Liefde en Angst


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Op dit punt is het belangrijk te praten over de werkelijkheid van liefde en angst. De Grotere Duisternis over de wereld kan enorme angst opwekken, vooral wanneer jullie leren wat het echt is en hoe het in de wereld funcioneert met heel weinig menselijke besef of weerstand. Sommige mensen zullen denken dat ze deze boodschap niet kunnen aanvaarden omdat het beangstigend lijkt, omdat zij denken dat het niet vanuit liefde komt. Maar het komt absoluut vanuit liefde, omdat God de mensheid lief heeft, en niet wil zien dat jullie je vrijheid verliezen en onderworpen worden door andere krachten in de Grotere Gemeenschap.

Hier moet u zich herinneren dat het materiële Universum waarin u leeft niet uw Oeroud Huis is. Het is een relatieve werkelijkheid, want het is een werkelijkheid die voortdurend verandert. God waakt over het materiële Universum, maar God grijpt zelden in op een rechtstreekse manier, behalve door essentiële boodschappen te brengen, zoals deze hier.

Mensen zijn zeer verward over deze kwestie van werkelijkheid. Sommige mensen denken dat de spirituele werkelijkheid en de stoffelijke werkelijkheid hetzelfde zijn, en zij proberen hun spirituele inzichten aan de materiële wereld toe te passen. Anderen denken dat er geen spirituele werkelijkheid bestaat, dat alleen de wereld bestaat. Hoe dan ook, geen van deze evaluaties is correct.

In het stoffelijke leven is er competitie in de natuur. Het maakt deel uit van de natuur. Dit is de natuurlijke wereld waarin jullie leven. Deze competitie bestaat ook door de hele Grotere Gemeenschap. In de Grotere Gemeenschap zijn er rassen die spiritueel ontwikkeld en bewust zijn, en er zijn veel rassen die dat niet zijn. Sommige zijn technologisch ontwikkeld, en sommige niet. Er zijn grote commerciële krachten in dit deel van de melkweg waarin jullie leven. Zij proberen nieuwe biologische en minerale ontdekkingen uit te buiten. Zij proberen voordeel te halen uit oprijzende werelden zoals die van jullie. Zij zijn niet spiritueel ontwikkeld, anders zouden zij zich niet op zo’n zelfzuchtige manier gedragen.

Deze krachten leven in een relatieve werkelijkheid, net als jullie. Maar dit is jullie werkelijkheid alleen zolang jullie in de wereld zijn. Uiteindelijk zijn jullie hier in de wereld om een bijdrage te maken aan deze werkelijkheid, om het welzijn en de spirituele ontwikkeling te helpen van mensen overal.

Het is precies hetzelfde in de Grotere Gemeenschap. Er zijn krachten die voor het goede spreken en er zijn krachten die ertegen werken. Er zijn geen neutrale krachten in het Universum. Iedereen is deze grote redding, dit grote proces van vernieuwing en versterking der Spirituele Werkelijkheid ofwel aan het helpen, ofwel aan het belemmeren. Of, anders gezegd, iedereen is de terugkeer naar de Schepper ofwel aan het helpen, ofwel aan het belemmeren. Het is hier noodzakelijk om in hele brede termen te spreken, want zogauw u de dingen op deze manier kunt zien zal dat uw begrip van de situatie enorm ophelderen. Dit zal u in staat stellen om de krachten te herkennen die de menselijke vrijheid ondersteunen, en degenen die dit tegengaan.

Angst dient alleen een nuttig doel, en dat is om u te waarshuwen voor gevaar. Dit soort angst maakt deel uit van uw natuurlijke opbouw. Het is er om uw welzijn te beschermen en u gewaar te maken van die elementen in uw natuurlijke omgeving, de stoffelijke wereld, die uw welzijn zouden kunnen bedreigen. Toch is het grootste deel van de angst die mensen plaagt het product van hun eigen verbeelding. Het is iets dat zij voor zichzelf creëren. Het is niet in de werkelijkheid geaard. Hoewel u het bewijs van verschrikkelijke dingen kunt zien in uw stoffelijke werkelijkheid, zijn de angsten die mensen drijven voornamelijk het product van hun eigen verbeelding. Deze angsten zijn puur destructief.

Liefde is wat voortvloeit uit Kennis binnen u, Kennis zijnde uw Spirituele Werkelijkheid en Intelligentie. Maar zelfs de manifestaties van liefde kunnen niet altijd aardig, zacht of geruststellend lijken, omdat de liefde u soms moet uitdagen. Soms moet de liefde u corrigeren, en soms moet liefde uw handelingen bijsturen. Mensen hebben een heel romantisch beeld van de liefde, maar dat is niet echt wat liefde is. Als u zou kunnen inzien dat de Schepper liefkozend is door u te waarschuwen voor de realiteit van de Interventie, en door te trachten u voor te bereiden voor uw toekomst in de Grotere Gemeenschap, dan zou u deze uitdrukking van de liefde heel duidelijk kunnen onderscheiden. Dan zou u geen conflict hebben ontremt liefde en angst. U zou de angst onderscheiden die u beschadigt, die u verzwakt, die u vertelt dat u zielig bent, en niet echt een positie van macht en verantwoordelijkheid in de wereld kunt vestigen. Liefde brengt de angst naar buiten. Het onthult de angst. Het transformeert angst.

Wanneer mensen zich bewust worden van de Grotere Duisternis in de wereld, kan hun eerste reactie angst zijn. Een gedeelte van deze angst is hun natuurlijke angst, het zich bewust zijn van gevaar. Maar veel van deze angst zal hun verbeelding zijn en wat zij denken dat het betekent, en deze angst zal hun onbekwaam maken.

Terwijl uw natuurlijke angst waarschuwend is, is uw ingebeelde angst puur destructief. De werkelijkheid zal deze destructieve angst naar buiten brengen. Wat deze angst zal vervangen is een soort liefde dat zich bewust is, dat aanwezig is, dat verantwoordelijk is. Het is niet het soort liefde die u passief en gerustgesteld doet voelen. Dat is niet echt wat liefde is. Liefde is niet denken dat alles goed zal aflopen en dat God voor alles zorgt. Inderdaad, God heeft u hiernaartoe gezonden om overal voor te zorgen! Liefde is een positie van zelf-aanvaarding, verantwoordelijkheid, samenwerking en bijdragen. Dat is liefde. Het is helder. Het is sober. En het is in staat om alles dat het leven op diens pad brengt tegemoet te komen. Liefde behandeld iedere moeilijkheid als een mogelijkheid. Het ontkent de werkelijkheden van het leven niet. Het tracht niet persoonlijke voordeel te halen door te realiteit te ontkennen. Het tracht niet een blij gezicht te plakken op iedere gebeurtenis van het leven. Dat is liefde. Dat is Gods liefde.

Sommige mensen geloven dat Gods liefde als een aphrodisiac is. Zij denken dat het u al het andere zal doen vergeten en u in een soort extatische staat zal brengen. De enige echte extase is geaard te zijn in Gods liefde, omdat dat u alle innerlijke zekerheid geeft die u ooit nodig zou kunnen hebben. Maar het geeft u ook de verantwoordelijkheid om aan een wereld in nood bij te dragen. Op dit punt is er geen verwarring tussen het stoffelijke leven en uw Oeroud Huis. Hier bent spiritueel geaard maar u leert doeltreffend te zijn in de natuurlijke wereld. Hier zult u zien dat Gods Nieuwe Boodschap een ongeëvenaard geschenk is. Hier zult u inzien dat de Interventie, alhoewel ernstig en serieus, en anders dan alles waar de mensheid ooit mee geconfronteerd is, op zichzelf aan de mensheid het fundament kan geven om zich te verenigen, in diens eigen voordeel.

In de Grotere Gemeenschap, het materiële Universum waarin u leeft, zullen de sterken de zwakken overheersen wanneer zij kunnen. Dit is een realiteit van het leven in de stoffelijke wereld. U ziet dat overal in de natuur om u heen. De evolutie van soorten en de competitie om de leefomgeving zijn fundamenteel aan de natuurlijke wereld waarin u leeft. Dit ontkennen betekent de natuurlijke wereld ontkennen, de werkelijkheid van uw lichaam ontkennen, en de werkelijkheid van uw aanwezigheid in de wereld ontkennnen. Toch zijn er veel mensen in de wereld vandaag die deze werkelijheid ontkennnen omdat zij bang zijn. Daardoor kunnen zij niet inzien dat de stoffelijke wereld en de hemelijke staat twee geheel verschillende werkelijkheden zijn. Op elk van deze moet op een verschillende manier gereageerd worden.

De Spirituele Werkelijkheid leeft binnen u, in uw Kennis. Dit is de werkelijkheid die de Schepper u heeft gegeven. U hebt het al. Dit is de bron van echte liefde, mededogen en bijdrage. Kennis binnen u zoekt geen vluchtweg. Het probeert niet zichzelf te bedriegen met de gedachte dat alles gewoon geweldig is. Het beweert niet dat God alles voor u regelt, alsof u een hulpeloos kind bent. Kennis binnen u is hier op een missie. Het is hier om bij te dragen. Het is hier om de wereld tegemoet te treden zoals het is, om eraan bij te dragen en om het te verbeteren zodat de mogelijkheden voor groter spirituele bewustzijn hier gecultiveerd kunnen worden.

In de Grotere Gemeenschap waarin jullie opkomen, zijn technologisch ontwikkelde rassen zelden spiritueel ontwikkeld. Degenen die trachten andere naties te exploreren en te exploiteren zijn niet spiritueel ontwikkeld. Jullie kunnen dit begrijpen. Het is in de Grotere Gemeenschap niet anders dan het hier is, in jullie wereld. De vraag is of jullie het kunnen aanvaarden.

Liefde zal u altijd aanmoedigen om de werkelijkheid onder ogen te zien, en diens uitdagingen en kansen tegemoet te komen. Angst zal u altijd van de werkelijkheid af brengen omdat u angstig bent om uw eigen zelf – bang dat uw ideëen fout kunnen zijn, bang dat uw zekerheid kan worden uitgedaagd, bang dat u niet zal weten wat u moet doen, bang dat u hulpeloos zult zijn, bang dat u gedomineerd zult worden en bang dat u zult fallen. Liefde zal u naar deze uitdagingen brengen. Angst zal u ervan wegnemen. Liefde zal de Interventie tegemoet treden. Angst zal het ontkennen. Liefde zal de Nieuwe Boodschap van God ontvangen. Angst zal het betwisten.

God moet u dit echte begrip tussen liefde en angst geven, anders zult u erg in de war raken. Angst is altijd de basis der voorkeur in deze zaken. U ontkent de werkelijkheid omdat u iets anders wilt. Misschien wilt u niet dat uw persoonlijke doeleinden door de realiteiten van het leven verstoord worden, en dus zult u die realiteiten ontkennen. Misschien wilt u dat het Universum een plek is vol met verlichte wezens, zodat u niet uitgedaagd hoeft te worden.

Nu al is de Interventie die in de wereld is deze voorkeuren en deze angsten aan het uitbuiten, door mensen aan te moedigen te geloven dat de Interventie er voor hun eigen welzijn is, mochten ze zich er überhaupt van bewust zijn. Er zijn mensen in de wereld vandaag de dag, die door angst worden gedreven en zij zullen natuurlijk ontvankelijk zijn voor zo’n overreding, ten bate van hun eigen persoonlijk voordeel natuurlijk.

Wie ter wereld wil er nou echt een Interventie? De meeste mensen willen geen Interventie, maar een Interventie is wel aan de gang. Het is een levensrealiteit. Als jullie het onder ogen kunnen zien, dan zal de liefde sterker worden. Als jullie het ontkennen, dan zal de angst sterker worden. God kan alleen naar dat deel van jullie spreken dat in staat is waarlijk lief te hebben. De Interventie kan alleen tot dat deel van jullie spreken dat al bang is.

Het is mogelijk dat degenen die aan het ingrijpen zijn in de wereld gered kunnen worden door Kennis, maar dat is Gods werk en niet dat van jullie. Jullie werk hier en nu is om de menselijke vrijheid te behouden, en jezelf te vestigen in het Universum als een vrij en onafhankelijk ras. Als jullie falen dan gaat alles wat de mensheid heeft verwezenlijkt verloren. Alle leer, al het werkelijk spiritueel inzicht, alle kunst, alle cultuur, al jullie vorderingen kunnen verloren gaan. Onmogelijk, zegt u? Nou, denk eens aan alle menselijke beschavingen die uit jullie wereld verdwenen zijn. Alles wat zij hebben opgericht is verloren gegaan, slechts enkele sporen nalatend.

Jullie hebben nu de mogelijkheid om een groter fundament voor de mensheid te vestigen, een begrip en een bewustzijn van de Grotere Gemeenschap op te bouwen, een echte eenheid en samenwerking op te richten, gebaseerd op echte behoefte en noodzaak. Als jullie daarvan terugdeinzen, dan volgen jullie angst. Als jullie daarvan terugdeinzen dan dienen jullie, bewust of onbewust, de Interventie. Het leggen van dit fundament is een grote uitdaging. Het probleem is niet dat de waarheid moelijk te begrijpen is, het probleem is: willen mensen de waarheid echt weten? Het is niet dat het leven te moelijk is, de vraag is: kunnen mensen het onder ogen zien, er bovenuit stijgen en het gebruiken om een grotere volwassenheid, een grotere gelijkmoedigheid en een grotere kracht te verkrijgen? Het geschenk van Gods Nieuwe Boodschap is puur. Kan het puur ontvangen worden? Dat is de echte vraag..

De Interventie op zich is een geschenk in zoverre dat het de mensheid kan verenigen in diens eigen bescherming. Maar het is enkel een geschenk als jullie de Nieuwe Boodschap van God kunnen ontvangen, want jullie kunnen je niet zelf voorbereiden op de Interventie. Vanuit jullie gezichtspunt kunnen jullie niet begrijpen hoe het leven buiten jullie grenzen is, van waaruit de Interventie is ontstaan, hoe deze functioneert, of de aard en de organisatie van degenen die het genereren. Hiervoor is een groter bewustzijn nodig. Er is behoefte aan een Nieuwe Boodschap van God.

Om die reden, besef wat liefde binnen u echt is. Liefde bevestigt uw kracht, uw integriteit, uw verantwoordelijkheid, uw eer, uw moed en uw bijdrage aan anderen. Het moedigt zelfloze deelname aan de wereld aan. Liefde is de essentie van uw kracht. Het is niet sentimenteel. Het is niet zoals de belachelijke romantische beelden die mensen hebben gegenereerd om het te beschrijven. Het is niet een bron van persoonlijk ontwijken of onverantwoordelijkheid.

Wat is angst? Angst is het geloof dat u machteloos bent an dat u niets kunt doen. Angst is wat u ertoe drijft uzelf aan uw voorkeuren en uw dwangen over te geven. Angst is wat u zwak houdt. Angst weerhoudt u ervan te reageren op de echte behoeften van de wereld, en het maakt u onbekwaam in het doen van wat u weet dat u voor uzelf te doen heeft. Angst weerhoudt u ervan anderen te dienen op een echte en eerlijke manier.

Liefde en angst zijn beide alomtegenwoordig in uw wereld. Maar mensen zijn nog steeds in de war. De Interventie zal uw angst aanspreken. Gods Nieuwe Boodschap zal uw liefde aanspreken. Maar om dit in te zien moet u diep nadenken over deze dingen. U moet de grote uitdaging van uw tijd onder ogen zien en de relevantie willen inzien van het antwoord dat God heeft gegeven.

Het in de wereld zijn is, van nature, een verdeelde staat van bewustzijn. Uw persoonlijke zelf wil overleven. Het is bang voor de dood en wil niet lijden. En toch kunt u niet vernietigen wat God binnen u geschapen heeft. U kunt het uit het oog verliezen. U kunt het vermijden. U kunt het ontkennen. U kunt geloven dat het niet bestaat. Maar het is nog steeds waarheid binnenin u. Het is permanent. Het kan niet verwoest worden. Het kan enkel verworpen worden. En het wordt nu meer dan ooit tevoren vereist.

Wanneer u begint te erkennen dat er een Grotere Duisternis in de wereld is, wanneer u inziet dat dit alles wat u heeft weg kan nemen en daarbij alles wat de mensheid heeft verworven en ontwikkeld door diens hele geschiedenis heen, dan zult u pas echt beginnen te begrijpen waar u tegenover staat. Misschien verliest u het geloof in uzelf, en denkt u:”Wat kan ik mogelijkerwijs doen? Het is al te laat!” Maar het is niet te laat. Als het te laat was, zou God geen Nieuwe Boodschap aan de wereld geven. Het zou voorbij zijn.

Echter, het is niet voorbij, behalve misschien in uw verbeelding. Het begint pas net. De Interventie is de grootste uitdaging waar de mensheid ooit tegenover heeft gestaan. Doch, het kan de mensheid diens grootste kans geven om sterk en verenigd te worden. Niemand in de wereld zal er voordeel van hebben om de Interventie alleen te lijf te gaan. Zelfs de individuen die gerekruteerd worden om de Interventie te dienen, zullen daar geen echt voordeel van hebben.

Het is enkel door het tegemoet treden van een grotere uitdaging in het leven, dat de mensheid diens langstaande conflicten terzijde kan schuiven en uit kan groeien. Deze uitdaging is niet alleen nu. Het zal doorgaand zijn, omdat jullie in een mooie wereld leven, die erg gewaardeerd wordt door anderen. Jullie leven in een wereld die rijk is aan minerale en biologische hulpbronnen – een juweel in het Universum. Zulke plaatsten zijn veel schaarser dan jullie misschien beseffen. Andere naties in het Universum hebben de hulpbronnen van hun wereld uitgeput, en moeten nu handel drijven en ruilen om te krijgen wat ze nodig hebben. Zij moeten zoeken en nieuwe bronnen ontdekken voor wat ze nodig hebben. Jullie leven op wat door anderen een paradijselijk eiland in het Universum wordt beschouwd. En toch weten jullie niet wat je hebt, en zijn jullie het aan het verwoesten.

Alleen een echt bewustzijn van de Grotere Gemeenschap zal dit veranderen. Met dit bewustzijn zouden jullie zo’n plek niet verspillen. Jullie zouden de wereld niet verwoesten als jullie zouden beseffen wat er hier op het spel staat. Veel mensen denken dat het Universum gewoon een grote lege plaats is, en dat de mensheid eropuit zal trekken en het voor eigen voordeel zal koloniseren. Wees ervan verzekerd dat dit niet het geval is.

De situatie is heel ernstig geworden. Deaslniettemin, heeft de mensheid de kracht om de Interventie tegen te houden. Om dit te bewerkstelligen, moet het een grotere samenwerking to stand brengen. En hiervoor moeten genoeg mensen reageren. Deze reactie moet van liefde en niet van angst geboren worden. De echte behoeften van de mensheid dienen, zelfs oog in oog met groot gevaar, is een handeling van diepe liefde en onzelfzuchtigheid. Laat dit u duidelijk zijn.

Zelfs de Schepper is bezorgd dat de mensheid misschien faalt. Deze bezorgdheid is geboren uit liefde. Zoals wanneer een ouder bezorgd is over het welzijn van zijn of haar kind, is deze bezorgdheid uit liefde geboren. Verwerp deze bezorgdheid niet, door te denken dat het negatief of onterecht is. Inderdaad, de Nieuwe Boodschap van God bevestigt dat achter alle manifestaties van het leven in het materiële Universum, de grote liefde en mededogen van de Schepper schuilt voor wat er geschapen is.

U kunt niet vanaf het begin Gods grote liefde volledig begrijpen, want het verwerven van dit begrip vertegenwoordigt een reis, een reis met veel stappen. U moet beginnen vanaf waar u bent. Hier wordt u gered van uw eigen persoonlijke hachelijke situatie, want God heeft u een groter probleem gegeven om u op te richten, en een grotere serie behoeften om aan tegemoet te komen in de wereld. Hier wordt u gered van uw hopeloze poging om uzelf in uw eentje te vervullen, door iets aangereikt te krijgen wat de wereld echt kan dienen.

Er is geen vervulling in persoonlijke vervulling. Als u alleen het geluk zoekt, zult u uzelf compromitteren en u zult angst volgen. U zult de werkelijkheid ontkennen, en u zult zich afkeren van de grote behoeften van de wereld die om u roepen. Zelfs de grote behoeften die u bestemd bent te dienen, die u hiernaartoe gestuurd bent om te dienen, zult u ontkennen, teneinde te proberen uw eigen agenda in vervulling te brengen. U kunt proberen te vervullen wat u denkt te willen, maar uw hart zal alleen vervuld worden door hetgene te doen waarvoor u hier gekomen bent.