helpers.

De mensheid heeft grote bondgenoten in het Universum. Het is van vitaal belang voor jullie om dit te weten, want als jullie meer te weten komen over de Interventie en als jullie meer te weten komen over de Grotere Duisternis die over de wereld is, zullen jullie er behoefte aan hebben te weten dat jullie bondgenoten hebben in het Universum, anders zouden jullie heel erg bang kunnen worden. Jullie bondgenoten zijn stoffelijke wezens die in het Universum leven. Zij vertegenwoordigen spiritueel ontwikkelde naties die proberen vrijheid te behouden en te bevorderen in het Universum. Zij zijn bijzonder geïnteresseerd in opkomende werelden in hun nabijheid zoals die van jullie, omdat zij beseffen dat de eerste bezoekers aan de kusten van zulke werelden meestal economische collectieven of ontdekkingsreizigers, op zoek naar natuurlijke rijkdommen, zijn. Jullie bondgenoten begrijpen dat de mensheid, zoals veel rassen die in deze tijd aan het opkomen zijn in de Grotere Gemeenschap, zeer kwetsbaar is voor een Interventie zoals die jullie nu ondervinden.

Wanneer jullie beginnen te leren over de realiteiten van het leven in de Grotere Gemeenschap, dan zullen jullie misschien denken dat het leven in het Universum heel plat is, en dat daar niet echt veel verkwikkends gebeurt, niks dat erg hoopgevend is. Toch is dit niet het geval. In het Universum, net als in jullie wereld, zijn er krachten voor het goede en krachten die “dissonerend” genoemd zouden kunnen worden, die trachten de intentie van de Schepper te hinderen of te dwarsbomen. Vaak wordt dit simpelweg uit onwetendheid gedaan. Maar er zijn ook echte kwade krachten in het Universum die op verovering en vernietiging uit zijn. Degenen die nu in jullie wereld aan het ingrijpen zijn vallen eerder in de eerste categorie. Zij zijn onwetend. Zij hebben geen eigen spirituele traditie. Zij zijn zich niet bewust van de werkelijkheid van Kennis binnen het individu. Zij vertegenwoordigen wereldse machten in het Universum die hulpbronnen zoeken en bondgenootschappen met werelden die van strategisch belang zijn.

Vrijheid wordt door heel het Universum gepromoot. Toch, net zoals in jullie wereld, wordt het niet in zeer grote mate beoefend op veel plaatsen. De redenen hiervoor zijn dezelfde als die voor jullie wereld gelden: gebrek aan spirituele ontwikkeling en gebrek aan persoonlijke vrijheid om te onderzoeken. In feite zijn er niet veel vrije maatschappijen die technologisch ontwikkeld zijn in de Grotere Gemeenschap. Dit is ook in jullie wereld het geval. Echte vrijheid is in feite nog maar in een heel beginnende fase hier in jullie wereld. Maar het wordt al veel langer beoefend op andere plaatsen. Degenen die de echte bondgenoten van de mensheid zijn hebben vrijheid al heel lang beoefend. Voor hun was vrijheid moeilijk te verwerven, en het werd met veel moeite behouden, net als dat het voor jullie het geval zal zijn.

Dit is de werkelijkheid van het leven op dit vlak van het bestaan. Het is dus nodig voor jullie om te weten wie jullie echte bondgenoten zijn. Degenen die in de wereld aan het ingrijpen zijn zullen zich voordoen als de bondgenoten van de mensheid. Zij zullen beweren dat zij hier gekomen zijn om de mensheid te helpen leren om in vrede te leven en om diens milieu te redden. Maar dit is slechts een list om de menselijke trouw en instemming te krijgen. Het is fundamenteel onwaar.

De echte bondgenoten van de mensheid zijn de wereld niet aan het bezoeken. Zij hebben een aantal van hun afgezanten gestuurd om zich in het zonnestelsel nabij de Aarde op te stellen, om getuige te zijn van de buitenaardse Interventie die hier plaatsvindt, en hun verslag en analyse op te sturen. Dat is ook gebeurt. Dit verslag van de bondgenoten van de mensheid is van fundamenteel belang om jullie in staat te stellen de werkelijkheden waar jullie tegenover staan gedurende deze Interventie te begrijpen, en om jullie een uitzicht te geven op de bredere interacties van het intelligente leven in dit deel van de Melkweg, waarin jullie leven. Als dit er niet was zouden jullie op geen enkele manier volledig kunnen weten met wie en met wat jullie te maken hebben. Jullie zouden de organisatie van degenen die in jullie wereld aan het ingrijpen zijn niet kunnen begrijpen. Jullie zouden hun intenties en hun methodes niet kunnen begrijpen, en ook niet wat hen in toom houdt en hun activiteiten hier beperkt.

Het verslag van de bondgenoten van de mensheid is nu in boekvorm beschikbaar. Het geeft uitleg over deze zaken en het biedt het essentiële bewustzijn aan dat de mensheid nodig zal hebben. Jullie kunnen je op dit punt afvragen:”Ja maar, waarom heeft de Schepper de bondgenoten van de mensheid nodig om over deze dingen verslag uit te brengen? Waarom kunnen de Engelen het ons niet gewoon zelf vertellen?” Er zijn twee fundamentele redenen hiervoor. Ten eerste is het nodig dat jullie weten dat jullie bondgenoten hebben in het Universum. Zij zijn zich bewust van jullie hachelijke situatie. Zij begrijpen jullie sterke kanten en jullie zwakheden. En zij begrijpen heel duidelijk de krachten die proberen in te grijpen in de wereld in deze tijd.

De tweede reden is dat jullie kunnen leren van degenen die precies dezelfde zaken hebben beleefd als waar jullie nu mee geconfronteerd worden. Jullie kunnen leren van degenen die in het materiële Universum leven, en die door de tijd heen een Grotere Gemeenschaps bewustzijn en wijsheid hebben ontwikkeld. Zij hebben in het verleden met soortgelijke interventies te maken gehad, toen hun respectievelijke werelden de overgang tot het kader van de Grotere Gemeenschap, ondergingen. Zij hebben ervaring uit eerste hand, met hetgeen waar jullie nu nog maar net mee te maken beginnen te krijgen. Zij begrijpen de problemen in jullie bevattingsvermogen. Zij begrijpen hoe gemakkelijk het zal zijn voor jullie om deze grotere werkelijkheid te ontkennen. Zijzelf hebben het hele proces doorleefd van het onder een interventie vallen, en dan het moeten herwinnen van hun vrijheid, onder hele moeilijke omstandigheden.

Hun getuigenis is dus van vitaal belang voor jullie die net beginnen een bewustzijn en een begrip van de Grotere Gemeenschap te ontwikkelen. Zij dienen de Schepper in hun missie ten gunste van de mensheid. Hun getuigenis bevestigt de openbaringen over de Grotere Gemeenschap, die deel uitmaken van de Nieuwe Boodschap van God.

Spirituele Krachten in het Universum worden geconfronteerd met de beperkingen die in iedere wereld bestaan. Dit omvat de beperkingen van cultuur, de beperkingen in vrijheid en zelfs de beperkingen van religie, zoals die in veel vormen voorkomen in de Grotere Gemeenschap. In veel plaatsen zijn deze beperkingen behoorlijk krachtig. Individuele vrijheid, zoals jullie die kennen in deze wereld, is eigenlijk zeer zeldzaam in het Universum. Technologisch ver ontwikkelde maatschappijen zijn zeer uniform en worden geregeerd met een strengheid en een gelijkvormigheid die jullie moeilijk te verdragen zouden vinden. Hierin heeft de mensheid uiteindelijk een geschenk te geven aan andere rassen, mits jullie deze vrijheid voor jezelf weten te behouden en ontwikkelen. Maar om dit grotere potentieel te verwezenlijken, moeten jullie voorbij deze moeilijke drempel, van het oprijzen tot het kader van de Grotere Gemeenschap. Alle echte Spirituele Krachten, die de mensheid vandaag de dag dienen in de wereld, zowel binnen de stoffelijke werkelijkheid als daarbuiten, dienen deze erkenning en dienen jullie succesvolle opkomst tot het kader van de Grotere Gemeenschap.

Hier is het belangrijk op te merken dat een groot deel van de weerstand tegen de Nieuwe Boodschap van God zal komen van religieuze leiders en instellingen in de hedendaagse wereld. Zij zullen zich juist verzetten tegen hetgeen waar zij voor bidden, Gods verlossing, wanneer die eindelijk komt. Want de Nieuwe Boodschap van God zal niet per definitie via de gewoonten van hun tradities spreken. Het zal niet per definitie hun overtuigingen bevestigen. Het zal geen speciale eer bewijzen aan hun spirituele leiders en grondleggers. Toch zal het hun instellingen niet bestrijden. Gods Nieuwe Boodschap tracht niet de ene religie boven de andere te plaatsen, maar datgene dat echt, authentiek en fundamenteel is, binnen hen allen, toe te spreken. Desondanks zult u zien dat er enorme weerstand en afwijzing zal zijn van Gods Nieuwe Boodschap, door velen die de religieuze tradities in de hedendaagse wereld vertegenwoordigen. De Schepper begrijpt dit. De Engelenschare begrijpt dit. Zelfs jullie bondgenoten buiten de wereld zullen in staat zijn om dit te begrijpen, ook al hebben zij onder hele andere omstandigheden geleefd.

Deze weerstand aan Gods Nieuwe Boodschap vertegenwoordigt voor een deel het dilemma van de mensheid. Dit dilemma maakt deel uit van de werkelijkheid van leven in een gecompromitteerd milieu. Het is in geen geval een volmaakte situatie om in te leren. Het is een heel gecompromitteerde leersituatie. Toch moet dit aanvaard worden als de mensheid wil overleven en vooruitkomen, en als we de Nieuwe Boodschap van God hier überhaupt ontvangen willen laten worden. Iedereen die sterke religieuze verbindingen en overtuigingen heeft zal heel dapper moeten zijn in het leren over de Nieuwe Boodschap van God. Het is moeilijk om iets nieuws te leren als u denkt het antwoord al te hebben. Het is moeilijk een probleem te herkennen die u eigenlijk niet wilt erkennen.

Maar wees ervan verzekerd dat alle grote afgezanten die in uw wereld zijn gekomen, degenen die herkend werden en de velen die niet herkend werden, allen de opkomst van de mensheid tot het kader van de Grotere Gemeenschap als een vrije ras steunen. Zij zijn allen in harmonie met de Gods Nieuwe Boodschap. Hoe zouden zij dat niet kunnen zijn? Wat misschien niet noodzakelijkerwijs in harmonie is met Gods Nieuwe Boodschap, zijn de religieuze overtuigingen, gewoonten en tradities die opgebouwd zijn op hun getuigenis en hun openbaringen. Maar deze zaken zijn een menselijke schepping, en geen Goddelijke schepping.

Daarom kunt u ervan verzekerd zijn dat Jezus, Boeddha en Mohammed en al de grote spirituele afgezanten, zowel de bekenden als de onbekenden, in complete harmonie zijn met wat hier gepresenteerd wordt. Zij kregen ook te maken met onenigheid en conflicten, met afwijzing en bespotting. Zij begrijpen dat, want zo is de aard van het afleveren van een Nieuwe Boodschap van God, in deze wereld of in welke wereld dan ook, binnen het materiële Universum. Allemaal zijn ze een gecompromitteerde leeromgeving. Afhankelijk van de graad waarin echte spirituele vooruitgang is geboekt, en onderling tussen rassen en maatschappijen is gedeeld, wordt de graad waarin de leeromgeving is gecompromitteerd aanzienlijk verkleind. Maar het blijft een groot probleem.

Het zal misschien interessant voor jullie zijn om te weten dat religies, zoals jullie die vandaag de dag kennen in de wereld, niet zo veel voorkomen in de Grotere Gemeenschap, vooral niet in technologische maatschappijen. Velen van deze maatschappijen zijn volledig seculair geworden in hun oriëntatie. Sommigen van hen hebben in hun recente geschiedenis weinig gehad dat enig vorm van religieuze traditie of spiritueel begrip voorstelt. Net als jullie worden zij gedreven door praktische behoeften. Met hun ontwikkelende technologie hebben zij meer en meer natuurlijke hulpbronnen nodig. Als zij buiten hun wereld vestigingen hebben, moeten zij daar strenge controle over houden. Het is een heel gecompliceerde situatie. Het is echter niet zo gecompliceerd als u eenmaal een inzicht heeft in de Grotere Gemeenschap.

God wil dat de mensheid zich voorbereid op haar toekomst. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat jullie een Grotere Gemeenschaps bewustzijn en begrip ontwikkelen. Jullie moeten een heel nuchtere benadering hanteren wat betreft de werkelijkheden van het intelligent leven in het Universum. En jullie moeten bewijs hebben dat jullie daar bondgenoten hebben, anders zullen jullie je veel te alleen en geïsoleerd voelen om enig hoop te hebben dat jullie een verdediging voor jezelf op kunnen zetten.

De mensheid is te vergelijken met een inheemse stam die in het oerwoud leeft, die leeft in de afzondering van haar eigen geloofsovertuigingen en associaties. Wanneer jullie ontdekkingsreizigers van buiten de wereld tegenkomen, zullen jullie geneigd zijn om op een hele romantische manier over ze te denken. Jullie zullen geneigd zijn geïmponeerd te raken door hun technologie, en jullie zullen makkelijk geboeid worden door hun verlokkingen. Laat jullie eigen geschiedenis je hier de waardevolle lessen van interventie onderwijzen. In dit nieuwe scenario is het niet anders, behalve dan dat deze Interventie wereldwijd is, en dat de inboorlingen deze keer de gehele mensheid is.

De Interventie rekent op bedrog en niet op technologie om haar resultaten te bewerkstelligen. Een directe invasie van deze wereld is niet toegestaan in dit deel van de Melkweg en kan niet openlijk ondernomen worden door degenen die nu in de wereld aan het ingrijpen zijn. De bondgenoten van de mensheid onthullen in hun getuigenis waarom dit zo is. Vanwege deze beperkingen, moet de Interventie het hebben van overreding en bedrog. Degenen die in de wereld van vandaag aan het ingrijpen zijn, zijn zeer klein in aantal en kunnen geen militaire kracht gebruiken om hun doeleinden te bereiken.

Hier heeft de mensheid een groot voordeel in handen, een voordeel dat zij nauwelijks herkent te hebben. Het is dit voordeel dat ontwikkelt en gecultiveerd moet worden, niet alleen om deze Interventie teniet te doen maar ook om toekomstige Interventies te neutraliseren. Dit voordeel ontwikkelen zal de mensheid het fundament geven die het nodig heeft om een sterker en meer verenigd ras te worden in het Universum.

De rijkdom van jullie wereld, dezelfde natuurlijke rijkdommen die jullie niet alleen in staat zullen stellen om zelfvoorzienend te zijn, maar die jullie ook een voordeel in de Grotere Gemeenschap zullen geven, neemt in een alarmerende vaart af. Wanneer jullie eenmaal begrip en doorzicht van de Grotere Gemeenschap ontwikkelen, zal dit overduidelijk worden, en jullie zullen beseffen wat een enorm gevaar hier gecreëerd wordt voor de toekomst van de mensheid. De mensen zijn, natuurlijk, kortzichtig en zien dat niet. Maar een Grotere Gemeenschaps bewustzijn en doorzicht is echter een heel ver vooruitziende, lange termijn manier om naar alles te kijken. Als de mensheid diens hulpbronnen nu verspilt, zal het veel tekortkomen in de toekomst. Dit zal jullie zeer kwetsbaar maken voor een buitenaardse interventie.

Het antwoord aan dit probleem van afnemende natuurlijke rijkdommen is niet de verovering van andere werelden. Het antwoord is te leren om onderscheidend, wijs en zelfvoorzienend te zijn in de Grotere Gemeenschap. Dit is wat de Wijzen overal hebben moeten leren, vaak door grote beproevingen en veel fouten. Dit is een universele waarheid – het is hier zo, het is overal zo. Daarom is de getuigenis van jullie Bondgenoten zo waardevol, want zij hebben tot stand gebracht wat de mensheid nu slechts begint uit te stippelen om te gaan doen.

Natuurlijk begrijpt de Schepper dit allemaal. De Schepper begrijpt dat de mensheid deze kracht moet opbouwen en dat het een weerstand tegenover de Interventie moet opbouwen. Maar, dit moet worden gedaan met een helder verstand, en het impuls hiervoor moet vanuit Kennis binnenin u komen, omdat dit de echte liefde is, die de Schepper u heeft gegeven om aan de wereld te geven. Sommige mensen zullen misschien denken: “Nou, weerstand bieden aan de Interventie is niet erg liefdevol”. Maar het is absoluut liefdevol! Instemmen met de Interventie zou niet liefdevol zijn. Maar veel mensen denken dat liefde een soort passief gedrag is. Terwijl echte liefde is hetgene te doen dat u moet doen om de vrijheid en het welzijn voor mensen veilig te stellen. Soms moet u heel agressief handelen ten bate van de vrijheid en het welzijn van anderen. Soms moet u uw macht en uw invloed zeer fors uitoefenen om zeker te stellen dat dit voor elkaar komt. Als uw kind gevaar zou zijn, zou u daar passief op reageren? Natuurlijk niet! U zou daar heel sterk, heel agressief en misschien heel dramatisch op reageren. Dat is geheel gepast.

Misschien kan de mensheid zich veroorloven door te gaan met het genereren van armoede, ontbering en conflict in de wereld. Maar de mensheid kan zich niet veroorloven de Interventie te negeren. Iedere dag wordt de Interventie sterker, en meer en meer mensen vallen onder diens overredingskracht, en nog veel meer individuen worden diens apologeten en vertegenwoordigers. Kan dit genegeerd worden zonder enorme gevolgen? Daarom is het herkennen van, en het weerstand bieden aan, de Interventie de meest dringende en urgente behoefte van de mensheid vandaag de dag. Het is zoals de ouders, die alle andere bezigheden zullen laten vallen, als zij zich realiseren dat hun kind in gevaar is.

Er zijn grote Spirituele Krachten die alle wezens in het gemanifesteerde leven dienen. De mogelijkheden voor het verlenen van hun diensten variëren, afhankelijk van de maatschappijen en de culturen waarheen zij worden gezonden om te dienen. Zelfs degenen die vandaag de dag in de wereld aan het ingrijpen zijn hebben Spirituele Krachten die proberen met hen te communiceren, hoewel de obstakels om dit te doen zeer groot zijn.

Weten dat er grote Spirituele Krachten zijn, die vrijheid in het Universum in stand houden en opbouwen, en weten dat jullie bondgenoten hebben in het Universum, die zich bewust zijn van jullie hachelijke situatie, en die proberen jullie te helpen zonder direct te interveniëren in jullie wereld, zal niets te betekenen hebben als jullie het fundamentele probleem waar jullie mee geconfronteerd worden niet kunnen zien, en er op reageren, op een zuivere en constructieve manier. Zodoende komt het allemaal neer op bewustzijn en verantwoordelijkheid. Jullie treden nu een tijdperk binnen van menselijke samenwerking en verantwoordelijkheid. Dit is een tijd voor samenwerking en persoonlijke verantwoordelijkheid. De Nieuwe Boodschap van God wordt bezorgd om dit mogelijk te maken. Maar de mensen moeten reageren.

Degenen die een positie van macht in de regering hebben zijn misschien niet vrij om aan zo’n grote oproep en zo’n grote noodzaak respons te geven. Zij zijn misschien niet vrij om de Nieuwe Boodschap van God te bepleiten. Om die reden wordt Gods Nieuwe Boodschap aan het volk, aan de mensen gebracht – de mensen die in staat zijn om dit te doen, de mensen die vrij zijn om dit te doen.

Uiteindelijk gaat Gods Nieuwe Boodschap over vrijheid – de vrijheid om te overleven, de vrijheid om jullie zelfbeschikking te behouden, en buiten dat, de vrijheid voor ieder persoon om zijn of haar spirituele roeping en betekenis in het leven te vinden. Maar het zou heel moeilijk zijn om je betekenis en je roeping te vinden, zonder de vrijheid om je eigen zelfbeschikking in stand te houden en uit te bouwen.

De Schepper probeert de mensheid te redden van een ernstige calamiteit, een calamiteit die vele andere opkomende rassen in het Universum is overkomen. Het is de ramp die iedere wereld overkomt die bezwijkt onder de heerschappij van een willekeurige andere wereld. De Schepper wil dat de mensheid opkomt in de Grotere Gemeenschap als een vrij en onafhankelijk ras.

Dit is de grote transformatie die moet plaatsvinden. Dit is inderdaad de grote behoefte van jullie tijd. Van alle andere chronische problemen waar de mensheid mee wordt geconfronteerd, en er zijn er vele, is dit de allergrootste. Want wat kan de mensheid hopen te volbrengen voor zichzelf, in welke richting van doelstelling dan ook, als het diens fundamentele vrijheid heeft prijsgegeven aan een vreemde macht? En dit zal geen menselijke vreemde macht zijn. Het zal een vreemde macht zijn die een totaal ander gezichtspunt en ethiek heeft als jullie. Dit is de grote uitdaging waar jullie nu voor staan. Jullie zijn spiritueel uitgerust om hiermee om te gaan. Maar jullie moeten wel de vrijheid hebben om er überhaupt mee te kunnen beginnen.

Veel mensen in de hedendaagse wereld worden zo beperkt door hun overtuigingen, door hun politieke banden, door hun religieuze opvattingen of door de onderdrukkende aard van hun eigen culturen en regeringen, dat zij zelfs niet vrij zijn om hierop te reageren. Daardoor zijn zij misschien niet in staat het geschenk dat God hen geeft te ontvangen. Dus is het een strijd voor vrijheid op ieder niveau. Maar waar dient vrijheid uiteindelijk toe? Ten eerste is er de vrijheid van het verstand om te denken. Daarmee samengaand is er de vrijheid van de Geest om zichzelf uit te drukken. Dus draait vrijheid uiteindelijk om de expressie van Geest. Dit is de vrijheid om uw hogere doel in de wereld te vinden en te volbrengen. Dit is een zeldzame en onschatbare vrijheid. Beschouw het nooit als vanzelfsprekend. Neem nooit aan dat het in overvloed aanwezig is in het Universum. En geef nooit op erin te geloven, en er naartoe te werken, want als u dat eenmaal doet is uw vrijheid al verloren.

Spirituele Machten in het Universum in PDF