Jouw Relatie met de Boodschapper

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download ((klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods boodschapper
Marshall Vian Summers
op 8 november, 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De Nieuwe Boodschap van God is een geschenk aan de hele mensheid. Ze is hier om de mensheid te waarschuwen voor twee grote uitdagingen die naar de wereld komen – de uitdaging van de Grote Golven van verandering en de uitdaging van contact met intelligent leven in het universum.

De Nieuwe Boodschap van God is hier om het inzicht van de mensheid in haar spirituele aard en bedoeling in de wereld te vergroten door spiritualiteit te begrijpen op het niveau van Kennis, de diepere Intelligentie die God binnenin ieder persoon heeft geplaatst.

Deze Nieuwe Boodschap van de Schepper van al het leven is hier niet om de wereldreligies te vervangen of te verdringen, maar om ze een grotere dimensie te geven, om ze een visie te geven op wat er over de horizon aankomt en om ze voor te bereiden op de ontmoeting van de mensheid met een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

Er komen Grote Golven van verandering naar de wereld: aantasting van het milieu, veranderend klimaat en heftig weer, het verlies van voedselproductie en slinkende vitale hulpbronnen, toenemende politieke en economische instabiliteit, en het risico op concurrentie, conflict en oorlog tussen groepen en naties over wie toegang zal hebben tot de overblijvende hulpbronnen in de wereld.

Nog nooit eerder is er zo’n uitdaging geweest voor de hele menselijke familie. Mensen hebben eerder ontbering en hongersnood meegemaakt, en beschavingen zijn ineengestort vanwege ecologische achteruitgang, maar nooit is de hele mensheid geconfronteerd met een wereld in verval. En hier komt nog bij dat de mensheid te maken krijgt met concurrentie van buiten de wereld door grondstoffenverkenners die hier zijn om te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid, grondstoffenverkenners die op zoek zijn naar de biologische rijkdom van deze wereld en haar strategische belang in de Grotere Gemeenschap.

Omdat zo weinig mensen in de wereld zich bewust zijn van deze grote uitdagingen en zich bewust zijn van de ware aard van hun spiritualiteit en spirituele Intelligentie, is er een grote Oproep aan God om een Nieuwe Openbaring te geven, een Openbaring zoals God nog nooit eerder de wereld ingestuurd heeft.

Voor dit doel is er een Boodschapper gestuurd om de Nieuwe Boodschap te ontvangen en haar te presenteren. Hij is een man. Hij is geen god. Hij is feilbaar. Maar hij is perfect toegerust voor deze rol. En hij verlangt jullie hulp en steun, anders zal hij niet in staat zijn om zijn taak te vervullen om deze Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen, om een zuivere Boodschap te brengen, een Boodschap die ongeschonden en onbezoedeld is door menselijke manipulatie en menselijke instituties en het gewicht van menselijke cultuur en geschiedenis.

Hij is niet hier om wonderen te verrichten of om indruk te maken op mensen met demonstraties van macht. Hij is hier om de menselijke geest te versterken en de mensheid te waarschuwen voor de grote uitdagingen waar zij nu voor staat. Hij is hier om spiritualiteit te onderwijzen op het niveau van Kennis, de grotere Intelligentie die God jou gegeven heeft. Hij zal verkeerd begrepen worden. Hij zal genegeerd worden. Hij zal vermeden worden. Terwijl anderen de aandacht van het publiek krijgen – anderen die charmant en beminnelijk zijn, anderen die mensen datgene beloven wat ze denken dat ze willen, anderen die aantrekkelijk zijn – zal de ware Boodschapper eenvoudig zijn. Hij zal rustig zijn. Hij zal niet proberen indruk op jou te maken met de kracht van zijn persoonlijkheid. Hij zal je niet beloven wat je maar wil. Hij zal jouw ambities of jouw hebzucht of jouw pijn of jouw lijden niet uitbuiten.

De Boodschapper kennen is een diepere herkenning hebben. De Boodschap kennen is haar kracht voelen die je hart verandert, een openbaring over je leven – de diepere onderstroom van je leven en jouw doel waarom je hier op dit moment in de wereld bent.

Jouw reactie op de Nieuwe Boodschap zal er niet een zijn van intellectueel debat of speculatie. In plaats daarvan zal het een diepere herkenning zijn, een herkenning op het niveau van het hart. En als jij doorgaat met het onderzoeken en ervaren van de Nieuwe Boodschap zul je zien hoe het een Nieuwe Openbaring voor de mensheid is, en waarom ze hier is om te voorkomen dat de menselijke samenleving in elkaar stort en om een basis te leggen voor de mensheid om menselijke vrijheid en zelfbepaling te behouden en te laten groeien binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven. De uitdagingen en behoeften die de Nieuwe Boodschap aan de orde stelt zijn veel groter en veel belangrijker dan waar de meeste mensen op dit moment bezorgd over zijn. Veel mensen zullen willen dat de Nieuwe Boodschap aan hun vragen en hun noden beantwoordt, maar de Nieuwe Boodschap geeft hen grotere vragen en spreekt grotere noden aan.

Met dit probleem werd iedere afgezant die ooit de wereld in gestuurd is om een Nieuwe Openbaring te brengen geconfronteerd. Wat mensen willen en verwachten is niet wat de Boodschapper brengt. Wat mensen denken dat zo belangrijk is is niet wat de Nieuwe Boodschap benadrukt. Wat mensen denken dat de Boodschapper voor hen zou moeten zijn en doen geeft niet de ware aard en missie van de Boodschapper weer.

Het feit dat mensen de echte Boodschapper niet kunnen onderscheiden van al diegenen die zichzelf verkondigen is een probleem van onderscheidingsvermogen, een fundamenteel probleem in onderscheidingsvermogen, dat laat zien dat de menselijke familie nog niet voldoende wijsheid verkregen heeft om te kunnen zien wat echt waar is en wat pretendeert waar te zijn of wat misschien waar is op een veel minder belangrijk niveau.
Dus de echte Boodschapper wordt niet gezien en niet gehoord, terwijl beroemdheden opkomen en diegenen die charmant en welsprekend zijn oprijzen naar posities van macht en roem. Dit is een zaak van een diepere herkenning, en hier zijn jouw steun en erkenning van vitaal belang.

Want als je dit leven verlaat en je keert terug naar jouw Spirituele Familie zullen zij je vragen of jij de Boodschap en de Boodschapper hebt gekend: heb je de Boodschapper die Wij hebben gestuurd gesteund? En je zult onmiddellijk weten waar Zij het over hebben, en je zult onmiddellijk weten hoe je moet antwoorden.

Daarom moet je de Boodschapper met heel je hart bijstaan als je de waarheid van zijn doel en bestaan erkent. Zijn rol is uniek, en niemand anders kan die claimen. En als je de realiteit van zijn bestaan in de wereld op dit moment ziet, zal het licht werpen op het belang van jouw rol. En je zult het contrast zien tussen jouw hogere doel in de wereld en het leven dat jij voor jezelf hebt aangenomen. Dit zal zeer onthullend en belangrijk voor jou zijn.

Als de Boodschapper de Boodschapper is, en als zijn Boodschap de Nieuwe Boodschap van God is, wat betekent dat dan voor jou? Waar ligt hier jouw verantwoordelijkheid? Waarom heb jij de kans gekregen om een van de eerste ontvangers te worden van de Nieuwe Boodschap?

Je zou kunnen denken dat het gewoon een middel is voor jouw eigen persoonlijke ontwikkeling en de verbetering van jouw leven. Je zou ernaar kunnen kijken vanuit het standpunt van alleen maar een consument, maar dat houdt geen rekening met jouw werkelijke relatie met de Boodschap en de Boodschapper.

Als je eenmaal deze erkenning hebt en ermee ingestemd hebt, zul je weten wat je moet doen en wat je kunt geven. Dat zal het probleem niet zijn. Het probleem is: kun je zien en weten wat je hier ziet? Iedereen kan een consument zijn. Iedereen kan profiteren van de Genade en het Geschenk van God. Maar dat betekent niet dat hij er in echte relatie mee is komen te staan of met de Aanwezigheid en de Macht die het hiernaartoe gezonden hebben.

Dit is geen zaak van geloof. Het is een zaak van erkenning en persoonlijke verantwoordelijkheid. Geloven dat de Boodschap Gods Nieuwe Boodschap is en geloven dat de Boodschapper in de wereld is is niet krachtig genoeg omdat het geen ware erkenning inhoudt. De enige plek voor geloof hier is als je een ware herkenning hebt gehad, dan moet je geloof hebben in je eigen ervaring.

Dit is de betekenis van geloof. Geloof is het eerbiedigen van de realiteit van jouw diepere ervaring. Het is niet geloven in iets wat je niet ervaren hebt. Het is niet proberen te geloven in iets waarvan je niet echt denkt dat het waar is, omdat geloof gebaseerd moet zijn op echte ervaring en niet alleen op hoop, acceptatie of aanpassing aan andere mensen.

Bij het overdenken van de Nieuwe Boodschap moet je jezelf afvragen: Wat is deze Nieuwe Boodschap? Waar komt ze vandaan? Hoe moet ik erop reageren? Dit zijn echte vragen. Het is niet een kwestie van of je het gelooft of niet, want geloof is gebaseerd op hoop en angst, niet op zekerheid en herkenning. Je hoopt dat iets waar is, dus je probeert het te geloven. Of je gelooft het omdat andere mensen het geloven. Of je gelooft het omdat je hoopt dat het iets zal doen voor je leven. Je behandelt het als een investering, en je hoopt dat het voordeel op zal leveren.

Maar de Nieuwe Boodschap heeft een winst van een heel andere aard opgeleverd – een Profeet die hier is om te waarschuwen voor de grote verandering die naar de wereld komt en om de menselijke geest en het menselijke vertrouwen te versterken, om een beroep te doen op menselijke samenwerking en menselijk bewustzijn, en om de innerlijke voorbereiding te leveren zodat anderen sterk kunnen worden met de kracht en de aanwezigheid van Kennis, die Gods grootste gift is aan iedere persoon.

Deze waarheid moet vanzelfsprekend zijn. Als je er moeite mee hebt het te geloven, dan stel je niet echt de juiste vragen. Misschien ben je er in het begin niet zo zeker van, en dat is prima. Vervolgens is het belangrijk om de Nieuwe Boodschap te bestuderen en om als je dat doet op je leven te reflecteren.

Haar waarheid en haar kracht zullen je duidelijk worden als je de tijd neemt en haar geduldig bestudeert en haar toepast op jouw leven en omstandigheden. Als je haar buiten jezelf houdt en haar probeert te beoordelen, zul je gewoon jouw vooroordelen en je vooringenomenheid gebruiken om je te leiden.

Je onderzoekt de waarheid van iets niet door het op armlengte van je af te houden en het zo proberen te beoordelen. Je moet ermee experimenteren. Je moet het ervaren. Je moet het gebruiken en het in je leven brengen.
Er wordt niet verwacht dat jij ten volle de realiteit en de betekenis erkent van Gods Nieuwe Boodschap of de realiteit of de betekenis van de Boodschapper die vandaag de dag in de wereld is. Maar het is belangrijk dat je dit voor jezelf onderzoekt – om de wijsheid ervan in je eigen leven en omstandigheden te brengen, om er zorgvuldig naar te luisteren, om het zorgvuldig te lezen en het zo objectief mogelijk als je maar kunt te overwegen. Als het je overtuigingen, je opvattingen of de opvattingen van de samenleving tart, dan is dat te verwachten omdat het geen menselijk bedenksel is. Het is een Nieuwe Boodschap van God. Je hoeft dit niet te geloven, maar het is belangrijk dat je er ernstig en oprecht naar kijkt.

Soms herken je de waarheid niet onmiddellijk. Het komt als je naderbij komt. Het komt als je je ermee verenigt. Zo breng je jezelf in een positie dat je een relatie met de Nieuwe Boodschap van God krijgt, om te zien wat zij voor jou en de wereld betekent.
Er is geen straf van God als je er niet op reageert. Het betekent alleen dat je de leiding en de wijsheid die de Nieuwe Boodschap brengt niet kunt ontvangen. Je bent nog niet klaar om dit te ontvangen. Je bent nog niet in de positie om dit te ontvangen en wat het zal betekenen voor je leven.

Er is hier geen straf voor niet-gelovigen omdat God weet dat geloof te zwak is en te feilbaar om op te kunnen vertrouwen. Zelfs gelovigen kunnen om allerei verkeerde redenen geloven. Als zij geen directe ervaring hebben, dan is hun geloof misplaatst en dient ze niet de juiste doelen. Als je een echte ervaring hebt en vervolgens in deze ervaring gelooft en het niet ontkent of kleineert: dat is geloof gerechtvaardigd. Als je deze ervaring niet hebt gehad moet je iets objectief bekijken, om te zien wat het betekent en om te zien wat het jou en anderen zou kunnen opleveren. Dat is eerlijk onderzoek.

Natuurlijk zullen mensen de Nieuwe Boodschap ontkennen omdat ze er niet mee kunnen omgaan, of omdat zij denken dat ze in tegenspraak is met hun fundamentele opvattingen of hun maatschappelijke positie of hun eigen ideeën. Mensen zullen haar resoluut van de hand wijzen. Mensen zullen beweren dat zij vals is. Sommigen beweren misschien dat ze afkomstig is van de duivel. Sommigen zullen beweren dat de Boodschapper hier is om zichzelf te verrijken, dat hij een manipulateur is. Maar dit zijn reacties van mensen die nooit een ware ervaring met de Nieuwe Boodschap hebben gehad en nooit de tijd hebben genomen om haar werkelijk eerlijk te onderzoeken.

Misschien komen ze kijken: Ja, dit is een belangrijke leer. Ja, dit is een geldige leer. Maar ze zijn er niet zeker van of het wel een Nieuwe Boodschap van God is of niet. Dat is prima. Die onthulling zal later moeten komen. Maar op zijn minst beginnen ze hier de geldigheid en de diepte en het belang van deze Boodschap te zien die mensen redt en mensen sterkt en mensen verenigt om een wereld in nood te helpen.

Als je met een eerlijk onderzoek komt, dan zul je de kracht en de aanwezigheid van de Nieuwe Boodschap zien. Zelf als je haar niet kunt beschouwen als een Nieuwe Boodschap van God zal dit toch nog steeds het geval zijn. Je zult mensen zien die haar direct van de hand wijzen. Je zult mensen haar zien veroordelen, mensen die er nog nooit dichtbij gekomen zijn of er echt met een open blik naar gekeken hebben. Jullie zullen mensen horen beweren dat er geen nieuwe profeet in de wereld kan zijn. Jullie zullen horen zeggen dat Jezus de enige profeet was. Jullie zullen mensen horen zeggen dat Mohammed de laatste profeet was. Er kunnen niet meer profeten zijn.

Maar dit is onwetend en arrogant. Dit is zeggen dat God haar interesse in de wereld verloren heeft en geen verdere boodschappen zal sturen om de mensheid te ondersteunen in haar grote noden. Dit is aannemen dat je de Wil van God en het Plan van God kent. Het is menselijke vooringenomenheid en aanname die mensen verblindt en hen op een dwaalspoor zet.

In waarheid worden Gods Openbaringen niet frequent gegeven, en zij worden gegeven op kritieke keerpunten in de menselijke geschiedenis en de evolutie van de mens. Nu wordt de mensheid geconfronteerd met een wereld in verval, een wereld die zodanig aan het veranderen is dat ze minder toegankelijk wordt voor de menselijke aanwezigheid hier. En jullie worden geconfronteerd met concurrentie door rassen in het universum die hier zijn om de menselijke zwakte uit te buiten.

Nooit eerder heeft de menselijke familie in haar geheel te maken gehad met dit soort uitdagingen, en Gods voorgaande Openbaringen kunnen deze problemen niet direct en betekenisvol behandelen. Het is een trieste waarheid dat de religieuze geschiedenis van de mensheid betekent dat Gods Openbaringen veranderd zijn en gecontroleerd en gemanipuleerd in zo’n mate dat mensen nauwelijks nog de originele intentie en doelstelling van deze grote tradities kunnen herkennen.

Daarom moet er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld zijn. Ze moet gegeven worden in een zuivere vorm. Ze moet precies zoals ze werd aangeboden opgenomen en opgeschreven worden. En ze moet kenbaar gemaakt worden aan de mensen. Ze kan geen geheim zijn – geheimgehouden door speciale groeperingen, geheime genootschappen, machtscentra. Ze moet aangeboden worden zoals ze werd ontvangen, in zuivere vorm.

Nooit eerder hebben mensen de Stem kunnen horen die gesproken heeft door de grote afgezanten heen die de wereld in zijn gekomen, en nu is dit mogelijk. Nooit eerder hebben jullie een Nieuwe Boodschap van God ontvangen, in een zuivere vorm die niet veranderd en aangepast is door het gewicht van menselijke cultuur, menselijke macht en menselijke geschiedenis.

Jullie hebben hier een kans van ongelooflijk belang. Aan jullie wordt een geschenk van ongekende betekenis gegeven dat zijn weerga niet kent in de menselijke geschiedenis. De Stemmen die tot Jezus spraken – dit zijn de Stemmen die je hier hoort. Julle lezen niet wat iemand anders zei dat Jezus deed of schreef over zijn leven. Jullie horen de originele Boodschap. De Boodschapper is in de wereld! Jullie hoeven het niet te geloven, maar het is belangrijk dat jullie dit in overweging nemen en dat jullie de Nieuwe Boodschap onderzoeken en dat jullie begrijpen waar jullie hier echt mee te maken hebben.

De Boodschapper is terughoudend. Hij wil geen aandacht. Hij is bang vernietigd te worden door de wereld, maar het is zijn taak om de Nieuwe Boodschap de wereld in te brengen en haar belangrijkste vertegenwoordiger te zijn. Maar hij kan niet haar enige vertegenwoordiger zijn, want veel mensen zullen moeten spreken voor de Nieuwe Boodschap. Veel mensen zullen moeten helpen de Boodschap aan te bieden, zodat zij mensen over de hele wereld in verschillende maatschappijen, levend onder verschillende omstandigheden, kan bereiken.

Dit is niet iets wat één mens kan doen. Het vereist de oprechte en toegewijde inspanning van vele mensen omdat je wanneer je de ware aard van dit geschenk beseft zult zien dat het gedeeld moet worden. Dat zal jouw hogere doel en jouw grotere activiteiten in de wereld zal aansporen tot dienstverlening.

Of je de Nieuwe Boodschap aanbiedt of dat je haar wijsheid met anderen deelt, dit is een geschenk dat steeds maar weer blijft geven door mensen heen en steeds maar weer blijft resoneren door menselijke relaties heen. Omdat de Boodschap opgenomen en opgeschreven is in zuivere vorm, beschermt dit haar tegen aantasting en tegen herziening en de poging om haar met andere dingen te verenigen. Als iets puurs gegeven wordt aan de wereld, wordt dat onmiddellijk aangetast – door menselijke inventiviteit, menselijke slimheid en menselijke manipulatie.

Daarom heeft de Boodschapper al die jaren moeten besteden aan het ontvangen van de Nieuwe Boodschap en de voorbereiding om haar te begrijpen en voor haar te spreken, zodat ze in de wereld aangeboden kon worden in zuivere vorm en mensen konden worstelen met haar betekenis en haar belangrijkheid. Ze is niet verdund tot een soort simplistische verzameling van ideeën die iedereen acceptabel vindt. Ze is niet vermarkt en aangepast en teruggebracht tot een eenvoudige serie ideeën, tot een eenvoudige en makkelijk verteerbare formule zodat mensen haar kunnen begrijpen zonder zelf echt werk of onderzoek te hoeven doen.

Gods Nieuwe Boodschap is een uitdagende Boodschap. Ze is diep. Ze verlangt jouw betrokkenheid, jouw aandacht, jouw inspanning, jouw tijd, jouw energie. Het is niet als babymelkpoeder voor hen die niet bereid zijn om iets diepgaand in overweging te nemen. Ze zal jouw ideeën op de proef stellen. Ze zal je een andere kijk op jezelf en op het leven geven. Ze zal de realiteit omvormen. Ze zal een heroverweging vereisen van zelfs de meest diepgewortelde overtuigingen en aannames, want God is niet gebonden aan deze dingen.

Om de Nieuwe Boodschap te delen, moet je haar zelf ontvangen. Je moet haar mee je leven innemen en met haar werken en leren hoe je dit geduldig doet om een grotere helderheid en objectiviteit te verkrijgen in je leven. Het is een grootse relatie. Het is niet iets dat je simpelweg kunt uitbuiten. Het is een grootse relatie. Haar leringen zijn diepgaand. Je zult ze niet meteen kunnen doorgronden. Je kunt er niet snel overheen lezen en zo hun diepgang en betekenis beseffen.

Dit is geen vrijblijvende relatie waar je hiermee te maken hebt. Het is niet een simpele kennismaking. Dit vertegenwoordigt jouw relatie met het Goddelijke, en jouw doel waarvoor je op dit moment in de wereld bent, en een onthulling over wat eraan komt voor de mensheid, en hoe de mensheid zich kan voorbereiden en moet voorbereiden.

Dit is een Openbaring voor deze tijd en voor de tijden die nog komen. Het is niet een van vele Boodschappen van God. Het is dé Boodschap van God. Kun je hiermee omgaan? Wat betekent dat voor jou? Wat is jouw verantwoordelijkheid hier? Wat zegt dit over jouw leven? En hoe kan dit spreken tot jouw diepere aard en tot jouw hogere doel waarvoor je in de wereld bent?

Want Gods Nieuwe Boodschap is niet alleen maar een Openbaring en een Geschenk. Het is een Oproep. God weet dat de Openbaring niet in de wereld gevestigd kan worden als niet voldoende mensen erop kunnen antwoorden. Ze zal verloren gaan en vergeten worden, een lichtflits die de wereld voor een ogenblik verlicht en dan weer verdwenen is.

Ze moet hier levend gehouden worden. Ze moet gedeeld worden. Ze moet bestudeerd worden. Haar wijsheid moet toegepast worden. Ze moet getoond worden om Gods participatie in de wereld te belichten. Ze moet gebruikt worden als een nieuw referentiepunt om overtuigingen en ideeën en de opvattingen over de realiteit van de mensheid opnieuw te evalueren.

De Nieuwe Boodschap van God brengt Wijsheid uit het universum, Wijsheid die hier nooit eerder gebracht is. Ze onthult voor de eerste keer hoe het leven is in het universum, het universum waar jullie mee te maken zullen krijgen. Ze onthult wat er aankomt voor de mensheid, wat de mensheid moet weten dat ze niet weet, wat de mensheid moet zien dat ze niet ziet, wat de mensheid moet doen dat ze niet doet.

God heeft een Boodschap gegeven voor de hele wereld. Het is niet gewoon een formule voor jou persoonlijk. God heeft niet vele verschillende versies van de Nieuwe Boodschap gegeven, want dat zou alleen maar verwarring en conflict scheppen in de wereld.

God eert Kennis binnen het individu en roept deze Kennis op naar boven te komen. Dit is geen benauwend mandaat dat van bovenaf aan de mensheid opgelegd wordt. Het is een oproep tot menselijke eenheid, doel en samenwerking. Het doet een beroep op wat het meest fundamenteel is en wat het meest waar is in elke persoon, en roept op tot het naar boven komen ervan, tot het oprijzen ervan en dat zij het leidend licht wordt in het leven van de mensen.

De Schepper van dit universum en alle universa regelt jouw dagelijkse zaken niet. God regelt het weer en de beweging van de lucht niet. Dat is allemaal in beweging gezet voordat de tijd een aanvang nam. God is de Aanwezigheid die hierin en in alle realiteiten bestaat, een Aanwezigheid die de diepere aanwezigheid binnenin jou oproept om naar boven te komen en het leidende licht van jouw leven te worden.

Hier nu moeten de overtuigingen en ideeën over God en alle intellectuele inspanningen die gedaan zijn in het definiëren en beschrijven van God en Gods Aanwezigheid en Voorzienigheid in de wereld aan de kant gezet worden zodat je een directe ervaring kunt hebben.

Je verstand zal argumenteren. Het zal strijden. Het zal andere dingen voorstellen. Het zal speculeren. Het zal debatteren. Maar je hart zal weten.

Het is leven op het niveau van het hart dat een deel van jouw verlossing vertegenwoordigt en het vermogen om deze diepere Kennis in jou naar boven te laten komen, en om het te voelen en te kennen, om haar kracht en haar richting en zuiverheid te ontvangen.

Om de Nieuwe Boodschap van God te steunen moet je haar voor jezelf ontvangen, in je leven. Ze is een primaire relatie voor jou. Als ze spreekt tot jou, moet je luisteren. Je moet een student van Kennis worden. Je moet de Stappen naar Kennis nemen. Je moet een verbinding ontwikkelen met de diepere onderstroom van je leven. Gods Nieuwe Boodschap geeft jou de perfecte kans om precies dat te doen.

Dan zul je haar op natuurlijke wijze delen met anderen. En je zult manieren zien om haar te delen, niet om te concurreren met de Boodschapper, maar om de Boodschapper te helpen – om een voertuig te zijn waardoor de Nieuwe Boodschap door jou heen doorgegeven kan worden aan anderen, zonder dat je haar verandert of aanpast of probeert haar te koppelen aan andere dingen.

De Nieuwe Boodschap wordt gepresenteerd in een zuivere vorm, om haar te beschermen tegen omvorming en manipulatie zodat ze voortaan beschikbaar kan zijn voor mensen, [zodat] zij een directe ervaring kunnen hebben, [zodat] zij kunnen zien wat God echt zegt middels de Aanwezigheid der Engelen.

Dit zal jouw Geest doen ontbranden. Het zal jou onthullen wat je niet in je eentje zou kunnen zien. Het zal jou het belang van jouw leven en de betekenis van de tijd waarin je in de wereld bent gekomen laten zien. Het zal onthullen dat je hen voorbij de wereld hebt die jou helpen, en je hebt diegenen in de wereld die je voorbestemd bent te ontmoeten, die je in staat zullen stellen en je steunen bij de realisatie van jouw hogere doel waarvoor je hier bent.

Je zult merken dat jouw relatie met de Nieuwe Boodschap fundamenteel is. Ze is het middelpunt van je leven. Of je er wel of niet direct voor uitkomt, ze zal in het middelpunt van je leven staan.

En als je een student bent van Gods eerdere Boodschappen, zal het die Boodschappen verlichten en verhelderen, de verwarring en de vervorming en de valse ideeën die ermee geassocieerd zijn opruimen, waardoor je een grotere ervaring krijgt met de Uitgezondene die jouw traditie in de wereld heeft gebracht.

Want alle religieuze tradities van de wereld moeten nu helpen de mensheid voor te bereiden op de Grote Golven van verandering. Zij moeten de mensheid ook helpen om verstandig om te gaan met intelligent leven in het universum. Maar alleen Gods Nieuwe Openbaring kan hen leren hoe dit te doen en waarom het heel erg nodig is voor de toekomst en de vrijheid van de mensheid.

Je steunt de Nieuwe Boodschap als Kennis tot jou spreek en je de kracht krijgt haar te volgen. God heeft een perfecte leidende intelligentie binnenin jou gelegd. Zij is geheel toegewijd aan het ware doel dat je hier heeft gebracht. Zij wordt niet misleid en in verwarring gebracht door de wereld. Zij is niet bang voor dood en vernietiging. Ze is het enige deel van jou dat volledig eerlijk en volledig betrouwbaar is.

Overtuigingen zijn het product van manipulatie en controle. Overtuigingen worden gegenereerd om winst te behalen of om pijn te vermijden. Ze vertegenwoordigen niet een diepere relatie en herkenning. Geloof is bedoeld om jouw ware ervaringen te onderbouwen, om ze te beschermen zodat ze weer naar boven mogen komen. Maar geloof zonder deze ware ervaring is blind en leidt de mensheid naar verkeerd en destructief gedrag.

Het zal jouw grootste voldoening zijn om de kracht en de aanwezigheid van Kennis binnenin jou te voelen en te weten dat jouw leven een doel, betekenis en een richting heeft – voorbij aan wat jouw cultuur of ook jouw voorkeuren kunnen bepalen. Je zult een grote voldoening voelen, een geruststelling, wetend dat er een ware Kracht en Aanwezigheid binnenin jou en in de wereld is. Je zult een vernieuwde Geest voelen, want je weet dat God de mensheid niet in de steek gelaten heeft, dat God een Nieuwe Openbaring de wereld in gezonden heeft om tegemoet te komen aan de behoeften van de mensheid – de grotere behoeften, behoeften die de huidige menselijk inschatting te boven gaan.

Dit zal je naar een groter levenspanorama brengen, en naar een grotere ervaring van jezelf, en een grotere consideratie met en waardering voor anderen, want ook zij worstelen om Kennis binnenin henzelf te vinden. En je zult duidelijker alle krachten gaan zien die de sterkte van de mensheid en haar meest ware vermogens ondermijnen.

Je hebt de ogen om te zien en de oren om te horen, maar je kunt niet beheerst worden door je sociale conditionering of door religieuze propaganda of door de wil en de controle van anderen. Je moet voor jezelf horen, zien met je eigen ogen, horen met je eigen oren en leren luisteren naar de ene ware stem binnenin jezelf, want God heeft die stem daar geplaatst.

Er zijn vele stemmen in je hoofd – de stem van je cultuur, de stem van je familie, de stem van je ambitie, de stem van je angst, de stem van het compromis, de stem van veroordeling, de stem van trots, de stem van arrogantie. Je zult al deze stemmen horen, maar er is één ware stem binnenin je, en je moet leren die te onderscheiden, die te ervaren en haar te onderscheiden van alle andere [stemmen] in je hoofd.

Gods Nieuwe Openbaring verschaft de middelen om dit te doen door het nemen van de Stappen naar Kennis. Want Kennis zal oprijzen en in contrast zijn met al het andere in je hoofd. Zij is het meest natuurlijke deel van jou, het eeuwige deel van jou, het deel dat waar was voor je hier kwam en het deel dat waar zal zijn nadat je deze wereld verlaat. Ze zal je kracht geven, betrokkenheid en medeleven, want zij bezit deze kwaliteiten.

Je steunt de Nieuwe Boodschap door Kennis te volgen, door te eren wat God je heeft gegeven om te weten, te zien en te doen. Je looft God door te eren waarvoor God je hierheen heeft gezonden om te doen. Dat is hoe je de Bron van al het leven eert.

Dit zijn de uitdagingen en de kansen die voor je liggen. Ze zullen je uit je zelf-obsessie halen. Ze zullen je uit je lage zelfdunk halen. Ze zullen je uit persoonlijk conflict halen omdat God je redt door je iets belangrijks in het leven te doen te geven.

God verlost je door de kracht en de aanwezigheid van Kennis binnenin je en de invloed van Kennis binnenin anderen. Dit is wat Gods Nieuwe Boodschap onthult. Ze is relevant voor iedereen en alle mogelijke omstandigheden, in iedere natie, in elke religie, in elke stam, in elke groep. Want de behoefte van de ziel is hetzelfde – de behoefte om je hogere doel waarvoor je in de wereld kwam te ontdekken, te ervaren en tot uitdrukking te brengen.

Dit is de zuivere bron van al jouw verlangens in het leven, en dit is de drang naar vrijheid – de vrijheid van de Geest om te spreken door de geest en het lichaam, de vrijheid om je hogere doel in een wereld van conflict en onwetendheid te vinden en tot uitdrukking te brengen.
Je hebt nu de kans om de grootste gebeurtenis en Openbaring van deze tijd te ervaren en alles wat dat inhoudt en alles wat het onthult. Dit is een grote zegening.